Tag Archive | Äktenskap

Barn och sexundervisning. Nej till det

I Storbritannien har man lanserat ett nytt läroprogram i skolan, vilket efter en prövoperiod kommer bli obligatorisk. I “All About Me”-programmet ingår bland annat att lära små barn om onani.

Sexåringarna ska nu få lära sig om att “ta på sig själva” och lärarna uppmanas att berätta för barnen att “många gillar att kittla eller smeka sig själva eftersom det känns bra” samt förklara att detta också gäller könsdelarna. Därtill ska de berätta att endel tycker detta är “fult” fast det egentligen är “normalt”. Som en del i denna onaniskola lär man sig också att det finns sociala koder kring att ta på sig själv och att det inte är något man ska göra i klassrummet eller bland folk utan hellre i badet, duschen eller sängen hemmavid.

Kritiker menar att skolan inte har med detta att göra utan att det är upp till föräldrar att bestämma när, var och hur man ska prata om detta med sina barn. Försvarare av programmet menar dock att det inte alls är någon onaniskola alls, utan att det handlar om att ge barnen säker och trygg information om att röra sig själv. En apologoet för utbildningen säger att vad än vuxna tycker om det så smeker barn sig då och då eftersom det är skönt.

Föräldrar rasar nu över denna utbildning och hittills har man kunnat undanta sina barn från den, det kommer inte gå framöver då det blir en integrerad del av utbildningen. Flera politiker, också flera som röstade för förslaget, backar nu och ifrågasätter det hela efter att ha sett vad slutresultatet blev.

**************** /Maria: Vad bra att man backar från förslaget att göra de små skada! RFSU i Sverige har ju varit de som gjort mycket skada sedan många år och förvridit huvuden och själar på barn och ungdomar! NEJ till det! Så vill inte Gud att det ska vara! Bibelord om sexuell synd m m, HUR ser det ut i samhället idag? Det vet vi och det är skrämmande.

Matt 5:32Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.
Matt 15:19För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.
Matt 19:9Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”
Mark 7:21Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord,
Apg 15:20utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod.
Apg 15:29att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott!”
Apg 21:25Men när det gäller hedningar som kommit till tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral.”
1 Kor 5:1Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er, sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna: att en man lever ihop med sin fars hustru.
1 Kor 5:9I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor.
1 Kor 5:11Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta.
1 Kor 6:9Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,
1 Kor 6:18Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp.
1 Kor 7:2Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.
1 Kor 10:8Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde – på en enda dag föll tjugotretusen.
Gal 5:19Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier,
Ef 5:3Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.
Ef 5:5Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.
Kol 3:5Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.
1 Thess 4:3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral,
Heb 12:16Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau, som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.
Heb 13:4Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare.
Judas 1:7Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.
Upp 9:21och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder.
Upp 21:8Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”
Upp 22:15Men utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den.

11-årig flicka gifter sig med 41-årig imam

En folkstorm på sociala medier har blossat upp i Malaysia efter nyheten att en 41-årig man, en självutnämnd muslimsk imam, som dessutom redan har två fruar, gift sig en tredje gång, nu med en 11-årig flicka.

Enligt Malaysisk lag måste man vara 18 år för att få ingå äktenskap, men kvinnor kan få gifta sig redan vid 16 års ålder om man får tillstånd från lokala myndigheter.

Men ytterligare ett undantag görs för landets stora muslimska befolkning. Om en shariadomstol ger tillåtelse så kan ännu yngre flickor ingå äktenskap, skriver Reuters.
LÄS MER: Kritiserad broschyr om barnäktenskap stoppas 

Men myndigheterna utreder nu äktenskapet. Enligt nyhetsbyråer ska inget nytt äktenskap finnas registrerat någonstans, varken i domstol eller hos andra myndigheter.

Enligt tidningen The Star, säger mannen att det snarare handlar om ett om ett så kallat “tillfälligt äktenskap”, då han kommit överens med flickans föräldrar att “reservera” henne för ett äktenskap som juridiskt ingår när hon fyller 16.

Barnäktenskap vanligt
Till den malaysiska tidningen The Sun säger flickans pappa att han och 41-åringen enats enligt den lokala sedvänjan “nikah gantung”, då man gifter sig symboliskt men under en bestämd tid inte bor tillsammans. Först senare ingås traditionellt bröllop.

– Han var villig att gifta sig med min dotter eftersom han ville hjälpa mig då jag är fattig, säger flickans pappa till tidningen.

Enligt flera medierapporter ska flickans föräldrar vara fattiga gummiplantagearbetare, och pappan vara anställd hos den 41-årige mannen.

Den 41-åriga mannen är upprörd över uppståndelsen.

– Det är grundlösa anklagelser som riktas mot mig i sociala medier bara för att jag gift mig med min tredje fru, säger han och tillägger att han kommer stå fast i sitt beslut att gifta sig med henne.

“Accepterar det”
Även flickan, som aldrig ska ha gått i skola, uttalar sig för tidningen.

– Jag accepterar det som mina föräldrar och min make har kommit överens om, att vänta fem år med att gifta oss eftersom jag bara är elva, säger hon.

LÄS MER: Ministerns nya löfte om barnäktenskap

Nyheten om äktenskapet blev känd när en av mannens två andra fruar ilsknat till över det tredje giftermålet och ventilerat sina känslor på Twitter.

Mannen har redan sex barn i åldern fem till arton med sina första två fruar och bor i delstaten Kelantan i norra Malaysia mot gränsen till Thailand, varifrån den 11-åriga flickan och hennes familj uppges komma.

Malaysiska barnrättsaktivister kräver lagändringar för att göra slut på barnäktenskap. De säger att 16 000 flickor under 15 i landet redan är gifta.

STOPPA ELÄNDET!

Äktenskap/Äktenskapsskillnad

Herren-300x39

Äktenskap och äktenskapsskillnad m m..  vi vet att Gud har instiftat äktenskapet och gett människor regler för det- Angående äktenskapsskillnad: I Matteus 5:32 har man tolkat orden så att Jesus godkänner en skilsmässogrund, nämligen otukt. Denna tolkning grundar sig emellertid på ett missförstånd. Uttrycket syftar på en bestämmelse i den tidens judiska äktenskapslagstiftning. Där var det föreskrivet att en man var skyldig att skilja sig från sin hustru, om hon hade könsförbindelse med någon annan man. Jesu ord innebär att den äkta mannen i ett sådant fall är utan skuld till skilsmässan, eftersom gällande lag tvingade honom till den. /Detta har jag hämtat från Biblisk uppslagsbok.

Det finns frågor om detta och jag har själv vittnat här om att jag är skild, men omgift.  Det finns orsaker som bara Gud vet som inte människor vet och därför skall de hålla sin mun i styr och inte lägga bördor på människor som t ex uthärdat ett långt och svårt äktenskap med människor som slagit dem och annat och till sist orkar inte den människan längre och ber Gud om hjälp. Tror du att Gud är en sadist? Det tror inte jag och jag vet att han INTE är det. Han är min Far. Man skall akta sig för att döma människor hur som helst, men man ska döma rätt domar, om det kan du läsa här: https://gospel.jesuslever.eu/har-vi-ratt-att-doma-intressant-fraga-eller-hur-guds-ord-ar-svaret-pa-den-omtvistade-fragan/        Men.. småaktighet skall man inte ägna sig åt.

Enligt Guds ursprungliga ordning är äktenskapet oupplösligt, Matt 19:6. Bland forntidens folk var emellertid äktenskapsskillnad mycket vanlig. Både den sumeriska, den gammalbabyloniska och den gammalassyriska lagstiftningen tillät mannen att skilja sig från sin hustru utan någon orsak. På Mose tid betraktades äktenskapsskillnad  också av gammalt som tillåten i Israel.Den mosaiska lagstiftningen förbjuder den inte men inskränker den. Mannen kunde skiljas från sin hustru om mannen upptäckt något som väckt hans leda och ur moralisk synpunkt förkastligt, men han måste i så fall ge henne skiljebrev./Bibl Uppslgsbok.

Bibeln säger att man då ska förbli ogift eller också försonas med den som du har skilt dig ifrån.
Skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. (1 Kor 7:11.)

Tre giltiga skilsmässor: 1.(Romarbrevet 7:2).

Paulus uppmanar dessutom att unga änkor skall gifta om sig:

Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. (1 Tim 5:14.)
Dör din man eller hustru så får du om du vill gifta om dig. Det är ingen synd. Du är då inte längre bunden till lagen.

2.”Jag (Jesus) säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (Matteus 19:9).

Skiljs du på grund av att din man eller hustru varit otrogen mot dig så får du gifta om dig om du vill. Du begår alltså ingen synd.

Men har du inte skilt dig på grund av otukt och gifter om dig, då är det en synd.

Lägg märke till att vara otrogen är otukt. Lägg också märke till att Jesus inte säger att det är synd att skiljas, utan synden ligger där i om man gifter om sig.

3.Om den ofrälste vill skiljas

“Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans.” (1 Korintierbrevet 7:15).

Är du gift med en som inte är frälst och han vill skiljas så får han göra det. Men du som är frälst får inte ta initiativet till skilsmässan.

Eftersom du i sådana fall inte är “bunden som en slav” så får du gifta om dig, om du vill.

Skulle du skiljas av något annat skäl än dessa tre så får du alltså inte gifta om dig. Det är då en synd.

Lägg märke till att det inte är skilsmässan som är en synd, utan det är om du gifter om dig!

*

Om man inte vet vad som gäller då man ändå är frälst, och skiljer sig pga av olika orsaker, skall man dömas då? OM man gifter om sig utan att veta vad Gud säger, vad sker då? Det är ingen lätt fråga. Jag förespråkar inte skilsmässor, inte alls, men jag kan verkligen förstå dem som skiljer sig på grund av svåra omständigheter m m. Det är mellan Gud och den enskilde anser jag. Inte något som utomstående skall gotta sig i och döma. För övrigt så är den sekulariserade världen väldigt pigg på att skilja sig så fort man inte får som man vill. Det är bara att packa och gå och inte ha någon moral.Man borde veta mer innan man gifter sig än vad man gör, m m.

NamnlösMaria