Äktenskap/Äktenskapsskillnad

Herren-300x39

Äktenskap och äktenskapsskillnad m m..  vi vet att Gud har instiftat äktenskapet och gett människor regler för det- Angående äktenskapsskillnad: I Matteus 5:32 har man tolkat orden så att Jesus godkänner en skilsmässogrund, nämligen otukt. Denna tolkning grundar sig emellertid på ett missförstånd. Uttrycket syftar på en bestämmelse i den tidens judiska äktenskapslagstiftning. Där var det föreskrivet att en man var skyldig att skilja sig från sin hustru, om hon hade könsförbindelse med någon annan man. Jesu ord innebär att den äkta mannen i ett sådant fall är utan skuld till skilsmässan, eftersom gällande lag tvingade honom till den. /Detta har jag hämtat från Biblisk uppslagsbok.

Det finns frågor om detta och jag har själv vittnat här om att jag är skild, men omgift.  Det finns orsaker som bara Gud vet som inte människor vet och därför skall de hålla sin mun i styr och inte lägga bördor på människor som t ex uthärdat ett långt och svårt äktenskap med människor som slagit dem och annat och till sist orkar inte den människan längre och ber Gud om hjälp. Tror du att Gud är en sadist? Det tror inte jag och jag vet att han INTE är det. Han är min Far. Man skall akta sig för att döma människor hur som helst, men man ska döma rätt domar, om det kan du läsa här: https://gospel.jesuslever.eu/har-vi-ratt-att-doma-intressant-fraga-eller-hur-guds-ord-ar-svaret-pa-den-omtvistade-fragan/        Men.. småaktighet skall man inte ägna sig åt.

Enligt Guds ursprungliga ordning är äktenskapet oupplösligt, Matt 19:6. Bland forntidens folk var emellertid äktenskapsskillnad mycket vanlig. Både den sumeriska, den gammalbabyloniska och den gammalassyriska lagstiftningen tillät mannen att skilja sig från sin hustru utan någon orsak. På Mose tid betraktades äktenskapsskillnad  också av gammalt som tillåten i Israel.Den mosaiska lagstiftningen förbjuder den inte men inskränker den. Mannen kunde skiljas från sin hustru om mannen upptäckt något som väckt hans leda och ur moralisk synpunkt förkastligt, men han måste i så fall ge henne skiljebrev./Bibl Uppslgsbok.

Bibeln säger att man då ska förbli ogift eller också försonas med den som du har skilt dig ifrån.
Skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. (1 Kor 7:11.)

Tre giltiga skilsmässor: 1.(Romarbrevet 7:2).

Paulus uppmanar dessutom att unga änkor skall gifta om sig:

Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. (1 Tim 5:14.)
Dör din man eller hustru så får du om du vill gifta om dig. Det är ingen synd. Du är då inte längre bunden till lagen.

2.”Jag (Jesus) säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (Matteus 19:9).

Skiljs du på grund av att din man eller hustru varit otrogen mot dig så får du gifta om dig om du vill. Du begår alltså ingen synd.

Men har du inte skilt dig på grund av otukt och gifter om dig, då är det en synd.

Lägg märke till att vara otrogen är otukt. Lägg också märke till att Jesus inte säger att det är synd att skiljas, utan synden ligger där i om man gifter om sig.

3.Om den ofrälste vill skiljas

“Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans.” (1 Korintierbrevet 7:15).

Är du gift med en som inte är frälst och han vill skiljas så får han göra det. Men du som är frälst får inte ta initiativet till skilsmässan.

Eftersom du i sådana fall inte är “bunden som en slav” så får du gifta om dig, om du vill.

Skulle du skiljas av något annat skäl än dessa tre så får du alltså inte gifta om dig. Det är då en synd.

Lägg märke till att det inte är skilsmässan som är en synd, utan det är om du gifter om dig!

*

Om man inte vet vad som gäller då man ändå är frälst, och skiljer sig pga av olika orsaker, skall man dömas då? OM man gifter om sig utan att veta vad Gud säger, vad sker då? Det är ingen lätt fråga. Jag förespråkar inte skilsmässor, inte alls, men jag kan verkligen förstå dem som skiljer sig på grund av svåra omständigheter m m. Det är mellan Gud och den enskilde anser jag. Inte något som utomstående skall gotta sig i och döma. För övrigt så är den sekulariserade världen väldigt pigg på att skilja sig så fort man inte får som man vill. Det är bara att packa och gå och inte ha någon moral.Man borde veta mer innan man gifter sig än vad man gör, m m.

NamnlösMaria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.