Archive | juli 2024

Människor tror fortfarande på lögner och vägrar vakna! /OBS! Nästa Artikel blir om den NYA PLANDEMIN!!

History, religion, control, media, money, government, lies

Hur många galenskaper skall man få se innan slutet? Får vi vara med om slutet vi som lever nu? Är vi paranoida, så som folk säger att vi är? Nej jag tror vi är mycket välinformerade angående de tider som är. Vi har ju bibeln, Guds ord att se på! Det är inte de frälsta troende som är paranoida….Vi ser ju sanningarna dugga tätt, tätt.

The more you know, the crazier you look.

Vi som läser bibeln och ser de tider som är NU, vi förstår hur det hela är upplagt från början, satan har ju alltid funnits för att förleda människor och han har verkligen lyckats med många människor, att få dem att bli totalt grundlurade och TOMMA. Jag menar hjärntvättade av lögner, sådant brukar jag ju nämna här på sidan och jag gör det igen för faktum är att människor tycks bli värre och värre ansatta av tidens tand och satans lögner. Det tär och skär i människor och människor tycks inte förstå GUDS SANNINGAR!!  Det är bättre då att få sina hjärnor tvättade rena med att LÄSA GUDS ORD och ta till sig det HAN SÄGER istället för att lyssna på ljug-halsar som politiker, kungar, furstar och besserwissers.

Jes  kap 1:10-20

Hör Herrens ord, ni Sodoms-furstar,
lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra-folk! 11
Vad skall jag med era många slaktoffer till? säger Herren . Jag är mätt på brännoffer
av baggar och på gödkalvars fett, till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. 12
När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? 13
Bär inte längre fram
meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd
för mig. Jag står inte ut med ny-månader, sabbater och utlysta fester – ondska tillsammans med högtidsförsamlingar. 14
Min själ hatar era ny-månader och högtider. De är en börda för mig, jag är trött på att bära den. 15
När ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. 16
Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. 17
Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak. 18
Kom, låt oss gå till rätta
med varandra, säger Herren .
Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 19
Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. 20
Men om ni vägrar
och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat. 

Motsträviga och religiösa, syndiga och lögnare, smutsiga, förtryckare, mördare, ………listan är lång på det som är fel.Gud älskar ALLA människor men han älskar INTE SYNDEN!

Jag behöver dig Gud!

Den som är utan skuld…./VAD VET VI? Lyssna till video 14 min. Donald, ja, vem är han?

Jag anser att detta gått för långt och du kan läsa mer om D T i denna kategori och mer i kommentarer och på nätet. Jag anser inte att han har rent mjöl i någon påse. Vi är många som inte tror på hans s k video/skjutning då vi såg människor i första videon som tycktes ta order: DUCKA ALLA! och en del skrattade, missade ni det?

Ja ja, jag bryr mig inte, för den mannen gör som HAN vill…eller som de PLANER DE HAR, det är en kommande katastrof över världen som väntar. Han, Trump, katoliken och med lärare från Kabbalah ska nog vara lite tyst…a great actor. https://www.tiktok.com/discover/donald-trump-kabbalah-teacher Vilken sorglig värld!! https://www.vaken.se/dagen-fore-attentatsforsoket-pa-trump-rapporterade-austin-private-wealth-massiva-kortsatsningar-pa-djt-och-rum-aktier-liknande-aktiesatsningar-som-gjordes-strax-fore-9-11 FOX news brukar kallas för en LÖGN-KANAL.

Från honom kommer mitt hopp. Jesus Christ

“Från honom kommer mitt hopp.”

 Ps 62: 6. VI ÄRO så sorgligt benägna för att icke giva oss tid att invänta bönesvaret. Detta visar, hur litet allvar vi äga, då vi bedja. Åkermannen är icke nöjd med mindre han får skörda. Idrottsmannen vill ha reda på, om bollen träffat målet. Läkaren följer noga med, vilken verkan hans medicin har. Är det då meningen, att den troende skall vara likgiltig, då det gäller resultatet av hans arbete ?Varje bön den kristne, ledd av den helige Ande, beder i tro, i överensstämmelse med Guds vilja och löfte och i Jesu Kristi namn, skall bli till fullo besvarad, vare sig det gäller timliga eller andliga välsignelser.

Gud giver alltid det svar på sina barns böner, som, då allt tages i betraktande, länder till Hans egen ära och deras andliga och eviga välfärd. På samma sätt som vi finna, att Jesus aldrig bortvisade en enda människa, som bad Honom om barmhärtighet, tro vi också, att ingen bön i Hans namn skall vara förgäves.

Bönesvaret kan vara på väg, fastän vi ej förstå det. Sädeskornet, som ligger i jorden om vintern, håller på att slå rot för att om våren spira upp och giva skörd. För oss kan det te sig dött och förspillt, där det ligger dolt för våra blickar. — Bickersteth. Fördröjda bönesvar äro icke endast trosprov, utan de giva oss även tillfälle att ära Gud genom att stadigt förtrösta på Honom, också då det ser ut som om Han avvisat var begäran. — C. H. Spurgeon
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Kallade, dugliga… utvalda

Daniel 12:9 9 Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden.

Matteus 22:14 Många är kallade, men få är utvalda.”

/Är vi utvalda att få kronan en dag? Är vi så rena att vi får sitta vid högtidsbordet?

Matteus 20:16 Så ska de sista bli de första och de första bli de sista.”

Joh 6:70 Jesus svarade dem: “Har jag inte själv valt ut er tolv? Ändå är en av er en djävul.” /Judas/

Joh 15:19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

Ja vi ÄR hatade av världen och i synnerhet av SATANondskan som drar över jorden.

Joh 17:14 De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.”

SEGER! De som är kallade och utvalda troende, är vi med där?? TROGNA; LOJALA; Alltigenom Jesu efterföljare? Tvättade, rena, perfekta?

Vi lever i de sista tiderna, vare sig man förstår det eller ej. Följ Jesus till slutet.

VIDEON här är en uppmaning till alla troende att följa Jesus och bli helgade, renade, för att vara klara inför slutet och början på allt. Att klara av att vara de människor som GUD vill att vi troende ska vara.

Håller vi måttet ända till slutet? Gör du? Gör jag? Det får Gud avgöra, och som sagt, det räcker inte med att säga att vi är frälsta/Omvända till Jesus, och därför DUGER i himmelen.

VI alla måste som troende vara renade i JESU BLOD och LYDA honom hela vägen fram. KLARAR vi det? Är vi så klara att sista dagen kunde vara här för oss?

Jag tror inte det, det är mer kvar och bråttom. Vi är utvalda men är vi dugliga? Vi ska vara perfekta, är vi det, hinner vi bli det?

Purified betyder, FRIA från SKULD och ONDSKA!

Maria: Detta var i korta drag som jag ville förklara videon något så när. Se vidare på den kanalen på Youtube!

Det finns bara en väg: JESUS. Se på Jesus, bli fri!

NYTT LIV. NYA TIDER FÖR DIG.

/ Text: Birgit Karlsson./

HERREN ÄR MED DEN TROENDE och HAN VISAR OSS VÄGEN. VÄGEN MED HONOM! AMEN.

2 Sam 22:31Guds väg är fullkomlig, Herrens ord är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom.

Matt 22:16
De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika.

BÖN /Prayer /repris

Gud hör bön

Bön. / Prayer.
En del människor tycker det är väldigt jobbigt att be. En del tycker det är underbart. Men när man lär känna Jesus i grunden och har lagt sitt liv i hans händer då tycker åtminstone jag att det är dags för bön så gott som hela dagen. Alltid finns det böneämnen, både för en själv och för andra människor.Helt okända människor behöver att vi ber för dem och under sker.

En hel värld lider, de människor som bor på denna jorden är ju oerhört många och det är nog inte så många som går helhjärtat framåt med och för Jesus. De människorna som inte går med Jesus kommer inte att komma till himmelen. Men det vet de ju inte om de inte har hört talas om Jesus. Det är en hemsk sanning.

Åter till bönen: Bön har du /vi/ alla tid med. Vi har ju tid att älta alla bekymmer, men varför inte lägga dem hos Jesus då? Gör jag det? Ja jag lägger det jag inte kan ta hand om eller ordna själv det lägger jag i Jesu händer. Det är många saker skall du veta! Jag kan inget göra själv, utan jag väntar på bönesvar!

Jag kan också berätta att BÖNESVAREN har varit väldigt MÅNGA under åren som har gått. När det känns som mest jobbigt att be, DÅ är det som Viktigast!!

Bön. Prayer. Är det en del av din vardag? Jag hoppas att det är så, för i den kontakten som bönen är så kan man verkligen få ro och frid.När man ber, om man tror på bönens kraft så förstår man då man ber att Herren har hört, och man kan få vänta många år på bönesvar, men på det ena eller andra sättet så får man bönesvar, och: inte alltid som man trodde att det skulle bli eller ske.

BÖN är inte bara att lasta av sig och sedan inte bry sig, BÖN är arbetsamt! BÖN är tårar, BÖN kan vara mycket hårt arbete. BÖN är underbart. BÖN är en LIVSSTIL. Ja just så är det.

Några fina verser om bön:

Ps 6:10
Herren har hört mitt rop om nåd, Herren har tagit emot min bön.

Ps 141:2
Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.

Ps 42:9
Om dagen sänder Herren sin nåd,och om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud.

Ps 54:4
Gud, hör min bön, lyssna till orden från min mun.

Ps 86:1 En bön av David.
Herre , vänd ditt öra till mig och svara mig, för jag är svag och fattig.

Ords 15:8
De ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren, de rättsinnigas bön behagar honom.

Rom 10:1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta.

Ef 6:18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme,

Fil 4:6 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.

TACKA HERREN.

NamnlösMaria

Jesus älskar dig. / K Nyström

Jesaja53/ Jesus älskar dig med ofattbar kärlek, predikan av Konrad Nyström

Vill Du böja dig inför Gud,  i kärlek? Bibelorden har fet svart stil och vill markera att det finns gudlösa idag och i alla tider, och att de inte rättar sig efter Guds Bud, och att JESUS dog för hela mänskligheten-  Hur stor var och är Hans kärlek tror du?

Ords 7:18
Kom, nu skall vi njuta av kärlek ända till morgonen, njuta tillsammans av kärlekens fröjder.

Höga V 2:4
I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans banér över mig.

Höga V 2:7
Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroa inte kärleken, stör den inte, förrän den själv vill.

Höga V 8:6
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.

Höga V 8:7
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd.

Hos 10:12
Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN, till dess han kommer och lär er rättfärdighet.

Hos 11:4
Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.

Matt 24:12
Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Luk 11:42
Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta* och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

Rom 13:10
Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Rom 14:15
Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.

1 Kor 8:1
I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger.

1 Kor 13:4
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,

1 Kor 13:8
Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.

1 Kor 13:13
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

1 Kor 14:1
Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

2 Kor 13:11
Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Ef 3:17
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Guds Kärlek.

OBS!

2Joh 1:6
Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

IGEN! -Läs igen och läs om vad GUD VARNAT FÖR! VAD säger Bibeln? Kyrkorna berättar ej..

Den ruttnande världen! PFIZER m m. Cancer

jul13

vaccinjätten Geoffrey Young av biverkningar Pfizers styrelsemedlem Pfizerchefen Pfizer-skandalen information kring covidvaccin DNA-kontaminering Pfizer förvärvar läkemedelsföretag

Pfizer förvärvar läkemedelsföretag för att tjäna på kroniska sjukdomar orsakade av deras egna covidvacciner

Om du vill veta de långsiktiga biverkningarna av covidvaccin, bör du noggrant följa Pfizers senaste förvärv. Sedan lanseringen av deras covidvaccin har Pfizer förvärvat specifika läkemedelsföretag som behandlar immuninflammatoriska sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och olika cancerformer. Medan deras experimentella vaccin användes i befolkningen (inklusive i militären) investerade Pfizer i läkemedel som riktar sig mot hälsotillstånd som skapades och/eller förvärrades av deras experimentella vacciner.

Pfizer förvärvade ett läkemedelsföretag som behandlar immuninflammatoriska sjukdomar, inklusive myokardit

https://www.naturalnews.com/2024-07-09-pfizer-acquiring-drug-companies-profit-chronic-diseases.html

OK OK, så har du nu läst denna artikel om HUR FARLIGT dessa s k Vaccinationer är??? Här kommer våra, Fredriks och mina kommentarer i ämnet. Vi har forskat i detta ämne sedan första dagen 2020 då den där kinesen ‘ramlade död’ ner. Gjorde han det? det var början det och nu är vi här och det fortsätter i samma stil fast VAD VET MAN OM KOMMANDE SCENARIER? Läs nedan!

Fredrik E skriver:

Detta är ett alarmerande samtalsämne, och det jag anser det stora bedrägeriet som det står om i Bibeln.
Tillika att alla ska bli bedragna (även om oss) om det vore möjligt.
-Nu är det ju inte möjligt längre och det är därför indirekta tvångsmetoder kommer sakta över tid. Inte på en gång.
Gud härdade ju inte Faraos hjärta på en gång, utan det tog 7 gånger.
Precis som vedermödan jag anses ska tolkas.
Det behöver bli värre, 7 ggr om dessvärre!
Jag tror det var 7 plågor (men jag kan ha fel)
Poängen är:
Jag berättade förrutom min Bankdosa som jag tvingades byta efter nästan 30 år som jag har haft.
Den nya bankdosan har en kamera på fram och på baksidan
för att just fotografera en QR-kod för att logga in på banken.
OCH DETTA VAR EFTER jag skrev på gospel om QR-koden som är Vilddjurets Bild och tekniken kommer att använda av olika skäl.
Man vågar helt enkelt inte prata om det i kyrkorna därför man är rädd
att stöta sig och på att man inte är föreberedd på att hantera frågorna som blir som de som har tagit märket?
Man är helt enkelt inte tränad!
Det är så enkelt.
Det handlar om att omvända sig från om man har erbjudits eller om man anser att man har blivit tvingad (vilket man inte har) för att inte drabbas av hennes plågor.
Det handlar att gå “ur” systemet.
Gå ut från henne mitt folk så att inte ni (också) drabbas av hennes plågor.
På ett rent praktiskt plan handlar det om att att vägra vaccinen i vilken
omfattning och utseende de än månde komma.
Plåster,piller,pulver eller på något annat sätt tex aerosolbundet (luftburet) eller injicerat i kött (trots att Bibeln beskriver subkutant under huden).
-Detta är det stora bedrägeriet.
Inte för att det är för litet utan för att det är så stort, så att de flesta
litar blint på de svenska (och utländska) myndigheterna.
Bedrägeriet är enormt och gigantiskt och kanske just därför
vägrar folk envetet att tro att det jag skriver faktiskt är helt sant.

Människor litar blint på människor som de anser har mer kunskap.
-Kan Gud tillåta allt detta?
-Ja det gör han för att han har varnat sitt folk tidigare bland annat med denna hemsidan för att just undvika djävulens fällor, fallgropar och snaror.
Ekonomin får Gud ta hand om, för det är väl just där skon klämmer hos svensken, “bara Gud” inte tar ifrån mig mina pengar också.
-Då har jag ju inte kvar att leva för?
-Skratt…
-Men då har man ju bara nytta av Gud så länge man har kvar pengar på kontot?
-Nu menar jag inte att man behöver svälta ihjäl, ånej inte alls.
Men att berätta för människor att de har tagit Vilddjurets Märke av okunskap och feghet är något mycket värre och svårare att göra som svensk.
Vi anses ju som det smartaste folket i världen.
Och kanske nu t o m det mest grundlurade. /Fredrik E

    1. Hej Fredrik, vilddjuret och plåster och kommande skeenden är nog väldigt främmande för de flesta, och de som tagit detta märke d v s vaccinen, de är ju väldigt illa ute, och vad kommer sedan? Vi som inte tagit detta har ju inga direkta mänskliga garantier för att klara av kommande banksmällar eller hur vi ska betala för mat och annat, och JA vår lön får vi som medborgarlön då tar de kanske bort pensioner o annat..?ALLA inom samma löneområde får väl samma, plus de äldre som jag – pension. Detta är kusligt och det vet vi ju sedan länge. Ja väldigt många hyllar Israel det MÅSTE man tydligen göra nu för det landet är ju Guds land (fast de inte är troende fast de inte är det de borde m m).   Fågelinfluensavaccin har de ju tagit i Finland nyss. ja detta är en planerad röra, och tycka får man inte för man sätter in ett garde som skall hindra människor att tycka själva. Ja de flesta väntar ihärdigt på de 1000 åren! Men vi har ju gått med Kristus och kristendomen i 1000 år nu, varför förstår man inte detta.Lena Hallengren kanske ska knacka dörr…. och fråga alla hur de mår och om de vill ha en liten dos? Vad trött jag blir. Tack Fredrik för ditt engagemang, många gillar ju vare sig dig eller mig, men vi lägger locket på och skramlar vidare

Det är sena tider nu och vi borde alla tänka till om VAD som pågår och VAD som KOMMER. Talar kyrkorna om detta bedrägeri? Hur många kristna har s a s vaccinerat sig??? För att t ex resa o predika?? Predika om last days?? De tider som kommer är det många som INTE vet något om.

 

Den ruttnande världen! PFIZER m m. Cancer

vaccinjätten Geoffrey Young av biverkningar Pfizers styrelsemedlem Pfizerchefen Pfizer-skandalen information kring covidvaccin DNA-kontaminering Pfizer förvärvar läkemedelsföretag

Pfizer förvärvar läkemedelsföretag för att tjäna på kroniska sjukdomar orsakade av deras egna covidvacciner

2024-07-10

Om du vill veta de långsiktiga biverkningarna av covidvaccin, bör du noggrant följa Pfizers senaste förvärv. Sedan lanseringen av deras covidvaccin har Pfizer förvärvat specifika läkemedelsföretag som behandlar immuninflammatoriska sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och olika cancerformer. Medan deras experimentella vaccin användes i befolkningen (inklusive i militären) investerade Pfizer i läkemedel som riktar sig mot hälsotillstånd som skapades och/eller förvärrades av deras experimentella vacciner.

Pfizer förvärvade ett läkemedelsföretag som behandlar immuninflammatoriska sjukdomar, inklusive myokardit

Till exempel, år 2021 förvärvade Pfizer Arena Pharmaceuticals. Prislappen för förvärvet var oproportionerlig i förhållande till marknadsstorleken för läkemedlet de förvärvade, men den kloka ledningen på Pfizer visste att förvärvet skulle vara värt det i slutändan. Genom att förvärva Arena Pharmaceuticals kunde Pfizer kontrollera framtiden för terapier för olika immuninflammatoriska sjukdomar, inklusive läkemedel som behandlar hjärtmuskelinflammation (myokardit och perikardit). Dessa hälsoproblem ökade kraftigt efter 2021, när Pfizers covidvaccin olagligt påtvingades befolkningar och slarvigt placerades på CDC:s vaccinationsschema för barn. Idag tjänar Pfizer på de hälsoproblem som de orsakade och håller människor i ett tillstånd av sjukdom och farmaceutiskt beroende.

Pfizer förvärvar läkemedelsföretag som behandlar olika cancerformer och kapitaliserar på turbo-cancer-epidemin

År 2023 spenderade Pfizer 43 miljarder dollar av sina vaccinvinster för att förvärva Seagen Pharmaceuticals, ett lite känt läkemedelsföretag som specialiserar sig på cancerbehandlingar. Nu tjänar Pfizer på ökningen av turbo-cancer som påverkar vaccinerade människor i alla åldersgrupper. Turbo-cancer är ett nytt fenomen där onkologer beskriver en ny våg av aggressiva cancerformer som dödar människor på veckor eller dagar, istället för månader eller år. Det råder ingen tvekan om att något orsakar immunbrist. Det som befolkningen uppmanades att ta för att skydda de med immunbrist har skapat en helt ny klass av människor med immunbrist och turbo-cancer. Samtidigt finns deras destruktiva biologiska vapen kvar på marknaden, vilket säkerställer att dessa hälsoproblem fortsätter att vara lönsamma företag under många år framöver.

Pfizer förvärvar ett läkemedelsföretag som behandlar blodflödesblockeringar

År 2022 förvärvade Pfizer Global Blood Therapeutics, som har marknadsexklusivitet på ett läkemedel som behandlar sicklecellssjukdom. Pfizer spenderade en oproportionerlig summa för att förvärva företaget, baserat på prognoser om att fler människor kommer att utveckla denna blodsjukdom i framtiden. Sicklecellssjukdom beskrivs som en genetisk störning, så varför skulle Pfizer investera i läkemedlet? Vid sicklecellssjukdom blir de röda blodkropparna halvmåneformade på grund av en genetisk mutation. Dessa sickleformade röda blodkroppar rör sig inte lätt, vilket resulterar i blodflödesblockeringar. Kan det möjligtvis vara så att läkemedlet är omformulerat för att behandla andra blodsjukdomar som kännetecknas av blockerade blodflöden? Covidvaccin är ökända för att orsaka blodproppar, så det finns potentiellt fler användningsområden för denna klass av läkemedel.

Pfizers exploatering av befolkningen verkar vara förmedveten

Det mest chockerande av allt är att denna covidvaccinmisskötsel verkar vara förmedveten. Innan deras vaccin släpptes till allmänheten hade Pfizer bevis för att deras vaccin redan orsakade allvarliga hälsoproblem hos personer som frivilligt deltog i de snabbspårade kliniska prövningarna. Faktum är att bevisen visade att vaccinet orsakade inflammatoriska och autoimmuna tillstånd, tillsammans med hjärtmuskelinflammation och antikroppsberoende förstärkning som orsakade immunsystemfel. Dessa Pfizer-dokument var dolda tills en rättegång tvingade Pfizer att producera de komprometterande bevisen på vaccinets skador.

Men då var det redan för sent. En stor del av befolkningen hade redan blivit lurad och tvingad att ta injektionerna, och skadan var utbredd. Idag är Pfizer upptagna med att förvärva läkemedelsföretag som behandlar de kroniska tillstånd de hjälpt till att orsaka, medan de fortsätter att exploatera människor med fler boostersprutor och ytterligare blodskador.

naturalnews.com

Maria: – HUR kan detta få förekomma??? Svar???? Jag har inga ord för detta längre men tar med artiklar! Då kan Ni tänka er hur det kommer att bli längre fram då ALLT ÄR TILLÅTET ATT PINA MÄNNISKORNA MED!!!! Helvetet på jorden!

FALLEN OCH RUTTEN!!

ÄR ‘FÖRSAMLINGARNA’ VAKNA?? HELT VAKNA?? Svar Nej, oredan sprider sig med hast sedan många år, False prophets Sydafrika.. m fl

De använde DÖDA personer för sina möten…

Kapitel 2

Brevet till Efesos

1 Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.

4 Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. 5 Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. 6 Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar.

7 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.

Brevet till Smyrna

8 Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:

Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen: 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

11 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

Brevet till Pergamon

12 Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon:

Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: 13 Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.

14 Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. 15 På samma sätt har också du några som håller fast vid nikolaiternas lära. 16 Vänd därför om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd.

17 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det.

Brevet till Tyatira

18 Och skriv till ängeln för församlingen i Tyatira:

Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons: 19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.

20 Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer. 21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. 22 Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 23 Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.

24 Men till er andra i Tyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda. 25 Men håll fast vid det ni har tills jag kommer.

26 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27 Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, 28 liksom jag har fått den makten av min Far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Victor O och resan för att mäkla fred./Lars Bern

Omvärldsanalys… lyssna på Lars Bern han är klok. Video den 8/7. En del säger att J Biden bär en mask, att han inte är han. Det går alltid många knepiga berättelser, och det kan ju vara så att han är sjuk men då ska han ju inte ha ämbetet alls. Ok, vi får se… lyssna gärna! – D Trump ger jag inte mycket för, han är en hal ål som kan bli eller är mycket farlig ja, nu i sluttider …….

Bibeln berättar om dessa tider och kommande. Fördjupa dig i händelserna från Guds ord.

Luk 12:51Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.
1 Thess 5:3När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.
Jakob 3:17Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
Upp 6:4En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.

KING JESUS! Vår frihet.

Luk 4:18Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet
Rom 8:21att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.
1 Kor 7:37Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra.
1 Kor 8:9Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga.
1 Kor 10:29Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete?
2 Kor 3:17Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Gal 2:4Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar.
Gal 5:1Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen.
Gal 5:13Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
Ef 6:20för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.
Fil 1:2Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.
Fil 1:20Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.
Fil 4:7Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Fil 4:9Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.
Kol 1:2Till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far.
Kol 1:14I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.
Kol 1:20och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
Kol 3:11Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
Kol 3:15Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma.