Tag Archive | Ett Guds Barn

Man väljer Ödets väg, men inte Guds väg

Everything is going to be all right…

De flesta människor lever för stunden och låter allt hända som det vill- de kallar mycket för ödets väg, men inte går de Guds väg. Nu på sommaren frodas ju synderna och det hjälper ju inte direkt med rökförbud för att man skall komma till tro… nej man fortsätter med sina spådomar, supande och sexaktiviteter.

Festivalerna duggar tätt om sommaren och musiken hörs vida omkring (här också), men det ger inte den frid och ro som Gud ger. Men de vet inget om honom för han är bara en av alla gudar för dem. Det hade jag ett resonemang om här ikväll, att just Gud skulle vara Gud, jadå det är han.

De människor som förnekar honom har ju inte fått evigt liv eller kommer inte att få om de inte byter bana och inriktning på sina liv. Vi som är frälsta ropar på Gud om hjälp dagligen och vi ber och vi tackar honom för så mycket.

Gud vill vända våra liv till det bättre och ge oss det eviga livet men så många vägrar att befatta sig med honom. De vet inte att han spränger bojorna de har omkring sig och de vet inte att de är så älskade.

Frälsning
FRÄLSNING, FRIKÖPTA, RÄDDADE, LYDNAD, RÄTTFÄRDIGHET, ARV, FÖDD PÅ NYTT, BUDSKAP, HELIG, TRO, HOPP ….

Rom 12:21….låt dig inte besegras

Foto Maria
Bible quotes verse of the day inspirational for men scriptures bible quotes for teens peace about strength for women to live by hard times love about faith motivational God’s love messages words thank you lord peace scriptures inspirational daily prayer Verseoftheday Verseoftheday+Jesus Notion Of Hope Bible scriptures bible quotes bible quotes inspirational bible characters strength niv thoughts board God’s love canvas faith messages words kjv joy thank you lord peace daily prayer with a lion

Rom 12:21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Det onda möter vi överallt i vardagen och en del människor är så immuna emot det så att de faktiskt inte ser vad som pågår i dessa dagar. Både frälsta och icke frälsta är dåliga på att se.

Det farliga är ju om man LÅTER sig besegras och inte orkar gå vidare i ett problem. Man måste gå vidare i tro och i utbildning hos Gud för att orka med allt elände som man möter. Idag har jag fått ett svar på att jag gjort allt rätt men får fel resultat av kommunen. Ja en advokat är bra att ha och han var imponerad av allt jag gjort för att få rättvisa, vunnit i domstol 2 ggr m m, men han visste inte om att Gud gav mig orken att kämpa….. HADE jag dukat under för satan hade jag aldrig stått på benen så här länge!

GUD ÄR GOD! Han hjälper i ALLT!

Bible quotes verse of the day inspirational for men scriptures bible quotes for teens peace about strength for women to live by hard times love about faith motivational God’s love messages words thank you lord peace scriptures inspirational daily prayer Verseoftheday Verseoftheday+Jesus Notion Of Hope Bible scriptures bible quotes bible quotes inspirational bible characters strength niv thoughts board God’s love canvas faith messages words kjv joy thank you lord peace daily prayer with a lion
Jag har många fiender som inte vill veta av Gud och ja, jag ber för dem!

Foto Maria

Ett Guds barn. Gud har alltid tid för sina barn!

Bilden kan innehÃ¥lla: en eller flera personer och text  Gud har ingen Facebook och inte Twitter eller Instagram …men han hör och ser alla människors hjärtan och deras böner och deras ångest och deras tack och alla frågor som de har.

  Jag vet att inte alla människor vill vara ett Guds barn- men jag vill,och jag är det!  Tack Gud att jag blev frälst och kan luta mig emot dig  i ALLA situationer.

Rom 8:14 14 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: “Abba! Far!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.

 

 foto Maria

 

Ett Guds barn. Jag firar INTE midsommar! No, Never. NO traditions!

Jag firar inte ‘midsommar’, nej, no, never!  Jag åt ingen ‘midsommarmat’ jag stod inte i köerna på ICA eller annan matbutik och valde o vrakade mellan köttstyckena (giftigt) och valde inte ut den finaste kartongen med jordgubbar ( besprutade) och jag drack ingen nubbe (alkohol ) och jag dansade inte kring fallosen som  kallas midsommarstång. Jag dyrkar inte solen, eller aftonen, eller natten, nej, jag älskar Jesus! Jag åt några grönsaksbiffar och andra grönsaker, drack ett par koppar te och åt några nötter. Var ute en promenad och fotograferade och vilade. That’s it.

REPRIS…. förra året skrev jag:

Folk firar midsommar (HEDNISK HÖGTID!) och det firas i kyrkorna och man kallar det för midsommargudstjänst  med majstång (Varför?) och plötsligt samma kväll går det en film på tv om Jesu korsfästelse….Del 5 av 5 om bibeln ..hur hänger det ihop? ….vem bryr sig…om Jesus och hans lidande?

Jag hörde på radio idag att man menar att majstången skall symbolisera korset!! Nu går det väl för långt! Och många hitflyttade firar midsommar, och har då lärt sig vad svensk sommar består utav. Men man får inte lära sig om korset och Jesus som dog för våra synder. Kan man kalla Sverige ett kristet land numera? nej jag tror inte det.

*
Sverige har blivit så djupt sekulariserat och smutsigt och den som inte hänger med i ekumenikens alla virvlar och vrår och falskhet den får ta emot de hårda ord och (lidande?) som slängs efter den… 
Jag älskar Jesus och det kan ingen människa ändra på och Gud är glad att jag vill vara hans barn och tro på hans ord. Tack och lov, jag prisar Jesus för min frälsning!! Ja Gud är sannerligen trofast! Han ger den troende styrka och kärlek, mod och insikt, vilja och kunnande, frimodighet och fasthet och mera….. PRISA GUD!

*

1 Kor 1:5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.  

Foto Maria

 

 

Hans löftesord är avsett att bli prövat — och bestå provet. 2 Petr 1:4 /God´s promises

 BARA Gud är 

“Genom dem har han och skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften.” 2 Petr 1: 4.

BYGGER skeppsbyggaren skeppet för att låta det ligga på stapeln? Nej, han bygger det för att det en dag skall lägga ut från hamnen och gå emot stormar och orkaner. Om han ej haft detta för ögonen, hade han varit en dålig skeppsbyggare.

Då Gud skänkte dig tro, ville Han därmed pröva dig. Då Han gav dig löften och bad dig lita på dem, var det sådana som hålla i tider av storm och oro. Tror du, att Gud gör något fuskverk, att Han liknar dem, vilka förfärdiga livbälten, lämpliga att ställas ut i en affär, men som äro till ingen nytta i vattnet?

Vi ha hört berättas om svärd, som varit obrukbara i krig, och om skor, som ämnats till försäljning, men som dock aldrig varit av sedda att nyttjas. Guds skor äro av järn och koppar och du kan gå till himlen i dem, utan att de någonsin bli utslitna. Med Hans livbälten kan du simma över tusen oceaner, utan att det är någon fara för att du skulle sjunka. Hans löftesord är avsett att bli prövat — och bestå provet.

Intet misshagar Kristus mer än då Han finner, att Hans egna betrakta Honom såsom ett utställningsföremål utan att göra bruk av Hans rikedomar. Han älskar att bliva tagen i anspråk av oss. Det är ej meningen, att vi blott skola se på de välsignelser Han har tillförsäkrat oss, utan att vi skola tillägna oss dem. Herren Jesus är oss given för att vi just nu skola räkna med Honom. Men du gör det icke såsom du borde.

O människa, jag besvär dig, behandla icke Guds löften såsom om de vore sällsyntheter, avsedda för ett museum, utan använd dem såsom dagliga tröstekällor. Förtrösta på Herren närhelst än nödens stund är inne. — C. H. Spurgeon

“Vår Gud giver löften, vår Gud håller ord,
Hans utsagor kunna ej vika.
Om trångmål och nöd mig än möta på jord,
Gud aldrig sitt löfte kan svika.

Den sökande finner, den bedjande får
långt mera, än ord kunna säga.
Jag aldrig förgäves till Frälsaren går.
Kan skönare lott jag väl äga?

Guds ord som en klippa i väl och i ve
står fast, om än bergen de vika.
Om blott du vill tro, så skall du få se,
Gud aldrig sitt löfte kan svika.”

Huru kan Gud säga nej till någonting som Han har lovat?  / Mrs  C

 

SAVED or UNSAVED ? Det sanna Israel/ GUDS BARN: Bibleverses.

Det sanna Israel. Israel i köttet och Israel i Gud. They who walk with God are Israel of God.. ARE YOU A CHILD OF GOD? SAVED OR UNSAVED?

Det är absolut nödvändigt för Herrens folk att förstå vad Bibeln har att säga, när det gäller frågan om Israel, eftersom vi lever i svåra tider. Det finns ett sant Israel och det finns ett falskt Israel när det gäller frälsning, och de som verkligen känner Herren Jesus Kristus. Orden nedan skrivna av aposteln Paulus, en före detta förföljare och mördare av troende i Jesus Kristus.

28Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. 29 Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.

The Only True Israel of God

Rom 9:6 6 Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel.

Rom 9:7-8 Ej heller äro de alla »barn», därför att de äro Abrahams säd. Nej, det heter: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.»
8Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som äro barn efter köttet, men de som äro barn efter löftet, de räknas för säd.

Gal 6:14-16  14 Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.15Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.
16 Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

(Aposteln Paul talar, han som förföljde och mördade troende, tills han mötte Jesus, då han blev förvandlad. Då blir man ett Guds barn, Children of God).

Gal 3:7 7 Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.

( De som går i tro på Gud, de är barn av Abraham, tro på Jesus Kristus).

Gal 3:16 16 Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.

(Kristus är den utlovade säden. Jesus kom från Davids rot.barn av Abraham, barn av TRO).

Gal 3:29 29 Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

(Om ni är i Kristus är ni av Abrahams säd, och så följaktligen av löftet, arvingar).

*

SOUL REFUGE It is imperative for the people of the Lord to understand what the Bible has to say, regarding the topic of Israel, because we are living in perilous times for sure. There is a true Israel and there is a false Israel when it comes to salvation, and those who truly know the Lord Jesus Christ. The words below were written by the apostle Paul, a former persecutor and murderer of true believers in Jesus Christ.

For he is not a JEW, which is one OUTWARDLY; neither is that circumcision, which is outward in the flesh: But HE IS A JEW, which is one INWARDLY; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God. (Romans 2:28-29)      -watch video-

Hela skapelsen vittnar om Gud. / B Vidén artikel

181 foto Maria

 

Hela skapelsen vittnar om Gud

Från    http://www.berno.se/2009/03/hela-skapelsen-vittnar-om-gud.html

Så är de då utan ursäkt, skriver Paulus i sitt brev till romarna. Det handlar om människor som i orättfärdighet undertryckte sanningen; “Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.”

Man blir klart påmind om moderna strömningar i tiden då man läser vad media (ex. DN Dagen) skriver om hur en neurologiprofessor beskriver viktiga egenskaper som finns nedlagda i människan. Oavsett vad de kommer fram till kvarstår det faktum att Gud i människan lagt ned förmågan att inse vad som är rätt och fel, samt att det finns en Gud.

Idag är det inne att tro på sig själv och förneka Guds existens. Samveten och sinnen bedövas effektivt med hjälp av all yttre påverkan samhället står för, från småbarnsålder genom dagis och ända in på ålderdomens höst. Kapplöpningen i våra välfärdssamhällen bidrar på sitt sätt till att forma en stressad, ständigt aktiv och upptagen människa, jagad som ett villebråd av allt som måste hinnas med, för att inte livet ska springa ifrån. Materialism, nöjen, filmer, musik, nyheter från alla världens hörn, oro, ångest, ångestdämpande mediciner från apoteket och sprit från systemet.

Det finns ingen tid över för reflektion, eftertanke, eller ens vilja att försöka inse att livet är något långt mer. Genom den ständiga jakten människan är utsatt för bedövas lika ständigt hennes samvete. Skulle tanken som inriktar sig på Gud och de eviga frågorna hinna ikapp, har människan lärt sig att snabbt slå den ifrån sig.

Paulus fortsätter sin samhällsanalys i Romarbrevet 1. Den gudlösa människan står i centrum. Likheten mellan antikens Rom och våra dagar är slående:

Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar
och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.
Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

** * * * * * ** * 

Denna artikel är gammal, från 2009, men SÅ aktuell! Idag och i alla dagar som varit har det varit likadant att man upphöjer sig själv och man förnekar Gud. Man gör sig själv till Gud och lyssnar bara på sig själv. Man förnekar hans existens och så kommer man att fortsätta göra tills slutet på denna jorden är här. Man kan varna hur mycket som helst och berätta om Gud, men vad hjälper det i många fall? Inte alls. Människan tror inte på att Gud existerar. Men jag och så många andra vet att han finns och ser alla människor på jorden och hör dem förneka honom……..Det kommer en dag för de personerna  – en dag då det är för sent att ropa på Gud.

NamnlösMaria

Att vara ett Guds barn–vad betyder det? / 1 Joh kapitel 3

 

Trofast

Herren känner de sina        Bild Maria

Guds barn-   VEM är Guds barn? Hur är ett Guds barn? Guds barn är hatade, Guds barn och rättfärdighet- orättfärdighet

När man säger att man är ett Guds barn då menar man det. Då menar man att man tillhör Gud, man kallas Guds barn för att man har tagit emot frälsningen och för att vi lever så som Gud vill. OM du ser i texten så är det en förklaring i detta 1 Johannes brev kap 3 som berättar för läsaren vem som är Guds barn, varför den är Guds barn och hur den blev ett Guds barn. Man får förklaring till hur man vill göra det rätta och att fan själv, d v s satan/djävulen inte kan rycka bort den troende från Gud. Läs gärna vers 10 flera gånger där står svart på vitt vem som tillhör Gud. Här talar jag inte om församlingar som Livets Ord eller gör reklam för sådant/sådana som inte är av Gud!
Här står om hur vi har lärt oss att älska vår nästa, och här står om hur vi lever i denna världen  men vi lever inte som dem som inte är Guds barn.
Man ser skillnader på de otroende och på de troende och man kan se skillnaderna också om man känner s k religiösa människor, de som säger sig vara ett Guds barn men icke är det, man vet ju vilka de är och hur de agerar.
Man kan också läsa här om hur man hatade de första kristna och att man fortfarande gör det, men jag hoppas att man kan förstå att de som sägs vara förföljda idag inte alltid är kristna utan många har andra religioner som inte är kristendom, för de känner inte Gud, men tillber avgudar. Här står om rättfärdighet, att göra rätt- och om orättfärdighet- att göra fel mot Gud och sig själv och andra. Detta kapitel är verkligt bra att läsa om man inte vet vad en kristen är eller vad den står för. Det är längesedan detta skrevs men icke desto mindre sant. Datering: År 85-90 från Efesos, och för att styrka de kristna i tro och gå emot falsk undervisning. …Så jag vill ge alla som undrar om vem t ex jag är, några viktiga ord ur bibeln. Folkbibeln 1998, jag kom inte åt någon annan översättn just nu.

*
*

Guds barn

1 Joh 3 :1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 4
Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7
Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. 9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. 11
Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra 12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga. 13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. 14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. 15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. 16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. 17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18
Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 19 Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, 20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.

*

Vers 24: Att erkänna Gud som både fullkomlig Gud och som fullkomlig människa.

NamnlösMaria

Direktansluten till den Högsta sambandscentralen. Direktkontakt med Gud/ L Jareteg, Bibelfokus. Att lyda Gud mer än människor…

 

Under den Högstes befäl!

Barnaskapet är något av det absolut viktigaste vi kan äga här och nu som kristna. Det har jag skrivit om många gånger tidigare. Barnaskapet är ett sundhetstecken där det flödar med enkelhet, frihet och glädje. Barnaskapet är unikt för den sanna kristna tron. Det är dessutom underbart gott för den som lever i det; det är en försmak av hur den himmelska tillvaron kommer att bli. Men det jag skall skriva om här får kanske en lite annan infallsvinkel vad gäller livet som kristen. Det här skall delvis handla om vad mognad i tron innebär och att bli tillgänglig för att tjäna Gud under hans befäl.

Även om barnaskapet för en kristen skall vara det mest grundläggande och även kommer att bestå för evigt, så innebär det kristna livet även en mognad, en andlig tillväxt. Som mogna kristna kan vi få tjäna Gud på sätt som vi kanske inte kan få göra som nya i tron, och ändå skall vårt eget barnaskap finnas med där i grunden hela tiden. Vi kan få mogna in i uppgiften att fungera som andliga fäder för de som är nya i tron. Vi kan få mogna in i uppgiften att uppmuntra, tillrättavisa, vägleda och undervisa. Vi kan få mogna in i många olika uppgifter i Guds rike.

Svaghet innebär mognad och styrka

Men oavsett om vi är nya i tron eller om vi mognat så är Gud hela tiden vår Far och vi är hans barn som skall vara och är beroende av hans suveräna ledning. Mognad handlar inte om att bli stor och stark. Mognad handlar inte heller om att samla på sig stora mängder kunskap och erfarenheter så att man kan vara ett andligt proffs som kan stå på egna ben. Nej, mognad handlar om att man i allt kan inse sitt beroende av Gud men också leva därefter. Mognad handlar om att ha blivit svag i sig själv så att Gud kan vara stark. Att hamna i denna beroendeställning är faktiskt något som tar tid. Om man inte tror att det förhåller sig så här, så är det i sig ett bevis på att man ännu inte uppnått en sådan mognad.

Symbolen framför andra för den kristna tron är korset. Korset vittnar inte enbart om att Jesus dog på korset för vår skull, det vittnar också om att varje sann kristen har ett eget kors att bära. Vårt stora JAG måste bli korsfäst för att vi skall bli fria människor och för att vi skall bli fullt tillgängliga för Guds kraft. Detta är inget vi kan åstadkomma själva; Gud gör detta för oss – om vi vill det – och han låter det ske medan vi traskar på i vardagen. Precis så var det med judarna när de vandrade 40 år i öknen. Korset i våra liv, ökenvandringen, ger mognaden.

Matt 10:38-39: ”Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.”

Paulus var en i sanning mogen kristen som fick uträtta oerhört mycket för Gud. Tänk bara på vad hans brev har fått betyda för eftervärlden. Men var det då hans egen förträfflighet och styrka som gjorde att Gud var så framgångsrik genom Paulus? Nej, det var hans svaghet och därmed beroende av Gud som var avgörande. Så här skrev Paulus själv om detta:

1 Kor 1:27: ”Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam,”

2 Kor 12:9-10: ”…han [Gud] svarade mig: ’Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.’ Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”

Oavsett om vi är nya i tron eller har vandrat med Gud i många år, så är Gud vår Far. Men som mogen kristen kanske man också ibland kan se Gud som sin ”befälhavare” eller ”arbetsgivare”. Det beror lite på vad man står i för uppgifter. Och oavsett vad man får uträtta för Gud så är det HAN som skall föra befälet. Gud är dock inte den som tvingar sig på, utan vi får själva be Gud att ta den position som han rätteligen skall ha i våra liv. Vi överlåter detta till Gud både i bön och genom vårt sätt att handla.

Här skall jag komplettera bilder lite. Självklart behöver alla kristna ett visst mått av grundkunskaper för att överhuvudtaget kunna svara ja på Guds erbjudande i evangeliet, och visst behöver vi lite baskunskaper för att leva som kristna. Men vi måste akta oss för att bli andliga experter där kunskaperna leder till ett oberoende av Gud och högmod. Kom ihåg hur det gick för Adam och Eva när de åt av Kunskapens träd!

Människor vill ha en kung

Människor har i alla tider önskat sig starka ledare. Många folk har ropat fram kungar, kejsare och presidenter. Många har t.o.m. ropat fram en diktator för sitt land och folk. Andra har ropat fram påvar, kardinaler, biskopar och andra höga religiösa ledare. Allt detta vittnar om att vi människor önskar ha auktoriteter över oss som vi kan hylla och dyrka – men även som vi vill skall garantera ordning och reda. Får ledarna mycket makt kan man få krypa på knä för dem i fruktan istället för i beundran.

Jag tycker det är oerhört intressant att läsa om Guds folk, judarna i Gamla testamentet. Deras historia är i mångt och mycket en profetisk bild av hur det kristna livet kommer att gestalta sig, även om det mesta nu blir i lite andra skepnader. Det är så klart inte bara det judiska folkets framgångar och segrar som är profetiska bilder för kristenheten, även all olydnad och allt deras avfall är det. Bibeln vittnar om både framgång för evangeliet och ett stort avfall därifrån.

Om vi läser i Första Samuelsboken i Gamla testamentet, så ser vi där att även det judiska folket önskade sig en kung. De ville ha det på samma sätt som alla de andra folken hade det. De ville inte vara annorlunda. Nu vet vi att judarna fick sin kung. Först blev det Saul, och efter honom kom David. Men vad ville egentligen Gud? Låt oss ta några bibeltexter som visar oss:

1 Sam 8:4-9, 19: ”Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: ’Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.’ Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: ’Ge oss en kung till att styra över oss.’ Och Samuel bad till HERREN. Då sade HERREN till Samuel: ’Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.’ …
Men folket vägrade att lyssna till Samuels ord och sade: ’Nej, en kung måste vi ha över oss. Också vi vill bli som alla andra folk. Vår kung skall döma oss. Han skall dra ut framför oss och föra våra krig.’ ”

1 Sam 12:17: ”…hur mycket ont ni gjorde i HERRENS ögon, när ni begärde att få en kung.”

Gud vill vara vår kung

I bibelordet ovan ser vi att Gud själv ville vara judarnas kung; han ville inte att det skulle finnas någon makt mellan dem och sig själv. Så deras önskan att få en kung var alltså det samma som att förkasta Gud. Men vi ser också det jag nämnde tidigare, att Gud vill att vi skall samverka med honom av egen fri vilja. Gud tvingade alltså inte på judarna sin konungastatus. Han gav dem vad de önskade, men han sa också vad det skulle komma att innebära, nämligen att de kommande kungarna skulle suga ut folket (läs fortsättningen i 1 Sam 8).

Nu kan vi överföra denna bibeltext på kristenheten och fråga oss hur Gud vill ha det i vårt fall. Skall vi ha påvar, kardinaler, biskopar och prästerskap över oss? Skall vi ha ledare som lever som kungar över Guds folk? Hur har Gud tänkt det?

I Bibeln finns inte ordet ”kyrka” om man ser i grundtexten (det finns inte heller i Svenska Folkbibeln eller i 1917-års översättning). Istället kallas de troende för Guds ”församling”. Församlingen liknas vid en kropp där alla de troende är jämlika och huvudet är Jesus Kristus. Det skall alltså inte finnas någon extra hjärna inkopplad mellan de olika kroppsdelarna och huvudet, för det fungerar inte. Alla kroppsdelar får sin styrning från huvudet, och alla kroppsdelars funktioner och rörelser koordineras också från huvudet, som vi kan kalla ”sambandscentralen Jesus Kristus”. En del kroppsdelar är ”ovetande” om varandra, men de samverkar ändå till olika funktioner genom att exakt koordinering sker från det enda huvudet. Vi skall ta några bibelord om detta:

Gal 3:28: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Rom 12:4-6: ”Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått.”

Ef 4:14-16: ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Utifrån detta kan vi alltså säga att Gud/Jesus vill vara de troendes Kung. Det skall inte finnas någon ”makt” mellan de troende och huvudet Jesus Kristus. Det behövs ingen kyrklig hierarki, inget läroämbete, ingen ”Kristi vikarie” (en av påvens alla titlar är justVicarius Christi ). Jesus är inte så långt borta att det skulle behövas en vikarie. Han har ju själv sagt att han är med oss alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20). Han är närvarande bland oss genom sin Helige Ande och på så sätt vägleder han oss i allt.

Joh 14:26: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”

Direktansluten till den Högsta sambandscentralen

När Jesus dog på korset så rämnade det tygstycke (kallat ”förlåten”) som dolde det allra heligaste rummet i Jerusalems tempel. Dit in fick endast översteprästen gå. Där stod han i direktkontakt med Gud, som en medlare mellan Gud och folket. Men när tygstycket rämnade, så var det en signal om att vägen till Gud Fadern nu var öppen för var och en som kommer till Gud genom Jesu försoningsverk. Det behövs inte längre några medlare mellan människor och Gud när man kommer genom Jesus. Alla får lov att bli Guds barn, direkt underställda Gud, och alla får då Guds Ande till vägledning, hjälp och som ett sigill.

Mark 15:37-38: ”Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.”

Heb 6:19: ”I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss.”

Heb 10:19-22: ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.  Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.”

Gal 3:26: ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.”

Ef 1:13: ”I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.”

Det är alltså oerhört stort att få kliva in i ”det allra heligaste” – i det Nya förbundet – och själv få lov att ha direktkontakt med Gud. Som kristen behöver man ingen tolk, ingen mellanhand, ingen medlare, ingen överhet i trosfrågor. Vägen fram till Guds tron är helt öppen. Som sann kristen får man lov att prata med Gud som en kär pappa. I denna verklighet får vi traska på i vardagen och samtidigt förtrösta på att Gud är med och leder oss genom sin Helige Ande. Detta är att ”vandra i Anden” (Gal 5:16). Detta är att vara direktansluten till ”den Högsta sambandscentralen”, att stå direkt under den Högstes befäl. Som sådana kan vi också få vandra i Guds förberedda gärningar.

Att samverka till goda gärningar

Här kommer jag nu till det som jag inledningsvis nämnde, nämligen att få mogna i tron och mer och mer få vara med om att uträtta saker i Guds rike. Vi kanske inte alltid är medvetna om att vi gör detta, men om vi är medvetna är mognaden viktig, annars kommer lätt högmodet in.

Det är i vilket fall fantastiskt att leva som kristen och få gå i förberedda gärningar som man ofta inte har någon större aning om i förväg (och väl är ju det, för annars skulle vi säkert försöka hjälpa Gud på traven). Gud har så klart planer för våra liv, även om det också finns gott om utrymme för vår fria vilja. Men han samverkar gärna med vår vilja så att vi villigt får gå hans ärenden. Sedan låter han samverkan ske genom att syskon i tron (andra lemmar i kroppen) gör en del, och jag får göra en annan del, och tillsammans blir hela ”rörelsen” till välsignelse för andra.

Ef 2:10: ”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”

Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

1 Kor 12:17-22: ”Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: ’Jag behöver dig inte’, inte heller huvudet till fötterna: ’Jag behöver er inte.’ Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga.”

Finns det då exempel i Bibeln på hur Gud låter oss vandra i förberedda gärningar? Ja, det finns en hel del. Själv kommer jag att tänka på när Gud lät Filippus stöta på den etiopiske hovmannen som i sin vagn satt och läste ur profeten Jesajas bok. Det mötet öppnade upp för ett samtal som ledde till hovmannens omvändelse och dop (Apg 8). En annan berättelse jag kommer på är när Petrus blev ledd till officeren Kornelius och hans familj för att förkunna evangeliet för dem (Apg 10). Då hade Gud redan förberett både Petrus och Kornelius på det som skulle ske genom att de båda hade sett en syn från Gud. Petrus kunde med andra ord bara knalla rakt in i denna mycket väl förberedda gärning som ledde till mångas frälsning. Och Paulus skrev om hur han och Apollos fick samverka till ett resultat för Guds rike. Här fungerade de som olika lemmar i Kristi kropp, men det var Gud som styrde alltsammans.

1 Kor 3:6-9: ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.”

Pastorsrollen mfl

Jag skall bara kort skriva om uppgiften att vara herde/pastor så att du inte tror att jag är emot de olika roller som nämns i Nya testamentet. En av dessa är herderollen. En grupp av kristna kan behöva någon som tar ett särskilt ansvar för gruppen, precis som en herde tar ansvar för en grupp med får. Men här har vi ofta en helt skev bild av vad det är att vara herde/pastor. Jesus är den bästa bilden av hur en perfekt herde skall vara: han räddade sin hjord genom att ge sitt liv för den. Att vara herde/pastor betyderinte att man är av högre rang än de övriga i gruppen. Det betyder inte heller att man skall åtnjuta särskilt förmånliga privilegier. Att vara herde/pastor är egentligen ”bara” att vara en av lemmarna i kroppen med en särskild uppgift som de andra lemmarna inte har. Därmed är herden/pastorn också själv beroende av de andra lemmarna, för denne kan ju inte själv utgöra varje lem i kroppen – vilket tyvärr många tycks tro idag. Några ord från Jesus visar tydligt att ingen människa skall göra sig för mer än någon annan, inte heller göra anspråk på titlar:

Matt 23:8-12: ”Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

(Ordet ”påve” kommer från latinets papa som betyder just ”fader” – aj då!)

Ibland skriver folk till mig och frågar vilken pastor som jag är underställd, och så menar dessa personer att jag inte kan vara en sann kristen om jag inte står under en överordnad pastor. I ljuset av vad jag visat på ovan kan du förstå vad jag brukar svara.

Lyda Gud mer än människor

Hela Bibeln vittnar om att Gud/Jesus vill och skall vara vår Kung. Detta skall bli helt uppenbart den dag då Jesus kommer tillbaka och träder fram som den Kung han de facto är. Har man nu ställt sig under den Högstes befäl, så kommer man förr eller senare att hamna i konflikt med både världen, hierarkiska system, religiösa system, kontrollorgan, olika maktcentra etc. Det fick apostlarna tidigt smaka på, men då gav de också ett svar som vi andra bör ta till oss.

Apg 5:29: ”Då svarade Petrus och apostlarna: ’Man måste lyda Gud mer än människor.’ ”

Självklart skall en sann kristen följa landets lagar och förordningar, betala sin skatt så som staten bestämt, be för makthavarna, osv. Men kommer lydnaden till Gud i konflikt med världens påhitt, då måste vi lyda Gud mer än människor.

Jag vet utifrån det Bibeln visar att sådana konfliktsituationer kommer att bli allt vanligare i Sverige, inom EU och i hela världen ju närmare vi kommer den absolut yttersta tiden. Många kristna ser också åtskilliga tecken på detta redan. Skall man klara av sådana situationer är det viktigt att vara direktansluten till ”den Högsta sambandscentralen”, och observera: den kommunikationen går inte att avlyssna!Ett bibelord som väl säger något om detta är följande:

Luk 21:12-15: ”Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga.”

Summering

Det finns så oerhört mycket idag som försöker tränga sig in och ta en plats mitt i de troendes raka kommunikation med Gud, inte minst i osunda församlingar och villfarna sammanhang. Mycket av allt det som världen har att erbjuda stör också kommunikationen. Det är så mycket som vill beröva oss vår frihet och vårt barnaskap. Världen går sakta men säkert mot ett nytt ”Babels torn” där det grundläggande är elitism och hierarkiska system. Så var på din vakt mot sådant som försöker bryta sig in och styra hur ditt liv som troende är tänkt att vara.

Det är när vi var och en är direktanslutna till Gud som vi verkligen kan uträtta något med evighetsvärde för Guds rike. Det är också där som den verkliga friheten finns. Självklart skall alla sanna kristna vara som en kropp med olika lemmar som hjälps åt, men det är när ledningen kommer direkt från Gud till varje enskild som samordningen och gemenskapen fungerar som bäst. Vårda därför din privata direktanslutning till den Högste! Ställ dig under den Högstes befäl!

Jesus är vår Kung!

/Lennart

*
*

Ja Jesus är vår Kung!   Tack för artikeln Lennart!   / Maria

Foto Maria

Foto Maria