Archive | juni 2012

Gud skapade/ Han är HERRE./ Guds bevis på sin kärlek

 

*

Gud och hans bevis på sin kärlek till oss…

Att tro?  ja eller nej..inte bara liite…

Om vi kan lära känna Gud genom naturen och skapelsen behövs väl inga missionärer?

1)
Även om kunskapen om Gud finns låter man den inte komma upp till ytan och förnekar honom därmed.

2)
Även om man tror på Gud vägrar man att inse konsekvenserna av detta. (Är det möjligt att tro utan att ta konsekvenser och förvandlas i omvändelse?)

3)
De som förnekar Gud måste få reda på följderna av en sådan attityd.

4)
Viktigast av allt är att man måste få höra om Jesus Kristus. Till det behövs många missionärer över hela världen.

5)
Jesus själv gav oss uppdraget att gå ut i hela världen och göra människor till lärjungar och sprida evangelium. (Matt 28:19-20).

Att veta att Gud finns räcker inte.Alla måste få reda på /höra budskapet/ att Gud älskar dem. De måste få reda på vad han gjort som bevis på sin kärlek, De måste ges en chans att ta emot hans förlåtelse och leva sitt liv i tjänst för honom. /Rom 10:14-15

*
*Jag läste i nyheter från TT att kristendomen går bakåt och Buddhismen framåt….varför det då? Är det möjligen så att det sker så många knepiga saker i kristendomen /församlingar m m så att man väljer bort att ta reda på vem Gud är eller  man tycker att andra religioner är klarare och tydligare med sina budskap?  MEN! Det är ju vi troende som ska lysa och vara framme och vittna och berätta!  Vi måste evangelisera och berätta om bl a himmel och helvete-  MEN det vill man inte höra, det är obekvämt….Men det är faktum att Jesus varnar människan för otro! Läs mer ur bibeln här på sidan, m m.  /Maria

Att lyda Gud/ Ändamålet med det kristna tjänandet

 

*

Ändamålet med det kristna tjänandet
av T. Austin-Sparks
Hur har Herren tänkt sig det kristna tjänandet?
Denna fråga besvaras inte med ett fullt program, med aktiviteter med kristet förtecken.
Det innebär inte att vi alltid är strängt upptagna med sådant som vi tycker hör till Herrens sak.
Detta innefattar inte måttet på vårt engagemang eller antalet sysslor, inte heller graden av ansträngning eller entusiasm för Guds rike.
Det sammanfattar inte något av alla dessa planer och företag – allt detta som vi så gärna gör för Herren.

Mina kära, prövostenen i allt tjänande är denna: motiv och utgångspunkt. Det handlar enbart om motivet, från början till slut, detta att Herren i varje sak ska ha främsta plats, detta att Kristus ska vara allt i alla.
Ni känner alla väl till fascinationen med och frestelserna i den kristna tjänsten, spänningen i att vara upptagen. . . att få synas som den som är verksam i många uppgifter. . . planer, företag, fulltecknad almanacka. . . att vara mitt uppe i något, ständigt verksam.
Här gömmer sig en stor fara, en effektiv fälla som har fångat så många av Herrens manskap och tjänare. Dessa företag och denna verksamhet ger dem ställning och lyfter fram dem i strålkastarljuset. De ser arbetet som deras eget, det har blivit deras plattform; att värna det ligger helt i deras intresse och de finner allt större tillfredställelse ju mer de har att styra över och ju större inflytande de har.

Skillnaden är vital, fundamental, mellan att ägna all tid åt kristet tjänande för att kunna glädjas över att vara sysselsatt och inflytelserik, för att kunna samla bonus och fördelar, för att njuta av sin duglighet – skillnaden är vital mellan dessa ting och ”Kristus allt i alla”.
Detta särskilda mål når Herren alltsomoftast genom att ställa oss vid sidan av all denna verksamhet, och det innebär en djupgående prövning för oss huruvida vi tolererar och är nöjda med att stå åt sidan för att Herrens härlighet ska få så mycket större utrymme.
Inget av allt detta betyder något om bara han får den plats han verkligen ska ha. Man har ändå, inom ramen för Guds nåd, kommit någon vart när man nöjer sig med en plats vid sidan av, när man är till freds med att inte längre synas, när ingen lägger märke till en – om Herren Jesus genom detta når fram i sin sak.

Vi har förlorat proportionerna i detta och vi tror att Herren Jesus inte klarar sin sak utan att vi står som hans verktyg och medhjälpare. Rivaliteten, plattformsrivaliteten, talarstolsrivaliteten, alla dessa bitande, upprivande reaktioner därför att en ställs framom en annan, därför att den enes predikande uppmärksammas mera än den andres, uppmärksamhet och positiva kommentarer går i en riktning men inte i en annan, och så vidare. . . Vad är det du egentligen är ute efter? Fånga och utöka åhörarskaran, skaffa berömmelse genom ditt predikande, eller att tjäna din Herre och Mästare? I detta ligger all skillnad.

Ibland får Herren ut mera av de perioder då vi är ute ur leken än vi kan föreställa oss. Och då vi känner oss i gott trim har han kanske inte särskilt stor nytta av oss. I detta finner vi förklaringen till att vi måste kliva åt sidan, till att vi måste ödmjukas hållas ödmjuka – han måste ha första plats, främsta utrymme.

Motivet förklarar och ger kraft till ett tjänande inför Gud. Motivet förklarar och ger kraft till ett tjänande efter hans sinne. Varför har du tagit dig an denna uppgift? Tycker du om att vara verksam, tycker du om att vara främst? Eller är du med i detta för att han ska kunna nå sitt främsta, för att hans mål med oss ska förverkligas?
Om vårt liv och vår död ska betyda något i detta verk för att han ska bli ”allt i alla”, måste vi då inte verkligen låta detta driva oss: ”Att jag med min kropp skall få vittna till Kristi ära, med all frimodighet, nu som alltid förr, det må sedan ske genom liv eller död.” Fil 1:20, (Giertz).
Detta förklarar tjänandet utifrån Guds sätt att se.
http://www.austin-sparks.net/svenska/001702.html

I original:
The Meaning of Christian Service

/Maria

Bibelord/Guds fostran bevisar hans kärlek/Förmaning

 

*

Förmaning till uthållighet, särskilt under Guds aga. Det nya förbundets härlighet.

Heb 12:1  Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Heb 12:2  Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Heb 12:3  Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Heb 12:4  Ännu haven I icke stått emot ända till blods, i eder kamp mot synden.

Heb 12:5  Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: “Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.

Heb 12:6  Ty den Herren älskar, den agar han, och han straffar med riset var son som han har kär.”

Heb 12:7  Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver agad av sin fader?

Heb 12:8  Om I lämnadens utan aga, medan alla andra finge sin del därav, så voren I oäkta söner och icke äkta.

Heb 12:9  Vidare: vi hava haft köttsliga fäder, som agade oss, och vi visade försyn för dem; skola vi då icke mycket mer vara underdåniga andarnas Fader, så att vi få leva?

Heb 12:10  De förra agade oss ju för en kort tid, såsom det syntes dem gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi skola få del av hans helighet.

Heb 12:11  Väl synes alla aga för tillfället vara icke till glädje, utan till sorg; men efteråt bär den, för dem som hava blivit fostrade därmed, en fridsfrukt som är rättfärdighet.

Heb 12:12  Alltså: “stärken maktlösa händer och vacklande knän”,

Heb 12:13  och “gören räta stigar för edra fötter”, så att den fot som haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.

Heb 12:14  Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

Heb 12:15  Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;

Heb 12:16  sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.

Heb 12:17  I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.

Heb 12:18  Ty I haven icke kommit till ett berg som man kan taga på, ett som “brann i eld”, icke till “töcken och mörker” och storm,

Heb 12:19  icke till “basunljud” och till en “röst” som talade så, att de som hörde den bådo att intet ytterligare skulle talas till dem.

/ Gud är god och hjälper oss att förstå hur väl han vill oss, även om det stundom gör mycket ont på många vis. Det är inget straff det är fostran!, den  fostran som alla behöver, som vill gå med Gud, och som alla människor skulle behöva vilja få /i det nya livet med Kristus../Maria

Ekonomi / EU-toppmöten/ 14 länder och världens….

 

*

http://www.sydsvenskan.se/varlden/eu-oppnar-for-bankstod

Bryssel.Euroländerna har vid toppmötet i Bryssel enats om flera åtgärder som kan stabilisera läget på kort sikt. Bland annat ska krisstöd kunna ges direkt till banker utan att tynga statsfinanserna.

 
Euroländerna öppnar också upp för att i grunden välskötta länder ska kunna få tillgång till krisfonderna EFSF och ESM, om de utsätts för hårt marknadstryck och har svårt att låna till hållbara räntor.

EU:s valde ordförande Herman Van Rompuy betecknar nattens överenskommelse som ett genombrott.

Överenskommelsen innebär att Tyskland fått backa på flera punkter. Italien och Spanien, som plågas av skyhöga räntor på gränsen till det uthärdliga, hade inför nattmanglingen krävt åtgärder som snabbt kan få ned räntetrycket. De kopplade sina krav till den tillväxtpakt som i princip är klappad och klar. Utan hjälp, ingen underskrift. Enligt Jean-Claude Juncker, eurogruppens ordförande, lyfte Italien och Spanien blockeringen mot tillväxtpakten.

Mario Monti, Italiens premiärminister, var påtagligt nöjd med nattens resultat. Han medgav att han pressat på hårt för att få de andra att inse behovet av att göra något nu för att stabilisera marknadsläget.

För Italien är det en seger att krisfondspengar också ska kunna gå till länder som sköter sig, utan att de ska behöva genomgå ett fullständigt åtgärdsprogram som Grekland, Portugal och Irland nu gör.
– Men för tillfället har Italien ingen avsikt att utnyttja detta, sade Monti innan han lämnade mötet för några timmars sömn.

Det var direkt när EU-toppmötet för alla 27 EU-ledarna avbröts i natt som de 17 euroländernas ledare fick sätta sig i ett nytt möte, som slutade först strax efter fyra i morse.
Euro stärktes i handeln i Asien efter nyheter om uppgörelsen på EU-toppmötet om tillväxtpakt och bredare användning av räddningsfonderna. Euron steg 1,2 procent mot dollarn och stärktes även mot den japanska yenen.

EU-toppmötet fortsätter med slutförhandlingar under fredagen och ska enligt agendan övergå till ett eurotoppmöte vid lunchtid. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har dock stor tidspress, eftersom hon måste vara i parlamentet i Berlin vid 17-tiden, då det är omröstning om den permanenta krisfonden ESM och finanspakten.

*Här är 14 länder som kan skaka om världens finansmarknader i år

/ Undrar vad som sker framöver…..ja jag undrar…/Maria

Jesu uppståndelse/Artikel,B White Mysoulrefuge Video

 

THE POWER OF THE RISEN CHRIST /Kraften av den uppståndne Kristus
http://www.youtube.com/watch?v=LCfuwiKV-yk
When Jesus Christ rose from the dead, it verified everything that he preached before and after that awesome event. There is only ONE Gospel and it is for ALL the world. If you are not IN Christ, then you are simply DEAD in your own sins. You will eventually end up in HELL, unless you repent and believe the Gospel of Jesus Christ. True LOVE warns the Lost and the Unsaved.

När Jesus Kristus uppstod från de döda,verifierade det allt han predikade före och efter den fantastiska händelsen. Det finns bara ett evangelium och det är för hela världen. Om du inte är i Kristus, då är du helt enkelt död genom/ i era egna synder. Du kommer så småningom att hamna i helvetet, om du inte omvänder dig och tror evangelium om Jesus Kristus. Äkta kärlek varnar de förlorade och de ofrälsta.

Bibelorden:
Joh 14:6
Matt 21:33-46
Mark 16:16
Matt 28:17-18; 28:19-20

Mat 28:6  Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.

Mat 28:7  Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det.”

Mar 16:14  Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden.

Luk 24:34  Och dessa sade: “Herren är verkligen uppstånden, och han har visat sig för Simon.”

2Ti 2:8  Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,
2Ti 2:9  och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor.

Mar 16:19  Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.  

Rom 8:34  Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss. 
  /    Ja Jesus lever. /Maria

 

Den globala byn/ OS. Artikel Endtimeinfo.com

 

http://endtimeinfo.com/2012/06/whistleblower-reveals-plan-to-evacuate-london-during-olympics/ LÄS ARTIKEL om Olympiska spelen /OS:

End Time Info: It is not usual for our website to publish articles such as this one, however we felt that regardless of what the upcoming Olympic Games might hold, the information shared here is important and useful. We do not want to strike fear in anyone, but it is better to be forewarned and be prepared and not need it, than the other way around.

“For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.” – 2. Timothy 1:7

Via Infowars.com

An undercover journalist going by the pseudonym ‘Lee Hazledean’ has blown the whistle on astounding revelations about how he infiltrated the G4S – the company responsible for security at the London Olympics – and discovered shocking plans for the evacuation of London, 200,000 ‘casket linings’ being on standby, along with botched security procedures that leave the Games wide open to attack./A rtikel i LÄNK ovan   /Maria

**

Det är inte alls omöjligt att man/någon/några planerar något ohyggligt under OS.I Artikeln talas det om säkerhetspådrag och evakuering av 200 000 människor…kan det vara så? Ja det kan det ju..vad som är sant eller inte, , vet inte jag,  men jag finner artikeln intressant, det kan ju vara bra att vara förvarnad,och, se bibelordet i artikeln:     2Ti 1:7  Ty Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande. /Maria

Vardagen /Herren är min starkhet / Ps 68:29

 

*

“Din Gud har beskärt dig makt.”   Ps 68:29 

HERREN tilldelar oss den kraft, som är av grundläggande betydelse för karaktären, i det att den gör oss fasta och bestämda. “Vi varda stärkta med kraft till vår invärtes människa.” Och denna kraftkälla är outtömlig, den sinar aldrig ut. “Såsom dina dagar vare din kraft” – kraft för vilja, känslor, omdöme och uppnåendet av idealen.
“Herren är min starkhet
” att gå framåt på vägen. Han ger oss kraft under tunga, grå dagar, kraft att vandra den långa, enformiga vägen, kraft att härda ut i livets grottekvarn. “Herren är min starkhet” att sträva uppåt. I Hans kraft förmår jag bestiga svårigheternas berg utan att förskräckas. “Herren är min starkhet” att gå nedåt. Det är då vi lämnat höjden med dess stärkande sol och vind och kommit ned i den kvava dalen, som hjärtat börjar bli svagt. – Häromdagen hörde jag en man säga om sin tilltagande kraftlöshet: “Det är nedstigandet som tröttar mig.”

 – “Herren är min starkhet.” att sitta stilla. Ack, huru svårt är icke detta! Huru ofta säga vi icke varandra under tider, då vi tvingas till overksamhet: “Bara jag kunde göra något!” Då barnet är sjukt, och modern vårdar det, så gott hon förmår, hur svårt är icke provet! Men, att icke alls kunna göra något, att bara sitta stilla och vänta, kräver oerhörd styrka. “Herren är min starkhet.” “Gud är mäktig att giva allt till fyllest.”  /Källor i öknen

/Maria

Evangelium /Berätta om Jesus så att folk förstår att..

 

Rädda dem!

*

*Rädda de döende, lyft dem som sjunka, Ryck dem med ömhet ur synder och nöd! Gråt med de gråtande, stöd dem som stappla, För dem till Jesus, som frälsar ur död!*

-Det är ju precis det som Jesus bett oss att göra. Rädda de döende. De vet ju inte att de är döende, men det är ju sant, för tror man inte på Jesus och har  blivit frälst kommer man att förlora till sist.

*Han de förlorade barnen som dröja Väntar ännu med sin öppnade famn. Bed och förmana dem ömt och med allvar! Han ger dem nåd, om de tro på hans namn.*

-Ja där står det igen: Han ger dem nåd om de tro på hans namn. Så säger Guds ord och har alltid sagt så och så är det. Det finns en kort tid kvar att ta till vara och tänka till, sedan gives ingen mer tid.

*Kvävd utav frestelsen, gömd under askan, Glimmar måhända en gnista från Gud. Grip med barmhärtighet strängen som brustit, Kanske den ännu kan giva ett ljud.

-Människan kan vara långt nere i synden där allt är svart, eller glad som lärkan och inte veta att Gud söker ens person till frälsning. Gnistan från Gud finns-  för dig, för alla.

*Rädda de döende! Herren det bjuder, Kraften därtill du av honom skall få. Drag dem med vänlighet åter till Herden, Säg dem, att Jesus dem älskar också!Fanny J Crosby

*

-De döende skall/bör bli räddade till Gud. Kraften att vittna får vi av Gud. Gå ut och berätta om Jesus! Ja det har han sagt oss att göra.   Det finns många i alla städer och länder som behöver Gud, där de har stenar till hjärtan eller är överhopade av smärtor. Jesus söker dem. /Maria

De sista../United States of Europe/Antikrist skall regera

 

*

Via presseurop.eu

Ten EU foreign ministers participating in a “study group for the future of Europe” aim to exert pressure to transform the EU into a federation along the lines of the US.

De 10 huvudena och Antikrist

These ten powers who help put the Antichrist in power and cooperate with him are described in further detail in Daniel 2:41-43 and Daniel 7:7-8, 20-24, Revelation 17:12-13). In Daniel 7:7, the ten-horned Antichrist kingdom grows out of the Roman beast. This seems to indicate that these ten kings, nations, or powers of the Endtime Antichrist Empire will come from the remains of the ancient Roman Empire, which ruled much of modern-day Europe. If this interpretation is correct, the European Union (EU) could have quite an important role to play in the Endtime. (Joseph Candel)

Svenska:

Dessa tio befogenheter/styrkor, som hjälper till att sätta Antikrist vid makten och samarbeta med honom beskrivs närmare i Daniel 2:41-43 och Daniel 7:7-8, 20-24, Uppenbarelseboken 17:12-13).

I Daniel 7:07, Antikrists rike växer ur den romerska vilddjuret/besten. Detta verkar tyda på att dessa tio kungar, nationer eller befogenheter i sluttiden Antikrists imperiet kommer från resterna av den antika romerska imperiet, som härskade över mycket av dagens moderna Europa. Om denna tolkning är riktig, kan Europeiska unionen (EU) ha en ganska viktig roll att spela i sluttiden. (Joseph Candel)

Tio EU: s utrikesministrar deltog i en “studie grupp för Europas framtid”  som syftar till att utöva påtryckningar för att omvandla EU till en federation i linje med USA

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET HÄR:
http://endtimeinfo.com/2012/06/10-countries-for-a-united-states-of-europe/

Bibeln berättar om framtiden, och Guds ord är sanning. Det är inte så konstigt att den troende berättar omväxlande om Jesus Kristus och om vad som sker  ute i “världen”, där Antikrist snart skall härska. Se  skillnaderna  på tro på Jesus och att följa Antikrist. Hårda tider väntar för den som tror att A-krist är en kul person. /Maria

*

Jesus /Föraktad/Bara en väg att gå för att få förlåtelse

 

*

Är Jesus Gud, finns det bara en väg att gå för att få förlåtelse!
Jes 53
Isa 53:1  Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar?

Isa 53:2  Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.

Isa 53:3  Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet.

Isa 53:4  Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

Isa 53:5  Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Isa 53:6  Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Isa 53:7  Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun.
 
Isa 53:8  Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.

Isa 53:9  Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.

Isa 53:10  Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.

Isa 53:11  Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.
 
Isa 53:12  Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.

***************

Dessa ord skrevs 700 år INNAN Jesu korsfästelse! Det är en av Gamla Testamentets tydligaste profetior om Jesus Kristus. Det finns många som inte ser att orden handlar om honom och hans korsfästelse än i dag –  Jag tror inte att du är en av dem!

Vad lovar han oss?
1 Joh 1:9 När vi bekänner vår synd är han trofast och förlåter oss den.

1Joh 17:3 Och det är det eviga livet: att de ska lära känna denna enda sanna Gud, och Jesus Kristus som du har sänt.

2 Petr 1:2 Nåd och frid i överflöd i kunskapen om Gud, och om Jesus vår Herre. Amen.

/Janne Olofsson

/Maria

Jesus /Jesus bar all smärta Rom 5:8 Han dog för oss

 

*

Visst gör det ont….jag vet att många är förtvivlade och är alldeles utom sig, läs gärna om den smärtan:

*

THE PAIN
Jesus is with us when we go through trials …

*

THE PAIN

Sometimes the pain is beyond deep,
And into my bones it seems to seep.
I know I really shouldn’t complain,
But, oh, oh, so very deep is the pain.

I’ve not been to this place before,
Though I know others suffer much more.
I must wait on the Lord, patiently,
But all I can think of is how to flee!

By faith I walk, by faith I stand,
I stumble, fall, and reach for His hand.
He gives His strength, I’ve none of my own,
He won’t forsake me or leave me alone.

Blessed Jesus, Saviour and Friend,
He’ll stay with me till the very end.
I need Him more than ever before,
I know He loves me, by the cross He bore.

Cathy White 2011http://giannina3.wordpress.com/1385-2/

Romans 5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

Ibland  är smärtan bortom allt djup,
Och i mina ben det verkar sippra.
Jag vet att jag borde verkligen inte klaga,
Men, åh, åh, så  djup är smärtan.

Jag har inte varit i denna plats tidigare,
Fast jag vet att andra lider mycket mer.
Jag måste vänta på Herren, tålmodigt,
Men allt jag kan tänka på är hur man ska fly!

Genom tron Jag går, genom tron jag står,
Jag snubblar, faller och nå för hans hand.
Han ger sin styrka, jag har ingen av mig själv,
Han kommer inte att överge mig eller lämna mig ensam.

Välsignade Jesus, Frälsare och vän,
Han kommer att stanna hos mig ända till slutet.
Jag behöver honom mer än någonsin tidigare,
Jag vet att han älskar mig, genom korset Han bar.

*

Rom 5:8

 

men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

*

Karins nyhetsbrev/ Kristenheten / Upp-boken

 

*

Läs Karins Nyhetsbrev! •Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg ” Sverigebönen” = NAR Del 2

LÄNK:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/KjNar2/7_BergNAR_DEL%202.pdf

Karin: Som jag skrev i november, i det förra ”7 Bergen-brevet”, så tror jag att du gör dig en stor tjänst att ta reda på vad dessa ”7 Berg” verkligen innebär…
Vart det kommer ifrån – källan, samt vart det leder…VILL DU ”DIT”?
TAG REDA PÅ DET – SÅ DU KAN VÄLJA!

******
Karins nyhetsbrev är inte så nytt längre- /maj 2012/ men jag tycker man får reda på mycket så läs det även om det är långt, det är viktigt, det finns saker du bör  veta  om du är en troende, om “tåget till Rom”/katolicismen m m, och alla som inte är troende förstår att det finns saker som är felaktiga i kristenheten.

Kan det vara så att det är därför man inte vill ha med tro att göra? Vad säger du?

/Maria

Det är för övrigt dags att ta tag i kunskaperna om den nya världsordningen och vad bibeln säger i Uppenbarelseboken 13. Det handlar om vilddjur och Daniels bok och en enda union….stormakter och  världsledare, var befinner vi oss i skeendet…M