Jesus /Föraktad/Bara en väg att gå för att få förlåtelse

 

*

Är Jesus Gud, finns det bara en väg att gå för att få förlåtelse!
Jes 53
Isa 53:1  Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar?

Isa 53:2  Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.

Isa 53:3  Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet.

Isa 53:4  Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

Isa 53:5  Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Isa 53:6  Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Isa 53:7  Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun.
 
Isa 53:8  Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.

Isa 53:9  Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.

Isa 53:10  Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.

Isa 53:11  Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.
 
Isa 53:12  Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.

***************

Dessa ord skrevs 700 år INNAN Jesu korsfästelse! Det är en av Gamla Testamentets tydligaste profetior om Jesus Kristus. Det finns många som inte ser att orden handlar om honom och hans korsfästelse än i dag –  Jag tror inte att du är en av dem!

Vad lovar han oss?
1 Joh 1:9 När vi bekänner vår synd är han trofast och förlåter oss den.

1Joh 17:3 Och det är det eviga livet: att de ska lära känna denna enda sanna Gud, och Jesus Kristus som du har sänt.

2 Petr 1:2 Nåd och frid i överflöd i kunskapen om Gud, och om Jesus vår Herre. Amen.

/Janne Olofsson

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.