Archive | januari 2013

Jesus /LUGN mitt under stormen! Job 34:29

 

 

 

“Han stillar larmet.” Job 34: 29.

LUGN mitt under stormens våldsamhet!  Vi segla med Jesus i båten fram över sjön; och då vi befinna oss mitt ute på vattnet, fjärran från land under nattliga skyar, uppstår en häftig storm. Jord och helvete tyckas stå i harnesk mot oss, och varje våg hotar att förgöra oss. Då reser Han sig från sin slummer och näpser vinden och vågorna. Hans hand lugnar de rasande elementen, och över vågornas dån ljuder Hans röst: “Tyst, var stilla!” Kan du icke höra den? I samma ögonblick är där fullkomligt lugnt. “Han stillar larmet.” Där är lugn, fastän du ej förnimmer någon inre hugsvalelse. Stundom undanhåller Han oss den, emedan vi äro alltför benägna att fästa för stor vikt därvid. Vi frestas att betrakta vår glädje, vår hänryckning, våra erfarenheter med för stor förnöjelse. Därför undanhåller kärleken oss dem för kärlekens egen skull. Men genom Hans nåd ledas vi att skilja mellan dem och Honom själv. Han nalkas oss och försäkrar stilla, att Han är oss nära. Och den frid, som övergår allt förstånd, bevarar så hjärta och tankar. “Han stillar larmet.”

*

Min ande trängtar efter Dig,
0 Herre Jesu Krist!
Ty Du är all min rikedom
och all min frid förvisst.
För mig ej finns en vilopunkt
där själen vila får,
förutom då jag är försänkt
i Dina dyra sår.

O, gör mig då, min Frälsare,
uti mig själv så svag,
att helt jag ingår i Din död
och dör med Dig var dag!
Då skall och jag, ett litet barn
få skåda Dig i tro
och utav Din fullkomlighet
för varje steg bero.
Jag ser Din bild jag hör Din röst,
min hand omfattar Dig.
Min ande trängtar mer och mer
att helt förlora sig,
o bottenlösa kärlekshav,
uti Din kärleksfamn,
där liv och övernog Du ger
med sällhet utan namn.

——————————————————————————–
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

*

/Maria

 

 

Jeremia / MESSIAS, …”som jag skall låta uppstå åt dem”.

 

Jeremia kap 30:8-9

Efter straffet kommer upprättelse, Gud lovar att återupprätta sitt folk.
8 Och det skall ske på den dagen, säger HERREN Sebaot,
att jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det
och slita av dina band. Inga främlingar skall längre
tvinga honom att tjäna sig,
9 utan de skall tjäna HERREN, sin Gud,
och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem. /HÄR handlar det alltså om en profetia att JESUS skall uppstå och vara kung, och regera../Maria

På samma sätt som Jesaja så knyter Jeremia ihop näraliggande händelser som ligger långt fram i tiden. Dessa profetior är som bergstoppar i fjärran. På långt avstånd ser de ut att ligga alldeles intill varandra, men i verkligheten är avståndet mellan dem långt.

Jeremia talar om både närliggande och framtida händelser som om de snart skulle inträffa. Han ser fångenskapen, men även den dag i framtiden då Jesus Kristus kommer tillbaka för att regera i evighet.

Hänvisningen till David gäller inte kung David själv utan hans ättling MESSIAS (Luk 1:69).

Jesus är HERRE!

 

*Inympad i en lika död, Ja korsfäst här med dig Är jag i dig för världen död, och hon är död för mig. En lika död, en lika död, En lika död, med dig; O, aldrig jag utsäga kan; Hur tryggt det är för mig.*/Ur Kristna sånger.

*Se, Jesus med sitt blod Dig köpte evigt fri, Du sorgsna träl hav mod, Och se Guds nåd häri!*/Sång

 

Ekonomi /Sms-betalningarna försvinner. EU-direktiv…

 

Från den 1 februari försvinner sms-betalningarna. Den enda lösningen är att registrera sig hos WyWallet
Artikel:

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1948865-registrering-kravs-for-mobilbetalning

Från den 1 februari försvinner sms-betalningarna. Den enda lösningen är att registrera sig hos WyWallet.
Tänk dig att du glömt ditt busskort hemma och måste köpa en bussbiljett via sms-tjänsten. Om du inte är registrerad efter den sista januari kommer ett svars-sms. Det förklarar för dig att sms-betalningen inte gått igenom och att du måste registrera dig hos WyWallet.

– Det är synd att det inte har uppmärksammats tidigare. Nu är det bara två veckor kvar och det finns fortfarande kunder som aldrig hört talats om WyWallet, säger Pelle Bungerfeldt, affärsutvecklare på LT.

Tjänsten har tillkommit efter ett EU-direktiv, man ska inte kunna göra sms-transaktioner anonymt. Så småningom kommer även bankerna att skapa egna mobila banker, liknande WyWallet. Registreringen sker antingen på WyWallets hemsida eller genom ett sms som du skickar.

LÄS ARTIKELN! och kommentarer. Lucia Cebbarredaktion@lt.se

*
Vi är ju på väg mot tider som många inte hade kunnat ana skulle komma, och steg för steg blir vi insnärjda i nya lagar, nya direktiv, inte från ovan från Gud utan från de styrande i politiken och andra. NWO är här för att stanna och mycket låter oskyldigt och kanske till och med bra, men vad göms och vad glöms att sägas? Hur länge kan man “förvara pengarna i madrassen”? Kontantlösa samhället är ju på väg. Och detta som står i  i texten om betalningar är bara början.

Det står i bibeln om en ny världsordning och ett nytt ekonomiskt system. Sakta men säkert är världen på väg mot något som kommer att bli ännu en stor katastrof, är man för eller emot ett nytt system? Är man med blir man krossad, går man med Gud vinner man livet.

Bibeln: Vilddjuret från jorden
Uppenbarelseboken 13 11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

*

Uppenbarelseboken 16 2 Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. 3 Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.

4 Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. 5 Och jag hörde vattnens ängel säga: “Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom. 6 De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det.” 7 Och jag hörde altaret säga: “Ja, Herre Gud, du Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar.”

8 Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran.

10 Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan 11 och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar.

* * * * * * *
Människor vet inte att de borde vända om, till Gud, himmelen och jordens skapare.
/Maria

Bibelord /FRID. …..finns inte i världen

 

JESUS SÄGER:

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

*
I människors inre kan det vara fullt krig mellan synd, fruktan, osäkerhet, tvivel och en mängd andra negativa krafter. Guds frid flyttar in i vårt inre för att stå emot alla dessa fientliga krafter och ta plats där så att vårt inre tillstånd är vila i stället för konflikt. Guds frid är aktiv, tar makten och sätter sig över oro, konflikt och bekymmer.
Det är detta Jesus erbjuder. Allt vi behöver göra är att ta emot gåvan.

F R I D. …..finns inte i världen.

/Maria

 

Att se på../Sätter du ditt hopp till Jesus? Profetia. Jes 12

 

Matteus 12:18    Just den här profetian visar att Messias inte skulle vara den typ av ledare som judarna förväntade sig. Han skulle komma som en TJÄNARE för att hjälpa och bota, inte som en ledare för väpnad kamp.

Det finns många många som genom tiderna misstagit sig på vem Jesus är och det fortsätter att vara tvivel runt hans existens, och att han skall komma tillbaka, det är dags att läsa bibeln och inte tolka den hur som helst. Läser man den som den skall läsas, med den helige Andes hjälp, så öppnas ens ögon och hjärta och man förstår innebörden av vad som sagts av t ex Jesaja (Jes 42-1-4) Matteus bevisar att det faktist är JESUS som profeterna i GT talar om.

*

Herrens tjänare:

 

Många följde honom, och han botade dem alla. 16 Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, 17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:

18 Se min tjänare, som jag har utvalt,
min älskade, i vilken min själ har sin glädje.

Jag skall låta min Ande komma över honom,
och han skall förkunna rätten för folken.

19 Han skall inte tvista eller skrika.
Hans röst skall ingen höra på gatorna.

20 Ett brutet strå skall han inte krossa,
och en rykande veke skall han inte släcka,
förrän han har fört rätten till seger.

21 Och till hans namn
skall folken sätta sitt hopp.

*

Sätter du ditt hopp till Jesus Kristus?

/Maria

 

Livet i Kristus/ Kristus uppstod- det gör den troende också

 

Ef 2:4 Kristus uppstod- det betyder att vi också kan uppstå (1 Kor 15:2-23)
och att vi har fått kraft så att vi kan leva ett kristet liv idag (Ef 1:19) Allt detta lägger Paulus in i uttrycket “härligheten tillsammans med Kristus”. Vår evighet med Kristus är garanterad eftersom vi har del i vad som  hände då Jesus uppstod.

Den troende har alltså något underbart, ja mer än underbart att se fram emot.

Varför vill inte den otroende vandra i denna sanning på väg mot evigheten?

De pratar om döden och livet- vet de vad döden innebär för en ofrälst, och vet de vad döden är för en troende? Det är som det står ovan, en dag bär det till himmelen och Jesus, men de flesta tror att ALLA hamnar där. Det är fel.

/Maria 

Kärlek/ Sorg. Och Gud är god, i allt.

 

 

Idag var det en sorglig dag, men också en väldigt märklig dag. Det som var det mest märkliga var att jag fått se hur Gud verkar i människors liv, inte bara i mitt utan i andras, sådana som jag haft väldigt nära för många år sedan. Ett dödsfall kom mig att se hur framtiden för andra kan komma att bli.

Idag vid 2-tiden på dagen fick jag veta att en för mig närstående dog i fredags. Jag har inte sett denna personen på många många år, men den personen tillhör mitt förflutna.

Jag har också fått möjligheten i detta att följa min egen familj på avstånd så att säga, och förstå hur det kan komma att bli för vissa älskade personer. Att kärleken återförenar, d v s GUD vet allt och kan allt och vet allt om dem! och han gör allt bra för dem.

Tänk att Gud är så god! Tänk vad han just nu gör, han återförenar människor som varit långt borta ifrån varandra. Allt detta genom att en människa dör. Vad jag vill säga kanske du förstår och jag tänker inte lägga ut mer privat information, men att jag haft en märklig dag med många tankar och tårar det är så sant… och, också, det är den tredje personen i släkten som dör i cancer under en tid av ca nio månader.

Jag ville skriva ett bibelord som avslutning på denna lilla artikel och fick av Gud nu: 2 Kor 2
Jag sitter med bibeln uppslagen och ser:  Förlåt dem som har felat.

Det är precis vad detta kommer att bli om, ödmjukhet, återförening och förlåtelse, jag ser det på avstånd, och jag tror att det blir så underbart bra ändå, trots en mycket mycket tragisk händelse!

/Maria

 

Katolicism? Nej! / Jesus är HERRE. Jesus är vägen./OBS!

 

 

Inte fred utan splittring

49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. 50 Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. 51 Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. 52 Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre, 53 far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.”

*
Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Vet ni vem jag är så vet ni också vem min Far är“./John 14:6-7
Jesus talar om för oss hur vi ska leva tills han kommer tillbaka. Vi ska ha vår uppmärksamhet riktad på honom och vara noga med att LYDA HANS ORDER. Kanske är detta är särskilt viktigt för kristna med ledaransvar. Hur kommer det då sig att en person “konverterar” till katolicismen? Känner den personen Jesus?
Vi ska inte tveka då det gäller vår tro på Jesus Kristus, men här har vi en person som istället vill tillbe Maria och använda rosenkransen, hur har detta gått till. …
Jesus kräver ett ställningstagande, ställer man upp på Jesus? eller vill man ha något som inte kräver så mycket?
Det går inte att vara neutral inför Jesus, antingen är det ett ja eller ett nej man ger honom. Jag hoppas att mannen som konverterat till Katolicismen möter Jesus och blir förvandlad i äkta kärlek. Det är för mig obegripligt hur man kan “konvertera” till katolicismen, därför skriver jag ovanstående som en fråga./Maria

http://www.dagen.se/nyheter/pingstpastorn-som-blev-katolik/ OBS  OBS OBS!Det är också obegripligt hur man i min egen text kan gå in och markera ord och använda dem för datingssidor och spel! och jag kan inte ta bort det, det finns säkerligen i många av inläggen här på sidan/ SORRY!

 

Livet i Kristus/Omvänd er eller dö säger Jesus.Evigt liv

 

*

Omvänd er, eller dö säger Jesus
Luk 13:1-5


1 Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: “Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? 3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. 4 Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”
*
*
Pilatus kan ha trott att det rörde sig om ett uppror mot Rom och därför ha dödat galileerna. De som dog i olyckan vid Siloa kan ha arbetat för romarna på en akvedukt där. Fariseerna som var emot öppet våld mot Rom sa troligen att galileerna förtjänade att dö därför att de handlat upproriskt. Seloterna, en grupp antiromerska terrorister, sa trolgen att arbetarna vid akvedukten fick vad de förtjänade på grund av samarbete med Rom.

MEN Jesus säger att varken galileerna eller akveduktbyggarna skulle beskyllas för sin olycka. Var och en borde i stället tänka på sin egen förestående dom. 

OBS!     Luk 13:5 Att få leva istället för att bli dödad är inget bevis på rättffärdighet. Alla ska en gång dö. Det ingår i människans villkor. Men alla behöver inte förbli döda, Jesus lovar att alla som tror på honom “inte ska gå under utan ha evigt liv” (Joh 3:16)

Det är verkligen en fråga om liv eller död. Den frågan kvarstår. Det är ett faktum som inte alla vet något om, och därför vill jag ta med de texterna om liv och död, om och om igen, OMVÄND ER eller dö, säger Jesus!
/Maria

 

Ett ord /Trampa den steniga vägen.Gud är med. Dyrbar.

 

 

 

“Vad som har skett har kommit från mig!” 1 Kon 12: 24.

“Bakom de svikna förhoppningarna gömmer sig den beslöjade kärleken.”

MITT barn, jag har i dag ett budskap till dig. Låt mig viska det i ditt öra. Det förmår giva guldglans åt varje stormsky och kommer dig att med lätthet trampa den steniga vägen. Det är kort, det innehåller endast några få ord, men låt dem sjunka ner i djupet av din själ. Använd dem såsom en kudde att luta ditt trötta huvud emot.

“Vad som har skett har kommit från mig.”

Har du någonsin besinnat, att allt, som angår dig, angår även mig? Ty, “den som rör vid eder, han rör vid min ögonsten” Sak 2: 8. “Du är så dyrbar i mina ögon” Jes 43: 4.
Därför har jag min särskilda lust i att fostra dig.

Jag ville att du förstod, då frestelserna ansätta dig och “fienden bryter fram lik en ström” att detta är från mig, att du i din svaghet behöver min kraft, och att din trygghet består i att låta mig strida för dig.

Är du i svåra förhållanden, omgiven av människor, som icke förstå dig, ej heller någonsin fråga efter ditt tycke, utan förbise dig? Detta är från mig. Jag är omständigheternas Gud. Det var icke slumpen, som förde dig till denna plats. Gud har bestämt den för dig.

Har du icke bett om ödmjukhet? Se då, att jag har fört dig i den skola där du kan lära dig just denna läxa. Din omgivning och dina kamrater verkställa endast min vilja.

Är du i ekonomiskt trångmål? Har du svårt att slå dig igenom? Detta är från mig, ty jag är din finansiär, och jag önskar, att du räknar med mig och beror av mig. Mina tillgångar äro obegränsade. Fili 4: 19. Jag vill, att du prövar mina löften. Låt det icke behöva sägas om dig: “Men detta oaktat trodden I icke på Herren, eder Gud” 5 Mos 1: 32.

Går du genom sorgens natt? Detta är från mig. Jag är Smärtornas man, förtrogen med lidanden. Jag har undanhållit dig jordiska tröstare, på det att du må finna din hugnad i Mig. 2 Tess 2: 16-17. Har du åstundat att få utföra något stort arbete för mig, och har du i stället blivit tagen avsides och lagd på smärtans läger ?

Detta är från mig. Jag kunde aldrig fånga din uppmärksamhet, så upptagen som du var av allehanda bestyr, och min önskan var att få lära dig en av mina dyrbaraste läxor. Också han är min tjänare, som endast står och väntar. Somliga av mina förnämsta arbetare äro bland dem, som uteslutits ur aktiv tjänst för att lära sig bruka förbönens mäktiga vapen.

I dag lägger Jag i din hand kruset med den heliga oljan. Bruka den frikostigt, mitt barn! Låt varje förhållande, som möter dig, varje ord, som sårar dig, varje avbrott, som vill göra dig otålig och varje omständighet, som uppenbarar din svaghet, bli smord därmed. Udden blir uttagen då du lär dig att igenkänna mig i allt, som händer dig.

*
Det är jag, som ofta kommer till dig,
efter det jag har din själ så kär,
efter det så verkligt väl jag vill dig
och så trofast omsorg om dig bär.

Det är jag, som vill ditt hjärta draga
genom fröjd och smärta blott till mig:
det är jag, som måste från dig taga
all den fröjd, som kunde skada dig.

Osedd vandrar jag invid din sida,
även när jag synes dölja mig,
och evad du även måste lida,
se, det kommer ändå allt från mig!
Allt från mig! Vad vill du mer begära?
Göm det ordet till din tröst och se
på den fröjd, den härlighet och ära,
som dig väntar efter tidens ve!

* * * * * * * * *
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

 

/Maria

Ett Guds barn/Rättfärdig inför Gud/Tester och prövningar

 

Att bli testad av Gud

Rest assured that if you are trying to walk righteously before the Lord, you are being tested. In fact, the deeper your walk with Christ, the more intenseyour testing will be. Scripture makes this clear:

*

Lita på att om du försöker gå rättfärdigt inför Herren, kommer du att testas.
I själva verket, desto djupare din vandring med Kristus blir,  desto mer intensiv kommer din testning att bli.
Skriften gör detta tydligt:

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. 33 De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. 34 Men när de faller skall de inte lämnas utan hjälp, och många skall då av falska motiv sluta sig till dem. 35 En del av de förståndiga skall falla, och de skall luttras så att de blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden.

Ef 4:20-21 Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. 21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

1 Krön 29:17 Jag vet, min Gud, att du prövar hjärtat och har behag till vad som är rätt. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har burit fram åt dig sina frivilliga gåvor.

*
Vilka är de som skall luttras, vilka är de som skall prövas, vilka är de som… Det är de rättfärdiga, de som valt att gå med Gud- genom allt. Många har frågat: Varför händer detta mig? Varför skall jag få gå igenom detta?

I följande minipredikan står det om detta ämne:
http://www.worldchallenge.org/en/node/21373?src=devo-email

*

https://gospel.jesuslever.eu/category/predikan-c-o-rosenius/ Läs gärna denna predikan om att vara avskiljd från världen!

“Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig ? Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.” Matt 10: 37-38, Luk 9:62.

 

/Maria

 

Bibelord/Älska dina fiender/Matt 5:38-48/Frid med Gud

 


Älska dina fiender.
Kärlek och inte vedergällning
38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. * 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. 40 Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad*, så låt honom få din mantel också. 41 Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. 42 Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.

43 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa *och hata din ovän* 44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46 Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 47 Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

*
Vi är inte fullkomliga människor. Om någon talar illa om en  skall man försvara sig då? Nej man ska be för den personen. Om någon tror att den “tillrättavisar” en person, men sårar och förstör i stället, då har personen gjort fel enligt vad Jesus säger. Man kan inte “tillrättavisa” någon hur som helst, men en del tar sig tyvärr rätten att göra det.  Man får be om kraft från Gud att förlåta och be för den som gjort fel. Du ser en liten video som berättar för dig….Jesu radikala uttalande säger att det är viktigare att erbjuda rättvisa än att kräva det, och man har ingen rätt att förtala människor.

Älska dina fiender

Love Your Enemies     VIDEO:n berättar

http://youtu.be/L0HhHLHLHaA

 

/Maria