Archive | januari 2013

Hälsa/ Vaccination Gardasil Artikel Länk

 

 

 

 

VACCIN Gardasil

FRÅN:

http://jaquelinelindstrom.wordpress.com/2012/02/19/gardasil-raseri/ :

För ca 2 år sedan vaccinerade jag mig mot livmoderhalscancer (trodde jag) efter detta har mitt liv blivit avsevärt sämre. Vissa dagar är det pin och plåga för min del och jag vet även andra som fått samma biverkningar.

Satt nyss och läste runt lite på internet om Gardasil och hittade denna artikeln

Här står det bland annat sådant som jag INTE fick reda på innan jag vaccinerade mig, för då var vaccinet ”så himla bra och ALLA borde ta det”.
– Det finns åtminstone 15 HPV-stammar som kan föranleda cancer. Gardasil-vaccinerade flickor/kvinnor kan alltså fortfarande få livmoderhalscancer på grund av de 13 andra stammarna som inte ingår i vaccinet.

– Det finns åtminstone 15 HPV-stammar som kan föranleda cancer. Gardasil-vaccinerade flickor/kvinnor kan alltså fortfarande få livmoderhalscancer på grund av de 13 andra stammarna som inte ingår i vaccinet.

Eller bra att man får reda på tillexempel detta

– Fram till den 14 november 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS     / Läs vidare i länken ovan.

/Maria

http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/gardasil-raseri.html

 

Guds kärlek/ Vad är Guds vilja? Bibelord.

 

Vad är GUDS VILJA?

Det finns bland de troende och förhoppningsvis otroende, en stor skara som söker efter Guds vilja. Även min familj och jag söker efter Guds vilja….att göra rätt inför Gud är det viktigaste man har att göra som en troende.Om du läser bibelorden här nedan så ser du ganska klart vad Gud menar. Men, jag tror också att det finns s k “dolda” saker, sådant som man inte direkt kan se utan man måste umgås med Gud väldigt mycket för att förstå honom rätt, kanske det tar tid, ja en hel livstid kan gå innan man får svar- vad är Guds vilja för ditt och mitt liv?
Det finns en del uppenbara svar och det finns svar som tar tid att få och förstå.

*

Mark 3:35  Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

Apg 20:27  Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.

Rom 9:16  Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet

Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

2 Kor 7:9  Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss.

2 Kor 7:10  Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död

Gal 1:4  som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Ef 6:6  Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja.

1 Tess 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Hebr 10:36  Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

1 Petr 3:17  Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

1 Petr 2:15  Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott skall tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.

1 Petr 4:2  så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

1 Petr 4:19  Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

1 Petr 5:2  var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.

1Joh 2:17  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

/Maria

 

Att se på../ Välj Livet innan det är för sent.

 

besaved

 

Tusentals, miljontals, måste bli räddade och nådda.  Med evangelium, med en räddande hand, med att Jesus ger nytt och evigt liv. Kanske är jag tjatig, men frälsning  är det mest viktigaste som man vill ska ske. Tusentals, miljontals kommer att dö UTAN FRID!

**Guds folk, ut på vägar och stigar träd! Bland ogräs kan gömmas den ädla säd. Gå ingen förbi, medan än är tid Att bjuda dem hem till en evig frid!

Jag ser ingen ute på vägarna! Gör du? Möter du någon som berättar om Jesus och frälsningen?

**Se, fälten de vitna kring jorden vid, Och världen, den väntar på skördens tid, Men få äro de, som till verket gå, Fast tusendens räddning beror därpå.

Det är få som idag vågar gå ut med evangelium i en vanlig svensk stad. Det är också få som vill lyssna på att Jesus finns och vill nå dem, och frälsa dem, det är väldigt få som har hört om sådana saker, dem måste man ju nå. Det är av största vikt att vi evangeliserar här hemma i städer och i byar– men var finns folket som bör göra det?

**I (Ni) villiga tjänare, kommen hit Och samlen den gyllene säd med flit. han kommer, vår Konung. — I tron håll ut och dela så skördens fröjd till slut. /F Root

Ps 14:2 HERREN blickar ner från himlen på människors barn
för att se om det finns någon förståndig,
någon som söker Gud. 

*

Ps 14:2 The Lord looks down from heaven
on all mankind
to see if there are any who understand,
any who seek God.

 

/Maria

 

Vardagen /Tacksamhet

 

 Tacksamhet

Idag var det den första dagen på veckor som jag kom ut och kunde ta en promenad i det vackra vintervädret. Det var sannerligen underbart.
Tacksamhet, ja det var vad jag kände. Om jag hade kunnat springa så hade jag gjort det! Men det blev i stället små, små steg, försiktigt försiktigt.
Jag bad och tackade Gud att han skulle styra både mig och mina steg så jag kunde vara säker.

Tacksamhet att få röra på sig lite och få luft efter allt stillasittande inne, ja det var mäktigt att träffa lite människor som talade till mig. Jag pekade på vackra grenar där snön hade gjort spiraler …så fint. Kameran var med…

*Hebr 12:28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.*
Det finns så mycket att vara tacksam över. Tänk att få tjäna Gud varje dag och att få vara hans barn.
Mitt hjärta är fullt av tacksamhet av många orsaker.

 


Bibeln /är Guds ord.

 

Matt 4:4 Jesus svarade: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

Mark 10:24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: “Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!

Luk 5:1 En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord,

Luk 8:11 Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. /Liknelsen om sådden/

Luk 8:21 Han svarade dem: “Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det.”

Luk 11:28 Han sade: “Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

Joh 3:34 Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta.

Joh 8:47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.”

Apg g 4:31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Apg 6:2 Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: “Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden.

Apg 6:7 Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Apg 11:1 Apostlarna och bröderna i hela Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.

Apg 13:5 De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Rom 9:6 Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel,

1 Kor 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

*

/Dessa bibelställen är bara en bråkdel av alla dem som berättar om att läsa, höra och förstå och sprida Guds ord. Guds ord är det enda sanna och eviga.Ordet som vi ska leva av och med./ Maria

 

TRO / Kärleken och friden i hjärtat.

 

Gud vill regera i människors inren, i deras hjärtan, han vill låta kärleken och friden vara där.  Guds rike är inte som ett jordiskt rike med geografiska gränser. Nej, det fungerar som att Guds Ande bor i människor och håller dem samman i en gemenskap. Också idag är det viktigt att vi inte bara söker bevis på Guds rikes tillväxt i olika projekt och organisationers arbete, och det är ju så idag att det blir för mycket av organisationer och tillställningar och ekumenik och annat.

Det viktigaste bör vara vad Gud gör i människors inre. Lukas kap 17 berättar.

I Lukas evangelium står det mycket om Tro och Förlåtelse,  Jesus berättar om tron och att den är ingenting man “får”. Tron är ett fullständigt beroende av Gud och villighet att utföra hans vilja. Tron är ingenting vi får för att briljera med  den inför andra. Den handlar om en fullständig och ödmjuk lydnad inför Guds vilja och beredskap att göra vad han kallar oss till. Mängden tro är inte lika viktig som slaget av tro, dvs tron på en mäktig Gud.

Även om tron är liten kan den slå rot och börja växa.Vi behöver sällan mer tro, det räcker att vi tar reda på den tro vi redan har och håller den vid liv och låter den växa. Jesus hjälper oss.

*

Tro och tjänst
Luk 17:5 Då sade apostlarna till Herren: “Ge oss mer tro.” 6 Herren svarade: “Om ni har tro som ett senapskorn, skall ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: Dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet! Och det skulle lyda er. 7 Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom, när han kommer hem från marken: Kom genast och ät. 8 Säger han inte i stället: Laga nu till vad jag skall äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka. 9 Inte tackar han tjänaren, för att denne gjorde det han var tillsagd att göra? 10 Så skall också ni säga, när ni har gjort allt som krävs av er: Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra.”

Det är omdiskuterat på en del håll om man har frid i hjärtat då man har bekymmer som man inte kan undgå att bry sig om, och det kan diskuteras om en människa då inte har tro. Visst har den tro! Det är bl a genom bekymmer och lidande som vi kommer närmare Gud. Prövningar kan det också kallas….

/Maria

 

Förväntan på vad../ Han bär oss, han är nära.

 

 

“Varför, Herre, står du så långt ifrån?” Ps 10: 1.

“GUD är en hjälp i nöden.” Han tillåter oss att komma in i lidanden av allehanda slag, och det förefaller oss som skulle Han likgiltigt åse vår smärta. Hans avsikt är att bringa oss till slutpunkten med oss själva och öppna våra ögon för mörkrets skatter, lidandets oförlikneliga vinning. Vi kunna vara vissa om, att Han, som tillstått oss att gå in i nöden, också är hos oss i den. Måhända se vi Honom först, då nöden är över. Vi måste dock våga tro, att Han ej för ett ögonblick lämnar smältdegeln. Våra ögon äro förhållna. Vi kunna ej skåda Honom, som vår själ har kär. Det är mörkt – bindeln gör, att vi ej förmå upptäcka vår store Överstepräst. Men Han är dock där – full av medlidande. Låt oss icke bygga på våra känslor utan lita på Hans orubbliga trofasthet. Låt oss tala till Jesus såsom vore Han hos oss, ehuru vi icke kunna se Honom. Så snart vi göra detta, skall en stilla röst tala om för oss, att Han är där i skuggan, vakande över sitt barn. Din Fader är dig lika nära, om resan går genom den mörka tunneln eller under den öppna himmeln!

*

“Han bryter ban och för oss an
och tecknar all vår väg i trofasthet
med spår av nåd och av barmhärtighet.”

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Visst finns det lidande, ja mycket lidande kan människor hamna i. Men Jesus Kristus går bredvid den som tror, ja han bär oss i lidandet…om vi vågar tro det.

/Maria

Det finns ljus i tunneln

TRO / HJÄRTATS TRO / Rom 10-12 FAITH

 

HJÄRTATS TRO

Jag grundar min frälsning på tro.
Tron fick jag inte på grund av medborgarskap, religion eller släktförhållanden. Det var Jesus Kristus som kom in i mitt hjärta.Fråga mig inte hur, det var Guds verk. Det var Gud jag sökt fast jag inte förstod det.
Många människor är verkligen tröga till att ta till sig budskap, fast det finns mitt framför ögonen på dem.
Jag blev uppringd av en vän som berättade att hon blivit frälst, och inom några minuter förstod jag att jag måste få reda på vem Gud är och ta del av frälsning. Jag tog alltså till mig ett budskap från Gud.
Var detta en tillfällighet?

Nej, naturligtvis inte! Ju längre tiden går och ju mer jag läser i bibeln så ser jag ju hela händelseförloppet i mitt eget liv, vad som skett under åren och vad som förde mig fram till tro. — FRAM TILL TRO.

Fram till tro,— betyder att jag blev förd fram av Gud. Till ett beslut om att VILJA söka honom och vilja lära känna honom.

Gud ville inte att jag skulle få frälsning för att jag var så duktig och FÖRTJÄNADE det, nej o nej! Det var bara av NÅD/Grace.

Läs Galaterbrevet 3:28/att det enda viktiga i den första församlingen (alla troende tillhör Guds församling, ingen kyrka.) Tron på Jesus Kristus är det viktiga!

HJÄRTATS TRO är det viktiga, så var det för profeterna i GT och för Paulus också.

Läs Romarbrevet kap 10-11-12!Besinna vad du läser och få reda på sanningen.

/Maria

I base my salvation on faith. Faith, I was not on the basis of nationality, religion or family relations. It was Jesus Christ who came into my heart. Don´t ask me how, it was God’s work. It was God I searched though I did not understand it. Many people are really slow to embrace messages, though it is right in front of them. I got a call from a friend who said she had been saved, and within minutes I realized that I had to find out who God is and receive salvation. I took the words to me a message from God.

Was this a coincidence? No, of course not!

The longer the time passes and the more I read the Bible I see the whole sequence of events in my own life, what happened over the years and what has brought me up to believe. – UP TO BELIEVE.

Until faith – means I was brought up by God. For a decision to LIKE to seek Him and desire to know Him.

God did not want me to get salvation that I was so talented and deserved it, no, o, no! It was only by the GRACE .

Read Galatians 3:28 / that the only important thing in the first church (all believers belong to God’s church, not a church of stone, not a buiding.) Faith in Jesus Christ is the key!

HEART FAITH is important, as it was for the prophets in the OT and Paul too. /Old testament

Read Romans Chapter 10-11-12! Consider what you read and find out the truth.

 

De sista tiderna/Jämmer och klagorop /Matt 24

 

De flesta tycker väl att det händer många otäcka saker i världen. Det är mord på mord, och tragiska olyckor hör man om varje dag. I min stad skedde knivmordet på kvinnan som sprang blödande in på “Myrorna” och ropade på hjälp. Kvinnan dog och det är mycket tragiskt.

Överallt sker det verkligt hemska saker, och du ser ju precis som jag, i tidningar och på tv m m, vad som sker. Jag tycker att världen ser ut som en kokande häxkittel av ondska. det minskar inte, nej tvärtom så eskalerar det hela.

Det är skönt att veta att man har sin tro i allt detta. Jag tror att många människor anklagar den Gud de inte känner för allt hemskt som händer, och de inser inte att det är människor som gör detta, med djävulen inblandad, naturligtvis.

Allt det hemska som sker är brist på sann kärlek till Gud och till sina medmänniskor.
Synden får kärleken att kallna: SYND? JA det är SYND det som sker utanför våra husdörrar. Människor är snart inte trygga någonstans. Överallt kan det ske vad-som-helst! Den troende ber och tackar Gud för frälsningen och ber för de otroende.

Naturligtvis måste evangelium presenteras för människor, och jag tror två olika saker: Människor vill inte höra om Gud och bibeln och Jesus….men det kommer att bli allt värre i världen och i vårt samhälle, så hemskt kommer det att bli att människor kommer att vända sig i panik till den troende och be om hjälp! Också om att BE att få höra om räddande Evangelium och JESUS. Vi är snart där då det kommer mååånga som vill höra om Jesus.

Jag vill precis som många andra hänvisa till Matteus evangelium. Där berättar Jesus om framtiden och sin återkomst. Jämmer och klagorop hörs redan men det kommer mer av den sortens händelser. Jesus undervisar den som vill veta, och Jesus kommer att komma tillbaka! Det är MYCKET viktigt att veta det!

/Maria

Ett Guds barn /Grand design/ Renewed. Förnyad

 

Grand Design.
Man kan göra ett grand design-arbete med ett hus, jag brukar se ett sådant program på tv, och det är verkligen givande.
Att arbeta från grund till topp med ett hus, kanske blåsa ut allt gammalt och renovera allt…och sedan få till något vackert, gjort med kunskap och kärlek.
Grand design….

Men..det är ju faktiskt ett av sätten som Gud arbetar med oss då vi blir frälsta och ska börja göras om till Guds avbild. Allt det gamla skall bort och något nytt kommer istället.
Gud arbetar på den gamla människan och slipar och formar efter sitt eget tycke, han är mer än en stor konstnär.

Att ligga på drejskivan eller att designas om på annat vis, det är tveklöst det bästa sättet att förändras på, om man nu vill det. Jag vill det. Jag vill ju fortfarande förändras, formas, slipas, av Gud.

Det kan ses som ett livsverk med ett hus av okänd storlek och man kan ge det “all kärlek i världen”. Och det blir mycket bra. Tålamod   respekt   kärlek….Hur mycket större kärlek har då inte Gud till oss?

När Gud gör samma sak, fast med en människa, då har vi ett levande objekt, som skall kunna gå ut och göra Guds vilja, en människa av kött och blod, formad efter Guds vilja. Den är förnyad, den har fått nytt liv- tack vare Jesus Kristus och frälsningsverket./Maria

**

 

English: Grand Design.
One can make a grand design work on a house, I usually see a program on TV, and it’s really rewarding.
Working from the base to the top of a house, maybe blow out everything old and renovate everything … and then get into something beautifully done with knowledge and love.
Grand Design ….

But .. it’s actually one of the ways that God works with us when we are saved and will start be made into the image of God. Everything old is away and something new will come/be instead.
God works on the old man and grinds and shapes according to his own liking, he is more than a great artist.

Lying on the potter’s wheel or redesigned otherwise, it is undoubtedly the best way to change to, if we want it. I want it. I’m still changing, shaped, sanded, by God.

It can be seen as a life’s work with a house of unknown size and you can give it “all the love in the world.” And it will be very good.

When God does the same thing, but with a human being, then we have a living object, to be able to go out and do the will of God, a man of flesh and blood, shaped by the will of God. It is renewed, it has gained new life through Jesus Christ and salvation. /Maria

 

 

Kom till mig/säger Jesus. Få nytt och evigt liv

 

 

Man vill fråga: Är du redo?, redo att möta Gud?
Lever du för Herren? vet du vart du ska en gång?
Älskar du hans bud? De flesta svarar nej- utan att egentligen vilja veta mera….

Frågan får man oftast inte ställa, men den bränner i hjärtat varje dag då man ser människor som man kan anta inte känner Jesus.

Håller du dig vid klippan? Det skall ju gå dig väl då. Lämna allt åt Jesus, ja så sade han att vi får göra.

Jesus är god emot syndare, Mot den mest ovärdige är han god. När det blir stormigt på denna färden, han hjälper i allt.

Rom 13:10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. 11 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

En troende följer kärlekens lag. Den står över all annan lag. Idag följer inte alla kärlekens lag, nej det har väl människor aldrig gjort. En troende försöker berätta om den lagen och om hur Jesus vill att det ska vara. Lagen handlar om våra mänskliga och samhälleliga förpliktelser och att efterlikna Gud i hans engagemang (Jak 2:8-9; 4:11; 1 Pet 2:16-17)

Om alla visste vad Jesus kan och vill erbjuda: NYTT LIV – Evigt Liv, då skulle man rusa till Jesus på en gång. Jesus är god emot syndare, därför vittnar den troende om frälsningen och det nya livet – med Jesus.   Ja, Jesus älskar alla människor.

Bibelord/Var stilla.Gud vare tack…befrielse.

 

Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg.” 2 Kor 2:14

Gud vinner sina största segrar genom skenbara nederlag. Ofta synes fienden triumfera till en tid och Gud låter honom göra det. Men så träder Gud fram för att kasta överända fiendens verk och omintetgöra hans skenbara seger. Det sker såsom Skriften säger: “De ogudaktigas väg vänder han i villa.” Segern ter sig nu vida härligare, än vad fallet skulle ha varit, om fienden ej först tillåtits ögonskenligt gå fram i triumf.

Vi känna alla väl till berättelsen om de tre hebreiska männen i den brinnande ugnen. Detta föreföll ju att vara en stor seger för fienden, och den levande Gudens tjänare tycktes stå inför ett fruktansvärt nederlag. Vi ha alla varit i situationer, där det sett ut, som om vi blivit besegrade och fienden har fröjdat sig. Vi kunna föreställa oss, vilket fullständigt nederlag detta tycktes vara. De tre männen sjönko ned i lågorna, under det att deras fiender gåvo akt på dem i väntan på att få se dem förtäras av den fruktansvärda elden. Men stor var deras förvåning, då de sågo dem förnöjda vandra omkring bland lågorna. Nebukadnessar befallde dem att “komma ut ur ugnen”. Icke ett hår på deras huvuden hade blivit svett, och man kunde icke ens från deras kläder känna lukten av något bränt. “Ty ingen gud finnes, som kan hjälpa som denne.”

Detta skenbara nederlag resulterade i en underbar seger. Antag att dessa tre män hade begynt tvivla och i modlöshet sagt: “Varför bevarade Gud oss icke för den brinnande ugnen!” De skulle ha omkommit i lågorna, och Gud hade icke blivit ärad. Är du nedtyngd i dag under bördan av något lidande? Betrakta det icke såsom ett nederlag, utan gör anspråk på segern i tro på Honom, som förmår göra dig till mer än segervinnare, och du skall få uppleva en härlig seger. Låt oss minnas varje gång, då vi av Gud bringas i ett svårt läge, att Han därigenom vill giva oss tillfälle att öva vår tro på ett sådant sätt, att resultatet blir rika välsignelser och Hans namn blir storligen prisat.

Var stilla i ugnen, hur het den än är,
skall lågan dig icke förtära,
ty Herren går själv vid din sida ock där,
att hettan dig ej må förfära.
Den bränner blott banden men själv går du fri,
så lär dig att prisa Guds godhet däri:
Var stilla, var stilla för Herren!

L. S.    

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria