Archive | januari 2010

Ett ord i dag / Rättvisa? Godhet? Synd?

 

Lev för Jesus

Dagen.se hade många inslag i det senaste numret. Gå in på http://www.dagen.se/ så får du läsa och begrunda en hel del saker. Det syns helt tydligt att vi  detta år har val, eftersom alla partier vill överglänsa varandra i någon sorts snällhet/empati/Klokhet och mer. Vad är det annat än spel för gallerierna? Och som vanligt blir det väl de som inte har det så fett som råkar illa ut.

*

Jag anser att de senaste åren har det varit en politisk katastrof  när det gäller mycket som rör den enskilda människan. Detta är ju faktiskt fortfarande ingen politisk blogg, nej, men det finns mycket som retar mig må du tro, du som läser här.

*

Jag försöker att inte bli upprörd, men det blir ändå så ibland. Eftersom jag vet hur det kan bli då man är drabbad av vissa politikerbeslut, så undrar jag hur valserna skall gå detta valår? Ok, nu pratar vi om något annat: Det är märkligt att jag ofta ofta kommer in på Hesekiel, Jeremia, m fl profeter..nej det är ju inte konstigt egentligen, för det finns oerhört mycket synd idag, precis som på dessa profeters tid.

*

Synden florerar stort, och avgudadyrkan är också så stor. Och det som är Vääldigt stort är faktiskt, Lättjan, Högfärd, Frosseri, Girighet, precis som då. Därför att världen är full av detta så tror jag knappast att våra folkvalda kommer att kunna uträtta några större märkvärdigheter. Diskussionen är på gång att man inte skall kunna vräka barn, dvs familjer/ensamstående med barn, detta såg du kanske i en artikel i Dagen.se Är inte det lite sent påtänkt att komma med sådana frågor 2010?

*

Men vänta! Det är ju valår i år!  Oviljan att ställa upp för människor i nöd är för Guds ögon allvarliga synder, och de förfaringssätt som en del tjänstemän sysslar med, är synd i Guds ögon. Tänk om de visste det?

*

Därför får vi be att de vaknar, de som sitter på de där stolarna som gör att de kan och får bestämma…Trots att människor inte förtjänar det så är Guds famn alltid öppen för Alla, tänk vilken Gud vi har som inte bryter ett löfte, som alltid är rättvis, som alltid har en öppen famn, som vill att alla skall vända om från synden. Halleluja! Gud är god. Hoppas fler får inse det.

*

*Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om.* /Matt 6:34  Ja det är väl att man vet att Gud tar hand om varje dag och om det som man inte klarar själv.

Att bli frälst/ Rövaren på korset

 

Den frälste rövaren såg klarare än de flesta!

*
Inledning
Får jag berätta en härlig och sann “rövarhistoria” för dig? Då skall jag berätta vad som nyligen gick upp för mig (L Jareteg), angående den rövare som blev frälst på korset jämte Jesus. Det kan tyckas lite bakvänt att inte tala om Jesus på korset utan om en rövare, men som du skall se handlar detta ändå om Jesu försoningsverk.

*

Rövarens frälsning ger oss nämligen en stark vägledning i hur man blir frälst. Och med frälst menar jag då räddad till det eviga livet hos Gud, genom Jesus Kristus.

*
En kväll när jag hade lagt mig för att sova kom bibelordet om rövarna på korsen till mig. Jag låg där och funderade en stund kring det de båda rövarna och Jesus sa till varandra. Plötslig kom bara ett stort leende över mina läppar! Det kändes som ett särskilt ljus över detta bibelord kom till mig.

*

Det blev helt plötsligt alldeles klart att den rövare som Jesus lovade att han skulle få vara med i Paradiset samma dag, han såg just då klarare än alla andra människor runt omkring de tre korsen! Klarare än alla lärjungar, klarare än Maria, klarare än Jesu bröder. Alla utom denne rövare var uppgivna och helt nedslagna av Jesu korsfästelse. Denna rövares klarsyn blev för mig en alldeles underbar bekräftelse på hur man blir frälst.

*

Hur enkelt det kan vara om man är uppriktig och ärlig. Hur lite av religöst utövande som krävs för att bli frälst. För frälst blev han, denne klarseende rövare!

*

Låt oss titta lite närmare på vad rövarna och Jesus sa till varandra. Vi skall ta det i punktform för tydlighetens skull. I texten nedan kallar jag den rövare som blev frälst kort och gott för ”rövaren”. Den andre rövaren kallar jag för “den andre rövaren”.
Men först skall vi läsa alla de bibelverser som handlar om detta tillfälle. De står i Lukasevangeliets kapitel 23, verserna 35-43:

*

Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: “Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde.” 36 Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin 37 och sade: “Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv.” 38 Över honom fanns det också ett anslag:

“Detta är judarnas konung.” 39 En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: “Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!” 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: “Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? 41 Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.”

 42 Och han sade: “Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.” 43 Jesus svarade: “Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”

OBS!

*Resten läser du HÄR:         
http://www.bibelfokus.se/rovaren

Kärleken från Jesus /Relation

 

Ömsesidig kärlek
Jesus Kristus. Han är underbar. Varför? Jo för att: Han vet vad jag kan och inte kan, Han vet vad jag orkar och vad jag inte orkar, Han torkar mina tårar och ger mig nytt mod, Han vet vad jag tänker och tar bort dåliga tankar, Han vet vad jag är ämnad till även om inte jag själv vet det, Han dog för mig och uppstod för mig, han kallade mig till att vara hans barn.

Han talar om för mig att jag är värdefull, fast jag är sjuk, Han reser mig upp då jag faller, Han älskar mig och han går aldrig ifrån mig, Han tillrättavisar mig då jag gör fel, eller går fel, Han vet exakt vad jag tänker och han vet exakt hur han skall lösa de problem jag har.

Han vet att jag vill följa honom och han visar mig den vägen, han undervisar mig, och han låter mig vara jag, Han är underbar och han vill allt gott för mig.

Han vet att jag vill lovsjunga honom och han ler då han hör mig… han vet att jag behöver honom mer än allt annat, och vi trivs tillsammans…   Han räddade mig från döden.

Vad vill han för dig? Jo han vill visa dig detsamma som han visat mig, och det jag precis berättat om. Han är min Herre, och han kan bli din Herre, om du vill.

*

Du borde söka honom och bli hans förtrogne så fort som möjligt, för tiden är troligen kort innan han kommer tillbaka.

Kram f Maria

Bibeln /Platser i bibeln

 

De omnämnda platserna i våra dagar. Gamla testamentet och Nya testamentet ger oss namn på plaster där vi kanske inte sjäva har varit men Bibeln talar om dem. Några kilometer söder om Damaskus på vägen till Jerusalem ligger i dag en liten arabisk by som heter Deraya. Platsen är obetydlig men inte byns namn.

Deraya betyder nämnligen:”Syn” på arabiska. Av de syriska invånarna vet de flesta inte varför byn fått just det namnet, men vi som kristna har våra aningar. Enligt urgammal tradition var det just här som Saulus hade sitt märkliga möte med Kristus.

Ett litet romersk-katolskt kapell i Deraya minner om denna gudsuppenbarelse. I Damaskus finns fortfarande Raka gatan kvar. Den heter nu Darb el-Mustaqim på arabiska, dvs “Den raka vägen””. Kanske just därför att den löper  som en axel i öst-västlig riktning rakt genom den gamla romerska stadsdelen.

I östra änden fanns en port byggd av kejsar Hadrianus. Den är delvis bevarad. Man visar också turisterna vad som förmodas vara Judas hus ett stycke vid sidan om denna genomfartsgata, men det är dikutabelt om platsen är autentisk. Likaså pekar man ut Ananias hus. I en krypta under huset finns ett kapell till minne av honom. En mindre del av den gamla stdsmuren finns också bevarad, och man är djärv nog att visa den öppning i muren genom vilken man firade ned Saulus i en korg, då han en gång måste fly från staden. Men sådan precision behövs knappast, och man kan starkt betivla att platsen är autentisk.

Men att fanatikern Saulus förvandlades till aposteln Paulus, därom råder inget tvivel. Det skulle framtiden utvisa./Paul L Maier.   Jag har denna bok framför mig och den är full av bilder/foto som pekar på massor av de upplevelser och fakta som bibeln beskriver. Apostlagärningarna  överdriver inte den andliga rörelsens omfattning. I denna boken får man läsa om och se att bilder kompletteras med rön från den profana historien och den arkeologiska forskningen. Bilder från den miljö där de första kristna verkade, led och dog martyrdöden får man se här. ….

De sista tiderna /Influensan WHO/ Slopa Kristendom?

 

På vaken.se har du kunnat läsa om hur vaccinationen mot svininfluensan både varit onödig och skadlig för hälsan. Ofta har dessa åsikter beskrivits i media som “konspirationsteorier” utan grund i verkligheten. Nu har fallet tagits upp i Europarådet och WHO står anklagade för korruption och att ha vilselett regeringar.

Häromdagen kallades WHO till förhör inför Europarådet om svininfluensan. Paul Flynn, vice ordförande i rådets hälsokommittée sa att WHO vilselett regeringar att köpa in massvis med vaccindoser.
I vad som måste betecknas som en unik händelse kallades WHO till förhör inför Europarådet den 26 januari för att bland annat svara på varför man har vilselett regeringar runt om i världen att köpa in massvis med vaccindoser för något som i själva verket visat sig vara en mild influensa?

Rådets ordförande Paul Flynn slog fast: Läs mer här:
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=654

———————————-

Och här läser du om hur man vill slopa kristendomsundervisningen i skolorna:

Kristendom kan slopas i religionundervisning i skolan
Men förslaget strider mot läroplanen, menar kritiker
Kristendomens särställning har slopats i Skolverkets förslag till ny kursplan i religion.

Reaktioner från remissinstanser, kyrkor och enskilda kan komma att avgöra frågan.

Sista datum för att lämna in remissvar och synpunkter är den 5 februari. För den som värnar om kristna värden gäller det att reagera snabbt.LÄS mer  här:

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6521&Itemid=98


Du kan maila dina åsikter i frågan, se ruta  i inlägget du läser.

Jesus / Ps 50 / Jesu offer

 

Det finns väsentliga skillnader mellan de som inte tror och den som tror. Läser i psalmen 50 i bibeln om vad Gud vill med oss. Jag har redan gett Gud mitt svar men du som läser kanske inte förstått hans mening med ditt liv.

Psalm nr 50 har Asaf, en av Davids kör- och musikledare skrivit, och jag börjar med vers 3: “Ja, Herren kommer, han kan inte längre hålla tyst. En uppslukande eld går framför honom och en rasande storm omger honom.” Herren kommer alltså för att döma sitt folk, och ja, så blir det en gång, när vet vi ej.

– 

Om vi fortsätter att läsa så säger Herren: ” Det jag vill ha är er uppriktiga tacksamhet. Jag vill att ni ska uppfylla allt ni lovat mig, den Högste. När ni inte ser någon utväg längre, ropa då till mig om hjälp, så att jag kan befria er och ni kan ära mig.”/50:14-15.   Man kan tala vitt och brett om Guds storhet och lag, men själkv vara fylld av svek och otro och ondska. Många gör anspråk på att löftena ska uppfyllas men vägrar ändå att följa lagen.

Var och en är som inte lever efter sin bekännelse är en hycklare.

Att inte ändra på denna inkonsekvens visar bara att man inte tar Gud på allvar.  Gud längtar efter att vi alla skall lita på och följa honom, och nu börjar det bli sådana tider att alla som förstår ett grand om vem Gud är borde böja knä och tacka och prisa honom och följa honom. Det är hans önskan och vilja och hans kärlek, som vi alla borde ta emot och bli fyllda utav.
Jesus dog, men uppstod och han kommer att komma tillbaka.

http://hanlever.bloggagratis.se

Ett Guds barn /litar på Gud

 

Läser  4 Moseboken om Israeliternas kamp, och att de inte litade på Gud. Jag har också kamp och den har varat länge, läget är inte bra, MEN: Det finns hopp, det finns glädje, det finns mirakel.

Jag är inte nedräknad. .. Angående israeliterna trodde de att det var omöjligt att segra. Ur sitt eget perspektiv verkade de ha fattat ett klokt beslut. Men de glömde bort att Gud inte alltid handlar inom vårt begränsade synfält. Ett löfte från Gud är bergsäkert, hur otroligt det än verkar.

Guds ord sviker INTE.Gud har alltid rätt, och Gud är till för oss, därför mina vänner, ger jag inte upp fast jag fått mycket nedslående besked angående hälsa och annat. Jag prisar Gud, och för honom är INGENTING OMÖJLIGT. Amen.


*Jag vill prisa dig, min Gud och kung, och för evigt lova ditt namn!* /Ps 145:1

Gud skapade världen/Allsmäktig

 

Ta hans hand!  Lev i frid.

Tack för alla besök på min sida!

* Gud är allsmäktig. Allsmäktig betyder att Han har all makt!
Hur ser det ut ur människans vinkel? Och hur låter det bland världens röster?*

*

Ja Gud är allsmäktig, sannerligen är han stor och har ALL makt, både i himmelen och på jorden. Detta tycks inte människor inse idag, men har man som troende en gång fått möta hans storhet, då vet man vad man talar om. Han är allt för den som uppriktigt och kärleksfullt vill följa honom, och därför backar man inte då det kommer till vittnesbörd eller annat man vill dela med sig utav.  Eftersom jag själv har dessa underbara erfarenheter av en stor och mäktig Gud vill jag ta upp en del saker här som kan vara av vikt för den som INTE tror.

*

Bland världens röster får den troende ofta höra att den är en dåre som tror på “någon eller något som inte finns, inte existerar.” MEN hur vet den otroende att INTE Gud existerar? Den har ju inte prövat att fråga Gud om han finns eller inte? Jag tror personligen att den människan inte VÅGAR få ett rakt svar från Gud, för då skulle hela den människans värld stå på ända. Vidare lever vi ju i ett sådant samhälle att människor inte “behöver ” Gud.

*

Å, om de visste hur mycket de egentligen behöver Gud! Vet de inte att Gud är så mäktig att han kan sopa bort oss allihop med ett enda andetag från himmelen? Har människor ingen som helst respekt? Nej jag tror det är mycket mycket dåligt med respekten hos människor. Det heter om Sverige att landet är ett Kristet land, men det gäller tydligen inte nu förtiden och har väl inte gällt de senaste femtio åren. Här och där finns det församlingar som vill leva och verka för evangeliets spridning över jorden, men i många många fall, har vi alltså människor som kunde ägnat hela sitt liv åt att tjäna Gud, men som tröttnat, fallit av från vägen och i stället har de andra uppgifter som de anser som mer viktiga.

*

Det finns ju inget viktigare än att sprida Guds ord, anser jag. *Vi är från början utvalda till att tillhöra Kristus, i överensstämmelse med vad Gud redan för länge sedan bestämt. Vi är alltså Guds barn och skall ärva hans rikedomar.* Ef 1:11 Gud ser på oss,  den troende vet alltså att den är ett Guds barn och varför den blev det/blev frälst.Något som inte människor tycks förstå heller, det är att Jesus säger att: de troendes enhet är av samma slag som den gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen (Joh 17:21).

*
Den kristna enheten är alltså inte något som skall skapas av oss. Den har gudomligt ursprung och är av evighet. Det är en enhet som sträcker sig långt utöver detta jordelivet, och som kommer att bestå när alla jordiska band slits sönder.

Det är inte en yttre enhet, inte en organisatorisk enhet, inte en intressegemenskap eller något som är grundat på rent mänsklig ömsesidig förståelse. Den kristna enheten är Andens enhet.” Därför att föregående meningar är sanna och att bibeln är sann, så har vi splittring bland Guds folk istället för en GUDS församling på jorden. Vi försöker organisera något som inte Gud bett oss om att organisera. Man förstår helt enkelt inte Guds ord.

Vad som kommer att hända är att med antikrists inträdande/uppdykande på arenan som är jorden, så kommer människor att bli ännu mer grundlurade och fängslade av lögnen som denne kommer att sprida. Det är väl att veta att Jesus Kristus kommer för att hämta hem oss till himmelen. Men där finns ju ett problem och det är alla dem som Jesus kommer att säga att han inte känner. För de människorna har inte hörsammat hans ord, de människorna har inte gjort hans vilja.Så här skriver David Wilkerson i boken Synen:

” Låt dollarna svikta! Låt depression eller recession med arbetslöshet och fruktan komma! Låt krig och rykten om krig komma! Låt samhället upplösas! Låt den druckna mänskligheten närma sig ruinens brant!

För det sanna gudsbarnet är läget under kontroll! Allt detta har ingen betydelse – ingenting kan skada dem som förblir i tillflykten under den Allsmäktiges vingar. Den Allsmäktiges skugga är större än alla andra skrämmande skuggor denna tidsålder förmår projicera. Guds barn behöver inte frukta något ont. Hans barn behöver aldrig tigga om bröd, och Han skall fylla alla verkliga behov ända till tidens ände.”

Ja det var starka ord, eller hur? Men vet du, jag tror på de orden, d v s Jag tror på GUD. HAN har lovat oss som tror en ny himmel och en ny jord, en säkerhet, och tills den dagen då Jesus kommer tillbaka så ÄR den troende beskyddad av en Allsmäktig Gud. Amen.

Gud i samhället/ Icke tro, icke omvändelse till: GUD

 

 

Vilka krafter i samhället motverkar ett kristet liv? Å, det är många krafter som motverkar eller som går emot den kristne och det tänkandet och glädjen i hjärtat som en kristen har. Det är många strömningar i samhället som går helt emot vad Jesu kärleksbudskap säger oss.Och eftersom de kristna blir så påhoppade på olika sätt (bland annat på de sajter som de försöker att evangelisera på), så är det många gånger inte lätt..

 
 

I dagens samhälle så tycker man tydligen att det är väldigt roligt att göra så många Tv-program som möjligt som driver med den kristne/troende, eller att göra så många program som möjligt som visar nakenhet, fylla, idoldyrkan, ja kort sagt sådant som människor avgudar och sitter vid sina apparater hela nätter och blir sövda.

Tidningar svämmar också över av icke kristna ideal, såsom bara bröst, mode, glitter, makeup och görommigprogram..för att passa in..Detta bidrar ju naturligtvis till att det kristna inte alls kommer fram. Kyrkorna/församlingarna  har också ett finger med i spelet, för många församlingar håller sig helt för sig själva och bjuder inte in de otroende för en pratstund med  t ex vittnande.

De troende skall ut på gator och torg och visa vilka de är, dvs man kan visa mycket kärlek och omtanke åt människor. Det finns heller inget uttalat kristet “parti” i samhället som verkligen talar om vad tro är, fanns det det kunde människor få höra om grundläggande fakta och ta till sig hur man borde tänka och handla. New age-kulturen är på stor frammarsch och här är då ett fenomen som är så stort och otäckt.

Till och med prästerna i Sv Kyrkan kallar GUD för MODER GUD! Ja det är sant, jag läste en intervju med en präst för några veckor sedan, och tycker att sådana uttalanden är bedrövliga.

En sak som också florerar är alla Tv-program om andar- Det Okända, m m. VET inte människor att detta är rena satan-propagandan? Vet de inte att detta är oerhört farligt att syssla med? Vet de inte att de får in felaktiga tankar som får in dem på farliga gärningar? Visste de vad det egentligen handlar om skulle de bli fullständigt livrädda. Detta är enligt mig avskyvärda program.

VAD skall då människor få tro ifrån? Från New Ageanhängare som inte vet vad de talar om? Får vi ett bra samhälle då de babblar runt och förnekar Gud, de säger att vi ALLA är GUD. Nej, det är inte bra, rent skadligt för människor som söker. Samhället är på väg att falla över ända, för den troende får inte visa vad den tror, den blir överkörd. Samtidigt i allt detta har vi islam som många konverterar till eller till katolicismen, för människor tycker att de religionerna har fasthet och regler.

Men varför har inte kristendomen fasta regeler, normer? Nej för att församlingarna skall efterlikna världen så mycket som möjligt och talar inte om vad den troende bör leva för liv, man får bara råd i största allmänhet, men inga slags “sättanerfoten-nu får det vara nog-,  förekommer inte på de flesta ställen, man ser genom fingrarna och leder inte människor in i tron på ett förnuftigt sätt, kyrkorna jagar medlemmmar och skriver medlems- matriklar. Men så vill INTE Gud ha det  

Maria./

Min Herre /Eviga värden

 

Guds ord är sanning. I den här världen händer det allt sådant som inte “får” hända. Jag tycker personligen inte om mycket av den här världens tänkande och göranden och låtanden.

Det blir värre och värre, och så står det ju också om i bibelns texter,/Guds ord. Han frälste oss för att vi skulle få räddning, han frälste oss för att vi skulle få evigt liv, dvs vi har evigt liv i frälsningen. Och när man tänker på vad man har fått i frälsningen, bland annat har vi fått all sanning, då tänker jag mer och mer på vad som står i Kolosserbrevet 3 kap 2 versen:

 ” Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.” Och i Handbok för livet står det: “Ni borde ha lika lite begär efter detta jordiska liv som en död människa har. Ert verkliga liv finns i himlen med Kristus och Gud.”

Så sanna ord. Och varför är de sanna då? Jo, för att ju längre man kommer på sin vandring med Gud och lär sig av honom om vad världen egentligen är, så ser man ju tydligt att denna världen är inte mycket att ha.  Man får ett annat perspektiv på tillvaron ju längre tiden går och ju mer man är tillsammans med Gud.

När himlen får utrymme i våra tankar ser vi tillvaron från Guds utgångspunkt. Skall vi då se på världen uppifrån så ser vi katastroferna som sker både ur maktsynpunkt över länder och vi ser på hur människor beter sig, vi ser krigen och maktskiften och vi ser ljugandet, korruptionen och allt annat hemskt, vi ser det tydligare och tydligare. Det är inte märkligt om vi längtar till vårt rätta hem: himlen.  Genom Jesus får vi kraft att klara av livet som kanske kommer att innebära förföljelser och armod och annat…

Vårt hopp är att Jesus skall komma tillbaka. MEN, innan dess har den troende en viktig uppgift: Att sprida evangelium, och tala om sanningar för människor, för människor lever i en falsk och uppdiktat värld, men de ser det inte. Gud har dessbättre all kontroll över vad som sker, så oroliga behöver inte de troende vara, men Gud ber oss att inte sova, utan vara vakna. Låt kärleken till Jesus och människor styra våra liv och låt Jesu frid råda inom oss.

De sista tiderna /NWO m m

 jesus_034_small.jpg  Jesus är Herre!

En del människor följer med väldigt mycket om vad som händer i Sverige och i politiken här hemma då det snart är val igen. Men man kanske också skall följa med och titta på vad som händer i den stora världen och då inte minst NWO, den nya världsordningen.

Den som läser bibeln vet att det kommer andra tider, svårare tider, och då menar jag Antikrist och vad som händer då den nya och värre världen visar sig. Det är mycket som kommer att ske innan Jesus kommer tillbaka, eller också kommer den troende inte att få se allt, jag vet inte det, men jag vet en sak och det är att något större och otäckt är på gång mitt framför våra ögon, men få verkar se det.

Därför tar jag med en länk som visar på sidan vaken.se , kommer här nedan. Där kan du se videos om vad Big Brother gör just nu.

Big Brother Bulletin finns också att läsa och se på svenska, Per Ströms hemsida. Den länken kommer jag också att ge dig här nedan. Är vi vakna? Eller sover vi, eller tänker vi som såhär:

Vaddå, sådant är väl inte möjligt? Jodå, det är det och det händer nu. Men du får naturligtvis bilda dig en egen uppfattning i dessa frågor. Vad Uppenbarelseboken säger oss är väl helt klart? Åtminstone tycker jag det. I dessa frågor får vi hämta svaren i bön, och Gud är en mäktig Gud och Jesus har redan vunnit. Herren får leda oss och vi får tacka och prisa honom, i honom har vi vårt hopp och framtid.

Se länkar. http://www.vaken.se  /Världsordningen

BBB- Big Brother Bulletin http://www.stoppa-storebror.se/

http://parstrom.wordpress.com/

http://www.youtube.com/watch?v=Wo-rGzx2OZk&feature=related In Your Time

Den helige Ande/ Joh 16:13 /Ps 60

 dove2.jpg   Lev i den helige Andes kraft

Gud ger oss sanningar, stora sanningar. De som tillhör Gud kommer att samlas kring hans banér som soldater i krig. Aposteln Johannes skriver: “När den helige Ande- som är sanningen- kommer, ska han leda er fram till hela sanningen” (Joh 16:13).

Låt Guds Ords sanning utmana dig till att handla och till samling under Guds banér för hans syften. *Mendu har gett oss ett banér att samlas kring, dit vi kan fly för att komma undan fiendens pilar.. Nu kan du befria ditt älskade folk. Befria oss med din starka högra hand.* Ps 60:6-7.

Gud räddar, Gud är med, Gud befriar verkligen. Låt den helige Ande leda oss i allt, som han vill. Vad kan väl vara bättre, Han är sanningen. Därför kommer vi klarare och klarare att veta vad vi ska göra i de tider som kommer, vi behöver inte ha våra egengjorda lösningar, Låt den helige Ande tala, och lyssna och lyd honom.