Archive | mars 2009

De sista tiderna / Sverige

 

 

http://www.bed.nu/nyhetsbrev.asp?id=13

Utan Beskydd? Dessa orden kan du läsa om i länken ovan, där Bed.nu har en sida om olika frågeställningar om vår välfärd och om profetior över Sverige. Jag har tidigare tagit med dessa frågeställningar om hur vi lever ett liv i sus och dus och hur regeringar är maktglana och inte förstår att stifta lagar så som Bibeln säger.
Gud ser inte med blida ögon på vad som händer över världen i dag. Hur kan vi möjligtvis tro att det bara kan ske terrorattacker och svält och annat värre elände i andra världsdelar och länder, MEN INTE i Sverige?

Hur aningslös kan man få bli? Det är väl inte alls konstigt om något fruktansvärt skulle hända i detta landet, eftersom människor förkastar Gud?

Vi får inte ha den formen av tillbedjan till Gud i detta landet,som vi borde, det har de styrande tagit bort, och kan vi då vänta oss att allt skall fungera så fantastiskt fint? Nej, det kommer svåra tider, och det säger jag inte för att jag läst massor av profetior av olika slag både ur bibeln och på andra ställen.

Nej, människan måste vakna till besinning och det gör man då man får en tro. Först då förstår man hur saker och ting hänger i hop och VAD GUD VILL med våra liv. Det är ju mycket märkligt hur man  totalt förkastar Guds ord i detta landet.Många Församlingar sover och många pastorer sover, de törs inte tala ut Guds ord. Det är enligt Gud meningen att man skall tala om JESU liv på jorden, hans död och uppståndelse och att vi alla kan få frälsning och evigt liv genom det som Jesus gick igenom.

 Men, det är väldigt få som verkligen ger sig i kast med uppgiften att predika rätt och ge människor kunskap. Tror vi verkligen att vi kan leva i ett land och helt förkasta den Gud som skapat oss alla? Människorna på NOAS tid ignorerade fullständigt Noas förutsägelser och tyckte att NOA var helt galen då han byggde en båt, den ark som Gud bett honom att bygga.

Den kristne försöker inte skrämma vettet ur den otroende, nej inte alls, vi vill bara förmedla en sanning som är det viktigaste av allt att få tag i.

Det står i Jeremia 5:3*Herre, du accepterar inget annat än sanningen. Du har straffat dem, men de vill inte ändra sig och bli ärliga! Du har slagit dem, men de vägrar vända om från sina synder. Med ansikten hårda som sten, står de fasta i sitt beslut att inte göra bättring.* Förklaring, Bibeln: Gud kan inte acceptera något annat än sanningen. När vi ber, sjunger, talar eller tjänar honom på annat sätt, finns det inget som mer effektivt stänger dörren till Gud än lögn, hyckleri och falskhet.

/ Vi lever i en värld där lögn, och hyckleri och falskhet är det som människor sätter högt….de vill heller inte veta eller höra vad Gud anser om deras liv… Jeremia var den profet som verkligen hade något att säga, det han sade kom från Gud, men människorna förkastade det! Så är det idag också. /Den som inte lyssnar till Guds budskap idag, drar olycka över sig. Var inte en sådan människa som bara hör det den vill höra.

*Som ett hett och torrt land får svalka av molnen, så ska du kyla ner de väldiga nationernas högmod.* /Jes 25:5

Livet i Kristus /Predikn David W svenska..

 

http://www.tscpulpitseries.org/swedish.html

Är du intresserad av att läsa och förstå mer av David Wilkersons predikningar så tycker jag att du ska ta del av denna länk som jag har med här.

Davids predikningar och hans helhjärtade engangemang får vi ta del av här. Vi lever alla i en orolig värld och Bibeln varnar oss för att slumra till och börja sova.

Gud vill ha engagerade medarbetare och inte sådana som sover och inte vill veta av hans ord till oss. Gud önskar att vi alla reser oss och tar emot vad han vill ge oss av kunskap för att leva vidare i denna trasiga värld.

Framför allt vill Gud att vi lämnar vår a liv i JESU KRISTI händer och få vår frälsning. Jesus blod rann för oss alla, men bara ett fåtal har förstått innebörden av döden på korset vid Golgata, och många människor vet inte att de kan bli räddade.

Jesus talade ofta ofta i liknelser och i dessa predikningar av David W kan du få förstå innebörden av det Jesus säger.

Jag vet ju inte alls vad just DU behöver av kunskap men jag vill vara ledd av den helige Ande då jag skriver mina inlägg och jag hoppas DU ska vara nöjd med ditt besök här på sidan. Besöksantalet växer här och det gör mig så glad.

 I Galaterbrevet 3:1,4 kan vi läsa: *Vilka dårar ni är, ni galater! Vem är det som har förvillat er och förhäxat er så? Har jag inte tillräckligt levande berättat för er om hur Jeus Kristus dog på korset, att det är som om ni hade sett det med egna ögon. ..

* Häxeri och trolldom var vanligt på Paulus tid (Apg 8:9-11; 13:6-7) Kraft från Satan förvillar än idag, och därför är det lika viktigt idag att vi ser detta och tar lärdom av vad Gud säger, och reser oss upp och tar oss till vara för Guds ord. Lika visst som vi har blivit frälsta skall vi ta vara på vår frälsning och livet i Kristus och livet som bör levas med hjälp av den helige Ande.

Bibeln/ Hur förstå Bibelövers 1981..

 

Hur kan man förstå Bibelöversättningen 1981? I den översättningen tas många viktiga begrepp bort och man får läsa en helt annan text än den som står i äldre översättningar vilka är närmare grundtexten.
Några exempel kommer här: 1. *Begreppet “Fader” stavas med liten begynnelsebokstav i cirka 50 procent av fallen i den nya översättningen. Det betyder, enligt Piotr Chodorowski( en av dem alla som gjort en studie på detta)att Bibelkommissionen har velat avskaffa tron på första personen i Treenigheten, ty man ville krossa tron på en treenig Gud.  (Ordet treenighet står inte i Bibeln men vi som tror vet att Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett)

2.* Begreppen “Herren och Sonen” stavas med liten begynnelsebokstav i den nya översättningen, vilket, enligt Chodorowski visar, att Bibelkommissionen inte tror att Jesus är Guds Evige Son (Sann Gud och Sann Människa). Just därför stavar man Gud med litet “g” i Joh 1:18, Rom 9:5, 2 Tess 1:2; Tit 2:13; 2 Petr 1:1 och Joh 5:20!

3.*Den viktiga bönen “Fader Vår… har Bibelkommissionen förstört då man t ex ändrat begreppet “frestelse” till “prövning”. Man skall, enligt den nya översättningen, bedja till Gud, att han inte skall leda oss till prövning. Men Chodorowski framhöll, att det är just genom prövning som Gud kan luttra oss, så att vi blir en ny skapelse.

4. *Bgreppet “församling” har i Fil. 3:6 ersatts med begreppet “kyrka”, som mera hör ihop med en organisation och en byggnad av sten och trä, skrev Chodorowski.*

5. I Joh 16:13 står det, att Sanningens Ande skall leda oss fram “till hela sanningen, men i den nya översättningen har man skrivit “med hela sanningen” och stavar “Sanningens Ande” med små bokstäver.*

6. I Hebr 7:2 har begreppet “Rättfärdighetens Konung” ersatts med “rättfärdig konung”.

7.*I Fil 1:8 har bgreppet “med Jesu Kristi kärlek” ersatts med begreppet “med Jesu Kristi ömhet”. Ömhet är ju endast en del av det stora begreppet “kärlek”.

8.Och här kommer något som är absolut bedrövligt att läsa: *Hebr 11:1 om att “tron är en fast tillförsikt om det som man …icke ser” har totalt förvrängts till att “Tron är grunden”. Det är ju Jesus, som är vår grund vilket framgår av 1 Kor 3:11.

9. I Matt 27:16-17 har namnet “Barabbas” ersatts med namnet “Jesus Barabbas”, troligen i syfte att nedvärdera Jesus. /

10. *När det gäller den Helige Anden så står det följande: *I Joh 3:6 har “det som är fött av Anden, det är ande”, likviderats och ersatts med “det som har fötts av ande är ande”! Förstå nu att det inte är någon mening med att läsa Bibelöversättn 1981…
Här i min text har jag tagit med bara en bråkdel av de 40 st begrepp (det finns fler) som jag ser i min text som jag lånat från Sune Lyxell´s bok: Sanningen Segrar. Den boken borde alla läsa för den innehåller sanningar som du troligtvis aldrig läst. Boken har ca 800 sidor och är sprängfylld med material för den som är hungrig på sanningen. Det kommer mer ur den boken.  

Gud i samhället / Profetera i Sverige

 

Vad skulle Jeremia och Hesekiel och Jona och de andra profeterna säga om de kom till Sverige och skulle profetera här idag?

Ja det är inte svårt att tänka sig. En profet talar det som Gud säger och det skulle bli svenskar som skulle förstå att de måste vända om och det skulle finnas svenskar som inte skulle fatta någonting, liksom de i Sodom och Gomorra..

Klotet vi bor på mår inte bra och dess människor mår inte heller så bra, men det kanske inte gör en del människor någonting, det finns ju saker att köpa och mat att äta och olika saker att roa sig med. Det kanske räcker..man behöver kanske inte städa sitt hjärta och göra rum för GUD?

Nu menar jag det jag säger, för, skulle en profet komma hit så skulle han ta i ordentligt med all synd, d v s Gud skulle ryta till. Sverige behöver nog en rejäl varning, och jag väntar mig att den kommer snart.

Vi lever i efterklangen av sent 70-tal, och 80-tal då vi blev av med morgonbönen i skolan och med kristendomsundervisningen. Det var socialdemokraterna med Olof Palme i spetsen som såg till att barnen som då gick i skolan inte skulle undervisas om kristendom. Han införde också sexualundervisning som liknade pornografi på den tiden. Kommer man ihåg Maj-Brith Bergström-Walan och Britt-Marie Sandberg med böcker som:

“Du och jag och livet”, och “Det där med blommor och bin” Jag kommer själv i håg att vi inte fick ha morgonbön i aulan längre, jag gick nog i åk 8 – eller 9. Detta var inget smart drag, jo de tyckte det då, men de räknade nog inte med hur samhället skulle bli. /Rättar mig själv här: Jodå det var ju planerat att vi inte skulle ha ngn kristendom i skolan///

Idag har vi också många urvattnade och andligt sett näringsfattiga kristna samfund. De speglar inte och ger inte det saltet som Jesus säger att vi ska ha. Jag tror att Gud kommer att skaka detta landet, som människor tror är så perfekt och trevligt. Jag tror att Gud kommer att prata till detta folk på ett mycket speciellt sätt, och jag tror att han är mycket vred på vårt sätt att värdesätta hans ord och det han en gång lärt oss…Detta är något av mina tankar denna morgon.

*Giv mig den tro som skådar dag där världens ögon blott se natt, den tro som söker Guds behag och på hans vägar vandrar glatt, den tro som offrar världens glans för äran av att vara hans.* W Pearson

Att tänka på i vardagen /Tacka Herren

 

Vulkanutbrott. Jag skulle inte vilja bo i närheten av en vulkan. I Alaska har vulkanen Redoubt vaknat. För första gången på tjugo (20) år har denna vulkan börjat vakna och har nu haft fem mindre utbrott förra söndagen.

Fler utbrott väntas komma och det är risk för störningar i flygtrafiken och problem för samhällen i närheten av vulkanen. Vulkanens utbrotts askpelare skickades runt 15 kilometer upp i luften. Askan från vulkanen har drivit norrut och har ännu inte berört Anchorage och dess 260 000 invånare, men på andra ställen utgör den en hälsofara.

Vart vill jag nu komma med att berätta detta då? Jo det kan man ju förstå att om vulkanen får fler utbrott, modell större t ex, då kommer ju förmodligen isen att smälta och vi har en katastrof på gång. Vattennivån i Atlanten kommer att höjas rejält och vad händer då? Det handlar om kedjereaktioner…. Det är ju så här i världen idag, att man kan vänta sig olika slag av hemskheter. Ok, du kanske säger att så har det varit i alla tider…ja men inte så som det faktiskt är nu. Det händer väldigt många olika hemska saker som vi kan säga är katastrofala eller hur?

I Montana i USA störtade ett passagerarplan. Det har framkommit att planet hade fler passagerare än passagerarsäten. Utredare undersöker om planet var överlastat. Fjorton människor dog, sju passagerare var barn alla under tio år. Ja, det sker katastrofer..

Därför vill jag tacka Herren för att han tar hand om oss, jag vill tacka för vårt land, vackra Sverige, men otacksamma Sverige, som inte sett så mycket av katastrofer, och medborgare som bör tacka och prisa Gud för allt det vi har. Herren låter oss ha fred, men är vi tillräckligt tacksamma? Herren vill nog väcke detta folk och han kommer med säkerhet att göra det. Hur vet vi inte, men att. ..*Store Gud, jag jublar av lycka över din nåd. Jag dansar av glädje inför ditt ansikte. All ära tillhör dig! I Jesu Kristi namn, amen.* /E Pettersson.

Guds kärlek till oss/Tjänande

 

Det är ingen “vanlig dag” idag! Nej minsann, här firar vi min älskade makes födelsedag idag!   Men innan gästerna kommer med buller och bång och gratulationssång och senare lovsång och bönestund, så vill jag skriva några ord och det blir ur Filipperbrevet.

Ödmjukhet och en riktig syn på sig själv, det förordar Romarbevet och liksom alla de andra breven. Det handlar om att den som är frälst är frälst bara av nåd. I Filipperbrevet uppmanar oss Paulus om att vi inte ska vara själviska, utan vi ska ställa oss till Guds förfogande.

 Å så riktigt det är! Botemedlet mot själviskhet heter: TJÄNANDE. I Filippi syntes många olika människotyper och bakgrunder.. Filipperbrevet handlar alltså om att vi ska sträva efter att tjäna Kristus och varandra, och kämpa mot fördomar, avundsjuka och annat som kan sätta käppar i hjulet för vårt tjänande.

Jag vet att jag tagit med dessa bibelord tidigare, men det är så oerhört viktigt att bli påmind om hur vi borde vara, allt till Kristus ära. I Filipperbrevet 2:5-11 finns ett citat och det är trolihgen från Jesaja 53, där Jesus beskrivs som tjänare.

Varför är det så viktigt att vi ska vara tjänare? För att Kristus kom till världen och ner till jorden som en tjänare. Kristus har alltid funnits hos Gud. Han är Guds jämlike eftersom han är Gud.

Trots att han är Gud har han blivit människa för att fullfulja Guds FRÄLSNINGSPLAN för ALLA människor. Han förklädde sig inte utan VAR verkligen människa för att kunna gå in under människans SYND.

JESUS KRISTUS var ödmjuk och villig att avstå allt för att tjäna. Skall vi då inte vara likadana? Vi måste också vara drivan av samma kärlek till Gud och människor för att kunna göra det som Gud vill ha oss att göra. ..Underbart logiskt och sant.

Gud är ordningens Gud. Om Jesus som både Gud och människa kan du läsa vidare om i: Joh 1:1-14; Rom 1:-5; 2 Kor 8:9; 1 tim 3:16; Heb 2:14; och 1 Joh 1:1-3. Ta till dig Guds ord och lev efter dem, du kommer aldrig att ångra dig att du ville gå GUDS VÄG istället för din EGEN väg.

*Du, Gud, är både början och slutet. Du är målet för min vandring och du är vägen som jag går dit.* /E Pettersson :::Läs Filipperbrevet

Lärjungar/ Gå vidare i tro

 *

Filipperbrevet 1:21 talar om en apostels överlåtelse till Jesus Kristus och livet som Guds sändebud.

Vill du vara ett sändebud? Vill du gå i frid med Gud och visa andra vägen till Kristus?? Gör då som Paulus. Lär dig att försaka och sätta Jesus först i ditt liv. Nuförtiden så lever de flesta i en tillvaro som i hög grad består av att “leva livet”.

Många människor lever i en tillvaro som består av att leva fort och häftigt och roligt… skaffa sig status och erkännande och mer….och sedan dör man. Levde Paulus så? NEJ. Han visste att livet här på jorden var till för att levas för Gud. Han visste att man måste utvecklas, och att man bör leva för Jesus Kristus, och sprida evangelium vidare, vidare…

Paulus livsuppgift var just detta, och att se livet i ett evighetsperspektiv. Paulus säger: “Att få leva ger mig fler tillfällen att göra något för Kristus, och att dö, ja, det är faktiskt ännu bättre. Och om livet ger mig fler möjligheter att vinna människor för Kristus, så vet jag inte vad som är bäst, att leva eller dö. Ibland vill jag lvea och andra gånger vill jag det inte, för jag längtar efter att bryta upp härifrån och vara hos Kristus. Det skulle vara mycket bättre för mig än att vara här!../Fil 1:21-23

 För Paulus var livet en gåva och han värdesatte det mycket högt, men han var också medveten om att man måste dö från sitt eget kött, alltså leva i denna världen men bli fri från allt som frestade. Då måste man “dö” från sig själv, och detta kämpar många troende med.

I vårt samhälle pratar vi knappt om döden, för det samtalsämnet brukar inge oss fruktan och nedstämdhet och ångest. Sådan var inte Paulus, han hade saker och ting mycket klart för sig. Att tala om döden med människor, ja det är svårt. Och de flesta människor vill ha mer TID. TID att resa, tjäna pengar, skaffa vackra saker, bli berömda, och de vill mer än så….

Men det är ju inte det riktiga livet, för de lever ju inte med Kristus, utan lever i något som andra bestämt eller anser att så ska det vara.

SKA det vara så? Nej det tycker inte jag. Hela mitt liv består av KRISTUS. Dag och natt är jag så betagen av Jesus Kristus i mitt inre. Därför vill jag göra som Paulus; vara en Jesu efterföljare, vad det än kostar. Många kristna är lika rädda för döden som de som inte är kristna, För de har fastnat i samma FÄLLA: Habegär, ekonomiska förväntningar, leva ett gott liv.

De vill verkligen INTE DÖ, vare sig från sig själva eller att nå Kristus. Många vill så förtvivlat gärna bygga minnesmärken över sig själva här på jorden att de strävar ett helt liv efter det. Vad är det värt? Ingenting!!

Det enda som är värt att leva för , det är Gud… anser jag. Paulus säger: *Ni har nämligen fått förmånen att inte bara tro på Kristus utan också att lida för honom. Vi står sida vid sida i denna strid. Ni har sett mig lida för honom, och som ni vet är jag också just nu mitt uppe i en stor och svår kamp.*/Fil 1:29-30. Paulus gav ALDRIG UPP.

En värld i brand/ Gud har kontrollen

 
2009 har inte börjat bra när det gäller den ekonomiska situationen i världen. Många länder står på branten till konkurs. Island skulle ha gått i konkurs om inte den lilla staten fått hjälp från utlandet.

Men vad händer om en stor stat hamnar i samma situation?

Vad händer om USA hamnar i den situationen? I Europa finns flera stater som ligger illa till. Sverige ligger inte heller bra till om de baltiska staterna faller. Är vi nära en sådan kollaps?

“Dr Doom” Nouriel Roubini spår kollaps i USA:s banksystem. Recessionen kommer att fortsätta längre än vad många andra hävdar, tror Nouriel Roubini. 2011 kan vara för tidigt för en betydande vändning. e24.se 090306.

“Dr Doom” Peter Schiff: “Levnadsstandarden kommer förändras fundamentalt”. Han förutspådde bolånekrisen och den rådande finanskrisen på ett relativt tidigt stadium. Enligt Peter Schiff är hela den amerikanska ekonomin byggd på att folk går man ur huse till shoppingcentren och konsumerar importerade produkter som de inte har råd med. Världen måste därför fortsätta vara villig att låna ut så att amerikanerna ska kunna finansiera sin livsstil. Han menar att detta är en villighet som nu försvinner snabbt, med ödesdigra konsekvenser för USA. e24.se 090224.

Hurdan är Gud? Löften..

 

Det finns löften om hjälp! Det finns verkligen många löften i bibeln (32.500 st)   om att vi kan få hjälp av Gud. Han vill hjälpa oss i alla våra omständigheter. En sak vi måste komma ihåg det är att det finns en koppling till Bön och Överlåtelse.Gud tvingar inte på oss sin hjälp, man får hjälp om man vill, eller man får klara sig själv, om man hellre vill det. Här kommer en del av hans löften till oss:

* Psalm 50:15 “Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” Jeremia 33:3 “Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” 1 Petrus brev 5:7: “Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.” Psalm 55:23: “Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla.” Pslam 139:5 “Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.”

Nu har du fått läsa en del om vad Gud vill göra för dig! Vi får kasta ALLA bekymmer på honom, han är redo att lösa dem för oss, alltså sådant som vi inte klarar av. Han omsluter oss på ALLA SIDOR, alltså han är alltid närvarande och han har omsorg om oss, han ser oss alltid och vet alltid rätt tid att hjälpa oss. Kan det bli bättre?

Detta får du av Gud då du kommer till honom och vill leva för honom. I dessa oroliga tider är det så underbart att veta att Gud vet om den troendes situation och kan hjälpa där t ex inte samhället kan eller vill ställa upp. Det är gott och fantastiskt att ha Gud att gå till, han, Vår Fader, vet allt om våra behov! Och det är nog dags att du låter honom visa DIG vad han kan göra för dig, och vad han önskar visa dig….att vara hans medarbetare!/Maria

Att lyda Gud/ Vad Gud väntar sig av oss

 

 Hur ska Guds folk vara och bete sig?

Vad väntar sig Gud av den troende?

Det är mycket vi kan göra för att försöka vara de som vi tror att Gud vill vi ska vara. För det första är vi Guds barn, och vi tillhör honom. Gud undervisar oss , om vi vill.

 Han förväntar sig att vi ska lyssna och lära. Han vill at vi ska vara tillgängliga och läraktiga. Han vill inte se oss lida utan han vill i allt hjälpa oss, och många gånger är det vårt eget fel om vi gör fel och inte lyder. Gud måste kanske gång på gång ge oss erfarenheter som inte känns så bra, för att vi ska fatta att vi har honom att lita på och att lyda honom.

 Han vill också lära oss att ha tålamod. Han förväntar sig att vi först tar emot honom som Herre och sedan växer upp till mogna troende kristna som vill göra hans vilja i allt. När vi mognar till och vill se hans vilja med våra liv kan han gå vidare i att undervisa oss i den plan han har för oss.

Gud vill att vi ska gå ut med evangelium till alla, och hur gör vi det bäst? Det gör vi, anser jag, då vi lärt känna JESUS KRISTUS i grunden och lärt oss i hjärtat om vad KORSET och BLODET och JESU DÖD och UPPSTÅNDELSE ÄR och betyder för OSS.

 Då får vi en längtan i att gå vidare och sprida de glada nyheterna som är Evangelium. Den som är svag i kroppen kan vara stark i anden, och den som är svag i anden kan växa till med Guds hjälp och bli mycket mycket stark.

 Gud vill också att vi är ödmjuka och lär oss av Jesus att visa det rätta sättet att vara emot människor vi möter. Det rätta sättet är att känna kärlek gentemot alla, och gå kärlekens väg. Och för att kunna göra detta måste vi veta vad FÖRLÅTELSE är.

När vi har lärt oss att vi skall förlåta och varför, då blir det en helt annan sång i hjärtat. För förlåtelse öppnar dörrar till andra. Man kan vandra i bitterhet och ändå säga att man är en troende, man kan vara arg på människor och ändå säga att man älskar Gud, men gör man så, då har man inte lärt sig ödmjukhet.

För när man förlåter andra människor deras oförrätter mot t ex en själv, så kommer kärleken in i hjärtat. Det är otroligt underbart …och sant att man måste förlåta! När vi gör det så kan vi börja den sällsamma vandringen med att längta efter att få göra Guds vilja!

Den ende som förstår oss är Gud, och den ende som kan ge oss sann tillfredsställelse- det är Gud. Den ende som vet allt om oss- det är Gud. Den ende som kan lära oss om kärlek- det är Gud.

OM vi är trogna från början och inte går andra vägar än Guds väg, då går det så mycket fortare för oss att sprida evangelium.

Men om Gud skall hålla på och tillrättavisa oss i åratal för att vi är sturska och egensinniga och envetna och om vi tror att vi vet bäst- ja då går det faktiskt helt fel för oss.

KOM IHÅG: GE GUD HELA DITT HJÄRTA! ÄLSKA HONOM AV HELA DITT FÖRSTÅND OCH MER! DÅ skall du få se och lära känna honom som den gode Fadern han är. Och du kan vänta dig mirakel och under av alla slag.

Markus 12:30 och fler bibelord, säger att vi ska älska HERREN av hela vårt hjärta, att vi ska tjäna honom med våra liv och våra tankar. Det är det viktigaste budet säger Jesus.

**Pris vare dig att hoppet är oss givet, att ock vårt namn i livets bok är skrivet. Pris vare dig, uppståndelsen och livet, O Jesus Kristus!** Z Topelius

Bibeln/ Hesekiel 36-37..de torra benen

 

Hur har vi det med andligheten i Sverige? Är människor torra som fnöske eller finns det liv i dem? Jag hoppas de har så mycket liv att de ber och tackar och prisar Herren var dag. Gud kan väcka människor och det hoppas jag att han gör, och framförallt så hoppas jag att de VILL bli väckta och brinnande för Guds rike. Vi får inte ge upp…aldrig någonsin. Varje troende bör vara fulla av hopp och tro.

Vi måste be att Guds Ande fyller tomheten och att liv börjar sprudla. Gud är alltid verksam, men människor är ofta overksamma.

Gud är ALLTID beredd att ge nytt liv åt människor som ber om det. Och Gud håller alltid sina löften:

*Herrens kraft kom över mig och av Herrens Ande leddes jag bort till en dal full av gamla torra ben, som låg utspridda på marken. Han förde mig runt bland dem, och frågade sedan:” Du människa, kan de där benen bli levande igen?” Jag svarade: “Herre, det är bara du själv som kan svara på det.”

Då uppmanade mig Herren att tala till benen och säga: “Ni torra ben, lyssna till Guds ord för Herren Gud säger: Jag ska låta er bli levande och börja andas igen! Jag ska fästa senor vid er, ge er kött och muskler och täcka er med hud. Jag ska ge er liv, och ni ska förstå att jag är Herren.” Jag profeterade så som jag blivit ombedd att göra och plötsligt hördes ett rassel över hela dalen. Benen förenade sig med varandra så som de en gång varit förenade.

Medan jag såg på fick de senor och muskler och täcktes med hud, men ännu hade de inget liv. Då sa han till mig att ropa på vinden och säga: “Herren Gud säger: Kom från de fyra väderstrecken, o Ande, och blås på dessa slagna kroppar, så att de får liv igen. ” Jag talade till vindarna som han hade befallt mig, och kropparna började andas. De levde och reste sig upp på fötterna- en väldig armé. Sedan talade han om för mig vad synen betydde: “De här benen, sa han, “representerar hela Israels folk. De säger: “Vi är bara en hög uttorkade ben. Allt hopp är ute.”

Men tala om för dem vad Herren Gud säger:

Mitt folk, jag ska låta öppna era gravar och få er att stå upp och vända tillbaka till Israels land. Och då, mitt folk, ska ni äntligen förstå att jag är Herren. Jag ska låta min Ande komma in i er, och ni ska leva och vända tillbaka hem till ert eget land. Då ska ni förstå att jag, Herren, har gjort precis det jag en gång lovade.” //Hesekiel 37:1-14…

Detta var några verser ur profeten Hesekiels bok, som bekräftar löftet i kapitel 36. Nationen skulle upprättas till nytt liv både i fysiskt och andligt avseende. De torra benen är folket som lever i fångenskap i Babylon…… Ännu har inte denna profetia blivit helt uppfylld…Men Herren har ju lovat.Gud lovar Israel ett rent hjärta och en ny Ande. (Tit 3:4-6; 1 Joh 2:27)

**Herren säger: Jag ska samla mitt folk Israel från de många länder de gått till och leda dem från hela världen till deras eget land, för att göra ett enda folk av dem. En kung ska regera över dem alla. De ska inte längre vara uppdelade i två nationer.**

Lärjungar / Det får kosta allt

 

Hur är det med människors vilja att följa Jesus? Är vi villiga att gå den väg han visar oss trots svårigheter och lidanden, men ändå i glädje? Här kommer en text/sång som jag ofta lyssnar till och gråter för. För jag tänker på dem som är ljumma eller kalla och inte vill gå då Gud kallar dem.

1.Vi människor små, som på jorden här gå, Vi får vara redskap i hans Mästarhand, utan redskap kan vår Herre inte verka som han vill. Därför vill han ge oss ett helt nytt liv.

Refräng: Det är Gud som all ära skall ha, Bara han skall ha äran för sitt verk. Ingen människa på jord får ta åt sig äran själv, För det är Gud som all ära skall ha.

2. Är vi villiga att lyda, när han manar oss att gå? Är vi villiga att ta hans kors uppå? När den svåra tiden kommer, När det kostar allt att tro, Är vi villiga att lyda även då?

Refräng: Det är Gud som all ära skall ha…

3. Nu står Jesus vid din sida, det är Kärlek i hans blick, när han ser på dig, du lilla människobarn. Allt det trasiga inom dig, vill han hela på sitt sätt. Denne Jesus, han är frälsaren för dig.

 Refr: Det är Gud som all ära skall ha, Bara han skall ha äran för sitt verk. Ingen människa på jord kan ta åt sig äran själv, För det är Gud som all ära skall ha.

Låt texten tala till ditt inre och bestäm dig för att det får kosta allt, ja allt, bara du får vara vid Mästarens sida och uträtta det han ber dig om!

ist2_2701041_love_bible_scripture2.jpg