Archives

1. Tidningen DAGEN och TRON/ 2. Religiositet och ‘symboler’.

SÅHÄR skriver Tidn DAGEN: Hatkommentarerna från kristna gör så att sökare väljer bort tron
Genom att skjuta på varandra med teologiska poänger ser vi till att dörren till kyrkan, och kanske ytterst till Jesus, för många förblir stängd. https://www.dagen.se/ledare/gastkronikor/2023/12/13/det-ar-vi-som-ser-till-att-dorren-till-kyrkan-for-manga-forblir-stangd/

Är det värt det? skriver Ida-Maria Brengesjö.

Maria tycker: -Om du/Ni frågar mig så är det ytterst allvarligt och om nu människor VILL bli Kristna och FÖLJA JESUS, men anser att den s k ‘kyrkan’ inte ger dem det de önskar, d v s så pass bra och säker undervisning och tillmötesgående m m som de/man behöver för att lära sig grunderna i vad TRO ÄR och hur man kan gå vidare för att LÄRA KÄNNA JESUS. Som s k sökare i tron, så måste man verkligen få svar på sina frågor som kan vara ganska så många och om man är helt ny i s k tro, så måste man få bra hjälp och undervisning. En ÖPPEN DÖRR till JESUS är en självklarhet men om ‘kyrkan, församlingen’, bråkar sinsemellan och inte är ense så blir det inte bra ‘reklam’ för TRO.

Maria: TRON PÅ KRISTUS JESUS är det bästa och FINASTE en människa kan få, och den kan man verkligen FÅ UTANFÖR KYRKAN. ?? JA. -Jag tycker inte om Tidningen Dagen men såg detta och ville ge en tanke här. Tycker om? …. Tidn Dagen har ofta s k sned undervisning som inte stämmer med vad man BORDE tycka som kristen, man är oerhört religiös i sitt tänkande. Så tycker jag och läser inte deras blad. Men detta ville jag säga om TRON. -SYMBOLER för tro? EKUMENIK? ANNAT? Ett kors tycks inte vara bra att bära nu för tiden, det kan komma att vara FARLIGT. Varför? jo för att man börjar nu att visa på förföljelse av de s k troende, VEM de riktar sin tro till är ju olika nu. För övrigt: No Church då den är sekulariserad och religiös och ekumenisk. / Se nedan i rubrik:

https://www.dagen.se/ledare/2023/12/13/jobbsokande-sakrast-att-gomma-ditt-kors/?

Jobbsökande? Säkrast att gömma ditt kors


Frida Park: Fördomsfullt om religiösa symboler

Nästan varannan arbetsgivare uppger att de påverkas negativt om den jobbsökande bär religiösa symboler.
Av Frida Park
Publicerad: 13 december 2023
Senast uppdaterad: 13 december 2023

Ska poliser kunna bära huvudduk? Eller socialsekreterare kippa? Eller lärare kors? Nu öppnar en ny EU-dom för att även myndigheter kan förbjuda sina anställda att bära religiösa symboler. Men bara om alla sorters religiösa symboler stoppas. Man får inte peka ut en särskild religion. Tidigare har privata företag fått samma besked.

Orsaken till att EU är noga med att poängtera att alla olika religioner i så fall ska omfattas av förbudet är naturligtvis att arbetsgivare inte av till exempel islamofobiska eller antisemitiska skäl ska kunna säga nej till hijab eller kippa. Men likväl är det ett oroande utslag.Vissa ser detta som ännu ett viktigt steg, ja rent av en vinst, på vägen till det helt sekulära samhället: ett samhälle där det i offentligheten inte syns ett spår av religiösa uttryck. Kyrkklockor? Glöm det. Böneutrop? Aldrig. Gospelsång på torget? Nej.

Men andra, ofta företrädda av Sverigedemokrater och Kristdemokrater, tycker att just kristna kulturuttryck är något som bör vara tillåtet i Sverige – av kulturarvsskäl. Kors går bra. Men att införa böneutrop eller nationell helgdag för Eid al-fitr är knappast aktuellt. Det är inte alldeles märkligt att förstå att den hållningen – där kristendomen särbehandlas positivt – är något som attraherar kristna. Det borde det inte vara. Att gifta sig med makten har historiskt lett till en urvattnad kristendom som dansar efter maktens pipa. Frikyrkliga har därtill en lång tradition av att kämpa även för andras religionsfrihet.

Varannan chef negativ till religiösa symboler
Därför är en hållning där staten förhåller sig neutral, eller sekulär, till religion att föredra. Staten bör inte särskilja mellan religioner, men inte heller vara ängslig inför religiösa uttryck. Även om religion kan användas fel bör staten utgå ifrån att tro och livsåskådning grundläggande är något positivt och en drivkraft att göra gott mot sin medmänniska.

Ja, det finns gränsdragningsproblematik kring religiösa symboler i arbetslivet. Att en tjänsteman bär Davidsstjärna eller slöja bör inte vara problematiskt. Men det kan vara rimligt att fråga sig om det är lämpligt att en förskollärare som vill arbeta med små barn, med behov av anknytning, klär sig i heltäckande burka. Samtidigt är det ett långt större problem att troende som bär religiösa symboler misstänkliggörs.

Det finns gott om fördomar, särskilt mot muslimer men även mot andra troende – att alla skulle vara bakåtsträvare, vetenskapsfientliga eller hedersförtryckare. (Johansen, Carina/NTB)
Nästan varannan arbetsgivare uppger att de påverkas negativt om den jobbsökande bär religiösa symboler. Det finns gott om fördomar, särskilt mot muslimer men även mot andra troende – att alla skulle vara bakåtsträvare, vetenskapsfientliga eller hedersförtryckare. I dag har vi en situation där jobbsökande gör säkrast i att gömma sin religiösa tro – om de vill få ett arbete. En diskriminering som är djupt ovärdigt ett land som har religionsfriheten inskriven i sin grundlag.

Det måste vara möjligt att samtidigt bygga en sekulär stat som behandlar alla religioner jämlikt och att en fransk president kan delta i en chanukkah-högtid eller att en statsministerfru bär prästkrage på Nobelfesten. Sluta var så rädd för religiösa symboler!

Maria: -Fråga mig? Nja det kanske du inte vill göra… men jag anser inte heller att vi ska ha böneutrop och skrikande mistlurar och män som ligger i rader på knä på stan/eller inomhus…. SVERIGE SKALL VARA SVENSKT och KRISTET anser jag och många med mig, och att vi inte skall ha Islam i Sverige som uttrycks-kod för att göra Sverige o-svenskt, vi är på väg dit, men det tror jag inte människor har förstått. Sharia-lagar är att vänta! Barcelona-avtalet 1995! /Återkommer om det.

Så…. detta var lite av tyckande här från Tidn Dagen och från mig, Maria. VAD tycker DU? Skriv gärna!

JESUS och festivaler, Konferenser? Frälsningen? VAD är Evangelium?

Ordnade JESUS olika slags Festivaler där han bjöd in olika slags förkunnare, eller ordnade förkunnare på den tiden/efter JESU framträdande som HERRE, massor med s k möten för att tumla runt och ha kul?
Det som sker idag är mycket osmakligt tycker jag. Det är en enda röra av olika s k kyrkor, d v s ‘församlingar’ som ingen vet riktigt VAD de lär ut men de går under NAMNET JESUS.

Det är över hela världen hur många felaktiga saker som sprids och som antas vara det sanna Guds-ordet, men inte är det.
Bara på FB får man häpna ganska mycket över vad som säges vara underbara predikanter.
Det är en skymf emot VÅR SKAPARE, som dog för dem som lattjar runt i kyrkorna.

De s k förkunnarna ropar, ropar ut om VÄCKELSE, (VÄRLDSVID) som verkligen inte kommer att komma. Däremot pågår ett stort avfall sedan länge, länge.
De ropar ut om alla sina böcker, tidningar och möten med starka predikanter (ofta helt fel ute eller med i SKR och Ekumeniken m m felaktiga saker). Eller predikanter med ena handen i byxfickan och bibeln lite lojt i andra handen.

HUR tror ni att man kan få en SVERIGE-väckelse av detta???? HUR kan man tror att man kan få genuina och sammanhållande RÄTTA möten med massor av felaktig s k undervisning???

Nej nej stopp nu, gå till rannsakning av det som sker, kolla upp dem ni tycker är så bra på att Ta fram Jesus i centrum.

Är han, JESUS, i centrum?? Med s k lovsångsmusik i timmar, med att uppträda med felaktiga s k sanningar om VAD tro är och HUR man skall gå vidare och HUR man tacklar problem och död och ångest och sjukdomar och fasta???? Hmm, det är något som är fel här eller hur.

Sverige har inte lärt sin LÄXA och inte andra länder heller. Man blandar s k kristendom (JESUS) med New age, Mindfulness, österländsk religion och massor med annat falskt.

Nej tack!! go home. No CHURCH. NO VAXX! VARFÖR har man bestämt att församlingarna och dess medlemmar skall ta s k VACCIN ( som bara är ett ord för Gift!) ??? Daniel Alm, Pingst, SKR, bestämde detta tillsammans med 5 st andra pastorer.
No no! Gå bort!!

Ps 28:8 Herren är sitt folks styrka, han är ett frälsningens värn för sin smorde.
Ps 31:3 Vänd ditt öra till mig, skynda till min räddning! Var min fasta klippa, en borg till min frälsning,
Ps 32:7 Du är mitt beskydd, du bevarar mig från nöd, du omger mig med frälsningens jubel. Sela
Ps 74:12 Gud, min kung sedan urminnes tid, du som skapar frälsning på jorden!
Ps 78:22 för de trodde inte på Gud och litade inte på hans frälsning.
Judas 1:3 Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
Upp 7:10 och de ropade med stark röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!”
Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.
Upp 19:1 Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen: “Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,

Tänk till, det är hög tid för det nu

/Maria

1. Ekumeniken avancerar år 2022!! Sorgligt/P A IMSEN/ 2. Paulus och lidandet.

Apg 14:3Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.
Apg 14:9Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad
Apg 14:11När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: “Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt!”
Apg 16:9På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: “Kom över till Makedonien och hjälp oss!”
Apg 16:36Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade: “Domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid!”
Apg 16:37Men Paulus sade till dem: “De har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet! Å nej, de får komma hit själva och hämta ut oss.”
Apg 16:40Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de i stället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare.
Apg 19:4Paulus sade: “Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus.”
Apg 19:6och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.
Apg 19:11Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.

Man kanske tror att man inte får lida för sin tro, men det är inte sant. Den som tror på JESUS och går hans väg, den blir ansatt på många olika vis. Därför får man som troende vara VIS och lära sig vad Guds tuktan är och Gudsfruktan. Det tar tid att förstå hur man kan bli plågad, många, många lider för sin tro……