Archive | maj 2012

Ett Guds barn /Kristusdoft: att förkunna Kristus….

 

*

Kristusdoft: att förkunna Kristus med våra gärningar
http://bibelfokus.se/kristusdoft

Allt sedan debatten om ”ny-judaismen” och den ”hebreiska rörelsen” startade sent hösten 2011, har det i kristna bloggar debatterats fram och tillbaka om Torah, lag, bud, lagiskhet, nåd, extrem-nåd, osv, osv. Debattklimatet har ofta varit både högljutt och aggressivt. Jag vet att fler än jag tröttnat på både debatten och tonläget (i värsta fall har några också tröttnat på den kristna tron!). Själv känner jag mer och mer behovet av att praktisera tron istället för att dissekera och diskutera den, även om en uppbygglig diskussion om tro och villfarelser alltid är nödvändig, så klart. Men diskussion om tro är underordnad förkunnelse om Tron!

Mitt i den här yran dyker en viktig fråga upp, och det är om vi kristna ändå inte måste hålla Guds tio budord? (Hela Mose Lag med 613 bud är ju orimlig att hålla, så vi nöjer oss med att begrunda de tio budorden.) Eller är det ”bara” det dubbla kärleksbudet som gäller: att älska Gud högst av allt, och sin nästa som dig själv (Matt 22:37-39)?

Håller man det dubbla kärleksbudet så håller man det som utgör grunden för alla budord i Gamla testamentet, enligt Jesus (Matt 22:40). Men vem kan hålla det dubbla kärleksbudet?? Jag tror ingen kan det, för vem älskar och sätter alltid Gud över allt annat? Och vem prioriterar sina medmänniskor minst lika mycket som sig själv? Guds tio budord går däremot ganska bra att följa om man har god självdisciplin, men hur mycket kärlek är det då i dessa gärningar? Och Paulus menar dessutom att inget är något värt om det inte har kärleken som ursprung (1 Kor 13). Så det dubbla kärleksbudet sätter allt på sin spets, vilket Jesus ofta gjorde då han talade. Han utmanade oss så till den milda grad att vi med det skulle förstå vår risiga status.

Det blir då väldigt uppenbart att ingen av oss kan leva upp till hur Gud ytterst vill att vi skall leva, och vad återstår då? Jo, försoningen i Jesus Kristus, där vi istället för att räkna den rättfärdighet vi saknar får räkna Jesu fullkomliga rättfärdighet som vår egen. På så vis ställs vi som fullkomligt rättfärdiga inför Gud, precis som om vi helt och fullt levde efter det dubbla kärleksbudet. Detta kan tas emot i en enkel tacksam förtröstan – vilket är det samma som ”tro” – och det är detta som är evangelium, sann kristen tro. Vi blir frälsta genom nåd, helt oberoende av våra egna gärningar, och vi förblir så klart frälsta av nåd, helt oberoende av våra egna gärningar. Detta är den enda logik som blir kvar när man läser och begrundar Guds erbjudande i Jesus Kristus.

Men vad blir då kvar av budorden? Jesus har ju sagt att inte en enda prick av Mose Lag skall förgå. Och aposteln Paulus som så tydligt förkunnade frihet från Lagen och laglydnad (han skrev t.o.m. att ALLT är tillåtet), han brassar ofta på i slutet av sina brev med en massa förmaningar till ett bättre leverne. Vad gäller då, bud eller inte bud?

Nej, budlydnad gäller ju inte för vår frälsning. Jag tror istället vi måste se på detta utifrån det perspektiv som vi kan kalla för ”kristusdoftens perspektiv”. Paulus skrev så här i ett av sina brev:

2 Kor 2:14-15: ”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas…” (Bibel 2000)

Jag har valt att citera Bibel 2000 här för att jag tycker om ordet ”kristusdoft” och det används inte i de översättningar jag annars föredrar. Kristusdoften är främst hur utomstående människor uppfattar mig som troende. Mitt leverne skall i möjligaste mån förkunna Kristus för dessa människor. Kristusdoften har alltså att göra med hela min livsföring: vad jag säger och vad jag gör. Man kan se det här även i dessa två bibelord, det första från Paulus och det andra från Petrus:

1 Tess 4:9-12: ”Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.” (Svenska Folkbibeln)

1 Petr 2:12-15: ”Uppför er väl bland hedningarna, för att om de i något förtalar er såsom onda människor, får de se era goda gärningar och prisar Gud på den dag då han söker dem. Underordna er all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är kungen, som är den högste eller landshövdingarna, som han har sänt ut till att bestraffa dem som gör det onda och berömma dem som gör det goda. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar skall stoppa till munnen på okunniga och oförståndiga människor.” (Reformationsbibeln)

Vi ser här att Paulus och Petrus talar om en god livsföring som väcker respekt hos de utomstående (alltså de som ännu inte är kristna). Varför skall vi då leva så? Jo, framför allt för att vinna dessa människor för den frälsande tron! Lever vi på ett dåligt sätt kommer vi att dra både oss själva, våra medkristna, hela den kristna tron och därmed också Jesus i smutsen. Lever vi på ett gott sätt så kommer de utomståendes respekt för oss att kanske locka några till att ta steget över till Jesus och därmed det eviga livet!

Det här är nu inte fråga om lagiskhet, för det här har inget med frälsningen att göra. Det här har inte heller något med falsk fromhet att göra. Det är ju nämligen så att vi som kristna får den Helige Ande som vår HJÄLPARE, och det är ju just för att vi inte klarar de här sakerna på egen hand som vi behöver en hjälpare. HAN skall hjälpa oss att leva mer och mer på ett sådant sätt som han/Gud önskar.

Här kommer då buden in på ett sätt som vi kan kalla för en ”statuskontroll”, eller en ”spegel”. Men inte bara Guds bud, utan stora delar av Guds Ord, Bibeln fungerar som en spegel som hjälper oss att se hur det ligger till med oss, och inte minst därför är det bra att läsa Bibeln ordentligt och kontinuerligt. När vi ser att vi kommer till korta inför Guds Ord, då skall vi inte i egen kraft ta oss i kragen till döda laggärningar, för utan kärlek är det värdelöst.  Vi skall då istället träda fram inför Gud och bekänna våra tillkortakommanden och be om både kärlek till våra människor och till Gud (i enlighet med det dubbla kärleksbudet) samt be om både förmågan och viljan att leva på ett gott sätt. I Filipperbrevet 2:13 står att det är Gud som ”verkar både vilja och gärning” i oss. På detta sätt kan vi med våra gärningar vinna de utomstående!

Så med goda gärningar kan vi förkunna Kristus minst lika bra som vi kan med vårt vittnande. En kristen sång innehåller dessa ord:

”They don’t care how much we know,
unless the know how much we care…
They don’t read the Holy Book,
all they do is to take a look
in to our integrity,
trying to find credibility.”

Vilket ungefär betyder:

”De bryr sig inte om hur mycket vi vet,
om de inte vet hur mycket vi bryr oss om dem…
De läser inte den Heliga Boken,
allt de gör är att ta en titt på vår hederlighet,
för att försöka hitta trovärdighet.”

OJ, vad bra sagt detta är!! Och som du ser ligger det väldigt mycket i linje med vad Gud vill i våra liv, enligt t.ex. tidigare bibelord vi läst.

Det jag skriver här aktualiserades när TV-programmet Uppdrag granskning synade en bemanningsverksamhet som drivs av en predikant som också förestår en kristen församling. Jag vill ta det här som ett exempel för att tydliggöra att vi kristna måste tänka oss för. Programmet handlade om hur bemanningsföretaget (registrerat i Rumänien) hyr ut billig arbetskraft till främst företaget Jula och deras centrala lager. Arbetskraften består av kristna rumänska romer som i normala fall lever i fattigdom i hemlandet. Det fanns mycket i programmet som jag blev beklämd över som t.ex. låga löner, sätt att undvika beskattning och arbetsgivaravgifter, gratisarbete, trix för att kringgå fackliga avtal, m.m. Jag är alltså inte tveksam till den hjälp romerna får, utan frågan gäller metoderna. Men oavsett vad som är bra eller dåligt i hela verksamheten, rätt eller fel, lagligt eller olagligt, är den avgörande frågan vilken ”doft” en sådan här kristen ”hjälpverksamhet” sprider bland vanligt TV-tittande folk (och folk i trakten och på Jula). Det blir genom det här exemplet mycket tydligt att alla vi kristna måste tänka oss för både en och tre gånger. Vår livsföring skall ju inte ge Uppdrag granskning en anledning att komma och knacka på dörren! Vi måste därför ofta spegla oss i Guds ord och fundera över vilken ”doft” vi sprider omkring oss. Det gäller oss alla! Kanske vår doft gör det svårt för andra kristna i vårt land och ger utomstående en anledning att se ner på den kristna tron? Det är ju i så fall katastrofalt illa!

Jag själv är ingalunda någon felfri kristen. Jag kommer också till korta med jämna mellanrum, och jag vill inte på något sätt framhäva mig som bättre än någon annan. För en kort tid sedan t.ex. gjorde jag själv ett övertramp när jag besökte en bank där jag efter ett bristfälligt svar från kassörskan vände på klacken och gick med en sur kommentar. Tänk om hon visste att jag är kristen! Då har jag ju även den gången dragit en skugga över både mig själv och den kristna tron. Tyvärr vände jag inte tillbaka och bad om ursäkt, så denna artikel får bli min ursäkt.

Att sedan andra beter sig illa får inte vara en ursäkt för oss själva att göra fel, och att fortsätta att göra fel. Vi kan inte heller ursäkta olika ”kristna” osunda verksamheter med att ”ingen är perfekt” eller att ”den som är fri från synd må kasta den första stenen” osv. Vi har alla ett ansvar att ta tag i våra brister och även hjälpa andra att göra så – i kärlek så klart. Men det är Gud som måste hjälpa oss att bli en god ”kristusdoft”, vi klarar det inte själva, vi kan bara komma inför Gud med vår bön om förlåtelse och bön om hjälp. Och då kommer han att hjälpa oss!

Så med detta vill jag bara uppmuntra alla som läser här (förhoppningsvis även predikanten i TV-programmet) att gå inför Gud och be om helgelse till en allt bättre kristusdoft. Kanske vi behöver förändra en del i våra liv. Kanske det är dags att fundera över hur och var vi spenderar våra pengar, hur vi kör i trafiken, hur vi anlitar arbetskraft, vad vi säger om andra, hur vi deklarerar, osv. Vi måste sträva efter att leva på ett sådant sätt så att vår kristna tro inte döms ut av de som inte tror bara för att vi kanske beter oss illa. Det måste t.ex. gå att bedriva kristen hjälpverksamhet utan att reta upp folk. Självklart skall vi stå för en biblisk tro, och det kan reta upp många, men det vi gör och säger till vardags skall inte vara en stötesten för dem som annars kanske hade kunna komma till tro! Tänk vad hemskt om delar av vår livsföring har varit till hinder för någons frälsning!!

”De bryr sig inte om hur mycket vi vet, om de inte vet hur mycket vi bryr oss om dem… De läser inte den Heliga Boken, allt de gör är att ta en titt på vår hederlighet, för att försöka hitta trovärdighet”.

/Lennart /Bibelfokus

 

/Maria

 

År 2012 /Chip i kroppen/ bota sjukdomar???

 

Chip i kroppen… ur hälsosynpunkt/artikel:

http://www.nyteknik.se/tidningen/article3483896.ece

Operera in ett chip i kroppen och bota sjukdomar. Det låter som science fiction. Men inte för forskare i Linköping som skapat en krets där kemiska signaler skickas på samma sätt som i våra kroppar.

*
Tekniken har gått väldigt långt- för långt i vissa delar. /Läs och tänk efter du som vet att vi är på väg in i farliga tider där maskiner och ‘vilddjur’ ska styra. /Maria

Vardagen / FRID i min själ. Guds verk är det

 


*

Gud, jag vet du allt kan göra, Dina verk dig vittne bär. Böj i nåd till mig ditt öra, Lyssna till min själs begär:

Kör: Låt mig se dig uppenbarad! Gud, mitt hjärta helt intag, Att jag i din nåd bevarad Lever blott för dig var dag!

Ofta jag i stilla stunder Har begrundat vad du gjort, Sett naturens många under Och din nåd i smått och stort.

Går det ej förutan smärta Bliva fri från varje band, Rena ändå så mitt hjärta, Att jag når ditt ljusa land. /E Zandelin

/Man vill ibland ropa så här: – Jag fattar! Jag förstår vad du menar Gud! Jag har frid  i  min själ! Det är ditt verk!

Ja så vill man säga då man förstått att och varför vägen till frid varit lång, men att friden finns. Och: Den finns endast hos Gud, ingen annanstans. Tack, innerligt tack för frälsningen. /Maria

Evangelium/ Joh 2/ bröllop, och vatten blir till vin

 

Jesus hade uppdraget att rädda världen; den största utmaningen i världshistorien. Trots det tar han sig tid att gå på bröllop och delta i festligheterna. Vi frestas kanske att tro att vi inte bör ta tid för sådant, eftersom vi har “viktigare” saker att göra. Men tänk om sådana sociala engangemang ingår i vår uppgift som kristna?

Jesus uppskattade detta bröllop och liknande tillfällen eftersom det engagerade människor- och han hade ju kommit för att möta människor. Det går kanske alldeles utmärkt för oss också att utföra vårt uppdrag i ett festligare sammanhang. Se till att det råder balans i din tillvaro, och låt Jesus få vara med i både vardag och fest, glädje och sorg.

(Johannes 2:1-2 Jesus förvandlar vatten till vin, Bibeln)

/Maria

Jesus / Det som är dåraktigt för världen

 

Det som är dåraktigt för världen
*

Det som är dåraktigt för världen,
det som är svagt i världen,
det som ringaktas i världen,
det utvalde Gud,
det utvalde Gud,
det utvalde Gud.
 
Text: Paulus (1 Kor. 1:27f)
 
*
Jesus kommer som en ödmjuk och fattig tjänare och erbjuder medborgarskap i sitt rike på grund av tro, inte av prestation.
 
/Maria

Ett Guds Barn / Ja låt mig få följa dig. Glad vill jag gå.

 

*
1. Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå.
Jag tackar för tjänsten du låtit mej få.
Du förde mej hit från min självvalda färd.
Jag prisar dej, Jesus, för det är du värd!
*

 

2. Din nåd är så stor, du var god mot mej, Gud.
Den synd jag bekände du plånade ut.
Så låt mej få vittna om allt du mej gav,
din närhet och kärlek från vagga till grav.

*

3. Ja, låt mej få följa dej vart du än går,
och lär mej att se vad du ser och förstår,
att tala ditt ord på ditt värmande sätt,
att verka och be för de fattigas rätt.

*

4. Från lättja och högfärd gör, Herre, mej fri,
från osaltat tal och från tomt hyckleri,
från vanor som gör mej förkrympt eller skygg.
O Herre, gå med mej, så vandrar jag trygg!

*

5. Så vill jag dej tjäna så långt jag förmår,
till skälvande händer, till grånande hår.
Om felsteg försvagar och vägen blir tung,
låt själen på nytt få bli örnstark och ung!

*

6. Ja, mej med din nåd och förlåtelse stärk
att leva och brinna för kärlekens verk!
Min krans är i himlen, mitt kors har jag här.
Barmhärtige Gud, jag din tjänare är.

*

Text: Sigvald Skavlan 1893 (54 år), övers. A.H. 2010
 
http://lovaherren.blogspot.se/2010/10/du-herre-har-kallat-mej-glad-vill-jag.html
 
Att få tjäna Herren, är det finaste man kan få göra. /Maria

 

NWO/ som skall åtlydas/ Artikel Paranoja eller realitet?

 

*

The New World Order: Paranoia Or Reality?
http://endtimeinfo.com/2012/05/the-new-world-order-paranoia-or-reality/

The phrase “New World Order” is so loaded with explosive assumptions and perceptions that its very usage has become a kind of journalistic landmine. Many analysts (some in the mainstream) have attempted to write about and discuss this very real sociopolitical ideology in a plain and exploratory manner, using a fair hand and supporting data, only to be attacked, ridiculed, or completely ignored before they get a chance to put forward their work. The reason is quite simple; much of the general public has been mentally inoculated against the very whisper of the terminology. That is to say, they have been conditioned to exhibit a negative reaction to such discussion instinctively without even knowing why.

Frasen “New World Order” är så laddad med explosiva antaganden och uppfattningar som i sin användning har blivit en slags journalistisk landmina. Många analytiker (ibland mainstream) har försökt att skriva om och diskutera detta mycket verkliga sociopolitiska ideologi på ett enkelt och utforskande sätt med hjälp av en rättvis hand och underlag, bara för att attackeras, förlöjligas eller helt ignoreras innan de får en chans att lägga fram sitt arbete. Anledningen är ganska enkel, en stor del av allmänheten har psykiskt inokulerats mot själva viskningen av terminologi. Det vill säga, de har betingats att uppvisa en negativ reaktion på sådan diskussion instinktivt utan att ens veta varför./ 

*

Vill man inte veta fakta??? Läs fortsättningen i länken om vad som faktiskt sker!
NWO- betyder att detta sker i hela vida världen-  en ny ordning- som man har arbetat för i åååratal. Och snart skall allt vara enverklighet för alla som smålett åt dem som försökt säga sanningar, och småler då även åt Gud som i sitt ord berättar om framtiden. Tro på Gud och lita på Gud, det kommer tider som inte är bra. Jesus är Frälsaren.

/Maria

 

My soul refuge B White / RKK Vatikanen Video

 

Guds Ord och sanningen

*

VATICAN CITY: ROMISH SUPERSTITION AND THE DECEPTION OF SOULS!

Billions of souls have been deceived by the Roman Catholic system over the centuries, and I was formerly numbered among them. The Vatican is religious-political system with the “Holy-See recognized as the official State. The Pope is in charge, and they even have their own military which is the Swiss Guard. When the Pope visits a different country, it is not unusual to see a red carpet laid out for him. Where is all of this stuff in the Bible, and what does this have to do with Biblical Christianity? Nothing! Absolutely Nothing! Vad har allt detta med sanningarna i bibeln att göra, eller sann kristendom? ?   Ingenting.

Miljoner själar/människor har blivit lurade/bedragna av Vatikanens system/ RKkyrkan under alla år, och den som gjort videon likaså, innan han blev frälst! Han blev bedragen av det religiösa-politiska systemet. Romersk-katolska kyrkan har sin egen militär…  ….  se video

Se VIDEON:
http://youtu.be/80UJs5CfX3Y  6.34 min

från

/Maria

Bibeln/ Som på NOAS tid…. Cathy White Poems

 

*

*AS THE DAYS OF NOAH*
http://giannina3.wordpress.com/cathys-poems/

*
*
The Lord is always there for me,

In every trial and woe.

He is my source of peace and strength,

There’s nowhere else to go.

*
*

I walk each day with Christ my Lord,

Not all I understand.

But this I know, there is no doubt,

Without Him I’d be damned.

*

My sins and griefs Christ came to bear,

He suffered all alone.

But few He’ll find who trust Him when,

He comes back for His own.

*

As in the days when Noah lived,

Most would not count the cost.

And knew not till it was too late,

They were forever lost.

*

As in the days when Noah lived,

God’s Word they did refuse.

They ate, and drank, and planned to wed,

Blind to eternal truths.

*

Come ye to Christ, whoever will,

Right now there’s room for more.

But know for sure that one day soon,

He’ll surely shut the door.

*

We do not know when life will end,

The day we’ll leave this earth.

If heaven is to be our home,

It’s only by new birth.

/Cathy White – 2007

Luke 17:26-27 And as it was in the days of Noe (Noah), so shall it be also in the days of the Son of man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe (Noah) entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.

*

Luk 17:26  Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
Luk 17:27  människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.

http://translate.google.com/#   Du kan kopiera och sedan Översätta  hela texten här om du vill

/Maria

Katolicism? Nej!/Vatileaks- Påven och skandalerna …..

Påven och skandalerna som är ganska många vid detta laget! Se länkar

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5126630

http://signum.se/pavens-butler-bakom-vatileaks/

http://www.sourze.se/%22Vatileaks%22_forts%C3%A4tter_p%C3%A5vens_betj%C3%A4nt_gripen_10783179.asp

Påvens butler sägs vara i “fängsligt” förvar, d v s han sitter i ett “säkert” rum, men är det en slags cell, kanske?

Skandalerna haglar fritt men man tycks inte förstå felen eller varför påven inte tycks skämmas och varför så många felaktiga saker får hända…

Om man har Jesus som föredöme händer då sådana här saker  som pedofili och annat? Om man har Jesus som föredöme i sitt liv, skall då fall efter fall komma upp och det skall tyckas vara  normalt? Ingen som helst SYND???

Den påvlige kammarherren Paolo Gabriele, som har arbetat i denna befattning sedan 2006 anses ha gjort fel men kanske det gäller helt andra saker eller helt andra personer men P G får ta stryk. Bilda dig en  egen uppfattning….Det skakar ganska ofta i Vatikanen och nu tycks jordbävningar mullra också.

Jordbävning i Italien
Annika Widén

Berlusconi försvarar sina fester: ‘Kvinnor tycker om att visa upp sig’
Annika Widén

Maffiamord på fyrabarnsmamma uppklarat efter 18 år
Annika Widén

/Maria

Tro /och bönesvar. Lämna allt till Gud

 

*

28 Maj

“Jag släpper dig icke med mindre du välsignar mig. – Och han välsignade honom där. 1 Mos 32:26-29

JAKOB undfick välsignelsen, icke genom kamp, utan genom att stödja sig på Herren. Fastän hans höft var ur led, och han icke längre förmådde kämpa, gav han likväl icke upp. Han slog sina armar kring den hemlighetsfulle motkämpen och klamrade sig med hela sin tyngd hjälplöst fast vid honom, ända till dess han övervann honom.

Vi segra icke heller i bönen, förrän vi avstå från kampen, ge upp vår egen vilja och i tillitsfull tro slå armarna kring vår Fader. Vad kan för övrigt en svag människa med all sin förmåga rycka till sig ur Allmaktens hand? Kunna vi med våld tilltvinga oss välsignelsen från Gud? Det trotsiga egensinnet har aldrig framgång inför Honom. Det är den Gud hängivna tron som vinner seger och undfår välsignelsen. Det sker icke genom att göra vår egen vilja gällande, utan genom att i ödmjukhet och tillit säga: “Icke min vilja utan din.” Vi äro starka i Gud endast i den mån jaget är besegrat och dött. Icke genom att kämpa, utan genom att stödja oss på Herren, bliva vi välsignade. – J. R. Miller.

Nedanstående händelse ur en broders liv visar oss, hurusom Varje själiskt fasthållande vid de synliga tingen kan hindra oss i bönen. Han berättar följande: “Min lille gosse var mycket sjuk. Läkarna gåvo föga hopp om hans tillfrisknande. Jag uppbjöd hela min förmåga att bedja för honom, men hans tillstånd endast förvärrades. Detta varade under flera veckor. En dag iakttog jag honom, där han låg på sin bädd, och jag förstod, att han icke kunde leva länge, om sjukdomen icke tog en annan vändning. Jag sade till Gud: ‘O Herre, jag har offrat mycken tid i förbön för min gosse, och han blir dock icke bättre. Nu överlämnar jag honom åt Dig och börjar bedja för andra. Är det Din vilja att ta honom bort så väljer jag den – jag överlåter honom nu helt åt Dig.’ Så kallade jag in min hustru och omtalade för henne, vad jag gjort. Hon grät och anbefallde gossen i Guds händer. Två dagar senare fingo vi besök av en trosbroder. Han hade visat stort intresse för vår lille son och offrat mycken tid i förbön för honom. Han sade: ‘Gud har givit mig tro för hans tillfrisknande – ha ni tro härför?’ Jag svarade: ‘Jag har överlämnat honom åt Herren, men jag vill än en gång tala med Honom om saken.’ Jag gjorde det också, och under det vi bådo, fick jag tro för gossens tillfrisknande. Från denna stund blev hans tillstånd bättre. Det själiska fasthållandet vid honom i min bön hade varit ett hinder för bönesvaret. Skulle jag fortsatt därmed och vägrat överlåta honom i Guds hand, är jag rädd för, att jag ej haft min gosse hos mig i dag.”

Kära Guds barn, om du vill, att Gud skall besvara dina böner, då måste du vara redo att följa vår fader Abrahams fotspår, till och med då de leda upp till offerberget. Rom 4:12

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Den globala byn/ De flyr- i Eurokrisens spår

 

*

De flyr Eurokrisen
Cecilia Axelsson
SvD, 20.5.2012 

De blir fler och fler. Strömmen av inflyttare från södra Europa växer. Den höga arbetslösheten i EU:s krisländer tvingar fram en ny flyttvåg och många söker sig norrut, även till Sverige. Men hoppet om att bygga en ny framtid här uppfylls inte för alla. En del tvingas vända tillbaka. Svåraste hindret är att hitta en bostad.

Det började för några år sedan. Undan för undan har strömmen av förhoppningsfulla EU-medborgare från södra Europa växt.

– Det senaste halvåret har allt fler ringt, mejlat och hört sig för om möjligheterna att komma hit. Det handlar om en ökning på kanske uppåt 50 procent, säger Guido Zeccola på Italienska riksförbundet.

Från mitten av 1990-talet har en ström av högutbildade italienare kommit till Sverige. Nu handlar det om en mer blandad skara. Många kommer på vinst och förlust. Guido Zeccola tror att minnet av arbetskraftsinvandringens 1960-tal, då de som kom fick anställning direkt, spelar många ett spratt.

Det finns en bild av Sverige som ett eldorado, där är enkelt att få jobb. Men så är det ju inte idag, det vet vi ju.

På Spanska riksförbundet säger Fransisco Rodrıguez Vita att han är överöst av samtal från förhoppningsfulla landsmän.

– Jag avråder alla: kom inte till Sverige om ni inte har något jobb. Men de är desperata och kommer ändå. Det är väldigt, väldigt många. Vissa har satt hela familjen i bilen och bara kört iväg. De flesta pratar dålig engelska, de kan bara spanska. Det är en katastrof.

Han uppskattar att det handlar om uppåt 600 personer varje månad som nu anländer från Spanien. De möts av en hård verklighet, även i Sverige är arbetslösheten förhållandevis hög. Ribban för att få jobb ligger ofta högt. Att hitta någonstans att bo är ännu svårare.

– Det är det absolut största problemet. Kommer man utifrån så är det nästan omöjligt idag. De får bo i tredje, fjärde hand. Jag vet familjer som har hållit på i över ett år och flyttat mellan olika tillfälliga adresser, säger Fransisco Rodrıguez Vita.

En stor ström kommer från krisens Grekland.

– Vi gör vad vi kan för att hjälpa folk. Men det är alldeles för många som kommer, säger Agapi Karitidu, som är ordförande för den svensk-grekiska föreningen i norra Stockholm.
Det finns en bild av Sverige som ett eldorado, där är enkelt att få jobb. Men så är det ju inte idag, det vet vi ju.

Guido Zeccola på Italienska riksförbundet.

Vi sitter i föreningens lokal i Rinkeby, dit nyanlända kommer så gott som dagligen. Runt borden med grådaskiga perstorpsplattor sitter grupper av män, en del med en kopp kaffe framför sig. Stämningen är dämpad.
– Vi har sagt åt personalen som jobbar här att om det kommer någon som inte kan betala, så ska de ge dem mat ändå. Men de flesta har ändå lite pengar. Och det kan gå att få jobb. Många greker i Sverige har städfirmor eller restauranger och försöker hjälpa till. Men det är mycket svårare att få någonstans att bo. Att det är så svårt blir en chock för många säger Agapi Karitidu.

Själv har hon ställt upp med tillfälligt husrum åt många landsmän.

– Det är inte bara jag, många greker gör så. Men det är svårt. Jag vet att många har fått lov att åka tillbaka till Grekland, eftersom de inte klarat att hitta en bostad.

Thassos, som inte vill säga sitt efternamn, sitter bredvid oss. Han har taxiuniform och pratar knackig svenska.

– I Grekland finns det hundratals annonser i tidningarna om bostäder att hyra. Många tror att det ska vara lika lätt här. De känner inte till hur det fungerar i Sverige, säger han.

Det är också långtifrån alla som lyckas få ett arbete, säger Komninos Chaideftos. Han är ordförande för Grekiska riksförbundet, som håller på att bilda en särskild grupp för att jobba med frågor som rör de nyanlända.

– Det var lättare med jobb för några år sedan. De flesta som kommer nu är vanliga arbetare och greker som har städfirmor och andra företag är redan nedringda. Vi gör vad vi kan för att hjälpa till den första tiden, men det är så många som kommer. Vi vet att en del är bostadslösa och blir utnyttjade på arbetsmarknaden. De får jobba svart till låga löner, säger han.

Det finns ingen heltäckande statistik över invandringen från andra EU-länder. EU-medborgare har rätt att fritt vistas i Sverige, men den som vill stanna efter tre månader ska registrera sig hos Migrationsverket och få så kallad uppehållsrätt. För det krävs det exempelvis att man har ett arbete, med anställningsbevis, eller studerar.

De senaste åren har antalet EU-medborgare från södra Europa som har sökt uppehållsrätt i Sverige ökat kraftigt. Men siffrorna visar förmodligen bara en rännil av flyttströmmen.

– Det finns med all säkerhet ett stort mörkertal när det gäller EU-medborgare som har varit här längre än tre månader utan att registrera sin uppehållsrätt, säger Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson./

http://www.nyapolitiken.biz/int_politik/flyr-eurokrisen.html

/Maria
 

*All min fröjd jag har i Jesus, Han är kärleksfull och god, Som uppresa kan de svaga, Ge åt vandraren nytt mod. Han kan trösta dem som klaga, När ock nöden är som störst; Skänker ro jämväl i döden Den hos honom släckt sin törst.* / Torwald L