Archive | juni 2013

Smärta och vishet och Guds tuktan

 

 

Foto Maria

Foto Maria

Några ord om smärta

 

Pred 1:18 Ty med stor vishet följer stor oro, ökad kunskap ger ökad smärta. / Förklaring om Två olika slag av smärta: ju mer en människa förstår desto större hennes plåga. Den som har stor kunskap ser ofullkomligheten lättare. Den som ser mycket uppfattar mer om ondskan i världen. Om du som Salomo vill hitta meningen med livet måste du vara beredd på att känna mer, tänka mer, fråga mer, lida mer och uträtta mer. Orkar du betala det pris som visheten kräver?

*

Jes 21:3 Därför är mina höfter fulla av smärta, ångest har gripit mig lik en barnaföderskas ångest. Jag är nertryckt, så att jag inte kan höra, jag är bestört, så att jag inte kan se.
/Gud gör aldrig något som är i grunden fel. Jesaja fick gå omkring naken och barfota, i tre år, för Herren hade sagt så. Så förödmjukande och smärtsamt detta måste ha varit. Skulle någon av oss som lever nu vilja göra det? Detta var för att visa vilken förödmjukelse det skulle komma över Egypten och Etiopien genom assyrierna. ……. Vi måste lyda Gud även om vi inte förstår, vi måste lita på att han aldrig leder oss fel.

*
Upp 10:10 Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. /Profetia: När Guds plan för mänskligheten har blivit fullständigt uppenbarad kommer också all profetia att vara uppfylld. Då har denna tidsålder nått sitt slut. Vid den sjunde trumpeten finns ingen återvändo. Guds ord är sött för den som tror, men bittert för den otroende (dom).

*
Upp 16:10 Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan /

Guds dom. Människan vet att Guds dom kommer och ändå vägrar de göra bättring och erkänna hans makt. Bli inte så hård till sinnes att det blir för sent att ändra sig.
Så är det i världen idag, den svämmar över av smuts och människor känner smärta men det är inget emot vad som kommer en dag då den stora domen kommer, men då är det definitivt för sent att ändra på sig. Ändra sig måste man göra NU, för vi vet inte vilken dag domen är här.

Tala om smärta……Inte bara sjukdomar kan göra ont…Är du en bibeltroende så förstår du orden här….
/Maria           Foto Maria

 

Barmhärtighet. Bibelord

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Några bibelord om Barmhärtighet:

 

Sak 7:9
Så säger HERREN Sebaot: “Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.

Matt 5:7

Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

Matt 9:13
Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer.* Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Rom 12:1

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.

1 Petr 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

1 Petr 2:10Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

1 Petr 3:8
Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.


2Joh 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning och kärlek.

Jud 1:2

Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. 
Jud 1:21

Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. [kap]
Jud 1:22

Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 
Jud 1:23

och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. 

 

Gud är full av nåd. Jesus tar oss ut ur våra inre fängelser och ger oss frid.

/Maria

 

 

 

Att vara på botten och på toppen med Jesus- varje dag. Tack Herre.

 

Foto Maria

Foto Maria

Det gör mycket ont att vara på botten och ständigt försöka ta sig upp igen, gång på gång. Men- det gäller att försöka förstå att man faktiskt kan vara på botten ett tag och lära sig något av det. Jag har varit på botten varje dag i åratal, men märkligt är att jag samtidigt är på toppen med Jesus, varje dag! Jesus leder mig och verkar för att jag skall vara där jag är, tills han tar mig dit jag ska. Platsen jag fått de senaste åren är en lidandets plats- men jag tar emot det, för jag vet att annat väntar- senare.

Ps 97:10 Ni som älskar HERREN, hata det onda.
Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

2 Tim 4:18
Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Idag gjorde Jesus ett under i familjens liv  -igen-   en underbar dag mitt i allt,, han visade oss – igen- att han är att lita på och tro på, och en uppenbarelse fick våra hjärtan att gråta av glädje och tacksamhet- en människa visade sitt vackra inre för oss i form av stor människokärlek. Det var ett klart bönesvar och vi tar emot det med våra inre som inte hittar fler ord än: Tack Jesus.

/Maria

 

 

Ett av de allra värsta sätten att angripa den kristna tron… Varning! /Bibelfokus


Lord

 

‘Några få bokstäver gör hela skillnaden!’   Från Bibelfokus Lennart Jareteg:

Ett av de allra värsta sätten att angripa den kristna tron anser jag vara när strävandet efter självförgudning börjar påverka förkunnelsen och kristnas tro. Vi har sett detta angrepp inte minst från Trosrörelsen som rakt på sak undervisat om att ”vi är gudar”. Men detta kommer nu även in på andra förrädiska sätt. I min video ”Det Stora Avfallet II” visar jag som ett exempel hur ”vi är gudar-läran” nu även kommer in via Emergent Church-rörelsen. Även kristen liberalteologi är helt i linje med detta, eftersom den ställer sig över Gud och utmanande säger ”skulle då Gud ha sagt!” (1 Mos 3:1).

I am

Den synd som i begynnelsen fick människan på fall var just begäret efter att bli ”som gudar” (1 Mos 3:4). I denna ursynd ligger ett ifrågasättande av Gud (1 Mos 3:1) samt en vilja att gå sin egen väg och därmed vara sin egen gud (Jes 53:6). Det är därför inte förvånande att väldigt mycket i världen – förutom sann, bibelförankrad tro – drar i den riktningen. Inom t.ex. New age-rörelsen (ny-andligheten) är detta vanligt förekommande. Där gör man även anspråk på det namn som Gud presenterade sig med när han talade med Mose, nämligen ”Jag Är”, på engelska ”I Am” (2 Mos 3:13-14). Man applicerar alltså Guds Jag Är på sig själv, och säger till sig själv JAG ÄR. Ett exempel är ”Jag Är-universitet” som lär just detta: http://iamuniversity.org. Denna Jag Är-teologi förenar idag t.o.m. vissa delar av den s.k. kristenheten med New age. Det kunde man se i ett TV-program där Oprah Winfrey (stark förespråkare för ny-andlighet) hade bjudit in framgångsförkunnaren Joel Osteen att leda TV-tittarna i att tala ut “I Am” (Jag Är) för att vinna framgång på alla plan: http://www.youtube.com/watch?v=yrNBIlMOyPA

Ute i samhället är det idag inget märkvärdigt med att förverkliga sig själv, satsa på sig själv, stå i centrum, bli upphöjd och dyrkad, bli känd och erkänd, bli avgudad, osv. Hur många vill inte bli en upphöjd kändis av något slag? Men trots att detta är en de facto standard i samhället, så är detta inte hur ett sant kristet liv skall gestalta sig. Allt detta självförverkligande ligger ju vanligen helt i linje med självförgudningens begär. Ett sant kristet liv skall istället vara präglat av 1. Att älska och sätta Gud högst av allt, samt 2. Att älska medmänniskorna (minst) lika mycket som sig själv (Luk 10:27). Ett sant kristet liv handlar om att ge upp det världsliga för att vinna det eviga livet (Luk 9:25). Jesus sa t.o.m. att ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig” (Luk 9:23).

Alltså, när vi ser något i kristenheten som ifrågasätter vad Gud har sagt i Bibeln, som sätter människan i centrum, som tar på sig Guds namn ”Jag Är” eller söker att bli ”som gudar” i något avseende, då är det ett mycket allvarligt läge! Då är det dags att se sig om efter något annat sammanhang, för då har det spårat ur ordentligt!

Nyhemsk!

Så när jag idag läste om den lovsångsrörelse som medverkar på denna sommarens Nyhemsvecka (2013), och som kallar sig ”I am future” (”Jag är framtid”) då hajade jag till ordentligt. Och inte blev det bättre när jag läste deras vision:

”De vill se unga människor stå upp och säga, ‘I Am Hope, I Am Freedom. I Am Light, I Am Future’.” (klicka på bilden för att förstora i nytt fönster)

Inser du vilken hädelse det ligger i att resa sig upp och säga dessa ord: ”JAG ÄR hopp, JAG ÄR frihet, JAG ÄR ljus, JAG ÄR framtid”? Jag hoppas du ser det totalt galna i detta. Några få bokstäver gör hela skillnaden. Hade de istället haft som vision att peka på Gud och säga DU är hopp, DU är frihet, DU är ljus, DU är framtid, ja, då hade det varit helt korrekt och evangeliskt, men nu är det inte så de ville att unga kristna skall tänka. Det spelar ingen roll att denna lovsångsrörelse också: ”vill befria och stärka unga människor att ta tag i vem DE ÄR i Gud” för detta felaktiga självförgudningsfokus är INTE vad vi är/har i Gud/Kristus! Hela deras fokus är fel! Och kanske någon tänker: ”men det är väl bra att ge ungdomarna lite självsäkerhet”. Men nej, människan mår inte bra av att se på sig själv. Befrielse och frihet ligger i att se på Gud och se vem HAN är och var HAN gjort och gör!

Så varför skrev jag nu då detta? Jo, jag vill göra dig uppmärksam på hur satans frestelse om att ”bli som gudar” tar sig in på alla möjliga sätt i kristenheten idag. Nu kommer det även till dig när du står och sjunger lovsång på Nyhemsveckan. Var på din vakt var du än är. Även i de lugnaste vatten finns fula fiskar!

/Lennart Jareteg   http://bibelfokus.se/blogg/130618

 

/Maria:     Tack Lennart för denna artikel.

 

Gåvor. Jesus gav sitt liv. Kom till mig, säger Jesus

 

Foto Maria

Foto Maria

 

 

Gåvor

Gåvor har alltid spelat en viktig roll i Orienten. De var vanliga inte bara mellan likställda, 1 Sam 18:4, utan ännu mer då man skulle närma sig någon person i högre ställning, 1 Sam 10:27; 1 Kon 10:25; Matt 2:11.

För mutor varnas t ex i 2 Mos 23:8.   Jesus erinrade ofta sina lärjungar om att all god gåva kommer från Fadern. Vi får tillitsfullt vända oss till honom. “Bed, så skall ni få!”, Matt 7:7. “Var och en som beder, han får”, Luk 11:10, inte bara dagligt bröd, Matt 6:11; Luk 11:3, utan vadhelst vi begär, Joh 15:16; 16:23.

Gud ger sin helige Ande åt den, som beder om Anden, Luk 11:11-13; Apg 2:38.

Det högsta en människa kan ge är sitt liv. Det gav Jesus. Alla hans övriga gåvor är frukten av hans fullkomliga offer. Han gav och giver än åt sina lärjungar den ofattbart stora gåva, som hans frid, en gåva, som världen inte kan ge, Joh 14:27, vederkvickelse åt alla försmäktande själar, Matt 11:28.
För sina egna är han ett livets vatten, Joh 4:14, livets bröd 6:51.

*
/Att få gå med Jesus varje dag och att ha en personlig levande relation med honom är värt mer än allt annat,,om du frågar mig.. han är verkligen livets vatten och livets bröd, på alla sätt /Maria

redroses

 

Vilken väg går du? Går du med Jesus?

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Lasse Kronér var värd för sommarprogrammet i P1 idag, 25/6-  och jag hörde början på det och det var lustigt att han växte upp bara ett stenkast ifrån där jag är uppvuxen i Göteborg. Han gjorde även en flytt då han var liten till samma stadsdel som jag flyttade till. Världen är liten, ja. Att få modernt på den tiden, det var grejer det. När man fick badkar/badrum och frys och kyl och elspis….. Även den bortgångne Lasse Brandeby var en granne till mig…Det var då .. så olika våra liv blev.

 

Tiden går och jag fick möjligheten att lära känna världens frälsare som heter Jesus, och det är det bästa jag fått i mitt liv. Inget kan mäta sig med den upplevelsen. Allt i världen vill man kanske ha, berömmelse och glamour, pengar och flärden som följer med.. Jag kunde gått en annan väg än den med Jesus, men han fångade upp mig och jag fick lära känna honom på djupet! Att vara hans lärjunge är det finaste och bästa som hänt mig.

 

Guds förmåga att leda oss rätt i livet är oändligt mycket större än vår egen. Ibland känner vi fruktan inför Gud och hans oerhörda makt. Om han skulle använda sin styrka mot oss har vi ingen möjlighet att komma undan.
Han vill leda oss rätt, han korrigerar oss då vi går fel och det är bra! Han vill ge oss all den vishet vi behöver.

 

OM du är trött och plågad av bekymmer, känner dig liten och ensam och rädd, så gå till JESUS, han kommer att hjälpa dig! Redan i den stund då du ropar på honom med ett ärligt hjärta…….

/Maria

 

 

Du får be

 

Foto Maria

Foto Maria

 

 

Du får be

Ju mera vi orkar umgås med Herren, till desto större välsignelse blir sjukbäddens stillhet och ensamhet för oss. I nödens stunder orkar vi inte annat än ropa till Gud. Men alla de stunder vi tillbringar på sjukbädden är ju inte stunder av nöd. Visst finns det också lättare tider. Om vi under de tiderna orkar söka oss nära Gud, blir vår sjukbädd en helig plats för oss. Den som är sjuk orkar inte mycket. Man orkar inte ens be mycket. Men man orkar vila i Gud och söka andens gemenskap med den levande Herren. Under sådana tider kan man också lära sig bönelivets största hemlighet.
Den starke behöver i regel inte mycket bön. Den som själv kan mycket, ber inte så värst mycket. Men den svage och hjälplöse lägger stor vikt vid bönen. På så sätt kan sjukbädden bli en alldeles speciell böneskola för oss. Nu skall ingen tro, att det är fråga om någon sorts krav. Inte tvingas du att be, när du en gång inte orkar. Det är fråga om en förmån. Du får i tysta suckar bära ditt hjärtas nöd inför Gud. Hemligheten med allt levande kristenliv är att ständigt vara vid Herrens nådesaltare. Där borde vi alltid uppehålla oss. Det är lätt att be då, när bönens ande uppmanar oss att be. Men vi upplever ofta tider, då vi inte alls förnimmer böneandens närvaro. Då upphör många att be. Men just detta är fel. Just när du känner dig allra kallast, skall du stilla söka dig till Herren.
Jag skulle ha lust att säga, att själafienden gör allt för att förhindra att vi ständigt uppenbarar oss hos Gud. Han skjuter sina pilar mot oss, ibland brinnande pilar. Han säger, att vi är så syndiga och värdelösa, att Herren ingalunda hör oss. Han upprepar, att våra bönesuckar är så svaga, att de inte når upp till himlen. Han får oss att se på alla våra egna brister och ofullkomligheter, så att vi drar oss tillbaka från gemenskapen med Herren. Det skulle dock inte få ske. För Jesus har ju själv sagt: “Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet” Matt 7: 7-8.

Här talas inte ens om fromma, än mindre om något slags perfekta gudsmänniskor. Här försäkras, att varje bedjande får, den sökande finner, och för den klappande skall varda upplåtet. Därför borde vi redan i förtröstan på detta löfte söka levande gemenskap med Herren, och detta sökande är just att uppehålla sig hos Gud. Och ju kallare och hjälplösare du känner dig, desto mer välkommen är du inför Jesu kärleksfulla ögon. Inte fordrar han någonting av dig. Han är färdig att ge allt. Just bönen öppnar ditt hjärta, så att du kan ta emot hans rika gåvor.

*

Herre, du ser hur kall och hjälplös
jag är. Jag skulle så gärna be, men
jag orkar inte. Ge mig bönens ande,
som ber i mitt hjärta, också när jag
inte själv orkar be.

Bibelord: Rom 8: 26-27. Hebr 7: 24-25.

————

Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa

 

/Maria

 

 

 

Sjuka pga chemtrails. /Mikael J hör av dig igen här på sidan!/Maria

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Sjuksköterska: 
Dubbelt så många sjuka pga Chemtrails folkvet.nu
juni 5, 2013 by 

Jag fick ett mail från en pensionerad sjuksköterska som berättar att numera får allt fler unga människor lunginflammation än tidigare och förkylningar som brukar gå över på max 7 dagar tar flera veckor att läka ut.

Sjuksköterskan gör en direkt koppling mellan en allt sjukare befolkning och det senaste årets myckna sprejande av  Chemtrails.

Här under mailet:

Hej!

Jag bor i Ullared i Hallands inland och iakttar ofta chemtrailas. De har varit mycket frekventa det senaste året. De är oftast centrerade mot kusten men de förekommer även häröver. Idag for jag till Falkenberg, c:a 4 mil härifrån och såg den största frekvensen av chemtrails jag någonsin skådat.

Himlen var full, det kom ständigt nya och rutmönstret var enormt. Tyvärr hade jag ingen kamera. Försäkringskassan här i Halland meddelade i februari månad att antalet sjuka i år var dubbelt så stor som samma månad förra året. Det stämmer väl med chemtrailsen.

Numera är många människor förkylda i många veckor. Normalt går en förkylning om på 5-7 dagar. Frekvensen lunginflammation har ökat betydligt och drabbar numera även unga människor, det händer tom att de läggs in på sjukhus. Normalt är pneumoni, lunginflammation, den äldre människans sjukdom. Jag är själv sjuksköterska, numera lyckligen pensionerad.

Det är mycket som inte längre stämmer med vad jag lärt och upplevt i min profession. Dagens chemtrails upplevde jag som mycket obehagliga och hotande.   Tack för Ditt mail! Skicka gärna in fler om du vill som beskriver hur det är där du bor.

Chemtrails måste vi dels få en förklaring till varför de finns och och dels måste de snarast sluta spraya. Jag håller med, det känns mycket obehagligt och hotande. Sedan jag själv insåg våren 2011 att de sprayade oss som om vi vore ohyra har mitt liv känts mer meningslöst på något sätt, för vad finns kvar om även naturen förstörs?

Från:  http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/sjuka-pga-chemtrails.html

 

/Maria/   se fler artiklar  här på sidan om chemtrails

 

När Herren vill tala måste man vara still. Tystnad i hjärtats helgedom.

 

Foto Maria

Foto Maria

Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, Ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere ofta höres så många missljud blott, Men Gud är saligheten, säll den som det förstått.

När anden stilla vilar, förlorad uti Gud, I hjärtats inre formas de rena lovsångsljud. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, Då bliver hela mänskan en lovsång utan ord.

Men för att därtill komma man måste bliva tom, Det måste bliva tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still, Att han med instrumentet får göra vad han vill.

När alla självljud tystnat och strängen brusten är, Den uti Jesu händer kan bli vad han begär. Se, det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron Blott ur ett brustet hjärta kan bringa fram en ton. /Linnea H.

*
Dessa ord du ser här har jag tagit med förut och då var de en längtan att få vara med om, och nu är jag där, nu förstår mitt hjärta orden, för hjärtat brustet är, och aldrig har jag varit så tyst som nu. Tack Herre.

/Maria

 

Jesus.. och midsommar går inte ihop, vem är Jesus för dig? För mig är han livet.

 

Foto Maria

Foto Maria

Folk firar midsommar (HEDNISK HÖGTID!) och det firas i kyrkorna och man kallar det för midsommargudstjänst  med majstång (Varför?) och plötsligt samma kväll går det en film på tv om Jesu korsfästelse….Del 5 av 5 om bibeln ..hur hänger det ihop? ….vem bryr sig…om Jesus och hans lidande?

Jag hörde på radio idag att man menar att majstången skall symbolisera korset!! Nu går det väl för långt! Och många hitflyttade firar midsommar, och har då lärt sig vad svensk sommar består utav. Men man får inte lära sig om korset och Jesus som dog för våra synder. Kan man kalla Sverige ett kristet land numera? nej jag tror inte det.

*
Sverige har blivit så djupt sekulariserat och smutsigt och den som inte hänger med i ekumenikens alla virvlar och vrår och falskhet den får ta emot de hårda ord och (lidande?) som slängs efter den…
Jag älskar Jesus och det kan ingen människa ändra på och Gud är glad att jag vill vara hans barn och tro på hans ord. Tack och lov, jag prisar Jesus för min frälsning!! Ja Gud är sannerligen trofast! Han ger den troende styrka och kärlek, mod och insikt, vilja och kunnande, frimodighet och fasthet och mera….. PRISA GUD!

*

1 Kor 1:5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.  

*

Så gläd dig, du levande träd i Hans gård
och frukta ej korset, ej kniven!
De stå i Hans tjänst, åt vars trofasta vård
du och av din Fader är given
att fostras för eviga tider.
Han tänker på målet – den gyllene skörd
som månde i höstsolen glimma.
Vad mer, om din jordiska lycka blir störd
– en hastigt försvinnande timma –
blott evighetsfrukterna mogna.

L. S. /Lina Sandell/

 

Maria

 

 

The way of salvation/Hur blir man frälst.. audio video

 

Bild Maria

Bild Maria

 

A.W. Pink – The Way of Salvation (audio reading) Hur blir man frälst

http://youtu.be/rHHD3bk68YA

 

Luk 13:3
2 Kor 6:2
Apg 16:31

Videon är mycket tydlig och klar över varför man bör bli frälst och hur det går till. Vill du vara förlorad för alltid och vara fast i synden? eller att vara tillsammans med Gud för alltid—

/Maria

Bild Maria

Bild Maria

 

 

Vägen. Guds plan för den troende

 

Liljor, Foto Maria

Liljor, Foto Maria

 

“Och om du viker av, vare sig åt höger, eller vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; Här är vägen, vandren på den.” Jes 30: 21.

DÅ VI befinna oss i tvivel och trångmål, och många röster ljuda angående vägen vi böra välja, då klokheten ger ett råd och tron ett annat, låt oss då nedtysta varje inkräktare och gå in i den heliga stillhet, som Guds närvaro skapar. Låt oss studera Hans Ord under andäktig uppmärksamhet, upplyftande vårt väsen till det klara ljuset från Hans ansikte, angelägna att få veta endast det Herren vill bestämma för oss. Då skola vi inom kort få tillträde till Hans råd, och en mycket tydlig förnimmelse skall giva oss det omisskännliga svaret.

På de tidigare stadierna av det kristliga livet är det dock icke klokt att uteslutande lita härpå, utan man måste också aktgiva och invänta de yttre skickelserna såsom bekräftelsen på vad som är Guds vilja. Men de själar, som länge umgåtts med Gud, känna väl till värdet av denna förborgade gemenskap, som sätter dem i stånd till att utröna Hans vilja.

Befinner du dig i bryderi angående vägen? Gå till Gud och hämta ledning ur ljuset av Hans leende eller ur molnet, som uppenbarar Hans avslag.

Kunde du blott draga dig undan till en plats, dit jordelivets växlingar av ljus och mörker ej nå och därifrån alla människomeningar utestängts, och om du så vågade dröja där i stilla förbidan, utan att lyssna till de röster, som mana dig till beslut och handling då skulle Guds vilja uppenbaras för dig. Du skulle lära känna Gud på ett nytt sätt, få en djupare inblick i Hans sinnelag och älskande hjärta; och denna upplevelse skulle tillföra dig en evighetsvinst och bli dig en rik belöning för långa timmar av väntan.

—–
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

*

Väntan. Väntan. Ja den är lång, det tar oftast låång tid att få veta Guds vilja/plan för ens liv i tro. ..Tålamod./Maria