Archive | juni 2013

Du behöver inte orka. Matt 9:2-8

 

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Du behöver inte orka.
Du orkar inte mycket, och du behöver inte heller orka. Herren känner nog din trötthet och din svaghet. Inte kräver han någonting av dig. Tvärtom kommer han nu fram till din bädd för att ge dig något. Han vill ge dig tröst, uppmuntran och kraft. Han vet så väl vad din innersta längtan är. Den är en längtan efter frid och ett gott samvete. Därför säger han: ”Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut” Joh 6: 37.
Också om du inte orkar något annat i dag, så tag till dig detta ord just nu. Inte är du en sådan troende som en troende borde vara. Du har ju bara synd, och denna syndfullhet gör ditt samvete oroligt. Du vågar inte riktigt närma dig honom. Men hör vad han säger: ”Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.”

Träd nu i stilla bön fram inför honom. Det behövs inte så många ord till det. Han känner din svaghet. Berätta bara för honom, hur illa du har det ställt. Säg rakt på sak, hur sorglöst du har levat. Bred ut alla ditt livs synder inför hans ögon och försvara inte en enda orätt handling. Öppna ditt hjärta för honom som för din bästa vän. Var inte rädd att tala sanning. Han vet ändå allt redan innan du har berättat något för honom. Och han har ett förlåtande sinnelag och har redan länge haft det. Han har bara väntat på det ögonblick, då du så uppriktigt skulle öppna ditt hjärta för honom, att han kan förlåta allt. Kom ihåg, att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och han förlåter dig på alldeles samma sätt, som han förlät den lame mannen, vilken vännerna bar fram till Jesus.
Kom nu också du, just så svag och kraftlös som du är, fram till Jesus och vila där. Han är din käre Frälsare. Han har sonat dina synder och betalat din syndaskuld. Han räcker dig en skuldsedel, som han likasom kvitterat med sitt eget blod. Tag emot den. Vila i det verk han fullbordade på Golgata. Vila i syndernas förlåtelse och se på Jesus allena. Du orkar inte mycket, men du orkar se. Också de sjuka israeliterna såg en gång i öknen på kopparormen, då de inte orkade något annat. Och Guds Ord vittnar om att de som såg blev friska. Han har också burit våra synder, och han kan ta bort domen från samvetet, om du bara uppriktigt – just sådan som du är – ställer dig under hans rannsakan, hans dom och hans benådning. Vila i detta. Och tro, att den som kommer till honom, skall han inte kasta ut. Inte heller dig.

*

Herre, på dina egna löften kommer
jag inför dina milda ögon. Ingenting
gott har jag att bringa dig. Jag har
varit sorglös och likgiltig. Jag har
medvetet brutit mot dina bud.
Jag kommer nu som den sjuke
kommer till läkaren, och du har
lovat ta emot mig. Herre, jag orkar
inte annat än be: Hela mig.
Bota min sjuka själ och kropp
för din stora barmhärtighets skull
.

Från ”Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

           Bibelord :Matt 9:2-8

/Maria

Kraft i vår svaghet 2 Kor 12. / 2 Kor 4 Anförtrodda en skatt,

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Det är inte lätt att få visdom och samtidigt gå i krämpornas tåredal. Det är, /kan vara/ ett fruktansvärt lidande man möter på vägen, men Jesus sade inte att vi skulle vara befriade från lidande, nej tvärtom. Men hur det än är så finns det mera nåd att få, och mera frukt att få ge. Det  är märkligt och underbart att veta att Herren sörjer för oss och hjälper oss hela vägen fram. Hur skulle man annars orka?  Till målet, himmelen.  Läs om Guds kraft i vår svaghet: 2 Kor kap  12 .    Ja vi är Anförtrodda en dyrbar skatt, Läs 2 Kor 4, vi får INTE ge upp.                                                 /Maria

*

Djupare, o Jesus, i din kärlek Vill jag ständigt gå. Högre, högre i din visdoms skola, Mera nåd att få.

Djupare, om lidande det kostar, Djupare ändå, Så att rotad i hans helga kärlek Frukt jag bära må. / OW

*

032

Livet./ Fast i missbruk, måtte Jesus komma in i deras liv

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Livet—  livet på gott och ont. Jag har allt jag behöver och lite till, enligt Guds mått mätt…antar jag…
Idag mötte jag två stycken som INTE hade det som jag har blivit välsignad med.

Idag mötte jag två människor som desperat klamrade sig fast vid spriten och ölen- istället för att klamra sig fast vid Jesus och tro på honom och komma ur sitt missbruk, så är de fast i sitt elände. Men! Jesus finns för att hjälpa dem….men de vill inte,  de har nu satan som sin herre, men jag hoppas att Jesus kommer in i deras liv.
Jag har mötte dem förr och det går upp och ned för dem, men nu såg det illa ut. En pratstund hade vi, och mitt hjärta grät. Det gjorde så ont att veta att de inte känner den Jesus som jag känner och vill leva för.

Livet-  på gott och ont.

______________

Joh 6:35
Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Joh 6:48
Jag är livets bröd.

Joh 6:68
Simon Petrus svarade honom: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,

Joh 8:12
Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Joh 11:25
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,

Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apg 2:28
Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.

Apg 3:15
Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

 *

/Maria

Bild Maria

Bild Maria

 

 

Lön och straff..Har man tjänat Kristus?

 

Korsets väg

Både i GT och i NT berättar man om Lön och Straff. Lönen är inte motivet till att tjäna Gud, lönen är en nådelön, dvs en följd av att man tjänat Herren. Här nedan kan du se olika sammanhang i bibelord och förstå vad som menas.

*

1 Kor 3:8
Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete.
1 Kor 3:14
Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön.
1 Kor 3:15
Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.
1 Kor 9:17
Om jag gjorde det frivilligt, hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare.
1 Kor 9:18
Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig.
2 Kor 11:8
Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er.
Ef 6:8
Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.
Kol 3:24
Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.
1 Tess 5:15
Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.
2 Tess 3:9
Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.
1 Tim 5:18
Ty Skriften säger: Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön.
Hebr 10:35
Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön.
Hebr 11:26
Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.
Jak 5:4
Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron.
1 Petr 3:9
Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.
2 Petr 2:13
Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er.
2 Petr 2:15
De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet.
2Joh 1:8
Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.
Upp 11:18
Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.”

Upp 22:12
”Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.

/Maria

Marias-2737

 

Bönesvar. Gud är god och vet allt. Oroa sig inte…

 

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Den kristne är som ”alla” andra? Nejdå, det är den inte alls, men den behöver som alla andra både mat och kläder och nu kommer ett litet rart vittnesbörd.
Gud säger att vi inte ska bekymra oss om mat och kläder, läs Matteus evangelium 6:25-34. Vi skall på bröllop i sommar och jag hade börjat leta efter en finare klänning att ha, men hittade inget som passade då jag har blivit så väldigt smal. Jag frågade Gud vart jag skulle gå och då visste min man en butik som ligger nästan vägg i vägg där hans massör har sin praktik.

Sagt och gjort vi åkte dit och jag fick mig ett glädjeskratt. Varför det? Jo för min blick riktades direkt mot en klänning i de färger och snitt som jag hade tänkt. Jag hade ju bett Gud om en klänning. Jag provade den och den var perfekt, och nu kommer en ännu roligare sak: Det fanns ÄNNU EN klänning som passade mig perfekt. Denna affär har begagnade finare klänningar och skor och allt du kan tänka dig.

Gud är god och jag fick 2 klänningar som jag kan använda både till fint och vardags. Priset var verkligen överkomligt och naturligtvis var det Guds godhet som åstadkom detta. Så…jag behöver alltså inte oroa mig för vad jag skall ha på mig på bröllopet vi ska på…mer än ett par skor, men det ordnar sig säkerligen också, för det har jag bett om.

Gud är god och han vet allt och kan allt och visar oss alltid vägar- även om det gäller en liten sak som en klänning (men för mig är det stort).

/Maria

 

Åkalla Herren, han svarar. /C H Spurgeon

 

Foto Maria

Foto Maria

 

”Men det skall ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst (befriad, eng övers).” Joel 2: 3.

VARFÖR åkallar jag icke Hans namn? Varför löper jag i väg till grannarna, fastän Gud är så nära och vill höra mitt svagaste böneljud? Varför sätter jag mig ned och uppgör planer och söker finna utvägar? Varför icke med detsamma kasta både mig själv och min börda, på Herren? Den bäste löparen ilar framåt. Varför löper jag icke direkt till den levande Guden? Förgäves skall jag av någon annan vänta hjälpen. Av Herren skall jag få den. Hans gudomliga ”skall” borgar därför.

Jag behöver icke fråga, då jag åkallar Herrens namn, om löftet gäller mig. Orden ”var och en” är mycket omfattande, de famnar alla. Uttrycket ”var och en” innesluter också mig, ty det åsyftar varje själ, som åkallar Herren. Jag vill därför lyda uppmaningen i texten och genast åkalla Herrens härliga namn, åkalla Honom, som givit ett så rikt och stort löfte.

Jag är i djupt trångmål och kan ej finna någon utväg. Men det är icke heller min sak. Han som givit löftet, har medel och vet råd att uppfylla det. Det tillkommar blott mig att lyda Hans befallning och icke bestämma över Hans rådslag, jag är Hans tjänare och icke Hans rådgivare. Jag åkallar Honom, och Han svarar mig. – C. H. Spurgeon

*

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

 

Vi undgår inte stormarna. Mästaren är ombord. Mark 4:35

 

junimoln 050

 

”Låt oss fara över till andra stranden.” Mark 4: 35.

ICKE ens då vi gått ut på Kristi befallning, skola vi undgå stormarna. Lärjungarna hade i lydnad för Herren lagt ut från stranden, då de överraskades av den våldsamma stormen. Då de voro nära att förgås, måste de, i sin nöd ropa till Herren om hjälp.

Ibland synes det oss, som om Herren dröjde alltför länge, men Han vill härigenom endast pröva och stärka vår tro och lära oss att bedja med större allvar. Vår längtan efter ett Guds ingripande måste fördjupas, så att vi, då stunden för detsamma är inne, må kunna värdesätta det desto mera. – Jesus gav sina lärjungar en mild förebråelse: ”Haven I ännu ingen tro?” Varför höjden I icke segerropet mitt i stormens raseri? Varför saden I icke till de vreda vindarna och svallande vågorna: ”I kunnen icke göra oss något ont, ty Kristus, vår mäktige Frälsare, är ombord?”

Det är vida lättare att förtrösta på Gud i solskenet än i stormen. Men vi ha ingen kännedom om, hur mycket verklig tro vi äga, förrän den prövas i den hårda stormen. Det är därför Mästaren är ombord. I stormen fostras du till att bli stark i Herren och i Hans väldiga kraft.

”Med Kristus i båten åt stormen jag ler.”

Jesus sade: ”Låt oss fara över till andra stranden” – icke ut på sjön för att förgås.

 

Går färden genom djupa vatten,  o, se med tröst dock upp till Gud!  Hans öga vakar än i natten,  och stormen tystnar på Hans bud. Så frukta ej – Han skall dig föra  till säker hamn, och skulle du  för stormens gny Hans röst ej höra,  Han hör likväl din röst ännu.  L. S.  

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

 

Grekland. EU

 

 

aniglobe1_1420517772

 

Förbereds en militärkupp i Grekland?

 

by Rune Lanestrand

 

Ytterst oroväckande att den styrande EU-marionettregeringen i Grekland i natt stängde Public service. Både Radio och tv-kanaler. EU-kommissionen, Internationella valutafonden (IMF) och Europeiska centralbanken anses ligga bakom.

Fler kanske har sanktionerat detta odemokratiska beslut? För knappt har Wallenberg, Carl Bildt och Stefan Lövfen kommit hem från Bilderberggruppens möte på Grove Hotel i Hertfordshire förrän detta sker.
Inte ens under den tidigare militärregimen stängdes radio och tv ned. De anställda i radiohuset visade vad de tyckte och stack ut en EU-flagga genom fönstret som de tände på.
Undrar vad EU egentligen har för agenda för de demokratiskt valda församlingarna i medlemsländerna. De är ju ett hinder för den överstatlighet som är målet för EU. I Italien har man också tillsatt en lydregering.
Är gårdagens brutala aktion mot yttrandefriheten en förberedelse för en ny militärkupp i Grekland? Det här känns inte bra!
Rune Lanestrand

*
Nej, det här känns inte bra, visst inte. Det var väl många, hoppas jag, som regerade starkt på att man stängde ner radio och tv i Grekland. Nyss sade man att de anställda snarast skall få tillbaka sina arbeten….. artikeln ovan är intressant…eller hur!

/Maria

 

Hjärtat. /Bibelord.

Foto Maria

Foto Maria

Hjärtat

Hjärtat är i bibeln ofta beteckningen på människans hela inre liv. ”En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.”, 1 Sam 16:7, dvs Gud ser till människans inre beskaffenhet, inte till hennes utseende. Hjärtat omtalas ofta som säte för både förstånd, vilja och känsla. Hjärtat känner ångest och sorg, 2 Kor 2:4; Rom 9:2, har önskningar, och begär, Mark 7:21; känner glädje, Apg 2:26, men är också viljans säte, 2 Kor 9:7. Gud tar sin boning i hjärtat, Ef 3:17; Rom 5:5.

Med hjärtat tror man, Rom 10:10, men hjärtat kan också vara oförståndigt, obotfärdigt, förhärdat, Rom 1:21; 2:5; Ef 4:18. Både GT och NT talar om hjärtats omskärelse, jfr 5 Mos 10:16; Jer 4:4;   Apg 7:51;  Rom 2:29,  detta betyder hjärtats rening från synd.

Man bör alltså lägga märke till skillnaden mellan bibelns uttryckssätt och den betydelse som ordet hjärta har i svenskt språkbruk. I vårt gängse språkbruk betyder det nämligen ofta detsamma som ”känsla”, ”känsloliv”. I bibeln omfattar det däremot både förstånd, känsla och vilja, hela människans personlighet.

*
*

Exempel….

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 
Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud.
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.        
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. [
Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.      

/Maria

 

BBB- om NSA övervakning.Webcam, smartphone, x-box m m….

 

 

Big Brother Bulletin – BBB

Vad NSA kanske också gör … och tidigare avhoppares avslöjanden

De senaste avslöjandena om den övervakning som NSA och amerikansk underrättelsetjänst håller på med har kanske fått en del som tidigare kallat misstänksamma personer för ”foliehattar” att sätta skrattet i halsen. Man vet inte säkert vad amerikanerna gör inom elektronisk övervakning utöver det som avslöjats, men nedan listar jag några exempel på vad som är tekniskt möjligt för dem. Jag kommer också in på vad avhoppare tidigare avslöjat.

För det första kan man konstatera att de flesta programvaror i världen är av amerikanskt ursprung, och detsamma gäller de flesta populära internettjänster. Detta ger, rent tekniskt, enorma möjligheter för övervakning. I princip allt som människor gör på datorer och smartphones skulle kunna övervakas. Även en hel del hårdvara är amerikansk.

Till saken här att det är känt att amerikanska företag ofta är vad de själva kallar ”patriotiska”. Det innebär i praktiken att de är välvilligt inställda om/när underrättelsetjänsten knackar på dörren och vill etablera ett samarbete. Det gäller ju att hjälpa fosterlandet. Det finns många källor till detta – jag redovisade en del av dem i min bok ”Övervakad” (Liber förlag), som dessvärre är slut på förlaget (men finns på många bibliotek).

Låt oss börja med Windows, som de flesta datorer i världen har som operativsystem. Det är amerikanskt. Det har länge pratats om en så kallad ”NSA-key” i Windows, alltså en hemlig dörröppning för NSA in i världens alla internetuppkopplade Windows-datorer. Microsoft förnekar ihärdigt detta. Även här skriver jag mer om saken i ”Övervakad”.

De flesta vanliga programvaror som människor använder är också amerikanska. Word, Excel, Outlook och de flesta webbläsare, bland annat. Som ett exempel på vad som går att bygga in i en programvara utan att det märks kan nämnas att programmerarna bakom Excel för ett antal år sedan på skoj byggde in en flygsimulator i programmet (som bara kunde startas av den som kände till rätt kommando).

Om man inte bara behärskar mjukvaran utan även hårdvaran ökar möjligheterna ytterligare att på distans ägna sig åt övervakning, avlyssning och spionage. Mac-datorn och iPhone är väl spridda hårdvaruplattformar av amerikanskt ursprung, liksom Cisco-routrar. Det är intressant att notera hur amerikanerna själva ser på utländsk hårdvara som hot: Myndigheter i USA som arbetar med känslig information är inte tillåtna att använda datorer som är tillverkade i Kina – dessa skulle ju kunna ha en hemlig spionkrets inbyggd…

Det finns också helt andra typer av plattformar med internetuppkoppling som rent tekniskt ger möjligheter till övervakning. Varje apparat med internetuppkoppling, närmare bestämt. Man kan exempelvis konstatera att spelkonsollen Xbox tillsammans med tillbehöret Kinect (som har kamera) ger Microsoft möjlighet att titta in i rummet där apparaten står. Rent tekniskt, alltså.

Apropå kamera kan nämnas att med ”rätt” programvara installerad ger varenda dator som har inbyggd webcam och varenda smartphone (som ju är en liten dator) en möjlighet för obehöriga att titta på oss. Bärbara datorer har också inbyggd mikrofon, vilket gör det principiellt möjligt att avlyssna rummet när datorn är igång.

Den försiktige bör alltså tejpa för både webcam och mikrofon.

Observera att jag inte påstår att amerikanska NSA använder alla dessa metoder. Jag konstaterar bara att det är tekniskt möjligt om vissa amerikanska företag är ”patriotiska”.

 

Tidigare avhoppares avslöjanden

 

Vilka är då NSA intresserade av? Främst fyra grupper:

– Terrorister och potentiella sådana
– Personer/företag som är involverade i stora, viktiga affärer där amerikanska intressen är inblandade
– Ledande politiker i andra länder
– Sammanhang där banbrytande ny teknologi förekommer i länder utanför USA

Det finns flera källor, citerade i ”Övervakad”, som berättar hur det amerikanska övervakningssystem som tidigare kallats Echelon har använts mot kommersiella och politiska måltavlor. ”Vi hade full insyn i andra länders toppolitikers agenda, det var ett fascinerande jobb” säger exempelvis en före detta analytiker som arbetat med Echelon. Han, och andra avhoppare, berättar också om hur NSA:s enorma kapacitet används för att främja amerikanska företags intressen gentemot utländska konkurrenter. Faktum är att dåvarande CIA-chefen James Woolsey i mars 2000 erkände att USA använder datorer med bland annat automatisk ordigenkänning för att avlyssna europeisk telefonkommunikation i syfte att förhindra europeiska företag från att muta sig till framgång på världsmarknaden.

Europaparlamentet tillsatte en kommission när Ecehlon var på tapeten, som slog fast att Echelon verkligen finns och bland annat används av USA för övervakning/avlyssning i kommersiellt syfte.

Det finns ett antal likande mycket spektakulära uttalanden från personer som av etiska skäl hoppat av från sitt arbete med Echelon. Tyvärr kommer jag inte åt min egen bok för närvarande då jag är på seglingssemester.

Den typ av uttalanden som ovan redovisats gjordes före 11 september-dåden. Sedan dess lär knappast det amerikanska intresset för avlyssning och övervakning ha minskat.

Pär Ström

*

För den intresserade kan jag nämna att just NSA:s övervakning och avlyssning av världen, och hur svenska företag och myndigheter påverkas, är ett av de teman som jag håller föreläsningar om.

 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn
Dela på Twitter
Tipsa en vän via epost
Bli vän med mig på Facebook och LinkedIn

Jag finns här på Facebook (direktlänken kan kräva inloggning) och här på LinkedIn.

Mina föreläsningar om integritet och IT, inklusive NSA
Jag håller föreläsningar om IT-relaterade frågor, bland annat personlig integritet och övervakningssamhället – inklusive NSA:s verksamhet och hur den påverkar svenska företag och myndigheter. Kontakta mig för mer information (se nedan).

Abonnera eller avabonnera
Om du inte själv är abonnent på nyhetsbrevet BBB kan du bli det här (där du också kan avsluta prenumerationen). Var noga med att kryssa i rätt nyhetsbrev.

Kontakt
Pär Ström

Föreläsare, moderator och skribent, Atomer och bitar (mer om mina föreläsningar här)
Integritetsombudsman, tankesmedjan Den Nya Välfärden
Epost: par@atomer.se
www.atomer.se
Tel 0709-699 411
Twitter: ParStrom
Detta nummer av BBB är utgivet den 11 juni 2013

*

 

/Maria

Dödliga preparat, KEMIföretag tar makten över maten!, GMO. -VAKNA nu människor!

 

Kemiföretag tar makten över matenEthel Forsberg
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kemiforetag-tar-makten-over-maten_5559341.svd24 oktober 2010

Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år till följd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat. Karin Skill och Francisco Contreras beskriver oroväckande samband mellan kemikalieintesiv odling av genmodifierad soja och allvarliga hälsoeffekter i sin debattartikel på Brännpunkt 24/10. Kopplingen mellan kemikalieanvändningen och genmodifierade odlingar är intressant. Ofta hävdas motsatsen till Karin Skills och Francisco Contreras iakttagelser, att genmodifierade grödor kan minska kemikalieberoendet.

För bara några veckor sedan kritiserade en grupp företrädare för kemikaliejordbruket CityGross för att de valt att inte sälja kött från djur som fötts upp på genmodifierat foder (Brännpunkt 1/10). Det var Jens Sundström och hans kollegor på Lantbruksuniversitet och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som påpekade att den nya tekniken kan lösa många av våra största globala utmaningar, som fattigdom, svält och sjukdomar. Med modern genteknik kan jordbrukets avkastning öka, skördarna i utvecklingsländerna bli större och mätta fler. Med modern genteknik kan grödor klara av utmaningar som torka, köld och översvämningar bättre. Detta skulle också göra livsmedelsproduktionen säkrare och befolkningen i länder med bristande livsmedelsförsörjning skulle bli tryggare.

De här möjligheterna är fantastiska och viktiga att ta vara på men få har gjort det. Tvärtom verkar kemikalieanvändningen intensifieras. Kända giftiga preparat fortsätter att spridas med dödlighet och hälsoskador som följd. Den underbara värld som målas upp med modern genteknik som pensel, har inte blivit verklighet. Istället har vi fått en annan verklighet. Kemiindustrin har tagit makten över maten. På tjugo år har kemiindustrin köpt upp växtförädlingen.

Tre av världens största kemiindustriföretag dominerar utvecklingen av nya grödor genom sitt ägande. När BASF, Bayer och DuPont köpte upp växtförädlingsföretagen köpte de också patent och kunskap om hur de kan skapa nya grödor. Patent och genteknik är värdefulla investeringar för de som vill skapa en ökad efterfrågan av kemikalier. De nya växtförädlarna, kemiindustrin, utvecklar nya grödor som skräddarsys. De utformas så att odlarna blir beroende av att använda vissa kemiska preparat, som samma tillverkare tillhandahåller.

Eftersom växtförädlingsföretagen har patent på grödorna kan de ställa krav på användarna. Utsäde säljs i paketlösning med det kemiska bekämpningsmedlet, som ett om inte obligatoriskt, så ändå nödvändigt tillval. Affärsidén är genial och har dominerat användningen av modern genteknik. Grödor har gjorts okänsliga för ogräsmedel och kan utsättas för besprutningar utan att ta skada. De patenterade grödorna är råvaror i livsmedelsindustrin. Basråvarorna i vår mathållning ägs av kemiindustrin och utvecklas av kemiindustrin för att behovet av kemikalier ska öka.

Kemikaliejordbrukets företrädare tycks glömma bort kemiindustrins affärsintressen. Det är naivt att tro att odlingarna av genmodifierad soja i Latinamerika ska minska användningen av farliga kemiska bekämpningsmedel.

http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/makten-over-maten.html

 

VAR  V A K N A !

/Maria