Archives

Det är bråttom att lära känna Gud. Jesus dog för dig. Tidens slut. Matt 24

Jesus or Antichrist

166

 

Terror har vi bevittnat  så många gånger—genom alla tider har det funnits krig och elände. SYNDEN i människan har gjort människor kalla och oberörda inför andra människors väl. Folk reser sig emot folk och värre kommer det att bli.

Den som tror på frid och fred i samhället tror på fel sak, det är bättre att tro på Gud och veta vad han säger och hur han har bestämt saker och ting att bli, d v s den framtid vi trots allt har, och det är det eviga livet med Gud. Den troende har det eviga livet som löfte- men vad har den otroende?  Livet som otroende kan inte berätta om Guds kärlek, men förhoppningsvis kan människor få nå dem som inte tror.

Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

Matt 24:7,  9-14  Hatet  mot den troende har bara börjat..sedan länge blir den troende förföljd på olika vis och det kommer att ta väldig fart framöver.

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Läser man bibeln som är Guds ord så vet man att det går fortare och fortare i skeendet.

1 Psalm 1 Blessed is the man

De rättfärdigas lycka

1 1 Salig är den som inte följer
de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
2
utan har sin glädje
i Herrens undervisning och begrundar hans ord
dag och natt.
3
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
4
Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar
som vinden för bort.
5
Därför skall de ogudaktiga
ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
6
Ty Herren känner
de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg
leder till fördärvet.

 

NamnlösMaria

(Inkl Video) Den som tror på Jesus kommer att återuppstå från den fysiska döden.

 

Foto I-LH

Foto I-LH

De som tror på Jesus kommer att återuppstå från den fysiska döden till ett evigt liv med Gud när Jesus Kristus kommer tillbaka (se 1 Kor 15:52;  1 Thess 4:16)  

Joh 6:40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.”

6:41 Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: “Jag är det bröd som har kommit ner från himlen.” 

Jesus sade “Var inte så upprörda. 44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 45 Det står skrivet hos profeterna: De skall alla ha blivit undervisade av Gud.* Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. 46 Inte så att någon skulle ha sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. 47 Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd.

Joh 8:51
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
(The death we are been liberated from through our obedience to Christ is the spiritual death.He has promised to those who follow him eternal life). ONLY Jesus can save us and give us eternal life.

“Judarna” avser de judiska ledarna som var kritiska mot Jesus och inte judar i allmänhet. Johannes var själv jude. ——–

Jag tycker att detta är så underbara ord från Jesus, de är ju rakt på sak och sanning, det vet ju alla som tror på honom och har tagit emot honom i sitt hjärta.

Att äta det andliga brödet innebär att bli ett med Jesus. Vi blir det genom att tro på hans död och uppståndelse och genom att leva enligt hans vilja- ett liv där vi är beroende av hans undervisning och kraften från den helige Ande. Ta emot Jesus i ditt liv.

Läs Johannes evangelium.

 

 

 

 

 

Vänd inte Guds löften ryggen. NU är det tid att ta emot Jesus!

 

liljekonvalj2

Vänder man löftena ryggen? Gud har lovat oss en viloplats.
Hebr 4:1-16

Några av de judekristna som detta brev skrevs till var säkert nära att lämna den utlovade vilan i Kristus precis som folket på Moses tid hade vänt löfteslandet ryggen. I båda fallen gällde att ögonblickets svårigheter fick väga tyngre än Guds löfte. Man slutade helt enkelt plötsligt att tro att Gud kunde stå för sina löften. Den dagen vi börjar tro mer på våra egna ansträngningar än på Kristus är vi också i farozonen att vända löftena ryggen. Våra egna ansträngningar räcker aldrig. Det är bara Jesus som kan föra oss ända fram. På Mose tid hade man problem och idag har man problem: man känner till Jesus men man känner honom inte personligen. NU är alltid den rätta tidpunkten att när det gäller att tro på Kristus och gå in i hans vila och få frid med Gud. Om jag hade sett på alla mina svårigheter och inte sett på Jesus och hans nåd hade jag inte haft någon tro som helst kvar, då hade jag aldrig fått veta hur ljuvlig Jesus är och hur han kan bära i och genom allt.

En sabbatsvila för Guds folk
1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Jesus är den fullkomlige översteprästen
14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ps 95:11.

1 Mos 2:2.

 Ps 95:8.

I den stille, klare morgen / Se, Han kommer, Jesus kommer

 

 

 

Hans vägar är de rätta att gå

Foto Maria

Foto Maria

 

Att nalka sig Gud och lära känna honom det är vad alla borde göra. I Psalm 103:7 står det följande:

103:7  Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.

Ja Mose fick stentavlorna med buden, och de gäller fortfarande. Tänk om man kunde förstå att Jesus förklarar alla bud för oss.

Guds lag gavs först till Mose och Israels folk. Lagen ger en klar bild om vem Gud är och hur han vill att vi ska leva.  Läs de tio budorden och Guds andra lagar i gamla testamantet och be honom uppenbara för dig VEM han är och VAD som är hans vilja.

Det är hög tid nu att ändra på sina liv. Vi människor idag kan också få förstå hans vägar om vi anstränger oss.
Logo

De sista/Halshuggen för Jesu skull.NWO!Farligaste fasen

 

-Världen, jorden, dvs den  som vi människor lever på, kommer att förstöras. Varför ? Jo för att jorden kommer att gå under, det vet vi.  Men det finns ett annat sätt att se detta på, så som vissa höjdare ser det. De har försökt att  i flera år att lura i oss att det pågår en “Global Warming”, en global uppvärmning. Men det är inte sant, det vet vi om vi tänkt till.

-Varma perioder har alltid funnits/varit, på jorden, det har också funnits istid, eller hur? OM det nu vore en global uppvärmning, varför säger man samtidigt (forskare) att vi är på väg mot en ny istid inom kort?(läste detta förra veckan i en tidning).  Detta låter inte som sunda tankar, det krockar katastrofalt i dessa olika tankegångar/uttalanden. Det kanske också kan vara så att solen har en del att göra med de faktiska händelser vi kan se, eller som kommer. Det sägs att solstormar skall komma över jorden…..googla gärna på det…

-Man  säger att det är vi människor som förstör planeten, det är VI som orsakar den globala uppvärmningen./Googla/ Men då måste det bara vara ett visst antal människor som orsakar det, eftersom VISSA har bestämt en nwo- en ny världsordning. En ny världsordning skall  fullständigt kontrollera människorna. Detta är på gång, ser du det? Och Gud, han vet hur det kommer att sluta.

*

-Varför fick Johannes uppdrag att skriva Uppenbarelseboken? har du tänkt på det? Den troende vet mycket väl vad som kommer men vet alla icke troende det?

*
-Världen har sett mycket elände sedan begynnelsen, och nu börjar nästa fas, den sista fasen, den farligste fasen, den mest avskyvärda fasen av alla faser någonsin. Nu gäller det som sagt att vara vaken! Kraschen kommer, och den kraschen gäller ekonomi, tro, förföljelse, slaveri, och sedan kommer Guds dom över vad man  ställt till med.

-Märkligt!  hur lurade människorna är, och hur stort övertaget av världen redan är.  Gud vet detta. Därför vill han ha människorna frälsta, så att de får frid hos honom, vad som än händer, och att de får tillbringa evigheten hos honom. Varför är det så nödvändigt att evangelisera?  Jo, det gäller människornas existens, nu, och ända in i evigheten.

————-
Joh Upp 20:4 säger oss: *Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo  nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. *

-Vakna människor! Reagera!   förstå vad som händer nu, och vad som   KOMMER   att hända!   Vänd om! Tro på Gud, Lita på Gud! /Maria

Aposteln Johannes/Bibelord

 

jesus-300.jpg  

 

 

Aposteln Johannes..i kapitel 7 i Johannes kan vi läsa mycket om Jesu undervisning, Jesu konflikt med de judiska ledarna, hur Jesu varnar för den kommande domen, och mycket mer. Kapitel 7 är intressant och jag vill ta med:

I det kapitlet ser vi många olika reaktioner inför Jesus: Man kallar honom underbar (7:12,16), bedragare (7:12), galning (7:20) Messias (7:26) profet (7:40) och menar att han bör arresteras (7:44). Vi måste bestämma oss för vilken syn vi vill ha på Jesus och komma ihåg att beslutet medför konsekvenser för evigheten.

Det fanns en populär föreställning om att Messias en dag plötsligt bara skulel finnas ibland dem. Men de som företrädde den åsikten förbisåg vad skrifterna sa, till exempel om hans födelseort (Läs Mika 5:2).

Jesus säger i kapitel 7:37: “Kom till mig och drick” det är ett uttalande som ligger i linje med många bibelställen där Messias livgivande välsignelser omnämns (Jes 12:2-3; 44:3-4; 58:11). Då Jesus lovade att ge helig Ande till alla som trodde, gjorde han anspråk på att vara Messias, för det är något som bara Messias kan göra.

Kapitel 7:40:43 säger oss att  åhörarna frågade sig vem denne Jesus egentligen var. För några blev resultatet att de började tro, andra ställde sig rent fientliga till honom och somliga kunde inte acceptera honm som Messias därför att han kom från Nasaret och inte från Betlehem (Mik 5:2). Men han var faktiskt född i Betlehem (Luk 2:1-7) även om han växte upp i Nasaret. Om de bara hade undersökt saken lite närmare skulle de inte så snabbt ha dragit fel slutsatser.

Se till, när du söker efter Guds sanning på någon punkt, att du noga och med öppet sinne studerar Bibeln. Dra inga förhastade slusatser innan du har sett  vad den säger om saken.

jesus_070_small.jpg

 

Aposteln Joh/HUR kan jag finna Gud?

 

Behöver du inspiration? Behöver du en nystart? Behöver du hjälp med att få veta vem DU är? Behöver Du någon som ser DINA möjligheter?

Frågorna behöver ett svar och då säger jag att JESUS är den som DU behöver!

Han kan och VILL ge din inspiration till att börja ett NYTT LIV.

Han kan och vill ge dig en NYSTART.

Han tror på dig och han vill att du ska tro på Honom.

Han såg DINA möjligheter redan INNAN du blev född, och därför är det just honom du bör vända dig till. Helst på en gång.

*Se, jag gör allting nytt…säger Jesus /Upp boken 21:5

*Allt är möjligt för den som tror. /Markus 9:23

*Mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de ska följa mig…/Joh 10:27-30

*Jag är vägen sanningen och livet. ../Johannes 14:6 (Detta avsnittet är det mest grundläggande och viktiga i hela bibeln.)Frågan som ställs är: HUR kan jag finna Gud? Och svaret blir: BARA GENOM JESUS KRISTUS.

Jesus är vägen eftersom han är både Gud och människa. GENOM att förena våra liv med hans blir vi förenade med Gud.

Börja om på nytt! Med Jesus.

/Kram f Maria

 http://www.youtube.com/watch?v=a0HgauiEQo0&feature=PlayList&p=1AAF2F44E184E083&index=87

Kommer ni ihåg Mahalia Jackson? och: I Know it was the blood

Aposteln Johannes / “Hur kan jag finna Gud?”

2870.gif

Kapitel 14:4-6

Jesus säger:”Och ni vet vart jag går och hur ni ska komma dit?”

“Nej, det vet vi inte, sa Thomas. “Vi har ingen aning om vart du går. Hur ska vi då hitta dit?

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Vet ni vem jag är så vet ni också vem min Far är. Från och med nu känner ni honom, och ni har sett honom.”


*Det här är ett av de mest grundläggande och viktiga avsnitten i hela Bibeln: Frågan som ställs är: “Hur kan jag finna Gud?” och svaret blir:

“Bara genom Jesus!” Jesus är vägen eftersom han är både Gud och människa. Genom att förena vårt liv med hans blir vi förenade med Gud. Lita på att Jesus förenar dig med Gud, din far, och att alla Guds barns förmåner tillhör dig.

Jesus säger att han är den enda vägen till Gud, vår far. Somliga menar kanske att det är lite väl trångsynt att påstå något sådant. Vägen är väl tillräckligt bred för att hela världen ska kunna vandra på den? Ja, men bara om man verkligen fattar det beslutet och acceptera vägen som den är.

I stället för att bekymra oss om vägens villkor och att den är smal borde vi ropa: “Tack Gud för att du har gett oss ett säkert sätt att nå fram till dig!”