Archive | februari 2007

Att bli frälst/ Förvandlingen

 

Frälsning är ett stort ord, och många människor vet inte riktigt vad det innebär eller vad som väntas dem vid ett Guds berörande. Det finns mycket att säga, men egentligen så måste ju detta upplevas, Gud måste bli levande i människors hjärtan.

Den förvandlingen vi genomgår då Guds Nåd har hjälpt oss till livet i frälsningen, det är enbart hans verk, inte vårt. Det verk inuti som han åstadkommer är en gåva så stor så det finns egentligen inte det perfekta ordet mer än FRID och LIV att säga.

Den friden går utanpå allt. Detta vill han ge alla. Men så få tar emot. Det kanske är dags för dig som läser nu och som undrar varför och hur jag kan prata om FRID, det är kanske dags att ta emot just: FRID. Du kanske inte känner frid just nu, utan är i kaos. Någon sa: Kaos är granne med Gud.

Eftersom jag själv levt i kaos så vet jag hur Gud kan ge Frid. Så luta dig emot Guds ord och ta emot hans verk i ditt liv.Du kan läsa här på sidan mer om frälsning m m.

Jag önskar mina läsare allt gott och Guds Frid.

Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Mark. 10:15

Profetiska budskap!/ Frank Mangs

 

Profetiskt budskap till Sveriges kristenhet

Frank Mangs behöver inte någon närmare presentation.

Han är en av de mest välkända predikanter som Norden har haft.

Några år innan han fick hembud gick han ut med ett budskap, med en stark profetisk dimension till svensk kristenhet.

Det är ett allvarligt budskap som vi gör klokt i att ta till våra hjärtan.

Vi publicerar det här med en förhoppning att det skall leda till ett andligt uppvaknande.

*********************

Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting

Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta.

Då hände det. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknande en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill alltjämnt kan se hela bilden framför mig.

Jag ser den just nu. Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus, som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörker.

Vägen hade inga diken och inga staket. Men gränsen utmärktes av det konturlösa område, som fanns där ljuset och mörkret möttes. Gränsen var suddig. Jag såg människor som gick på vägen. Både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper. De gick inte ens par om par och i bredd. Utan alla en och en. Och det berodde därpå att den Herre, som lockat dem in på vägen, hade sagt: ?Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.?

?Någon!? ?Jag med honom och han med mig.? Det där betyder att det i Kristi sanna efterföljds innersta finns ett rum, som reserverat endast för honom. Och dit ingen annan varken kan eller får komma. De där människorna var klädda i vita kläder. Bländande vita kläder, som stund efter stund fick sin renhet förnyad. Inte därför att de bad om och hungrade efter sekundlig renhet, utan därför att de vandrade mitt på vägen.

Rakt under strimman av det övernaturliga ljuset. Reningen i Jesu blod var en konstant pågående process.
Och jag såg deras ansikten. Det var ljus över dem också. Fast många av dem var märkta av både ålder, sorg och sjukdom. Och det skenet var både en återspegling av det inre ljuset och en utstrålning av det ljus de bar inom sig. Gärna hade jag med mina ögon velat följa dessa människors vandring ända hem. Med jag fick inte. Jag var tvungen att vända blicken mot vägens början och den trånga porten. Och där såg jag en stor mängd som stannat.

De hade stannat redan innan de gått in genom porten och kommit in på vägen. Och det märkliga var att många av dem tycktes vara glada. De var glada därför att de trodde sig vara på vägen. Fast de aldrig hade gått in genom den sanna omvändelsens trånga port. Och kanske det värsta var att mitt bland dem rörde sig gestalter i prästrock och pastorsdräkt och evangelistmundering. Nej, det värsta var att jag såg skuggan av min egen bild i den där hopen. Ty vi har fuskat, vi som är kallade att vara levande organ för Livet från Gud. Vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för Livet.

Vi har garanterat människor deras salighet därför att de en gång blivit döpta till Kristus. Vi har garanterat att sökande själar blivit födda av Anden, fast de bara blivit födda av mänsklig påverkan. Vi har sagt att de är Guds barn bara därför att de är ?snälla?. Vi har blivit religiösa kvacksalvare, som i förtid intalat andliga sökare att de är födda av Gud. Fast de bara är väckta.

Och vi har ibland genom just detta avbrutit den andliga födelse-processen.

Resultatet har blivit att det i dag finns massor av människor, som tror sig vara på väg till himlen fast de inte är det. Men Jesus sade ju att det skulle komma att bli så i denna tidsålders afton:

?Då skall det var med himmelriket som när tio jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga, de tog ingen olja med sig.?

Ingen olja! Ingen ande! Och inget fungerande andeliv. Bara formerna och skenet. Namnet och bekännelsen. Och de trodde att detta var nog.

Men jag såg mer. Jag såg människor som gått in genom porten, upplevt nya födelsens under och kommit in på vägen, men som sedan gjort vägen till någonting annat än det den var ämnad att vara.

De har stannat och gjort vägen till en rastplats i stället för att låta den var en färdväg. De hade stannat, inte när det gäller ålder och tid.

Men de hade stannat när det gäller andlig utveckling och tillväxt. De hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga hade bara stannat. Och somnat. Men alla hade de glömt de paulinska orden: ?Dock, såvitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg.?

Men jag såg mer. Jag såg människorna som dragit sig ut ur det övernaturliga ljuset som låg över vägens mitt. De hade dragit sig in i den grådager som fanns på vägens båda sidor.

Grå-dagen, där synen på både synden och saligheten var höljd i dunkel. Allt var dimmigt och grått och overkligt. Och den grå overkligheten gjorde att sådant som var en total omöjlighet på vägens mitt nu blev leksaker för både sinnet och talet och handlingarna.

Och hur underligt det än låter så blev de ting, som fanns i mörkret på sidan av vägen föremål för deras intresse. Likt Guds gamla Israel under ökenvandringen greps de av lystnad till Egyptens köttgrytor, som de en gång hade lämnat.

Lystnaden blev inte bara ett visat intresse. Lystnaden växte till åtrå. En hunger som fångade deras tankar och känslor. Lade beslag på deras drömmar och fantasier. Och gjorde att de i verklighet befann sig på sidan av vägen, trots att de skenbart fanns kvar på den.

Sedan hände det kusliga. Sakta som skuggor gled de bort ifrån den väg, som saknar både staket och diken. Bort ifrån den väg, som de en gång under tårar och böner sökt sig in på.

Bort från det levande hoppet och in i hopplösheten. En hopplöshet som de själva inte kände av. Ty de var döda. De hade förlorat förmågan att uppleva en andlig kris.

Sedan jag sett allt detta sjönk jag sakta ned på knä och brast i gråt.

Jag önskade att jag varit minst ett halvsekel yngre än vad jag är. Och haft möjligheten att på ett bättre sätt än vad jag gjort, satsa mitt yttersta för att Guds Helige Ande skulle få frihet att bruka mig på ett bättre sätt än vad han nu kunnat. //Frank Mangs

***

Denna profetia berör starkt. Starka ord som ger oss en sanning om vad som håller på att hända. En kristenhet som i mångt och mycket sover, som går fel vägar. Vi måste alla vakna upp och se på Jesus och hans väg. Vi måste gå den vägen han stakat ut och inte förtröttas på vägen. Det gäller att rädda alla de själar som annars går förlorade. Låt oss inte bli religiösa pratmakare!

Vi har ett ansvar!/Maria

Jesajas bok / Messias

jesaja.jpg

Jesaja 53 berättar om Messias, Jesus, som skulle lida för alla människors synder. Denna profetia väckte säkerligen förvåning.Kunde en lidande tjänare rädda världen? En kung skulle komma; Gud överraskar. Messias styrka ligger i hans ödmjukhet att tjäna, hans villighet att lida och hans barmhärtighet.

Jesaja 53:4-12 skrivet ca 700 f Kr.
Ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder, men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade!

I hans sår finns det helande för oss! Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stigar för att gå våra egna vägar. Ändå lade Gud alla våra skulder och synder på honom!

Han var pressad och plågad, men ändå sa han inget till sitt försvar. Han var som ett lamm, som förs bort för att slaktas. Och som ett får står tyst när man klipper det, så stod han tyst framför dem som dömde honom.

Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe? Han begravdes som en brottlsing i en rik mans grav, men han hade inte gjort något brottsligt, och han hade aldrig sagt ett ont ord.

Men det var ändå Herrens plan att krossa honom och lägga detta lidande på honom. När han väl hade offrats för synden, ska han få många arvingar. Han ska få liv igen, och Guds plan ska ha framgång genom honom. När han ser resultatet av sitt lidande ska han känna sig tillfreds. På grund av vad han, min rättfärdige tjänare, har gjort ska många bli rättfärdiga inför Gud.

Han ska bära alla deras synder. Därför ska jag ge honom all den ära som tillkommer den som är stor och mäktig, för han har gett sitt liv i döden. Han betraktades som en syndare när han bar mångas synder och ingrep för deras skull och bar fram deras sak inför Gud.

Alla övergav Jesus när han stod inför sitt lidande, och fortfarande är det många som vänder honom ryggen. Många motarbetar honom och föraktar honom, spottar på honom för att han är en förlåtande Gud. Var står du? Motarbetar du honom eller tar du emot honom och det han erbjuder dig?

Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra. / 1 Thess 5:15

Att frukta Herren är att hata det onda. /Ords. 8:13

Det onda och det goda

jn8_32.gif

Det finns mycket man kan tycka är gott i livet. Det finns också ett ganska så kompakt mörker, som människor inte ser. De går i mörkret, men vet ej om det.

Bara ikväll på Melodifestivalen har vi sett hur mörkret breder ut sig, sakta men säkert får vi höra både programledare och sångare hylla det mörker som de inte vet om att de går i. (Ett exempel bara, det finns fler som du vet..)
Onani-sång fick vi höra.
Skulle det vara roligt?

Jag tycker det är så fruktansvärt dåligt. Så genomdåligt, urdumt, fullständigt tomt på allt vad kärlek och hyfs och respekt heter. Jag är uppvuxen på den tiden då det var en sångfestival med många härliga sånger, härlig musik att sjunga till, och härliga artister.

Då fanns fortfarande respekten kvar. Men nu har vi i snart sagt varje program på TV programledare som driver med Tro, som hasplar ur sig sådana fräckheter och dumheter så man blir matt. Vart är världen på väg?

Dessa dåliga attityder smyger sig in så att säga omärkbart, de bara finns där, ingen reagerar……??? Vart är vi på väg? Ja jag vet vart det brakar hän; men vet DU?

Jag vill fylla mitt liv med livets goda. Det innersta måsta få “mat”. Den maten får jag i Guds Ord, som står för sanningen, hur får du din mat?

Hur kan ljuset ha samband med mörkret?

Att skriva om…Framtid-nutid– Ledning för livet

 

Uppenbarelseboken handlar både om framtid och nutid. Den ger framtidshopp till alla troende, särskilt dem som har fått lida för sin tro, genom att framhålla att Jesus är den slutlige segraren över ondskan och att evigheten tillsammans med honom är en verklighet.

Men boken ger också ledning för livet i dag genom att undervisa om Jesus Kristus och hur vi kan leva med honom redan nu. I ett uttrycksfullt bildspråk får vi veta att:

1. Jesus ska komma tillbaka.

2. Ondskan ska bli dömd

3. De döda uppstå för att möta en dom, antingen till evigt liv eller evig fördömelse.

Joh Upp 1:4 Jesus ber Johannes att skriva till sju olika församlingar där denne är välkänd och där man har läst hans tidigare brev. Breven adresserades så att de kunde läsas och cirkuleras efter ett visst mönster medsols till församlingarna längs den romerska vägen genom provinsen Asien (nuvarande Turkiet).

Hälsningar till de sju församlingarna

Från Johannes, till de sju församlingarna i Turkiet:

“Kära vänner!

Jag önskar er nåd och frid från Gud, som är och som var och som ska komma, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, Guds uthålliga och trovärdiga vittne. Han var den förste som uppstod från de döda för att aldrig mer dö igen. Han är mycket större än någon kung i hela världen, All äran tillhör honom, som alltid älskar oss och som gjort oss fria från våra synder genom att offra sitt blod för oss. Han har samlat oss i sitt rike och gjort oss till präster åt sin Gud, sin Far. Hans är äran för evigt. Han regerar i evighet! Amen.”

* “De sju andarna” är ett annat namn på den helige Ande. Talet sju används genom hela Uppenbarelseboken som en bild på helhet och fullkomlighet. Se även i noterna til Joh 3:6 och Apg 1:5 ang den helige Ande.

Kraftens Ande, ge styrka och liv åt Guds kyrka till kärlek och tjänst. /B Karlsson

Jesus/ Han är den jag älskar

 

Jesus.

Hans namn är underbart. Hans person är underbar. Han är ljuvlig och sann. Han finns varje stund hos mig, i djupet av mitt hjärta. Vad skulle jag gjort om jag inte fått lära känna honom. Det är inte en fråga jag ställer, utan en djup gråt utav en glädje jag kanske aldrig riktigt kan förklara.

Den dagen jag förstod att jag var frälst, den dagen glömmer jag aldrig. Tänk, att jag fick lära känna honom. Han är den jag älskar mest av allt och alla.

Därför att jag fått denna lycka, därför vill jag visa min hunger, min hunger efter mer av honom. Han har sagt att vi skall följa honom, han sade: Kom!

Därför vill jag följa honom, min Mästare, jag vill bli/vara en människofiskare. Lära de människor som hungrar efter kärlek och rättfärdighet, vem han är. Denne man som människor gör sig löjliga över, denne man, Jesus, som människor förnekar, denne man, Jesus, som man säger inte finns eller någonsin har funnits.

Denne man som botar alla slags sjukdomar, denne man som reser upp döda, denne man som tar bort ondska och sätter dit kärlek istället. Denne man, Jesus, han finns. Här och nu finns han, och i evigheters evigheter skall han finnas.

Paulus skriver: Jag…har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. /Ef 3:8-9

Vad var Guds skäl till detta?

“Jo, att alla himlens makter skulle inse hur otroligt vis Gud är när de ser både judar och andra folk förenade tillsammans i hans församling. På så sätt förverkligar nu Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre, den plan han hade från början.”/Ef 3:10-11
“Nu kan vi frimodigt komma till Gud och veta att han med glädje hälsar oss välkomna, när vi kommer tillsammans med Kristus och tror på honom.” /Ef 3:12

Vi vet att vi kommer att bli välkomnade av Gud, vi är ju hans barn genom vår gemenskap med Jesus.

Var aldrig rädd för Gud. Han vet vem du är, han har skapat dig. Du kan tala med honom om allt. Han väntar på att du skall närma dig honom. Genom Jesus.

Med all min kärlek/Maria

Om Jesu återkomst/ Den slutliga domen

jesus.gif

Om Jesu återkomst kan vi spekulera, undra, tycka och tänka. Jag tycker jag med och det jag tycker är att man skall ha en tro och man skall läsa bibeln och följa Guds ord. Här tar jag med vad Jesus säger om den sista tiden, då han förklarar var vi kommer att hamna en dag, om vi inte gör Guds vilja.
Matteus 25:31- berättar för oss vad Jesus själv säger:

Men när Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på Guds tron. Alla folk ska samlas inför honom, och han ska dela människorna i två grupper, som en herde skiljer fåren från getterna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra.

Sedan ska kungen säga till dem på den högra sidan:

Kom, ni som min Far har välsignat, och gå in i det rike som från världens början gjorts i ordning åt er! Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.”

Då kommer dessa rättfärdiga att svara:

Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? Eller som främling och hjälpte dig? Eller naken och klädde dig? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?”

Och kungen ska säga till dem: “När ni gjorde detta för dessa mina minsta bröder gjorde ni det för mig!”

Därefter ska han vända sig om till dem som står på den vänstra sidan och säga:

“Gå bort med er, ni förbannade, till den eviga eld som gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, men ni gav mig ingen mat, jag var törstig, men ni gav mig ingenting att dricka. Jag var en främling, men ni vägrade att ge mig husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte.”

Då ska de säga: “Herre, har vi någonsin sett att du var hungrig eller törstig, eller att du var en främling, eller att du var naken eller sjuk eller i fängelse utan att vi hjälpt dig?

Och kungen ska svara:

När ni vägrade att hjälpa den minste av dessa mina bröder, då vägrade ni att hjälpa mig.”

Och de ska gå bort till evigt straff, men de som gjort Guds vilja ska leva för evigt.” Continue reading

Att bli frälst/ 2 Kor: 5 Återförenade

Jesus är min vän, han sviker aldrig, men det största är: Han är vår Herre, min Herre.

Den som tar emot Jesus som sin frälsare blir en ny människa invärtes. Den helige Ande ger henne nytt liv och hon är inte längre densamma som förut. Det är inte fråga om rehabilitering, omprogrammering utan om en ny skapelse som lever i en livgivande gemenskap med Jesus Kristus (Kol 2:6-7) Människan får ett nytt liv.

Gud för oss tillbaka till sig själv, till utgångspunkten (försonar oss med sig), genom att utplåna vår synd (se även Ef 2:13-18) och göra oss rättfärdiga. I och med att vi börjar tro på Kristus är vi inte längre fiender och främlingar för Gud.

När vi nu har blivit försonade med honom (har det rätt ställt med honom- Rom 5:1) ger han oss förmånen att uppmuntra andra till detsamma.

“Det var Gud som genom Kristus återförenade världen med sig själv, och han anklagade inte längre människan för hennes synder utan utplånar dem. Detta är det underbara budskap som han har gett oss för att vi ska berätta det för andra.”

*

Denna dagen är frälsningens dag.

*

Bli en själavinnare.

*Kristus säger: “Giv mig allt. Jag vill inte ha lite av er tid, lite av era pengar och lite av ert arbete.

Gud har en plan../ Paulus i Galaterbrevet

 

Paulus får en speciell uppgift. Paulus hade inte valt att bli apostel, det var Kristus som hade utsett honom. Paulus predikan till Galaterna grundade sig inte på mänsklig visdom. De goda nyheter Paulus predikade hade Jesus Kristus själv som garant. Eftersom Jesus själv utsett apostlarna att vara hans oficiella budbärare lyder vi honom när vi rättar oss efter apostlarnas undervisning i Nya testamentet.

Eftersom det var Gud som ledde Paulus i hans tjänst gjorde han inget annat än det Gud redan planerat och gett honom kraft att utföra.

Gal 1:11-15

“Kära vänner, jag försäkrar er att den väg till himlen som jag predikar om inte är byggd på människors idéer eller drömmar. Mitt budskap kommer nämligen från ingen mindre än Jesus Kristus själv, som har talat om för mig vad jag ska säga. Ingen annan har undervisat mig.

Ni vet ju hur skoningslöst jag när jag levde enligt den judiska lagen förföljde de kristna och gjorde allt jag kunde för att utrota dem. Jag var en av de mest fanatiska judar i min egen ålder som fanns i landet när det gällde den judiska tron. Jag försökte så långt det var möjligt att följa alla de gamla buden och föreskrifterna i min religion.

**Men så hände något! Redan innan jag var född hade nämligen Gud utvalt mig att bli hans egendom, och i sin godhet och nåd gav han mig uppgiften att gå till främmande folk och berätta den goda nyheten om Jesus, Guds Son.**

**Så säger Paulus i Galaterbrevet. Och det är så gott att han säger just detta att Gud hade en plan med hans liv, och den planen var att gå ut och sprida evangelium.

Att få göra Guds vilja; det är stort det.

Jesus sade till Saul: Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. /Apg 9:6

och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta? Joh. 11:26

*

Bön / Den envisa änkan

 

Har ni läst liknelsen Jesus berättar om den envisa änkan? Den kommer här och berättar för oss att den som ber och är envis i bön, och eftersom Gud skall låta sina utvalda få rätt……

Lukas 18:1-8

En dag berättade Jesus denna liknelse för att visa hur viktigt det är att inte ge upp utan att be tills svaret kommer.

“I en stad fanns det en domare”, sa han, “en mycket gudlös man, som inte visade någon respekt varken för Gud eller människor.

I samma stad fanns en änka som ständigt och jämt kom till honom och sa:

“Hjälp mig att få rätt mot min motpart som alltid anklagar mig.” Under lång tid avvisade han henne, men till slut började hon gå honom på nerverna.

Då sa han till sig själv: “Jag bryr mig varken om Gud eller människor, men den här kvinnan är så besvärlig så jag ska hjälpa henne att få rätt. Jag är trött på att hon springer här ständigt och jämt!”

*

Sedan sa Jesus: “Om till och med en orättfärdig domare kan ge med sig, tror ni då inte att Gud ska låta sina utvalda få rätt när de dag och natt ber till honom?

Jag försäkrar er att han ska skynda sig och hjälpa dem! Men frågan är: kommer Människosonen att finna några bland er som tror när han kommer tillbaka?”

Att hålla ut i bön tills bönesvaret kommer behöver inte vara detsamma som att upprepa sig i oändlighet eller sitta av outhärdligt långa bönemöten. Bön kan vara en livsstil.

Att be oupphörligt är att överlämna alla sina behov till Gud och leva för honom dag för dag i förväntan på att svaret ska komma.

När vi lever i tro på det sättet ger vi inte upp. Gud kan låta svaret dröja, men i så fall har han goda skäl till det, och vi ska inte tolka det som att han avvisar vår bön. När vi är uthålliga i bönen stärks vår tro, vårt hopp och vår karaktär.

Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber honom om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. / 1 Joh 5:15

Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Ord. 7:1

Att tänka på…. / Enhet; säger den helige Ande

cb030210.jpg

Efesierbrevet 4:2-3

“Var ödmjuka och milda. Ha tålamod med varandra, och ha överseende med varandras brister. Låt er ledas av den Helige Ande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som Anden ger.

Efesierbrevet 4:4-7

“Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samma Ande och vi har alla blivit kallade till samma hoppfulla framtid. För oss finns det bara en Herre, en tro, ett dop. Vi har alla samme Gud och Far, som står över oss alla och är i oss alla och lever genom varje del av oss. Men Kristus har också gett var och en av oss en särskild utrustning, just det som han i sin nåd vill ge oss ur sitt rika förråd av gåvor.”
Så står det i Efesierbrevet som Paulus skrev. Det här är inga gamla ord som vi kan glömma och sopa under mattan om vi vill och har lust, för att saker och ting och människor inte passar den mallen vi vill rätta oss efter.

Skall vi rätta oss efter något så är det Guds Ord. Han har klart och tydligt talat om hur han tycker vi människor skall vara mot varandra, och hur vi borde verka i kyrkor och församlingar. Men vi har kommit i tider… till en falsk ekumenik….

Man kan undra ibland om det inte är så att den största avundsjukan och osämjan finns just bland de kristna…

Ingen kommer någonsin att bli perfekt på denna jorden. Alltså måste vi acceptera varandra trots bristerna. När vi upptäcker fel hos andra troende ska vi visa tålamod och vänlighet.

Är det någon som på ett påtagligt sätt irriterar dig genom sin personlighet eller sina handlingar? Be då för den personen, istället för att bara se på hans eller hennes svaghet.

Ta dig tid att vara tillsammans med vederbörande. Du kanske kommer till den åsikten att du lär dig uppskatta den personen väldigt mycket.

Många tråkiga saker händer just på grund av vår ovillighet att se andra. Många tråkiga saker kan undvikas om vi går till oss själva och talar om för oss att vi faktiskt saknar ödmjukhet eller att vår själviskhet och vårt högmod måste komma på en annan och lägre nivå. Amen.

“Gläd er nu mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er.” / 2 Kor 13:11

Guds kärlek till oss / Min glädje

livingwaterjesus2.jpg

Livet är kort. Det far förbi som en vindfläkt, och våra dagar är som ogripbara skuggor.

“Vår livslängd är lika osäker som morgondimman – ena ögonblicket ser vi den, i nästa är den borta”, säger Jakob (Jak 4:14).

Varför skriver jag detta? Jo, för att jag har förstått hur fort ett liv kan ändras, jag har också förstått hur viktigt det är att följa Gud, ha en levande relation med honom, att älska och värdesätta och prisa honom. Halleluja! Min glädje är så stor!

Han lyfter av tunga bördor, så har han gjort så ofta för mig! Varför har han kunnat göra det? Se här vem han är och vad han gör för oss:
1. Hans storhet är ofattbar. 2. Han handlar underbart med varje generation.

3. Han kännetcknas av härlighet och majestät. 4. Han utför mäktiga gärningar.

5. Han är rättfärdig. 6. Han är god, barmhärtig, tålmodig och kärleksfull.

7. Han visar medlidande med alla. 8. Han regerar i ett evigt rike.

9. Han är den som förser oss med mat, dryck och allt annat vi behöver.

10. Han är rättvis och god. 11. Han är nära dem som söker honom.

12. Han hör våra rop om hjälp och beskyddar oss.

Allt detta är Gud. Allt detta gör Gud. Skulle jag då inte vara tacksam och glad och ära honom? Han som är allt för mig.

Dignar DU under en tung börda så ska du veta: Be honom om hjälp och han kommer till din hjälp. Så har han gjort för mig i alla år. Amen.

Min mun vill öppnas för att sjunga och lovprisa dig.

Mitt hjärta sjunger av glädje för att du är min Gud.

Mina fötter vill dansa en dans för att glädja dig.

Hela mitt jag vill lovprisa dig, för evig tid. /M

belong13.gif