Om Jesu återkomst/ Den slutliga domen

jesus.gif

Om Jesu återkomst kan vi spekulera, undra, tycka och tänka. Jag tycker jag med och det jag tycker är att man skall ha en tro och man skall läsa bibeln och följa Guds ord. Här tar jag med vad Jesus säger om den sista tiden, då han förklarar var vi kommer att hamna en dag, om vi inte gör Guds vilja.
Matteus 25:31- berättar för oss vad Jesus själv säger:

Men när Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på Guds tron. Alla folk ska samlas inför honom, och han ska dela människorna i två grupper, som en herde skiljer fåren från getterna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra.

Sedan ska kungen säga till dem på den högra sidan:

Kom, ni som min Far har välsignat, och gå in i det rike som från världens början gjorts i ordning åt er! Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.”

Då kommer dessa rättfärdiga att svara:

Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? Eller som främling och hjälpte dig? Eller naken och klädde dig? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?”

Och kungen ska säga till dem: “När ni gjorde detta för dessa mina minsta bröder gjorde ni det för mig!”

Därefter ska han vända sig om till dem som står på den vänstra sidan och säga:

“Gå bort med er, ni förbannade, till den eviga eld som gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, men ni gav mig ingen mat, jag var törstig, men ni gav mig ingenting att dricka. Jag var en främling, men ni vägrade att ge mig husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte.”

Då ska de säga: “Herre, har vi någonsin sett att du var hungrig eller törstig, eller att du var en främling, eller att du var naken eller sjuk eller i fängelse utan att vi hjälpt dig?

Och kungen ska svara:

När ni vägrade att hjälpa den minste av dessa mina bröder, då vägrade ni att hjälpa mig.”

Och de ska gå bort till evigt straff, men de som gjort Guds vilja ska leva för evigt.”

***Man har diskuterat mycket om vilka dessa “minsta bröder” är. Några tror att det är judarna, andra att det gäller alla kristna, eller möjligen alla som lider.

Det finns likheter med frågan “vem är min medmänniska” som Jesus får i Lukas 10:29. Men det är ju inte vem det gäller som är det viktiga utan vad det är som kan fylla ett akut behov, nämligen villigheten att tjäna.

Liknelsens syfte är att vi ska älska allt och alla och hjälpa alla som behöver det. Gud blir ärad när vi gör detta av kärlek till honom.

Det verkliga beviset på vår tro är vårt sätt att handla. Att behandla alla vi möter som vi skulle behandla Jesus är inte lätt. Det vi gör för våra medmänniskor visar hur allvarligt vi tar på Jesu ord till oss….

Vi behöver inte vara rika, intelligenta eller utrustade på något särskilt sätt. Det är enkla tjänster för vår medmänniska i vår närhet. Det finns ingen ursäkt för den som bara går förbi dem som har stora problem. Hur ser det ut idag? Vilka får hjälp?

Månar vi om vår medmänniska?

Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Upp. 22:7

Och Anden och bruden säger: ‘Kom!’ Och den som hör det må säga: ‘Kom!’ Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. Upp. 22:17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.