Archives

SEKTER och Hemliga Sällskap i Sverige och Världen/ Bok

Hemliga sekter och sällskap

Vare sig du tror på Gud eller inte och kanske inte heller vet vilken stor villfarelse som drabbat världen sedan så många år…så ska du i alla fall få chans att läsa något som du behöver veta en hel del om…för att inte gå fel.
Jesus varnade oss för falska lärare och för dem som har orena hjärtan i fråga om att visa på vem han är och vem Gud är. Men.. är man en Jesustroende och man tror på evangelium och dopet i vatten och allt vad Jesus lär, så vet man hur farliga de sällskapen är.. som det står om i den bok jag vill presentera för dig,, och jag tycker du ska ta reda på hur det ligger till.

Jag vill alltså visa dig en bok som jag nyss lånat och som behandlar följande ämnen :

SEKTER Och Hemliga Sällskap i Sverige och Världen.

Boken är skriven av Claes Svahn, Se bild ovan.

Boken är en Månpocket och går säkerligen att köpa i de flesta bokaffärer eller Pressbyrån.

*
*

Vad handlar den egentligen om då? Jag berättar från baksidan av boken och där står det följande:

Claes Svahn berättar om hur vi människor dras till hemligheter och låter oss utnyttjas av sekter trots att vi borde veta bättre och hur lite svenska politiker gör för att stoppa detta.

En svensk riksdagsledamot berättar om hur hennes telefon avlyssnades, avhoppare från omstridda sekter som Jehovas Vittnen och Scientologerna talar om förtryck och iskall beräkning och en medlem i Moon-kyrkan ger sin bild av hur denna högerextrema sekt fungerar. I den här boken får vi möta till synes oskyldiga hemliga sällskap, religiösa sekter som förvränger medlemmarnas sinnen och domedagssekter som inte tvekar att ta livet av sina egna medlemmar. /Claes Svahn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Boken ca 285 sidor, ger oss insikt i Frimurarna,  Livets Ord,  Skull and Bones,  Ku Klux Klan,  Maffian,  Bilderberggruppen,  Plymothbröderna,  Opus Dei,  Knutby, Soltemplarorden (Djävulen återfödd),  Att starta en sekt…och mycket mer!

Jag vill inget ha att göra med någon av dessa i boken, men det är intressant att läsa om ämnet!

/

VARNING för “Jehovas Vittnen” Ta INGEN som helst kontakt med dem, bli inte vilseförd.

 

 

Know Your Enemy (Part 73 – Jehovah’s Witnesses) 

Frimurare

http://www.youtube.com/watch?v=eIJV9XccXGs&feature=share&list=PLC0E7443B39E4C295

Denna video om de falska människorna /kyrkan “Jehovas vittnen” kommer att undervisa dig om hur farliga de är att ta kontakt med eller vara medlem hos. Akta dig för dem.

Denna video visar på Frimurare som styr som de vill över människor i deras “kyrka”, med spioneri och med hårda tag. De säger att ärkeängeln Mikael är Gud…m m.  Jehovas vittnen har släktskap med Katolska Kyrkan och Frimurarna! De ägnar sig också åt att ha “KONTAKT med de döda!” Många vet att de har sagt felaktiga profetior om NÄR Jesus skall komma tillbaka, det har varit så i många år.

De har verkligen underliga idéer och dem ser du i filmen, stoppa filmen och läs i texten som visas  i rutor.
Det är mycket viktigt att sådan här information kommer ut, för de förstör människors liv!
Se vilken stil /utseende som  C Russell´s grav har!

 

/Maria

 

Falsk religion/Jehovas Vittnen och falska förutsägelser

 

HAROLD CAMPING PROVED FALSE! /Jehovas Vittnen och falska besked, VIDEO:

http://youtu.be/ElCiL3H0VYE

Domedagen? The Rapture? Slutet av världen? När? Harold Camping (Familj Radio / Open Forum Radio Program) har förutspått/förutspådde, (förutsagt) att domen kommer att börja den 21 maj 2011, med hänryckta troende som äger rum den dagen. Sedan skulle den 21 oktober 2011 komma  att vara slutet på världen enligt Mr Camping.Det har funnits andra som har profeterat liknande händelser, inklusive Edgar C. Whisenant som förutspådde (profeterade) att “uppryckning” skulle äga rum år 1988! Harold Camping skrev också en annan bok över 17 år sedan, med titeln 1994? där han gjort liknande förutsägelser om den sista tiden! Lyssna på denna viktiga video.

Du ser snart att detta är ett fruktansvärt lurendrejeri och falskhet! INGEN, nej INGEN, vet när den sista dagen är kommen, bara Gud vet, den troende vet bara ATT den dagen kommer och Jesus kommer tillbaka. Detta finns att läsa i bibeln. Är du redo inför den dagen? Har du tagit ställning för Jesus?

Bibelord: Ordspråksboken 27:1, Markus evangelium 13:31-33;  Mark 13:34-37;   5 Mosebok 18:20-22;

ENGELSKA: Judgment Day? The Rapture? The End of the World? When? Harold Camping (Family Radio/Open Forum Radio Program) has predicted (prophesied) that the Judgment will begin on May 21, 2011, with the Rapture of believers taking place on that day. Then on October 21, 2011 it will be the End of the World according to Mr Camping.

There have been others who have prophesied of similar events including Edgar C. Whisenant who predicted (prophesied) that the Rapture would take place in 1988! Harold Camping also wrote another book over 17 years ago, entitled 1994? where he made similar predictions concerning the End Times! Tune in to this important video.

Från:  B White

/Maria

Falsk religion /Jehovas Vittnen

 

JEHOVAH’S WITNESSES FALSE JESUS

Tre falska läror, Vakttornet Society motbevisas av skrifterna i Bibeln:

Se video och bibelorden som säger sanningen istället för Jehovs Vittnens lögner:
http://www.youtube.com/watch?v=J3c7JxSx_kU&feature=player_embedded#at=20 
Du kommer att förstå att videon talar sanning i denna predikan/undervisning. Det är Gud som talar i skriften, i bibeln.

Låt inte lura dig av falskheten, och släpp inte JV in i ditt hem.  /Maria

   Videon från:    SOUL REFUGE

Falsk religion /Jehovas Vittnen

 

Del 3 och del 4 får du nu läsa här, angående falska profeter/villoläror. Källa är fortfarande Bibelfokus.se

Jehovas vittnen

– Det var Charles Russell som startade Jehovas Vittnen i slutet på 1800-talet. Han kom ur den reformerta kyrkan. Russell sa själv att han fick en rad änglabesök och att han fick ta emot uppenbarelser direkt från Gud.

Inom Jehovas vittnen sägs också att dom äldste fått ta emot undervisning från änglar. Vad fick dom då för undervisning? Jehovas vittnen har en egen översättning av Bibeln. I deras t.ex. Johannesevangelium 1:1 står det:

•”I begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var en gud ”
Observerade du skillnaderna och att det står gud med litet “g “? Alltså att Jesus bara var en gud bland andra gudar. För att få stöd för denna villfarelse så vände sig Jehovas vittnen till ett spiritistiskt medium vid namn Johannes Greber som med hjälp av meddelanden från andevärlden hjälpte till med Jehovas vittnens bibelöversättning.

Charles Russell undervisade också att Jesus i himlen var den samme som ärkeängeln Mikael. Han kom sedan till jorden som en vanlig människa. När han uppstod efter sin död så var detta en pånyttfödelse, och den skedde bara andligen.

Jesus är hos Jehovas vittnen alltså inget mer än en pånyttfödd människa som inte existerar kroppsligen. Vi ser alltså även här degradering av Jesus.

Och då måste vi fråga oss vem det är som kommer förklädd som en ängel när han talar till Jehovas vittnens ledning? Vi skall komma ihåg att Jesus är Gud, och han behöver inte bli född på nytt.
————

Del 4:

Christian Science/Kristen vetenskap

– På 1870-talet startade Mary Baker Eddy den ockulta och gnostiska rörelsen Christian Science. Hon kom ur den reformerta kyrkan. Under en sjukdomstid sade hon sig ha fått ta emot en uppenbarelse från Jesus, vilken ledde fram till denna rörelses bildande.

Christian Science undervisar att bara det andliga är det verkliga och att det fysiska och det materiella skall man inte ta intryck från. Sjukdomar t.ex. är bara illusioner som botas med andlig kunskap.

Denna typ av villfarelse kallas sedan gammalt “gnosticism”, och det var den som den unga kyrkan också fick fajtas mycket hårt med för nästan 2000 år sedan. Jag tar med Mary Baker Eddy här eftersom hennes läror starkt påverkat den amerikanska trosrörelsens störste teolog Essek W Kenyon, som i sin tur Kenneth Hagin (se nedan) tagit det mesta av sin undervisning från.

Essek W Kenyon gick nämligen på ett universitet som hade anknytning till Christian Science och han har medgett att deras lära påverkade honom mycket. Kenyon kom så småningom fram till villoläran om att Jesus dog andligen, blev född på nytt, och att vi är helt jämlika med Jesus.

Här har du också ett exempel på degradering av Jesus och upphöjelse av människan – en bit av “villfarelsens röda tråd”, antikrists ande, som löper genom historien.

 http://www.bibelfokus.se/falskaprofeter  HÄR kan du LYSSNA på detta inlägg

Följ fortsättningen i denna kategori:  Profetiska budskap /Kram f Maria

Sanningar om Jehovas vittnen/Villolära

jesus-christ-my-house-is-a-house-of.jpg     Jehovas vittnen-          Villolära.   Ur boken Lögnprofeter

Vad vet man om Jehovas vittnen?  Jag fortsätter att berätta för er om Jehovas Vittnen, vad de tror och hur de utövar sin s k tro. *JV ställer människan helt på djurens nivå och citerar därvid Pred.3:19.

Men i vilket avseende människan verkligen har något gemensamt med djuren framgår av vers 20: “Alla skola de åter varda stoft.” JV förnekar, att människan består av kropp, själ och ande, vilket dock så tydligt visas av Skriften (1 Thess 5:23; Matt 10:28 m fl bibelställen) JV är blinda för att begreppet själ används i Bibeln i mer än en betydelse. “Själ” kan visserligen avse hela människans varelse (1 Mos 2:7; Apg 27:37 ), men kan även ha andra betydelser, såsom i 3 Mos 17:11, där “Själ” betecknar det organiska livet, “köttets själ”, som det heter där, den biologiska livsfunktionen.

I Apg 4:32 står ordet “själ” för människans sinnelag, känslor och tänkesätt, medan 1 Petr 1:9 och Matt 10:28 har begreppet “själ” som beteckning för människoanden. Att människan både ÄR en själ och ÄGER en själ framgår tydligt av Sktiftens ord.

Att människan består av något mer än den förgängliga kroppen framgår klart och tydligt av Jesu ord om den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31). JESU ORD till rövaren på Korset (Luk 23:43), visar också, att denne liksom personerna i förra bibelrummet ägede något, som skulle lämna kroppshyddan och gå till en annan plats efter dödsögonblicket. 

Moses och Elia på förklaringsberget (Luk 9:30), borgar också för att det finns något oförgängligt, oförstörbart, odödligt hos människan. –Paulus “skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren” (2 Kor 5:8). Aposteln ägde något, som kunde lämna kroppen! Det var hans personlighet, hans verkliga jag, hans ande.

Liknande ord talar Petrus i 2 Petr 1:15. Paulus hade den tron, att han faktiskt kunde “vara skild från sin kropp” och ändå existera (2 Kor 12:2,3). ALLTSÅ: en mångfald bibelställen talar alltså ett tydligt språk om att människan är i besittning av något oförgängligt, evigt, odödligt.–

Att detta är Bibelns oomkullkastliga lära framgår av ovan nämnda bibelställen/bibelrum jämte många andra —-Själarna under altaret (Upp 6:9-11) och andarna i fängelset (1 Petr 3:19-20 icke att förglömma  Jfr även 1 Petr 3:18-20. /Ur boken Lögnprofeter av F Thorell/ 

*

 /Vi vet att JV har egen litteratur, som utgör en handledning för dem, vi vet att det är andefattigt religionssurrogat.

 OCH vi vet att bästa botemedlet Mot villfarelse är UPPLYSNING. 

Gud har lagt evigheten i människornas hjärta och han har ett särskilt syfte med henne i sin plan. Människan har ett evighetshopp, det har vi fått från Gud, människan kommer att dömas efter döden….Vi skiljer oss ifrån djuren alltså…..
******************

Mitt hemland är inte här, det är långt bortom skyar  Här är jag Blott en gäst. Till och med tiden är lånad, ingen vet hur lång.

*

Jag ser uppåt, mot ljuset, och hör trumpeter, och snart skådas Jesus på skyn. Då är jag framme, jag är hemma. Jag har brunnit av tro, och arbetat färdigt. Vila är vad som väntar. /Maria

Sanningar om Jehovas vittnen

jesus-is-lord.jpg

Det florerar en hel del osanningar. Då menar jag om vad Jehovas vittnen sprider för osanningar, det är väl dags att klargöra en del saker.

Jag är ingen expert men sunda förnuftet kan ju tala om för mig och andra att det inte står väl till med deras “lära”. Den är för det första påhittad av en man vid namn Charles Taze Russell,f 1852, död 1916. Vad säger då deras lära? Jag tar upp en del saker här:

*Den kristna läran om Gudomens treenighet förkastas av JV såsom varande “en satans uppfinning, som det kristna prästerskapet anklagas för att vara upphovsmän till, och den kallas oförnuftig och falsk.

JV skriver: “Han var en Gud, men icke alls den allsmäktige Guden.” Här framgår det att de numera tror på t v å Gudar i alla fall. Men de erkänner icke Jesus vara en gudomsperson så som Bibeln lär.

*När Jesus Kristus kom till jorden, kom han enbart som människa.”      JV förnekar det gudomliga elementet vid Jesu människoblivande.

 Bibeln säger oss att:

Kristus i utvärtes motto befanns vara “såsom en människa”, (Fil 2:7), men samtidigt att gudomens hela fullhet bodde i honom lekamligen, (Kol 2:9)

*Kristi Gudom: JV förkastar Bibelns lära om Kristis Gudom:

“Sonen är icke lika i makt och härlighet med Fadern.” “Jesus var icke någon gudamänniska”. Så står det i deras böcker.

DU KAN LÄSA I följande bibelställen om att KRISTUS ÄR en gudomsperson:

Rom 9:5; 1 Joh 5:20; Joh 1:1. Detta kallar JV för djävulsdyrkan, för att vi gjort en “människa” d v s Jesus till Gud. På en bild i deras böcker visas några kristna som knäböjande tillber vid ett altare. Under bilden står det: “Avgudadyrkan”, Dräpen avgudadyrkarna!”.

Vår skrift dvs BIBELN, lär emellertid att Jesus Kristus var Guds Son redan före världens begynnelse. Läs därför: Ps 2:7, 45:7; Joh 3:16; Kol 1:15; Joh 1:1-14 m fl.

*Kristi självexistens:

Åter och åter poängterar JV, att Kristus är ett “skapat” väsen.

Detta påstående står i rak strid mot Bibeln, som säger, att Jesus är “född”, “förstfödd före allt skapat”, (Kol 1:15) Han står över det skapade, ty “genom honom har allt blivit till (Kol 1:16, 17; Joh 1:3). Han är SKAPAREN. – icke någon skapelseprodukt.

Därför äger han- till slillnad från skapelsen – “liv i sig själv” (Joh 5:26), d v s sk självexistens, och “gör levande, vilka han vill.” v 24.

Ja nu får du läsa bibelställena och se att JV inte kan ha rätt i det de säger. Är du en troende behöver du knappast läsa detta inlägg, men jag tar med denna information från Folke Thorells bok: Lögnprofeter,   för jag anser att människor inte skall komma in i JV:s sekt. Jag återkommer i ämnet.

Sanningar om Jehovas Vittnen

 frihet.jpg   JESUS är Vägen Sanningen och Livet

 

Vad är bästa medlet mot undran? Jo, det är Upplysning. Vill man veta något så bör man kunna hämta upplysningar om det man undrar över. Jag visste redan tidigare om att Jehovas vittnen inte tror på att Jesus Kristus är en i treenigheten, jag visste att de tror att Jesus är ärkeängeln Mikael, jag visste att de tror att Jesus kom till jorden utan sin odödlighet..

Och nu får jag mina kunskaper bevisade ur en skrift som jag håller i min hand av Folke Thorell. Den är skriven för längesedan men innehåller sådant som alla borde veta om Jehovas vittnen. Man får inte skriva av den, men jag kan ju nämna sådär i förbifarten en del saker, och vill du veta mer får du fråga.

Denna rörelse Jehovas vittnen kallade sig ursprungligen för Millenii (Tusenårsrikets)daggryningsfolk. Bildat år 1877, i Pittsburgh av Charles Taze Russell. Han konstruerade de mest häpnadsväckande lärouppfattningar, för han tvivlade på alla kristna läror, så…

År 1879 kom tidningen “Vakttornet”. År 1884 grundade han Vakttornets traktat och bibelsällskap: Vakttornet, Vakna, En ny värld. Russell dog 31 okt 1916. Om treenigheten säger de: “En satans uppfinning” och om människan säger de att den INTE består av Kropp, själ och ande, men detta kan du se i Skriften att den gör: 1 Thess 5:23; Matt 10:28; mf bibelställen.

De kallar tron på ande själ och kropp för demonreligion. Där slutar jag min lilla utläggning och vill bara säga att jag inte vill att människor går till Jehovas Vittnen och blir medlemmar och blir grundlurade, på grund av dessa orsaker du läst här och sedan finns det mycket mer att veta…Deras religion är antikristlig i högsta grad./Maria