Sanningar om Jehovas vittnen/Villolära

jesus-christ-my-house-is-a-house-of.jpg     Jehovas vittnen-          Villolära.   Ur boken Lögnprofeter

Vad vet man om Jehovas vittnen?  Jag fortsätter att berätta för er om Jehovas Vittnen, vad de tror och hur de utövar sin s k tro. *JV ställer människan helt på djurens nivå och citerar därvid Pred.3:19.

Men i vilket avseende människan verkligen har något gemensamt med djuren framgår av vers 20: “Alla skola de åter varda stoft.” JV förnekar, att människan består av kropp, själ och ande, vilket dock så tydligt visas av Skriften (1 Thess 5:23; Matt 10:28 m fl bibelställen) JV är blinda för att begreppet själ används i Bibeln i mer än en betydelse. “Själ” kan visserligen avse hela människans varelse (1 Mos 2:7; Apg 27:37 ), men kan även ha andra betydelser, såsom i 3 Mos 17:11, där “Själ” betecknar det organiska livet, “köttets själ”, som det heter där, den biologiska livsfunktionen.

I Apg 4:32 står ordet “själ” för människans sinnelag, känslor och tänkesätt, medan 1 Petr 1:9 och Matt 10:28 har begreppet “själ” som beteckning för människoanden. Att människan både ÄR en själ och ÄGER en själ framgår tydligt av Sktiftens ord.

Att människan består av något mer än den förgängliga kroppen framgår klart och tydligt av Jesu ord om den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31). JESU ORD till rövaren på Korset (Luk 23:43), visar också, att denne liksom personerna i förra bibelrummet ägede något, som skulle lämna kroppshyddan och gå till en annan plats efter dödsögonblicket. 

Moses och Elia på förklaringsberget (Luk 9:30), borgar också för att det finns något oförgängligt, oförstörbart, odödligt hos människan. –Paulus “skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren” (2 Kor 5:8). Aposteln ägde något, som kunde lämna kroppen! Det var hans personlighet, hans verkliga jag, hans ande.

Liknande ord talar Petrus i 2 Petr 1:15. Paulus hade den tron, att han faktiskt kunde “vara skild från sin kropp” och ändå existera (2 Kor 12:2,3). ALLTSÅ: en mångfald bibelställen talar alltså ett tydligt språk om att människan är i besittning av något oförgängligt, evigt, odödligt.–

Att detta är Bibelns oomkullkastliga lära framgår av ovan nämnda bibelställen/bibelrum jämte många andra —-Själarna under altaret (Upp 6:9-11) och andarna i fängelset (1 Petr 3:19-20 icke att förglömma  Jfr även 1 Petr 3:18-20. /Ur boken Lögnprofeter av F Thorell/ 

*

 /Vi vet att JV har egen litteratur, som utgör en handledning för dem, vi vet att det är andefattigt religionssurrogat.

 OCH vi vet att bästa botemedlet Mot villfarelse är UPPLYSNING. 

Gud har lagt evigheten i människornas hjärta och han har ett särskilt syfte med henne i sin plan. Människan har ett evighetshopp, det har vi fått från Gud, människan kommer att dömas efter döden….Vi skiljer oss ifrån djuren alltså…..
******************

Mitt hemland är inte här, det är långt bortom skyar  Här är jag Blott en gäst. Till och med tiden är lånad, ingen vet hur lång.

*

Jag ser uppåt, mot ljuset, och hör trumpeter, och snart skådas Jesus på skyn. Då är jag framme, jag är hemma. Jag har brunnit av tro, och arbetat färdigt. Vila är vad som väntar. /Maria

2 thoughts on “Sanningar om Jehovas vittnen/Villolära

  1. Hej jag var inne på din sida. Ingen utom Jesus Kristus kan frälsa och ge evigt liv. JESUS är HERRE! Kunde inte läsa allt du skrivit, inte mitt språk. Kunde ej heller förstå om du tillhör Jehovas, jag gör det inte. Till hör bara Jesus Kritus, han som är evig. Hälsn Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.