Archive | juli 2012

Ett ord till dig/ vill berätta om Jesus till alla

 

Till er som jag mötte idag…..31/7

*

Sanningen är inte alltid populär och som person blir man inte heller populär då man håller fast  vid  det som Gud säger och som han vill att man skall bära med sig som en skatt.

Sanningen går inte att begrava och lögner kommer snart i dagen. /Ordspr 12:19

Idag fick jag tala om Jesus och hans frälsande kraft och hur han förvandlar människor. Två personer lyssnade uppriktigt och intresserat och ville veta mer om vad Jesus kan göra, det var en härlig stund. De trodde att de fick sanningen och det fick de.

Sanningen om Jesus Kristus var inte bekväm för fariséerna, och därför  ville de döda Jesus. Ja de dödade honom men de visste inte att det var enligt GUDS PLAN.

Jesus dog, för sanningen och för alla människor, och uppstod igen. Och det är vad alla borde få veta!

Personerna jag talade med var inga direktörer eller finansvalpar, utan gatans barn!

Men jag tror att de kommer att komma ur sin förnedring och sitt utanförskap för de vet att man kan söka Jesus och få nåd och råd och stöd och underbar gemenskap, dvs att bli Guds barn! Rätt tid och rätt plats idag- nja, inte först inte, men Gud styrde situationen så att det blev HELT  RÄTT! Underbare Gud! Underbare Gud!  Behandla människor som Gud vill och möt dem så som Gud önskar.

*O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftes ord. Vad du har  sagt skall gälla I himmel och på jord: “Åkalla mig i nöden, Så får du hjälp av mig!” Ja, Herre intill döden Vill jag åkalla dig.” /PN

Vad man än bär på… sjukdom, sorg, missbruk, bitterhet, fattigdom, ja alla svårigheter, så är de inte för svåra för Gud! Han hjälper i allt! Han hjälper den som vill tro på hans ord.

/Maria

 

 

 

Ordspråksboken / Ärlig eller oärlig/ Vad säger Gud?

 

 

Gud vill att vi skall leva ärligt, och ärlighet varar längst. Den ärlige får hjälp men bedragaren faller. /Ordsprboken 28:18

Gud säger i sina bud: Du skall icke stjäla…….men världen är full av orättfärdighet!

Gud avskyr allt bedrägeri med mått och vikt./Ordspr 20:10

Gud vill att människan skall leva ärligt, varför gör man inte det då? Gör sanningen så ont att man inte kan leva sant? Ja förmodligen, eftersom man ser så mycket oärlighet och smuts i världen. Korruptionen är överallt skyhög, och detta landet vi lever i är inget undantag.

Ordspråksboken säger klart och tydligt att Gud avskyr alla former av oärlighet. För den oärlige är detta illa nog, men dessutom medför oärligheten i sig själv negativa konsekvenser.

Den oärlige förlorar med tiden all trovärdighet och kan inte glädja sig åt det han skaffat sig på ett oärligt sätt.

Det är förståndigare att vara ärlig, för ”ärlighet är det bästa sättet att bli kvitt svårigheter.” /Ordspr 12:13

Gud kräver ärlighet i affärer/ Ordspr 16:11.  Hoppsan, har jag läst om orättfärdighet vid affärer? Jodå.

Ledare gläder sig när folket lever i sanning och rättfärdighet./ Ordspr 16:13   Är svenskarna ett ärligare folk än andra? Och hur är det med ledarna i Sverige, är de ärliga  och sanna?

Gud identifierar sig med den fattige på samma sätt som Jesus gör det i Matteus 25:31-46. Att hjälpa en fattig är att respektera Skaparen och hans skapelse.  Hjälper man de fattiga och de bostadlösa på rätt sätt? Det finns mycket att fundera på om man tittar på vad Guds Ord säger, och då ser man skillnaderna i hur Gud vill att man ska leva och hur man faktiskt lever, är det därför man är så rädd för bibeln? Där talar ju Gud! Det måtte vara för att man inte följer Guds Ord som det ser ut som det gör…..

/Maria

 

 

 

Falska religioner../Bibelfokus om Heidi Baker. LÄS

 

Heidi Baker och hennes grumliga vin
Vem är Heidi Baker? Vad förmedlar hon?
Är alla storslagna uppgifter om hennes verksamhet sanna

I slutet av juni 2012 höll förnyelsenätverket New Wine en sommarkonferens i Vänersborg. Huvudtalare där var Heidi Baker. Tidigare har New Wine i Sverige inbjudit talare som Randy Clark och Bill Johnson. Alla dessa tre är förkunnare som för vidare den osunda andlighet som inte minst är sprungen ur den s.k. ”Toronto-väckelsen” i mitten av 90-talet, en andlighet som senare dök upp i liknande skeenden i Pensacola och i Lakeland. Faktum är att det var efter att Randy Clark hade träffat på ”holy drunkness-förkunnaren” Rodney Howard-Browne som Randy tillsammans med John Arnott var med om att sparka igång skeendet i Toronto. Det här handlar alltså om grova villfarelser och en oren andlighet som inte på något sätt har med bibliskt förankrad kristen tro att göra. Det handlar istället om att berusa och förföra kristenheten till avfall. Vill du tränga djupare i detta vill jag gärna att du ser mitt videobaserade bibelstudium om ”Det stora avfallet”. Du hittar det här: http://bibelfokus.se/avfallet

New Wine är alltså en rörelse som i huvudsak förmedlar denna ”Toronto-andlighet”. Tyvärr är det så, att en stor del av de ungdomar som vuxit upp i kyrkorna på senare tid, fått en mycket bristfällig och vilseledande undervisning vad gäller både sann kristen tro och villfarelser i kristenheten. Det gör att många kristna ungdomar nu okritiskt dricker av det grumliga vin som New Wine allt oftare serverar (tyvärr dricker även många vuxna det). Varför de gör så beror nog på både historielöshet, dåliga bibelkunskaper, men kanske det även saknas mycket av både kritiskt tänkande och andlig urskiljning. Är du en ung kristen som läser detta, så hoppas jag inte att du blir stött nu utan att du istället tar chansen att göra en kritisk bedömning av det New Wine, Heidi Baker mfl  förmedlar. Börja gärna med att se hela det bibelstudium som jag nämnde tidigare. Jag tror det kan vara en ögonöppnare. Är du redan vaken över falsk andlighet vill jag bara gratulera dig. Det kan bli din räddning i den yttersta tiden!

New Wine-konferens i Vänersborg 2012
Jag skall själv inte skriva så mycket om konferensen här utan vill istället hänvisa till en medbloggare som själv besökte denna konferens och som rapporterat om det han upplevde. Du hittar hans rapport här: http://azaryahu.wordpress.com/ Där hittar du även en del länkar som visar på Heidi Bakers kopplingar till Todd Bentley, New Apostolic Reformation (som mer eller mindre är New age i en slags kristen förpackning), mfl.


Heidi Baker

Denna amerikanska kvinnliga förkunnare är alltså en av alla inom det som jag brukar kalla ”Latter rain-familjen”. Hennes NYA drivkraft kom i och med att hon 1994 besökte den s.k. väckelsen i Toronto. Därefter startade hon tillsammans med sin make en slags missions-/hjälpverksamhet i Mocambique, och just denna verksamhet används mycket som en intäkt för att hennes andlighet och budskap ”måste” vara av allra bästa slag. Som alltid bör man då fråga sig vad det är för andlighet och budskap hon förmedlar. Stämmer det med Bibeln? Är alla positiva berättelser sanna? Stämmer de siffror som anges om hennes verksamhet? Osv… Här menar jag att det finns många frågetecken och en del utropstecken. Självklart är jag medveten om att många afrikaner kan ha fått bra humanitär hjälp från Heidi Bakers verksamhet, men här skall vi syna det som de flesta tycks tiga om.

Verksamheten
Heidi Bakers nuvarande verksamhet startade 1995 och kallas för IRIS Ministries. Den har sin bas i Pemba, Mocambique. Inom verksamheten ryms församlingsplantering och humanitär hjälp.

Förkunnelsen
Om vi tar hennes förkunnelse först, så handlar den i vanlig ordning om mirakler, under, helande, Guds välsignelser, andliga smörjelser, väckelse, skörd, osv. Det här är precis det som kännetecknar alla förkunnare inom Latter rain-familjen. Det är så klart inte fel med tecken, under eller väckelse, men detta måste ju ligga i linje med Guds Ord för att vi skall kunna förstå att det har Guds Ande som källa. Sådana här saker sker nämligen även inom andra religioner.

I Mark 16:20 ser vi att Gud bekräftar ORDET – alltså evangelium – med tecken och under. Han bekräftar inte gärna sammanhang, förkunnare, församlingar, samfund osv. Gud ger inte sin ära åt någon annan! Det blir då en absolut nödvändighet att det måste vara Bibelns evangelium man skall förkunna om GUD skall bekräfta det budskap man kommer med. Men om det är ett korrumperat evangelium någon förkunnar, och tecken och under ändå sägs ske, ja, då är det antingen någon annan än Gud som ligger bakom dessa under, eller så är det bara lögner eller suggestion.

Vad förkunnar då Heidi Baker? Ja, inte är det Bibelns evangelium i alla fall. Hon gör som alla andra förkunnare inom Latter rain-familjen, hon pladdrar på om sin verksamhet, om alla under som skedde på det och det stället, om allt som Gud skall utföra just nu och framöver, om löften om välsignelser, om stor skörd och väckelse, osv, osv. Observera att detta inte är evangelium! Och när hon väl pladdrar på så försöker hon påskina att hon är under den Helige Andes inflytande genom pustande, stönande och konvulsioner. Du kan se exempel på det i denna video: http://www.youtube.com/watch?v=mwpvKBYQXFc . Kan man sin Bibel vet man att det där inte har något som helst att göra med biblisk kristendom! Av den anledningen är jag inte intresserad ifall ett under nu verkligen skulle ske i hennes verksamhet.

Församlingsplantering
Hur ligger det då till med den omtalade församlingsplanteringen? Vi kan se på lite enkel matematik för att utröna vad som ligger inom det rimligas gränser.

Heidi Baker sägs ha startat 5000 församlingar enbart i Mocambique sedan 1995 och totalt 8000 i världen. Det blir 1,3 församlingar per dag året runt räknat fram till idag! Alltså 9 nystartade församlingar per vecka, året runt i 17 år! Verkar det rimligt tycker du? Kan man överhuvudtaget ha kontakt med så många församlingar samtidigt? För det måste man väl ha om man räknar dem som ”sina”? Till detta skall man då lägga att Heidi Baker och hennes verksamhet samtidigt har bibelskolor, hon reser Jorden runt som förkunnare, startar barnhem, håller i matutdelning och utspisning, borrar brunnar, m.m. Och samtidigt som allt detta sker, måste de ju dessutom upprätthålla kontakten med de församlingar som redan etablerats. Är detta alls rimligt?? Även om vi kristna kan räkna med hjälp från en allsmäktig Gud så har dygnet bara 24 timmar, veckan bara 7 dagar och året bara 365 dagar…

Bland Makua-folket säger sig Heidi Baker ha startat 2000 församlingar. Detta är en folkgrupp på ca. 800.000 individer i Mocambique. Enligt personer på plats säger sig endast 1% av Makua vara kristna. Om nu alla kristna bara går till Heidi Bakers församlingar är de i så fall ändå bara 4 personer i varje församling, i snitt. Men nu är ju sanningen den att de flesta kristna i Mocambique är katoliker, den andra stora gruppen är traditionella protestanter, så även om det skulle vara så att 10% av Makua skulle vara kristna så kan inte Heidi Baker ha underlag för 2000 församlingar där. Jag får inte ihop matematiken!

Enligt personer på plats i Mocambique kommer ca. 90% av medlemmarna i de Heidi Baker-församlingar som existerar från andra kyrkor i trakten. Det är alltså inte fråga om väckelse utom om ”lockelse” och omflyttning av kyrkfolk. Det här känner vi igen från då Livets Ord startade i Sverige och från hur det är när sådant som ”Toronto-väckelser” dyker upp. Av denna anledning har flera evangeliska kyrkor i Mocambique tvingats stänga igen eftersom deras medlemmar gått över till Heidi Bakers församlingar, självklart inte lockade av evangelium utan istället av löften om helande och materiell välsignelse etc. En del byter församling för att de vill byta fru och genom detta undkommer de då pastorns förmaningar i den gamla församlingen, enligt uppgift.

En annan sak som är värd att begrunda är att Heidi Bakers verksamhet i en videodokumentär nämner att det finns ca. 60 dokumenterade uppväckanden från de döda inom den egna missionsverksamheten. En person på plats i Mocambique (nära Heidi Bakers huvudcenter) hade inte hört något alls om detta, vilket är konstigt om det nu verkligen har skett.

Den humanitära hjälpverksamheten
Här är ett område som liksom skall värma hjärtat på de som lyssnar till Heidi Baker och som ger gåvor till hennes verksamhet. Ofta ser man foton på Heidi Baker tillsammans med afrikanska barn som får mat eller leksaker, eller så är hon ute i någon by där en brunn har satts upp. Det är ganska tydligt att dessa foton skall sänka garden och locka till frikostiga gåvor. Så även denna verksamhet bör man granska ordentligt. Jag skall hur som helst lägga fram lite uppgifter här som får utgöra en del i bedömningen.

Vad jag förstått av personer på plats i Mocambique krockar många gånger Heidi Bakers verksamhet med kulturen i landet. Så kan det t.ex. vara med den omtalade barnhemsverksamheten. I Mocambique lämnas så gott som aldrig barn ensamma om deras föräldrar dör. Istället är det tradition att alla moderns släktingar har ansvar för barn som blir föräldralösa. När då ett barn erbjuds plats i ett barnhem som alternativ, kan detta innebära onödiga uppslitande separationer och att barnet kommer till en plats där det finns risk för övergrepp från andra barn och personal. Detta är inte bara en risk, utan det händer också. Somliga sätter av ren lättja barn de har ansvar för i Heidi Bakers barnhem för att sedan hämta hem dem när de är vuxna nog att arbeta på fälten.

Dessutom råder ingen egentlig hungersnöd i landet. Matutdelning och barnhemsplatser är därför ganska kontraproduktivt. Den hjälp som primärt borde erbjudas är utbildning, yrkesutbildning osv, alltså hjälp till självhjälp. Detta enligt personer på plats.

Heidi Bakers verksamhet har också sysslat en hel del med brunnsborrning, vilket ofta framställs mycket positivt i rörelsens egen marknadsföring. Här vittnar lokalbefolkningen om att det i flera fall krockat med bykulturen, vilket leder till stridigheter. Brunnar borras ibland utan att tillstånd finns, och därför står dessa sedan oanvända.

Alla sådana här okloka och burdusa satsningar har tydligen gjort att många i Mocambique talar illa om ALLA kristna i allmänhet. Vem som mest av alla gläder sig över det är inte svårt att gissa…


Några kommentarer

Enligt en person på plats i Mocambique är det mycket svårt att uppskatta hur många sant kristna det faktiskt finns i landet. De flesta vänder sig vid behov fortfarande till sin tidigare animistiska tro och till medicinmän trots att de kallar sig kristna. Så enligt denna person finns det allt mellan 0-30% kristna beroende på hur man definierar en kristen.

Det är också svårt att exakt ange hur stort Makua-foket är. Folkgruppen finns inte bara i Mocambicue. Dessutom består folkgruppen av olika dialekter och förgreningar vilket gör det svårt att exakt säga vem som är Macua.

Jag kommer att uppdatera denna sida allteftersom jag får in mer information.


Se på frukten, bedöm budskapet och anden

Bibeln ger oss vissa besked om hur vi skall bedöma kristna verksamheter och förkunnare. Ett är att se efter vilken frukt verksamheten genererar, och då är det så att frukt är något som kommer med tiden, och av frukten känner man trädet. Två andra sätt att bedöma är att se på det budskap som förs fram och på den ande som förmedlas. Dessa måste ligga helt i linje med vad Bibeln undervisar oss. Här är alltså tre olika bedömningsgrunder som alla tre kompletterar varandra och ger en helhetsbild.

Efter att ha studerat både budskapet och anden som Heidi Baker kommer med, och efter att ha tagit del av vittnesbörd från personer på plats i Mocambique, får jag intrycket att Heidi Baker inte enbart är så fantastisk som hon själv och många andra vill göra gällande; hon sprider även kaos, splittring och förvirring! Dessutom förmedlar hon en annan Jesus, ett främmande evangelium och en främmande ande, precis det som Paulus varnade för i 2 Kor 11:3-4. Det är med anledning av detta som jag med denna text vill varna för både Heidi Baker, New Wine och för alla andra förkunnare och efterföljare i Latter rain-familjen!


Läs vidare

Rapport från New Wine i Vänersborg
Om Latter rain – http://bibelfokus.se/joel#Anchor-44867
Det stora avfallet – http://bibelfokus.se/avfallet
Visst skall vi pröva, men hur? – http://bibelfokus.se/visst_skall_vi_prova
Frukt av “Toronto-väckelsen” – http://bibelfokus.se/frukt_av_toronto
Känningar av Torontovälsignelsens förföriska vindar – http://bibelfokus.se/robert
Äkta eller falsk väckelse – http://bibelfokus.se/akta_vackelse

/Lennart


Källor: irismin.org, Wikipedia, azaryahu.wordpress.com samt personer på plats i Mocambique. Jag får tyvärr inte uppge vilka personer i Mocambique som bidragit med information eftersom de själva och deras arbetsgivare inte vill ha sitt eller sina medarbetares namn ut i sajter som denna. Men du får tro mig när jag säger att källorna är mycket pålitliga och vederhäftiga.
Tack till killen bakom webbplatsen azaryahu.wordpress.com som förmedlat mycket av informationen! Kontakta honom via hans blogg om du vill ha mer info.

Falska religioner/ Den luciferiska läran / Bibelfokus

 

Från Bibelfokus.se:

 

Den luciferiska läran

Usch och fy, det här är sannerligen inga roliga saker att skriva om. Men det är nog ändå en nödvändighet idag att informera en del om grunderna i det som jag här har valt att kalla för ”den luciferiska läran” (engelska: ”the luciferian doctrine”). Det här är ett begrepp som kanske först användes av ”frimurarbiskopen” Albert Pike, en av de mest inflytelserika frimurarna någonsin. Och varför informera om det här då? Jo, för i sitt långa tal om den yttersta tiden återkom Jesus upprepade gånger till uppmaningen att vaka och att vara vaksamma, och personligen tror jag att dessa ord – förutom att studera Bibeln och be – innesluter att studera utvecklingen i världen, inte minst andligt sett. Gör man det, kan man vara betydligt mer vaksam och skyddad mot all den falska och antikristliga andlighet som nu fullkomligt översvämmar vår värld.

Den luciferiska läran utgör fundamentet inom inte minst New age-rörelsen, alltså det informella nätverk av nyandlighet som idag intagit i stort sett alla delar av vårt samhälle. Man finner också det mesta av läran inom hinduismen, och det är ju inte så konstigt eftersom New age-rörelsen hämtat så oerhört mycket av sina föreställningar därifrån. Men vi finner även olika delar av denna lära hos t.ex. frimurare och andra hemliga sällskap, hos Mormonerna, Jehovas vittnen, Islam, Bahai, ockultister, mystiker, mfl. Några trossatser ur den luciferiska läran kan man även hitta som väldigt grundläggande trossatser hos Trosrörelsen, och några finner man bland Katolska kyrkans läror. Detta diskvalificerar så klart dessa från att räknas till sann och sund kristendom.

Något som är riktigt otäckt är att alla dessa trosriktningar jag ovan räknat upp, mer och mer finner varandra i en slags ohelig global ekumenik. I den ekumeniken blir trossatser i den luciferiska läran som länkar i en kedja, en kedja som i sin helhet blir till den oheliga globala andlighet som Uppenbarelseboken varnar för. Ibland ser New age ut att vara den plattform på vilka alla skall komma att enas, och ibland ser Katolska kyrkan ut att vara den samlande kraften. Vem som får på sig ledartröjan i slutänden återstår att se, men påvedömet i Rom kommer fortsätta kampen för att vinna tätplaceringen, var så säker!

När man läser om olika religioner, andliga rörelser och sekter så återkommer gång på gång några ”sanningar” och trossatser som tycks vara gemensamma för många. Det är dessa som jag skall presentera strax. Vanligen är dessa trossatser precis raka motsatsen till Bibelns sanningar och trossatser. Av det kan man som kristen förstå att ”den luciferiska läran” – som jag valt att kalla dessa trossatser – har Satan som upphovsman, han som också kallas för Den Onde, Djävulen och Lucifer. Redan i Första Mosebokens tredje kapitel dyker Satan upp med två av sina tyngsta lögner, nämligen: ”ni skall ingalunda dö” och ”ni blir som gudar” (grundtextens ord för ”gudar” står i pluralis, och därför står det t.ex. ”gudar” i King James Bibel).

Om Satan sa Jesus så här:

”Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” (Joh 8:44)

Låt oss ta Jesus på orden och förstå att även allt det andra Satan kommit med under tidens gång har varit lögner, raka motsatser till det Gud förmedlar genom Bibeln. Den som tar emot dessa lögner som sanningar kommer att gå evigt förlorad enligt Bibeln, och det är precis dit Satan önskar få oss människor. Hans mål är att förlöjliga mänskosläktet – Guds avbild – och dra hela Guds Skapelse ner i smuts och total undergång. För att uppnå detta är den luciferiska läran ett av de främsta verktygen, men trots det är den vanligen mycket frestande och belönande. Samtidigt tillåter Gud att valet mellan sanning och lögn finns för att det skall bli uppenbart vilka som älskar sanningen mer än lögnen (2 Tess 2:9-12). Detta är den prövosten som vi alla slipas mot under vår korta session här på Jorden.

Nedan presenterar jag några av de främsta trossatserna i ”den luciferiska läran”. Du kommer säkert att känna igen en hel del; mycket har jag tidigare gått igenom här i BibelFokus. Du som sett filmer på Nätet som varnar för hemliga sällskap, New age och liknande kommer också att känna igen en hel del. Hur som helst tror jag att det kan vara nyttigt att få det uppställt så här tydligt. Självklart finns den oerhört många fler villfarelser, villoläror och lögner på det andliga området, men dessa jag här listar är några av de vanligaste och mest centrala.


Den luciferiska läran:

1. Gud är en opersonlig kraft. Gud finns i allt och i alla (panenteism). Allt är Gud (panteism).
Men Bibeln säger: Gud är personlig och finns utanför sin Skapelse men kan vara närvarande överallt där han önskar. Endast de sant troende är Guds barn och hos dessa finns Gud närvarande genom sin Helige Ande.

2. Jesus är en av flera inkarnationer av ”Kristus” och en bland flera upphöjda Mästare, såsom Krishna, Buddha och Muhammed. Jesus är inte Kristus. Jesus var en vanlig människa som blev överskuggad av “Kristus”. Han kom för att visa oss att vi alla är/kan bli Kristus.
Men Bibeln säger: Jesus är Guds Son, Gud själv kommen i mänsklig gestalt. Jesus är, har alltid varit och kommer alltid att vara Kristus/Messias, dvs. Gud kommen i mänsklig gestalt. Ingen annan än Jesus kan vara Kristus.

3. Du är/kan bli gudomlig. Du är Gud. Du är “Jag Är”. Allt som saknas dig är insikt/kunskap/upplysning om din gudomlighet.
Men Bibeln säger: Endast Gud är gud och gudomlig. Endast Gud är ”Jag är”/”Jahve”. Att människan kan bli gudomlig är en av de två urlögnerna från Edens lustgård.

4. Människans har utvecklats/evolverat både andligt och fysiskt, liksom hela världen.
Men Bibeln säger: Gud skapade hela världen (liksom människan) fullt färdig på sex dagar.

5. Du kan tillbe dig själv, andra och hela Skapelsen.
Men Bibeln säger: Endast Gud är värd tillbedjan och lovsång. Endast Gud är helig.

6. Själen är odödlig och inkarnerar i nya fysiska kroppar. Den sanna personligheten är själen (anden), kroppen är bara en illusion, en “farkost”.
Men Bibeln säger: Människans sanna natur är både ande, själ och kropp i en enhet. Människan skall EN gång dö och sedan dömas. De sant troende skall återuppstå i en förvandlad och evig kropp. Att människan inte kan dö är den andra av de två urlögnerna från Edens lustgård.

7. Det finns ingen synd. Din gudomliga invärtes varelse kan inte synda.
Men Bibeln säger: Du är född till syndare och därför syndar du. Hela din varelse är märkt av synden. Synden hindrar umgänget med Gud och tillträde till det eviga livet. Du måste försonas med Gud genom Jesus Kristus för att bli av med din syndiga natur.

8. “Frälsning” är att uppnå insikt/kunskap om den egna gudomligheten och syndfriheten. Frälsning är också att återfödas till en allt högre andlig nivå.
Men Bibeln säger: Du är en syndare som är dömd till evig förtappelse. Men du kan bli frälst till evigt liv genom tro på Jesus och hans försoningsverk, och ENDAST genom denna tro.

9. Du har all sanning inom dig.
Men Bibeln säger: Guds Ord är Sanning. Jesus är Sanningen. I människan finns inget gott.

10. Du kan endast komma fram till din rätta karaktär genom att få insikt om din inneboende gudomlighet. Låter du inre gudomlighet tränga fram gör du idel goda gärningar.
Men Bibeln säger: Du kan inte i egen kraft bli en bättre/godare människa. Du måste först försonas med Gud genom Jesus Kristus och hela livet igenom helgas av hans Helige Ande. Gud skall då hjälpa dig till ett allt bättre liv och goda gärningar.

11. Lucifer är den sanna guden. Den enda djävul som finns är tron att det finns en.
Men Bibeln säger: Lucifer är Satan/Djävulen/Den onde som vill kasta hela Guds Skapelse i fördärvet!

12. Det skall komma en global kristusgestalt (inom New age kallad ”Maitreya”) som skall förena alla religioner och alla folk. Han skall skapa fred och lycka på Jorden.
Men Bibeln säger: Det skall framträda en antikrist som är Satans kristusgestalt. Han skall bedra alla folk med sin karisma och förfölja och döda dem som inte vill böja sig inför honom.
Jesus Kristus skall återkomma EN gång, och han kommer då på himmelens skyar så att alla människor kan se honom. När han kommer skall han hämta de sant troende till sig. Han skall döma de övriga folken efter deras gärningar.

13. Himmelriket skall och kan byggas här på Jorden av oss människor genom upplysning och andlig utveckling. Det blir en ”Golden age” enligt vad New age kallar den tidsåldern.
Men Bibeln säger: Antikrist skall försöka bygga ett (sataniskt) enhetsrike på Jorden, en “Golden age”. Men Jesus kommer att stoppa det försöket vid sin ankomst och då upprätta ett Tusenårsrike där Guds frid kommer att uppfylla hela Jorden. Gud skall därefter skapa en ny himmel och en ny Jord.

14. Det finns inget helvete. Det enda helvete som existerar är det man själv skapar här på Jorden.
Men Bibeln säger: Den som här i denna tiden dör utan en tro på Jesus Kristus hamnar i “dödsriket” (ibland kallat för helvetet) i väntan på den yttersta domen. De som inte frikänns i den yttersta domen skall hamna i “den brinnande sjön”.

15. Du skapar själv hela din tillvaro med det du tror, tänker, säger eller visualiserar. Bön till Gud ger ingen utdelning.
Men Bibeln säger: Gud är den som är Herre över alla människors tillvaro. Vi skall kunngöra alla våra önskningar i bön till Gud. Gud kan förändra. Om vi ber Gud om hjälp/förändring etc kan han ge bönesvar. Om vi lever ett liv i enlighet med Guds evangelium och därigenom ber i Jesu samt om vi ber efter Guds vilja, då har Gud lovat att ge det vi ber om.

Må Herren bevara oss från den luciferiska läran och dess infiltration!


Vill du ha bibelreferenser till det som jag ovan benämnt “Men Bibeln säger”, så kan du börja med att läsa vår trosbekännelse.

/Lennart

*
*

 

/Maria

Det finns bara en Gud /- han har omsorg om mig Ps 119

 

Herrens ord står fast, det ändras aldrig och Gud är så trofast som du kan se i verserna nedan. Jag tog med en del verser här för att visa dig att bibeln är den källa av levande vatten som man upplever då man tror på Guds ord.
Allting ska tjäna dig, så står det i vers 91- men hur många vill tjäna Gud idag? Det är ju just upproret mot Gud som gör att människor faller och blir vilsna i livet- det är deras uppror och själviskhet som gör att de inte hittar den väg som Gud utstakat.

*
Jag hade personligen förgåtts i ond död om inte jag hade fått upp mina ögon för Guds ord och hjälp. Inte hade jag kunnat skriva till dig då, jag visste ju inget om tro- då.
Ja jag är hans-  hans barn- och så glad för det. Tänk, han frälste mig, Jesus har sedan dess varit min klippa, min grund.

Många har prövningarna varit men tack vare Gud har jag klarat av dem. Guds ord är verkligen min lykta, ett ljus på min stig. Att följa hans bud är min stora glädje och det står om det i verserna nedan.
Mitt hjärta var ganska så stenhårt förut men min Fader i himlen har gjort det så mycket mjukare och det blöder för de ofrälsta- för dem som inget vet om Jesus, han som är Frälsaren och Mästaren. Läs verserna även om du inte förstår dem, och tänk på att människor idag- liksom då- vill leva efter vad Gud säger i sitt ord. Jag älskar hans namn och jag älskar Jesus- han är kärleken.

Ja jag vill leva efter hans bud- till evig tid. /Maria

*

89 För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen.
90 Från släkte till släkte varar din trofasthet,
du har grundat jorden och den består.
91 Enligt dina domslut består den än i dag,
ty allting måste tjäna dig.
92 Om inte din undervisning varit min glädje,
hade jag förgåtts i mitt elände.
93 Jag skall aldrig glömma dina befallningar,
ty genom dem håller du mig vid liv.
94 Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar.
95 De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig,
men jag aktar på dina vittnesbörd.
96 På all fullkomlighet har jag sett en gräns,
men ditt bud är omätligt i vidd.

105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
106 Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut.
107 Jag plågas svårt, HERRE, håll mig vid liv enligt ditt ord!
108 Låt min muns frivilliga offer glädja dig, HERRE,
lär mig dina domslut.
109 Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning.
110 De ogudaktiga lägger ut snaror för mig,
men jag far ej vilse från dina befallningar.
111 Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel,
de är mitt hjärtas fröjd.
112 Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar,
alltid, ända till slutet.

129 Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt.
130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.
131 Jag spärrar upp min mun och flämtar,
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
132 Vänd dig till mig och var mig nådig,
så som du gör med dem som älskar ditt namn.
133 Gör mina steg fasta genom ditt tal,
låt ingen synd bli mig övermäktig.
134 befria mig från människors förtryck,
jag vill hålla fast vid dina befallningar.
135 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.
136 Strömmar av tårar rinner från mina ögon,
därför att man inte tar vara på din undervisning.

Ett ord idag /om lidande och helgelse

 

*

28 juli
“Herren har sin väg i storm och oväder och molnen äro dammet efter hans fötter.” Nah 1: 3.

*JAG minns, hur jag en gång under den tid, då jag som gosse besökte ett klassiskt läroverk, satt på en bergstopp och iakttog stormen, då den nådde dalen. Himlen blev svart och jorden skälvde av dånet. Det såg ut som om det fagra landskapet alldeles skulle förvandlas och dess skönhet för alltid vara förbi.
Men stormen gick vidare och lämnade dalen. Om jag följande dag hade suttit på samma plats och frågat: “Var är den fruktansvärda stormen med dess förskräckliga mörker?”, skulle gräset ha svarat: “En del av den är i mig”; och tusenskönan skulle ha sagt: “En del av den är i mig”; och frukterna och blommorna och allt, som spirar upp ur marken skulle ha instämt däri.
Har du bett om att bliva lik din Herre? Har du längtat efter Andens frukter, har du bett om mildhet, saktmod och kärlek? Frukta då icke för den stormvind, som i detta nu sveper genom ditt liv. Det ligger välsignelse i stormen, och efteråt blir det rik frukt.

Se kornet, som faller i jorden,
det glömmes, det multnar och dör,
och nattfrost och höststorm och vinter
gå över det. – Vet du varför?

På det att i spirande skördar
uppståndelsens bud vi må se;
på det att de gyllene axen
må näring åt hungrande ge.

Se trädet, hur djupt det sig böjer
för vindarnas mäktiga bud;
ack, varför så hård hänt är stormen
mot vårens bekransade brud?

På det att av vitaste blomma,
som fägnar och fröjdas och ler,
den härliga frukten må framgå,
som andra till offer sig ger.

Hur ofta vid lidandets läger,
vid smärtornas glöd, som förtär,
vi ropa: “Men varför, o, Herre?
Du risar ju den du har kär.”
På det att ur timliga nöden,
som en gång skall synas så kort
må framgå en brud utan lyte,
som del av Guds helighet fått.
-Selma Holmgren
“Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

***************

Denna mening kan vi läsa igen och igen tills vi förstår om lidandet:

På det att ur timliga nöden,
som en gång skall synas så kort
må framgå en brud utan lyte,
som del av Guds helighet fått.

-Själv sade jag samma sak senast i går…om lidandet sade jag varför… varför….men jag vet ju svaret./Maria

*

Job 36:15
Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra.
Job 36:21
Tag dig till vara, vänd dig inte till ondska, som du valt i stället för lidande.
Ps 25:18
Se till mitt lidande och min möda, förlåt mig alla mina synder.
Ps 31:8
Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden
Ps 40:13
Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig.
Ps 44:25
Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck?
Ps 73:4
Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull.
Ps 88:4
Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket.
Ps 88:10
Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
Ps 107:12
Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.
Ps 119:50
Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv.
Ps 119:153
Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning.

Jesu Uppståndelse/ är UNIK. Vill du tjäna honom?

 

 

Jesu uppståndelse är UNIK.

Den som hör om uppståndelsen för första gången behöver kanske lite tid på sig för att smälta denna fantastiska händelse. Kanske går man igenom samma fyra stadier av tro (misstro) som lärjungarna:

1)  Först tror man att det är ett påhitt som omöjligen kan vara sant.

2) Sedan gör man som Petrus: granskar alla fakta men har fortfarande svårt att begripa vad som hände.

3) Först när man möter Jesus personligen kan man acceptera uppståndelsen som ett faktum.

4) När man sedan har överlåtit sig till honom och beslutat att ägna sitt liv åt att tjäna honom, kan man till fullo inse och uppleva hur verklig hans närvaro är. Det är när man bestämmer sig för att tro på Guds ord och vilja tjäna Jesus som man börjar förstå, och när man lämnar sitt gamla liv för det nya livet med Jesus- då är man på rätt väg.

*
Ja Jesu uppståndelse är UNIK, och därför skriver jag att Jesus lever eftersom han dog på korset för hela mänskligheten och sedan uppstod för att vara i himlen där han en gång kom ifrån. För den som inte känner till allt detta är det svårt att förstå vad den troende talar om, men så är det och du kan läsa mer om detta på denna sida om tro.
Du är välkommen att ställa frågor om vem Jesus är och här finns massor med texter ur bibeln och bevisen är många för att han lever i himlen  idag…..och skall komma tillbaka och hämta de troende hem till sig…och mer.

Se t ex om Uppståndelsen i 1 Kor 15:12-58; Lukas 24, Jesus far upp till himlen: Luk 24:50

/Maria

Jesus, det renaste, Dyraste, skönaste Namn, som av människoläppar är sagt. Rikdom av härlighet, helighet, salighet, Djup av nåd och av sanning och makt.   /E E.

Ett Guds barn/ är född på nytt.

 

*

Trots att Kristus skapade världen kände den inte igen honom (Joh 1:10).

Gud hade valt judarna för uppgiften att förbereda resten av världen för Messias ankomst. Men även de förkastade honom (Joh 1:11-12), trots att hela Gamla testamentet pekar fram emot hans ankomst.
*

Joh kapitel 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

*

Var och en som  välkomnar Jesus Kristus som Herre i sitt liv blir född en gång till, född av Anden och får ett nytt liv av Gud. /Joh 1 :13/

Maria

Jesus /Levande vatten. Joh kap 4

 

*

Levande vatten. Var finns det? Jo, hos JESUS.
Friskt vatten“, eller “levande vatten“, som är den traditionella svenska översättningen av detta uttryck, syftar tillbaka på många ställen i Gamla testamentet där man törstar efter Gud som efter vatten (Ps 42:2; Jes 55:1; Jer 2:13; Sak 13:1).

Gud kallas också för källan med det friska vattnet, eller liknande uttryck (Ps 36:10; Jer 17:13).

Genom att erbjuda friskt vatten, som för alltid skulle släcka törsten efter Gud, säger Jesus att han är Messias. Det är bara han som kan ge oss i gåva det enda som tillfredsställer oss på djupet.

 

Läs Joh kap 4 om Jesus och kvinnan vid Sykars brunn:

Joh 4
Jesus och den samaritiska kvinnan
1 När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes 2 – men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte – 3 lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen. 4 Han måste då ta vägen genom Samarien 5 och kom till en samaritisk stad som heter Sykar,* nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. 6 Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen.

7 Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: “Ge mig att dricka.” 8 Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. 9 Den samaritiska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?” – Judarna umgås inte med samariterna.* – 10 Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” 11 Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? 12 Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” 13 Jesus svarade henne: “Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” 15 Kvinnan sade till honom: “Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten.”

16 Han sade: “Gå och hämta din man och kom hit!” 17 Kvinnan svarade: “Jag har ingen man.” Jesus sade: “Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 18 Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant.” 19 Kvinnan sade: “Herre, jag märker att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på detta berg,* och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag,* den som talar med dig.” 27 Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28 Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: 29 “Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias.” 30 Då gick de ut ur staden och kom till honom.

31 Under tiden bad lärjungarna honom: “Rabbi, ät.” 32 Men han sade till dem: “Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33 Lärjungarna sade till varandra: “Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?” 34 Jesus sade: “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. 37 Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.”

39 Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: “Han har sagt mig allt vad jag har gjort.” 40 När samariterna kom till honom, bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar. 41 Och många fler kom till tro på grund av hans ord, 42 och de sade till kvinnan: “Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.”

/Maria

 

De sista tiderna / NWO/ -Hopp i Kristus

 

 

Via Infowars.com

 

Världsregering /Ekonomi/  -Framtid och hopp i Kristus, hur det än ser ut!

The signs of the end are all around us, signs of the coming One World Government or Global Governance as the globalist like to call it. The world is being prepared for it & the eventual rise of the Antichrist and a new worldwide financial infrastructure. – Joseph Candel

Tecknen på slutet finns överallt omkring oss, tecken på kommande One World Regering eller Global Governance som globalistiska vilja kalla det. Världen förbereds för IT & den slutliga uppdykandet av Antikrist och en ny global finansiell infrastruktur. – Joseph Candel

Europe is “sleepwalking towards disaster”, according to the 17 experts, who warned that over the past few weeks “the situation in the debtor countries has deteriorated dramatically”.

Europa “går i sömnen mot katastrof”, enligt de 17 experter, som varnade för att under de senaste veckorna “situationen i de skuldsatta länderna har försämrats dramatiskt.”
 
“The sense of a neverending crisis, with one domino falling after another, must be reversed. The last domino, Spain, is days away from a liquidity crisis,” said the economists. They include two members of Germany’s Council of Economic Experts and leading euro specialists at the London of School of Economics, all euro supporters.

“Känslan av en aldrig stoppande kris med den ena efter den andra dominofallande effekten, måste vändas. Den sista dominon, Spanien, är dagar bort från en likviditetskris “, säger ekonomerna. De omfattar två medlemmar av Tysklands rådets ekonomiska experter och ledande specialister euro vid London av School of Economics, alla euro anhängare.

LÄS Hela Artikeln  här:

Bankers Declare U.S. & Europe Conquered
http://endtimeinfo.com/2012/07/bankers-declare-u-s-europe-conquered/

*
En tid av svåra prövningar kommer vid tidens slut, och vi är i de sista tiderna-   vi troende skall tålmodigt lyda Gud, trots lidande.  En dag skall vi dock se Gud ansikte mot ansikte, och den dagen längtar vi efter:
1 Kor 13:11-12;   Uppenbarelseboken 22:3-5

 Maria

Jesus / Tillhöra Kristus

 

1 Kor 3

Paulus menar inte att man ska försumma möjligheten att inhämta kunskap, men himmelsk visdom går före jordisk kunskap även om man blir betraktad som en dåre av världen.

Om världens visdom håller dig borta från Gud är den värdelös.

I Korinth bedömde man sina ledare och lärare utifrån värdslig kunskap och gjorde därför misstaget att värdera framförandet före själva budskapet.

1 Kor 3:18-23

18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.
19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet,*
20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.*
21 Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,
22 det må vara Paulus, Apollos eller Kefas, det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert.
23 Men själva tillhör ni Kristus, och Kristus tillhör Gud.

Om man bygger sin grund på Jesus Kristus får man den stadga som behövs i ett troendeliv. Allt vi är och gör måste passa i det mönster som han har lagt för vårt liv.

Bygger du ditt liv på Jesus Kristus?

/Maria

Bibelord/ Överlägset det gamla…Den rätta vägen

 

2 Kor 3:6

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

*

-Ingen utom Jesus har lytt lagen i sin helhet, och därför är vi alla dödsdömda. Lagen gör oss medvetna om synden men kan inte ge oss liv. Evigt liv kommer från den helige Ande som ger nytt liv till alla som tror på Kristus.

Lagen om vad som är rätt hjälper oss fortfarande att avslöja och visa hur vi ska leva å att vi behagar Gud, men förlåtelse finns bara i Jesus Kristus (se Rom 7:10-8:2)

*

Hebr 8:7
Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.

-Det gamla förbundet är lagens förbund som reglerade förhållandet  mellan Gud och folket. Det nya är Nådens förbund, Jesu erbjudande att förlåta vår synd och föra oss till Gud genom sin offerdöd, något helt nytt som når förbi Juda och Israel  och ut till hela världen och med en ny tillämpning eftersom det skrivs i våra hjärtan och sinnen. det erbjuder en helt ny väg till frälsning: tro i stället för djuroffer.

Har du tagit emot detta nya erbjudande och börjat vandra på den rätta vägen?

/Maria