Ett ord idag /om lidande och helgelse

 

*

28 juli
“Herren har sin väg i storm och oväder och molnen äro dammet efter hans fötter.” Nah 1: 3.

*JAG minns, hur jag en gång under den tid, då jag som gosse besökte ett klassiskt läroverk, satt på en bergstopp och iakttog stormen, då den nådde dalen. Himlen blev svart och jorden skälvde av dånet. Det såg ut som om det fagra landskapet alldeles skulle förvandlas och dess skönhet för alltid vara förbi.
Men stormen gick vidare och lämnade dalen. Om jag följande dag hade suttit på samma plats och frågat: “Var är den fruktansvärda stormen med dess förskräckliga mörker?”, skulle gräset ha svarat: “En del av den är i mig”; och tusenskönan skulle ha sagt: “En del av den är i mig”; och frukterna och blommorna och allt, som spirar upp ur marken skulle ha instämt däri.
Har du bett om att bliva lik din Herre? Har du längtat efter Andens frukter, har du bett om mildhet, saktmod och kärlek? Frukta då icke för den stormvind, som i detta nu sveper genom ditt liv. Det ligger välsignelse i stormen, och efteråt blir det rik frukt.

Se kornet, som faller i jorden,
det glömmes, det multnar och dör,
och nattfrost och höststorm och vinter
gå över det. – Vet du varför?

På det att i spirande skördar
uppståndelsens bud vi må se;
på det att de gyllene axen
må näring åt hungrande ge.

Se trädet, hur djupt det sig böjer
för vindarnas mäktiga bud;
ack, varför så hård hänt är stormen
mot vårens bekransade brud?

På det att av vitaste blomma,
som fägnar och fröjdas och ler,
den härliga frukten må framgå,
som andra till offer sig ger.

Hur ofta vid lidandets läger,
vid smärtornas glöd, som förtär,
vi ropa: “Men varför, o, Herre?
Du risar ju den du har kär.”
På det att ur timliga nöden,
som en gång skall synas så kort
må framgå en brud utan lyte,
som del av Guds helighet fått.
-Selma Holmgren
“Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

***************

Denna mening kan vi läsa igen och igen tills vi förstår om lidandet:

På det att ur timliga nöden,
som en gång skall synas så kort
må framgå en brud utan lyte,
som del av Guds helighet fått.

-Själv sade jag samma sak senast i går…om lidandet sade jag varför… varför….men jag vet ju svaret./Maria

*

Job 36:15
Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra.
Job 36:21
Tag dig till vara, vänd dig inte till ondska, som du valt i stället för lidande.
Ps 25:18
Se till mitt lidande och min möda, förlåt mig alla mina synder.
Ps 31:8
Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden
Ps 40:13
Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig.
Ps 44:25
Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck?
Ps 73:4
Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull.
Ps 88:4
Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket.
Ps 88:10
Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
Ps 107:12
Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.
Ps 119:50
Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv.
Ps 119:153
Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.