Archives

Keep your eyes on Jesus

Do you see what this meansall these pioneers who blazed the way all these veterans cheering us on? It means wed better get on with it. Strip down start runningand never quit! No extra spiritual fat no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus  who both began and finished this race were in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headedthat exhilarating finish in and with Godhe could put up with anything along the way: Cross shame whatever. And now hes there  in the place o

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

VAD vi fått i att tro på JESUS är ovärderligt. Det är en ny värld som öppnar sig då man förstått att man är ett Guds barn, att man TILLHÖR JESUS! Det är det som de andra missar- de missar det eviga livet- de missar allt i att INTE TRO på JESUS. Vi som fått lära känna Jesus VET att vi lever i en plågsamt otäck värld där det mesta är ont och fejk och att satan vill oss illa..ja han vill sänka världen totalt. —-MEN JESUS är ÄKTA och SANN!!

Jhn 15:13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
Forgiven.. Jesus dog för oss!

Keep your eyes forward and your life will follow.
Vi skall framåt och hemåt och INTE BAKÅT!
christian eye
Apg 8:22
Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. :::::::::::::::::::::::: Vi är många som burit och bär på svåra saker och ber Gud om förlåtelse. Vi har också fått förlåtelse och vet om det men kan tycka att vi varit elaka och inte kan förstå att Gud har förlåtit….känns det igen?

Foto Maria

Utan Gud är vi ingenting!

Kom ihåg: Utan Gud är vi ingenting, utan honom har vi ingenting, utan honom kommer vi inte orka ta oss igenom det som livet sätter oss på prov av. Låt Gud bli din styrka, låt din svaghet bli att be om hjälp. Att be om hjälp är inget fel på, ensam är inte stark, Gud vet vad vi behöver, Gud vet vad vi kommer gå igenom, han vet vad du klarar av, han vet när du inte orkar mera, det är då han bär dig, låter dig vila och pusta ut och förbli i hans kärlek. Låt dig inte luras av satan att få dig på fall, Gud är din styrka och ditt ljus.

Sången nedan säger:


Jesus here I am

Take the pain inside
Take the brokenness
Don’t stop til there’s nothing left
My arrogance
My pride
The loss of innocence
Jesus, take everything
I’m singing You this song
I’m waiting at the cross
And all the world holds dear
I count it all as loss
For the sake of knowing You
For the glory of Your name
To know the lasting joy
Even sharing in Your pain

STRID, efter en VECKAS FRID! Satan jobbar hårt för att knäcka folk. Do not give up!

  

Man hinner knappt andas ut förrän nästa vansinnighet uppenbarar sig. Jag tar med en REPRIS på elände här, för man hinner inte vara glad någon längre stund. Nu är STRIDEN på G igen! 

-Man ställs inför saker man inte kan klara av utan att ha Gud vid sin sida som leder och visar oss sin rätt. Vi kan kämpa och strida emot orättvisor och förtal och andra hemskheter, och vi ska kunna vinna för att Gud är vår frihet. Är man en troende så VET man att HERREN leder rätt och SKIPAR RÄTTVISA! Är man oskyldig emot brinnande pilar som kommer från alla håll så VET man att HERREN har gjort fri lejd!
HERREN, HERREN, har allt under kontroll och så kommer vissheten och förtröstan och sedan SEGER! HERREN är SEGERN! Bön gör under. Att vara i bön och ropa på HERREN är INGET fel! Han ger oss liv och förstånd och ro och frid.
*
-Så här säger bibelorden om att strida och att vinna och om att BEVARA sitt liv, HERREN Bevarar oss!

Jakob 4:2 Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.

2 Kor 10:3 För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt.

2 Kor 10:4 Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida.

Ps 140:8 Herre, min Herre, min frälsnings styrka, du skyddar mitt huvud på stridens dag.

Job 22:22 Ta emot undervisning av hans mun, bevara hans ord i ditt hjärta.

Ps 17:8 Bevara mig som din ögonsten, beskydda mig i dina vingars skugga

Ps 20:2 Må Herren svara dig på nödens dag, må Jakobs Guds namn bevara dig.

Ps 86:2 Bevara min själ, för jag är trogen. Du är min Gud, fräls din tjänare som litar på dig.

Ps 121:3 Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.

Ord 13:6 Rättfärdighet bevarar den hederlige, ondska fäller syndaren.

Ord 16:17 De ärligas väg är att undvika det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

Joh 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv.

2 Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. —Deuteronomy 20:4   #Unstoppable   HOLD ON! GOD IS GREAT! GOD IS LOVE!

Människor vill ha MAKT! GUD har ALL MAKT. /Gud helar ditt trasiga hjärta.


Do you have Faith?

Vet du att Gud helar ditt trasiga hjärta? God has power.

MÄNNISKOR VILL HA MAKT! Människor kör över varandra och tror att de är de som kan bestämma över andra. Man skriver böcker om sig själva, biografier. MEN MAN VET INTE att GUD själv har ALLA MÄNNISKORS böcker färdiga. Han VET ALLT! Gud har ALL MAKT! Man kan sträva efter hur mycket makt som helst här på jorden men INFÖR GUD står man sig slätt, man är ganska så liten!
Några bibelord:

Matt 24:30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Rom 1:20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

1 Krön 29:11 Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.

2 Krön 20:6 Han sade: ” Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot.

2 Krön 25:8 Men gå du själv! Ta dig an verket och gå frimodigt ut i striden. Annars kommer Gud att låta dig falla för fienden, för Gud har makt både att hjälpa och att stjälpa.”

Job 12:13 Hos Gud finns vishet och makt, hos honom finns råd och förstånd

Ps 9:20 Res dig, Herre! Låt inte människor få makten, låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte.

Ps 59:17 Men jag ska sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd, för du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd.

Ps 66:7 I sin makt härskar han för evigt, hans ögon vakar över folken. De upproriska får inte resa sig. Sela

Pred 8:9 Allt detta såg jag, när jag betraktade allt som sker under solen, i en tid när människa har makt över människa till hennes olycka.

                 

 

 

242 ord om TRO på Jesus. Min Konung, Min HERRE lever! Trampa och stampa på satan

juni-u-a-054 Satan försökte lura Jesus, på bilden ser du hur han erbjuder honom HELA VÄRLDEN…men det gick ju ej, och satan försöker lura alla människor att gå den vägen han vill, en del människor går det illa för och andra förstår att söka Frälsningen i Jesus och det eviga livet!

*

Även denna dagen får jag tacka. Jag tänker inte backa….Står fast vid det jag fått. Det finns en kung som jag vill tacka. Fastän tiden gått, får jag vara i hans ord. Fastän tiden går, är jag utan sår.Vi prisar dig och lovar dig, DU som är  Herre över alla, Igår och idag och i morgon får jag komma med min lovsång.Vad som än händer i världen, är jag trygg. Även om människor går bakom min rygg, och jag får höra spott och spe, Kan jag ändå alltid le, För jag vet vad jag har fått, och: Jag ger äran till Jesus.*

imagescopyrightMaria 2008

*

De dödade livets Herre.

*I Jesu namn*

De dödade livets Herre, De förkastade honom och lät honom dö på ett kors. Men han kom tillbaka till livet. Han kom som en tjänare, för att ge oss evigt liv. Han var det yttersta exemplet på hur vi ska tjäna andra. Jesus vann seger över döden, men hur många förstår det?

Jesu namn får inte användas som en formel, använd hans namn i tro. Det är personen Jesus vi vänder oss till, till honom som gör under än idag.

imagescopyrightMaria 2008

 

NamnlösMaria

JESUS ÄR HERRE!

Att berätta om godhet / Tack

 

 

Gud vet när vi behöver hans hjälp och när vi behöver fostras av honom. Ibland är tyglarna strama och ibland upplever vi en större frihet, men hans kärlek är oföränderlig.

Han vill alltid vårt bästa.

Otacksamhet är ett typiskt mänskligt drag men man kan ändra inställning om man vill. Det finns så många tillfällen under en vanlig dag då vi kan visa varandra uppmärksamhet genom vanlig artig tacksamhet.

Gud vill också att vi ska tacka honom för hans ledning och omsorg. Den finns där även om vi inte alltid märker den.

Idag då jag skulle köpa ny dator dök en man upp /ur tomma intet? nej han var skickad av Gud/ och visste precis vad jag behövde och namn och  pris m m. han följde även med oss till en annan affär och hjälpte oss välja. Jag vet att han kunde sin sak och han hjälpte mig mot en försäljare…..nu kan jag skriva igen och jag hoppas ni skall fortsätta att läsa och trivas här. Jag är full av tacksamhet till Gud och till de som hjälpt mig denna jobbiga dagen!  TACK!

 

Att berätta om godhet/ God eller ond? Ef 2

 

Är människan god eller ond? Svaret får du i bibeln
Det faktum att vi alla, utan undantag, syndar visar att människans natur i grunden är syndig. Betyder detta att det inte finns några “goda människor utanför de troendes gemenskap?

Naturligtvis inte – många gör gott mot sina medmänniskor, oberoende av tro. Det finns många moraliska, trevliga och laglydiga människor.
Jämförde vi dem med kriminella skulle vi i högsta grad kalla dem goda. Men enligt Guds måttstock är ingen enda människa god.

Bara genom att leva i gemenskap med Kristus kan vi bli goda i Guds ögon. Så säger Gud.

*
Eph 2:1  Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder
Eph 2:2  i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
Eph 2:3  Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.
Eph 2:4  Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,
Eph 2:5  gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!
Eph 2:6  Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,
Eph 2:7  för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
Eph 2:8  Ty av nåden ären I frälsta genom tro – och det icke av eder själva, Guds gåva är det –
Eph 2:9  icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
Eph 2:10  Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.
Läs gärna hela Efesierbrevet-   Maria

Att berätta om godhet /Gud är god och- människan?

 

Det finns människor som kallar sig för goda och verkligen tror på att de är det. Det finns människor som söker att vara goda men inte vet hur de ska bära sig åt för att vara alla till lags. Och det finns de som verkligen är så suveränt fantastiska och underbara- hur blev de sådana?

Det finns också de som aldrig brukar reflektera över om de är goda, de bara antar det och kör på i sitt eget race och förstörelse är i deras kölvatten.
Hur blir man en god människa? Föds man god?
Jag tycker mig ha märkt att somliga människor är mycket elaka och andra är mycket goda. Jag tror man får lära sig att bli god, jag tror man blir en bra och god människa då Jesus får träda in i ens liv och forma om, och han får diktera vägen i ens liv.Och: VAD talar våra munnar?

GUD ÄR GOD, här finns ingen jämförelse med en vanlig människa.

Psa 23:6  Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

Psa 31:19  (31:20) Huru stor är icke din godhet, den du förvarar åt dem som frukta dig, och den du bevisar inför människors barn mot dem som taga sin tillflykt till dig!

Psa 68:10  (68:11) Din skara fick bo däri; genom din godhet beredde du det åt de betryckta, o Gud.

Psa 85:10  (85:11) Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

Psa 145:7  Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet.

Pro 3:3  Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;

Mat 12:35  En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.

Mat 13:8  Men somt föll i god jord, och det gav frukt, dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt.

Luk 6:45  En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är; ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun. –

Luk 18:19  Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena.

Php 1:15  Somliga finnas väl ock, som av avund och trätlystnad predika Kristus, men det finnes också andra som göra det av god vilja. 

/Maria

Att berätta om Godhet /Kärlek

ist2_2701041_love_bible_scripture2.jpg 

LIVET…mitt livsval blev det nya livet

Livsval, jag är inte rädd, har gjort mitt val,

Vandrar inte i stora kval.

Livsval, att leva för livets egen skull,

eller för sin egen skull,

eller för Jesus skull?

Jag väljer det sista alternativet, för det är LIV,

De andra har jag varit i, men bara Jesus ger fullständig

glädje…därför tackar jag för livet, det nya,

som jag fick i tron.

/Maria

Att berätta om godhet

 candle-light.jpg

Godhet borde prägla en människa. Somliga ser allt positivt, medan andra är pessimister. Vad är det som gör skillnaden? Vårt sinne är som ett filter som kan välja vad det släpper igenom.

Den som har ett rent inre (den som är kontrollerad av Kristi natur) lär sig att uppfatta det som är gott mitt ibland all ondska medan onda människor bara ser det negativa och missar allt annat. Om du vänder dina tankar mot Gud och hans ord kommer du att upptäcka mer och mer av det goda trots att världen är ond.

Det du väljer att fylla ditt sinne med påverkar din tanke och ditt beteende. Fyll dig med det som är gott så blir det inte så mycket plats kvar för det som är ont./Handbok f livet

Paulus säger i Titusbrevet 1:15-16: *En människa som har ett rent samvete upptäcker det positiva, goda och rena i allting, men den som har ont i sinnet och saknar tro, ser bara det negativa och onda. Hennes upproriska och osunda inre smittar av sig på allt hon ser och gör. Sådana människor påstår ofta att de känner Gud, men när man ser deras sätt att leva och handla förstår man hur det är. De är avskyvärda och olydiga, och man kan aldrig vänta sig något gott från dem.*

Guds godhet orsakade Jesu död- en till synes egendomlig slutsats. Men det är också så att godheten innefattar viljan till offer och lidande. Jesus kom inte till världen för att uppnå vissa sociala eller politiska mål, utan för att lida och dö så att vi skulle få leva.

Paulus säger: Kära bröder, ni är alla kallade och utvalda av Gud för hans himmelska rike. Ha därför alltid Jesus, som vi ju bekänner oss till, i era tankar. Han är Guds budbärare och vår tros överstepräst.* /Heb 3:1

Att berätta om godhet

prastkrage.jpg

Godhet.  Att få möta kärleksfulla människor är så härligt! Människor där det lyser av kärlek från deras innersta. Kärlek och godhet-   Det är när vi får möta Guds kärlek till oss som vi kan bli förvandlade. Vi blir förvandlade i vårt innersta och vi suger inte ut kärlek från andra, utan vi ger istället.

Att ge kärlek kan vara svårt, särskilt för den som inte fått någon. Den har ju svårt att veta vad kärlek är. När du får möta Guds kärlek till dig, då blir du förundrad och- förvandlad.

Att vara god och hjälpsam, det är många som inte har lärt sig det eller vet vad det är, för i mångt och mycket styr egoismen. Man räknar med att få något– men har svårt att ge något. Man vill ha, men inte ge.

I 1John 3:17 kan vi läsa: *Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?*

Är du frikostig med dina pengar, dina ägodelar och din tid?/M

Att berätta om Godhet

jesus-is-lord.jpg

Gud vill att människor skall vara goda mot varandra, ja det är ju en självklarhet. Men vad ser vi ute i samhället och i de regelverk som finns? Inte så mycket av godhet som det skulle vara anser jag.

Det står såhär i Ordsprboken 19:17  *När man hjälper de fattiga lånar man till Herren, och han ger igen med god ränta!*

Gud identifierar sig med den fattige på samma sätt som Jesus gör det i Matt 25:31-46. (Jag var hungrig och ni gav mig mat….)

Som människans skapare värnar Gud om alla, både fattiga och rika. Att hjälpa en fattig är att respektera Skaparen och hans skapelse. Gud tar emot vår hjälp som om den var riktad direkt till honom.

Ge en gåva till någon som inte har det så bra förspänt, lägg en större slant i en insamlingsbössa, du som kan, lämna in en kasse med matvaror och andra nödvändiga saker till  t ex Frälsningsarmén… Det finns så många sätt att hjälpa till på.