Archives

Att berätta om Godhet /Kärlek

ist2_2701041_love_bible_scripture2.jpg 

LIVET…mitt livsval blev det nya livet

Livsval, jag är inte rädd, har gjort mitt val,

Vandrar inte i stora kval.

Livsval, att leva för livets egen skull,

eller för sin egen skull,

eller för Jesus skull?

Jag väljer det sista alternativet, för det är LIV,

De andra har jag varit i, men bara Jesus ger fullständig

glädje…därför tackar jag för livet, det nya,

som jag fick i tron.

/Maria

Att berätta om godhet

 candle-light.jpg

Godhet borde prägla en människa. Somliga ser allt positivt, medan andra är pessimister. Vad är det som gör skillnaden? Vårt sinne är som ett filter som kan välja vad det släpper igenom.

Den som har ett rent inre (den som är kontrollerad av Kristi natur) lär sig att uppfatta det som är gott mitt ibland all ondska medan onda människor bara ser det negativa och missar allt annat. Om du vänder dina tankar mot Gud och hans ord kommer du att upptäcka mer och mer av det goda trots att världen är ond.

Det du väljer att fylla ditt sinne med påverkar din tanke och ditt beteende. Fyll dig med det som är gott så blir det inte så mycket plats kvar för det som är ont./Handbok f livet

Paulus säger i Titusbrevet 1:15-16: *En människa som har ett rent samvete upptäcker det positiva, goda och rena i allting, men den som har ont i sinnet och saknar tro, ser bara det negativa och onda. Hennes upproriska och osunda inre smittar av sig på allt hon ser och gör. Sådana människor påstår ofta att de känner Gud, men när man ser deras sätt att leva och handla förstår man hur det är. De är avskyvärda och olydiga, och man kan aldrig vänta sig något gott från dem.*

Guds godhet orsakade Jesu död- en till synes egendomlig slutsats. Men det är också så att godheten innefattar viljan till offer och lidande. Jesus kom inte till världen för att uppnå vissa sociala eller politiska mål, utan för att lida och dö så att vi skulle få leva.

Paulus säger: Kära bröder, ni är alla kallade och utvalda av Gud för hans himmelska rike. Ha därför alltid Jesus, som vi ju bekänner oss till, i era tankar. Han är Guds budbärare och vår tros överstepräst.* /Heb 3:1

Att berätta om godhet

prastkrage.jpg

Godhet.  Att få möta kärleksfulla människor är så härligt! Människor där det lyser av kärlek från deras innersta. Kärlek och godhet-   Det är när vi får möta Guds kärlek till oss som vi kan bli förvandlade. Vi blir förvandlade i vårt innersta och vi suger inte ut kärlek från andra, utan vi ger istället.

Att ge kärlek kan vara svårt, särskilt för den som inte fått någon. Den har ju svårt att veta vad kärlek är. När du får möta Guds kärlek till dig, då blir du förundrad och- förvandlad.

Att vara god och hjälpsam, det är många som inte har lärt sig det eller vet vad det är, för i mångt och mycket styr egoismen. Man räknar med att få något– men har svårt att ge något. Man vill ha, men inte ge.

I 1John 3:17 kan vi läsa: *Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?*

Är du frikostig med dina pengar, dina ägodelar och din tid?/M

Att berätta om Godhet

jesus-is-lord.jpg

Gud vill att människor skall vara goda mot varandra, ja det är ju en självklarhet. Men vad ser vi ute i samhället och i de regelverk som finns? Inte så mycket av godhet som det skulle vara anser jag.

Det står såhär i Ordsprboken 19:17  *När man hjälper de fattiga lånar man till Herren, och han ger igen med god ränta!*

Gud identifierar sig med den fattige på samma sätt som Jesus gör det i Matt 25:31-46. (Jag var hungrig och ni gav mig mat….)

Som människans skapare värnar Gud om alla, både fattiga och rika. Att hjälpa en fattig är att respektera Skaparen och hans skapelse. Gud tar emot vår hjälp som om den var riktad direkt till honom.

Ge en gåva till någon som inte har det så bra förspänt, lägg en större slant i en insamlingsbössa, du som kan, lämna in en kasse med matvaror och andra nödvändiga saker till  t ex Frälsningsarmén… Det finns så många sätt att hjälpa till på.

Att berätta om Godhet /Samariern

20070924006.jpg

Hej, nu öppnade jag en ny kategori som skall handla om godhet. det är ju vikigt att vi är goda medborgare, goda medmänniskor, goda arbetare….ja listan kan göras lång.Jesus var och är en ypperligt god människa, ja GODHETEN själv. Han lär oss att tänka osjälviskt och kärleksfullt.

Vad säger oss historien om den gode samariten (samariern)?

Olika attityder präglar människor. I historien som du säkert hört många gånger om den goda samariten är det många olika attityder som präglar människors beteende.

Läs denna berättelse, den står i Lukas 10:30-37

*För lagexperterna var den misshandlade mannen bara ytterligare en juridisk diskussionsfråga.

*För banditerna var deras offer bara en möjlighet att göra sig pengar.

*För de religiösa var den hjälpbehövande ett problem att undvika

*För värdshusvärden var den misshandlade en kund att tjäna pengar på.

*För samariern var den skadade en människa att älska och ha omsorg om

*För Jesus var alla dessa, liksom alla andra människor, värda att dö för.

Tänk igenom alla dessa attityder och var människors attityder i dag finns…. visst behövs det mer kärleksfullhet och godhet?