Archive | april 2012

Hälsa/Släng mikron!Konsumenter dör/Ryssland: Artikel

 

 

SLÄNG MIKRON! /(Ja, vår mikro är borta….)

http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/ryssland-mikrovagsugn.pdf

UR ARTIKELN:

Konsumenter dör idag, bl. annat på grund av att de fortsätter att äta mat som dödats i mikrovågsugnen.
De tar en helt frisk bit rå mat, laddad med vitaminer och naturläkemedel, sedan bestrålar de den i mikrovågsugnen och förstör merparten av dess näring. Människan är det enda djuret på [den här] planeten, som förstör näringsvärdet i sin mat innan det äter den. Alla andra djur äter maten i sitt naturliga, oprocessade tillstånd, medan [vi] människor faktiskt går långt i vårt sätt, för att göra maten näringsmässigt värdelös, innan vi äter den. Inte undra på att människorär de minst friska däggdjuren på [den här] planeten.
Efter att många studier hade genomförts avseende nyttjande av mikrovågsugnar, förbjöds dessa i Ryssland 1976, på grund av deras negativa konsekvenser för vår hälsa. Efter införande av perestrojka[-politiken], avskaffades förbudet i början av 90-talet
.

Uppfinningen av mikrovågsugnen och dess allmänna nyttjande av av befolkningarna [i alla utvecklade länder], sammanfaller med uppkomsten av fetma i världens utvecklade länder. Inte nog med att mikrovågsugnen gjorde det bekvämt att äta mer fetma-främjande mat, dess [införande] såg också till att förstöra mycket av näringsinnehållet i dessa livsmedel, [så att] konsumenterna
försätts i ett latent tillstånd av undernärd överätning. Med andra ord stoppar människor i sig för många kalorier, men inte tillräckligt [med] riktig näring.

OBS!   Resultatet är naturligtvis vad vi idag ser: en epidemisk ökning av diabetes, cancer, hjärtsjukdomar, depression, njursvikt, leversjukdomar
och mycket mer. /Nyapolitiken….

/Maria

 / LÄS ARTIKELN!

Vår ickemikrade mat /M

Att bli frälst/ VIDEO, Bibelord, Vikten av frälsning

 

Jesus dog för mänsklighetens räddning!

ARE YOU RIGHT WITH GOD?/Har du det rätt ställt med Gud?/Video

Are you right with God? Do you know the Lord Jesus Christ? If you are already saved, do you care enough to tell others that they are dead in their sins, and lost without Jesus Christ? Here is a very simple You Tube video on the topic of salvation, that you can pass on to your loved ones and friends. Do you have any UNSAVED family members? Tell them! Do you have any UNSAVED friends? Tell them! Eternity is forever, and your loved ones and relatives and friends that die without Jesus will surely end up in Hell without Jesus! What are you waiting for?

VIDEO: http://youtu.be/RKJDCuLMtKA

Känner du Gud- är du frälst? Känner du Jesus? Om du redan är frälst, bryr du dig då tillräckligt för att berätta för andra att de är döda i sina synder och förlorade utan Jesus Kristus?
Här visas en mycket enkel video om ämnet frälsning som du kan visa/skicka till dina nära och kära. Har du ofrälsta familjemedlemmar?
Tala om för dem vad som gäller. Har du ofrälsta vänner? Tala om för dem att Jesus är vägen.
Evigheten är för EVIGT, och dina kära och dina nära släktingar och vänner som dör utan att lära känna Jesus/bli frälsta, kommer att komma till helvetet om de inte tar emot Jesus. Vad väntar du på?

Bibelord:

Rom 3:10-11;  Rom 3:23;    Ps 58:3;   Jes 59:2 ;   Jes  64:6;    Rom 5:8-9;   1 Petr 3:18;   Ef 2:8-9;

Joh 19:30;   1 Timotheus 2:5;     1 Petr 1:23;   1  Petr 2:9-10;   Titus 3:5;   John 3:18;    John 3:36;

Mark 16:15-16;   Mark 1:15;    Luk 24:47;   Hebr 9:27

Kärlek /Jak 1:9 /Livsgemenskap med Gud.

 

*

Den broder som lever i ringhet berömme sig av sin höghet.

Jas 1:9

Jakob som skrivit detta tänker på de ödmjuka, enkla människor utan rikedom och högre ställning. De blir ofta förbisedda, och det gäller även bland de troende.

Pengar och rikedom imponerar inte på Gud.

Det är vad du har i hjärtat som har evighetsvärde och som betyder något för Gud. Pengar är bra att ha och då skall de gå till något som kan ära Gud, och det finns ju många hål att stoppa dem i.

*

30 April

Och de fula och magra korna åto upp de sju vackra och feta korna – och de tunna axen uppslukade de sju frodiga och fulla axen1 Mos 41: 4-7.

DENNA dröm innehåller en varning till oss. Det ligger inom möjlighetens område att de bästa år av vårt liv, de härligaste erfarenheter, de största segrar, den trognaste tjänst uppslukas av tider av misslyckande, nederlag, vanära och onyttighet i Guds rike. Det finns människoliv, som ha lovat mycket och ha utfört storverk, men som dock ändat på detta sätt. Det är vemodigt att tänka så, men det är därför icke desto mindre sant. Dock det behöver icke vara så.
S. D. Gordon säger med tanke härpå att den enda trygga säkerheten ligger i daglig och stundlig livsgemenskap med Gud. Gårdagens välsignade, fruktbärande, segerrika erfarenheter äro icke allenast värdelösa för mig i dag utan kunna bokstavligen bliva förtärda och omintetgjorda, om jag i dag sviker, och om de icke få vara den sporre, som i dag driver mig till ännu rikare och härligare erfarenheter.
Levande gemenskap med Gud, genom förblivandet i Kristus, kan allena utestänga ”de magra korna och tunna axen” ur mitt liv. 

http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/april/04-30.htm

 

 

/Maria

Att berätta om satan/ Strategi, omstörtning/VIDEO

 

Wilkerson predikan  – satans sista strategi –  omstörta alla sant troende – kyrkan faller med dem.
Låt den Helige Ande kärleksfullt övertyga dig om vad som är syndigt i ditt liv. Lämna det bakom dig, och Guds liv och löften ska komma tillbaka förnyade.

satan´s finale war plan:
http://www.youtube.com/watch?v=4WuPAOzkFBs

Predikan börjar efter ca 5-6 min sång.

*

Vad som än kommer att hända måste vi lita på att Gud är vid makten och att hans planer kommer att gå i lås, bli förverkligade-  precis som han har utlovat.
Han kan till och med använda motståndare för att förverkliga sina planer. Ondskan har tillåtis genomsyra denna världen men den nya jorden kommer inte att veta av synd. Uppenbarelseboken, ja hela bibeln är mycket tydlig i sin skrift. /Maria

Världen och dess herrar är ganska små men Gud är stor och Allsmäktig! 

Livskraft / Gud vare tack..Gud vinner alltid../Prövotid

 

*

Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg.” 2 Kor 2: 14.

Gud vinner sina största segrar genom skenbara nederlag. Ofta synes fienden triumfera till en tid och Gud låter honom göra det. Men så träder Gud fram för att kasta överända fiendens verk och omintetgöra hans skenbara seger. Det sker såsom Skriften säger: “De ogudaktigas väg vänder han i villa.” Segern ter sig nu vida härligare, än vad fallet skulle ha varit, om fienden ej först tillåtits ögonskenligt gå fram i triumf.
Vi känna alla väl till berättelsen om de tre hebreiska männen i den brinnande ugnen. Detta föreföll ju att vara en stor seger för fienden, och den levande Gudens tjänare tycktes stå inför ett fruktansvärt nederlag. Vi ha alla varit i situationer, där det sett ut, som om vi blivit besegrade och fienden har fröjdat sig. Vi kunna föreställa oss, vilket fullständigt nederlag detta tycktes vara. De tre männen sjönko ned i lågorna, under det att deras fiender gåvo akt på dem i väntan på att få se dem förtäras av den fruktansvärda elden. Men stor var deras förvåning, då de sågo dem förnöjda vandra omkring bland lågorna. Nebukadnessar befallde dem att “komma ut ur ugnen”. Icke ett hår på deras huvuden hade blivit svett, och man kunde icke ens från deras kläder känna lukten av något bränt. “Ty ingen gud finnes, som kan hjälpa som denne.”
Detta skenbara nederlag resulterade i en underbar seger.
Antag att dessa tre män hade begynt tvivla och i modlöshet sagt: “Varför bevarade Gud oss icke för den brinnande ugnen!” De skulle ha omkommit i lågorna, och Gud hade icke blivit ärad. Är du nedtyngd i dag under bördan av något lidande? Betrakta det icke såsom ett nederlag, utan gör anspråk på segern i tro på Honom, som förmår göra dig till mer än segervinnare, och du skall få uppleva en härlig seger. Låt oss minnas varje gång, då vi av Gud bringas i ett svårt läge, att Han därigenom vill giva oss tillfälle att öva vår tro på ett sådant sätt, att resultatet blir rika välsignelser och Hans namn blir storligen prisat.http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/januari/01-18.htm

Var stilla i ugnen, hur het den än är,
skall lågan dig icke förtära,
ty Herren går själv vid din sida ock där,
att hettan dig ej må förfära.
Den bränner blott banden men själv går du fri,
så lär dig att prisa Guds godhet däri:
Var stilla, var stilla för Herren!
L. S.

*

Detta som står här ovan har jag genomgått så många gånger genom åren, och HERREN har alltid räddat från ugnar som brinner, och vatten som vill dränka och eld som vill förtära, HERREN är god, Prisa hans namn!  /Jer 43 /Maria

 

Min Herre /Jesus frälste mig! /Satan vilseleder…

 

IS YOUR MIND STILL BLINDED BY SATAN, THE GOD OF THIS WORLD?

/Är ditt sinne fortfarande förblindat utav Satan? Satan har förblindat människor i tusentals år. Satan älskar att hålla folk i  svek och villfarelse, och att människor inte skall få lära känna evangeliets ljus  och att kunna förstå VEM Jesus Kristus ÄR. Se videon och läs bibelorden som berättar!

Video:  http://youtu.be/Q9DMD2KVeyU  Och under videon läser du texten:
That old nasty serpent that we know as Satan has been blinding the minds of people for thousands of years now. The DEVIL loves to keep people in DECEPTION, and their LOST (unsaved) state, hoping that they will not get the LIGHT of the GOSPEL, and the UNDERSTANDING of who Jesus Christ truly is. Here are the scriptures to back this up:
But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost: In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. (2 Corinthians 4:3-4)

Any person who has been TRULY born again of the SPIRIT OF GOD, will have a LOVE for their fellow man and woman and tell them about Jesus Christ. That is why the Lord commanded us to go into all the world and preach the Gospel. Here are the scriptures to back this up: But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost: In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. (2 Corinthians 4:3-4)

Any person who has been TRULY born again of the SPIRIT OF GOD, will have a LOVE for their fellow man and woman and tell them about Jesus Christ. That is why the Lord commanded us to go into all the world and preach the Gospel. Here are the scriptures to back this up:

And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (Mark 16:15-16)

The apostle Paul also had a burden for the LOST souls that he came across everywhere he traveled. Paul knew in the Spirit, that there would be many FALSE teachers and WOLVES that would seek to deceive souls and he said this:

I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. (2 Timothy 4:1-5)

*****
2 Kor 4:-4
Mark 16:-15-16
2 Tim 4:1-5

/Maria

Jesaja bok/Tillbaka till Gud..Frälsning genom Messias

 

Syftet i Jesaja bok… var att kalla Juda rike tillbaka till Gud och förkunna Guds frälsning genom Messias.

I Jesaja bok kan vi läsa om Guds tjänare, och vilka var de? I Jesaja bok är ordet “tjänare”  ett nyckelord. Israel som nation är här Guds tjänare:
Nationen hade fått uppdraget att tjäna Gud, att förvalta hans ord och lag och att vara ett ljus för andra folk och nationer.
Bibelorden:
Jes 42:19; 43:10; 44:1, 21; 45:4; 48:20; 54:17

*****

Messias är Guds tjänare:
Nationen miisslyckades på grund av synd och uppror och Gud sände sin son, Jesus Kristus, som Messias för att fullborda uppdraget. Hur kunde Israel och Juda vara Guds tjänare och samtidigt så totalt blinda?
Bibelorden:
Jes 42:1-19; 49:3, 5-7; 50:10; 52:13-15; 53:11

*****

Israel hade fått uppdraget att vittna för världen om Gud, och om vem han är. Alla troende delar idag det ansvaret. Vi kan förstå av Jesaja bok: att Guds folk kommer att återsamlas när Kristus kommer för att regera på jorden. Tänk på när du läser detta att ALLA TROENDE ÄR GUDS FOLK. ALLA TROENDE är alla troende på Jesus. Och i Jesaja bok hade inte Jesus ännu kommit till jorden och allt som skett hade ännu inte skett.
Ovanstående i Jes skrevs 681 f Kr.

/Maria

Vardagen /alltid med Jesus! ..stå på muren Hab 2:1

 

Låt Jesus leda dig genom allt-  han för dig igenom alla hinder

“Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se, vad Han skall tala genom mig.” Hab 2: 1.

UTAN vaksam förbidan å vår sida vänta vi förgäves på hjälp från Gud. Om Herren icke kommer till oss såsom vår styrka och vårt försvar, är det, emedan vi ej äro på utkik efter Honom. Mången gång gå vi miste om den erbjudna hjälpen, emedan vi icke stå på vår vaktpost och speja efter den annalkande undsättningen i fjärran för att öppna våra hjärtedörrar på vid gavel för densamma. Den som icke intager en sådan avvaktande ställning skall aldrig hoppas att få mycket. Förbida din Gud beständigt i alla livets förhållanden.
Om du icke ställer ut ditt vattenkrus, då det regnar, skall du aldrig få något vatten.
Vi måste vara mer metodiska och bruka vårt sunda förnuft då vi i bönen göra anspråk på Guds löften. Vad skulle man tänka om den man, som om och om igen gjorde sitt besök i banken, placerade på disken ett stycke papper som han sedan tog tillbaka för att hastigt skynda ut igen? Jag fruktar för, att han inom kort bleve visad på dörren. Den person, som besöker banken i en bestämd avsikt framlämnar sin check och väntar tills han fått den utväxlad i mynt. Han lämnar icke banklokalen, förrän han uträttat sitt ärende. – Han ställer sig icke vid disken med checken i handen för att resonera om den utomordentliga namnteckningen och det förträffliga dokumentet. Han väntar på sina penningar, och först då han erhållit dem, är han tillfreds. Sådana personer, men icke gycklare, tages där väl emot.
Men ack, huru många människor handla icke med Gud på detta sätt! De bedja såsom på lek, utan att invänta svar från Honom. Vår himmelske Fader vill, att vi skola mena fullt allvar då vi bedja till Honom. – C. H. Spurgeon.
Du skall icke i dina förväntningar komma på skam.

http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/april/04-06.htm

 /Maria

Jesaja /Jes 40:1 Trösten, trösten mitt folk…/lidande

 

“Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud.” Jes 40: 1.

BLIV en rik tröstare. Detta hörde till profetens mission. Världen är full av bedrövade hjärtan. Du behöver fostras för denna stora uppgift, och din fostran kräver ett högt pris. Du måste genomgå samma lidanden, som sarga och slita oräkneliga hjärtan. Sålunda kommer ditt eget liv att likna ett sjukhus, där du blir undervisad i den gudomliga konsten att trösta. Du får se dina egna sår blöda, på det att den store Läkaren genom att förbinda dina sår må lära dig att bringa förstahandshjälp åt de sårade du möter. Kanhända står du spörjande inför det lidande du nu genomlever. Bida tills tio år svunnit hän, och förvisso skall du möta många, som äro i samma betryck. Du skall få tala om för dem, huru du lidit och blivit hugsvalad samt bringa dem de tröstemedel, som du själv undfått av Herren. Då du möter den ivriga blicken och ser, huru det gryende hoppet förjagar förtvivlans skuggor från själens himmel, skall det bli möjligt för dig att förstå ditt genomgångna lidande. Och du skall med tacksamhet till Gud minnas den aga, som beredde ditt hjärta att förstå och hjälpa de olyckliga.

Vem helar bäst en själ, som är bedrövad,
om ej en kristen, som har varit prövad?
Var finner du i sorgen och i smärtan
en modersfamn, om ej i brustna hjärtan?

Vi måste själva såras för att hela
och lida för att kunna sorgen dela,
och detta är måhända hemligheten
av nöder, vilkas orsak I ej veten
.
E. Gustafson

Gud tröstar oss icke, för att vi sedan skola föra ett bekvämt liv, utan för att göra oss skickade att trösta andra. – Dr. Jowett.http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/januari/01-11.htm

*

Det finns många ord att förstå från vår Herre, och detta var ord om lidande-   lidande som vi alla få gå igenom, kanske nu  –  kanske  sedan.

http://www.worldchallenge.org/en/node/17903?src=devo-email 

D W:OUR GREATEST COMFORT

Ett är säkert: den troende blir prövad, så är det!  – Men se!  Gud hjälper i allt!  Hallelujah!

 

                                                                                     /Maria

Apostlagärn/ Förföljelse/Persecution/Video.

 

*

THE STIRRING UP OF RELIGIOUS PERSECUTION AGAINST TRUE CHRISTIANS!

Förföljelsen mot de sant kristna:

VIDEO:  http://youtu.be/5HCbgw4HCys

Förföljelse mot de sant kristna, de troende, har alltid funnits och kommer att bli ännu värre, av svårare art än någonsin. Som troende får man vara beredd på detta fenomen som är allt annat än bra. I boken Apostlagärningarna kom man i rörelse mot förföljelse och många många fick lida svårt. I Apg kan man läsa om religiösa judar som var otroende på Kristus. De sant troende predikade ett evangelium som man inte kompromissade med och därför blev man förföljd…se videon!

Ta del av videon och gå igenom bibelorden och förstå vad det verkligen står i bibeln om detta. Att ta lärdom och att ha kunskap är det bästa.

Vi som tror måste ta till oss Guds ord och lita på honom i allt.

In the book of Acts, you will find many instances where the “religious” people stirred up persecution against true Christians. In the book of Acts, those people were religious Jewish UNBELIEVERS in Jesus Christ. The true Christians that preach a non compromising Gospel will always face opposition from the religious people of “other religions” as well as from counterfeit Christians! /

Bibelord:

Apg 6:8-15

Apg 13:43-49

1 Mos 17:4-5

Rom 4:17-18

Apg 14:1-7

Apg 17:10-11; 17:13

(Sök i Skriften)

Rom 2:28-29

2 Kor 5:17

Joh 14:6

Apg 4:10-17

/Maria

Ekonomi/Är Spanien nära en ekonomisk kollaps?

 

Artikel och bild via: Alexander Higgins Blog

Financial Armageddon Approaches: Spain Is About To Enter A Full-Scale Collapse

Ekonomi. Står Spanien på tur att få en ekonomisk kollaps?

Economic data and technical data coming out of Spain is telling us point blank that disaster is looming and will trigger the dominos to fall across Europe.

The perfect storm of an economic collapse fueled by an all out housing and mortgage crash, a sovereign debt crisis, and a run on the over-leveraged unregulated Spanish banks is hammering Spain right now.

The IMF and the ECB knows that Spain is too big to bail out which is really bad news considering the economic data and technical indicators show irrefutable evidence that Spain is about to enter a full-scale collapse which will in turn send the dominoes falling across Europe.

Läs hela artikeln här:

http://endtimeinfo.com/2012/04/financial-armageddon-approaches-spain-is-about-to-enter-a-full-scale-collapse-2/ 

/Maria

Jesus /Min vän Försonaren. Han är allt för mig.

 

Människor vandrar i synd!  Men – de vet ju inte om det!  Jamen, det är lika illa ändå! Hur ska de då kunna ändra på sig om de inget vet om Jesus? ?  Här på sidan kan man ta del av Guds ord och om Frälsningen, skynda att se vad Jesus kan göra för just DIG! om du inte är en troende. Dig vill jag då nå med Nådens budskap: Jesus lever och vill Frälsa dig till evigt liv. 

Låt din själ finna vilan i Jesus.

*

*I synd jag en gång vandrat, förlorad, hjälplös, trött, Men bördorna ha fallit, alltse´n jag Jesus mött. Jag tröstar nu på honom, hans nåd förunderlig, jag känner djupt hans kärlek, och han är allt för mig.

*I synd ej mer jag vandrar, han är min lots, min vän, Han ger mitt hjärta glädje, han själv, Försonaren. Han fördes för min frälsning på smärtans bittra stig, Han köpte min förlossning, och han är allt för mig.

*Ej vill jag vandra fjärran ifrån hans kärlek rik Men städse söka målet att bliva honom lik, När han mig en gång bjuder välkommen hem till sig, Jag evigt skall få känna, att han är allt för mig.

Kör: Han allting är för mig Från synd han gör mig fri, hans frid och kärlek evigt min lott och del skall bli. Ja, han är allt för mig i nåd oändelig. Pris ske hans namn för evigt. Han allting är för mig. /H Sewitt/

Ta emot Jesus! Låt honom ge dig det nya livet.

/Maria