Archive | mars 2011

Ekonomi/Se videos.G Celente.A Jones.Currency Unity….

 

Vad händer egentligen i världen? och är vi så pålästa att vi fattar vad som sker? Låter vi den helige Ande tala till oss om det som pågår i världen?
Det är tragiska saker som sker tycker jag och några videos kan ni se här nedan. De handlar om det ekonomiska läget i USA, där dollarn anses vara på väg att krascha och det handlar om att världen  eventuellt nu är på väg in i ett nytt  (världs-?) krig, det som kanske kommer benämnas WW3.
Jag har inte svaren, men ber dig se filmerna /videos nedan, och tänka efter själv.

En Valuta:

ONE CURRENCY video

 

______________

http://www.youtube.com/watch?v=K8nP6x6Np7E&feature=player_embedded :
Gerald Celente: First Great War of The 21st Century Has Begun – Alex Jones Tv 1/2

______________

Disappearing American Jobs Mini-Documentary (in HD), Death of the Economy Se video:
http://www.youtube.com/watch?v=FoeKhczFBd0&feature=related

______________

Rise of China, the End of the Dollar’s Reign (HD, Fixed Audio)
http://www.youtube.com/watch?v=jtjF1xlMOIA&feature=player_embedded#at=13

Du hittar fler videos i resp ämne på Youtube.

OCH:

Global valuta på gång?/Jesus dröjer för att fler syndare skall kunna vända om.. Herrens dag skall verkligen komma, därför får vi inte vara sysslolösa nu,  det finns människor att rädda, att evangelisera för.

Efter finanskrisen på Wall Street (2008-) och Euro-skuldkrisen (2010-) håller
världens bankirer, topp-politiker och finansmän på att omorganisera världens
valutasystem. Diskussionerna är många om bästa vägen att ersätta dollarn som  världens reservvaluta och ett återkommande förslag är att införa global
elektronisk valuta (SDR) som ersättning för den brant fallande dollarn. Dessa
diskussioner pågår oftast i skymundan sedan några år tilllbaka. Här är en länk till en konferens som hålls i Bretton Woods, New Hampshire, där IMF/World Bank,  med dollarn som världens reservvaluta sattes upp vid andra världskrigets slut.
Ett nytt Bretton Woods hålls i dagarna, med andra ord.

INET är ett pollicyforum/tankesmedja som finansspekulanten och filantropen
George Soros satt upp för ändamålet. Ungefär varje internationellt känd ekonom och journalist och många ekonomiskt kunniga politiker (Gordon Brown, Volcker,  Summers) kommer till Bretton Woods 2, som konferensen kallats. George Soros som  vanligt har händerna fullla av planer för det kommande globala  samhället och stödjer idag ca 1200 organisationer runt omkring i världen.

Visste du att det planeras en global valuta?

Nu är det dags för global valuta. Kanske den här informella expertgruppen kan
klara av den uppgiften? Västvärldens ekonomier är i rejäl gungning. Varför inte  låta bankirer och Wall Street sköta valutapolitiken i världen? De vet ju vad de pratar om! Och de vet vad de vill!

http://ineteconomics.org/initiatives/conferences/bretton-woods

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704471904576229023536424418.html?mod=googlenews_wsj
/Janne Olofsson, artikel.

De sista tiderna Kyrklig diktatur vill…A Svensson

 

Är alla troende verkligen på Guds sida?

Kyrklig diktatur vill förstöra vårt andliga liv

Kyrkorna och samfunden är religiösa diktaturer. Och för att dämpa oppositionen och hålla sina medlemmar under kontroll, så ger de dem en vilseledande undervisning. Att de kristna inte överger kyrkorna och samfunden beror på att de är bundna till dessa skökoväsen genom en felaktig församlingslära som säger att kyrkorna och samfunden är Guds församlingar. Så länge de tror det så stannar de kvar. De tror att om de lämnar sin kyrka eller sin samfundsförsamling, så kan de inte bli bevarade i tron. Men det är precis tvärt om. Det går mycket bättre att leva i tron på Jesus om man håller sig utanför alla kyrkor och samfund. Dessa skökoväsen är inte alls noga med att bevara tron på Jesus.

Det som kyrkorna fruktar, är att människor ska få kunskap om sanningen. Därför vill de själva ”ta hand om” kristendomsundervisningen och bestämma vilka som ska vara lärare och vilka som får undervisa. (Kommunisterna i f.d. Sovjetunionen gjorde på samma sätt). Och därigenom att kyrkorna har ”tagit hand om” predikandet av Guds ord, så ha de fått ett sken av att vara Guds tjänare och representanter. Fastän de i verkligheten är religiösa träldomshus.

Kyrkorna och samfunden är som religiösa fängelser där människor serveras en andlig svältkost – ett stympat evangelium som är uppblandat med falska läror. Därför finns det massor av andliga krymplingar. De har gått på möten och bekänt sig tro på Gud i många år, men de har inte kommit längre i sin andliga tillväxt än till barnstadiet.
När man har blivit född på nytt, då är man i andligt avseende som ett nyfött barn. Och det är meningen att vi ska växa till och få mer och mer kunskap i Guds ord. ”Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken (som är Guds ord), på det att ni genom den må växa upp till frälsning.” 1 Petr. 2:2.

Men tyvärr så finns det massor av kristna som har stannat i växten. Istället för den andliga oförfalskade mjölken, så har de fått en förfalskad och olämplig föda. De har blivit bundna till kyrkosystem och religiösa partibildningar. Och den förkunnelse de ha lyssnat till är infekterad av falska läror och kyrkligt traditionstänkande. Detta verkar som bedövningsmedel och hindrar dem från att tänka klart. Och när de vill studera Bibeln så fatta de inte vad de läser. Många har inte ens fått lära sig de allra första grunderna av Guds evangelium. Det kristna dopet har man ersatt med ett s.k. barndop, som en gång i tiden uppfanns och instiftades av den store kyrkofadern, djävulen själv.

I Hebr. 5:12-14 står det: Ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare, så behövs det snarare, att man nu åter undervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Det har kommit därhän med er, att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan, att han måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.

Detta kan sägas om massor av kristna bekännare idag. Och många som själva borde ha varit lärare och kunnat undervisa andra tjänstgör nu bara som bänkfyllnad i kyrkan.

Det står i Fil. 3:16, ”Dock, såvitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg.” Det är just detta som kyrkorna och samfunden vill förhindra. De vill hindra de kristna från att gå vidare på trons väg. Präster och pastorer säger inte detta rent ut. Men de ondskans andemakter som härskar i kyrkorna har denna målsättning. I orättfärdighet undertrycker de sanningen och kräver att vi ska följa kyrkotraditioner och människoläror, istället för att lyda Guds ord.

Kärleken har sin glädje i sanningen. 1 Kor. 13:6. Men med kyrkornas falska kärlek är det tvärt om. Kyrkorna utnyttjar lögner och människors brist på kunskap för att behålla kontrollen över sina medlemmar.

Att kyrkorna har öppnat sina dörrar för den karismatiska väckelsen betyder inte att kyrkorna har bättrat sig. De har bara ändrat taktik. När djävulen inte lyckades utrota de kristna genom massmord, då försöker han med prat om ”kärlek” och ”kristen enhet”. Genom förförelse försöker han locka Guds folk till avfall från Herren för att få makt över dem.

Också de katolska kyrkorna har ju kommit med i den karismatiska väckelsen och tillåter människor att läsa Bibeln. Men detta är precis som om jag skulle säga till min granne: ”Jag tillåter dig att använda din bil, du får köra med den så mycket du vill.” Vad är det för sorts tillåtelse? Jag har ju inte med hans bil att göra! Så gör kyrkan när hon ”tillåter” människor att läsa Bibeln. Kyrkan har ju inte alls med den saken att göra! Och det är inte heller kyrkans uppgift att förkunna Guds ord.

Att kyrkan skulle ha fått någon missionsbefallning från Herren, det är bara en djävulens bluff. Missionsbefallningen gav Herren till sina lärjungar långt innan någon kyrka fanns till! Missionsbefallningen är given till Guds församling, och kyrkorna har inte alls med den saken att göra. Guds församling är ju ingen kyrka.

Kyrkorna och samfunden har under århundraden hållit Guds församling i träldom, men Herren ska föra sitt folk ut ur dess babyloniska fångenskap. Därför befaller han sitt folk att draga ut därifrån. Upp. 18:4. Detta måste ske innan Jesus kommer. Och de som inte vill lämna den stora skökan, de får också sin del av hennes plågor.

När Jesus kommer och hämtar sin församling, då hämtar han inte en enda kyrka och inte ett enda samfund. Och när Guds vredesdom drabbar den stora skökan, då finns det inte en enda brudesjäl kvar där.

Kyrkorna menar sig vara Guds representanter och uppträder som någon sorts myndigheter, men vi behöver inte ta någon hänsyn till vad de vill bestämma. Kyrkorna har ingenting att bestämma i Guds församling. De ha gjort sig skyldiga till evig synd, och de har ingen del i Jesu försoningsverk. När Jesus dog på korset, så beredde han en väg till Gud för människor, och de får syndernas förlåtelse genom Jesu blod när de omvänder sig till Herren. Apg. 13:38-41. Men kyrkosystemen och samfunden har ingen del i Jesu försoningsblod, och de kan aldrig omvända sig.

Det är nu hög tid för Guds folk att gå till motanfall mot det religiösa skökoväsendet. Lägg märke till vad som står i Upp. 18:4-8. Det är Guds folk som uppmanas att vedergälla skökan. ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir medskyldiga till hennes synder och träffas av de plågor som drabbar henne. Ty hennes synder räcker ända upp till himmelen, och Gud har inte glömt hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för det som hon har gjort! Räck henne en dryck, dubbelt så stark som den vilken hon har blandat till! Vålla henne så mycken pina och grämelse, att det väger upp den ära och njutning som hon har skaffat sig…” (Hedegårds översättning).

Herren ska själv utrusta oss för slutstriden, och hans väckelsebudskap måste vara minst dubbelt så starkt som den villolära skökan själv har blandat till. Så mycken vällust och ära som hon har berett sig, så mycken skam och förödmjukelse ska vi vålla henne. Detta kan vi göra genom att avslöja hennes gärningar. Tänk hur rasande kyrkorna ha varit bara för dopsanningen! Hur ska då kyrkorna reagera när kyrkans lära om bikt och nattvard, och kyrkans lögner om jungfru Maria och om Petrus och hela det religiösa skökoväsendet blir avslöjat på Internet?

När Simson var i fängelset så började filistéernas hövdingar ordna till en fest och göra sig glada. Och så lät de hämta Simson för att han skulle vara dem till förlustelse. Men det blev inte så som de hade tänkt sig. De blev alla dödade. Dom. 16:23-30. Och likasom filistéerna hade stuckit ut ögonen på Simson och höll honom i fängelse, så har den stora skökan förblindat Guds församling och håller den i fängelse.

Och likasom filistéernas hövdingar ordnade till fest, så har också den stora skökan ordnat till fest. Istället för att förfölja de kristna, så försöker hon locka dem till sig, med prat om kärlek och gemenskap och kristen enhet. Hon använder all sin förförelsekonst för att locka dem till avfall från Herren. Men det blir inte som hon har tänkt sig. Mitt i festligheterna griper Herren in och låter sitt väckelsebudskap förkunnas. Och det kommer att bränna som en eld i det religiösa dödköttet. Många religiösa hycklare kommer att bli vansinniga av ilska och skräck när de få se vad Herren gör i församlingen. Det som är härligt och underbart för Guds folk, det är fruktansvärt och förskräckligt för de trolösa och ogudaktiga. Läs Joel 2:31 och Apg. 2:20.
http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA39.HTM

/Mycket bra och tänkvärd artikel av Allan S.  Fest -enhet – förföljelse- ..i vilken ordning det blir, det som kommer, det anar vi… Vi måste noga ta reda på vad Guds församling är för något. Lever man för Gud eller för människor…/ Maria

Livet i Kristus /Glädje

 

 

Glädje är ett ofta återkommande tema i Jesu undervisning. Han vill att vi skall vara glada ( se Joh 15:11; 16:24, 33) Nyckeln till glädje är att leva nära Jesus, som är källan till all glädje. Låt oss fyllas med  glädje, låt oss ta emot den glädje som Jesus vill att vi ska ha. Han är kärleken.
Joh 17:13

/Maria

Radikala Sanningar/Icke av världen.Gud är vis och stor

 

Joh 17:16 *De äro icke av världen, liksom icke heller jag är av världen.* 
Joh 15:19 *Vore I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.*

Så stort detta är, att få bli en lärjunge. Att få bli en frälst människa som går med Gud. Och vi vet att vi får kraft från Gud att gå ut i världen för att tala evangelium m m.

Världen hatar de kristna, vad hemskt det är. Guds värderingar skiljer sig radikalt från världens och avslöjar all dess omoral. Eftersom de kristna inte deltar med världen i dess synd, blir de en ständig påminnelse för världens människor om deras synd. Undra på att de inte gillar oss… Världen följer satans program, och han är ju den svurne fienden till Jesus och hans folk.

Att få vara utvalda är ju verkligen något stort. Jag tänker ofta  ofta på vad Gud egentligen har gjort för oss alla som tror. Han bygger nätverk… det ser jag tydligt….han vill ha människor samlade för sitt verk.

Så om du tycker ibland att det är en börda du bär på…tänk om! Det är det bästa du kan få: att vara Jesu utvalda, att vara ett Guds barn. Sträck på dig! Vandra med Jesus och låt honom bära det som är tungt och vinnlägg dig om att göra HANS VILJA.  VAD kan väl vara bättre?

….Allt svårt och outgrundligt Jag honom anförtror. Det är mig nog att veta, Att han är vis och stor…..RZ

År 2011 / Gud vet allt redan…

 

Nytt på nyhetsfronten 29-30/3:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/

Koreasamtal om hotfull vulkan
29 mars 2011 kl 07:09

En hotfull vulkan har framtvingat ett sällsynt samarbete mellan de två koreanska staterna efter månader av konfrontationer. Koreahalvöns högsta berg Paekdu har förmått dem att tala med varandra. 13 nordkoreaner, varav tre vulkanexperter, tog sig över gränsen för att samtala med sydkoreaner i staden Munsan på tisdagen.

Paekdus senaste utbrott var 1903 men experter tror att vulkanen har en aktiv kärna och att ett nytt utbrott är möjligt, ovisst när.
Seoul TT-AFP
____________________

Människorättskämpe till SvD om situationen: Jag tror att vi får se mycket blod i Syrien”
____________________

*Perilous Times /EU vill förbjuda bilar i städerna: 
EU to ban all cars from cities *
Cars will be banned from London and all other cities across Europe under a draconian EU masterplan to cut CO2 emissions by 60 per cent over the next 40 years.
EU to ban cars from cities by 2050 http://groups.google.com/group/bible-prophecy-news/browse_thread/thread/3c73dc2e9687a6f9#

Trots dåliga nyheter som når oss från hela världen, så får vi lita till Gud och upphöja hans stora namn. Han vet redan ”nyheterna” innan tidningspressarna sätter igång, är inte det en mäktig tanke. Alltså kan HAN genom den helige Ande tala till oss om allt vi behöver veta. Katastrofen i JAPAN pågår fortfarande och vi kan alla se bilder och texter därifrån. Be för världen.

Så frid och du får skörda glädje!  /Jak 3:17-18   /Matt 5:9

*

Bibelord /Jakobs brev Jak 4:10

 

”JAK 5:13-18: Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.Är någon glad, så må han sjunga lovsånger till Herren. 14  Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.15.Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet. 16.Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. 17. Elia var en människa, med samma natur som vi. 18.Han bad en bön att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader;åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin frukt.”

Jakobs brev påminner på många sätt om bergspredikan. Det märks tydligt att Jakob tagit djupa intryck av Jesu undervisning.   Vi kan och får be Gud om hjälp, han svarar oss. Visa barmhärtighet mot människor! Gud är ju nådig mot dig. (Jak 2:13) 

Ödmjuka dig och erkänn ditt behov av Herren Gud, så styrker han dig. (Jak 4:10;  Matt 5:3-4) Gud hjälper i allt.

/Maria

Ett ord i dag/Apg 3:19; 2:28;Fil 4:13,Apg 3:6;Matt 11

 

Gud ger oss styrka. Fil 4:13

Ånger.

Det finns många saker som man kan känna ånger över. Man säger: Varför? och: ..detta vill jag inte ha….
När vi ångrar oss lovar Gud inte bara att ta bort vår synd, utan han förnyar oss också andligt. Ånger låter inte särskilt tilltalande. Det kan vara riktigt besvärligt att ge upp viss synd. Men Gud har alltid något bättre som ersättning för det vi avsäger oss.

Hosea sade så här:
* Låt oss sträva efter att få lära känna honom, så ska han komma till oss, lika visst som det blir en ny dag i morgon och lika säkert som regnet faller på våren.* /Hos 6:3

Känner du behov av förnyelse i din situation? Svaret ligger i att lära känna Herren, och vilja göra hans vilja. När man vill göra Herrens vilja då vill man ändra på sitt liv. I vilken situation man än befinner sig så finns det råd och hjälp hos Herren, för varje sak som man kämpar med.

Man kan kämpa med mycket, t ex tobak eller alkohol eller svärande eller något annat som inte känns bra, och som man vet att inte Gud vill att man skall ha att göra med. Gud är god och han hjälper i allt. Så har det skett i mitt liv, jag har fått hjälp med sådana saker som jag inte ville ha med att göra, för att jag förstod och visste, att de var fel.

Herren vet hur man har det och är man uppriktig så får man hjälp. Gud är god och löser oss från ondo.

*Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade.* /Apg 3:19;  Apg 2:38

*Fly inte- göm dig inte längre, Du som så länge har flytt. Stanna och böj dig för Jesus, Honom som allting gör nytt.*

*Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er! Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila, och jag tvingar inga tunga bördor på er.* /Matt 11:28-30

Katolicism? Nej!/ Enhet.? B Vidén länk

 

 

http://www.berno.se/2008/05/ekumenikens-ntverk_12.html

Saxat från denna ovanstående länk om ekumenik

Berno Vidén:

Spindeln har en säregen fallenhet att anpassa sig och smälta in i de mest skiftande miljöer. Korsspindeln äger dessutom en speciell begåvning att spinna trådar. Genom sinnrikt byggda nät fångar den sina rov, som den livnär sig av. Med hjälp av en effektiv signaltråd gömmer sig spindeln till dess bytet fastnar i garnet. Snabbt och effektivt lämnar den då sitt gömställe, kastar sig över bytet och suger sedan långsamt livet ur det.

Ett märklig sätt att inleda en artikel som ska handla om kristna allianser. I Sverige är ännu en ny stor kyrka på väg att organiseras genom sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Svenska babtistsamfundet. Vad är egentligen en kristen allians? Har den sin grund i Bibeln? Eller kanske det snarare handlar om ett organisatoriskt enande för att tillhöra ett större sammanhang? Rädslan att hamna utanför, stämplad som sekterist? Alla svaren på ställda frågor finner du förmodligen inte i denna artikel, men förhoppningsvis kan den hjälpa dig att reflektera över många viktiga frågor. Är du sedan angelägen om att få sann kunskap om vad kyrkoekumenik och andra religiösa allianser representerar, finns det trovärdiga källor att forska vidare i. Främst ur Guds eget ord finner vi en undervisning om på vilka grunder en sann enhet kan bevaras. Där talas det aldrig om enhet kring stora världsomspännande organisationer annat än i varnande ordalag. Ett exempel är om vilddjuret ur Uppenbarelseboken 13; ”det förmår alla…”. Helt klart finns här redan ett väl utformat nät som gör det möjligt för vilddjuret att förvilla jordens alla inbyggare.

Vi (Berno Vidén) citerar Arne Imsen, ur en tidigare ledare:

”Jesus beder aldrig om kyrkornas enhet. Det var en omöjlighet, eftersom de inte är hans skapelse och egendom, utan fastmer det profana samhället med religiösa förtecken. Allians och ekumenik är kyrkliga attribut, utanför Guds rike, och därför mänskliga uppfinningar.
Jesus beder om den fullkomliga, osynliga enheten för sina lärjungar; den himmelska enhet som förenar Fadern och sonen. Den kan människan inte skapa och strukturera, den finns redan för evigt och skall genom Anden prägla det kristna lärjungaskapet i tiden i Jesu Kristi kropp.” (MR 5-97)

I toppen av kyrkoekumeniska nätverk kan vi finna organisationer som Kyrkornas Världsråd, Evangeliska Världsalliansen, Romerska Katolska Kyrkan, Ryska Ortodoxa Kyrkan m.fl. Var och en av dessa är markerat inomvärldsliga organ och för samtal med varandra med avsikten att nå fram till en full organisatorisk enhet. För att ta ett exempel, så kan vi läsa ur ett av Kyrkornas Världsråds dokument, där de beklagar att flertalet församlingar, av olika orsaker, avstått från att bli medlemmar i Rådet: ”Några av dessa hinder har börjat att ge efter, tack vare etablerade kontakter mellan Kyrkornas Världsråd och organ som Evangeliska Världsalliansen. Dessa ansträngningar borde stödja sig på sökandet efter nya relationsformer på alla nivåer mellan medlemskyrkor i Kyrkornas Världsråd och andra ekumeniska organisationer.” (sep. 97). LÄS ARTIKELN I SIN HELHET HÄR:

http://www.berno.se/2008/05/ekumenikens-ntverk_12.html

Katolicism? Nej!/Charta Oecumenica/A Svensson

 

 Har Din ”kyrka” har gått i förbund med Antikrist?!
Genom att skriva under Charta Oecumenica, så har din ”kyrka” gått i förbund med Antikrist.

___
-Kyrkorna är företag som är helt och hållet inriktade på att producera avfall. De har hållit på i århundraden med en religiös miljöförstöring, och de har smutsat ner hela jorden med sitt religiösa avfallsutsläpp. Och de flesta av dem som bekänner sig vara kristna är så fullproppade av kyrkornas religiösa dynga, så de kan inte ta emot Guds ord. Läs om Guds församling:

Sanningen om Guds församling har aldrig predikats i kyrkorna
Undervisning om Guds församling
Avgudadyrkan bland de kristna upptänder Guds vrede
Hela Guds församling befinner sig i en djup global kris
Man blir född in i Guds församling
Mönsterbilden för Guds tempel
Guds församling är Kristi kropp
Guds församlings frigörelse
Guds församling är ingen kyrka
När ska Guds församling vakna?
Guds församling, det värdefullaste som finns på jorden
Men folket saknar kunskap….OM DETTA läser du i LÄNKEN HÄR:

http://www.algonet.se/~allan-sv/IDAG.HTM  /Maria

Bibelord /Jesus, trons hövding och fullkomnare

 

Jesus- trons hövding och fullkomnare Heb 12:2:

*Och må vi därmed se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.. 3. Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar. /Och:Luk 2:34

Orkar vi kämpa mot synden i den helige Andes kraft?  Ja.

Är vi uthålliga vittnen? Ja.

Håller vi blicken fäst vid Jesus? Ja.

Vem är vår HERRE?  Svar: Jesus.    

Glöm inte:  Guds fostran bevisar hans kärlek.

Livskraft / Han ger mig glädje!

 

Ja allt som Gud gjort och gör är gott! När jag såg denna bilden så kom jag att tänka på det jag just ville skriva,  och på att jag tycker om att  se och plantera  frön, och kärnor, och annat som skall växa och ”bli” något. På mina fönsterbänkar  står alla möjliga krukor o annat med fröer och kärnor, och de kommer så sakteliga nu, både mango och cherimoya och paprika och  dadlar o meer…

Ja jag är tacksam till Gud ja jag är glad. Gud är vår skapare, Herre, Frälsare, och befriare.

Skulle man inte vara glad då man vet det….

Gud är trofast och han är att lita på.

Därför kan vi sjunga och jubla!

  /Maria