De sista tiderna Kyrklig diktatur vill…A Svensson

 

Är alla troende verkligen på Guds sida?

Kyrklig diktatur vill förstöra vårt andliga liv

Kyrkorna och samfunden är religiösa diktaturer. Och för att dämpa oppositionen och hålla sina medlemmar under kontroll, så ger de dem en vilseledande undervisning. Att de kristna inte överger kyrkorna och samfunden beror på att de är bundna till dessa skökoväsen genom en felaktig församlingslära som säger att kyrkorna och samfunden är Guds församlingar. Så länge de tror det så stannar de kvar. De tror att om de lämnar sin kyrka eller sin samfundsförsamling, så kan de inte bli bevarade i tron. Men det är precis tvärt om. Det går mycket bättre att leva i tron på Jesus om man håller sig utanför alla kyrkor och samfund. Dessa skökoväsen är inte alls noga med att bevara tron på Jesus.

Det som kyrkorna fruktar, är att människor ska få kunskap om sanningen. Därför vill de själva “ta hand om” kristendomsundervisningen och bestämma vilka som ska vara lärare och vilka som får undervisa. (Kommunisterna i f.d. Sovjetunionen gjorde på samma sätt). Och därigenom att kyrkorna har “tagit hand om” predikandet av Guds ord, så ha de fått ett sken av att vara Guds tjänare och representanter. Fastän de i verkligheten är religiösa träldomshus.

Kyrkorna och samfunden är som religiösa fängelser där människor serveras en andlig svältkost – ett stympat evangelium som är uppblandat med falska läror. Därför finns det massor av andliga krymplingar. De har gått på möten och bekänt sig tro på Gud i många år, men de har inte kommit längre i sin andliga tillväxt än till barnstadiet.
När man har blivit född på nytt, då är man i andligt avseende som ett nyfött barn. Och det är meningen att vi ska växa till och få mer och mer kunskap i Guds ord. “Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken (som är Guds ord), på det att ni genom den må växa upp till frälsning.” 1 Petr. 2:2.

Men tyvärr så finns det massor av kristna som har stannat i växten. Istället för den andliga oförfalskade mjölken, så har de fått en förfalskad och olämplig föda. De har blivit bundna till kyrkosystem och religiösa partibildningar. Och den förkunnelse de ha lyssnat till är infekterad av falska läror och kyrkligt traditionstänkande. Detta verkar som bedövningsmedel och hindrar dem från att tänka klart. Och när de vill studera Bibeln så fatta de inte vad de läser. Många har inte ens fått lära sig de allra första grunderna av Guds evangelium. Det kristna dopet har man ersatt med ett s.k. barndop, som en gång i tiden uppfanns och instiftades av den store kyrkofadern, djävulen själv.

I Hebr. 5:12-14 står det: Ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare, så behövs det snarare, att man nu åter undervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Det har kommit därhän med er, att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan, att han måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.

Detta kan sägas om massor av kristna bekännare idag. Och många som själva borde ha varit lärare och kunnat undervisa andra tjänstgör nu bara som bänkfyllnad i kyrkan.

Det står i Fil. 3:16, “Dock, såvitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg.” Det är just detta som kyrkorna och samfunden vill förhindra. De vill hindra de kristna från att gå vidare på trons väg. Präster och pastorer säger inte detta rent ut. Men de ondskans andemakter som härskar i kyrkorna har denna målsättning. I orättfärdighet undertrycker de sanningen och kräver att vi ska följa kyrkotraditioner och människoläror, istället för att lyda Guds ord.

Kärleken har sin glädje i sanningen. 1 Kor. 13:6. Men med kyrkornas falska kärlek är det tvärt om. Kyrkorna utnyttjar lögner och människors brist på kunskap för att behålla kontrollen över sina medlemmar.

Att kyrkorna har öppnat sina dörrar för den karismatiska väckelsen betyder inte att kyrkorna har bättrat sig. De har bara ändrat taktik. När djävulen inte lyckades utrota de kristna genom massmord, då försöker han med prat om “kärlek” och “kristen enhet”. Genom förförelse försöker han locka Guds folk till avfall från Herren för att få makt över dem.

Också de katolska kyrkorna har ju kommit med i den karismatiska väckelsen och tillåter människor att läsa Bibeln. Men detta är precis som om jag skulle säga till min granne: “Jag tillåter dig att använda din bil, du får köra med den så mycket du vill.” Vad är det för sorts tillåtelse? Jag har ju inte med hans bil att göra! Så gör kyrkan när hon “tillåter” människor att läsa Bibeln. Kyrkan har ju inte alls med den saken att göra! Och det är inte heller kyrkans uppgift att förkunna Guds ord.

Att kyrkan skulle ha fått någon missionsbefallning från Herren, det är bara en djävulens bluff. Missionsbefallningen gav Herren till sina lärjungar långt innan någon kyrka fanns till! Missionsbefallningen är given till Guds församling, och kyrkorna har inte alls med den saken att göra. Guds församling är ju ingen kyrka.

Kyrkorna och samfunden har under århundraden hållit Guds församling i träldom, men Herren ska föra sitt folk ut ur dess babyloniska fångenskap. Därför befaller han sitt folk att draga ut därifrån. Upp. 18:4. Detta måste ske innan Jesus kommer. Och de som inte vill lämna den stora skökan, de får också sin del av hennes plågor.

När Jesus kommer och hämtar sin församling, då hämtar han inte en enda kyrka och inte ett enda samfund. Och när Guds vredesdom drabbar den stora skökan, då finns det inte en enda brudesjäl kvar där.

Kyrkorna menar sig vara Guds representanter och uppträder som någon sorts myndigheter, men vi behöver inte ta någon hänsyn till vad de vill bestämma. Kyrkorna har ingenting att bestämma i Guds församling. De ha gjort sig skyldiga till evig synd, och de har ingen del i Jesu försoningsverk. När Jesus dog på korset, så beredde han en väg till Gud för människor, och de får syndernas förlåtelse genom Jesu blod när de omvänder sig till Herren. Apg. 13:38-41. Men kyrkosystemen och samfunden har ingen del i Jesu försoningsblod, och de kan aldrig omvända sig.

Det är nu hög tid för Guds folk att gå till motanfall mot det religiösa skökoväsendet. Lägg märke till vad som står i Upp. 18:4-8. Det är Guds folk som uppmanas att vedergälla skökan. “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir medskyldiga till hennes synder och träffas av de plågor som drabbar henne. Ty hennes synder räcker ända upp till himmelen, och Gud har inte glömt hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för det som hon har gjort! Räck henne en dryck, dubbelt så stark som den vilken hon har blandat till! Vålla henne så mycken pina och grämelse, att det väger upp den ära och njutning som hon har skaffat sig…” (Hedegårds översättning).

Herren ska själv utrusta oss för slutstriden, och hans väckelsebudskap måste vara minst dubbelt så starkt som den villolära skökan själv har blandat till. Så mycken vällust och ära som hon har berett sig, så mycken skam och förödmjukelse ska vi vålla henne. Detta kan vi göra genom att avslöja hennes gärningar. Tänk hur rasande kyrkorna ha varit bara för dopsanningen! Hur ska då kyrkorna reagera när kyrkans lära om bikt och nattvard, och kyrkans lögner om jungfru Maria och om Petrus och hela det religiösa skökoväsendet blir avslöjat på Internet?

När Simson var i fängelset så började filistéernas hövdingar ordna till en fest och göra sig glada. Och så lät de hämta Simson för att han skulle vara dem till förlustelse. Men det blev inte så som de hade tänkt sig. De blev alla dödade. Dom. 16:23-30. Och likasom filistéerna hade stuckit ut ögonen på Simson och höll honom i fängelse, så har den stora skökan förblindat Guds församling och håller den i fängelse.

Och likasom filistéernas hövdingar ordnade till fest, så har också den stora skökan ordnat till fest. Istället för att förfölja de kristna, så försöker hon locka dem till sig, med prat om kärlek och gemenskap och kristen enhet. Hon använder all sin förförelsekonst för att locka dem till avfall från Herren. Men det blir inte som hon har tänkt sig. Mitt i festligheterna griper Herren in och låter sitt väckelsebudskap förkunnas. Och det kommer att bränna som en eld i det religiösa dödköttet. Många religiösa hycklare kommer att bli vansinniga av ilska och skräck när de få se vad Herren gör i församlingen. Det som är härligt och underbart för Guds folk, det är fruktansvärt och förskräckligt för de trolösa och ogudaktiga. Läs Joel 2:31 och Apg. 2:20.
http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA39.HTM

/Mycket bra och tänkvärd artikel av Allan S.  Fest -enhet – förföljelse- ..i vilken ordning det blir, det som kommer, det anar vi… Vi måste noga ta reda på vad Guds församling är för något. Lever man för Gud eller för människor…/ Maria

18 thoughts on “De sista tiderna Kyrklig diktatur vill…A Svensson

 1. Din sista fråga…svaret är nej. Bibeln säger inte så. Jesus säger inte så. Joh 17 säger inte så. Gud säger inte så. Svaret vet vi.
  Men vet de svaret som tågar med katolikerna till Rom,,,,,/Maria
  /Maria

 2. I Eukaristin manas kristna tilll enhet.

  Jesusmanifestationen (på ett sätt ett ekumeniskt fenomen) tex har Jesus som minsta gemensamma nämnare (över församlingsgränserna) och Eukaristin är den största gemensamma nämnaren, bland kristna (vad jag förstått av resonemanget!).

  I ekumeniken finns Den Helige Ande, som manar kristna tillsammans, säger förespråkarna.

  I Apostlagärningarna manas okristna till Gud, genom Den Helige Ande. Det är en viss skillnad, eller hur?

  I den ena blir kristna förenade med varandra och med RKK. I den andra blir icke troende till troende, genom frälsningen i Jesus Kristus.

  Ekumeniken hävdar “för att människor ska tro på Jesus, måste kristna tala med en röst!” Så kan historiens sår helas och en kyrka framträda som kan göra som evangeliet säger.

  Logiken verkar knepig här…

  Det är genom att kyrkan är enad som människor (sen) kommer till tro. Är det så? Vad säger Bibeln?

 3. Vad bra med länkarna. De tänker jag lägga ut så alla ser dem, om gudomlig auktoritet. “protesters against Catholicism”, spännande…är det vi det….
  /Maria

 4. Jesu vilja är ju den man ska söka och förstå, då blir det ju bra- men alltsomoftast så pratar man inte om Jesu vilja eller om synden som kan tvättas bort. Man talar o annat- om kyrkan m m. Men Jesus då, och människors liv?
  Det börjar bli som i gamla dagar- då människor inte fick läsa bibeln…/Maria

 5. Grejen är väl att det till slut/efterhand blir en väldig skillnad om motivationen är människors frälsning ur förtryck/synd/natur (Jesus vilja) eller om utgångspunkten är: “människor behöver tydliga ledare och vi är dem. Se här vi har beviset. Foga dig i vad vi säger. Du kan inte själv avgöra vad som står i Bibeln.”

  🙂

 6. Ja det är så med Guds Ord, det är klart, men svårt att förstå för det är samtidigt så enkelt, men människor försvårar det betydligt och vill heller inte förstå.
  Oj, detta lät krångligt också…
  Evangelium är inte svårt…
  /Maria

 7. Jo RKK borde följa bibeln. Naturligtvis.
  Men det verkar inte finnas den logiken, utan något annat.
  /Maria

 8. (Den rätta kristna tron)

  Om det är sant att RKK har den rätta kristna tron (äger Petri nycklar tilll himlen tex) borde det ju stå något om det i Upp-boken (andra bibelböcker)? Kristna förföljdes efter Jesu död och RKK räddade dem? Var det inte så? (retorisk fråga!)

  Varifrån skulle RKK hävda att “biskop Petrus föjdes av 1:a påven”, om inte från bibeln? Är frågan felställd?

  Är RKK apostlarnas tro och församling?
  Det påstår RKK, eller hur?

  Borde inte RKK:s verksamhet likna det som bekrivs i Apostalgärningarna, då? Det verkar ju logiskt.

 9. Här går ju som sagt meningarna isär en del, eller hur? Vi vet ju vad påven säger, men vad säger bibeln?
  2 Petr brev är till alla troende- Guds församl.
  Petrus död: 2 Petr 1::13-14 och Joh 21:18-19)
  han blev avrättad omkr år 68 för sin tros skull.
  På egen begäran blev han korsfäst uppochner.

  *Påven Benedictus XVI uppmanar människor till bön om att Petrus primat, anförtrott åt bräckliga människor, alltid kommer att utövas i denna ursprungliga avsikt som Herren önskade, och att dess äkta betydelse därför alltid kommer att inses av de bröder och systrar som ännu inte är i full gemenskap med Katolska Kyrkan.
  F. Ingvar Fogelqvist* Detta har ju diskuterats i så mååååånga år, det är inte riktigt det påven säger. Petrus var ingen biskop.

 10. En fråga till: var aposteln Petrus (Cephas) i Rom (på besök)?
  “Han är ju klippan (Den romerska) kyrkan står på”, sägs det.

  Blev han inte avrättad i Rom och Petruskyrkan uppförd på den platsen?

 11. Kyrkans “tro” är inte rätt. De som döps /barndöps/ är inte frälsta, de döps in i fösamlingen som då är den församling i den stad de tillhör, inte till Guds församling eftersom de inte är troende, dvs blivit frälsta.
  Alternativ B säger vad som hände Nikodemus och det är rätt, pånyttfödelse i Ande och sanning till Kristus, bekräftat genom dopet.
  /Maria

 12. Med dopsanningen/osanningen menas:

  a Alla som barndöps är frälsta (kyrkans tro)

  eller:

  b Alla som döpts av den Helige Ande är döpta (frälsta till Jesus)

  (Jesus ord till Nikodemus om pånyttfödelse i Anden)

  (John ch 3:1, NKJV)
  1 There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came to Jesus by night and said to Him, “Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him.”
  3 Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”
  4 Nicodemus said to Him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”
  5 Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 7 Do not marvel that I said to you, ‘You must be born again.’ 8 The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.”
  9 Nicodemus answered and said to Him, “How can these things be?”

 13. Ja det är klart att man kan tänka sig att leva som kristen utanför kyrkan…det gör ju du och jag och massor av människor, om de fattat Gud rätt.
  Leder kyrkan till frälsningen..? Jesus, skulle jag vilja säga
  /Maria

 14. “Tro, men tro ej för mycket.”

  En präst jag träffade på en resa svarade en man som blivit frälst och vittnade om Jesus (han var katolik): “Hände det här utanför kyrkan? Kyrkan leder till frälsningen, egentligen.”

  …Man skulle ju kunna tänka sig att människor har haft direktkontakt med Herren…!

  Kan man tänka sig att leva som kristen utan att bry sig om kyrkobygget?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.