Archives

Skräck, ..får man känna sådant? Ja. /Fallna änglar, ondska

Om man söker på ordet skräck i Folkbibeln på nätet så kan man få fram 177 st träffar. MEN den stora frågan är ju om man får lov att känna skräck? Konstig fråga? Ja det är det nog, för visst kan man bli rädd, ja så rädd att man nästan tappar vett och sans. Men de flesta religiösa människorna säger ju att man inte ska vara rädd för Gud är ju med…? Är man en FEGIS?? Nej.

Se några av bibelorden?

Heb 12:21Så skräckinjagande var synen att Mose sade: Jag är skräckslagen och darrar.
Upp 11:11Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna.
Upp 11:13I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud.
Luk 21:26Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.
Joh 6:19När de hade kommit ungefär en halvmil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta.
Apg 10:4Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: “Vad är det, herre?” Ängeln sade: “Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud.
Apg 16:29Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas.
Luk 1:12Sakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan.
Luk 1:29Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.
Luk 8:25Sedan frågade han dem: “Var är er tro?” Förskräckta och förundrade sade de till varandra: “Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom!”
Luk 9:34Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet.
Luk 21:9Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast.”

Jag förstår alltså inte att s k kristna människor är så frånvända från andras upplevelser och av VAD BIBELN säger att de ser ner på andra människor som drabbas av otäcka saker, det är mycket förvånande. BIBELN är ju mycket tydlig med att visa på att alla sorters skräck och rädsla kan finnas och upplevas av människorna. Det är så fel att se ner på andra människor som drabbats av olika skeenden som gjort dem mycket illa.

Dan 10:7Jag, Daniel, var den ende som såg synen. Männen som var med mig såg den inte, men de greps av stark skräck så att de flydde och gömde sig.
Joel 2:6Framför dem grips folken av skräck, alla ansikten bleknar.
Amos 3:6Blåser man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?
Jona 1:5Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn.

När nu UFO-rapporter kommer att dimpa ner mer ofta än förr då kan jag vara säker på att människorna blir direkt skräckslagna, Utom-jordingar eller inte- det är ingen rolig syn man får se då! Bered er på att få se saker ni ALDRIG KUNDE TÄNKA ER SKULLE SKE. Varning! Jag har själv sett sådant och blev mycket mycket rädd, 1978 i Göteborg! Det var en chock! Om de sedan var ‘ÄKTA’ eller ej spelar ingen roll, men vi var ett 40-tal människor som såg… och nu är det snart dags för nästa drag av världens ledare- Var beredd på sataniska planer och skeenden. Märkliga sataniska varelser kommer att finnas och synas … Fallna änglar, demoner.

Hälsn Maria

Illuminatis plan att fejka Jesu återkomst/Video. NWO /Psykologiskt krig och hjärntvätt

The-world-300x49

002d

imagesCACTFZT85

The Illuminati Plan to Fake the Return of Jesus Revealed  /Illuminatis plan att fejka Jesu återkomst

UR INNEHÅLLET I VIDEON : Ett psykologiskt krig, hjärntvätt av människor och en falsk Jesu- återkomst. Detta skall göras med stora skärmar som skall spegla Jesus. Det finns ett mönster som skall lura amerikanerna och säkerligen oss också, som går ut på MIND GAMES/Mind War, ett krig mot våra sinnen/hjärnor, detta skall också ske genom ljudvågor, satelliter m m, och så att man hör vilka budskap som helst i sina öron.Vanligen kan man höra telefoner och andra vanliga ljud och de är riktiga men i detta hemska spel kan man inte avgöra vad man hör, man tror det är på “riktigt” och sant. Och detta  skall alltså ske med amerikanska regeringens godtycke! Nyhetssändningar skall komma och man tror på dem (det gör man ju nu också, tror på falska nyheter./M).

Man kan vilja få oss att tro att det kommer från UFO, Alien rymdfarkoster, /Påven tror ju att det ska bli så och att aliens skall bli våra vänner/ M / Och från HOLOGRAM  där JESUS skall uppträda på skärmen. (Folk är ju vana vid alla olika slags tekniska vidunder idag. /M) Den Masoniska Falska Messias skall alltså uppträda på skärm som Gud själv/återkomma. Det Orwellianska systemet är på plats, folk är lurade och kommer väl att ta emot budskapen om den falska Jesus. Och människor skall räddas från de farliga kristna människorna! sägs det. Detta är förmodligen då som Antikrist skall komma och utropa sig själv som Gud, Ja detta är i korta drag om vad vi kan vänta oss, kanske i en snar framtid, allt är ju planerat, men GUD HAR SISTA ORDET I ALLT!!! Tänk på det! Han säger på videon att en person som B Obama kan uttala sig vara Gud och folk skulle tro det för folk i gemen är så dumma. Här talar ff om att de hemska kristna människorna har blivit demoniserade   —Och de dumma människorna kommer att falla på knä inför satan och lovprisa honom.  Man kommer att mycket planenligt avrätta de som vägrar att erkänna/lovprisa denna person som är Antikrist. Han kommer att lova människor evigt liv, att återställa Eden, där Adam och Eva syndade. Det allseende ögat Illuminati och Big Brother arbetar ihop om allt det  här. Om man alltså lovprisar detta hemska odjur Besten, vilddjuret,satan, så sägs det att man kommer att leva i evighet- på denna hemska planeten jorden, man kan känna sig mycket lurad om man tror på det där. Denna videon är en varning till människor om att inte gå på Satans plan. Den som gör det kommer att gå igenom ett personligt helvete på jorden! Allt är ju lögn.  Den rätte JESUS kommer tillbaka och då KOMMER ALLA PÅ HELA JORDEN ATT SE HONOM!

*

Jag har nu försökt att ge dig en bild på det som sägs i denna video.

*

Författaren Mark Dice är en medieanalytiker, politisk aktivist och författare som, på ett underhållande och pedagogiskt sätt, får människor att ifrågasätta vår kändisbesatta kultur, och den roll de traditionella medierna och elitens hemliga sällskap spelar för att forma våra liv.

Marks YouTube-kanal har fått tiotals miljoner åsikter och hans virala videor har nämnts på ABC: s The View, Fox News Channel, CNN, Drudgerapporten som TMZ, New York Daily News, New York Post, och andra mainstream media på försäljningsställen runt om i världen.

Han har varit med på olika TV-shower inklusive History Channels Decoded, Conspiracy Theory med Jesse Ventura, hemliga sällskap i Hollywood på E! Kanal, Amerika Declassified på Travel Channel, Sundance Channel kärlek / Lust: hemliga sällskap, och är en flitig gäst på Coast to Coast AM, The Alex Jones Show, och mer.

Han tycker om att orsaka problem för den nya världsordningen, utsätta korrupta Scumbag- politiker, och pekar ut Big Brothers nyfikna ögon. Termen “bekämpa den nya världsordningen” används av Mark för att beskriva något av hans verksamhet, och hänvisar till sin och andras motstånd och opposition (The Resistance) till det övergripande systemet för politisk korruption, olagliga krig, elitens hemliga sällskap, vanlig media, Big Brother och integritetsfrågor; samt olika ekonomiska och sociala frågor. Detta motstånd innebär självförbättring, självförsörjning, personligt ansvar och andlig tillväxt.

Mark Dice är författare till flera populära böcker om hemliga sällskap och konspirationer, inklusive The Illuminati: Fakta och fiktion, Big Brother: The Nightmare orwellianskt Come True, och hans senaste bok, Illuminati i musikbranschen, som finns i pocket på Amazon .com, eller e-bok på Kindle, iBooks, Nook eller Google Play. Även om mycket av Marks arbete bekräftar förekomsten och fortsatt drift av Illuminati idag, är han också tillägnad att avslöja teorier och bluffar, konspirationer och separera fakta från fiktion; därav “Facts & Fiction” textning för flera av hans böcker. Han har en kandidatexamen i kommunikation från California State University./ Se videon/Maria
*SUBSCRIBE* for more great videos!
Mark Dice is a media analyst, political activist, and author who, in an entertaining and educational way, gets people to question our celebrity obsessed culture, and the role the mainstream media and elite secret societies play in shaping our lives.

Mark’s YouTube channel has received tens of millions of views and his viral videos have been mentioned on ABC’s The View, the Fox News Channel, CNN, the Drudge Report, TMZ, the New York Daily News, the New York Post, and other mainstream media outlets around the world.

He has been featured on various television shows including the History Channel’s Decoded, Conspiracy Theory with Jesse Ventura, Secret Societies of Hollywood on E! Channel, America Declassified on the Travel Channel, the Sundance Channel’s Love/Lust: Secret Societies, and is a frequent guest on Coast to Coast AM, The Alex Jones Show, and more.

He enjoys causing trouble for the New World Order, exposing corrupt scumbag politicians, and pointing out Big Brother’s prying eyes. The term “fighting the New World Order” is used by Mark to describe some of his activities, and refers to his and others’ resistance and opposition (The Resistance) to the overall system of political corruption, illegal wars, elite secret societies, mainstream media, Big Brother and privacy issues; as well as various economic and social issues. This Resistance involves self-improvement, self-sufficiency, personal responsibility and spiritual growth.

Mark Dice is the author of several popular books on secret societies and conspiracies, including The Illuminati: Facts & Fiction, Big Brother: The Orwellian Nightmare Come True, and his newest book, Illuminati in the Music Industry, which are available in paperback on Amazon.com, or e-book on Kindle, iBooks, Nook or Google Play. While much of Mark’s work confirms the existence and continued operation of the Illuminati today, he is also dedicated to debunking conspiracy theories and hoaxes and separating the facts from the fiction; hence the “Facts & Fiction” subtitle for several of his books. He has a bachelor’s degree in communication from California State University.

Be sure to subscribe to Mark’s YouTube channel, and look him up on Facebook, and Twitter.http://www.YouTube.com/MarkDice http://www.Facebook.com/MarkDicehttp://www.Twitter.com/MarkDice http://www.MarkDice.com

NamnlösMaria

 

Aliens. Antikrist. Video. Länk till Enoks bok om fallna änglar

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Man vill inte höra talas om UFO, eller vill man? Nu är det så att man är ovis om man inte kan ta upp ämnet och nysta i vad det verkligen kan betyda.

Man måste också kunna förstå att i dessa tider som är kan man åstadkomma VAD SOM HELST, även sådana flygande föremål!

Tidigare artiklar finns ju här och nu kommer det en artikel som handlar om fallna änglar, Satan och Antikrist, den Antikrist som ska komma, och frågar du mig så kommer han snart! Bibeln säger så. I Nedanstående länk kan du läsa en del om vad som ska ske i en nära framtid. Var så god:

 “I haven ju hört att en antikrist skall komma…” (1 Joh. 2:18)

http://bibeltemplet.net/anglar-och-ufo-12.html

*
*

Jag tar också med några rader ut Boken ENOKS BOK:

“Uppenbarelsebokens händelser är alldeles för väsensfrämmande för den här tidsåldern och den världsordning vi nu lever i, för att kunna inträda bara så där. Det räcker inte med ekonomiska kriser, krigsrykten, ens världskrig, oväntade ledare, miljöförstöring, svettande isbjörnar, etc. Allt sådant kan visserligen vara tidstecken om att ändens tid närmar sig, men de tecken som verkligen talar om att forntid snart är nutid – det är när vi börjar se den tidens mytiska förhållanden återuppväckas”.

När man läser Enoks bok, (den som man enligt “kristna” inte får, eller bör läsa) så läser man bl a om: 18. Enoks resor: Jordens grundvalar. Vindarna på jorden. Änglarnas vägar. Sju berg av ädla stenar. Enok visas en brinnande klyfta och ovan den ett astronomiskt objekt som tjänar till fängelse åt stjärnor (fallna änglar).

*
UFO och fallna änglar hör ihop. Om man tar och forskar lite så börjar man förstå en del  av den ondska som kommer före och efter det Antikrist framträtt och tillträtt som Ledaren. DÅ vill det till att VARA FRÄLST! för att få hjälp av Gud och klara sitt liv i det infernot!

Om du tycker det är svårt att förstå engelskan kan du beställa Enoks bok   i den länken du fått ovan, den behandlar många ämnen må du tro, boken kostar 116Kr plus frakt och moms.

*

This lecture by Dr. David Allen Lewis was probably given in *1977, 14 years prior to the publication in 1991 of his ground-breaking book UFO: End Time Delusion with Robert Shrekhise. The dating is relevant, as in this lecture Dr. Lewis shares a “prediction” he made in 1955, which was shown true by the date of this lecture, given about 22 years later.

Se övriga artiklar om ufo,  här till höger på sidan.

 

 

 

 

Ufo/Bibelverser

 

Länk: Fallna änglar/ och artikel om UFO.  Det är inte populärt att tala om UFO, för de finns ju inte säger man, men jag talar om dem eftersom jag faktiskt sett dem på 1980-talet, och det var en riktigt rysare, mycket otäckt. Därför har jag med sådana artiklar, för jag vet att det är sant.. Man behöver ju inte läsa artiklarna om man inte vill. Det är helt frivilligt att välja själv att läsa, och bara för att man själv inte sett det, kan man ju inte säga att de inte finns, eller hur? DE kan finnas, och de KAN VARA PÅHITTADE AV ANDRA REGERINGAR vilket är roligt/Länder.

*
Här finns även länk om  militära veteraner USA som talar om UFO och kärnkraftsmissiler som siktats på många olika ställen liksom tal om privatpersoner och UFO. Det är lätt att kontrollera med bibeln om sådana saker  t ex om vad Enok såg. Men det ska man ju också helst vara tyst om. …Se de två sista meningarna i den sista artikeln på svenska.

http://endtimeinfo.com/2012/11/nightlight-radio-interview-fallen-angels/   -på engelska, men bibelorden kan du läsa på svenska.

Nattlampas värd Simon Peterson och Joseph Candel tala om fallna änglar och Nefilim före och efter Noas dagar och deras fysiska närvaro på jorden.  Se Länk ovan.

*

Matt 24 37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.    Matt 24:37-39
*
*

Bibelverser:

Matthew 24:37-39, 6:1-8     1 Moseb 11-13,    4 Moseb 13:31-33,     Josua 16:10,   Domareboken 1:19, 20, 28, 2:2-3,   Joshua 10:13 – 14,   2 Samuel 1:18-19,   Jude 1:14-15,    1 Moseb 5:23-24,    Hebreerbrevet 11:05,    Uppenbarelseboken 3:14-19,    Dan 8:23, 25,   Jude 1:6,   2 Petrus 2:4, 3:15
1 Moseb, 10:25

Jag   hade en artikel från endtime.org om Ufo och kärnvapen, sedan fick jag ett mail från USA där en son till en man i artikeln berättar hur fel detta var, och att det som stod inte var sant utan det hade handlat om pengar m m och därför är artikeln borta och jag tackar för att jag slapp ha oriktiga uppgifter här. /M

Vinterbilder/Maria

/M

 

A W Tozer /Predikan Invaders from other worlds

 

 Satan har många skepnader  och vilseför människorna

*

Bibeln ljuger inte, eller tror du det? Lyssna på predikan här nedan om vad som kommer att ske framöver. Här talar  A W Tozer om demoner/Fallen angels/ från andra världar- de tänker hälsa på här.Det finns alltså andra världar vi inte känner till….det står om dem i bibeln. Behöver man bry sig om sådana “varningar” som dessa som står här nu? Ja det tror jag faktiskt att man bör. Bibeln har ju rätt.

Revelation: Invaders From Other Worlds – A.W. Tozer Sermons

http://www.youtube.com/watch?v=caAAYp6CqHM

A.W. Tozer playlist: http://www.youtube.com/view_play_list?p=66987CD6E419E258

Revelation 9:1-21 (King James Version)

1And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
2And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
3And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.
4And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.
5And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.
6And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them.
7And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.
8And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.
9And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
10And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.
11And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.
12One woe is past; and, behold, there come two woes more hereafter.
13And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
14Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
15And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.
16And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
17And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.
18By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.
19For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt.
20And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:
21Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.

If you have read or heard classic “deeper life” Christian authors and/or preachers, i.e. Watchman Nee, Andrew Murray, A.B. Simpson, Leonard Ravenhill, then you will quite likely find this sermon by A.W. Tozer very edifying. May you be blessed.

Hailing from a tiny farming community in western Pennsylvania, his conversion was as a teenager in Akron, Ohio. While on his way home from work at a tire company, he overheard a street preacher say: “If you don’t know how to be saved… just call on God.” Upon returning home, he climbed into the attic and heeded the preachers advice.

In 1919, five years after his conversion, and without formal theological training, Tozer accepted an offer to pastor his first church. This began 44 years of ministry, associated with the Christian and Missionary Alliance (C&MA), a Protestant evangelical denomination; 33 of those years were served as a pastor in a number of churches. His first pastorate was in a small storefront church in Nutter Fort, West Virginia. Tozer also served as pastor for 30 years at Southside Alliance Church, in Chicago (1928 to 1959), and the final years of his life were spent as pastor of Avenue Road Church, in Toronto, Canada. In observing contemporary Christian living, he felt that the church was on a dangerous course toward compromising with “worldly” concerns.

/Maria

Ufo / Änglar och ufo artikel

 

http://bibeltemplet.net/anglar-och-ufo-28.html
Ur denna länk, ett smakprov om vad man kan säga om dem som förstår att ufo finns och förmår tala om det:
*…..Jag menar, tänk om någon känd kristen ledare (i Sverige) skulle gå ut och säga att han tror att flygande tefat verkligen existerar. Han skulle kunna bli ruinerad och förlora sin trovärdighet totalt. Även om han skulle förklara att han menar att det är de fallna änglarna som ligger bakom, skulle bara ordet ufo genast göra honom suspekt.

Men då kan man undra varför? Varför är detta så väldigt konstigt och suspekt? Miljoner människor ser sådana saker, årligen. Men bara några få vågar stå för det. Svaret är att vår fiende givetvis inte VILL bli avslöjad med sina göromål där uppe i atmosfären, varifrån han bedriver mycket av sina skumma planer, särskilt de som skall äga rum i den sista tiden.

Och det är ju också just därifrån han härskar över människornas sinnen. Det är därifrån hans och hans änglafurstars “aura” utgår över jorden, deras andliga inflytande över vars och ens område, så att de DOMINERAR människors sinnen, så att atmosfären är FULL av vad du skall tänka, tycka, tro och inte tro (Ef. 2:2):

Eph 2:1  Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder
Eph 2:2  i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
Eph 2:3  Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Du behöver bara viljelöst öppna din mun och prata på, så utgår därur andefurstarnas tankar, om du inte är frälst och fylld med Guds Andes övertryck.*OCH: *Så länge vi tiger om detta, och underlåter att förklara sammanhangen, kommer skammen att råda över dem som är tysta, och dunklet över dem som skulle fått höra sanningen./ Leif L*

Läs artikeln från början, du har fått länken och det är en hel del i detta man måste ta ställning till eller hur?
För min egen del (Maria) så fick jag uppleva Ufo redan på 70-80-talet! och det var verkligen skrämmande.Därför tar jag med dessa artiklar,det är nog dags att tala ut.

Vi kommer att leva för evigt i härlighet  2 Tim 2:10  /Maria

Ufo / Syftet med ufo och abduktioner, icke fantasier…

 

Det finns UFO, ja det gör det, men det låter ju så illa att tala om sådant…, men hursomhelst så vill jag fortsätta att berätta så denna kategori  om UFO kommer att finnas kvar, Visst har jag varit tveksam att ta med sådant här, men känner mig mer och mer manad att fortsätta att skriva om saker som inte är så populära, och det är för att man inte förstår vidden av det. Här kommer en liten förklaring till varför människor försvinner/blir bortförda av UFO/aliens.

SYFTET MED UFO OCH ABDUKTIONER
VAD ÄR SYFTET med de ängla/ufo-abduktioner, som sker på många ställen i världen? Att de inte är bara fantasier förstår vi av det faktum att Bibeln redan i 1 Mos. 6 skildrar en tid, då samma slags abduktioner skedde.

Vad var syftet då? Att ersätta det rena människosläktet med en sataniskt uppblandad människoras, för att förhindra Guds plan med mänskligheten.

Om det var så då, så kan man anta och utgå ifrån att det är så också idag. Då blev resultatet jättar, men det vore oklokt av fienden att upprepa sig, då vore han avslöjad direkt. Denna gång tycks han, att döma av vad de bortryckta sagt, vilja framavla mycket människolika varelser, som likväl saknar människosjäl, som är tänkta att ta över jorden, när de beblandat sig tillräckligt mycket för att framstå som normala.

Det finns de som tror att den siste Antikrist kommer att vara en av dessa.
Och då kommer han också att ha en stab av medarbetare och förberedare, av samma slag. Läs hela artikeln och fler artiklar här:     

http://bibeltemplet.net/anglar-och-ufo-5.html

____

*

Gen 6:1  Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem
Gen 6:2  sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.
Gen 6:3  Då sade HERREN: “Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.”
Gen 6:4  Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.
Gen 6:5  Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,
Gen 6:6  då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.
Gen 6:7  Och HERREN sade: “Människorna, som jag skapade, vill jag utplåna från jorden, ja, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; ty jag ångrar att jag har gjort dem.”
Gen 6:8  Men Noa hade funnit nåd för HERRENS ögon.

*
Fortsätt gärna läsa i Moseboken…. Och se gärna en video: Boken om Enok: 

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/f/55/PaGwwWRorLY 

Boken är bra, jag har läst den flera gånger.  Det kommer tider som vi inte kommer att gilla, så varför inte lära sig mer om vad som egentligen sker och ska ske – kanske snart, och innan Jesus kommer tillbaka, så säger bibeln./Maria