Archives

Religiös otukt. /Allan Svensson predikar, Läs en bra repris!

Religiös otukt

Det är ju märkligt att många av dem som är så väldigt upprörda över den sexuella omoralen och förförelsen och försöker bekämpa den, de är inte alls upprörda över den religiösa omoralen och förförelsen. Den vill de istället försvara. Medan porrförsäljarna propagera för den ”fria kärleken” mellan män och kvinnor, så finns det religiösa människor som propagera för en ”fri kärlek” i religiöst avseende.

  Att det finns porrfilmer och porrförsäljare i det svenska samhället, är inte mer märkvärdigt än att det finns förruttnelsebakterier och maskar i ruttet kött. Det tillhör själva förruttnelseprocessen. Och att den svenska moralen (även inom affärslivet och rättsväsendet) har blivit så rutten, och att filmproducenter och porrförsäljare så obehindrat kan hålla på med sin fördärvbringande verksamhet, det har sin orsak i den religiösa otukten och förförelsen.

  Den grövsta brottsligheten finns i kyrkorna. Det är där som den religiösa otukten och förförelsen pågår, och detta är roten till det onda i samhället. Det är denna förförelse som Jesus i första hand avser i Matt. 18:6-7. ”Men den som förför en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.” Och i Upp. 18:21 står det också om en kvarnsten, när det stora Babylon får sin dom. Publikaner och skökor ska förr gå in i Guds rike än egenrättfärdiga fariséer som lurar människor i fördärvet genom en felaktig frälsningslära.

  Kyrkorna har hållit på i århundraden med sitt förförelseverk. Trots detta (eller just därför) är det många kristna bekännare som vill ta dessa skökoväsen i försvar, och säger att man får inte angripa kyrkan, för den är ju Guds tempel, eller samfunden för de är ju Guds församlingar. Och så säger de att man får inte överge församlingen bara för att den är ofullkomlig. Församlingen i Laodicea var ju ändå en Guds församling, fastän den var ”ljum, fattig, blind och naken”.

  Men att jämföra församlingen i Laodicea med kyrkorna och samfunden är ju fel. Församlingen i Laodicea var ju en Guds församling. Men så förhåller det sig inte med kyrkorna och samfunden. De är grundade på en felaktig församlingslära som har gått i arv från den katolska kyrkan till övriga kyrkor och samfund. Den katolska kyrkan är den stora skökan i Upp. 17:e och 18:e kapitel. Och de övriga kyrkorna och samfunden är hennes döttrar. Hon är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Med skökor menas här kyrkosystem som förfalskar Guds ord och blandar upp det med sina egna läror och stadgar, allt under det att de menar sig vara Kristi kyrka. De bär Kristi namn, men tillhör en annan herre. Sådant är andlig otukt – trolöshet mot Kristus.

  Medan vår tids religiösa ledare och skriftlärde håller på och diskutera sitt ekumeniska samarbete, då går Herren de vägar han fordom gick. Han går själv och väljer ut sina tjänare, sådana som han kan använda. 1 Kor. 1:26-29. Och så sänder han ut dem till att förkunna evangelium. Då visar det sig att många ”stora” predikanter som har predikat i många år och som menar sig vara herdar och lärare i Guds församling, de tål inte ens höra Guds evangelium. De är mycket mer rädda för det kristna saltet, än för moralupplösningen i samhället. Matt. 5:13. Och Guds väckelsebudskap uppfattar de som ”en fruktansvärd kritik”. ”Hör då upp med att predika”, så är deras predikan; ”om sådant får man inte predika; det är ju ingen ände på smädelser!” Mika 2:6-11. Jämför Jes. 30:9-11.

  Istället för att kämpa trons goda kamp, och söka vinna det eviga livet, 1 Tim. 6:12, så förlitar de sig på det som de redan har upplevt och menar att nu är de färdiga. De har ju varit med så länge i den kristna verksamheten och de har så mycket erfarenheter. Men vad hjälper det om de en gång har omvänt sig till Herren, om de inte lever för honom idag? Det är endast de ståndaktiga som nå målet. Hebr. 10:35-39. 1 Kor. 10:1-12.

  De pratar gärna om kärlek och gemenskap och säger att vi kristna ska inte strida. Men när det gäller att försvara det religiösa skökoväsendet, då har de stridslust. Då är dessa människor värre än gudsförnekare till att missbruka och förvränga Guds ord. Det som Bibeln lär om Guds församling, det tillämpar de på kyrkorna och samfunden och försöker på allt sätt hindra människor att komma loss från dessa skökoväsen.

  Vi ska inte tro på allt som kallas kärlek. Djävulen använder ofta falska etiketter. Det finns en sorts ”kristen kärlek” som är satanisk. Den är inte ett dugg bättre än den ”kärlek” som saluföres i porrbutikerna. Denna falska kärlek är ingenting annat än religiös lösaktighet – trolöshet mot Kristus.

  De som är förespråkare för den religiösa lösaktigheten bekänner sig själva vara kristna. Men allt under det att de pratar om gemenskap och att vi ska älska varandra, så försöker de röva ifrån oss de sanningar som Guds Ande har gett oss visshet om. De vill få oss kristna till att kompromissa och bli toleranta ”för kärlekens skull”. Och om vi ger efter för deras påtryckningar och följer deras råd, då kommer de att föra oss bort från Gud och bort från den uppgift som Gud har kallat oss till.

  OBS! Det är inte bara fråga om att bli påverkad av människor och mänskliga idéer, utan det är ondskans andemakter vi har att kämpa mot. Detta är ett av djävulens listigaste angrepp och det gäller för oss att bemöta honom med trons sköld och med Andens svärd. Bakom denna falska kärlek står den katolska skökoanden. Och de människor som är bundna och drivna av denna ande, de tror själva att de är på rätt väg och att de tjäna Gud, fastän deras ord ofta kommer direkt från djävulen.

  Som regel brukar sådana människor vara kolossalt frågvisa. Förklarar man en sak för dem så fordrar de att man ska veta allting. Men själva bryr de sig inte om att ta reda på någonting. De bara frågar och frågar. Besvarar man en fråga så kommer de ögonblickligen med en ny. Men det är inte för att få veta något som de kommer med sina frågor. Deras önskan är att få bort saltet. I Mark. 9:50 säger Jesus: Saltet är en god sak, men om saltet mister sin sälta, varmed ska ni då återställa dess kraft? – Ha salt i eder och håll frid inbördes.

  Det är denna sälta som djävulen vill röva ifrån oss. Han har ingenting emot att människor är religiösa och att de tjänstgör som bänkfyllnad i kyrkorna. Men han kan inte tåla kristna som har salt i sig. Dem försöker han med alla medel bekämpa och tysta ned.

  Det finns ingenting som är så äckligt som den religiösa skökoanden. Den är så högmodig och så sammanblandad så den är det otäckaste som finns. Sådant som Guds ord gör en klar åtskillnad emellan, det vill Skökan blanda ihop. Och den Andens enhet som Guds ord talar om, den vill hon splittra och förstöra. När hon tjatar om kärlek och ödmjukhet och gemenskap, då menar hon den där ljumma religiositeten som fanns i Laodicea och som Herren avskyr. För att bevara denna ljumhet vill djävulen förbjuda oss att använda den vapenrustning som Gud har gett oss. Ef. 6:10-18.

  Den levande kristendomens värsta fiender och förföljare finns bland de religiösa. Så var det på apostlarnas tid, och så har det alltid varit när Gud har sänt väckelse. Och nu när Herren upprättar sin församling, så kommer kyrkor och samfund att rasa som aldrig förr. Men Herren ska fylla sina tjänare med sådan kraft och visdom, så att ingen ska kunna stå dem emot. Och de ska riva upp den stora skökans falska församlingslära ända från grunden. Och de som inte vill ödmjuka sig inför Guds ord, utan envist håller fast vid sina partimeningar, samfundsidéer och kyrkotraditioner, de gör sig delaktiga i den stora skökans synder och får sin del av hennes plågor.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA56.HTM#otukt / Allan finns inte kvar med oss i livet, och denna sida i länken finns inte heller längre. TACK ALLAN för alla sanningar!!

NamnlösMaria

Det är först och främst genom Bibeln som Gud talar till oss. Artikel A Svensson. Dra ut från Babylon

cartoon bibelfoto Maria

Det är först och främst genom Bibeln som Gud talar till oss

Gud talar på många sätt, också genom drömmar och syner. Men det är först och främst genom Bibeln som Gud talar till oss. Vi kan hämta väckelsebudskap till Guds folk direkt från Bibeln, utan drömmar eller syner. Det står mycket i Bibeln om Guds församling, som aldrig predikas i kyrkorna.

  Många av dem som bekänner sig vara frälsta och tror på Jesus, håller sig inte till Guds ord när det gäller Guds församling. De håller sig till kyrkotraditioner och läromeningar som inte stämmer med Guds ord, och som de litar på mer än på Bibeln.

  De tror på det som pastorn säger utan att kontrollera om det stämmer med Bibeln. De har ju förtroende för gamla pastorer som har predikat och haft möten i många år. Att man i andra kyrkor har någon annan uppfattning om Guds församling, det bekymrar dem inte. De håller sig till sin egen kyrka, sitt eget samfund. De vet inte att de är vilseledda av en obiblisk förkunnelse, för de har inte själva studerat vad Bibeln lär om Guds församling.

  Det är ju inte bara fråga om olika uppfattningar och åsikter. Det gäller att verkligen ta reda på vad Bibeln lär. Det som jag har skrivit om Guds församling, och om kyrkor och samfund, det har jag fått genom bibelstudie och bönesvar.

  I kyrkor och samfund får man ingen undervisning om Guds församling. Det var just detta som jag satt och väntade på när jag hade blivit frälst var på möten. Jag tog ju för självklart att det där vet ju pastorn och äldstebröderna, och att detta skulle komma fram i någon predikan. Men någon sådan predikan kom aldrig.

  Det finns de som menar att det känns tryggt att vara medlem i en frikyrkoförsamling. För mig var det ett ständigt problem att vara medlem i något som man inte vet vad det är. Att sitta och vänta på en förkunnelse som aldrig kom, det gav mig ingen känsla av trygghet.

  Det starkaste minnet jag har från tiden i samfundet och i pingströrelsen är den ständiga ovissheten. Att inte ha någon kunskap om vad kyrkosamfunden är. Att inte ens få veta vad man är medlem i för någonting. Att aldrig få ett vettigt svar om man frågar om något som gäller Guds församling. Någon trygghet fick jag inte förrän jag kom loss från pingströrelsen och fick klart för mig var Gud ville att jag skulle vara – UTANFÖR ALLA KYRKOR OCH SAMFUND.

  Herren har mycket tydligt gjort klart för mig, att kyrkorna är inte grundade på Guds ord. De är grundade på Satans falska församlingslära. Detta gäller också frikyrkoförsamlingarna. De tillhör också den stora skökan, det stora Babylon. Du kanske vill invända, men det finns ju massor av verkligt kristna människor i frikyrkorna som älskar Jesus och vill leva för honom. Ja, men vad är Herrens väckelsebudskap till dem? Läs Upp. 18:4. “Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor.”

  Varför har detta inte blivit uppmärksammat och predikat? Det är för att ondskans andemakter i kyrkorna har hela tiden hållit de kristna, även predikanterna, andligt nedsövda så att de inte har förstått sanningen om Guds församling. Men de uppträder som om de vet hur det ska vara i Guds församling. Men tiden går och Guds församling måste förberedas för att möta Jesus på skyn.

  Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon måste ju ske innan Jesus hämtar församlingen. Efter Jesus har kommit och hämtat församlingen kan det ju inte ske, för då är ju Guds folk hemma hos Herren, och där finns inget Babylon att draga ut ifrån.

  Att veta och förstå sanningen om Guds församling är inte detsamma som att bara ha en viss uppfattning eller en viss åsikt om Guds församling. Lika visst som vi vet att Jesus har dött på korset för våra synder och att Jesu blod renar oss från all synd, lika visst kan vi veta att vi tillhör Guds församling. Men vi måste också veta vad Guds församling är. Guds församling, Kristi kropp är en levande organism. 1 Kor. 12:12-30. Ett levande tempel uppbyggt av levande stenar. 1 Petr. 2:4-5. Ef. 2:19-22.

  Det är en väsentlig skillnad mellan en levande organism och en organisation. Vad är en frikyrkoförsamling? Det är en organiserad rörelse med en föreståndare (pastor), ett antal styrelseledamöter (äldstebröder), en medlemsförteckning och medlemskort till medlemmarna. Kan du någonstans i Bibeln hitta en sådan beskrivning på en Guds församling?

  Men en frikyrkoförsamling är inte bara en organisation. Den är grundad och uppbyggd på en falsk lära om Guds församling. Och där det finns en falsk lära, där får också de onda andarna inflytande och kan styra verksamheten och hindra medlemmarna från att få en verklig undervisning om Guds församling. De får inte heller veta vad frikyrkan är. De tror att det är den som är Guds församling.

  Om någon undervisar och predikar sanningen om Guds församling, då tror de att detta är en villolärare och vill inte ha med honom att göra. Men inför Gud är det sanningen som gäller. Därför är det oerhört viktigt att vi studerar vad Bibeln lär om Guds församling, och inte låter oss bli lurade av kyrkor och samfund.

  När man vill studera vad Bibeln lär om Guds församling, då får man höra att man kritiserar och dömer andra. Vilka andra då? I denna strid mot det stora Babylon är det bara två parter inblandade. Den ena parten är vi som tror på Jesus och vill lyda honom, och den andra parten är de som inte vill lyda Herrens befallning och inte vill lämna det stora Babylon. De pratar om kärlek och gemenskap, men vad är det för sorts kärlek och gemenskap som vill hindra oss att studera Guds ord? Gud är kärleken, men Guds kärlek hindrar oss inte från att studera Guds ord.

  De som är så kvicka till att franhålla att man inte ska döma och kritisera, vad gör de själva? De försvarar kyrkor och samfund och deras falska läror, och fördömer sanningen.

http://www.algonet.se/~allan-sv/BIBELN.HTM#Bibeln

 

NamnlösMaria

 

 

Rättfärdiggörelsens frukter. Rättfärdighet och liv genom Jesus Kristus/Bibelord

Stad moln   div 024

Romarbrevet 5

Rättfärdiggörelsens frukter.
Synd och död har kommit genom Adam,
rättfärdighet och liv genom Kristus.

1. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med
Gud genom vår Herre Jesus Kristus
  Jes. 53:5. Joh. 14:27. Rom. 3:24. Ef. 2:13.
2. – genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd vari vi
nu står – och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet.
  Joh. 10:9. 14:6. Ef. 2:18. 3:12. Hebr. 10:19.
3. Och inte endast det, vi till och med berömmer oss av våra
lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet,
  Fil. 1:29. Jak. 1:3.
4. och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp,
  Hebr. 10:36.
5. och hoppet låter oss inte komma på skam; ty Guds kärlek är
utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit
oss given.
  Ps. 22:6. 25:20. Hebr. 6:18. 1 Joh. 4:16.
6. Ty medan vi ännu var svaga, led Kristus, när tiden var inne,
döden för oss ogudaktiga.
  Ef. 2:1. Kol. 2:13. 1 Petr. 3:18.
7. Näppeligen vill ju annars någon dö ens för en rättfärdig man –
om nu också till äventyrs någon kan ha mod att dö för den som
har gjort honom gott –
8. men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för
oss, medan vi ännu var syndare.
  Joh. 3:16. 1 Joh. 3:16. 4:10.
9. Så mycket mer ska vi därför, sedan vi nu har blivit
rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom
bli frälsta undan vredesdomen.
  1 Tess. 1:10.
10. Ty om vi, medan vi var Guds ovänner, blev försonade med
honom genom hans Sons död, så ska vi, sedan vi har blivit
försonade, ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv.
  Kol. 1:20.
11. Och inte endast det; vi berömmer oss också av Gud genom
vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har fått försoningen.
  Jer. 9:24. 1 Kor. 1:31.
12. Därför är det så: Genom en enda människa har synden
kommit in i världen och genom synden döden; och så har
döden kommit över alla människor, eftersom de alla har
syndat.
  1 Mos. 2:17. 3:1. Rom. 6:23. 1 Kor. 15:21.
13. Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd
tillräknas inte där ingen lag finns;
  Rom. 4:15. 7:7.
14. och dock har under tiden från Adam till Mose döden haft
väldet också över dem som inte hade syndat genom en
överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde, han som är en
förebild till den som skulle komma.
  1 Kor. 15:22, 45.
15. Likväl är det inte så med nådegåvan, som det var med
syndafallet. Ty om genom en endas fall de många har blivit
döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och
gåvan i och genom nåd – vilken, också den, är kommen
genom en enda människa, Jesus Kristus – blivit på ett
överflödande sätt de många beskärd.
  Joh. 1:16.
16. Och med gåvan är det inte såsom det var med det som kom
genom denne ene som syndade: domen kom genom en enda,
och ledde till en fördömelsedom, men nådegåvan kom i följd
av mångas fall, och ledde till en rättfärdiggörelsedom.
17. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde
genom denne ene, så ska ännu mycket mer de som få den
överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt
välde i liv, också det genom en enda, Jesus Kristus. –
18. Alltså, likasom det, som kom genom en endas fall, för alla
människor ledde till en fördömelsedom, så leder det, som kom
genom rättfärdiggörelsedomen förmedelst en enda, för alla
människor till en rättfärdiggörelse som medför liv.
  1 Joh. 2:2.
19. Ty såsom genom en enda människas olydnad de många fick
stå såsom syndare, så ska också genom en endas lydnad de
många stå såsom rättfärdiga.
  Jes. 53:11.
20. Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bli så
mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade
nåden mycket mer.
  Rom. 7:8. Gal. 3:19.
21. Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden,
så skulle nu också nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde
till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

NamnlösMaria/  Artikel från:http://www.algonet.se/~allan-sv/45ROM.HTM#A6

Väckelse. Innan Jesus kommer…(VAD ÄR VÄCKELSE DÅ? se artikel)

 

whiterose

En sista väckelse innan Jesus kommer

Vad som behövs nu är en väckelse, starkare än någon tidigare väckelse, så att allt Guds folk kommer loss från det stora Babylon. Sanningen om Guds församling måste bli förkunnad så att hela Guds församling blir upprättad och uppbyggd enligt Guds ords mönsterbild.

Lägg märke till att Herren befaller sitt folk att vedergälla den stora skökan för vad hon har gjort. Ge henne dubbelt igen för hennes gärningar… Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg må ni bereda henne… Upp. 18:6-7.

Den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ef. 6:10-18.

Det är genom församlingen som Gud ska besegra dessa makter. “Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” Ef. 3:10-11.

Den levande Gudens församling är sanningens stödjepelare och grundfäste. 1 Tim. 3:15.

Det är nu hög tid att ta upp striden mot det religiösa skökoväsendet och avslöja alla kyrkor och samfund. När Antikrist träder fram så kommer han säkert att göra anspråk på att få ta hand om dessa kyrkor och samfund och pingstförsamlingar. För de är ju grundade och uppbyggda på Satans falska församlingslära.

Och Gud skulle kunna svara honom, “Ja, du kan ta hand om dessa religiösa svartbyggen, för jag har för länge sedan befallt mitt folk att draga ut därifrån. Och de som inte vill lyda mitt ord kommer jag att räkna som delaktiga i den stora skökans synder och de kommer att få sin del av hennes plågor.” Upp. 18:4.

Någon kanske undrar, men är inte detta att gå för hårt åt kyrkor och samfund? Nej, folk måste få veta sanningen om dessa skökoväsen. Satans falska läror måste avslöjas totalt. Detta måste fortgå till dess att det inte finns en enda brudesjäl kvar i kyrkorna och samfunden.

Mycket få kristna har hörsammat Herrens väckelsebudskap och lämnat det stora Babylon. Innan Jesus kommer så måste alla kristna lyda denna Herrens befallning och lämna alla kyrkor och samfund.

Du menar kanske att detta är att gå för långt. Men när Antikrist och hans regering tar kontrollen över alla kyrkor och samfund och kräver att det ska vara bara en religion, med tillbedjan av vilddjuret och djävulen, då kommer du också att inse att det är mycket farligt att vara medlem där. Att vara medlem i något som står i strid mot Guds ord har aldrig varit till någon fördel.

Vill vi ha väckelse, då måste vi också ta upp striden mot djävulens kyrkor och samfund. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse, och inte fariséerna heller. http://www.algonet.se/~allan-sv/KARLEKEN.HTM#sista

*
Hårda ord? Nej inte alls anser jag, det kommer svåra tider och då måste man veta vem man tillhör och vara FRI! Jag är fri!

*

NamnlösMaria

 

Den sovande… /Herrens kraft är kyrkornas skräck

 

*

Att Guds församling, Kristi kropp, inte fungerar normalt och att de andliga nådegåvorna inte är i funktion i full utsträckning, är inget att vara förvånad över. Hela församlingskroppen är ju sjuk, och angripen av blodtörstiga parasiter. Men den Ande som uppväckte Jesus från de döda, är ock mäktig att upprätta Guds församling. “Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande”, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6.

När man hade korsfäst Jesus så hånade man honom och sa: Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Matt. 27:42. Det gjorde inte Jesus den gången, fastän han hade makt att göra det. Matt. 26:52-54. Men nu ska Herren Jesus hjälpa sig själv. Han ska näpsa varje sjukdomsande i sin kropp – församlingskroppen. Han ska stiga upp och skaka av sig var enda parasit som har plågat honom. Ef. 4:12, 5:23.

Men då är djävulen genast framme och tar vara på sina tillhörigheter. Och så samlar han alla parasiterna i en flock. Sen vänder han sig till de där fina religiösa snobbarna som tror att de vet så mycket, och säger till dem: Ja, nu har vi fått den där kristna enheten som Jesus bad sin Fader om. Nu har kyrkorna och samfunden blivit förenade till en stor kyrka, så nu behöver det inte bli några mer stridigheter mellan de kristna. Och de tror på sin fader djävulen. Det som de ser är bara en samling stora otäcka fästingar. Men de tror att det är Guds församling.

Det står i Hebr. 12:14 att utan helgelse får ingen se Herren. Detta gäller också Herrens kropp – församlingskroppen. De människor som är förblindade av Skökans falska församlingslära och tror att kyrkor och samfund är Guds församlingar, de kan inte känna igen Guds församling. De ser bara parasiterna.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA47.HTM#skräck

/Maria

 

Bibeln/ Sanningar som inte får komma ut bland folket

 

Hämtar från denna  länk:http://www.algonet.se/~allan-sv/BIBELN.HTM#Guds

Kyrkorna hatar Bibelns sanningar
och vill inte att de ska komma ut bland folket

 Det som kyrkorna fruktar, är att människor ska få kunskap om sanningen. Därför vill de själva “ta hand om” kristendomsundervisningen och bestämma vilka som ska vara lärare och vilka som får predika. Och därigenom att kyrkorna har “tagit hand om” predikandet av Guds ord, så ha de fått ett sken av att vara Guds tjänare och representanter. Fastän de i verkligheten tjänar djävulen, och är religiösa träldomshus.

  Människors brist på kunskap och oförmåga att förstå Bibeln, det ser kyrkorna som något värdefullt som kyrkorna kan utnyttja för att behålla sitt grepp om dem. Kyrkorna hatar Bibelns sanningar och vill inte att de ska komma ut bland folket.

  Kyrkor och samfund uppträder såsom Guds tjänare och representanter, men i verkligheten har de hela tiden tjänat Satan. De har motarbetat kristen mission och hindrat människor att komma till tro på Jesus. Hur ska människor komma till tro på Jesus när de ser oenigheten bland de kristna? Vilken kyrka och vilket samfund ska de gå till?

  Men hur ska vi göra när vi har kommit ut ifrån kyrkorna? Vi ska göra som Jesus säger i Matt. 28:18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

  Detta har kyrkorna motarbetat under hela kyrkohistorien. De som har velat predika Bibelns sanningar och ge människor Guds ord, de har fått kyrkorna och det falska prästerskapet emot sig.

  Den förste predikanten i Sverige som på 1840-talet började predika om dopet i vatten hette Fredrik Olof Nilsson. Han blev, tillsammans med några andra kristna ledare, landsförvisad efter en rättegång inför Göta hovrätt. Det var Svenska statskyrkan som var emot. Samma Satans kyrka som på 1700-talet höll Thomas Leopold fängslad i 43 år, därav 32 år i Bohus fästning, för att han hade förkunnat Guds ord på ett sätt som kyrkan inte gillade. Han avled 1771 i Bohus fästning, 77 år gammal.

  Från 1726 och till 1858 hade man konventikelplakatet här i Sverige, som förbjöd kristna möten i hemmen. Om någon predikade Guds ord eller läste högt ur Bibeln, så kom kyrkoherden och länsman och förstörde mötet. Och predikanten blev arresterad eller fick böta. Det var svenska statskyrkan som förföljde de kristna. Och långt in på 1900-talet fortsatte svenska statskyrkan att förfölja de kristna för att de trodde på Jesus och lät döpa sig så som Bibeln lär. Men många som känner till detta, tror ändå att kyrkan är från Gud. Hur dumma kan folk bli?

  Den kyrka som höll hela svenska folket i religiöst slaveri under 132 år kan inte vara från Gud. Det är Satans kyrka. Från den 26 oktober 1858 gällde en ny konventikellag, men den var inte mycket bättre. Så det blev ytterligare 93 år av slaveri under Satans kyrka. Inte förrän den 26 oktober 1951 blev denna lag upphävd. I sekler hade man då hållit på att debatterat en lag om religionsfrihet.

  Svenska kyrkan har lurat miljoner människor till helvetet genom sin falska lära. Med barndop och konfirmation och nattvard inbillar kyrkan människor att de är kristna, och att omvändelse och dop inte behövs. Många lever och dör i tron på kyrkan och går till helvetet. Och pingströrelsens pastorer och predikanter som bekänner sig vara frälsta och “andedöpta”, de gör ingenting för att få stopp på kyrkans falska lära. I stället kan de ha ekumeniska möten tillsammans med både svenska kyrkan och frikyrkorna.

  Den katolska kyrkan är inte bättre nu än den var på 1500, 1600, 1700 och 1800-talen. Tvärt om. Kyrkan är ännu värre nu än den var då. Kyrkans synder ökar hela tiden eftersom den aldrig kan få någon synd förlåten. Den har ju ingen del i Jesus försoningsblod och kan aldrig omvända sig. Detsamma gäller alla andra kyrkor. Bara människor kan bli frälsta, inga kyrkor eller religiösa organisationer.

  Inom den katolska kyrkan är bikten en effektiv metod att hålla kontroll över folket. Genom den får kyrkan insikt i människors privatliv och kan utnyttja dem. Vi behöver inte bikta oss inför någon människa för att få syndernas förlåtelse. Vi får gå direkt till Gud med vår bön, i Jesu namn. “Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:7-10, 2:1-2. Vi ska inte godta någon annan “biktfader” än Gud själv och Jesus Kristus. “Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla…” 1 Tim. 2:5-6.

  Frälsningen är en fri gåva som Gud ger oss av nåd, utan att vi på något sätt har förtjänat den. “Ty av nåden är ni frälsta genom tro – och det inte av eder själva. En Guds gåva är det – inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” Ef. 2:8-9. Guds frälsning är gratis./Allan Svensson

/Maria

Kärlek/ Guds kärlek och nåd. Allan S

Jesus som förebild  – under och mirakel                OBS   Allan Svensson¨s sida finns inte kvar, Allan är död sedan många år. Väntar på Herren…

*

Förra artikeln handlade om Guds församling och VAD det är för något och hur man bildar en sådan- Guds folk de troende ÄR Guds församling……läs Allan Svensson´s sida:

http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#bildas     Guds nåd och kärlek är något som jag vet att människor undrar över. Kraften till ett sant kristet liv kommer från Jesus Kristus själv. Genom att han dog och befriade oss från synden är vi fria från dess kontroll över oss. Jesus ger oss kraft och förstånd att leva i enlighet med Guds vilja, att se fram mot hans återkomst och att göra det som är gott.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;
Tit 2:12  den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,
Tit 2:13  medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse –
Tit 2:14  han som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Vi, liksom Titus, för så längesedan, har också uppdraget att undervisa, uppmuntra och om nödvändigt tillrättavisa. Även om undervisning är något som för det mesta sker genom föreläsningar i större eller mindra grupper får vi inte glömma bort betydelsen av det “levandet föredömet” i alla typer av relationer-….familj, arbetsliv…sina trossyskon…/Maria

Bibeln / Hur bildas Guds församling? Lyda Herren/A.S

 

Hur bildas en Guds församling?/A Svensson

När Guds ord blir predikat och några börjar tro att det finns en Gud och börjar läsa Bibeln, då finns det snart Guds församlingar. Hur går detta till? Hur bildas Guds församlingar? Det är Jesus själv som åstadkommer detta. När han ser att det finns människor på en plats som tror på honom, då döper han dem i den helige Ande. Anden ger dem det nya livet i Kristus så att de blir födda på nytt, och de blir nya skapelser i Kristus. 2 Kor. 5:17. Dessa utgör då en Guds församling på den plats där de bor.

Det är i detta läge som de troende brukar göra sitt allvarliga misstag. De börjar fundera på om de ska bilda en församling. Dessa tankar på att bilda församlingar tillhör Satans falska församlingslära. Man behöver inte bilda något som redan finns. När det finns en Guds församling på en plats, då är det ju onödigt och dumt att göra en falsk kopia av den. Det är på detta sätt som nya kyrkor och samfund har bildats, och de har splittrat de troende och håller dem bundna i religiöst slaveri genom falska läror.

Det är genom att bli född på nytt som man kommer in i Guds församling. Man blir född in i Guds familj. Ef. 2:19-22. Därför är alla i Guds församling också döpta i den helige Ande. 1 Kor. 12:12-30. Men på grund av att det har predikats en falsk lära om dopet i den helige Ande, så har de flesta kristna inte förstått att Jesus har döpt dem i den helige Ande. De håller på och ber Jesus att han ska göra något som han för länge sen redan har gjort. Och de som bekänner sig vara döpta i den helige Ande och talar tungomål, de har ändå inte förstått sanningen om dopet i den helige Ande, mer än bara delvis.

En förkunnelse som skapar tvivel och ovisshet kan inte vara från Gud. Denna falska lära om dopet i den helige Ande hindrar också människor att förstå vad Guds församling är. De tror att man kan vara med i Guds församling utan att ha blivit döpt i den helige Ande. Detta är tvärt emot vad Bibeln lär, men denna lära stämmer bra överens med Satans falska församlingslära.

Många predikanter, och andra kristna, håller på och kämpa mot Satans falska församlingslära, men de förstår inte att den frikyrkoförsamling som de själva är medlemmar i, är också grundad och uppbyggd på Satans falska lära. Därför så snubblar de hela tiden och tappar fotfästet i tron, och kan inte effektivt bekämpa Satans lära.

För att kunna avslöja och bekämpa Satans falska församlingslära så måste du själv först bli helt fri ifrån den. Det kan du bli genom att studera Bibeln och be till Gud. Du kommer då att förstå att kyrkor och samfund är inte från Gud. De är inte grundade på Guds ord.

På apostlarnas tid fanns ingen kyrka, och därför finns inte ordet “kyrka” någonstans i Bibeln. Jag har fem bibelöversättningar på svenska. Ingenstans i dessa finns ordet “kyrka”. I engelska Bibeln har de ordet “church”, men det är en felöversättning, det borde stå “assembly”. Det finns två engelska översättningar där ordet “church”inte finns. De heter KJ3 och WEB.

Kyrkor och samfund började bildas efter det stora avfallet som kom för mycket länge sen. “Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett …” 2 Tess. 2:3-4. Sen dess har Guds folk levt i slaveri under många kyrkor och samfund, och under Satans falska församlingslära.

Hur ska det bli någon ordning i Guds församling? Hur ska vi bekämpa Satans falska församlingslära? Hur ska vi göra? Vi ska be Herren Jesus att han själv bygger upp sin församling, som det står i Sak. 4:6-10. 6:12-13.

Paulus skriver i Ef. 3:8-11. “Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom, och att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.”

Tänk att detta har varit Guds beslut redan från tidsåldrarnas begynnelse, att Herren Jesus ska själv bygga upp Guds tempel, Guds församling, så att Guds mångfaldiga visdom, i och genom församlingen skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Av detta kan vi förstå att Guds församling måste vara oerhört stark, så att den verkligen är något som Gud kan visa upp inför furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Den bild av Guds församling som vi kan se idag, är inget som Gud kan visa upp inför dessa furstar och väldigheter i den himmelska världen. Alltså måste Guds församling bli uppbyggd enligt Bibelns mönsterbild innan Jesus kommer. Då ska församlingen vara redo.

“Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.” “Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.” Ef. 1:3-6, 5:27.

Det finns två mycket viktiga bibelsanningar som alla måste förstå, för att vi ska vara redo när Jesus kommer. Det är sanningen om Guds församling och sanningen om dopet i den helige Ande. Dessa sanningar är helt beroende av varandra. Om man inte förstår den ena, så kan man inte heller förstå den andra.

En tredje mycket viktig bibelsanning som de flesta kristna ännu inte har förstått, men som vi alla måste förstå för att vara redo när Jesus kommer är, allt Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon. För att förstå detta, så måste vi också förstå vad Guds församling är. Vi måste kunna se skillnaden mellan Guds församling och Satans kyrkor och samfund, och vara villiga att lyda Herrens befallning i Upp. 18:4. /Allan Svensson

http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#bildas

/Maria

Jesus/Om folk hade trott på Jesus.Jesus skall hålla dom

 

 

Hela världen hade kunnat bli frälst /Allan Svensson

Jesu försoningsverk på korset hade varit tillräckligt för att hela världen skulle ha kunnat bli frälst. Alla krig och all nöd i världen hade inte behövt förekomma, om folk hade trott på Jesus.

Det står i Joh. 3:16-17, “Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Jesus säger att när han kommer så ska han vedergälla var och en efter hans gärningar. Matt. 16:27. 25:31-46. Upp. 22:12. De människor som inte vill tro på Jesus, och inte bryr sig om hans varningar, blir alltså dömda för sina gärningar och hamnar i helvetet. Eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan det kan bli fred på jorden.

Gud dömer inte någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen, för att alla ska ära Sonen såsom de ära Fadern. Den som inte ärar Sonen, han ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är redan inne, så de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska bli levande. Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. Joh. 5:21-27. Det är alltså Jesus som kommer att verkställa Guds vredesdom över världen.

När Jesus kommer, då är det Skaparen själv som kommer. Han hämtar alla dem som tror på honom, inte bara de som lever på jorden nu, utan först ska de i Kristus döda uppstå, sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. 1 Tess. 4:13-17. Också alla dem som har trott på Gud och tjänat honom på Gamla Testamentets tid. Detta är den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6. Därefter kommer Guds vredesdom omedelbart över världen.

Det står i Ef. 6:10-18 att den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor, utan mot ondskans andemakter. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse. Han ser helst att de kristna somnar, då har han minst besvär av dem.

Så är det med de flesta som kallas kristna. Kyrkor och samfund håller dem nedsövda, och de verkar inte ha någon erfarenhet av det som står i Ef. 6:10-18. De har ingen bibelkunskap att dela med sig av, och bryr sig inte om att ta reda på sanningen om Guds församling, eller vad kyrkor och samfund är för någonting. Så snart man nämner något om detta så börjar de prata om att man ska inte döma och kritisera. Men vad gör de själva, de som är så kvicka till att framhålla att man inte ska döma? Jo, det försvarar Satans kyrkor och samfund och fördömer sanningen.

De kan prata om att Jesus snart ska komma, men de gör inga förberedelser att möta honom. De är helt oförberedda. I stället slösar de bort sin tid på underhållning med sång- och musikmöten i kyrkorna.

Min hemsida har jag skrivit just för att få folk att vakna, och börja tänka. De förstår inte att de lever i slaveri under Satans kyrkor, och att kyrkorna är massmördare. Den katolska kyrkan har mördat många miljoner kristna, just för att de trodde på Jesus och lät döpa sig. Den lutherska kyrkan har också förföljt och mördat många kristna för att de vågade bryta mot kyrkans falska doplära. Och ännu fler har kyrkorna lurat till helvetet genom sin falska lära.

De kyrkor som har förföljt och mördat massor av kristna pratar nu om “kristen kärlek, enhet och gemenskap”. Deras avsikt är att lura människor bort ifrån Gud.

Men vi behöver inte bli lurade av kyrkorna. Om vi vill, så kan vi själva ta reda på sanningen genom att studera Bibeln och be till Gud. Men de flesta tror på det som präster och predikanter säger, utan att kontrollera om det stämmer med Bibeln. Präster och predikanter påstår att man måste vara med i någon kyrka, annars kan man inte bli bevarad i tron. I verkligheten är det tvärt om. Det går mycket bättre att leva i tron på Gud om man håller sig utanför alla kyrkor och samfund.

Nu har de ekumeniska möten överallt i kyrkorna. Men vad är ekumenik? Det är religiös otukt, trolöshet mot Kristus. Man blandar Guds ord med onda andars läror. Av detta blir en villolära som kallas “den stora skökans otukts vin”. Upp. 17:e och 18:e kapitel.

Nya kyrkor och samfund har kommit till genom religiös otukt. De är inte grundade på Guds ord. De är alla religiösa svartbyggen. Och det som Bibeln lär om Guds församling försöker de tillämpa på kyrkor och samfund. Det blir bara falskhet. Överallt tror de på, och praktiserar Satans falska församlingslära. De tror att kyrkor och samfund är Guds församlingar. Vill vi ha väckelse så måste vi ta upp striden mot Satans alla kyrkor och samfund. De måste avslöjas och få sin dom./Allan Shttp://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#kunnat

/Maria

Antikrist/ Laglöshetens människa ska träda fram/A.S.

 

*

Laglöshetens människa (Antikrist)
ska träda fram innan Jesus kommer   /Allan Svensson/

När ska uppbyggelsen av Guds församling ske? Naturligtvis måste den ske innan Jesus hämtar församlingen. Men det är också något annat som kommer att äga rum strax innan Jesus kommer. Vilddjuret, som också kallas Antikrist, kommer att regera på jorden. Upp. 13:e kapitel.

“Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och “Laglöshetens människa”, fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.” 2 Tess. 2:3-4. Alltså måste “Laglöshetens människa” (Antikrist) först träda fram innan Jesus kommer. Och när Jesus kommer så ska han döda Antikrist. “… honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse -.” Vers 8. Antikrists regeringstid är alltså slut när Jesus kommer.

Det är något som håller Antikrist tillbaka, så att han först när hans tid är inne, kan träda fram. Vers 6. Somliga menar att det är den helige Ande som håller tillbaka Antikrist, och att Gud ska ta bort den helige Ande från jorden när Antikrist regerar. Detta är helt omöjligt eftersom Antikrist ska träda fram innan Jesus kommer. Detta måste betyda att Guds församling kommer att vara kvar på jorden under den tid som Antikrist regerar. När Jesus kommer så ska han döda Antikrist. Han sätter eld på djävulens religiösa svartbygge, det stora Babylon, och hämtar Guds församling.

Det är helt omöjligt att den helige Ande skulle överge församlingen när Antikrist regerar. Vi har ju fått den helige Ande som ett insegel för förlossningens dag. Ef. 4:30. Om Anden överger församlingen, då skulle detta insegel försvinna och bli värdelöst, när vi bäst behöver det. Att det skulle vara Guds församling, eller den helige Ande, som utgör hindret för Antikrist, det kan vi helt utesluta, eftersom det motsäger Guds ord.

Vad är det då som måste skaffas ur vägen innan Antikrist träder fram? Antikrist kallas också ‘Laglöshetens människa’ och ‘den Laglöse’. Vad är det som måste skaffas ur vägen för att en laglös härskare ska kunna bedraga och förföra hela världen? Han kommer att väcka människornas beundran så att de till och med tillbeder honom. Upp. 13:4.

Den enda trovärdiga och hållbara förklaringen är att det måste vara Lagen som hindrar Antikrist att träda fram. Lagen måste skaffas ur vägen. D.v.s. de lagar och regler som finns för att upprätthålla ordningen och bekämpa brottslighet. Annars skulle Antikrist genast bli avslöjad som den värsta lagbrytare. Då skulle han inte kunna bedraga hela världen.

Och detta håller på att ske nu. EU:s lagar står över de olika nationernas lagar och kommer också att bestämma över deras ekonomi. EU:s lagar kommer att underordnas Antikrist och han kan manipulera med dem som han vill. Naturligtvis kommer också FN att underordnas Antikrist. När nationernas lagar är avskaffade så kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare.

Lagen hindrar att laglösheten tar överhand, men när lagen är avskaffad så kan den Laglöse träda fram. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25.

I en del bibelöversättningar står det “han” istället för “den” i 2 Tess. 2:7. Men i 1917 års översättning är det rätt skrivet. Men det kunde ha stått tydligare. “…så att Antikrist, först när hans tid är inne, kan träda fram.”

Vid översättningen är det ju viktigt att återge grundtexten så noggrant som möjligt, men också att få läsaren att förstå vad grundtexten egentligen säger. Därför måste man också följa de grammatikregler som gäller i det språk man översätter till. I svenska kan man inte använda ordet “han” som pronomen när man skriver om lagen (även om det går i grekiskan), för då förstår inte läsaren vad som menas. Det grekiska ordet som betyder “han” måste därför översättas med “den” på svenska. I grekiskan står lagen i maskulinum genus.

Här har översättarna till Svenska Folkbibeln gjort en tabbe. Och i Engelska Bibeln är det samma fel, både i KJV och i NIV. Därför förstår inte folk vad som menas i 2 Tess. 2:6-7. Men i The New English Bible är det rätt. Där har de en annan formulering och undviker ordet “han”.

Det står i Rom. 13:e kapitel att vi ska underordna oss överheten, och att överheten är en Guds tjänare. Detta har ju med lagar och ordningsregler att göra. Denna överhet som tjänar Gud kommer att steg för steg bytas ut och ersättas med en “överhet” som är Antikrists tjänare.

Detta är ju vad som håller på att ske nu. Lagar och ordningsregler håller på att avskaffas. Den överhet som är en Guds tjänare, ersätts med en “överhet” som inte har något intresse av sanning och rättvisa.

Politiker som sitter i regeringen utnyttjar kreditkort och skattepengar för egen räkning, som om det var deras egna pengar.

Samtidigt som man pratar om att spara pengar överallt, och uppmanar folk att inte begära högre löner, så skyfflar man ut tusentals miljoner kronor utomlands, utan någon kontroll hur pengarna används.

Förr satte man landsförrädare i fängelse. Nu gör man dem till statsministrar och regeringsmedlemmar och låter dem styra över folket.

Vi som tror på Jesus ska inte underordna oss Antikrists diktatur. Vi ska avslöja och motarbeta denna regim så mycket som möjligt. Säg NEJ till EMU och EU! Vi får under inga omständigheter ta Vilddjurets märke på vår hand eller panna. Den som gör det är förlorad för evigt. Gud kommer aldrig att förlåta det.

Herren Jesus kommer själv att bygga upp församlingen, Guds tempel. Sakarja 4:6-10. Detta måste ske innan den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6.

Av detta kan vi förstå att medan Antikrist regerar på jorden och tjänar Satan, så håller Herren Jesus på med att upprätta Guds församling och förbereda den för mötet i skyn. Detta måste betyda att det blir en oerhört stark väckelse, samtidigt som Antikrist regerar. Sanningen om Guds församling, och sanningen om dopet i den helige Ande, och nya födelsen måste förkunnas. Det måste bli en helrenovering av Guds tempel, som börjar med de första grundsanningarna av Guds evangelium.

När Jesus hämtar församlingen och visar upp den inför Fadern, då måste den vara perfekt, så att vi är heliga och ostraffliga inför honom. Ef. 1:4.http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#fram
/Maria

Bibeln/Allan Svensson´s sida.Vänd om och tro Guds Ord

 

*

Att ge människor Guds
ord är mycket lönsamt/  Allan Svenssons Hemsida:

Det råder total okunnighet bland de kristna när det gäller Guds församling, och det är om detta jag skriver på min Hemsida. Detta har aldrig predikats i kyrkorna. Och på Internet har jag ännu inte sett en enda Hemsida, varken på svenska eller engelska, där de förklarar vad Guds församling är.

Därför måste jag fortsätta med min hemsida. Ingenting är mer viktigt än att folk kommer till tro på Jesus och blir frälsta. Annars går de bokstavligt talat till helvetet. Det är förutsagt i Bibeln att denna världen kommer att drabbas av Guds vredesdom. Detta är inte alls svårt att tro på. Orkaner, jordbävningar och stora bränder och översvämningar är Guds varningar för den dom som förestår. Det finns bara ETT sätt att undkomma Guds vredesdom. Det är att ta emot Guds frälsning som han erbjuder genom Jesus Kristus. Den är gratis. Rom. 6:23.

Kyrkor och samfund har ingen bibelkunskap att förmedla. Folk kan sitta på deras möten år efter år utan att få någon kunskap om Guds församling. Detta har de aldrig predikat i kyrkorna. Folk får inte ens veta vad de är medlemmar i. Vad är kyrkan? Vad är samfundet? Präster och predikanter handlar tvärt emot vad Bibeln lär. I stället för att ge människor bibelkunskap, så är de ivriga att få in dem som medlemmar i kyrkor och samfund. Ingen kyrka och inget samfund är grundat på Guds ord. De är allesammans religiösa svartbyggen.

Det var någon som frågade om min hemsida lönar sig. Det gör den. Att ge människor kunskap om Guds evangelium är det mest lönsamma som finns. När Jesus kommer, då är det den stora avlöningsdagen för Guds folk. Jesus har då lönen med sig. Upp. 22:12.

Min hemsida kan folk läsa över hela världen. I Amerika, Indien, Australien, Sydamerika, Japan eller var som helst. Överallt där det finns folk som kan engelska. Och de kan läsa den alla tider på dygnet. När jag var på sjukhus och inte kunde arbeta med datorn, då fungerade hemsidan hela tiden ändå.

Det är ju märkligt att just nu när jag ska fortsätta att arbeta med min hemsida så kommer det massor av e-mail med erbjudanden av olika slag, flera stycken varje dag. Om jag skulle skriva svar till dem, då skulle jag aldrig komma igång att göra något mer med min hemsida.

Somliga erbjudanden kan vara på många tusen kronor. Men de som skickar ut sina erbjudanden av olika slag, de är väl inte dummare än att de på något sätt räknar med att få tillbaka sina pengar. Man får räkna med att de har bindande regler och bestämmelser så att man sedan är tvungen att handla hos dem och anlita deras tjänster. För mig är min hemsida det viktigaste, och jag vill inte spilla tid på att svara på en massa erbjudanden.

Somliga skriver om lotterier och skryter om hur mycket man kan vinna. Men den allra största seger, och den allra största vinst som någonsin har vunnits, den bryr de sig inte om. När Jesus dog på korset så vann han en evig frälsning med evigt liv för var och en som vill ta emot den. Guds frälsning genom Jesus Kristus är gratis. Rom. 6:23. Det var åt oss som Jesus vann detta. Den seger han vunnit är vår.

Många påstår att det inte finns något helvete. Men Jesus varnar för helvetet. Varför varnar Jesus för helvetet om det inte finns något helvete? Varför lät sig Jesus bli korsfäst för att dö, om det inte finns något helvete att frälsa oss ifrån? Mark. 9:43. I Lukas 16:19-31 talar Jesus med en man i dödsriket (helvetet). Tänk att mannen är kvar där än, efter 2000 år! Tro inte på dem som säger att det inte finns något helvete. De är själva på väg dit.

I 1917 års översättning har de tagit bort ordet “helvete”, och skrivit Gehenna och dödsriket. Men det har samma betydelse. I Karl XII:s Bibel står det helvete. /Allan Svensson

http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#mycket

/Maria

Guds församling /..Men folket saknar kunskap

 

Guds församling  det värdefullaste som finns på jorden
Men folket saknar kunskap

  Guds församling är det värdefullaste som finns på jorden. Redan innan Gud skapade världen hade han planerat för församlingen, och förutbestämt oss till barnaskap hos sig. Ef. 1:3-6. Guds församling är ett levande tempel, uppbyggt av levande stenar. 1 Petr. 2:5. Vi är ju den levande Gudens tempel… 2 Kor. 6:16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 1 Kor. 3:16, 6:19. Sedan templet i Jerusalem blev förstört år 70, så har Gud inte haft något annat tempel på jorden än sin församling.

  Ingenting på jorden är mer viktigt än att Guds församling blir uppbyggd enligt Ordets mönsterbild. När Gud var så noga med att tabernaklet (2 Mos. 25:9) och det gamla förbundets tempel blev byggt enligt mönsterbilden, så att de som utförde arbetet måste få specialutbildning genom Guds Ande (2 Mos. 35:30-35, 36:1-2), då måste han ju vara ännu mera noga med det verkliga templet som är Guds församling. Men hur är det med Guds tempel? Är det byggt enligt mönsterbilden? Vilken mönsterbild? Mönsterbilden för Guds församling utgöres av allt det som Bibeln lär om Guds församling. Vad skulle det annars vara?

  Den helige Ande är sanningens Ande. Joh. 14:17. Jesus säger i Joh. 16:13 att sanningens Ande ska leda oss fram till hela sanningen. Här ser vi att Jesus vill att vi ska veta sanningen, så att vi inte faller offer för falska läror och onda andemakter. “Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.” Ef. 4:11-16.

  Jesus ber till sin Fader i Joh. 17:21, “…jag beder att de alla må vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” Och många andra bibelord uppmanar Guds folk till enighet. Men ändå har de kristna blivit uppsplittrade i många kyrkor och samfund, och detta är ett allvarligt hinder för människor att komma till tro. Enigheten är viktig för att människor ska komma till tro på Jesus.

  Då är frågan, vad är kyrkor och samfund för någonting? Har Gud gett sitt folk någon befallning att organisera samfundsförsamlingar och att bygga kyrkor? Kan någon med hjälp av Bibelns ord förklara hur dessa församlingar och kyrkosystem har kommit till? Nej det går inte, för kyrkorna och samfunden är inte grundade på Guds ord, utan på falska läror. De är religiösa svartbyggen. Kan du hitta ett enda ställe i Bibeln där det står att man bildade en församling genom att organisera en föreningsrörelse? Står det något om medlemskort i Bibeln?

  Den vanliga uppfattningen är att kyrkornas och samfundens uppgift och avsikt är att förkunna Guds ord och att leda människor till tro på Jesus. Men sanningen är den rakt motsatta. Den där uppsplittringen av de kristna i olika samfund och kyrkor har aldrig varit till någon fördel. Den har istället hindrat människor från att komma till tro på Jesus. Genom falska läror och lögner har Satan utnyttjat både predikanter och andra kyrko- och samfundsmedlemmar till att tala och arbeta tvärt emot Guds ord.

  Ett samfund eller en kyrka är inte bara en organisation med ett antal medlemmar och predikanter. Det är också en andemakt. Genom sina falska läror och lögner kan ondskans andemakter påverka både predikanterna och deras åhörare, och hela deras verksamhet. Kyrkornas och samfundens verkliga avsikt är att hindra människor från att förstå Guds ord, och att lura dem till helvetet.

  De som lämnar rum för falska läror blir också påverkade av ondskans andemakter. De förleder människor till att använda felaktiga benämningar. Vi kan inte använda ordet “kyrka” när vi menar Guds församling. Guds församling är ju ingen kyrka, och kyrkorna är inga Guds församlingar. Den katolska kyrkan har torterat och mördat många miljoner kristna. Om vi använder samma namn “kyrka” på mördaren som på mordoffret, hur kan vi då veta vad som menas när någon säger “kyrkan”? Ordet “kyrka” förekommer inte alls i Bibeln. Bibelns benämning på kyrkan är ‘den stora skökan’ och ‘det stora Babylon’.

  Vad pastorerna och medlemmarna säger stämmer inte överens med själva samfundets eller kyrkans avsikter och målsättning. De tror att samfundet och kyrkan tjänar Gud, men samfundet och kyrkan lurar dem hela tiden genom falska läror, så att de inte förstår vad Bibeln lär om Guds församling. Därför kan de inte undervisa eller predika om Guds församling.

  Gud har inte gett någon befallning att bygga några kyrkosystem eller samfund. De är inte byggda enligt Guds ord, och då är de ju inte Guds tempel eller Guds församlingar. Då uppstår frågan, vems är kyrkorna och samfunden? Det är Satans kyrkor och samfund.

  Men så snart man nämner något om kyrkor och samfund, och jämför med vad Bibeln lär om Guds församling, då inträffar ett märkligt fenomen. Många blir rädda och nervösa och vill inte höra eller läsa något om detta. De pratar om kärlek och gemenskap och att man ska älska församlingen. Vad är det för sorts kärlek och gemenskap de tjatar om?

  Det står i 1 Joh. 1:7, “Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” Men de flesta av dem som bekänner sig vara kristna vandrar inte i ljuset. De vandrar i det kyrkliga mörkret, och är ljusskygga. De har en sorts kärlek och gemenskap som inte tål ljuset. Så snart man nämner något om Guds församling och om kyrkor och samfund så kommer denna “kärlek” fram. Den ger sig tillkänna genom förakt mot Guds ord, och genom att slänga fram en massa frågor. Förespråkarna för den falska kärleken har ingen undervisning om Guds församling, bara frågor. De studerar inte vad Bibeln lär om Guds församling, och de kämpar inte för Bibelns sanningar. Av sådana människor får man ingen hjälp, men de uppträder som om de vet hur det ska vara.

  De pratar om att man ska älska församlingen och inte döma och kritisera. Men vad är det som de uppfattar som kritik? Jo, det är Guds ord! När man vill studera vad Bibeln lär om Guds församling, då säger de att man dömer och kritiserar. De försvarar kyrkor och samfund och fördömer sanningen. Vad är det för sorts kärlek och gemenskap som vill hindra människor från att studera Guds ord? I stället för att bevara Andens enhet enligt Ef. 4:3, så vill denna falska kärlek bevara splittringen bland de kristna och hålla dem bundna till kyrkor och samfund. Har detta något med Kristi kärlek att göra?

  Deras situation är oerhört farlig därför att de inte älskar sanningen. Då älskar de inte heller Jesus, för han är sanningen. Joh. 14:6. Sanningen skall göra oss fria, varför ska vi då vara rädda för sanningen? Joh. 8:32. Det som jag har skrivit om kyrkor och samfund och om Guds församling, det är bibelstudie och bönesvar, och inte kritik.

  Guds ord lär oss att vi ska förlåta och älska varandra, men vi behöver inte förlåta och älska Satan och försvara hans falska läror.

  För att upprätta en verklig enhet och gemenskap bland Guds folk, så måste alla samfund och kyrkor avslöjas. All religiös dynga som kyrkor och samfund har dragit in bland Guds folk måste rensas ut. Varför tror folk att frikyrkoförsamlingarna är Guds församlingar, och att kyrkorna är Guds tempel? Gud bor inte i tempel som är byggda av trä eller sten. Apg. 17:24. Om frikyrkornas predikanter och övriga medlemmar hade studerat vad Bibeln lär om Guds församling, så borde de ha insett att Guds församling inte är någon organiserad föreningsrörelse. Guds församling är en levande organism. Rom. 12:1, 4-5. 1 Kor. 12:13-30. 1 Petr. 2:4-5. Det är en väsentlig skillnad mellan en organisation och en organism.

  Den verkligt kristna kärleken och gemenskapen blir inte störd av att man studerar Bibeln. Tvärtom, den blir starkare ju mer radikalt Guds ord förkunnas.

  Om vi älskar Jesus, då älskar vi också Guds ord, och kärleken till Guds ord driver ut räddhågan. 1 Joh. 4:18. Om vi älskar Guds ord, då vill vi också veta vad Bibeln lär om Guds församling, Kristi kropp. 1 Kor. 12:12-30. Men de flesta av dem som bekänner sig som kristna undviker detta. De är rädda för att tala om detta. Varför? Det är för att de har ingen kunskap om Guds församling. Varför har de ingen kunskap om Guds församling? De har aldrig hört någon predikan om Guds församling, och de har aldrig bett till Gud om någon sådan kunskap. Och varför har de inte bett till Gud om detta? Det är för att de är bundna och förblindade av kyrkornas och samfundens falska lära. De kan inte se skillnaden mellan kyrkorna och Guds församling. De litar mer på “stora predikanter” och kyrkofäder än på Bibeln.

  På vilket sätt har kyrkorna och samfunden visat Kristi kärlek? De håller sina medlemmar nere i okunnighet. Medlemmarna får ingen kunskap om Guds församling, och ingen upplysning om vad kyrkor och samfund är för någonting. De får inte ens veta vad de är medlemmar i. Sådan kunskap får medlemmarna inte ha, för då säger de upp sitt medlemskap och lämnar kyrkorna och samfunden. Sanningen gör dem fria!

  Det står i Hebr. 10:25, “…låt oss inte överge vår församlingsgemenskap…” Detta tar kyrkorna och samfunden ingen hänsyn till. De bryr sig inte ett dugg om den kristna församlingsgemenskapen, utan istället vill de bevara sin egen kyrko- och samfundsgemenskap, och den kallar de “församlingsgemenskap”. När Bibeln talar om den kristna församlingsgemenskapen så tillämpar kyrkorna och samfunden detta på sin egen kyrko- och samfundsgemenskap.

  Man rycker loss Bibelns ord ur dess sammanhang och tillämpar dem på ett sätt så att de får rakt motsatt betydelse. Istället för att åstadkomma en kristen enhet och gemenskap, så bevarar man uppsplittringen av de kristna i olika kyrkor och samfund. Tvärt emot Guds ord, som säger att vi som tror på Jesus ska vara ett. Kyrkogemenskapen och samfundsgemenskapen kan vi gott överge, för den har inget stöd i Guds ord.

  Någon form av organisation kan ju behövas i en kristen verksamhet, men då får man inte förväxla organisationen med Guds församling, så att man kallar organisationen “församling”. Och de som ska förkunna Guds ord, ska inte komma som representanter för någon organiserad föreningsrörelse med ett särskilt namn. När apostlarna predikade så kom de inte som representanter för “Apostlamissionen”, och det var inte “Apostlarnas Pionjärmission” som hade sänt dem. Nej, de var Guds sändebud. 2 Kor. 5:20.

  När Jesus kommer och hämtar Guds församling till himlen, då måste församlingen vara upprättad och uppbyggd enligt Bibelns mönsterbild. Till detta behövs en väckelse kraftigare än alla tidigare väckelser. Bed till Gud om en sådan väckelse!/A Svensson

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA94.HTM#värdefull     /Tack Allan/ Maria