Bibeln/ Sanningar som inte får komma ut bland folket

 

Hämtar från denna  länk:http://www.algonet.se/~allan-sv/BIBELN.HTM#Guds

Kyrkorna hatar Bibelns sanningar
och vill inte att de ska komma ut bland folket

 Det som kyrkorna fruktar, är att människor ska få kunskap om sanningen. Därför vill de själva “ta hand om” kristendomsundervisningen och bestämma vilka som ska vara lärare och vilka som får predika. Och därigenom att kyrkorna har “tagit hand om” predikandet av Guds ord, så ha de fått ett sken av att vara Guds tjänare och representanter. Fastän de i verkligheten tjänar djävulen, och är religiösa träldomshus.

  Människors brist på kunskap och oförmåga att förstå Bibeln, det ser kyrkorna som något värdefullt som kyrkorna kan utnyttja för att behålla sitt grepp om dem. Kyrkorna hatar Bibelns sanningar och vill inte att de ska komma ut bland folket.

  Kyrkor och samfund uppträder såsom Guds tjänare och representanter, men i verkligheten har de hela tiden tjänat Satan. De har motarbetat kristen mission och hindrat människor att komma till tro på Jesus. Hur ska människor komma till tro på Jesus när de ser oenigheten bland de kristna? Vilken kyrka och vilket samfund ska de gå till?

  Men hur ska vi göra när vi har kommit ut ifrån kyrkorna? Vi ska göra som Jesus säger i Matt. 28:18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

  Detta har kyrkorna motarbetat under hela kyrkohistorien. De som har velat predika Bibelns sanningar och ge människor Guds ord, de har fått kyrkorna och det falska prästerskapet emot sig.

  Den förste predikanten i Sverige som på 1840-talet började predika om dopet i vatten hette Fredrik Olof Nilsson. Han blev, tillsammans med några andra kristna ledare, landsförvisad efter en rättegång inför Göta hovrätt. Det var Svenska statskyrkan som var emot. Samma Satans kyrka som på 1700-talet höll Thomas Leopold fängslad i 43 år, därav 32 år i Bohus fästning, för att han hade förkunnat Guds ord på ett sätt som kyrkan inte gillade. Han avled 1771 i Bohus fästning, 77 år gammal.

  Från 1726 och till 1858 hade man konventikelplakatet här i Sverige, som förbjöd kristna möten i hemmen. Om någon predikade Guds ord eller läste högt ur Bibeln, så kom kyrkoherden och länsman och förstörde mötet. Och predikanten blev arresterad eller fick böta. Det var svenska statskyrkan som förföljde de kristna. Och långt in på 1900-talet fortsatte svenska statskyrkan att förfölja de kristna för att de trodde på Jesus och lät döpa sig så som Bibeln lär. Men många som känner till detta, tror ändå att kyrkan är från Gud. Hur dumma kan folk bli?

  Den kyrka som höll hela svenska folket i religiöst slaveri under 132 år kan inte vara från Gud. Det är Satans kyrka. Från den 26 oktober 1858 gällde en ny konventikellag, men den var inte mycket bättre. Så det blev ytterligare 93 år av slaveri under Satans kyrka. Inte förrän den 26 oktober 1951 blev denna lag upphävd. I sekler hade man då hållit på att debatterat en lag om religionsfrihet.

  Svenska kyrkan har lurat miljoner människor till helvetet genom sin falska lära. Med barndop och konfirmation och nattvard inbillar kyrkan människor att de är kristna, och att omvändelse och dop inte behövs. Många lever och dör i tron på kyrkan och går till helvetet. Och pingströrelsens pastorer och predikanter som bekänner sig vara frälsta och “andedöpta”, de gör ingenting för att få stopp på kyrkans falska lära. I stället kan de ha ekumeniska möten tillsammans med både svenska kyrkan och frikyrkorna.

  Den katolska kyrkan är inte bättre nu än den var på 1500, 1600, 1700 och 1800-talen. Tvärt om. Kyrkan är ännu värre nu än den var då. Kyrkans synder ökar hela tiden eftersom den aldrig kan få någon synd förlåten. Den har ju ingen del i Jesus försoningsblod och kan aldrig omvända sig. Detsamma gäller alla andra kyrkor. Bara människor kan bli frälsta, inga kyrkor eller religiösa organisationer.

  Inom den katolska kyrkan är bikten en effektiv metod att hålla kontroll över folket. Genom den får kyrkan insikt i människors privatliv och kan utnyttja dem. Vi behöver inte bikta oss inför någon människa för att få syndernas förlåtelse. Vi får gå direkt till Gud med vår bön, i Jesu namn. “Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:7-10, 2:1-2. Vi ska inte godta någon annan “biktfader” än Gud själv och Jesus Kristus. “Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla…” 1 Tim. 2:5-6.

  Frälsningen är en fri gåva som Gud ger oss av nåd, utan att vi på något sätt har förtjänat den. “Ty av nåden är ni frälsta genom tro – och det inte av eder själva. En Guds gåva är det – inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” Ef. 2:8-9. Guds frälsning är gratis./Allan Svensson

/Maria

4 thoughts on “Bibeln/ Sanningar som inte får komma ut bland folket

 1. Frid. Hej Carla
  Ja Jesus är och har alltid varit radikal, och det kostade honom livet, men han kommer ju tillbaka eftersom han är uppstånden från döden.Det är ingen lätt sak att följa Jesus, det kostar på och är inte alls så glättigt som många vill visa på. Det är en kamp.
  En ny skapelse- ja en ny skapelse- det gamla är borta. Men det kan ta en tid innan man begriper vad som behövs göras åt det gamla. Med undervisning (rätt) går det bra att komma in i det nya, men får man ingen undervisning eller förstår eller är fast i saker så är det svårt att komma in i det nya. Jag var väldigt envis o hade svårt att böja mig för Guds vilja. Men det fick jag lära mig.

  Hans vilja ska vara vår vilja annars är det något stort fel på vår tro. Det är inte vi som bestämmer- vi kan önska och be och tacka, men göra hans vilja.
  Han har vunnit oss för livet- det eviga livet, vi har alltså evigheten framför oss- inte döden. Evig död? NEJ.
  Det som sker i kyrkor o samfund är i det stora inte Guds vilja. Ja Guds vilja är det vi ska sträva efter att göra.
  Att berätta för de som inte vet.. att Jesus är Herre, att trösta de sjuka och andra som hamnat fel…
  Tack för dina ord och bibelorden, Välkommen tillbaka hit. Det saknas att man sänder in vittnesbörd här och jag vet inte varför man inte kan kommentera mer, för besökare finns ju! Men var är ni??? skriv en rad!

  Gud välsigne dig! Hälsn f Maria

 2. Frid i Jesus!

  Ja, jag läste din vittnesbörd igår och tackade Gud!!

  Jag läste nu Efesierbrevet 3: 14 -19. Så underbar

  …Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.

  Jag som känt Jesus sedan jag var barn var så som många andra rädd för att förlura något om jag skulle välja Honom. Jag har alltid uppfattad Jesus som radikal så jag ville verkligen vara säker innan jag valde att följa honom. Gud har använt mitt nuvarande jobb i kontakt med människor och lidande för att dra mig till Honom. Jag accepterade Jesus för ca två månader sedan, det hände successivt. Sedan dess är jag född på nytt och blivit en ny skapelse med nytt hjärta och sinne, och nu är Jesus som lever i mig.
  Har fått en stor glädje som ord inte kan beskriva. En glädje och en frid där man inget mer behöver! Jag har allt i Jesus. Gud har gett mig Liv!! Jag har blivit Guds barn!

  John 7:38 “Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten”

  Man ska vara född på nytt för att se Guds rike.

  I Gud har vi också all kunskap som vi behöver i vårt liv genom Hans ord.

  En reflektion i Jesus kring mitt jobb samt kring livet allmänt:
  Det bästa vi kan göra för att hjälpa våra medmänniskor som har problem eller som är psykiskt och eller fysiskt sjuka är – förutom att hjälpa dem konkret i vardagen – att tro på Jesus! Tro på Jesus, be Honom att Han ska göra Sitt vilja i våra liv och hjälpa oss. Den enda vägen till rättfärdigheten är tron i Jesus Kristus som dog för oss.
  Det är Han som har vunnit ondskan, lögn och lidande. Men vi måste göra ett aktivt val i livet. Bara en kort tid och sedan Jesus kommer snart tillbaka för att upprätta Guds rike och rättfärdighet för all evighet för de som valt att följa Honom.

  Se Ezekiel kapitel 34 (från början ) angående Israel men också angående situationen i kyrkor och samfund.

  Själv bor jag i Gbg.

  Jesus kommer!

  Gud välsigne dig!
  Carla

 3. Hej Carla, det bästa är att få gå med Jesus och göra det han gjorde och mer. Den som sitter och sover i kyrkor o samfund riskerar att aldrig vakna eller att bli helt knäckt då sanningen drabbar dem och att då få veta alla lögner de tagit emot.
  De som fortfarande vill leva efter människors bud och inte efter Jesus- ja det är fel och det är hemskt.
  Ekumeniken är livsfarlig och kommer att leda till Antikrist- ja vi är redan där! och sedan blir det också andra farligheter. Påven kommer att styra.Det kommer mycket svåra tider, men man undanhålls sanningen, eller vill inte veta den!
  Vad gör man i kyrkorna? Predikar man Jesus Kristus och hans död och uppståndelse och tillbakakommande? Vill man leva med Jesus? Knappast troligt, en och annan kanske vaknar man hoppas ju det!
  Det beror på oss också om vi berättar det evangelium vi är satta till att förkunna. Man får göra det man kan och blir ålagd att göra, inte springa som en yr höna, men ta order från Gud- i allt.
  Ja jag lever i Jesus.Han frälste mig, han räddade mig.Född i Göteborg är jag, i Majorna, o bodde i V Frölunda innan jag flyttade till K-backa- o Västerås.
  Varma hälsn fr Maria

 4. Kära syskon Maria och Allan. Ja det är dags att lämna den stora Babylon. Jesus har aldrig gjort kompromisser.
  Ni som fortfarande är i Babylon -dvs inom mänskliga kyrkor och samfund – vakna och inse att det just är mänskliga kyrkliga organisationer med dess ekumenism som leder till antikrist! Vakna och sök tillbaka till den levande Kristus kyrkan som var motsatt till organisationer!
  Jesus lever. Lever du i Jesus?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.