Archive | oktober 2015

Ledning från Gud att vara en troende som begriper att undervisas och att ha kunskap i Hans ord. 2 Tim. I tjänst för Kristus.

 

256foto Maria

Den helige Ande hjälper oss att vara visa och starka. Gud hedrar vårt uppriktiga vittnesbörd, även när vi får lida för det. För att övervinna rädslan för vad folk tycker och tänker måste vi lyfta blicken från människor och bara se upp till Gud.

Vi kan räkna med svårigheter och motstånd och lidande i tjänsten för Kristus. Men så konstigt, att man aldrig fick höra det i de församlingarna man gästade eller var i ett tag. Ingen nämnde något om lidandet i Kristus. Nej, i stället var det så att man lärde ut att ALLA skulle och kunde bli rika och välmående och framgångsrika på alla plan. VILKEN LÄRA, Helt fel!

Om vi litar på Kristus anser han oss värdiga att lida för honom och han ger oss den kraft vi behöver för att stå fasta.  

Vi måste förbereda andra för uppdraget att i sin tur föra Guds ord vidare. Har du fått höra och förstår sådan undervisning? Jag hoppas det.

Eftersom vi kommer att få möta både lögner och villoläror (ja det gör vi redan nu) måste vi leva disciplinerat och alltid vara beredda att med Guds ord gå emot de felaktigheter vi ser och finner. BIBELN är ditt/vårt bästa vapen mot lögn och förvirring.

Ett gediget utbildningsprogram är bibeln som varje troende bör ta del av.

2 Timoteus brev berättar om detta, Paulus ger goda råd som gäller än.

Ge ditt liv åt Kristus och låt honom LEDA DIG I ALLT!

 

NamnlösMaria2

Missionsfältet finns mitt ibland oss. B Vidén Artikel. / Sverige sekulariserat

 Jesus5
NamnlösJesusärherre

Missionsfältet finns mitt ibland oss!

Ledare av Berno Vidén

Sverige har historiskt sett varit ett missionerande land, vars väckelserörelser med stor iver och målmedvetenhet har sänt missionärer till många fjärran belägna länder. Med det korta perspektivet och allvaret om att varje folkslag måste få höra budskapet om Jesus, så har ingen uppoffring varit för stor. Evangelium skulle ut till varje pris! Resultaten av främst 1800-talets väckelsevågor och pingstväckelsens tidiga period på hemmaplan, med av evangelium förvandlade familjer och samhällen som reste sig upp från misär och elände då brännvinet byttes ut mot bönemöten i stugorna, var genomgripande och äkta. Budskapet där Jesus säger; ”När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen”, genomsyrade kristen verksamhet.
Allteftersom tiden gick gjorde sig mycket av församlingsverksamheten i Sverige beroende av statliga och kommunala subventioner. Beroendets fokus flyttades från Gudsförtröstan till statskassan och därmed förändrades också synen på mission. Mission förpassade i mångt och mycket tyngdpunkten från evangelisation till bistånd, med en verksamhet anpassad efter de villkor SIDA och andra myndigheter ställer för att få bli godkänd som förvaltare av biståndspengarna.

Vi gör ett långt hopp i historiebeskrivningen och konstaterar att Sverige idag kommit att bli ett av världens mest sekulariserade samhällen. En några år gammal studie visar att Sverige tillsammans med Danmark, Holland och Estland ligger på delad sistaplats i världen när det gäller tro och andligt engagemang. Materialism och välfärd har tagit överhanden i prioritering av vad som är viktigt. Som en konsekvens av utvecklingen ser vi hur det som tidigare ansågs vara viktigt idag är nästintill obefintligt. Det finns få västerländska länder där kunskapen om Jesus är så obefintlig som i vårt land. Många av Sveriges ungdomar idag får aldrig höra talas om Jesus.

En märklig sanning som under historiens gång upprepas är att förföljelse och väckelse ofta går hand i hand. Redan under församlingens första tid kan vi läsa om hur en svår förföljelse uppstod i Jerusalem och om hur svårigheterna ledde till att en stor väckelse bröt ut i Samaria (Apg 8). Kristendomens historia visar också hur elva av Jesu tolv lärjungar fick lida martyrdöden. Johannes överlevde men straffades svårt för Jesu namns skull. Inkvisitionen – katolska kyrkans domstol – har dömt, torterat och avrättat hundratusentals kristna under sin storhetstid i Europa. I militant muslimska länder förföljs kristna minoriteter och fördrivs från sina hem på de mest grymma och barbariska sätt. Det är förunderligt att se att de länder där det idag pågår mest förföljelse mot kristna, är de där flest människor tar emot Jesus till frälsning.
Gemensamt för både den materialistiska livsstilen och den rådande förföljelsen mot kristna är att de alltid haft som mål att utplåna namnet Jesus från människors medvetenhet. I den uppgiften verkar den svenska välfärdsmodellen ha lyckats bäst.

Stora strömmar av jagade och terroriserade flyktingar anländer till Sverige. Många av dem som kommer har muslimsk bakgrund och känner inte till Jesus. Med andra ord så har missionsfältet kommit till oss. Många har åsikter om invandringen och som medborgare förväntas vi ta ställning antingen för eller emot. De som varnar lyfter gärna fram oroliga tankar om hur vårt land är på väg att islamiseras. Möjligt det kan vara så, men låt inte diverse omständigheter få dig att förlora tron på evangeliets kraft och förmåga att förvandla människor. Låt inte heller det politiska klimatet eller vad som anses vara politiskt korrekt få bli en ursäkt eller utgöra ett hinder att missionera.
Hör du till dem som under bakomliggande år har haft som allvarligt böneämne att onådda folkgrupper inom det så kallade 10/40-fönstret ska nås med evangelium? Många av dem finns i Sverige idag. Ska vi stillasittande se på hur också invandrarna sekulariseras enligt svensk modell eller ska vi anta utmaningen att här på hemma-plan nå dessa som flytt från sina hemländer med evangelium? Se situationen som den är idag och ta varje lägligt tillfälle i akt. Oroas du mer över att välfärdssamhället kan raseras än över att människor runtomkring dig går evigt förlorade?
Jesus uppmanade sina åhörare att samla skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör. Det materiella förgås men det eviga består. Att vinna människor för Jesus är definitivt att samla skatter i himlen.  /B V

http://www.midnattsropet.se/2015/05/missionsfaltet-finns-mitt-ibland-oss.html

*
* Ja jag håller verkligen med om att mission måste på alla vis prioriteras högst av oss troende. De som har möjlighet i sin vardag skall fråga Gud hur den ska gå till väga när det gäller andra folk, utländska människor i Sverige. Det är ju inte så lätt då de inte talar vårt språk t ex, men de talar engelska så det borde ju gå.  Själv frågar jag Gud varje dag var han vill att jag ska göra men ännu har jag inte fått rätt tillfälle att vittna om Jesus för dem, men för många många andra. Nej jag tycker inte att de personer som kommer hit skall sekulariseras, och fira jul m m och bli ‘vanliga’ svenskar utan tro på Jesus. Vi får be att vi får möjligheter att vittna för dem och att visa på Jesus. Klimatet är hårt i Sverige nu då det gäller invandrare och jag är inte säker på vad som verkligen sker här i landet, se tidigare artiklar. Men vittna, det kan alla troende göra, på många olika vis, fråga Gud och han kommer att leda dig/oss i detta. De som har islam till religion och Allah till gud har helt fel och borde få berättas för sig om sanningen.

NamnlösMaria

Är ditt namn skrivet i Livets bok? Livet efter detta, vart hamnar man? Himmelen och renhet. Inga mördare och lögnare, inget orent i himmelen

114foto Maria

Många säger att de är säkra på att komma till himmelen, både politiker och andra höjdare. Många tror på ett liv efter detta, kanske som en hund eller en fågel. Många många har inte läst bibeln och vet inte vad den sista tiden handlar om, d v s den tid där vi är NU. Jesus skall komma tillbaka och HÄMTA DEN TROENDE HEM- hem till himmelen. Men de som inte kommer till himmelen är ju de som INTE tror på GUD, som INTE är FRÄLSTA av Jesus, de som INTE har någon tro på honom. HUR ska de då komma till himmelen.

Många människor, vanliga hederliga arbetande människor, tror att de och deras husdjur kommer till himmelen, det har du säkerligen hört. Men de tror ju inte på Gud, hur ska de då komma till honom? Allt detta står det om i bibeln, men människor har ingen eller väldigt dålig  kunskap om detta, det som kommer- JESUS SKA KOMMA!  

Följande bibelverser berättar om VEM som kommer till himmelen, det nya Jerusalem. Inte är det några mördare eller annat löst folk som inte BEKÄNNER JESUS! Den ‘IKEA-mördare’ som just nu berättar i rättegången om sitt liv, han säger att han är en kristen, en troende som gick i kyrkan. Jaha?? Och en kristen mördar??? DÅ är man INTE kristen, det vill jag meddela!

Läs bibelverserna, det står om oärlighet och smuts och lögn, så var det då och så är det NU! Men GUD ändrar sig INTE, han visste innan jordens grund var lagd vilka som kommer till himmelen. Är du en troende på honom så förstår du texten och vad jag vill säga. Är du inte troende så bör du fråga Gud om han finns och du får ett svar. Skynda! För tiden är kort. ÄR DITT NAMN SKRIVET I LIVETS BOK??

Upp 21:27 Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

*

Ps 40:5
Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögn.

*

Ps 52:5
Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala sanning. Sela

*

Ords 19:5
Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn kommer inte undan.

*

Ords 19:9
Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn skall förgås.

*

Ords 30:8
Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat
jag behöver.

*

Jes 59:3
Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning. Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet.

*

Jes 59:4
Ingen åberopar rättfärdighet, ingen dömer med sanning. På tomhet förtröstar de och talar lögn, de går havande med olycka
och föder fördärv.

*

Jer 9:3
De spänner sin tunga som en pilbåge för att skjuta i väg lögn, till sanning brukar de inte
sin makt i landet. De går från illdåd till illdåd, mig vill de inte veta av, säger Herren .

*

Jer 16:19
Herre , du min styrka och mitt försvar,  min tillflykt på nödens dag, till dig skall hednafolken komma från jordens ändar och säga: “Bara lögn har våra fäder ärvt, förgängliga avgudar som inte kan hjälpa.

*

NamnlösMaria

Jesus eller Antikrist, var står man? Blir Sverige ett kalifat? Vad gör ISIS? Lydmedia och gammelmedia och Artiklar och video. Kaos är ordet. PROFETIA

n-w-o6  Jesus or Antichrist

Får man säga vad man vill om det som sker angående de situationer som uppstått i världen nu? Flyktingar. Jag undrar vilka som är flyktingar och vilka som inte är det. Jag och många med mig har många många frågor. Men, problemet är att man blir kallad för rasist om man nämner något som klingar fel i andras öron. Men, jag vill VETA vad detta handlar om och VILKA de är som kommer i mängder, och vi  såg t ex i kväll, tisdag, om Bert Karlsson som tjänar en rejäl slant på dessa flyktingboenden.  Det finns en mycket stor chans att det INTE är så rent som man säger, att det istället i många fall kan vara så att det är ISIS -krigare som fyller vårt land för att senare kriga emot svenska folket och andra folk eftersom man sagt att man vill ta över världen. Hur låter det då?

Varför måste vi lita på att Lydmedia har rätt? Varför måste man tro på att Gammelmedia har rätt? Har man inte en möjlighet och en skyldighet och en RÄTTIGHET att tycka och tänka själv?  Man har sålt Sverige! Och vad KOSTAR allt detta kaos???

I kväll i tv i Kalla Fakta har vi hört om hur pass blir hårdvaluta och hur man smugglar pass hur som helst till vem som helst. 18 pass fick en person ut på mycket kort tid! Var det en ok affär? I detta sker då att  vi svenskar som bor här får svårigheter att resa.  Läs i länkarna och fundera över hur det kan hänga ihop allt det här!  Måste vi inte bilda oss en uppfattning om vad som sker? Har tv och radio alltid rätt? Det tror jag inte, därför skriver jag detta.

Jesus säger att vi skall hjälpa den fattige, den sjuke, den nakne och den sårade…javisst det är sant!! Människor som inte KAN hjälpa idag i denna kris mår mycket dåligt. Jesus säger att vi ska visa KÄRLEK och omtanke! Jesus säger att vi ska försaka för andras skull! Ja och vi gör ju så gott vi kan, Men kan NÅGON svara på följande fråga: VARFÖR får inte de HEMLÖSA i våra städer hjälp med boende och tak över huvudet och mat och kläder? Jag har sett dem på nära håll, och arbetat ideellt så jag vet en del om den saken. Våra sjuka o gamla får inte den hjälp de behöver!  VAD SÄGER JESUS om dem som INTE får HJÄLP i sitt eget land? Vad säger JESUS om de styrande och om krigen i världen?? Det står om det i bibeln!  I vår stad har vi hundratals som är uteliggare m m. FÅR DE HJÄLP på samma vis?  

***************************************************

SE VIDEO/Artikel nedan:

http://blueshift.nu/flyktingfloden-mossads-cias-trojanska-hast-for-att-utplana-civilisationen-i-europa/

George Soros bakom flyktingvågen – så här går han till väga

Skynews: flyktingfloden – en trojansk häst för att smuggla in en halv miljon isis terrorister till europa

*************************************************

Fundera över det som visas i länkarna, man måste kunna se olika sidor av myntet. 

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

Repetition av en profetia från 1968/som finns här på sidan ( https://gospel.jesuslever.eu/profetiskasynenmoralupplosningljumhet-krig)

Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge.

Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge.

Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.

-Så profeterade en 90-årig kvinna i Norge år 1968 om det tredje världskriget som hon berättade för den kände predikanten Emanuel Minos.

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig.

Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen.

Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna.

Den gamla damen profeterade mycket mer. Bland annat om moralupplösningen i samhället och invandringen som skall föregå innan Jesu återkomst. Detta har gått i exakt uppfyllelse idag.

Anfall mot Israel och Sverige

Det som händer och sker i Ryssland är mycket viktigt. Bibeln profeterar om att Ryssland tillsammans med många andra länder kommer att anfalla Israel i den sista tiden.

Dessutom har väl ingen glömt Birger Claessons profetia från 1950? Profetian handlar om ett ryskt anfall mot Sverige.

VAKNA.        /NamnlösMaria

 

 

 

 

Vad bibeln lär om NYKTERHET. Artikel. /Stå emot djävulen!

176foto Maria

Vad bibeln lär om nykterhet

Undervisning av Tage Johansson /http://www.midnattsropet.se/2006/02/vad-bibeln-lr-om-nykterhet.html

Paulus skriver till Timoteus att han skall vara nykter i allting (2 Tim 4:5) Bibeln uppmanar oss att vara nyktra, så att vi kan bedja. Det finns i 1917 års översättning elva bibelställen i NT som handlar om nykterhet:

-…låtom oss vaka och vara nyktra. (1 Tess 5:6)

-…vi som höra dagen till, vi må vara nyktra… (1 Tess 5:8)

-…han bör vara… nykter och tuktig. (1 Tim 3:2)

-…vara nykter och trogen i allt. (1 Tim 3:11)

-…att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara. (2 Tim 2:26)

-Men du, var nykter i allting… (2 Tim 4:5)

-Förmana de äldre männen att vara nyktra… (Tit 2:2)

-Omgjorden därför edert sinnens länder och varen nyktra. (1 Petr 1:13)

-Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. (1 Petr 4:7)

-Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon… (1 Petr 5:8)

-Vakna upp till rätt nykterhet och synden icke. (1 Kor 15:34)

Guds ord upplyser och varnar den troende människan för att leva i ett onyktert tillsånd. Onykterheten uppstår då vi har konsumerat ett berusningsmedel, antingen på det kroppsliga eller andliga området.

Att vi inte ska berusa oss till vår kroppsliga människa med alkohol eller andra kemiska medel är ju ganska självskrivet för oss. I Ef. 5:18 står det att vi inte skall dricka oss druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt leverne. Men då vi kommer in på det andliga området, kan det inte alltid te sig helt klart för oss, vad som kan göra oss onyktra.

För att bevaras från andlig onykterhet, måste vi ha klart för oss vad som är dess källa. Bibeln framstället många exempel på människor som varit eller blivit drabbade.

Vi kan ta ett exempel från GT, där det står i 3 Mos 10:1-9 om Arons två söner Nadab och Abihu; hur de avvek från Guds föreskrifter och frambar “främmande eld” i sina rökelsefat, istället för att de skulle tändas med glöd från brännofferaltaret (3 Mos 16:12 och 4 Mos 16:46)

Av bibelsammanhanget framgår det klart vad detta berodde på, då Herren påminner om i vers nio, att man inte skulle dricka vin eller starka drycker i samband med tjänstgöringen i uppenbarelsetältet. Detta skulle vara en evärdig stadga från släkte till släkte. Nadab och Abihu hade blivit omdömeslösa genom bruk av vin.

Allt detta med andlig onykterhet, blir så mycket viktigare för oss också, när vi är fullt medvetna om att Gud har lagt på vårt ansvar, medan vi växer i vårt andliga liv, att vi handlar i överenstämmelse med vad Guds ord lär oss. Den som är angelägen om att göra Guds vilja, håller sig nykter och får förstånd.

Jesus sa: Den som vill göra min himmelske Faders vilja… (Joh 7:17)

Paulus stora börda, det som han hade stor vånda inför, och som var hans oavlåtliga bön, då han skriver till församlingen i Kolosse, var att de skulle bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig viset och andligt förstånd (Kol 1:9)

Vi ser alltså att allt som påverkar oss att göra något vid sidan av vad Gud vill, där vi vet vad som är Guds vilja, gör oss onyktra och avtrubbar oss så att vi inte kan förstå och se klart (Ef 5:17)

Det som alltså gör oss nyktra, det är när vi hämtar näring av trons och den goda lärans ord. (1 Tim 4:6)

De första människorna i Edens lustgård, gavs av Gud en lära som ormen kom att ifrågasätta. Man (Eva) lyssnade och kom i beröring av en källa som verkade som ett berusningsmedel. Man blev onykter.

Paulus skriver till Timoteus om de tider som skall komma, då man icke skall fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser samla åt sig lärare i hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen. En tid då de skall vända sina öron från sanningen, och istället vända sig till fabler (2 Tim 4:3-4)

Och i nästa vers uppmanar han Timoteus: “Men du, var nykter i allting.” Låt mig betona: “i allting”. Det är inte enbart en osund lära (1 Tim 6:3-4), skökans vin, som gör oss onyktra. Jag vill också påminna om att vrede, oförsonlighet, högmod, missmod, själviskhet, materialism, rikedom, otro – eller personlig framgång, om den tas emot på fel sätt, verkar på oss som berusningsmedel.

En onykter person, har förlorat kontakten med verkligheten och lever i en skenvärld. Det som för övrigt kännetecknar den som är onykter, är att han eller hon ej vill veta av disciplin, är hållningslös, ovederhäftig, grälsjuk, vårdslös om sin hygien o.s.v. Till motsats mot Guds ord, som verkar återhållsamhet i alla stycken (1 Kor 9:25)

Till sist en uppmaning av aposteln Petrus:

Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfares edra bröder här i världen (1 Petr 5:8-9)

*
Det här är en bra och fin artikel som verkligen visar på att man blir dålig i hela kroppen av alkohol och av andra saker som verkar som berusning och avtrubbar människor. Varför är människor så avtrubbade? Jo för att satan har lurat dem!  VAKNA MÄNNISKOR!  LEV FÖR KRISTUS.

name-graphics-maria-545505

LÄMNA BÖRDORNA HOS JESUS. Börja LEVA. GÅ FRAMÅT- Inte bakåt!

 

208foto Maria

 

Många miljoner människor, och fler, saknar Jesus och hans kärlek, men de vet inte om att det är den de saknar. Lyssna till texten för den berättar vad människor önskar och ber om, men kan inte alltid finna orden för det de behöver. De kan bli FRIA och glada och FRÄLSTA! Bli frälsta från elände och tunga tankar och tunga besvär som hopar sig på deras ryggar och som är så tunga att BÄRA.

LÄMNA BÖRDORNA! LÄMNA DEM TILL JESUS, HAN tar hand om dig och dem. Förr förstod jag inte hur man lämnade bördorna till honom- och det är klart att jag INTE förstod, för jag bar dem ju SJÄLV i alla fall FAST jag trodde jag lämnade dem!

MEN så är det då man är ny i tron och inte vet särskilt mycket om vad TRO är. På denna hemsida om TRO vill jag visa dig hur du går framåt och INTE BAKÅT.

GÅ MED JESUS!

I Dina ögon Jesus

 

Halleluja! JESUS lever!!

NamnlösMaria

Från september 25-september 27, lanserade FN en “ny universell agenda” för mänskligheten.Så gott som varje nation på hela planeten undertecknade villigt upp för de 17 mål som ingår i denna plan, men denna fantastiska vändning har fått mycket få internationella rubriker. NWO är här!/ Jesus kommer snart.

n-w-o6

N W O.    Det betyder:  EN NY VÄRLDSORDNING

VARNING och: VAR VAKEN NU DÅ!!   I dessa länkar nedan ligger samma artikel två gånger, och som jag tycker ni kan sprida till vänner och andra, på era hemsidor. Den berättar om hur det kommer att bli nu framöver. Nu har den stora globala agendan satt i gång, den som gäller EN VÄRLDSREGERING, EN VÄRLDSRELIGION; EN VÄRLDSVALUTA. De stora herrarna har nu undertecknat vissa handlingar som handlar om världens slut. Om detta kan du läsa i Joh Uppenbarelsebok, och nu är vi där, vi är där och man kan läsa om vad Gud sagt.

Det som sker i världen nu har alltihop sin mening- det vill säga: en plan. Och Gud använder människors planering för att det sedan ska bli en ny himmel och en ny jord.  Och detta har gått väldigt fort egentligen. Den elaka påven har gjort sitt tillsammans med världens herrar för att smida de grymma planerna som vi får bli varse nu. Det är inte jag som hittat på detta eller hur! Det är redan bestämt.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/moving-toward-a-one-world-government-a-one-world-economy-and-a-one-world-religion

http://endtimeinfo.com/2015/10/moving-toward-a-one-world-government-a-one-world-economy-and-a-one-world-religion

SVENSKA::   Läs på knagglig googlesvenska:  

Den globala eliten har aldrig varit närmare sitt mål om en enad värld än nu. Tack vare en rad samverkande fördrag och internationella avtal, är styrningen av den här planeten alltmer globaliserad och centraliserad, men de flesta människor verkar inte skrämda av detta alls. Under de senaste 30 dagarna har vi sett några av de största stegen mot en världsregering, en världsekonomi och en världsreligion som vi någonsin har sett, men dessa händelser har väckt mycket lite offentlig diskussion eller debatt. Så snälla dela den här artikeln med så många människor som möjligt. Vi måste vakna upp folk om detta innan det är för sent.  /Maria:  Det är redan för sent för det är redan bestämt och står om i bibeln!

Från september 25-september 27, lanserade FN en “ny universell agenda” för mänskligheten. De är inte mina ord, de kommer faktiskt direkt ur kärndokumentet för denna nya agenda. Påven reste till New York för att ge den adress som sparkade igång denna konferens, vilket ger hans stora stöd till den nya planen. Så gott som varje nation på hela planeten undertecknade villigt upp för de 17 mål som ingår i denna plan, men denna fantastiska vändning har fått mycket få internationella rubriker.

Förenta Nationerna lovar att om vi alla arbetar tillsammans så vi kan vända vår planet till något slags “utopi”, men sanningen är att allt detta prat om “enhet” döljer en mycket lömsk agenda. Följande kommer från en text av Paul McGuire, författaren till en banbrytande ny bok med titeln “The Babylon Code” …

FN har inte frågat om lov, men utfärdar ett kommando som hela planeten kommer att begå till 17 mål för hållbar utveckling och 169 mål för hållbar utveckling som syftar till att radikalt förändra vår värld till 2030. FN 2030- planen som främjas av påven kommer att avancera Agenda 21 på steroider . Genom en kontrollerad media masspopulationer kommer att få höra att detta handlar om att rädda miljön och “slut på fattigdomen.” Men det är inte den verkliga dagordningen för Agenda 21. Den sanna dagordningen för Agenda 21 är att upprätta en global regering, det globala ekonomiska systemet, och en global religion. När FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon talade om “en dröm om en värld i fred och värdighet för alla” detta är inte annorlunda än när kommunisterna lovade folket en “arbetar paradis.”

För den allmänna befolkningen, “2030 Agenda” har skyltas om till “de globala målen”.  Den 26 september, några av de största namnen i musikvärlden (inklusive Beyonce) främjade dessa nya “globala mål” i “Global Citizen Festival” som hölls i Central Park. Och du kan titta på en YouTube-video där några av de mest kända namnen på hela planeten uppmanar oss alla att komma bakom dessa nya “globala mål” just här.

Inget av detta är av en slump. Vi håller på att utbildas för att tänka på oss själva som “världsmedborgare” som hör till en “global gemenskap“. Årtionden sedan, skulle de flesta amerikaner har varit upprörda över något sånt här. Men nu har de flesta människor tycks bara att acceptera dessa förändringar passivt. Mycket kraftfulla hemliga sällskap och internationella organisationer har gått oss i denna riktning under en mycket lång tid, och de flesta amerikaner har helt enkelt ingen aning om vad som händer. Här är mer från Paul McGuire …

LÄS HELA ARTIKELN OVAN!

JESUS kommer snart.

 

NamnlösMaria

 

 

 

Var inte rädd. Fortsätt vittna om Jesus. Gud har berett ett hopp och en utväg- och ett evigt liv

381foto Maria

Några bibelord om Gud i himmelen, hur stor han är och vad han säger och vem han är :

1. Man kanske tror att INGEN kan hjälpa en från svårigheter, ja många människor tror så. De litar inte på Gud för de känner honom inte, så de har bara sig själva att lita på. Så är det för den otroende, men inte för den som tror. Den som tror säger som JOB här nedan:

Job 16:19 Se, redan nu har jag i himlen mitt vittne, i höjden min försvarare.

*

2.Guds dom kommer att komma och de som då har gjort orätt kommer att få betala dyrt. OM vi ser på vad som sker i dag på arbetsplatser och i samhället, i familjer och släkter i stort då förstår vi då vi läser bibelorden att det som skedde då, det sker nu i denna tid. Därför kan vi begripa att det kommer en dom, ja en dom kommer då den sista dagen är här.

Mal. 3:5

Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt träda uppsom vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan
och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot.

*

3. På Jesu tid blev lärjungarna och andra som trodde på Jesus Kristus  jagade. De blev fängslade, förhörda, torterade, dödade. Ja de blev det för att de var kristna, de trodde på JESUS. Idag är det många som tror på JESUS och vittnar om honom och det kostar dem allt även idag. När vi kommer närmare slutet på denna tidsålder så kommer det att ske det som står i bibelorden nedan och det kommer att flyta mycket blod. Kanske vi är närmare de tiderna än vad vi anar. Vi skall fortsätta att VITTNA om vår tro och inte vara rädda. Hur det kommer att bli vet bara Gud men han är god och har berett en utväg, ett hopp och ett evigt liv för oss som tror. Var inte rädd.

Matt 10:18

Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna.

NamnlösMaria

 

Jesus sviker aldrig någon. Skadad? Gå till Jesus

 

015 foto Maria

Många människor känner sig svikna på olika sätt och många blir skadade för livet. Många människor sviker också sig själva. Livet är inte lätt och livet består  många gånger av  tragiska händelser. Att bli sviken på ena eller andra sättet är  ofta inget man kan förbereda sig för.

Det känns skönt för mig att tala om för dig att JESUS ALDRIG SVIKER! Han har aldrig svikit mig utan han har tagit hand om mig. Trots att jag ibland svikit honom, så har han alltid stått bakom och framför mig som en sköld, en räddning i allt. Som sagt: Han har ALDRIG SVIKIT mig och vill inte svika någon. Läs dessa reder nedan om vad texten säger:

Ps 89:34

Men min nåd
skall jag inte ta ifrån honom, jag skall inte svika i trofasthet.

 

Jes 63:8

Ty han sade: “De är ju mitt folk, barn som inte skall svika.” Och han blev deras frälsare.   /Han befriade sitt folk, lyfte upp dem, och han har burit dem…

 

JESUS KRISTUS är Världens FRÄLSARE man inte alla vill eller kan förstå det. Men här står det, svart på vitt.

name-graphics-maria-545505

 

 

 

 

Ge ditt liv till Kristus. Vittnesbörd. NYTT LIV!

Jesus5

Ge ditt liv till Kristus

Vittnesbörd av Keren Leon

http://www.midnattsropet.se/2015/09/ge-ditt-liv-till-kristus.html

Jag fick för ett par månader sedan en bok som heter 100 % för Kristus, (Basil Malof). Den boken talar om att ge sitt liv till Kristus med 100 procent, och inte 50 procent. I boken står det om hur människan gör när hon räknar procent, 100-1=99. Men när Gud räknar, så är 100-1=0. Om vi inte ger allt åt Gud, så vill han inte ha någonting.
Vi måste ge Gud hela vårt hjärta. Vi måste ge Gud alla nycklar vi har. Varje litet hörn av vårt hjärta ska vara uppfyllt av Jesus. Han vill lära oss att förstå att livet vi lever  inte är vårt liv, utan hans liv, för det är han som har frälst oss. Han dog för oss på korset och gav oss nytt liv. När vi lever för Jesus ger vi honom hela vårt liv.
Vi vet att det att vara en kristen kan vara en svår kamp. Men vår Gud är stor och mäktig. Han hjälper oss när vi är svaga; då får vi tro på honom och hålla oss nära honom och inte släppa taget. Jesus vill vara vår vän, och vi måste öppna och släppa in honom när han bankar på vår hjärtedörr. Då får vi öppna dörren för honom, tro på honom och hålla honom nära oss.
Ett liv som kristen är inte en dans på rosor. Alla vet att det kommer väldigt svåra tider, men det är  så härligt att vara frälst och ha Jesus i sitt hjärta. Det är det bästa steget man kan ta; speciellt  när man är ung. Världen har ingenting att ge oss. Det världen kan ge  är mörker, ensamhet och depression. Men Jesus ger oss ljus, han ger oss nytt liv – och ett evigt liv!
Vi har ett hopp om att någon gång kommer Jesus, och då får vi möta honom på skyarna, och då ska vi bo med honom för evigt. Vår längtan är att leva för honom, så att vi får se honom när han kommer tillbaka. Det här är bästa steget man någonsin kan ta, och jag är så tacksam över att Jesus har tagit bort mina synder, att han har frälst mig och gett mig nytt liv. Amen.

*
Maria:  -Jag säger likadant: Det är så härligt att vara frälst! Att (få) ge sitt liv till Jesus är det bästa en människa kan göra. Hade han inte väckt mig och talat till mig och frälst mig hade jag inte levt idag, jag hade varit så DÖD. Jesus gav mig det nya livet- det jag vill visa människor fram till.  Förändring. 10 bokstäver och de betyder: NYTT LIV. Tack Jesus!

NamnlösMaria2

Vi är sändebud för Kristus. Att stå rättfärdig inför Gud. 2 Kor:4-5

388foto Maria

 

Denna tidsålderns gud har  förblindat de otroendes sinnen  så att de inte ser…. 

Leif Thiborg läser 2 Kor: 4-5 ur Sv folkbibeln.  

Njut av bibelverserna som berättar  om JESU liv och hur vi tror på HONOM. /Följ med i texten nedan

 

2 Kor 4 1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Skatten i lerkärl

7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, och livet i er. 13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. 14 Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. 15 Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.

Tron och hoppet

16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

5 1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. 2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, 3 ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna.4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. 5 Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning. 6 

Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. 7 Ty vi lever här i tro, utan att se. 8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. 9 Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. 10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Försoningens tjänst

11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. 13 Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er. 14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så.17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

NamnlösMaria2