Archive | oktober 2013

Diskbråck. /Rom 5: Frid med Gud./VIDEO./Resurrection Life/Senaste nytt länk L Jareteg, Bibelfokus, fr Temadag/BRING LIFE

 

Foto/cartoon Maria

Foto/cartoon Maria

 

Diskbråck. Ja det är ordet som min läkare/röntgen angav för ytterligare en sjukdom som nu drabbat mig. Nu är jag bättre efter en månad och kan gå försiktigt ,men det går sakta framåt, läkarbesök väntar! Det är heller inte tillrådligt att operera ryggen pga andra sjukdomar, så det känns bedrövligt.Sjukdomarna är riktigt läskigt svåra och jag är ledsen.

MEN, i alla tråkigheter och smärta som varit de senaste åren så har jag således fått en stor förtröstan och kärlek till vår Herre, för jag vet att det finns en mening med allt som sker. Jag låter hans vilja ske.

Denna sidan kommer att vara öppen för er som vill läsa och det finns i nuläget 4.985 artiklar och 7.106 kommentarer, för dig som är intresserad. Själv tar jag en paus från hemsidan och umgås med Herren och prisar honom för all hjälp i vardagen och för vad han vill åstadkomma i mitt och andras liv och jag tror på helbrägdagörelse… ,vi får se vad som sker, Gud vet bäst, jag återkommer.

Gud är god. Romarbrevet 5:3-5 säger: 

Rom 5

Frid med Gud

1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

*
Forts: 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 7 Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. 11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
*
*
*
Ros Maria
/Maria

I Jesus fick Gud en mänsklig gestalt och blev i allt som vi. /Hebr 1 Texten berättar

 

Bild Maria

Bild Maria

Hebr 1

Gud har talat genom Sonen

1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Sonen är större än änglarna

4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
Du är min Son, jag har i dag fött dig?
Eller:
Jag skall vara hans Fader,
och han skall vara min Son?

6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:
Alla Guds änglar
skall tillbe honom.

7 Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor.
8 Men om Sonen säger han:
Gud, din tron står i evigheters evighet,
och rättens spira är ditt rikes spira.
9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja
mer än dina medbröder.

10 Och:
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.*
11 De skall gå under, men du förblir.
De skall alla nötas ut som en klädnad.
12 Som en mantel skall du rulla ihop dem,
och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme,
och dina år har inget slut.
13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:
Sätt dig på min högra sida,
tills jag har lagt dina fiender
som en fotpall under dina fötter.*

14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

*
TEXTEN BERÄTTAR:  Jesus är Guds förstfödde och ende son. Mottagarna av detta brev utsattes för förföljelse och sitt eget folks förakt. Många ville ha sin välbekanta tro- den gamla, men blev varnade. Kristus är den enda tryggheten. Den troende står tryggt på grunden: KRISTUS. Jesus kommer aldrig att förändras, hans kärlek upphör inte, han överger aldrig rätt och rättvisa och hans nåd och barmhärtighet mot oss ovärdiga kommer aldrig att förändras. Kristus är ALLTID densamme.  Falska lärare i de första församlingarna menade att Gud bara kunde nås genom änglarnas hjälp, detta är dock fullständigt fel och istället för att tillbe Gud direkt föll de som förts vilse på knä för änglar, och man trodde att Jesus var en ängel, vilket han inte är.  Änglarna är Guds budbärare. Änglarna är skapade av Gud och står under hans auktoritet och har många olika uppgifter, bl a att verkställa Guds dom (Apg 12:1-23; Upp 20:1-3) Det krävs av oss att vi lyssnar till Kristus och att man lyder honom och vi måste vara UTHÅLLIGA såsom de första troende var det.  I Jesus fick Gud en mänsklig gestalt och blev i allt som vi. Hebréerbrevet visar på många olika sätt varför detta faktum är så viktigt.
/Maria

Falska profeter.Tillbe inte främmande gudar. Är Gud i centrum för dig?

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Gud varnar oss för att ha några andra gudar jämte honom, eller hur? Idag (och förr) springer man efter de falska profeterna fastän Gud uttryckligen varnar på så många ställen i sitt ord att vi skall hålla oss bara till honom. De falska profeterna är sådana som avfallit från tron men spelar troende för att vinna ekonomiskt och materiellt.. Gud prövar i sin tur oss och vår tro för att se om vi enbart vill följa HONOM. Gud testar oss på många olika vis och vi måste vara beredda på sådant och vara enbart honom trogna.  Texten nedan säger mycket, du behöver veta om att följa Gud och lyda honom och inte följa de falska profeterna, d v s ulvarna i fårakläder! Nya idéer från ”intressanta” människor ser ofta lockande ut, men vi måste bedöma dem i ljuset av Guds ord.   Javisst lever vi i nya tider, i NT:s tid, men vi skall också lyda Gud nu, liksom förr. Hans bud gäller.  Är Gud i centrum för dig?

 *
Men HERREN sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er.
Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN.
Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.
De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat.
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.
Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.
Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 
Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

 *

5 Mos 13

1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.
6 Om din bror, din mors son, eller din son eller dotter, eller hustrun i din famn eller din vän som står dig så nära som ditt eget liv, i hemlighet vill förleda dig och säger: ”Låt oss gå och tjäna andra gudar” som varken du eller dina fäder har känt 7 – gudar hos de folk som bor runt omkring er, nära dig eller fjärran, från jordens ena ände till den andra – 8 så skall du inte göra som han vill eller lyssna till honom. Du skall inte visa honom någon skonsamhet eller ha förbarmande eller överseende med honom, 9 utan du skall döda honom. Först skall din hand vara mot honom för att döda honom och sedan hela folkets hand. 10 Du skall stena honom till döds, därför att han försökte leda dig bort från HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egypten, ur träldomshuset. 11 Och hela Israel skall höra detta och frukta och skall sedan inte mer göra något sådant ont hos dig.
12 Om du får höra om någon av de städer som HERREN, din Gud, ger dig att bo i, 13 att från dig har utgått onda män, som förför invånarna i sin stad genom att säga: ”Låt oss gå bort och tjäna andra gudar”, gudar som ni inte känner, 14 då skall du noga undersöka, rannsaka och utforska. Om det då visar sig vara sant och kan bekräftas att något så avskyvärt har ägt rum hos dig, 15 skall du slå den stadens invånare med svärd. Du skall ge den till spillo med allt som är i den. Också boskapen skall du döda med svärd. 16 Allt byte du får skall du samla ihop mitt på torget och sedan skall du bränna upp staden i eld tillsammans med allt bytet som ett heloffer åt HERREN, din Gud. Staden skall bli en grushög för evig tid och aldrig mer byggas upp igen. 17 Låt inget av det tillspillogivna fastna i dina händer, så att HERREN vänder sig ifrån sin glödande vrede och visar dig barmhärtighet och förbarmar sig över dig och förökar dig, så som han med ed har lovat dina fäder, 18 när du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud som jag i dag ger dig och gör det som är rätt i HERRENS, din Guds, ögon.
/Maria

Gud svarar på bön

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Gud svarar på bön.

*Ringaste barn som beder, Lever oändligt tryggt Mäktar långt mer än hjälten Som starkaste fästen byggt. Måtte vi aldrig glömma, Var vi i världen gå, Att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar gå!* J Dahllöf

Gud ger bönesvar och de svaren man behöver kan man få vänta mycket länge på, men svaren kommer då de ska komma-  det har jag lärt mig.

Ps 97:10 Ni som älskar HERREN, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

2 Tim 4:18 Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Matt 6:6

Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

*Lämna dig helt åt Jesus! Nu, nu i denna stund! Han skall dig aldrig svika; Evigt är hans förbund. Lämna dig helt åt Jesus! Själv han vill helt bli din. Se, med sin nådes fullhet Vill han till dig gå in. /J Blomqvist

Tänk att få  vara ett Guds barn, det är det bästa som hänt mig: att få bli frälst!

 

/Maria

 

 

Låt oss få se din härlighet! /Länk till alla språk. All languages

 

Marias-2737

 

Låt oss få se din härlighet!

 

Denna länk går till en översättning av predikningar av D och G Wilkerson. Här finns predikningar på alla språk. ALLA Jesu sanna efterföljare kan få vara med om förändrade liv!

http://sermons.worldchallenge.org/ps_all_languages/  Här finns alla språk representerade.

 

Jesus dog för att ge oss FRIHET/ Sång

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Tänker man tillräckligt mycket på den man som försonar vår synd och ger oss ett nytt liv? Det är så många som inte bryr sig om över huvud taget att ta hans namn i sin tanke eller mun- i kärlek, men i förnedrande ordalag. JESUS gör under och mirakel, vet du det? Vill du också veta att han dog för just DIG?  Lyssna till sången:

Randi Filtvedt. TEKST :   http://youtu.be/f9iWiJ5HN70

Midt i byens larm og trengsel ble allting stilt med ett, da en mann passerte gjennom byens porter. Og da Han rørte ved en blind mann så han fikk sitt syn igjen, steg det opp et takkens rop fra vrimmelen.

Jesus, Jesus, Du er Guds egen Sønn.
Jesus, Jesus, Guds egen kjære Sønn.
For å gi oss frihet gikk Han dødens vei.
Jesus, Jesus, Du er alt for meg, ja Du er alt for meg.

Det er fotspor i sanden langs Galileas sjø,
der hvor skarene var samlet for å lytte.
Han forkynte kjærligheten, at den er en bedre vei.
Og mens folket hørte, meldte tanken seg, at :

Jesus, Jesus, Du er Guds egen Sønn.
Jesus, Jesus, Guds egen kjære Sønn.
For å gi oss frihet gikk Han dødens vei.
Jesus, Jesus, Du er alt for meg, ja Du er alt for meg.

Det ble kaldt og himmelen mørknet på høyden Golgata,
da Han døde for hvert menneske på jorden.
Denne frelse som Han vant for oss forvandler liv i dag.
Også du kan være med i denne sang, vi synger :

Jesus, Jesus, Du er Guds egen Sønn.
Jesus, Jesus, Guds egen kjære Sønn.
For å gi oss frihet gikk Han dødens vei.
Jesus, Jesus, Du er alt for meg, ja Du er alt for meg.

*

Jesus väntar på dig och ditt beslut att följa honom. /Maria

 

Se, Han kommer, Jesus kommer

Foto Maria

Foto Maria

I den stille, klare morgen /

Se, Han kommer, Jesus kommer

I den stille, klare morgen, som når dagen travlest er, og ved soleglad med kveldens milde vind, i den tause midnattstime og ved månens bleke skjær : Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.

Se, Han kommer, Jesus kommer.
Fikentreet står i blommer.
Vår forløsningstime kommer,
jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.

Jeg har hørt Hans trette trinn på Galileas fjell og vang,
og ved Kedron da Han gikk i hagen inn.
Jeg har sett Ham sorgtung vandre opp til Golgata Sin gang,
og følt sorgen under lyden av Hans trinn.

Se, Han kommer, Han som alle verdens floker løse kan.
Fredens morgen uten skyer bryter inn.
Ja, Han kommer for å sette alle ting i rette stand.
Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.

http://www.youtube.com/watch?v=y-QjnrX0wIA&feature=share&list=UU4iI1ITTu_KnISOXMjpvquA

Johannes Uppenbarelsebok kap 22:20-21:

20 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

 

Är man beredd??? Har man olja i lamporna?  /Maria

 

 

Jesus är världens ljus/sök honom nu!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Gud bor inte i byggnader utan i människors hjärtan, ja så är det. Bor han i ditt hjärta? Är du född på nytt? Jamen, jag måste ju fråga dig för det är den viktigaste fråga som du får eller har fått i ditt liv.

Han  får leva i oss och låter sig bli synlig genom oss—–om vi tror på att han är den han säger sig vara:  JAG ÄR.

Gamla och Nya Testamentet berättar om vem Gud ÄR och vem som skulle komma och dö för våra synder och ge oss evigt liv: Hans enfödde son Jesus Kristus.

*

Jesus är världens ljus

Johannes 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 

*

Sök Jesus medan tid är, snart kan det vara för sent!

*

 

Foto/Cartoon  Maria

Foto/Cartoon Maria

 

 

Lyssna, du som har öron! Vi kan höra hans röst idag också

 

Foto Maria

Foto Maria

 

WE CAN HEAR HIS VOICE TODAY
by David Wilkerson

http://sermons.worldchallenge.org/en/node/24880?src=devo-email

*

Ja vi kan höra Gud tala till oss idag, och förstå vad Gud vill, och om detta handlar denna minipredikan som är kort och sann.

Bibelorden på svenska:

Apg 10:9  Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be.

Apg 10:13  Och en röst kom till honom: ”Stig upp, Petrus, slakta och ät!”

Matt 11:15 Lyssna, du som har öron!  (ja, vi kan höra)

Hebr 12:25  Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma och få inte bara jorden utan också himlen att skaka.

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

/
Jag hoppas du tog till dig dessa viktiga ord och att du strävar efter att lyssna till Gud.   /Maria

 

Varning! -New Age och The Emerging New Christianity 2 Videos

Bild Maria

Bild Maria

 

Varning  för New Age

WIDE IS THE GATE: The Emerging New Christianity VOLUME  1 och 2
A look into the Invasion of the old New Age Movement in today’s Post Modern Church.

Mystik… och Gud… hör det ihop? Nej! Se dessa videos så att du kan se vilka felaktigheter som lurar människor . Jesus sade i sitt ord att i de sista tiderna skulle det komma mer och mer av falska profeter och katastrofer och kaos….men- biblisk kristendom säger att det är bara Jesus som är Frälsaren, och bara genom honom kommer man till Gud. Se videos! 10.19 min och 16 min som varnar i denna tid

Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=mWvTUX9okuM&feature=share&list=PL4501CDE0158E121B


Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=bDBoBhIqfwQ&feature=share&list=PL4501CDE0158E121B

*
Emerging Church är populär, Katolicismen är populär och vad är det som då är på gång egentligen?Katolicismen tar allt större plats och det är Nya tider, farliga tider. Jag vill visa dig två videos och de visar hur det står till i ”kristenheten” med dess ekumenik och falska tro – och katolska kyrkans inflytande över kristenheten mm. Ekumenik betyder också att alla världens religioner har en viss plats att spela i att rädda människor och miljö.

Det är så allvarligt detta och jag ber och önskar att ingen går in i detta och tror att detta är normalt och bra, för det är det inte. /Maria

 

Tacksamhet inför hans godhet och storhet

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Innerlig tacksamhet känner jag:   jag har en stor och god Gud. Han gör många under och han känner mitt hjärta och denna dagen har varit kärlek, gåvor, samtal och svar och svar på bön, d v s bönesvar och tacksägelse för all den stora godhet som är Han. Tack Fader.   /Maria

*

Ps 51:3
Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet
1 Petr 4:10
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
Ps 25:7
Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.
Ps 23:6
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Ps 31:20
Hur stor är inte din godhet, som du förvarar åt dem som fruktar dig och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig.
Ords 3:3
Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla,
Ords 21:21
Den som far efter rättfärdighet och godhet, finner liv, rättfärdighet och ära
Gal 5:22
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
Ef 5:9
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
Kol 3:12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

 

mp3 predikan: Jesu nåd är det enda som räknas för vår frälsning

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Jesu nåd är det enda som räknas för vår frälsning-   Evangelium är det goda budskapet om  Frälsning och evigt liv. Jesus bor i vårt inre. Han är allt. Detta handlar  denna predikan mp3 om:

Jesu nåd är det enda som räknas för vår frälsning!

http://media.bibelfokus.se/audio/sjolander/EFS101031_Sven-Erik_Sjolander.mp3  18.10 min

 

/Du hittar fler ljudpredikningar på Bibelfokus.se/ Maria