I Jesus fick Gud en mänsklig gestalt och blev i allt som vi. /Hebr 1 Texten berättar

 

Bild Maria

Bild Maria

Hebr 1

Gud har talat genom Sonen

1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Sonen är större än änglarna

4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:
Du är min Son, jag har i dag fött dig?
Eller:
Jag skall vara hans Fader,
och han skall vara min Son?

6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:
Alla Guds änglar
skall tillbe honom.

7 Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor.
8 Men om Sonen säger han:
Gud, din tron står i evigheters evighet,
och rättens spira är ditt rikes spira.
9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja
mer än dina medbröder.

10 Och:
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.*
11 De skall gå under, men du förblir.
De skall alla nötas ut som en klädnad.
12 Som en mantel skall du rulla ihop dem,
och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme,
och dina år har inget slut.
13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:
Sätt dig på min högra sida,
tills jag har lagt dina fiender
som en fotpall under dina fötter.*

14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

*
TEXTEN BERÄTTAR:  Jesus är Guds förstfödde och ende son. Mottagarna av detta brev utsattes för förföljelse och sitt eget folks förakt. Många ville ha sin välbekanta tro- den gamla, men blev varnade. Kristus är den enda tryggheten. Den troende står tryggt på grunden: KRISTUS. Jesus kommer aldrig att förändras, hans kärlek upphör inte, han överger aldrig rätt och rättvisa och hans nåd och barmhärtighet mot oss ovärdiga kommer aldrig att förändras. Kristus är ALLTID densamme.  Falska lärare i de första församlingarna menade att Gud bara kunde nås genom änglarnas hjälp, detta är dock fullständigt fel och istället för att tillbe Gud direkt föll de som förts vilse på knä för änglar, och man trodde att Jesus var en ängel, vilket han inte är.  Änglarna är Guds budbärare. Änglarna är skapade av Gud och står under hans auktoritet och har många olika uppgifter, bl a att verkställa Guds dom (Apg 12:1-23; Upp 20:1-3) Det krävs av oss att vi lyssnar till Kristus och att man lyder honom och vi måste vara UTHÅLLIGA såsom de första troende var det.  I Jesus fick Gud en mänsklig gestalt och blev i allt som vi. Hebréerbrevet visar på många olika sätt varför detta faktum är så viktigt.
/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.