Archive | december 2010

2010/År 2011 är snart här.Be för Sverige!

 

Trygg hos Jesus

Ett Nytt År väntar på oss alla. Vi är många som önskar olika saker, och det viktigaste är ju att människor får veta om Jesus och hans budskap till oss. Idag är det nyårsafton och så många människor är ute och firar, och många av dem  firar ganska ordentligt.

En liten sång kommer här om hur det kan se ut:

*Jag gick genom staden, bland människor många. Jag såg hur de trängdes i varuhus många. Man äter och dricker, men ändå är nöd. Ty människan lever, men ej endast av bröd.

Kör: Men då hörde jag Herren, han talade så: “Vem skall jag sända och vem vill gå?” Jag svarade: “Herre, här är jag, sänd mig, Nu vill jag gå ut och predika om dig.”.

Jag gick ner till torget, bland ungdom och bilar, Man dricker sitt öl och man tar sina silar. Men själen är sargad och blicken är matt, Man söker sin lycka, men får ej den fatt.

Jag gick över gården, där småbarnen rasar, Jag hör deras gråt och mitt hjärta det fasar, ty nog kan de svära, men ej tala rent, Så lär dem att bedja, Det kan bli försent.

Jag gick ner till parken, det var vid den tiden, Då larmet har slocknat, och dagen är liden. På soffan i parken, en drinkare satt, Kostymen var trasig, och det går emot natt.

Jag gick ner till hamnen, Vid havsvikens stränder Låg båtarna många, från olika länder. I tanken jag fördes till hedningar mång´, Som dyrkar sin avgud, med dans och med sång.*

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/f/58/l-C1qtvlNdI  Jesus Paid It All

Människor söker, och en del hittar rätt och kan ta emot Jesus, men många finner aldrig ro. Det är för dem som vi finns, finns för att berätta, om och om igen, om Frälsaren.

BED FÖR SVERIGE!

Önskar alla mina besökare här på sidan Ett Välsignat Nytt År 2011, välkomna att besöka även i fortsättningen      Kram f Maria!

Avfallet i…/Emerging Church R Warren/N-Korea/

 

http://www.youtube.com/watch?v=EzeETJTE1W4

I denna länk ovan ser du Rick Warren tala, och tala falskt. Att han är med i Emerging  Church, det vet många och här kommer alltså fler varningar ang hans felaktiga predikningar och syn på Gud. Vill man se mer av felaktigheterna så går man till You Tube där det finns massor av filmer med R W, och det skadar nog inte att se vad som ges ut av denna “kyrka”  i dessa tider. Man kan inte ta emot vad som helst….

Obs! Ligthouse Trail om Rick Warrens villfarelse >>

—–

Nordkorea har ökat sina specialstyrkor och skaffat fler stridsvagnar, rapporterade Sydkorea i en så kallad vitbok på torsdagen.

Seoul säger att Pyongyang har 40 kilo plutonium – samma mängd som förut – tillräckligt för 6-8 kärnvapen.

Sydkoreas president Lee Myung-Bak gav i onsdags efter på sitt motstånd mot att återuppta sexpartssamtalen med Nordkorea, med motiveringen att diplomati är enda framkomliga vägen. Kina, Ryssland och i viss mån USA stöder också ett återupptagande. Nordkorea, som hoppade av samtalen förra året, har hittills förhållit sig passivt.

Seoul har förut ansett det nödvändigt att nord gör eftergifter innan samtalen kan återupptas, vilket inte har skett.

Nordkorea har ställt villkor för att låta IAEA-inspektörer bese sina kärnanläggningar i samtal med USA:s förhandlare Bill Richardson, rapporterar japanska nyhetsbyrån Kyodo. Enligt byråns källor vill Nordkorea få sälja 12 000 av sina bränslestavar – som kan producera vapenplutonium – fem gånger dyrare än marknadspriset.

Richardson sade efter sitt besök i Nordkorea i december att USA bör överväga ett återupptagande av sexpartssamtalen, där USA, Kina, Japan, de två Korea och Ryssland deltar. Målet med samtalen är att förmå Nordkorea att skrota sin kärnvapentillverkning.

—-

….. Denna sista dag på året 2010… funderar du på 2011?    BE FÖR SVERIGE!

Att se på Jesus. Välj livet./ Blodet på korset är priset

 

 

Synd, Skuld, Förlåtelse, Frälsning……Frigjorda människor, fria från synd och skuld, ja det bör talas mer om det! och om hur man blir fri- fri i Jesus Kristus.

1.*Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning, Ej jordiska skatter har frigjort min själ. Nej, blodet på korset är priset jag kostat. Den enfödde Sonen gavs ut för mitt väl.

2.  Ej silver, ej guld har mitt skuldbrev utplånat, Nej, därtill min skuld var för stor och för svår. Men blodet på korset den kunde borttaga, Blott däri förlossning från från synden jag får.

3. Ej silver, ej guld kunde, då jag var fjärran, Mig tillträde vinna till Gud och hans nåd. Men blodet på korset, det förde mig nära. Vad djup och vad höjd i den eviges råd!

4. Ej silver, ej guld kan förskaffa mig ingång Till himlen som synden mig utstängt ifrån. I blodet på korset försoning dock vinnes  Och hem kommer åter den irrande son.

Jesus Kristus är vägen sanningen och livet. Jag hoppas att under år 2011 få se fler människor vända  sig till Gud i tro.  Överlåtelsen till Kristus kan vara svårt att bestämma sig för, men då vi väl gjort det vet vi att vi måste satsa allt på att lyda, även om det är tufft. I Hebreerbrevet kan du läsa mycket om de första grunderna i att vara en kristen, och du kan läsa mycket om hur den ANDLIGA mognaden kan få växa, och du kan läsa om Jesus och lydnaden.

BE FÖR SVERIGE!

            /Maria

Bibeln / Jesus kommer snart. Vakna!/ A Svensson

 

Jesus kommer! Vakna!

Många kristna håller på och ber: Käre Gud sänd väckelse! Men Jesus har sagt att den som beder, han får. Låt oss taga det just som det står. Nu ska vi inte hålla på och tigga Gud om väckelse, utan nu ska vi vakna!

Väckelsen får vi när vi vill ha den. Från Guds sida är allt klart. Är vi bara villiga att vakna, så är Gud villig att väcka upp oss. Nådens helige Ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar!

Det är inte alls fråga om att få igång någon s.k. väckelserörelse, utan det gäller att vakna upp ur vår andliga sömnaktighet och slöhet och vara redo att möta Jesus när han kommer. Vi får inte väckelse bara genom att gå med i någon s.k. väckelserörelse. Men om vi rannsaka oss själva inför Guds ord, 2 Kor. 13:5, och sedan ber som konung David: “Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.” Psalm 139:23-24. Då får vi väckelse.

Väckelse är något som man upplever, inte bara vid något visst tillfälle, utan väckelsen är ett ständigt pågående verk av den helige Ande. – Ett normalt kristet liv i ständig väckelse och ständig förnyelse. Väckelsen är i första hand en personlig upplevelse. Men när många människor upplever en personlig väckelse så kan det förvandla hela samhällen.

Förutsättningen för att få uppleva väckelse är att man är villig att rätta sig efter Guds ord, och att överge alla gamla förutfattade meningar. Om du vill ha väckelse och förnyelse bara för att få njuta och ha det härligt, då kommer du att bli besviken. Vill du ha väckelse så får du också beräkna kostnaden och vara beredd att ta upp striden mot ondskans andemakter. Ef. 6:10-18. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse och inte fariséerna heller. Men om vi är Gud underdåniga och stå emot djävulen, så skall han fly bort ifrån oss, säger Guds ord. Jak. 4:7. Det är då det blir härligt.

Jesu liknelse om de tio jungfrurna i Matt. 25:1-13 visar att den sista tidens väckelse innan Jesus kommer tillbaka, gäller dem som har gått ut för att möta Brudgummen. D.v.s. dem som bekänner sig vara frälsta. “Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: ‘Se, Brudgummen kommer! Gå ut och möt honom!’ ” Avsikten med denna väckelse som Gud sänder i den yttersta tiden är, att de som har gått på möten i många år och bekänner sig vara frälsta, ska slippa att gå förlorade.

I Upp. 3:14-22 kan vi läsa sändebrevet till församlingen i Laodicea. Vad Herren säger till denna församling är också en profetia om det andliga tillståndet bland de kristna i den yttersta tiden. Samma förhållanden som var rådande i församlingen i Laodicea, är rådande i den ljumma kristenheten idag. Man har det så bra i sina fina kyrkor. Man har musik och välövade sångare, och snälla predikanter som talar om för medlemmarna att de är bra som de är och att allt står väl till i församlingen. Dock står allt inte väl till. Jämför 1 Tess. 5:1-6. Jer. 6:14.

Man har samlat åt sig lärare hoptals, som det står i 2 Tim. 4:3-4. Dessa lärarehopar finns i kyrkorna. Där finns lärare och predikanter i tusental. Tänk om alla dessa förkunnade Guds ord. Men istället för att vara trogna mot Gud, så har man kompromissat och prutat av på Bibelns sanningar för att inte väcka anstöt. Deras förkunnelse har mist sin sälta och har blivit så ljum och tolerant så den söver människorna istället för att väcka dem. Och när saltet är borta så ruttnar samhället.

Och när brottslighet och omoral ökar i samhället, då kastar man skulden på samhället och menar att man måste ha bättre lagar för att hindra avkristningen. På 1960-talet bildade man ett nytt politiskt parti just för att hindra avkristningen. Men detta var ju en helt missriktad aktion. För det var ju inte samhället som hade blivit avkristnat.

Nej, de som hade blivit avkristnade, det var de väckelsepredikanter och andra kristna som hade svikit Herren och låtit sig påverkas av kyrkornas villoläror. De som hade blivit avkristnade fanns inom kyrkorna och det var kyrkorna själva som hade utfört avkristningen. Det var dessa avkristnade predikanter och frikyrkomedlemmar som var med och bildade KDS.

Är det samhällets fel att Ordets förkunnare har svikit sin Herre och att deras förkunnelse har mist sin sälta? Nya lagar och paragrafer frälser inga syndare. Vad människorna behöver är klara besked om vad Guds ord säger!

Gud har inte kallat oss till att bjuda människorna på en religiös underhållning som de kan sitta och njuta av. Jesus vill ha lärjungar som har salt i sig. Mark. 9:50. Luk. 14:34-35. Den som vill vara Jesus trogen och förkunna hans evangelium, får inte vara rädd för att väcka anstöt. Jesus och hans apostlar väckte alltid anstöt. Och Guds evangelium har inte förändrats. Om vi kompromissar för att vara människor till behag och inte håller oss till Guds ord, då mister vi sältan och blir nedtrampade av människorna. Matt. 5:13.

Och ska vi till himlen, då få vi inte vara för toleranta. Nej, fram med Svärdet och strid för sanningen! Kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Judas brev vers 3. 1 Tim. 6:12. Det är som det står i en sång: “Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger… här gäller tränga, ja tränga sig fram annars är himlen förlorad. Hindren äro många, gör motstånd min själ! Satan dig nåden ej unnar.” Svärdet som vi ska använda är Guds ord. Ef. 6:17.

Men ska vi inte vara ödmjuka? Står det inte i Bibeln att vi ska hålla frid med alla? Rom. 12:18. Jo, men ödmjukhet är inte detsamma som att vara snäll och hålla sig god vän med alla. Världens vänskap är Guds ovänskap, och vill man vara världens vän så blir man Guds ovän. Jak. 4:4. Man kan inte vara ödmjuk både inför Gud och inför hans fiender samtidigt.

Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebr. 4:12. Och om du känner dig träffad och dömd när du läser vad jag har skrivit, gör då som det står i 2 Kor. 13:5. Rannsaka dig själv inför Guds ord, och bed såsom David: “Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Psalm 139:23-24. Då kan du bli härligt löst och fri från gamla förutfattade meningar och samfundsläror.

Det finns de som säger att man måste vara tolerant mot andras åsikter, för man kan ju inte bestämt veta att man själv har rätt. Det kan man visst det! Guds Ande kan uppenbara sanningen för oss. 1 Kor. 2:6-16. Vad smörjelsen (Anden) lär oss om allting, det är sant och är inte lögn. 1 Joh. 2:27. 2 Tim. 3:14-15. Och när den helige Ande uppenbarar sanningen för oss, så löser han våra problem och gör oss till saliga fritänkare som tänker fritt, utan hinder av gamla inrotade tankevanor och fördomar.

Det är många i vår tid som har försökt lösa problemet med den kristna enheten. Man har samlats till alliansmöten för att på det sättet nå en kristen enhet. Men det har bara blivit en låtsad enhet som har tagit slut samtidigt som mötena. När så alliansmötena har avslutats, så har man åter varit uppdelade i var sina kyrkor och samfund.

Jesus vill att hans lärjungar ska vara ett, såsom han och Fadern är ett. Joh. 17:21-23. Det är inte en ekumenisk enhet Jesus menar. Den enhet som råder mellan Jesus och Fadern är inte grundad på kompromisser, lögner och tolerans. Därmed kan vi helt avfärda den där falska enheten som kallas ekumenik.

Hur ska vi få den rätta kristna enheten då? Läs 1 Joh. 1:7. “Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd.” Det ljus vi ska vandra i, är Guds ord. Det är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Psalm 119:105. 2 Petr. 1:19. Den rätta kristna enheten får vi när vi är villiga att lägga bort alla förutfattade meningar och håller oss till Skriften.

Men det är just detta som många kristna bekännare inte vill. De är ljusskygga och vill inte komma till ljuset, för de trivs så gott i kyrkornas andliga mörker. Joh. 3:20-21. Men om du som läser detta är ärlig och verkligen söker sanningen och älskar sanningen, då kan du bli härligt löst och fri från alla kyrkotraditioner och allt samfundstänkande. Denna frihet tillhör Guds härliga barns rättigheter. Och håller man sig god vän med Jesus så kan man få veta mycket. Ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Kol. 2:3.

Snart så kommer Jesus och hämtar oss som tror på honom. Då ska vi hem och prisa honom för segern som han vann på Golgata. Det har vi visserligen gjort redan här, men sen när vi kommer till himlen så ska vi prisa honom där också. Och då ska de förståndiga lysa såsom fästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen. Daniel 12: 3. Det du! Det blir annat det än att lysa som en stackars filmstjärna här i världen. /A Svensson

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA43.HTM#Vakna

Detta inlägg har jag tagit med förut men vill ta med det igen för det är många som ropar efter väckelse, ja jag vill också att människor vaknar, men den måste ju börja inom församlingarna och där är det ju på många håll ganska ljummet  och/eller förvirrat nuförtiden. Nu gäller det den eviga sanning som Gud gett oss i sitt Ord, som borde bli förkunnat för människorna. /Maria

Kända sånger /Allt är möjligt … Matt 19:26

 

Många kämpar för något som de tycker är en god sak, det är inte fel, och den troende kämpar för Guds Ord och  Jesu kärlek och sanningen.

*Det kriget får aldrig stanna, Som kallas för Herrens krig. Lyft upp din unga panna, Reveljen gäller dig. Här finns ingen vapenvila och inga fredsfördrag. Så länge du lever och andas, Flammar kampens dag.

Det hatet får aldrig kallna, Som gäller den Ondes sak. Vi sågo så många fallna I drabbningens dån och brak. Det svärdet får aldrig kastas, Som heter Andens svärd. Blott kärlekens blanka vapen Kan övervinna en värld.

Var trofast, du unga hjärta, Som brinner så klart och hett För orden som blev given och synen som du sett. Stå stark, släpp aldrig taget, Och du skall se till slut, Att Kristus vinner slaget Åt den som håller ut.   /Nils B

Denna sång vill jag sjunga, och jag vill aldrig ge upp. Hoppas den ger dig en ännu större kamplust att fortsätta och fortsätta att sprida evangelium, glädje och frid i en fallen värld.
Ung eller gammal, Jesus är med oss…/Maria

År 2010/Årets sista dagar…USA-dollarn, nyheter m m

 

 Tro på Jesus! håll honom kär

30/12-10

När USA skulle göra sina nya 100 dollars sedlar gjorde de dem så svåra att förfalska så att de själva inte klarade av att göra nya sedlar >>.

Nu skall forskare lägga in datainformation i sedlarna som skall kunna användas för information. Vi närmar oss Upp 13 med stormsteg.

Övriga nyheter:

Palestinierna sägar att Jesus var den 1:e Palestinske martyren >>

 

Räkna med högre oljepriser >>

USA:s militärbudget lika mycket som kostnaden alla andra länder har tillsammans >>

Risk för inflation (Sv) >>

Sämre stämningsläge i USA >>

Den döende Gulfen >>

Kina snabbar på för att få fram ett vapen mot hangarfartyg >>

Andy Xie: Kina eller USA Krashar 2011 >>

Extrem aktivitet på Solen >>

Kinas militär beredda för strid >>

Egypten beslagtog antiflygplansmissiler på väg till Gaza >>

Arktisk kyla på väg mot hela Västra USA >>

Al Gores global varming går upp i rök >>

Putin: Ryska vädret kan orsaka kaos >>

Antibiotikan till djur har skapat ett hot dödligare än AIDS >>

Jordbävning 6,6 Vanatu >>

Mike Ruppert: Usa kan falla ihop på några månader >>

Invånare i Syd Afrika evakuerade på grund av sjunkhål >>

Ett djupfryst USA >>

Nytt sjunkhål denna gång i Vietnam >>

Klimatförändring ja men blir det kallare eller varmare ? >>

Interfaith styrker sin ställning >>

http://www.elvorochjanne.se

Att planera och utföra en ogudaktig handling är i Guds ögon lika fel som att utföra den – det man tänker är det man vill. Gud vill se rena liv, fria från synd. Mänskligheten är inte god, se vad som händer i världen.  Gud känner allas hjärtan.

Ett Guds barn / Ordspr 23:23, Rom 8:38-39 Kärlek

  

Man har mycket att tacka Gud för, och nu idag har jag tackat Gud för att denna sidan är uppdaterad och fungerar som den ska igen. Därför kan jag fortsätta att sprida budskapet om att Jesus lever, och att han skall återkomma. Hoppas ni fortsätter att komma hit och läsa artiklar och annat..kommentera gärna inläggen                              Nu: Guds kärlek:

 

*Sök förvärva sanning, och avhänd dig henne icke, sök vishet och tukt och förstånd.*  Ords 23:23     Sanning vishet och förstånd och gudsfruktan är vad en människa skall söka, den finns hos Gud.

*Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.* Rom 8:38-39

Många saker en människa kan få gå igenom kan få henne att tro att hon är övergiven av Gud, men så är det inte. Paulus förklarar att det är omöjligt att bli skild från Gud. För, den som älskar Gud, den lämnar han inte.

Ingenting kan hindra honom från att vara ständigt närvarande i oss. Vi är fullständigt trygga!

Om vi litar på hans underbara löften behöver vi aldrig mer vara rädda och osäkra.

Lättare sagt än gjort, säger du kanske nu, och visst är det så att man kan vara rädd och orolig, men vi behöver inte vara det FÖR Gud har kontrollen! /Maria

År 2010 /Yttrandefrihet, regeringen,protestlista.EU

 

Gud har all sanning, och vet allt om hur vi har det

Yttrandefrihet och kreativitet i svenska media

En debatt om Regeringens inblanding i Svensk Public Service (SVR, SVT, UR) har blossat upp. När det finns programidéer ska Regeringen först godkänna dem och väga dem mot vad som händer på marknaden, så att inte public service gör program som konkurrerar med privata mediebolag. Det har lanserats ett protestlista mot förslaget, som begränsar utrymmet för public service och yttrandefriheten inom media.

http://jesperstromback.wordpress.com/2010/12/20/nej-till-forhandsprovning-av-public-service-tjanster/

http://www.regeringen.se/sb/d/12628/a/158000

Andra artiklar om yttrandefrihet

(wsj.com, 24 dec 2010)

EU Kommissionen har sagt nej till ett förslag från flera utrikesministrar inom EU som skulle kriminalisera förnekandet av brott, folkmord och historiskt korrekta interpretationer viktiga händelser (Läs: förintelsen och Stalins folkmord). Artikelförfattarna på Wall Street Journal menar att ideerna om kriminalisering av alternativa (om än felaktiga) åsikter är steg på vägen mot den totalitära staten. “Historiker ska skriva historia, det är inte statens roll. Det ska gälla oberoende av vilka brott som begåtts”, menar Wall Street Journal-författarna.

Länk:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704278404576037202044241960.html

Ungern, som är EU:s ordförandeland under de kommande sex månaderna (from jan 2011), har just lanserat förslag som ger ungerska staten rättighet att ge böter till media och journalister som uttrycker “obalanserade och kontroversiella åsikter”. Frågan är om detta också ska gälla internet?

Tysklands vice utrikesminister Werner Hoyer undrar om detta är förenligt med EU rätt och vill pröva ärendet inom EU domstol.

Länk:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703548604576037672342633358.html

Kommentar:
Sedan Wikileaks kablarna släpptes och Wikileaksledaren Julian Assange dök upp på Tvn igen för en månad sedan, har diverse kampanjer om yttrandefriheten i media och på nätet lanserats ungefär samtidigt. Vi lever i en internationellt programmerad värld och det som dyker upp på en strand, syns ganska snart också på den andra. Så vill politikerna och de globala företagen att samhället ska se ut: det är 193 länder som ska samköras och programmeras i en ideologi (globalismen!) och enas under en och samma flagg. En hel del arbete är redan gjort. Och en del står kvar.

Janne Olofsson

Avfallet i ….Bibelfokus granskar Choo Thomas

 

Från Bibelfokus hämtar vi:

En biblisk prövning av Choo Thomas och hennes budskap
– författaren till boken Heaven is so real

Med anledning av att Kanal 10 nu visat programmet om Choo Thomas lyfter jag återigen fram denna artikel.

År 1992 blev koreanskan Choo Thomas enligt egen uppgift en kristen. Två år efter detta säger hon sig ha fått besök av Jesus Kristus för första gången. Utöver en rad besök av Jesus förde han henne 17 gånger till himlen och två gånger blev hon förevisad helvetet, allt enligt Choos egen berättelse. Detta ledde till att Choo skrev boken Heaven is so real där hon nedtecknade sina upplevelser och Jesu budskap till mänskligheten i vår tid. Boken sägs vara skriven av Jesus själv via Choos kropp (dvs “kanalisering”). Den sägs också vara “Jesus bok för yttersta tiden”. Boken kom ut i oktober år 2003. Inom kort blev boken en av de bäst säljande böckerna i den kristna genren. Den uppges vara översatt till över 40 olika språk. Snart kommer boken kanske på svenska, så var förberedd, den kan leda dig vilse!

 Att Kanal 10 nu sänt programmet om Choo Thomas gör det än mer viktigt att granska henne!

Oerhörda anspråk, otäcka upplevelser, förrädiskt budskap
Det är oerhörda anspråk som Choo Thomas kommer med. De andliga upplevelser hon beskriver är otäcka. Budskapet är förrädiskt. Jag har därför försökt att ur ett bibliskt perspektiv pröva Choo Thomas och hennes budskap. Det intressanta är egentligen inte boken i sig, utan vad som är Choo Thomas huvudbudskap. Om budskapet är från Jesus, vad vill han då säga oss? Om budskapet inte är från Jesus, vem är det då som vill få sagt något, och i så fall vad och varför?

Du hittar hela min granskning via länken nedan:

 
Läs vidare i artiklar som indirekt berör Choo Thomas:
 
• Besök av Jesus? – Kan Jesus dyka upp lite nu och då?
 
• Villfarelsen om “holy drunkness” (andlig berusning)
En analys av läran om holy drunkness och tillhörande manifestationer.  /Lennart Jareteg

Att berätta om /Hesekiel,profeten/Änden kommer

 

Profeten Hesekiel:

Dåtid och nutid. Tänker nutidsmänniskan vakna?

Änden kommer.
Kapitel 7:10-11 säger: *Se, dagen är inne; se det kommer! Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar; våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. Då bliver inget kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av ders gods; och till intet bliver ders härlighet.*

-I det sjunde kapitlet förutsäger Hesekiel Judas undergång. De ogudaktiga och högmodiga får till slut vad de förtjänar. Om det ser ut som om Gud idag inte bryr sig om den ondska som regerar bland människor kan vi ändå vara förvisssade om att det kommer en domens dag, precis som det gjorde för folket i Juda. Gud har tålamod med syndare och ger dem tid att vända om (se 2 Petr 3:9), men när tiden för domen är inne kommer ingen syndare att överleva. Det ställningstagande människan gör inför Gud idag kan vara livsavgörande.

Kapitel 7:12-13 säger: *Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och säljaren må icke sörja, ty ty vredesglöd kommer över hela hopen därinne.* – Juda litade på sin egen förmåga att överleva i stället för på Guds omsorg. Därför hade Gud för avsikt att sopa bort grunden för deras välstånd. När den dag kommer då vi förlitar oss mer på arbete och inkomst , på nationens välstånd, det politiska systemet och en stark försvarsmakt är det ett bevis på att vi inte sätter Gud i första rummet. /Har vi en stark försvarsmakt? Har vi välstånd i Sverige? Är det politiska systemet värt att lita på?

Kapitel 7:26-27 säger: * 26. Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet skall följa det andra. Man skall få tigga profeterna om syner, prästerna skola komma till korta med sin undervisning och de äldste med sina råd. 27. Konungen skall sörja, hövdingarna skola kläda sig i förskräckelse, och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag skall göra med dem efter deras gärningar och skipa rätt åt dem såsom rätt är åt dem; och de skola förnimma att jag är HERREN. – Den ena olyckan efter den andra kommer att komma i vårt land också, det är bara en tidsfråga, och vi har inga profeter som kan tala till oss, och bibeln är en styggelse för många i Sverige……..

-Ofta förtjänar vi att bli behandlade på samma sätt som Juda, men vi ser det inte. Om vi gjorde det skulle vi drabbas av samma fruktan som Juda gjorde. Det är Guds nåd som skyddar oss från ett rättmätigt straff. Om vi insåg vad våra gärningar egentligen var värda skulle vi besvara Guds nåd med lydnad. Folket i Juda gjorde inte det och därför fick de vad de förtjänade.

Kapitel 8:1 Är en profetia och daterad 592 f Kr. Budskapet i kapitlen 8-11 är direkt riktat till Jerusalem och dess ledare. I Kapitel 8 förflyttas Hesekiel i anden från Babylon till templet i Jerusalem, där han får se all den ondska och ogudaktighet som man utövar. Såväl folket som dess ledare har fallit djupt. Hesekiels första syn visar hurudan Guds dom var. I denna syn blir skälet till hans dom uppenbart.

Kapitel 8:14 säger: *Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus. 15. Och han sade: Du människobarn, ser du detta? Men du skall få se ännu fler styggelser, större än dessa.*

-I ett antal scener avslöjar Gud för Hesekiel hur djupt folket hade fallit och hur total deras hängivenhet till avgudarna var. Guds Ande kan påverka oss på samma sätt och avslöja vad som föregår i vårt inre. Hur skulle du uppleva det om Gud avslöjade ditt inre liv för någon på detta sätt?

Kapitel 8:14: Tammus var den avgud som babylonierna dyrkade om våren. De som tillbad denna avgud trodde att grönskan upphörde under sommarens hetta därför att Tammus hade dött och stigit ner till dödsriket. Man sörjde och klagade över hans död och när det blev vår nästa gång gladdes man åt att han uppstått till nytt liv. Gud visade Hesekiel att många inte längre trodde på Gud, den ende och sanne, skaparen av liv och grönska.

I alla tider har det varit en frestelse för människor att tillbe det skapade istället för Skaparen.

Vi ser idag att New Age kommer starkare och starkare och det talas om att vi ska dyrka naturen. Människor dyrkar många olika saker i vårt samhälle idag, precis som de gjort i forna tider. Tänk om Sverige kunde vända om till Gud, NU, innan Domen kommer!

Hälsa/ Undernäring /akut undernäring /RUTF

 

Dan Sermand, Läkare Utan Gränser i Sverige:
”Undernäringskriser världen över pågår i tysthet och fortsätter att ignoreras och förtigas i medias rubriker”
Källa: Aftonbladet, 24.9.2007

Skriven av Dan Sermand, läkare
/Denna artikel är inte ny, men har du tänkt på hur situationen är idag? Är den bättre, och finns det färre undernärda barn? /Maria

*Akut undernäring dödar över fem miljoner barn varje år. Tusentals barnkistor står denna vecka utplacerade på gator och torg i Stockholm, för att påminna om att också idag kommer 13 689 barn att dö till följd av undernäring.

Denna katastrof pågår, år ut och år in, och är en av vår tids mest ignorerade kriser. Det finns dock en ny effektiv produkt som kan rädda upp till 95 % av patienterna på mindre än en månad.

Det finns ingen ursäkt att inte behandla – nu. Trots detta är det bara 1 % av dem som behöver behandlingen allra mest som faktiskt får den.

Dagens livsmedelsbistånd till akut undernärda barn är till stor del ineffektivt. Ett nyckelproblem är att det mesta av den mat som delas ut till akut undernärda barn saknar de nödvändiga näringsämnena. Råvaror som behövs för att barnen ska kunna leva ett normalt liv och bygga upp en motståndskraft mot sjukdomar som malaria, lunginflammation och diarré. Sjukdomar som i många fall kan vara dödliga för ett undernärt barn.

Den vanligaste missuppfattningen är att man inte skiljer mellan hunger och akut undernäring. Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppträder när man inte fått i sig tillräckligt med näring, medan hunger är en känsla, vanligen åtföljd av en önskan att äta. En annan missuppfattning är att vanlig mat kan bota ett akut undernärt barn. Det är absolut nödvändigt att när ett barn befinner sig i detta allvarliga tillstånd behövs medicinsk behandling, inte bara mat. Det är en fråga om liv och död.

Det är därför viktigt att förstå att även om man har tillräckligt med mat, kan man ändå bli undernärd om maten inte innehåller tillräckligt med protein, fett och socker samt näringsämnen som vitaminer och mineraler.

Nya vetenskapliga och tekniska framsteg har öppnat möjligheter att drastiskt sänka de höga dödstalen och rädda tusentals barn till livet varje dag. Denna nya typ av produkt heter Ready to Use Therapeutic Food (RUTF), och innehåller alla nödvändiga näringsämnen ett barn behöver för att återhämta sig från undernäring. En viktig faktor i behandlingen med RUTF är att produkten inte behöver blandas ut med vatten och att den kommer i hygieniska förpackningar, lätta att använda och dosera korrekt i hemmen. RUTF används med stor framgång i många av Läkare Utan Gränsers projekt världen över och har gjort det möjligt för oss att behandla tio gånger fler barn varje år än vi skulle ha kunnat göra med tidigare metoder.

Att förstå mekanismerna bakom akut undernäring är inte helt enkelt, det är vanligen resultatet av en kedja av orsaker och faktorer som samverkar på ett komplext sätt. Dessa associeras vanligen med konflikter och flyktingströmmar, men akut undernäring är faktiskt mycket vanligt i politiskt stabila samhällen med utbredd fattigdom. I dessa situationer kan ambitionen att koncentrera insatserna mot långsiktiga utvecklingsfrågor komma i konflikt med behoven av mer omedelbara hjälpinsatser. Möjligheterna att systematiskt behandla även de allvarligaste formerna av akut undernäring är som regel begränsade när det inte gäller humanitära kriser av större mått.

I Niger var det till exempel inte krig våren 2005, när våra TV-skärmar och tidningar fylldes med bilder från krisen, inte heller var det brist på mat, folk hade bara inte råd att betala för den. Den aktuella politiken ledde till att organisationer som arbetar för att rädda akut undernärda barns liv anklagas för att hindra den ekonomiska utvecklingen, vilket fortfarande idag ofta anses vara enda lösningen.

Naturligtvis är det nödvändigt med långsiktig utveckling. Men för oss, läkare och sköterskor som arbetar för en humanitär medicinsk hjälporganisation, kommer det aldrig att vara acceptabelt att låta människor dö idag till förmån för den utveckling som sker på lång sikt.

Undernäringskriser världen över pågår i tysthet och fortsätter att ignoreras och förtigas i medias rubriker. För att på ett tydligt sätt visa den katastrof som undernäring är har Läkare Utan Gränser denna vecka valt att driva en uppseendeväckande kampanj. Det är helt enkelt oacceptabelt att ytterligare 13 689 barn har dött idag, när det existerar en produkt som lätt skulle ha kunnat rädda deras liv. Så hur många barn ska vi låta dö också detta år? Om vi vill ta kampen mot undernäringen på allvar – så är det nödvändigt att de människor som har de största behoven får tillgång till denna nya produkt.

http://www.nyapolitiken.biz/police_state/undernaring-tigs.html

D Wilkerson Predikan /Varning för falska profeter

 

Varning för falska profeter /D Wilkerson

“Jag säger till dig nu, att om du kan lyssna till det som jag har att säga dig, utan att du blir bedrövad, då är du blind, du är andligt blind. Du har ett hårt hjärta. Ett hjärta med ett skydd på, så att det rena evangeliet inte kan tränga igenom det”.

“Vågar dessa män ta skrattevangeliet till Balkan nu?”

“Uttala inte en dom över någon – det är inte vad bibeln säger”

“Kenneth Copeland, Hagin ”

“Den Helige Andes bartender”
(Rodney Howard-Browne)

“Om du har några av dessa banden eller böckerna, se till att få dem ut ur huset. Ge inte bort dom, bränn upp dom”.

(Utdrag från predikan i Times Square Church, bandupptagning)

Enligt Sefanja, ska Guds Hus i de yttersta dagarna vara i vanära. Vi talar inte om den avfallna, liberala nutida församlingen…Herren sa, att på domens dag ska han ta itu med den församlingen. Vi kan be för dom, men vi ska inte sörja över det som inte verkligen är församlingen. Gud söker efter ett folk som sörjer över den vanära, som Jesu Kristi församling är utsatt för i denna sena tid. Jag talar om den församling som föddes vid pingsten. Jag talar om den församling som föddes genom Aposteln Paulus och de andra apostlarnas undervisning. Församlingen som föddes i läran om att Jesus Kristus är Gud. Den pånyttfödda församlingen är attackerad. Den församlingen lider av vanära. Det har profeterats om att i denna vanärans och skammens tid, ska Gud resa upp en helig kvarleva, som skasörja och gråta över detta förorenande…

Gud kommer att ha en kvarleva som inte lutar sig tillbaka, när allt detta väller in i församlingen. Gud säger: “Jag kommer att ha ett folk som inte kommer att vara nöjda med sitt trevliga liv och bara strunta i vad som händer när bedragare och penning-galna falska profeter kommer in i Guds hus och förstör allt dom ser.” Gud kommer att församla ett folk som sörjer över detta…Om du verkligen älskar Herren och du älskar hans församling, kan du inte uppriktigt se på vad som händer idag (och jag kommer att nämna dessa skamfläckar vid namn den här morgonen). Om du efter det du hört vad jag sagt om denna vanära, du går ut ur kyrkan och säger: “Jag bara tar till mig Matteus 16 ‘dödsrikets portar skall inte bli henne övermäktiga’, jag bekymrar mig inte, Gud har allting under kontroll” – så är det inte nog. Gud använder människor. Han sänder inte änglar. Änglarna gråter över det, men Gud använder inte änglar för att utföra sina avsikter. Han brukar förkrossade män och kvinnor som gråter…Domen står för dörren, Jesus kommer, Herrens Dag är nära. Vakna upp äldste. Vakna upp pastorer. Vakna upp herdar. Se på församlingen. Ta emot bördan. Bär den. Varför ska vi ta på oss bördan? Joel sa “därför att rutten säd har planterats”.

Ett evangelium predikas som förtorkar allt i sikte. Allt som är grönt och av Gud och rent förtorkas. Säden är rutten…Det finns en stor brist på att få höra det rena Herrens Ord…Det finns ingen grönska. Hjorden är bedrövad och hungrig. Floderna torkar ut. En främmande eld förtär pastorerna. Hesekiel säger att herdarna trampar ner den goda grödan och äter upp det bästa själva. Vilka är de skamliga saker som händer i Jesu Kristi församling idag?

Först av allt är det den ruttna säd som predikas av giriga herdar. Denna är känd som FRAMGÅNGSEVANGELIET. Detta är en av de största illgärningar som sänt vanära över Jesu Kristi församling någonsin sedan Kristus. Detta perversa evangelium förgiftar massor av människor – t.o.m. i Kina, Afrika och över hela världen. Det är ett amerikanskt evangelium, uppfunnet och spritt av rika amerikanska evangelister och pastorer. Rika! Det skrämmer mig, att så många kan se videobanden från dessa framgångskonferenser och inte gråta över dem. Detta gift har spridit sig över hela världen.

Under förra veckan fick jag ett videoband, som var nyligen inspelat från ett av Kenneth Copelands möten. Jag lyssnade till talarna och blev förstummad. Ni vet att i NT finner ni att aposteln Paulus nämnde namnen på dem som han trodde var falska profeter. Han varnade och han nämnde deras namn. Jag säger nu till er, att om ni kan lyssna till det som jag har att säga er och inte bli bedrövade, då är ni blinda. Ni är andligen blinda. Ni har ett hårt hjärta. Ett hjärta med ett skydd på, så att det rena evangeliet inte kan tränga igenom det. Sinnet har blivit så fyllt med detta obalanserade evangelium, att du inte kan nå många av dem. Du kan inte predika sanningen. Du kan inte visa dem någonting annat i bibeln, eftersom de har ett skydd över sina hjärtan – hårdhjärtade.

Vissa av er kommer inte att ta emot detta. Om du har matat din själ med Copelands eller Hagins band, kommer du inte att tycka om det som du hör. Jag är en herde, jag har blivit kallad av Gud. Jag har givit denna församling ett löfte. Så länge som vi står i denna talarstol, om vi får se vargar i fåraklädsel komma för att röva bort hjorden, kommer vi att ställa oss upp och ropa ut mot detta. Det är upp till er att handla efter detta.

Jag satt denna vecka och lyssnade till talarna på denna konferens och jag blev så chockad och sårad. Herrens börda kom över mig. En talare sa: “Jag vill att ni ska veta att när folket i den stad jag bor ser min Rolls Royce, då vet de att det finns en Gud i himmelen”. Kan du säga till mig att detta är evangelium? Kan du säga till mig att du inte gråter över detta?

Det här är det som bedrövar mig mest. Det här predikades: “Den Helige Ande kan inte utgjutas över dig, förrän du har kommit in i penningflödet. Inte förrän du har framgång, kan den Helige Ande utföra sitt verk”. Tänk över detta! Hur påverkar detta din ande när du ser fattiga människor som måste överleva från dag till dag?

Sedan ser jag människor som faller som ormar till marken från sina platser. Jag ser evangelisten resa sig upp och väsa som en orm och människor som faller överallt. Vad är det som händer? Om ni hade Guds hjärta och Herrens börda, skulle ni ropa ut som Jesaja: “Väktarna här äro allasammans blinda, de hava intet förstånd; de äro allasammans stumma hundar, som icke kunna skälla; de ligga och drömma och vilja gärna slumra. Men de hundarna äro ock glupska och kunna ej bliva mätta”.

Jag ska rädda min hjord från käftarna på dessa människor. För det andra, den oriktiga framställningen av den välsignade Helige Ande. Detta är den värsta vanäran. Det sättet på vilket den Helige Ande framställs för hela världen. Tråkigt nog finns så lite urskiljning kvar i församlingen hos pastorerna. De känner inte ens igen när den Helige Ande förtalas eller blir hädad. Det finns tusentals kristna som går på möten och de ser saker som de tror är från den Helige Ande och de vet inte ens vad de deltar i. De klappar händerna och prisar Gud medan en man står upp och hädar och förtalar den Helige Ande och de vet inte ens om det.

Hela karismatiska församlingar slits sönder, bokstavligen slits sönder av falska väckelser. Allting som händer – det är något nytt som förs fram nästan varje vecka. Ledarna vet inte om de ska ta emot det eller fördöma det. Dom vet inte vad dom ska göra.

Det vi ser idag i det som kallas väckelse och som tillskrivs den Helige Ande kan man inte finna i bibeln. Allt som inte kan finnas i bibeln måste avvisas direkt. Totalt förkastas! Jag gråter när jag ser dessa videoband som skickas till mig från hela landet. En massa kroppar som hoppar okontrollerat, skrattar hysteriskt, raglar runt som druckna, väser som ormar, ylar som vilda djur. Vi har evangelister som står och blåser på människor för att dom ska falla, som om den helige Andes andedräkt nu är inkarnerad i dem.

Nu har ett nytt evangelium just nått Sydamerika. Jag kan säga er, att detta är rått och ohyfsat, men jag måste säga det till er. När du fjärmar dig från bibelns riktlinjer, när du säger: “Ja, det är något nytt, Gud gör något nytt, jag förstår det inte, det finns inte i bibeln, men jag vill inte stå emot den helige Ande”. Om det inte finns i bibeln, måste du resa dig upp mot det. Det senaste är nu att du inte kan komma in i Guds rike, utan att du kommer som en liten baby. Människorna kommer med blöjor under sina kläder, så att de kan kissa och bajsa på mötena. Var ska det sluta någonstans?

En pastor sa:”Det har gått så långt att en dag kommer en evangelist att säga:’Jag har fått uppenbarelse från Herren, tiden är inne för att vi ska börja tillbedja Maria. Det här kommer att inträffa. En annan evangelist kallar sig den helige Andes bartender (Rodney Howard-Browne).

Han säger: “Masa er fram till baren och ta en drink av den helige Ande”. Dom kallar det att dricka det nya vinet.

Jesus kommer snart. Massorna är onådda. När jag ser kristna masa sig fram till vad som kallas “den helige Andes bar”, raglande som druckna, kommer Joels ord till mig klart och tydligt:”Vaknen upp, I druckne, och gråten, ja, jämren eder, alla I som dricken vin, ty skörden på marken är förstörd”.

Själar dör i tusental, vad är det ni skrattar åt? Allting av den helige Ande måste vara verksamt överallt på jordens yta. Du måste kunna ta det till de mest avskyvärda onda ställen. Du måste kunna ta det till fattiga länder. Du måste kunna ta det till mänsklighetens drägg och det måste kunna vara verksamt där. Vågar dessa män ta detta evangelium,skrattevangeliet, till Balkan nu. Gå in i flyktinglägren där kvinnor gråter för att de sett sina män bli skjutna. Deras döttrar har blivit våldtagna. Barnen är hungriga. De har förlorat sina hem. Gå in där och bed dem att “masa sig fram till baren” – den helige Ande vill att du skrattar.

Låt mig säga dig vem det är som skrattar. Världen. De ogudaktiga, hedningarna. I en tid med Herrens ankomst så nära förestående, borde Jesu Kristi församling gå undan i stillhet och bedja och gråta över de förlorade. Försaka allt och följa Jesus. Vi skulle aldrig nämna dollarsedlarna. Den amerikanska guden. Det amerikanska avguderiet. Världen ser på den här dårskapen och vet du vad de tänker nu – att den helige Ande är cirkusdirektör. Det är en amerikansk cirkus.

Jag bryr mig inte om längre vad folk tycker. Jag är förpliktigad inför Gud som har kallat mig att varna er.

Du kan veta om en människa känner Gud. Gud säger om de andra: “Jag sände dem inte, jag talade inte till dem. De talar utifrån sina egna hjärtan, utifrån sina egna fantasier. Utifrån ondska i sina egna hjärtan”.Varje Guds barn behöver be att alla som fastnat i denna snara blir befriad. Rör inte vid detta, gå inte nära det, om du går in av ren nyfikenhet, fångar det dig eftersom det tilltalar allt i köttet.

Det kommer att finnas en “kärleksfälla”. Du kommer att få höra det här:”Vi älskar alla. Det spelar ingen roll vad du predikar. Det spelar ingen roll om du har tagit till dig framgångsevangeliet. Det spelar ingen roll vad ditt evangelium är. Gud är kärlek. Låt oss alla komma tillsammans och omfamna varandra”. Hur kan två vandra tillsammans om de inte är överens. Hur kan du ha gemenskap med dem när du inte samtycker till deras obibliska tillämpningar. Det går inte. Det är en kärleksfälla. Dom säger:”Uttala inte en dom över någon”. Det är inte vad bibeln säger. Den säger att vi ska döma rättfärdiga domar. Tillrättavisa, förmana med allt tålamod. Vilka är Guds rikedomar i Kristus Jesus? Guds frid, Guds visdom, Kristi närhet, allt det som är i Kristus är vårt…

Se upp! Se upp! Har jag skrämt er? Är ni villiga att ta på er Herrens börda. Ni kan inte göra det i ert eget kött. Gå undan i stillhet med Gud!

Om ni har dessa banden eller böckerna, se till att få dom ut ur huset. Ge inte bort dom. Bränn upp dom. Om någon bjuder in dig till dessa saker, säg då: “Jag är ledsen, jag vill inte bli utsvält på Ordet och jag vill inte att mitt inre ska torka ut. Jag vill ha Guds rena ord som får mig att växa. Jag vill inte ha något budskap som tilltalar mitt kött eller som fostrar girighet i min ande”

Gud ser till våra behov och Han gör underverk, men Han gör det endast på sitt sätt. Inte genom att missbruka bibeln. Abraham såg inte på det jordiska, han sökte efter en stad, vars byggmästare och skapare är Gud./

David Wilkerson