Bibeln / Jesus kommer snart. Vakna!/ A Svensson

 

Jesus kommer! Vakna!

Många kristna håller på och ber: Käre Gud sänd väckelse! Men Jesus har sagt att den som beder, han får. Låt oss taga det just som det står. Nu ska vi inte hålla på och tigga Gud om väckelse, utan nu ska vi vakna!

Väckelsen får vi när vi vill ha den. Från Guds sida är allt klart. Är vi bara villiga att vakna, så är Gud villig att väcka upp oss. Nådens helige Ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar!

Det är inte alls fråga om att få igång någon s.k. väckelserörelse, utan det gäller att vakna upp ur vår andliga sömnaktighet och slöhet och vara redo att möta Jesus när han kommer. Vi får inte väckelse bara genom att gå med i någon s.k. väckelserörelse. Men om vi rannsaka oss själva inför Guds ord, 2 Kor. 13:5, och sedan ber som konung David: “Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.” Psalm 139:23-24. Då får vi väckelse.

Väckelse är något som man upplever, inte bara vid något visst tillfälle, utan väckelsen är ett ständigt pågående verk av den helige Ande. – Ett normalt kristet liv i ständig väckelse och ständig förnyelse. Väckelsen är i första hand en personlig upplevelse. Men när många människor upplever en personlig väckelse så kan det förvandla hela samhällen.

Förutsättningen för att få uppleva väckelse är att man är villig att rätta sig efter Guds ord, och att överge alla gamla förutfattade meningar. Om du vill ha väckelse och förnyelse bara för att få njuta och ha det härligt, då kommer du att bli besviken. Vill du ha väckelse så får du också beräkna kostnaden och vara beredd att ta upp striden mot ondskans andemakter. Ef. 6:10-18. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse och inte fariséerna heller. Men om vi är Gud underdåniga och stå emot djävulen, så skall han fly bort ifrån oss, säger Guds ord. Jak. 4:7. Det är då det blir härligt.

Jesu liknelse om de tio jungfrurna i Matt. 25:1-13 visar att den sista tidens väckelse innan Jesus kommer tillbaka, gäller dem som har gått ut för att möta Brudgummen. D.v.s. dem som bekänner sig vara frälsta. “Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: ‘Se, Brudgummen kommer! Gå ut och möt honom!’ ” Avsikten med denna väckelse som Gud sänder i den yttersta tiden är, att de som har gått på möten i många år och bekänner sig vara frälsta, ska slippa att gå förlorade.

I Upp. 3:14-22 kan vi läsa sändebrevet till församlingen i Laodicea. Vad Herren säger till denna församling är också en profetia om det andliga tillståndet bland de kristna i den yttersta tiden. Samma förhållanden som var rådande i församlingen i Laodicea, är rådande i den ljumma kristenheten idag. Man har det så bra i sina fina kyrkor. Man har musik och välövade sångare, och snälla predikanter som talar om för medlemmarna att de är bra som de är och att allt står väl till i församlingen. Dock står allt inte väl till. Jämför 1 Tess. 5:1-6. Jer. 6:14.

Man har samlat åt sig lärare hoptals, som det står i 2 Tim. 4:3-4. Dessa lärarehopar finns i kyrkorna. Där finns lärare och predikanter i tusental. Tänk om alla dessa förkunnade Guds ord. Men istället för att vara trogna mot Gud, så har man kompromissat och prutat av på Bibelns sanningar för att inte väcka anstöt. Deras förkunnelse har mist sin sälta och har blivit så ljum och tolerant så den söver människorna istället för att väcka dem. Och när saltet är borta så ruttnar samhället.

Och när brottslighet och omoral ökar i samhället, då kastar man skulden på samhället och menar att man måste ha bättre lagar för att hindra avkristningen. På 1960-talet bildade man ett nytt politiskt parti just för att hindra avkristningen. Men detta var ju en helt missriktad aktion. För det var ju inte samhället som hade blivit avkristnat.

Nej, de som hade blivit avkristnade, det var de väckelsepredikanter och andra kristna som hade svikit Herren och låtit sig påverkas av kyrkornas villoläror. De som hade blivit avkristnade fanns inom kyrkorna och det var kyrkorna själva som hade utfört avkristningen. Det var dessa avkristnade predikanter och frikyrkomedlemmar som var med och bildade KDS.

Är det samhällets fel att Ordets förkunnare har svikit sin Herre och att deras förkunnelse har mist sin sälta? Nya lagar och paragrafer frälser inga syndare. Vad människorna behöver är klara besked om vad Guds ord säger!

Gud har inte kallat oss till att bjuda människorna på en religiös underhållning som de kan sitta och njuta av. Jesus vill ha lärjungar som har salt i sig. Mark. 9:50. Luk. 14:34-35. Den som vill vara Jesus trogen och förkunna hans evangelium, får inte vara rädd för att väcka anstöt. Jesus och hans apostlar väckte alltid anstöt. Och Guds evangelium har inte förändrats. Om vi kompromissar för att vara människor till behag och inte håller oss till Guds ord, då mister vi sältan och blir nedtrampade av människorna. Matt. 5:13.

Och ska vi till himlen, då få vi inte vara för toleranta. Nej, fram med Svärdet och strid för sanningen! Kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Judas brev vers 3. 1 Tim. 6:12. Det är som det står i en sång: “Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger… här gäller tränga, ja tränga sig fram annars är himlen förlorad. Hindren äro många, gör motstånd min själ! Satan dig nåden ej unnar.” Svärdet som vi ska använda är Guds ord. Ef. 6:17.

Men ska vi inte vara ödmjuka? Står det inte i Bibeln att vi ska hålla frid med alla? Rom. 12:18. Jo, men ödmjukhet är inte detsamma som att vara snäll och hålla sig god vän med alla. Världens vänskap är Guds ovänskap, och vill man vara världens vän så blir man Guds ovän. Jak. 4:4. Man kan inte vara ödmjuk både inför Gud och inför hans fiender samtidigt.

Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebr. 4:12. Och om du känner dig träffad och dömd när du läser vad jag har skrivit, gör då som det står i 2 Kor. 13:5. Rannsaka dig själv inför Guds ord, och bed såsom David: “Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Psalm 139:23-24. Då kan du bli härligt löst och fri från gamla förutfattade meningar och samfundsläror.

Det finns de som säger att man måste vara tolerant mot andras åsikter, för man kan ju inte bestämt veta att man själv har rätt. Det kan man visst det! Guds Ande kan uppenbara sanningen för oss. 1 Kor. 2:6-16. Vad smörjelsen (Anden) lär oss om allting, det är sant och är inte lögn. 1 Joh. 2:27. 2 Tim. 3:14-15. Och när den helige Ande uppenbarar sanningen för oss, så löser han våra problem och gör oss till saliga fritänkare som tänker fritt, utan hinder av gamla inrotade tankevanor och fördomar.

Det är många i vår tid som har försökt lösa problemet med den kristna enheten. Man har samlats till alliansmöten för att på det sättet nå en kristen enhet. Men det har bara blivit en låtsad enhet som har tagit slut samtidigt som mötena. När så alliansmötena har avslutats, så har man åter varit uppdelade i var sina kyrkor och samfund.

Jesus vill att hans lärjungar ska vara ett, såsom han och Fadern är ett. Joh. 17:21-23. Det är inte en ekumenisk enhet Jesus menar. Den enhet som råder mellan Jesus och Fadern är inte grundad på kompromisser, lögner och tolerans. Därmed kan vi helt avfärda den där falska enheten som kallas ekumenik.

Hur ska vi få den rätta kristna enheten då? Läs 1 Joh. 1:7. “Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd.” Det ljus vi ska vandra i, är Guds ord. Det är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Psalm 119:105. 2 Petr. 1:19. Den rätta kristna enheten får vi när vi är villiga att lägga bort alla förutfattade meningar och håller oss till Skriften.

Men det är just detta som många kristna bekännare inte vill. De är ljusskygga och vill inte komma till ljuset, för de trivs så gott i kyrkornas andliga mörker. Joh. 3:20-21. Men om du som läser detta är ärlig och verkligen söker sanningen och älskar sanningen, då kan du bli härligt löst och fri från alla kyrkotraditioner och allt samfundstänkande. Denna frihet tillhör Guds härliga barns rättigheter. Och håller man sig god vän med Jesus så kan man få veta mycket. Ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Kol. 2:3.

Snart så kommer Jesus och hämtar oss som tror på honom. Då ska vi hem och prisa honom för segern som han vann på Golgata. Det har vi visserligen gjort redan här, men sen när vi kommer till himlen så ska vi prisa honom där också. Och då ska de förståndiga lysa såsom fästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen. Daniel 12: 3. Det du! Det blir annat det än att lysa som en stackars filmstjärna här i världen. /A Svensson

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA43.HTM#Vakna

Detta inlägg har jag tagit med förut men vill ta med det igen för det är många som ropar efter väckelse, ja jag vill också att människor vaknar, men den måste ju börja inom församlingarna och där är det ju på många håll ganska ljummet  och/eller förvirrat nuförtiden. Nu gäller det den eviga sanning som Gud gett oss i sitt Ord, som borde bli förkunnat för människorna. /Maria

6 thoughts on “Bibeln / Jesus kommer snart. Vakna!/ A Svensson

 1. Hej Kyllikki Du är inte alls värdelös. Och vem kan utröna Guds tankar och hur HAN vill ha det? Ingen. Det här kommer att ordna sig. Svarar på mail. Kram f Maria

 2. Hej Maria!
  Jag är beredd att ge upp ALLT,men jag får inga svar ändå….jag vet ej längre vad jag kan göra:((((
  Jesus är ju den enda som kan ändra mig,men Han gör inte det…har själv försökt att ändra mig,men misslyckats…vad skall jag då göra???
  Är jag så ovärdig att jag inte duger till Jesus….jag börjar faktiskt tro det….jag tror att jag går snart sönder:((((
  Jag försöker läsa bibeln lite då och då,men dess gåvor tycks vara stängda för mig:((((
  Kram Kyllikki
  Jag har skickat mail till dig…

 3. Hej Kyllikki! Det finns många sätt att svara på, och jag tror följande: Man kanske inte har fått någon undervisning som talar om hur man bör gå tillväga från början med att närma sig Jesus.
  Man kanske sitter kvar i sitt gamla jag och inte kan eller vill förändras så mycket som Gud vill att man ska. Så var det för mig för många år sedan, jag var stursk och ovillig att böja mig och böja knä inför Gud.Börja om på nytt, ja det har jag fått göra många gånger.

  Jag tror att man kan ha många fel inombords som man får be Gud låta komma fram/visas/ och man får be och ärligt säga hur gärna man vill vara med honom. Om man verkligen vill vill vill så nekar inte Gud en människa frälsning. han gör inte så, nej han är kärleken.
  Maila mig gärna, du vet att jag ber för dig, hör av dig. Innerlig kram till dig o familjen.
  Bibelläsning t ex är en förutsättning för att man skall söka sig fram. Rannsaka sitt inre måste man. /Maria…P S Visst är han med dig, och ibland verkar det tomt och kallt och onåbart, men han älskar dig och kanske man behöver längta sig nästan tom för att nå fram, det finns många olikheter i hur man kommer till klarhet och hur han talar. /Kram.

 4. Hej Maria!
  Men vad gör en människa som längtar efter Jesus och talar till Honom och ändå får ingen vägledning???
  Kram Kyllikki

 5. Nej jag tror inte människor förstår hur förvanskat Guds Ord blivit. Nej jag tror inte på den ekumeniken som det vimlar av nu.
  Nej jag tror inte att det är lätt att få människor ur denna falska röra.

  Men jag tror på Gud, jag tror på Hans Ord, jag vill följa honom genom allt, och se människor bli förvandlade, frälsta, helade, döpta i vatten och helig Ande, kort sagt så lääängtar jag efter saker som jag tror att Gud ska visa i de sista tiderna. /Blessings/Maria

 6. Hade vi tro på Gud behövdes ingen ekumenik!
  Nu måste vi istället välja bland alla röster som säger: “kom här, följ oss, vi vet sanningen!” Om ekumeniken vore sann skulle genomsnittet av vad människor säger i andliga ting vara sant. Överenskommelserna är/blir ett historiskt och statistiskt genomsnitt – hur många tycker vad? När den ekumeniska konferensen är över tror vi på nya andliga fenomen (Lutheraner ska också tro på Maria himmelsfärd och kyrkofädernas meditationer som en väg till Gud osv) och vi har tillägnat oss en ny moralisk hållning som hålls ihop av politisk korrekthet: Homosexuella ska gifta sig i kyrkan plötsligt (varför just där?) och världens globala politik (som få intresserar sig för att analysera) löser mänsklighetens fattigdom, behov av rättvisa, respekt och gemenskap.

  Svaren i Bibeln, bryr vi oss om dem?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.