Archives

Svart och vitt, lögn och sanning, mörker och ljus! Joh 8:32 Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Det sker fortfarande många tråkigheter i denna värld som vi befinner oss i. Det är en stor stor lögn som REGERAR DE FLESTA MÄNNISKOR! Människor som tror att en spruta kan ta dem till himmelen har förstått helt fel. MEN MÄNNISKOR SOM FÖRSTÅR SANNINGEN i denna LÖGN och som tror på Gud, på Jesus som Frälsaren, den går till himmelen en dag.

Kan vara en bild av en eller flera personer och text där det står ”SSO I١ AAAENIDANA ON 20% fler än normalt dör inom 2 veckor efter den andra dosen sprutan Sverige visar ny svensk studie. Och dessutom visar det sig att de flesta som testar positivt är de besprutade. Vad var det som var sả bra med vaxxet nu igen? htp:ee berenson-ovid-vacine-wedish-study/? fbciaia1W BReluJTgP040wiIAnOGNJ1vJO3s Widerström: De flesta de som testar po... Widerström: De flesta av de som testar positivt är vaccinerade 18 november 2021 16:08 Bland de fall av covid-19.som upptäckts de senaste tvả veckorna Jämtlands län har maioriteten_varit yaccinerade, berättar smittskyddsläkare Micael Widerström.”

Johannes 8:32

32 Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Job 21:13De lever sina dagar i välmåga, och i frid far de ner till dödsriket.
Job 22:21Sök nu försoning och frid med Gud, så ska lycka komma på din lott.
Job 23:7En rättfärdig skulle då vara hans motpart, jag skulle för alltid bli frikänd av min domare.
Job 25:2Herraväldet och fruktan tillhör Gud, han som skapar frid i sin höga himmel.
Job 33:9”Jag är ren och utan synd, jag är fläckfri och utan skuld.
Ja jag tror på en evighet, med Jesus

Det eviga livet. ‘När det stora ljusa målet hunnits, då kan hjärtat icke längta mer’.

Det eviga livet 1

‘När det stora, ljusa målet hunnits,
då kan hjärtat icke längta mer’.

 

När den ljusa evigheten bräcker,
evighet på en förnyad jord –
o, hur gå de uti skön fullbordan
alla Herrens underbara ord!

Ingen synd skall våra hjärtan såra,
den är utestängd till evig tid;
och igenom själens djup skall strömma
Jesu egen underbara frid.

Inga gravar där de trötte sova,
ingen dödens vila tyst och lång.
Ingen gråt, när hjärta slits från hjärta,
ingen natt och ingen solnedgång.

Ingen höst, som dödens kyla andas,
intet vissnat löv, som stormen tar.
Inga knoppar, som ej nå fullkomning,
intet halvgjort verk, som lämnas kvar.

Inga trötta tankar, ingen längtan,
intet brustet hopp, som ängslan ger.
När det stora, ljusa målet hunnits,
då kan hjärtat icke längta mer. – – –
Anna Ölander

NamnlösMaria

Guds rike/Evigheten

 

copyright Maria /foto Maria

 

Blott en kort liten tid- och jag ilar Liksom duvan till nästet så kärt, Blott en kort liten tid- och  jag äger Den krona, mig Gud har beskärt. /vers 1 av 4

Kör: Min själ den väntar efter Herren, Liksom väktaren förbidar morgonen: Tidens tecken visa klart, Att Jesus kommer, Liksom österns purpur bådar morgonen. / J F Thorin

****

VAD väntar den troende och vad är evigheten för något. Bibelorden berättar:

Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.
(Dan 2:44)

Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
(Matt 5:3)

Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
(Matt 18:3-4)

Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: “Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”
(Mark 1:14-15)

Därefter sade han: “Vad är Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med? Det är likt ett senapskorn, som en man tar och lägger i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna.”
 Vidare sade han: “Vad skall jag likna Guds rike vid? Det är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått vetemjöl, tills alltsammans blir syrat.”
(Luk 13:18-21)

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.”
(Luk 17:20-21)

Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”
(Joh 18:36)

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
(Rom 14:17)

Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 
 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (1 Kor 6:9-11)

*

Guds ord är glasklart.

NamnlösMaria

Man kan inte stoppa Guds ord att nå ut. En fallen värld, Rom 8

420foto Maria

Denna sida ‘Jesus lever’ är nu uppe igen, den blev sönderhackad men den kom tillbaka! Nu är det en ny och fräsch layout och allt skall strax fungera helt och jag kan tacka Gud och en vän för all hjälp att göra sidan läsbar och fräsch igen! Så, den som försöker stoppa Guds ord här har inget för det!

Februari har börjat och våren är i annalkande ser det ut som. Idag har vi 6 plusgrader ute då jag skriver detta. Jag har tidigare ofta skrivit om att vi lever i en “fallen” värld och det är sant. Hela skapelsen har kommit på kant i och med att människan inte förstår att den syndar. Inte bara människan har fått lida för detta utan djuren och naturen är mycket skadade. Guds skapelse var från början  underbar och fullkomlig men människan har förstört den. På grund av synden hos människan har den letts in på FEL SPÅR, bort från sanningen! Om detta kan du läsa i bl a Rom 8:18-22

*

Hoppet om den kommande härligheten

Rom 8:18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

*

En kristen ser med sina ögon att världen faller mer och mer samman och att den andligt sett är infekterad av synd. Den otroende människan ser inte detta på samma vis som vi- de tycker nog bara i största allmänhet att det verkar konstigt i världen på en del vis. Men sanningen är ju att man lever i sjukdom och ondska, i syndens grepp.

Gud har lovat en ny himmel och en ny jord, den gamla skall förgå- det blir ngt  nytt att se, och vi som tror går med Kristus ut i denna världen för att berätta om Jesus och vi försöker bekämpa syndens konsekvenser och väntar på det nya som skall ske.

NamnlösMaria

 

En ny himmel och en ny jord/ Evigheten- liv i Kristus

 

Många letar och frågar efter bättre dagar, bättre dagar här eller var? I evigheten en gång- där blir det bättre än någonsin. Den troende får möta Gud och alla tårar torkas bort och kommer aldrig mer att fällas.  Se

http://giannina3.wordpress.com/

 

 

A BETTER DAY IS COMING

Thank you Jesus for saving me,
For help in storm and raging sea,
I am so blessed you took me in,
And washed away all of my sin.

There’s so much sorrow here below,
Oh what grief this world of woe,
Your rod and staff they comfort me,
Through every deep and dark valley.

And as I walk each day anew,
I need your grace to see me through,
Every moment every hour,
Resting on your mighty power.

One day my tears will be no more,
There’ll be no pain on heaven’s shore,
A better day is coming,
Yes, a better day is coming.

Av: Cathy White 2012

Revelation 21/Läs Uppenbarelseboken 21

/Maria

En ny himmel och../Salig alltid

 

*

*Matt 12: 18 Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken.*

*

Matteus bevisar att det faktiskt är Jesus som profeterna i Gamla testamentet talar om. Jesus skulle komma som en tjänare för att hjälpa och bota, inte som en ledare för väpnad kamp, vilket många trodde. /Jes 42:1-4/

Vill man idag tjäna Herren Jesus och låta honom styra och vilja fråga honom om allt, och lyda honom i allt?Inte så vanligt… Jesus älskar varje syndare och han söker ivrigt de förlorade. De finns överallt. Jesus begär att den troende skall sprida evangelium även om det kostar och det gör det ju. Om du ser hur man i Kina och i många andra länder lider av förföljelse, så ser du hur bekvämt och avslaget och sekulariserat detta landet Sverige är. Man bryr sig inte så mycket om Gudsordet!

Här finns många syndare, här finns många som behöver vända om innan det är för sent. Jag har varit en av dem alla, men Gud var barmhärtig mot mig och tog emot mig och jag fick lära känna honom och lära mig lyda i frälsningen, —det är—ett under!

I landet Sverige skall allt vara lagom och man skall helst inte prata om sitt hjärta där Jesus tänt en eld. Att tala om helande och om evangelium är ju inte heller så populärt, men Jesus sade ju inte att vi skulle bli populära, vi som tror. Snarare tvärtom!

Jorden är inte så härlig längre som psalmen säger men den nya himmelen och nya jorden som skall komma är skönare än vi någonsin kan tänka oss. Och en ny himmel och en ny jord skall komma…..och Jesus skall komma tillbaka.

*Salig i nöden, salig i strid,Salig i döden, salig alltid, det får du vara om du blir frälst, Sen kan du fara hem när som helst.* / Josef G

/Maria

Bibeln /Jesus, tusenårsriket, en ny himmel och en ny jord..

 

Det nya Jerusalem är platsen där Gud bor mitt ibland sitt folk. Istället för att vi ska gå upp till Gud, kommer han ner till oss för att vara med oss, leva med oss, precis som när han en gång blev människa i Jesus (Joh 1:14) Överallt där Gud råder är det frid, tryggeht och kärlek.

Liksom Gud avslutade skapelsen ( 1 Mos 2:1-3) och Jesus återlösningen (John 19:30) kommer Fadern, Sonen och Anden tillsammans att fullborda sin frälsningsplan genom att inbjuda de friköpta till en nyfödd värld.

Ja dessa rader har jag tagit med förr men de tål ju att sägas igen, för jag tror att vi missar mycket i bibeltexten/erna, av olika orsaker. Varför skall JESUS komma tillbaka ner till jorden då jorden inte längre finns? Varför skall Jesus komma och regera på jorden? han skall ju hämta oss på skyarna och då finns det en NY himmel och en NY jord. Den gamla jorden och den /de gamla himlarna och havet ska ju vara borta vid tidens slut. /Det är inte konstigt om det kan bli splittring i lägren.

Det finns så mycket i texterna som man förmodligen förbiser, inte ser, eller inte förstår. Jag är själv ingen teolog, så jag kanske ska vara tyst kanske man säger,  men säger att det gäller nog att läsa mycket noga, det säger ju Gud att vi ska.  …för att få reda på sanningen.
Eftersom det verkar finnas flera olika vinklingar på just Jesus och tusenårsriket så tror jag att det finns flera vinklingar på detta  i denna texten också, därför bör vi studera mycket noga vad Gud säger.

/Maria

En ny himmel och en ny jord / Ta emot frälsning

 

 

*Lyften upp edra ögon till himmelen, skåden ock på jorden härnere: se, himmelen skall upplösa sig såsom rök och jorden nötas ut såsom en klädnad, och dess inbyggare skola dö såsom mygg; men min frälsning förbliver evinnerligen, och min rättfärdighet varder icke om intet. * Jes 51:6   /Allt skall försvinna men Gud består i evighet.  Ta emot frälsningen. /maria

 

 

En ny himmel och en ny jord/ Herren är vårt hopp

I Uppenbarelseboken  kan vi läsa om att det kommer en ny himmel och en ny jord. Den troende vet det. Om detta kan du läsa på fler ställen, t ex Rom 8 kan du läsa om detta underbar som kommer en dag.

Paulus säger: *För vi vet att hela naturen med bådedjur och växter, ja allt skapat, väntar på denna stora händelse. Även om vi kristna ber om att bli befriade från vår nuvarande kropp, trots att vi har den helige Ande inom oss som en försmak av den kommande härligheten. Vi väntar ivrigt på den dag när Gud ska ge oss våra fulla rättigheter som hans barn, och dit hör de nya kroppar som han har lovat oss- kroppar som aldrig ska bli sjuka igen och aldrig ska dö.*

En kristen betraktar världen med öppna ögon och ser tt den fysikst håller på att falla samman och andligt sett är infekterad av synd.  Men som kristen behöver vi inte bli pessimister- det finns faktiskt hopp!

Gud har lovat en ny himmel och en ny jord- en nyordning som ska befria hela världen ur syndens grepp, ur sjukdom och ondska.

I väntan på detta får den troende gå med Kristus ut i världen, bota sjuka, och på allt sätt bekämpa syndens konsekvenser. Ett spännande liv!

Ser du i texten, det står att det kommer en nyordning- detta ska vi inte förväxla med det som världen talar om nu: en ny världsordning: NWO. Guds text handlar om den nyordning HAN vill ha. Vårt hopp finns i Herren!

En ny himmel och en ny jord.

 
 

Evigt rike.

“Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse. Och Gud ska genom sin mäktiga kraft se till att ni tryggt och säkert kommer dit och kan ta emot hans frälsning, eftersom ni ju tror på honom. Den ska bli er vid tidens slut.Gläd er därför och jubla! En underbar glädje ligger framför oss, även om vi för en tid kan få det svårt här nere.”

Om detta kan du läsa i 1 Petrus brev 1:4-6

Visst längtar vi till himlen?  /En ny himmel/och till ett evigt rike som aldrig kan förstöras. Ja det kommer att bli så en gång. För bibelns ord, Guds ord är sanna.

Allt vi har här på jorden kommer att blekna bort och försvinna.

Det är bara Guds vilja, hans ord och arbetet för honom som består.

Låt oss koncentrera oss på det nya och eviga livet i KRISTUS.

******

Gudomen:

I detta brev kan du också läsa om Gudomen: 1 Petr 1:2

“Kära vänner, Gud vår Far utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud ska ge er all den nåd och frid som ni behöver.

Versen säger alltså:

Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige Ande. Alla tre samverkar för att förverkliga vår frälsning.

Fadern valde oss innan vi valde honom (Ef 1:4). Sonen dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:6-19)

Den helige Ande är verksam i våra liv för att förverkliga syftet med frälsningen och avskilja oss för uppgiften att behaga Gud.

Detta med Gudom och treenigheten är något som så många har så svårt för. Men i t ex detta bibelord kan du se vad det står.  …

En ny himmel och en ny Jord..

 

blinkies_i0000282.gif

*En viskning, och han hör dig,Han hör varje ord du ber,En viskning, och han ger dig, Av sin kärlek mer och mer.

Han finner gröna ängar,där din själ får ro, Han för dig fram till vatten,där törsten blir till tro.

Be stilla, till din Herre,för han hör vartenda ord, en viskning och han når dig,Var du beder på vår jord. */Sång, Arthur Eriksson.

****

*Vi förstår varandra bättre, när den sista skuggan flytt, Och den klara morgon strålar, Då vår Gud gjort allting nytt. När ej missförstånd och smärta, tårar, slitningar och kval, Men framför oss solen strålar bortom vägens sista dag.

Vi förstå varandra då, Aldrig mer vi skilda gå, När den stora dag frambryter, ifrån härlighetens höjd, Vi förstå varann fullkomligt,O vad sällhet , O vad fröjd!

Vi förstå Guds vägar bättre, När vi funnit bergets topp, Och en överblick får kasta,På vårt korta vandringslopp,Gåtan klarnar, Alla missljud övergåi harmoni,

Alla synder, fall, och sorger är då evigt då förbi.

Vi förstå varandra då, Aldrig mer vi skilda gå, När den stora dag frambryter  ifrån Härlighetens höjd, Vi förstå varann fullkomligt, O vad sällhet, O vad fröjd.Vi förstå att sjunga bättre, när var boja fallit av, Och vi bor på andra sidan livets stormupprörda hav.

Här vi dunkelt skåda tingen, Där i ny och ljus gestalt, Få vi skåda Nåden, Livet,Jorden, Himlen, Gud och Allt.

Vi förstå varandra då…..*

/Arthur Eriksson sjunger…

Och jag sjunger med, ja! jag sjunger med av hjärtat, för jag vet att texten är så sann,och jag vet att en dag kommer Gud att göra allting NYTT. Det står här ovan om bönen: Han hör varje ord du ber, och att törsten blir till tro.

Ja så är det, och det är verkligen himmelska ord. Tänk vilken Far vi har! Så underbar han är! Tack gode Gud för frälsningen!

 

En ny himmel och en ny jord

blinkies_i0000282.gif
Radikala sanningar finns det gott om, felet är bara att så få läser dem. Hela Bibeln är full av dessa underbara sanningar som människor försöker att vända till lögner. För vissa är Bibeln bara en sagobok, ja en påhittad bok av människor i urgamla tider.

Gud och Bibeln ber oss att predika Guds Ord. Bibeln säger klart och tydligt att Ordet inte återvänder fåfängt. Vi som är troende skall inte vara rädda för att dela Jesus med andra. Vår närvaro i andras liv är temporär. Hans närvaro är evig. När livet gör det omöjligt att följa upp människor, då ska vi förtrösta på att Han gör resten. Han älskar sina barn och tar sig an dem.

1 Kor 2:9 säger: “Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.” Låt ditt livs äventyr börja: Sök Gud.

Vi kommer att få se och uppleva en ny himmel och en ny jord, och under tiden som vi väntar så kommer den helige Ande att leda oss rätt och hjälpa oss på alla vis. Därför kommer vi att ha mod att kämpa vidare,  dvs arbeta för Gud vad som än händer, uthärda svårigheter och kunna undvika frestelser. Tillvaron i denna världen är inte allt! Det väntar något som är så mycket skönare och bättre!