Archive | september 2012

Att vittna om Jesus/ Vi sjöng i parken idag

 

*

Idag har det varit en hääärlig, underbar dag! Med sång och musik…vi har sjungit i en park i Västerås idag. Filmen jag tog kommer när den är färdigredigerad….tar lite tid..
Ja,  vi vågade vara där och sjunga om Jesus, och vi hade en hel del publik under ca 1 timmas tid. Det var verkligen blandade reaktioner!
Ett musikinstrument, en cittra kan man inte undgå att se eller höra, och det är ett vackert vackert ljud i den, och vännen Rolf spelade så fint!
Hans goa hustru Eva är min fina vän och hon sjung också av hjärtats lust, och jag njöööt av stunden idag. Ja vi vågade sjunga de gamla fina sångerna. Vi sjunger nämnligen hellre än bra.

En del äldre stannade verkligen upp och de sjöng till och med tillsammans med oss, det var så gott. De var överraskade och glada.
Det kom unga människor och gjorde “tummen upp” för oss som var så frimodiga denna höstdag!
Och det fanns människor som trampade förbi på sina cyklar och låtsades (försökte låtsas?) som om vi inte fanns. De visste inte att de gick miste om att få chans att lära känna Jesus.

*Om jag ägde allt, men inte Jesus* Ja så hette en av sångerna vi sjöng. Om jag personligen inte hade Jesus så skulle mitt liv inte vara värt något och det var en del idag som undrade hur det är att tro..

Om jag ägde allt , men inte Jesus, vad skulle jag göra då….Livet med Jesus är verkligen värt allt och jag tackar Gud att han frälste mig!/oss. Det är ett under.
*
*
Dagen fortsatte med samtal och bibeltexter och fika…..och sedan var det dags att prata om tro igen med en person som jag träffade…. Summan av denna dagens händelser: Mycket högt betyg. Gud är verkligen god emot oss!

/Maria

 

 

 

 

Ett Guds barn/Svenska folk,vakna till Jesu kärlek.

 

Jag önskar att hela svenska folket skulle stämma upp i de  sånger  som kommer här nedanför. Det skulle vara så underbart att veta att varje människa kommer till himlen en gång. Nu är det ju inte så att man gör det per automatik, utan det fordras TRO, verklig TRO på Jesus först, för man måste vara frälst, d v s tagit emot Jesus och veta att han är HERRE över ens liv. Och den tron önskar jag att människor får nu, för vi vet inte tiden och stunden då Jesus kommer tillbaka, då måste man vara redo i sitt hjärta. Är DU redo?

*

1.Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min, Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från döden och hjälper ännu, Och ingen, nej ingen, har älskat som du.

2.Av evighet, Jesus, du älskat mig först, Och se, av all kärlek din kärlek är störst, Ty allt intill döden den sträcker sig ju, Och ingen, nej ingen, har älskat som du.

3.Och sist i det hem, du av nåd mig berett, Vars härlighet än intet öga har sett, Skall bliva min lovsång densmma som nu, Att ingen, nej ingen, har älskat som du. /P.O

*

En gång, ja en gång, får vi se det hem vi längtat efter- och dit kan man inte ta med sig något. Där är bara kärlek, och åter kärlek, och Jesus torkar bort alla tårar från människors ögon. Detta är verkligen något att ta till sig och fundera över. …Om jag inte vetat att detta är sant skulle jag ju inte våga skriva det.
/Maria

http://www.youtube.com/watch?v=ZkJXQcMVS_0&feature=plcp Låt mig få höra om JESUS/Vänner sjunger och spelar

Det finns bara en Gud/ han är trofast i allt. Kärlek.

 

 

Jag tänkte nämna att Fredrik Reinfeldt eventuellt byter jobb..ja han skall ju kanske få ett toppjobb som EU-president…

….och jag kom att tänka på att:

Gud behandlar alla på samma sätt. Alla har vi olika positioner i samhället. En del är på botten och en del är i toppen. Vilken skillnad det kan vara.

Gud har inga favoriter-  vi är alla jämlika inför Gud, men det tror jag inte att våra politiker och andra höjdare har tänkt på. men det kommer ju en dag då de får tänka om….

*

Veckan har varit mycket givande och jag har lärt mycket, d v s Gud har visat mig på olika slags sanningar  som är så slående att man baxnar. Han har verkligen visat mig vem jag är och vad jag kan och hur han räddat mig, t ex denna veckan är jag så tagen av alla hans råd och stöd och kärlek så jag känner mig helt matt av kärlek. Jag menar att det också kallas för respekt. Vem är väl som han? Ingen.

Sjukhusbesöket idag  hos damen jag känner var så oerhört fint, och hon har lärt mig massor genom att bara ligga i sin sjukhussäng. Du som läser vet inte, men jag vet och jag är förundrad.  GUD ÄR GOD.

/Maria

Jesus /Jesus är Herre / Ps 138:8

 

*

“Herren skall fullborda sitt verk för mig.” Ps 138: 8.

DET FINNS i lidandet ett gudomligt mysterium, en underbar, övernaturlig kraft, som aldrig har kunnat utgrundas av det mänskliga förnuftet. De största heliga ha lidit mest. Då den lidande själen uppnår ett tillstånd av stilla, ljuvlig bekymmerslöshet, där hon kan småle åt sitt lidande och ej ens ber Gud befria sig från detsamma, då har lidandet, fyllt sin välsignelsebringande uppgift, då har tålamodet blivit fullkomnat, då förvandlas korset till krona. Då vi hunnit detta stadium av fullkomning genom lidandet, utför den helige Ande många underbara ting i vår själ. Hela vårt väsen vilar stilla under Guds hand. Varje sinnets, viljans och hjärtats rörelse har slutligen blivit övervunnen. Evighetens lugn sänker sig över hela människan. Hon blir stilla och har blott få ord att säga. Hon har inga frågor; hon upphör att ropa: “Varför har du övergivit mig.”

Fantasien bygger inga luftslott längre. Förnuftet är kuvat och undergivet, själen väljer ej mera själv. Guds vilja bestämmer hennes val i allt. Hjärtat har vänt sig bort från alla skapade ting och dött bort från allt, så att inget kan skada, såra eller hindra henne. Förhållandena må vara hurudana som helst, själen söker endast Gud och Hans vilja och är viss om, att Han låter allt i universum, gott och ont, förflutet och närvarande, samverka till det bästa.

O, vilken välsignelse att vara helt övervunnen, att ha uppgivit sin egen styrka och visdom, sina planer och önskningar, för att förbli i den ställning, där varje atom i vårt väsen likt Galileens jord är under Jesu allsmäktiga fötter.
Det är stort att lida utan att uppgivas.

Ack, saliga lott att förkastas,
och såsom ett avskräde stå,
att duga till intet i världen
men duga för Jesus ändå!
Ack, saliga lott att besvikas
i allt, vad man hoppats uppå,
och sedan sig själv man förlorat,
få duga för Jesus ändå.

Ack, saliga lott att förlora
den kraft man förlitat sig på!
Ty se’n man ett steg ej kan taga,
man duger att bäras ändå.
Ack, saliga lott att förminskas,
bli minst ibland alla de små,
och, se’n man ett intet har blivit,
få vara hos Jesus ändå.

Ack, saliga lott att försvarslös
och brännmärkt för domaren stå,
men sedan man tvagits i blodet
få del uti Jesus ändå!
Ty allt som är eget förbrännes,
förtäres i elden som strå,
men verket, som Jesus fullbordat,
för evigt det gäller ändå.

Ack, saliga lott att oduglig
med Jesus i döden få gå
och, sedan ett stoft man har blivit,
få uppstå med Jesus ändå!

Ack, saliga lott att begravas
och gömmas i glömskan också,
men hava sitt allt uti Jesus
och duga i himlen ändå!

*

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria

Kärlek/ Att smälta in? /NY inifrån.

 

blomsteräng

*

Att smälta in i omgivningen.   –??

En kameleont ändrar färg efter omgivningen. Mot gräset är den grön, men om den kommer ut på öppen jord tar den upp dess färg för att inte synas. Många av de varelser som Gud har skapat har en gudagiven förmåga att smälta in i omgivningen.
För dem är det en fråga om överlevnad.
På sätt och vis är det naturligt för vem som helst att anpassa sig till givna förutsättningar.

MEN Kristi efterföljare är NYA skapelser, födda från ovan och förändrade INIFRÅN, med Värderingar och Livsstil som ofta går TVÄRT EMOT VÄRLDENS UPPFATTNING om vad som är lämpligt och moraliskt acceptabelt.

En uppriktig troende smälter ALDRIG in i omgivningen!

*
*
Bibelord: 1 Kor 1:18-2:16 Korsets betydelse:

Världens visdom och korsets dårskap
18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. * 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare?* Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken* och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.*

/Maria

 

Den globala byn/ EU kräver mer pengar av Sverige

 

*

Den globala byn:

 

EU kräver mer pengar av Sverige
TT, 26.9.2012

Sveriges EU-avgift kan raka i höjden rejält om EU-kommissionen får som den vill.

Dels vill kommissionen hårdbanta den rabatt som Sverige i dag har på avgiften, dels vill den öka budgeten generellt.

Enligt finansdepartementet innebär det att EU-avgiften ökar med 10 miljarder kronor om året.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vill banta Sveriges rabatt på EU-avgiften kraftigt. Dessutom vill han att EU:s budget ska öka med åtta procent perioden 2014-2020, jämfört med nuvarande sjuårsperiod. För Sverige och andra länder som betalar mer i avgift än vad som kommer tillbaka i form av bidrag innebär det rejält ökade kostnader.

– Barrosos krav skulle göra honom till min dyraste minister, by far. Det är en utgiftsrisk i finansdepartementets tabeller på cirka 10 miljarder. Det är ingen utgift i budgeten som ökar så mycket de närmaste åren, som kommissionens budgetförslag gör, säger Anders Borg.

Sverige får i dag runt 5,5 miljarder kronor i rabatt och betalar drygt 30 miljarder i avgift. Även Österrike, Nederländerna och Tyskland har rabatter som ska minskas, men i särklass störst rabatt har Storbritannien.

EU-kommissionens syfte är att rensa upp i rabattdjungeln och ta bort rabatter som inte är motiverade.

– Ärligt talat tror jag att länder som Danmark, Österrike och Italien är ännu argare än Sverige. De kommer inte få någon rabatt alls, så de undrar varför får Sverige och inte vi? säger kommissionens talesperson Patrizio Fiorillo.

Från: http://www.nyapolitiken.biz/eu_fn/eu-kraver-mer-av-sverige.html

/Maria

Ett ord…Fyllda behov,alltid bönesvar…trots svårigheter

 

*

Fyllda behov:

Man blir faktiskt aldrig förvånad över hur Gud fyller behov. Om vi tar exempel ur aposteln Paulus liv så ser vi att Paulus hade bett Gud om att få komma till Rom och undervisa de troende. När  han väl kom dit var det som fånge (Se Apg 28:16).

Han hade bett om Guds beskydd för resan. Det hade han fått- han var tryggt framme, trots misshandel, skeppsbrott, ett giftigt ormbett, frihetsberövande och diverse andra allvarliga svårigheter.

Guds sätt att svara på bön kan visa sig bli helt annorlunda än vad vi själva tänkt oss.

Förvänta dig alltid bönesvar när du ber till Gud, men var beredd på att svaret inte alltid ser ut som du hade tänkt.

*

*Ett stilla barnahjärta Man får ej hur som helst, Det går ej utan smärta Att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar, Förrän jag helgas så, Att mina drömmar I Jesu ande gå. *E Gustafsson

/Maria

 

Att vittna om Jesus/Frid. Tonen från ett brustet hjärta..

 

“Frid i Mig.” Joh 16: 33.

DET är en stor skillnad mellan lycka och välsignelse. Paulus upplevde fångenskap och smärtor, offer och lidanden i högsta grad men var likväl under allt välsignad. Den största härlighet kom honom till del just mitt i dessa förhållanden.

Då Paganini, den store violinisten, en dag trädde fram inför sitt auditorium, märkte han, just då applåderna upphörde, att det var något på tok med hans violin. Han såg på den en sekund och upptäckte, att det ej var den ryktbara och värdefulla violinen han hade i handen. Han stod ett ögonblick som förlamad; sedan vände han sig till sina åhörare och meddelade dem, att ett misstag skett och att han ej hade sin egen violin. Han gick tillbaka bakom ridån i tanke att ännu finna den där han hade lämnat den, men han förstod nu, att någon hade stulit den och lämnat en sämre i stället. Ett ögonblick dröjde han bakom ridån, sedan trädde han fram inför auditoriet och sade:

“Mina damer och herrar: jag ska visa att musiken ej ligger i instrumentet, utan i själen.” Och han spelade som aldrig förr. Ur det främmande instrumentet strömmade musikens toner fram, tills auditoriet var hänryckt och applåderna nästan lyfte taket av byggnaden. Mannen hade uppenbarat för dem, att musiken ej låg i instrumentet, utan i hans egen själ.

Beprövade vän, din uppgift är att gå ut på världsscenen och för jord och himmel visa, att “musiken” ej ligger i de yttre förhållandena, ej i tingen, utan i din egen själ.

Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken.
Här nere ofta höras så många missljud blott,
men Gud är saligheten, säll den som det förstått.

När anden stilla vilar, förlorad uti Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångs ljud,
Guds Andes milda susning från fadershjärtats härd
då bringas fram i toner ifrån en inre värld.

Men icke blott i toner, ej blott i yttre ord
de skönjas i det väsen, där Andens kraft är spord.
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då bliver hela män’skan en lovsång utan ord.

Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom.
När Herren där vill tala, man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra, vad Han vill.
När alla självljud tystnat och strängen brusten är,
den uti Jesu händer kan bli, vad Han begär.
Se, det är hemligheten, ty Gud ifrån sin tron

blott ur ett brustet hjärta kan bringa fram en ton.

*******************
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

*
*
Målmedvetenhet.

Vill man vara målmedveten så har man ett föredömligt exempel i aposteln Paulus.
Att vara målmedveten är en viktig egenskap för var och en som vill stå i Guds tjänst.
Paulus var verkligen målmedveten, och det viktigaste i hela hans liv var att berätta för andra om Kristus (Fil 3:13). Känner du det likadant?

Det är ingen tillfällighet att Paulus är den störste missionären genom alla tider.
Gud söker efter fler, både män och kvinnor, som kan göra samma viktiga arbete som Paulus, och lika målmedvetet.

/Maria

 

Ett ord idag/ Bryt med traditioner. Lev för Jesus

 

*

Bryta med traditionerna?

De traditioner som inte tillför något och som är dåliga för människan borde man bryta med, säger Gud.
Det finns ingen anledning att hålla synd och ogudaktighet vid liv.

Även om du är starkt påverkad av ditt ursprung har du möjlighet att själv välja din väg.
Du måste inte göra som släkten alltid gjort.
Du kan bryta med den mest ogudaktiga miljö och i stället bli upprättad av Gud till ett nytt liv.

Det är mycket bättre att välja en ny och rättfärdig inriktning på sitt liv än att till varje pris vårda och vidmakthålla ogudaktiga familjetraditioner.
/Hesekiel 18:14-18/
*
*
Personligen är jag den första i min släkt, vad jag vet, som är en troende kristen och som fått ett nytt liv. Det känns mycket gott att veta att jag valt rätt: JESUS.

/Maria

Boken Klagovisorna/ Krav.Lydnad.Växa. Räddade.

 

*

Utbildningsprogram finns det gott om, men alla klarar inte sin utbildning. Gud har också ett utbildningsprogram för dem som vill följa honom. Vad kan det finnas för krav i den utbildningen då?

1) Förmåga att vara stilla och lyssna.  2) Ödmjukhet och vilja till att ångra sig.  3) Självkontroll i motgångens stund;   4)  Tålamod till att vänta på att Gud ska ingripa.

Klarar man dessa krav? Själv måste jag säga att det under åren som troende varit svårt att rätta sig efter Gud och hans krav, men det går fortfarande framåt och jag känner att jag förstår hans krav mer och mer och varför han ställer dem! och att jag vill vara lydig.  De har ju med det återstående tjänandet och evigheten att göra! Så det är ju inget att grubbla över, utan i stället är det ju bara att ge allt man har i LYDNAD! för att nå ända fram.

Gud vill att vi ska mogna och växa till på alla områden. På vilket område arbetar Gud med dig just nu?
*

Klagovisorna 3:40

Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem,
låt oss vända om till HERREN!
41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer
till Gud i himlen!
42 Vi har syndat och varit upproriska,
och du har inte förlåtit.

*

Villiga till förändring.

*

55 Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen.
56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra
när jag ber om lindring och hjälp.
57 Du kom mig nära när jag åkallade dig,
du sade: “Frukta inte!” /se Jeremia 38:6-13

*

Gud räddar dem som vänder sig till honom.

/Maria

 

Vardagen/R:s liv.Möte med människor.Frågor.Bön

 

Till R

*

Frågor fr R:    Var söker man efter livets mening? Var finns hopp och trygghet? Vem kan hjälpa då man söker efter sin framtid? Vem är Gud? Är Jesus Frälsaren? Kan han ta hand om den som söker honom? Kan han rädda människor?

Och varför får en person inte kunskap om att Jesus finns…….

På ovanstående frågor svarar jag bara ett JA.  Dessa frågor och liknande frågade en person om idag på sjukhuset där jag var , och personen frågade mig och jag kunde svara och vi pratade stilla om Jesus och jag hade en bibel med mig som denna underbara person fick.

Denna personen är svårt sjuk och jag ber att Gud skall möta den där den är och att frälsning skall komma till del, ja jag har upplevt en verklig nåd över mitt liv idag och det är nästan overkligt att jag skall ha det så bra och en annan vara så sjuk.

Det är inte lätt, nej inte alls, att prata med en människa om att räddningen är Jesus, när personen i fråga är så sjuk..tacksam är jag för bönen jag kunde få be och jag fortsätter att be, och ber att Gud skall rädda denna människa till Jesus Kristus. Gud är god och jag litar på hans nåd.

Gud härskar över ljus och mörker och bestämmer över framgång och motgång. Jag ber att R:s liv skall bli riktigt ljust framöver!! i mötet med Jesus.

/Maria

Hjärtats inställning/..Innan det är för sent

 

*

De som förnekar Gud och hans bud vet inget eller mycket mycket litet om Guds storhet, kärlek och nåd, och inget heller om de straff han kommer att ge människor för deras olydnad, d v s  för synden. Man sopar bort det och vill varken höra eller börja förstå vem HAN är. I detta sekulariserade land som Sverige är, är det snart förbjudet att säga att man älskar Jesus eller att man vill hålla Guds bud (som för den troende är en självklarhet.)eller att äga en bibel.  Människor som inte tror vet säkerligen inte att Gud söker dem alla. Det finns så många sorgsna hjärtan i detta landet, så många sargade ledsna människor, så många människor på samhällets botten som borde lyftas upp.
Hur ska de få höra och vet något om Jesus, Frälsaren? Det kan man fråga sig! Ni som är troende: Ut med er på gatorna, kaféerna, galleriorna m fl platser! UT! Sprid Guds Ord och kärleks värme.
Några bibelord följer här om Guds kärlek och människans hopp och om att vara ett Guds barn. Det borde alla vara, dvs de borde ta emot JESUS som Herre i sina liv.  Redan idag! /Maria

*

Rom 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

*
Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.

*

2 Tess 3:5Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

*

1Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

*

1Joh 3:1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

*

 1Joh 3:17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

*

1Joh 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

*

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

 

/I bibeln står sanningen- lär känna den innan det är för sent. /Maria