Archives

Att berätta om Petrus/Makt eller tjänande

 

Det är märkligt att få  höra människor säga att Jesu död var en vanlig död, vad som nu menas med det…eller att det inte finns vittnesbörd omkring denna död, eller att Jesus inte uppstod. Det är svårt att förstå hur man kan uttrycka sig så, och att man inte läst bibeln om just under och mirakel och miraklet att JESUS lever idag och skall komma tillbaka, eller man förkastar dessa sanningar.

En som verkligen vittnar om Jesu död och uppståndelses verklighet: Petrus.
Petrus hade varit en av de tolv lärjungarna närmast Jesus och en av de tre som varit med honom uppe på berget då han förvandlades inför deras ögon (Mark 9:1-13; 2 Petr 1:16-18). Han hade varit lärjungarnas språkrör, bevittnat Jesu död och uppståndelse, predikat på pingstdagen, och blev sedan en av pelarna i församlingen i Jerusalem. När han nu skriver till andra ledare gör han det inte som överordnad utan som en bland dem. Han ber dem vara herdar för Guds hjord- precis vad Jesus hade bett Petrus om ( Joh 21:15-17). Petrus var ett föredöme genom att arbeta sida vid sida med de andra ledarna i omsorgen om Guds trogna efterföljare. Hans inställning till de övriga ledarna är ett fin exempel på kristet ledarskap, där auktoriteten inte vilar på makt utan på ett tjänande sinnelag. (Maek 10:42-45)

Petrus anger flera goda egenskaper hos kristna ledare:

1. De inser att de leder Guds folk – inte sina egna anhängare.

2. De är drivna av en vilja att tjäna – inte av ett tvång.

3. De är angelägna att ge – inte att själva få.

4. De leder genom att gå före och visa vägen – inte genom att ge order.
Var och en av oss leder andra i ett eller annat avseende. Vilken din roll än är kan du ha nytta av dessa råd.

Petrus säger i kap 5:1-4
*Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidande, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras; Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård; varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta. Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden. Då skolen I, när Överherden (Jesus) uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.*

Jesus kommer en dag för att döma alla. Jesus vet vilka som följt honom av hjärtats kärlek. Jesus ser vad som händer i församlingar/kyrkor idag. Vissa pastorer kallar sig för direktörer och annat…Har dessa inte förstått Guds ord? Jesus säger oss att vi skall ha ödmjukhet och tjäna varandra……            Kram f Maria!

Att berätta om Petrus /Lidande

Jesus hade själv undervisat Petrus om lidande. Han visste att Jesu lidande var en del av Guds plan (Matt16:21-23; Luk 24:25-27; 44-47) för att vi skulle bli frälsta (Matt 20:28; 26:28) Han visste också att alla som följer Jesus måste vara inställda på lidande (Mark 8:34-35) Petrus för vidare de erfarenheter han lärt DIREKT av Jesus till alla som läser hans brev.  / 1 Petr 2

Det finns många orsaker till mänskligt lidande. Ibland är det ett direkt resultat av synd, ibland beror det på bristande förstånd eller ren dumhet, och ibland på tillfälligheter.  Petrus skriver om Ytterligare en kategori:  det lidande som är en direkt Konsekvens av vår TRO på Gud. Jesus syndade aldrig men fick ändå lida för vår skull.

Om vi följer hans exempel och lever för andra människor är det troligt att också vi drabbas av lidande. Vårt MÅL ska vara både att leva som Kristus och att möta lidandet som han gjorde, med Tålamod, Lugn och Förtröstan på Gud som har kontroll över FRAMTIDEN.  / 1 Petr 2, brevet är skrivet    År 62-64 från Rom.

Gud är helig, Gud är god.

Att berätta om Petrus / Jesus är vår befriare

Glädje..Tacksamhet..Förundran

Vad bör vi komma ihåg, och när vi kommer ihåg det… vad åstadkommer det då? Vi behöver ständigt komma ihåg att Gud FRIKÖPT oss från syndens slaveri. (Om detta läser du i: Rom 6:6-7; 1 Kor 6:20; Kol 2:13-14; Heb 9:12)

Vi kan inte på i egen kraft undkomma synden- bara Guds son kan rädda/befria oss.  När du läser Mark 10:45 så läser du om att Jesus säger att han är vår BEFRIARE.

Vi som är frälsta behöver alltså ständigt komma ihåg att vi verkligen är räddade och vi är räddade för att rädda andra.  Vi läser i 1 Petr 1:18-20:

*Gud betalade en lösensumma för att rädda er från det meningslösa liv som era förfäder levde. Den var inte av guld eller silver, som ni mycket väl vet, utan han köpte er fria med KRISTI eget dyrbara blod. Jesus var Guds syndfria och felfria lamm. Gud utvalde honom till detta långt innan världen skapades, men det är först nu i dessa dagar, som hans frälsningsplan står klar för er.*

Detta  skriver Petrus år 62-64 från Rom, när förföljelserna påbörjas…. han skriver detta också till dig och till mig. Vi ska påminnas om vad Gud gjorde då han lät Jesus dö för oss.  Denna plan fanns INNAN världen skapades. Visst är denna tanke svår att förstå? Ja det är svårt men jag är evigt glad att jag fått vara med om ett sådant under som att få bli frälst!!!  Påminn dig om att både lagen och Kristus ingår i Guds eviga plan.

Att berätta om Petrus/Lidande…

 

Face it!  Svårigheter finns, det vet vi. Kanske vi är sådana att vi vill att någon skall ta bort de smärtor och problem vi har med att knäppa med fingrarna, och Vips! är allt det svåra borta.. Är livet så enkelt? Nej. Är man troende så vet man vem man har att gå till: GUD. Vad säger Bibeln om detta:

* 1 Petrus brev 4:19 säger: *Om ni därför lider enligt Guds vilja, bör ni fortsätta att göra det som är rätt och lita på den Gud som skapade er, för han kommer aldrig att överge er.* Vad betyder det?

Gud skapade världen, och han har troget vårdat den och hållit ordning på den sedan skapelsen. Vi vet att han är trofast och därför kan vi lita på att han håller sina löften till oss. Om han kan kontrollera naturkrafterna ska han väl kunna leda oss genom de svårigheter vi har! /Handbok för livet/

Ja Gud kan och han vill leda oss genom allt. Vi måste faktiskt också titta på våra problem och förstå att vi kanske måste göra vissa saker för att komma igenom dem. Att stoppa huvudet i sanden och låtsas som om de inte fanns = en dålig idé. I 1 Petrus brev 5:10 står det:

* När ni har lidit en liten tid, kommer vår Gud, som är full av godhet genom Kristus, att ge er sin evoga ära. Han ska själv komma och hämta er och föra er till sin härlighet och göra er starkare än någonsin. Honom tillhör makten över allting i evigheternas evigheter. Amen.*

Medan lidandet pågår känns det som om plågan aldrig skulle ta slut. Men den gör det. Petrus målar upp det vidare perspektiv som gäller för en trogen kristen. I jämförelse med evigheten varar lidandet här bara en kort tid. Vissa av dem Petrus riktade sig till skulle få det bättre under sin livstid än andra, som skulle komma att möta döden som en befriare. Men alla Guds trogna efterföljare kan vara förvisade om en evig härlighet – en glädje utan slut där lidande inte existerar. (Upp 21:4)

Nu kan man ju också fråga sig om det är förföljelse det handlar om för oss vanliga troende, eller är det små/stora/jättestora problem…. Vad det än handlar om så är det så att en stor Gud faktiskt har kontrollen och vi får lita på att HAN för oss igenom, vad det än handlar om för sorts svårigheter. Personligen har jag inte varit utsatt för förföljelse, men jag har haft stora och grymma svårigheter i mitt eget liv, och därför vet jag att jag med frimodighet kan säga: GUD ÄR GOD, HAN FÖR OSS IGENOM ALLT AV SVÅRIGHETER.

Att berätta om Petrus / Ängeln..

dsc00057.JPG

Vill du följa med till Apostlagärningarna 12:1-10 och läsa om hur Guds ängel befriade Petrus…

*Petrus hade blivit fängslad av Herodes. En vaktstyrka på 16 soldater sattes att vakta honom. Herodes hade tänkt att överlämna Petrus till judarna för att döma honom efter påsken, men församlingen bad ivrigt att Gud skulle beskydda honom. Kvällen innan han skulle ställas inför rätta sov han fastkedjad mellan två soldater, medan andra stod vakt utanför fängelseportarna.

Plötsligt fylldes cellen av ljus, och en Herrens ängel stod bredvid Petrus.

Ängeln väckte honom och sa: “Skynda dig!Res dig upp!” Och kedjorna föll från hans handleder.

Sedan sa ängeln till honom: “Ta ditt bälte och dina skor på dig, och svep manteln omkring dig och följ mig.”

Petrus lydde och gick ut ur cellen och följde efter ängeln, men hela tiden trodde han att det var en dröm eller en syn och inte något som hände i verkligheten. De passerade den första och den andra vaktposten och kom så till järnporten mot gatan , och porten öppnade sig för dem!

Det var bara att gå ut, och de promenerade så ett stycke tillsammans ner för gatan.Sedan lämnade ängeln honom plötsligt. *

Gud sände en ängel för att rädda Petrus. Änglarna är Guds budbärare.De är skapade av Gud, har övernaturlig kraft och visar sig ibland i mänsklig gestalt för att tala till oss. Änglar ska inte tillbes eftersom de också tjänar Gud.

Vill du läsa mer om änglar kan du läsa här på sidan under Kategorier: Änglar; Jesus och änglarna

*Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.* /Jes 41:13

Att berätta om Petrus / Kännetecken

dsc00070.jpg

Petrus skriver i 1 Petr 3:8 om fem saker som bör känneteckna varje kristen församling. Något att tänka på:

1. Harmoni – samförstånd och ett gemensamt mål;

2. Sympati- medkänsla med och gensvar på medmänniskors behov.

3. Kärlek – de troendes gemenskap är som förhållandet mellan syskon;

4. Ömsinthetomtänksam känslighet inför varandra och glädjas åt varandras framsteg.

En gemenskap där allt detta finns har goda förutsättningar att hjälpa troende att tjäna Herren med gott resultat.

Nu är det ju så i samhället att allt detta uppräknade här ovan inte alltid existerar, men det gjorde det säkert på Petrus tid.

I den första församlingen som bildades fanns det säkert dessa förutsättningar och goda vilja att tjäna Herren på ett osjälviskt sätt.

Att bara vara i Herrens vilja utan beräknande och själviskhet är nog tyvärr svårt idag. Att tjäna den ensamme, utstötte, sorgsne, utblottade… Svårigheter finns att se den svage, även den som är kristen idag kan gömma sig bakom sin kristna mask.

Vi behöver komma tillbaka till den apostoliska tiden. Vi behöver titta på Jesu osjälviska kärlek och vad som hände i form av under och tecken/mirakel. Jesus satte aldrig upp en självsäker attityd, han tjänade, han gjorde vad Gud sade åt honom. Det är vår uppgift i dag som kristna att tjäna vår Gud och vår nästa. I Kärlek. AMEN.

*Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.*  Joh 13:35

Att berätta om Petrus / Guds ord..

jesus.jpg

1 Petrus brev skrevs alldeles i början av kejsar Neros grymma förföljelse av de kristna. Detta brev (2 Petr) skrevs två eller tre år senare (mellan år 66-68), när en massiv förföljelse pågick.

Det första brevet var en uppmuntran till troende att uthärda lidande, men 2 Petrus brev handlar om interna problem i församlingen, särskilt falska lärares påverkan som orsakade tvivel och avfall.

Petrus går till angrepp mot villolärorna genom att avslöja de onda motiv som ligger bakom dem och genom att lyfta fram sanningen i den kristna tron. Bibelns auktoritet, trons överlägsenhet och vissheten om Jesu återkomst.

Petrus skriver om hur han själv hörde Guds röst säga: “Detta är min högt älskade Son, han är min stora glädje.”

Hånfulla människor i den yttersta tiden kommer att påstå att Jesus aldrig kommer tillbaka. Petrus tillbakavisar dem med att Gud är herre över tiden. Den “yttersta tiden” är tiden mellan Jesu första och andra ankomst, alltså både den tid Petrus levde i och vår tid. Det är vår uppgift att göra det Gud har kallat oss till och tro att han kommer tillbaka, precis om han har lovat.

Jag rekommenderar er att läsa 1 och 2 Petrus brev….

Att berätta om Petrus

 

Petrus blev den erkände ledaren bland lärjungarna och en av de tre närmast Jesus

Petrus var den förste och mest betydande av dem som gav röst åt det glada budskapet både på pingstdagen och därefter

Petrus kände troligen Markus och gav denne information och underlag för Markus evangelium

Petrus skrev två av Nya Testamentets brev

Vad hade Petrus för svaga sidor och vad gjorde han för misstag?

* Han talade först och tänkte sedan; han var häftig och impulsiv

* Under rättegången mot Jesus förnekade han tre gånger att han kände honom

*Fick det senare svårt att erkänna icke-judar som jämbördiga kristna.

Vad kan vi lära av hans liv? *** Entusiasm måste ha sin grund i tro och kunskap för att inte komma till korta.

Guds trofasthet kan kompensera vår svekfullhet

Det är bättre att vara lärjunge och misslyckas än att misslyckas med att bli lärjunge.

/Jag vill vara Jesu lärjunge, och jag är inte perfekt, men jag arbetar dagligen på att bli den som Jesus vill att jag ska vara./Maria

 

Att berätta om Petrus

dsc00218.JPG

Det första Jesus sa till Petrus var: “Följ mig.” (Mark 1:17)

Det sista han sa var samma ord, men med lite annan betoning: “Följ du mig!” (Joh 21:22)

Petrus gick i Jesu fotspår varje steg av vägen mellan dessa båda uppmaningar, även om han råkade “snubbla” då och då.

När Jesus kom in i Petrus liv förvandlades denne från en enkel fiskare till en person med helt nya mål och ideal. Men han var sannerligen inte perfekt och han slutade aldrig att vara Simon Petrus. Man kan undra vad det var Jesus såg i Simon, eftersom han gav honom namnet Petrus (klippan, sten). Den impulsive och häftige Petrus påminde verkligen inte om en stadig klippa.

Men när Jesus valde sina efterföljare sökte han inte perfekta modeller, utan han sökte män. han valde människor som kunde förvandlas av hans kärlek och sändas ut i världen och berätta att vem som helst dög till lärjunge, även den som då och då misslyckades.

Vi är inte perfekta någon av oss, men Jesus hjälper oss att bli värdiga hans namn.

Man kan undra vad det är Jesus ser hos oss, i oss, när han kallar oss att följa honom……………..

Att berätta om Petrus/ Närmare Jesus

dsc00031.JPG

Petrus varnar i sina brev för människors löje över den kristne. Han uppmanar oss att lära känna Jesus mer och mer. Och därför tar jag med ett bibelställe där han uppmanar oss att växa.

*Väx i stället till i andlig styrka och lär känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus mer och mer. Honom tillhör all ära, både nu och i evighet.* 2 Petr 3:18

Om att förvränga Skriften och om varför Jesus dröjer med att komma tillbaka säger han så här:

*Och kom ihåg varför han dröjer. Det är för att människorna ska få möjlighet att bli frälsta. Vår kloke och älskade bror Paulus har talat om samma saker i många av sina brev.

En del av hans utläggningar är inte lätta att förstå. och det finns alltid människor som i sin okunnighet förvränger dem precis som de gör med andra delar av Skriften, och följden blir en katastrof för dem. De går mot sin undergång.* / 2 Petr 15,16


Var vi än befinner oss på vår resa med Gud så kommer vi alltid att på något sätt att bli angripna av människor som inte delar vår tro. Vi bör nyttja varje dag att komma närmare Jesus och hans ord till oss.

Att berätta om Petrus /aposteln

dsc00290.JPG

Aposteln Petrus var en apostel som skrivit två böcker i Bibeln. Petrus ville ge uppmuntran till lidande trossyskon, och han skrev i första hand till judiska kristna som skingrats på grund av förföljelse.

Petrus befann sig troligen i Rom när den grymma förföljelsen under kejsar Nero påbörjades. (Petrus blev senare avrättad under denna period). Över hela det romerska riket blev de troende torterade och dödade för sin tros skull. Församlingen i Jerusalem skingrades och medlemmarna blev utspridda över hela medelhavsområdet.

***Nyckelvers: “Prövningar måste komma för att sätta er på prov och visa om er tro är tillräckligt stark och äkta.”***

Namnet Petrus betyder sten. Jesus gav honom namnet Petrus. Församlingen som ett andligt hus, byggt av levande stenar på grunden Jesus Kristus ( 2:5-9), är en av de bilder Jesus använder. Jesus uppmanar också Petrus i detta sammanhang att sörja för församlingen så som herden beskyddar sin jord (2:25, 5:2,4)

Prövningar, ja prövningar måste alla kristna genomgå. Även den icketroende lider under prövningar, men det tycks som om den kristne lider mer av sina prövningar, pga att man prövas i sin tro. Man håller ut under sina prövningar, man ger inte upp, man har en tro på en stark Gud.

Den som lider för Kristi skull blir delaktig i hans eget lidande. Under lidandet ska vi minnas att Jesus Kristus både är vårt hopp om befrielse och vårt föredöme i att trofast uthärda svårigheterna.