Archives

Kommentar: EU-valet står mellan fred och krig – inte vänster eller höger

EU-VALET 2024 

Maria: -HUR länge har vi hört om KRIG och FRED? Det handlar om det hela tiden och nu går det väl för långt, d v s det är långdraget på alla fronter, och människor bestämmer vilket det skall bli och det handlar om vapen, DYRA VAPEN och människoliv, men pengarna är viktigast. Det är illa i världen nu och de verkar ha bråttom nu att rusta färdigt inför slutet som kommer framöver. MEN ekonomierna och katastroferna kommer, det är solklart. Pandemi nr 2 skall ju komma snart också! Det skall till lite nya pengar i oklar valuta och mera… det tar väl något år eller så… Tiden är ganska kort så vi får be och vi får leva lite till, GUD vet ju exakt datum för ALLA HÄNDELSERNA FRAMÖVER.

KOMMENTAR

EU-VALET 2024 

Jenny Piper 

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto har helt rätt när han säger att det stundande EU-valet blir ett val mellan fredsvänliga och krigsvänliga sidor snarare än mellan det traditionella vänster och höger. Dessvärre stödjer samtliga svenska riksdagspartier den galna politiska väg som stakats ut åt oss av Bryssel och Washington.

PUBLICERAD 16 MAJ 2024

 – AV JENNY PIPER

Foto: Diliff/CC BY-SA 3.0

Jenny Piper menar att väljarna noga bör fundera över vilket parti som ska få deras röst i valet till EU-parlamentet.

Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto konstaterade vid en podiumdiskussion i Budapest nyligen att nästa månads val till Europaparlamentet kommer att vara ett val mellan fredsvänliga och krigsvänliga sidor snarare än det traditionella vänster och höger.

Tidigare kunde vi säga att det finns människor från vissa samhällsskikt, som soldater, som använder sitt sunda förnuft och är medvetna om att allt kommer med en konsekvens. Tyvärr har vi varit tvungna att släppa den här illusionen nu när förutom Europeiska unionen, även Nato glider in i förberedelserna för krig som nu praktiskt taget kan betraktas som galenskap. Vi pratar i dag inte om dagisbarn eller extremister som aldrig kommer i närheten av att ha makt och som har tappat förståndet, utan valda ledare med beslutsfattande makt i det europeiska politiska livet som anses seriösa samt inte nämner användningen av kärnvapen som ett smutsigt ord, utan snarare ett ‘möjligt scenario’.

Nato hade tidigare beslutat att man inte var part i kriget i Ukraina och att allt möjligt måste göras för att förhindra en direkt konfrontation med Ryssland eftersom det skulle leda till ett världskrig. Så vi drog den här röda linjen … och nu har vi börjat radera den eftersom Nato vill intensifiera sin samordning av vapenleveranser och utbildning av ukrainska trupper samt planerar att godkänna ett stödpaket till Kiev om 100 miljarder euro.

Den ungerska regeringen vill inte bidraga till denna plan på något sätt och ungerska soldater ska vara befriade från att delta i ett sådant uppdrag för att undvika att något liknande scenario inträffar på Ungerns territorium. Vi kommer se till att ungerska skattebetalares pengar inte kommer användas för uppdraget.

Den här konflikten kan inte lösas på slagfältet och fortsatta vapenleveranser förlänger bara striderna. Ett gynnsamt resultat i valet i juni skulle räcka långt till att skapa ett effektivt motstånd mot Natos förslag, eftersom det skulle kunna användas för att visa i Bryssel att det ungerska folket inte vill ha något av detta“.

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto. Foto: EU2017EE Estonian Presidency/CC BY 2.0

Szijjarto har rätt i det han säger och detta är något som alla som ska rösta i EU-valet bör ha i åtanke innan man avlägger sin röst, eftersom samtliga våra riksdagspartier stödjer denna galna politiska väg som stakats ut åt oss av Bryssel och Washington. Det kvittar för dessa välavlönade vasaller hur högt priset blir som vi medborgare får betala och dessa krigshetsare struntar blankt i vilka konsekvenser det kommer få för de europeiska ländernas ekonomier eller hur det kommer påverka såväl trygghet som säkerhet för invånarna.

Man undrar varför inte fler inser detta simpla faktum – om inte annat för barnens skull som ska ta över efter oss och framförallt för att se till att Sverige håller sig utanför krig, men det tycks vara en svårknäckt nöt för den nordiska massindoktrinerade befolkningen som utan att tänka själva svalt de lögner de serverats dagligen av etablissemanget i två års tid. Skrämmande att se hur lättstyrda människor är och det bidrar stort till vårt fall.

Jenny Piper Alla Jenny Pipers artiklar finns på  jennypiper.blog.

MER I ÄMNET | EU-VALET 2024 

EU, SVERIGE, Ekonomi och mer

ECB miljarder till bankerna vill inte ha euron slovensk polis En annan sida av ESM gemensamma valutan valutaproblem ECB hotar Ungern mot Cypern Farages Europeiska centralbanken Goldman Sachs a bail-in digital euro Varför förstör EU

Varför förstör EU sin egen ekonomi?

https://www.vaken.se/varfor-forstor-eu-sin-egen-ekonomi/

2024-03-14

Det är dystert i Europa i dag. Europeiska ledare är fångade i en ”kamp eller flykt”-reaktion och bestämmer sig för om de ska springa och gömma sig eller skicka trupper till Ukraina för att bekämpa hotet från öst. Emmanuel Macrons och hans giftiga narcissistiska medbrottslingars existentiella terror i EU får dock vänta på en särskild artikel eftersom den här kommer att fokusera på den europeiska ekonomin.

Det har förbryllat många hur EU har hanterat sin ekonomi sedan kriget i Ukraina började. Sedan dess har euroområdets ekonomi drabbats av två tydliga chocker. Den tredje chocken, som kan vara den värsta, är på väg. De är alla direkta resultat av EU:s politik.

Den första chocken var ökningen av energipriserna (och tillgången på energi) till följd av sanktionerna mot Ryssland. Enbart denna chock har decimerat den europeiska industrins konkurrenskraft, och många stora företag i den viktigaste delen av förädlingskedjan, särskilt grundläggande och avancerad tillverkning, har antingen lagt ned sin verksamhet eller packat sina väskor och lämnat EU. Tusentals små (och mestadels familjeägda) företag, särskilt i Tyskland, är antingen redan konkursmässiga eller tekniskt konkursmässiga. Detta kommer att få allvarliga konsekvenser för ”servicedelen” av euroområdets ekonomier samt för statsfinanserna och förmågan att upprätthålla den europeiska välfärdsstaten.

Den andra chocken är den uppenbara och allomfattande regleringsmässiga och byråkratiska attacken från Bryssel på europeiska företag och hela sektorer i euroområdets ekonomier. Den regelbörda som åsamkas europeiska företag har anpassats till en sådan grad att många av dem knappt kan bedriva verksamhet längre. Tekniska knep och bisarra lagar används för att helt och hållet förstöra det europeiska jordbruket genom att göra jordbrukare bankrutta och för att förhindra investeringar i nya energiprojekt. Bilindustrin, som är en nyckelsektor i Europa, verkar också ha planerats för nedläggning och Bryssel planerar enligt uppgift att fördubbla kostnaderna för att äga och driva en bil under de närmaste åren. Jag skulle kunna fortsätta, men det är tydligt att dessa åtgärder kraftigt bidrar till energiprischocken från Rysslandssanktionerna.

Det är förbryllande för varje rationell människa varför EU har valt att öka effekten av sanktionerna genom att iscensätta en ytterligare förstörelse av de europeiska ekonomierna. Innan vi tar itu med detta uppenbara vansinne, låt oss titta in i framtiden och kolla in chock nummer tre som med största sannolikhet kommer att drabba Europa (och hela västvärlden) någon gång under de närmaste åren.

Den tredje chocken kommer att bli den ”externt framtvingade” devalveringen av euron och en massiv sänkning av den europeiska levnadsstandarden. För att förklara hur detta fungerar, låt oss använda USA som exempel. USA:s handelsunderskott 2022 var nästan en biljon dollar. Det betyder att varje amerikan fick saker till ett värde av 3 000 dollar från omvärlden som han inte behövde arbeta eller betala för. Dessutom trycker den amerikanska regeringen biljoner gratis dollar årligen för att hålla saker och ting igång, inklusive att hålla uppe levnadsstandarden. USA kan göra detta eftersom dollarn är världens reservvaluta och kan säljas i utbyte mot riktiga saker som en råvara. Omvärlden håller uppe USA:s levnadsstandard genom sin arbetskraft och sina råvaror, i princip gratis. Detta gäller även för Europa, eftersom euron i grund och botten är en försäljningspunkt för dollarn och Europa därför indirekt åtnjuter USA:s orimliga privilegium. Om västvärlden isoleras ordentligt och dollarn förlorar sin reservstatus kommer euron att gå under med den. Det är till och med möjligt att euron kan gå ner innan dollarn gör det, eftersom Europa inte kan trycka pengar i samma utsträckning som USA. Med andra ord, när det ”globala syd” – troligen i form av BRICS – lyckas avskärma sig från dollarn, kommer västvärlden att förlora alla gratisgrejer. För Europa kommer detta att innebära en krasch för euron och en sänkning av levnadsstandarden med kanske en tredjedel – eller mer.

Den tredje chocken är nästan oundviklig, särskilt om Ryssland vinner kriget i Ukraina på ett avgörande sätt. Nu måste man anta att människorna i Europeiska centralbanken och till och med vissa i Bryssel är medvetna om detta. Ett normalt svar på denna framtida chock skulle vara att stärka de europeiska ekonomierna med alla till buds stående medel – och därigenom minimera risken för ett regelrätt uppror från EU:s befolkningar. Men så är inte fallet. I stället fortsätter EU att förstöra sina egna ekonomier. Varför?

Den listiga ESG-planen för världsherravälde

Jag hade nyligen ”nöjet” att få en mycket detaljerad genomgång av det pågående ESG-initiativet från den demokratiskt icke-valda EU-kommissionen. Det kallas faktiskt ”European Sustainability Reporting Standards (ESRS) för företag som omfattas av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).” Det bara rullar av tungan.

Detta var en fyra timmar lång genomgång och den skrapade knappt på ytan av vad som verkligen pågår. De andra i briefingen var inriktade på de tekniska frågorna och vad företagen skulle behöva göra för att uppfylla kraven, men jag försökte fokusera på vad detta initiativ verkligen är och vad det säger om EU:s planerade framtid. Det är verkligen häpnadsväckande.

ESG-initiativet kan beskrivas som en mycket stor uppsättning krav som ställs på alla europeiska företag (utom de minsta – för tillfället) när det gäller två saker: Information och efterlevnad. Varje företag måste sätta upp ett nytt redovisningssystem som i stället för ekonomi kommer att hantera en stor mängd data relaterade till klimat, föroreningar, biologisk mångfald och sociala frågor – även om huvudfokus är koldioxidföroreningar. En betydande del är hårda data medan resten ”utvärderas”. Den byråkratiska börda som detta innebär är verkligen häpnadsväckande.

Compliance-delen är mycket intressant. Vid någon tidpunkt kommer företag att straffas för att de inte följer vissa standarder som fastställts av Europeiska kommissionen. Det är för närvarande inte helt klart vilka dessa normer kommer att vara eller hur de kommer att tillämpas – dvs. hur bristande efterlevnad kommer att bestraffas. Detta innebär att europeiska företag måste anpassa sig till kommande standarder och straff som kommer att fastställas senare.

Detta är med andra ord ett mycket detaljerat kontrollsystem för europeiska företag där EU-kommissionen i framtiden kan diktera vad den vill – och straffa för eventuella överträdelser på vilket sätt den vill. Bortsett från den vansinniga regelbördan kan detta initiativ bara ses som ett direkt övertagande av den operativa kontrollen över europeiska företag och därmed över den europeiska ekonomin.

Allt detta kommer med planerade milstolpar ungefär fram till 2030 då allt detta är tänkt att vara i drift. Två av milstolparna är minst sagt högintressanta. Den första är preliminärt planerad till 2026 och innebär att systemet utvidgas utanför Europa. År 2026 (eller kanske senare) kommer alla företag som säljer varor till Europa eller förser europeiska företag med råvaror eller delar att behöva följa vissa aspekter av detta system. Man kan bara anta att dessa krav kommer att öka med tiden.

Vid denna punkt i presentationen ställde jag ett par frågor:

A) Vad händer om europeiska företag, som har möjlighet till det, helt enkelt bestämmer sig för att packa ihop sina saker och lämna EU efter att ha sett över dessa standarder?

B) Exakt hur kommer Europeiska kommissionen att kunna genomdriva detta utanför Europeiska unionen? Skulle inte vissa kritiska företag eller länder helt enkelt besluta sig för att sluta handla med EU?

Killen som gjorde presentationen var mycket kunnig om systemet och dess implementering. Han förstod både detaljerna och helheten ganska bra. Han gick också all-in på vikten av att göra detta. Jag hyser inga som helst tvivel om att hans tänkande ligger i linje med tänkandet i Bryssel. Han besvarade dessa frågor på följande sätt:

Fråga A): Att lämna EU kommer inte att fungera eftersom det inte finns någon annan plats att ta vägen. Andra länder håller också på att utveckla dessa standarder, inklusive Kina och Indien, och detta kommer att bli globalt mycket snart. Att lämna EU kommer därför att vara meningslöst.

Fråga B): När EU fastställer efterlevnadskrav för att externa företag ska kunna göra affärer med europeiska företag kommer de alla att uppfylla dem. Vi kallar detta för ”Brysseleffekten”. När diktaten kommer från Bryssel kommer alla att följa dem, eftersom det är omöjligt att befinna sig i en situation där man inte kan göra affärer med EU.

Jag parafraserar en del av detta men inte allt. Med andra ord anser EU att det är så mäktigt att det kan diktera dessa standarder för världen, och att de som en följd av detta kommer att antas globalt – och så småningom fullt ut. Detta innebär också att EU förbereder sig för att ”isolera” dem som inte följer reglerna – och tvingar dem att följa reglerna på samma sätt som man tvingar europeiska företag att följa reglerna. BRICS-ländernas existens ingår inte i ekvationen, och inte heller i möjligheten till europeisk isolering.

Den finansiella dimensionen

Den andra milstolpen i planen är ännu mer intressant än den första. Det hänvisas upprepade gånger till ekonomiska konsekvenser vid bristande efterlevnad – och en eventuell ”finansialisering” av systemet. Dessa planer har uppenbarligen inte utvecklats fullt ut – eller så har de tillkännagivits och tillkännages ännu.

För det första verkar det uppenbart att EU planerar att göra räntan på företagslån (och kanske tillgänglighet) beroende av efterlevnaden. Om du följer reglerna fullt ut får du bättre ränta på dina lån än de som inte följer dem fullt ut. Detta innebär en framtida rättslig ram för det europeiska finansiella systemet, där EU kommer att diktera för bankerna vem de kan låna ut till och hur dyra dessa lån kommer att bli. Detta innebär också ett praktiskt taget regleringsövertagande av det europeiska finansiella systemet. Utlåning är vad bankerna gör, och om EU kontrollerar utlåningen kontrollerar EU de facto bankerna.

För det andra finns det en slags ”slutpunkt” definierad för planen runt 2030. Denna slutpunkt är helt klart ekonomisk till sin natur, men det är ännu inte klart vad den kommer att bli. Det finns dock spekulationer. Den mest försiktiga spekulationen är att systemet då kommer att genomdrivas genom direkta ekonomiska sanktioner för företag. Det finns också en bredare spekulation om att systemet kommer att utvecklas till ett ”kvotsystem” – främst baserat på kol. Därefter kommer denna kvotstruktur att resultera i ”gröna obligationer” som företag kan emittera om de uppfyller kraven.

Även om den finansiella slutpunkten är oklar verkar det troligt att EU:s ESG-system är avsett att göra två saker:

Ta full kontroll över EU:s ekonomi ända ner på företagsnivå, inklusive operativa beslut på alla nivåer i företaget. Detta mål åtföljs av den uppenbara förföljelsen och elimineringen av företag och sektorer som nu antingen är för små för att kontrolleras på det sättet, eller för oberoende till sin natur. Detta gäller små företag i Europa, som sannolikt kommer att svältas ut med tekniska och rättsliga medel och sedan tas över av storföretagen – och sektorer som jordbruket, där jordbrukarna är för små och envisa för att kontrolleras. Jordbruket är en alltför viktig grund för samhället för att lämnas utanför EU:s kontroll – och denna kontroll kommer att genomföras genom att flytta hela sektorn till storföretagen, genom att försätta jordbrukarna i konkurs genom regleringsåtgärder och kostnadsökningar.

Tillhandahålla en finansiell ram för den framtida organisationen av den europeiska ekonomin, och därefter för det europeiska samhället. Det är troligt att planen är att använda koldioxid och koldioxidkvoter som en bas för säkerheter, på vilka företag, banker och Europeiska centralbanken kan emittera ”rena och nya” skulder, utan att belastas av gammaldags säkerhetskrav. Det kommer med största sannolikhet att ses som en ”ren brytning” med det gamla sättet att emittera skuldebrev.

Det som gör denna eventualitet sannolik är de nuvarande problem som EU står inför när det gäller skuld- och obligationsfrågor. För närvarande är allt och alla i EU, inklusive Bundesbank och Europeiska centralbanken, tekniskt sett bankrutta efter att ha förfalskat EU:s ekonomi sedan kraschen 2008 genom nollräntepolitiken och den oändliga emissionen av skuldebrev (ofta denominerade i dollar). Dessutom har Europeiska kommissionen inte möjlighet att emittera obligationer på hela EU:s vägnar. Denna mekanism måste därför inrättas, och det snabbt. Om det inte görs befarar kommissionen att den kommer att förlora kontrollen över den finansiella situationen i Europa, vilket leder till att EU splittras. Det krävs därför en stelbent och enhetlig kontrollmekanism för ekonomin som ger en mekanism för nya skulder.

Det är troligt att kommissionen kommer att börja utfärda euroobligationer innan detta system är klart, eftersom trycket är stort. Tidsramen för systemet är dock mycket kort. Allt detta ska vara klart på 6 år.

Det verkar också troligt att kommissionen hoppas att denna nya finansiella arkitektur kommer att bli global, med EU i centrum. Planen att genomdriva ESG-systemet utanför Europa kan innebära den typen av tänkande. Bryssel är inte känt för att vara ödmjukt när man gör upp planer som förutsätter EU:s makt och ofelbarhet.

Så, om den motsägelsen…

De viktigaste frågorna som ställdes i början av denna artikel var varför EU ytterligare saboterar den europeiska ekonomin, som redan är under extrem press från sanktionerna mot Ryssland – och varför EU inte förbereder sig för den troliga kraschen i levnadsstandarden i Europa till följd av förlusten av dollarns reservstatus.

Jag anser att det finns två svar på dessa frågor. Det första svaret är att det pågående sabotaget av EU:s ekonomi och det tillhörande ESG-initiativet är en del av en plan som inte kan ändras, oavsett hur situationen ser ut. Det andra svaret är att Europeiska kommissionen anser att denna plan kommer att vara tillräcklig för att rädda dem från undergång.

Låt oss ta ett steg tillbaka och titta på vad som har hänt i Europa (och hela västvärlden) under de senaste decennierna. Låt oss se på det ur EU-elitens synvinkel. Under de senaste årtiondena har en social revolution genomförts i Europa uppifrån och ner. Den har lyckats förändra den europeiska befolkningens värderingar och uppfattningar på ett radikalt sätt. Logik och förnuft har övergivits, liksom kompetens och kritiskt tänkande. Normaliseringen av det bisarra är sådan att de flesta vanliga människor accepterar nästan vad som helst från sina regeringar – och från andra människor. Män som använder damtoaletter är normalt; Att pedofiler styr skolsystemet är acceptabelt. Könsstympning av barn är en fråga om rättvisa. Försummelse av barn är nu vetenskaplig uppfostran; Och statliga mandat om vem du anställer för ditt eget företag är vettiga. Till och med en grupp ”kapitalister” som tittar på en presentation om hur EU-kommissionen tänker ta kontroll över deras företag ser det som normalt.

Hela poängen med denna revolution var att rikta in sig på verkligheten och förvränga den tillräckligt för att göra vad som helst acceptabelt. Detta mål har nu till största delen uppnåtts. Vi såg det under Covid-19-operationen där europeiska befolkningar visade sin foglighet och acceptans av alla order uppifrån. Det europeiska folket visade där att de är redo för nästa steg – och nästa steg är verkligen över dem.

Nästa steg kräver denna obetingade acceptans för att fungera, och nu är det europeiska folket redo. Det måste genomföras nu, på grund av den fruktansvärda ekonomiska och politiska situationen i Europa. Tidtabellen har flyttats fram och EU har bråttom. Nästa steg är vad de gamla revolutionärerna kallade att ”lägga beslag på produktionsmedlen” – förutom att det inte kommer att vara proletariatet som gör det. Det kommer att vara eliten. Det har redan börjat, vilket vi kan se av alla konkurser och jordbrukarnas protester. Den viktigaste mekanismen för detta är dock ESG-systemet. Det kommer att ge kontroll och konsolidering – och senare ett nytt centralt planerat finansiellt system.

EU genomför detta nu eftersom de känner att de inte har något val. En lösning som inte innebär att EU:s ekonomier hamnar under absolut kontroll är utesluten, eftersom alla andra lösningar riskerar att leda till att EU splittras och att de förlorar kontrollen. Detta är den enda lösningen – och den måste genomföras nu. Även om det gör saker och ting värre ”på kort sikt” så måste det göras nu.

När det gäller kometen ”inga fler gratisluncher” på väg mot EU (den tredje chocken ovan) tror jag att Bryssel verkligen tror att denna lösning inte bara kommer att rädda dem – utan också återupprätta Europas status och finansiella hegemoni i världen. De är att vara optimistisk.

Några blygsamma råd

Det är lätt att se på vad som händer i Europa ekonomiskt som panik och/eller ekonomiska åtgärder från regeringarnas sida som orsakats av de misslyckade sanktionerna. Jag anser att den uppfattningen är felaktig. Jag tror att detta är både planerat och mycket allvarligare än vad folk inser. Folk kommer sannolikt att se ESG-systemet som bara ”formalisering av miljöregler” eller något liknande – men det är så mycket mer. Dess ondskefulla natur är uppenbar för var och en som är vid sina sinnens fulla bruk och som undersöker den.

Jag vet att ingen kommer att ta mina råd på allvar. Jag är trots allt bara en snubbe som skriver saker på Substack. Men jag har några råd i alla fall:

  • Om du äger ett företag i EU och har möjlighet att flytta ut det bör du göra det så snart du kan. Flytta den inte till USA – flytta den någon annanstans (t.ex. till Ryssland min anm). Leta efter nya marknader och glöm att Europa finns.
  • Om du är en BRICS-ledare, var mycket försiktig när EU börjar kräva efterlevnad från dina företag. EU:s ESG-system är en farsot som du inte vill ska infektera ditt land. Du bör till och med överväga lagar som direkt gör det olagligt för företag i ditt land att följa det.

Europa har nu blivit så vansinnigt, och så giftigt, att det borde sättas i både social och ekonomisk karantän. Du kan också se det som ett råd om du vill.

Gaius Baltar

Originaltext: anthropocene.liveVarför förstör EU sin egen ekonomi?

Digital valuta? Vart är det bäst att ‘fly’ till? HERREN visar vägen i allt. Bibeln. D Trump m m

Lyssna 9 minuter på var det kan vara bäst att bo/fly i WW3? -Currency/valuta, och CBDC:s world. Det kommer att bli svårt framöver?

Se detta också:

Vi vet absolut inte vart det lutar ännu, men oron i Europa är nog stor nu. WW3? skojar jag? Nej, det kan smälla rejält. Visar denna video om just pengar. — —- och du får tycka till som du vill.

HERREN ÄR MED DEN TROENDE och HAN VISAR OSS VÄGEN. VÄGEN MED HONOM! AMEN.

2 Sam 22:31Guds väg är fullkomlig, Herrens ord är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom.
Matt 22:16
De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika.
Mark 12:14
De kom till honom och sade: “Mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala?”
Luk 20:21
De frågade honom: “Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon utan lär ut sanningen om Guds väg.
Apg 18:26
Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom, tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom.

När ett land går sönder! Sweden,Schweden, Sverige, hur blev det så.. /Vaken.se

När ett land kraschar. Bild från Vaken.se SE ARTIKEL I LÄNKEN HÄR NEDAN

Det finns en artikel på Vaken.se som heter så och den artikeln kan ni läsa tycker jag, och många fler. Länk finns här. Det är en början på väldig nöd i detta landet, och över världen och det borde inte ha fått ske vissa saker här. Vi är dumma om vi blundar för världsläget och vi är dumma om vi blundar om varför det skjuts så mycket och hur och varför man dödar människor. Detta är bara början på kommande scenarier.

I artikeln får du en mycket bra redogörelse för sakernas gång och hur man vanskött ett land till att bli
till en sorg. Det är inte alls acceptabelt det som händer och det kommer inte att sluta väl. Det kommer nya lagar som skall ‘stoppa’ det hemska men det kommer att göra människor till fångar på ena eller andra sättet.
NWO och FN m m, är de som kommer att styra framöver, så plugga på ordentligt om VAR i tiden vi är NU! och om VAD som kommer. Det kan du nog lista ut.

NWO är stort och man har redan ropat ut FN som kommande Världs-styre, och vi lever i tidernas slut, enligt bibeln, som berättar om allt det som sker och kommer framöver. Läs artikeln.

ARTIKEL: https://www.vaken.se/nar-ett-land-gar-sonder/

/Maria

Inbördeskrig i Sverige..Integrering i Sverige, URSÄKTA svordom från video nr 2!

Sverige och Västeuropa integreras i arabvärlden!Integration åt fel håll – vi integreras i arabvärlden!

Filmen börjar i Paris och slutar i Sverige. Jag (Per Ström) läser en veckotidning från 1957, där det framgår vilken påverkan den utomeuropeiska invandringen hade på Frankrike på den tiden. Då användes ordet araber, idag säger vi muslimer. Vad har hänt sedan dess, och vad händer nu? Det här är en film om islamisering, då och nu, ute i Europa och i Sverige. Jag diskuterar politiska handlingar, skuldbördans placering och resulterande effekt på samhällena.

HUR SER DET UT I SVERIGE IDAG? -Jag, Maria, har ingen politisk hemvist eller tillhörighet, inte alls, men jag kan tycka. GUD satte gränser en gång för alla länder…. MEN de är borta nu. KOMMANDE Sharialagar i SVERIGE!

NY COVIDVARIANT, ERIS, PÅ G! SKRÄMSEL o DÖD!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eJBL1l/covidvarianten-eris-bekraftas-i-sverige SE VIDEO!

En ny variant av covid-19 sprider sig över världen.

Enligt WHO kan varianten Eris komma att bli dominerande globalt.

Nu bekräftar Folkhälsomyndigheten att den även finns i Sverige.

De första upptäckterna av EG.5 som även går under namnet Eris rapporterades in till WHO i mitten på februari tidigare i år. I juli tog WHO beslutet att övervaka den nya varianten och dess spridning.

Kan dominera globalt

Globalt sett ser WHO en ”stadig ökning” av inrapporterade Eris-fall och tror att det finns en risk att den kan dominera i framtiden.

”Tackvare dess tillväxtfördelar och dess egenskaper att undvika immunförsvaret kan EG.5 orsaka en ökning av fall och bli dominerande i en del länder eller till och med globalt”, skriver WHO.

Den svenska Folkhälsomyndigheten menar även att modeller från bland annat Storbritannien tyder på att varianten har en ”tillväxtfördel” mot andra liknande cirkulerande varianter.

Symptomen ska dock inte skilja från tidigare varianter. Vanliga symptom är rinnande näsa, feber, hosta och halsont.

Eris som är en subvariant av omikron har nu blivit den vanligaste varianten av covidfall i USA. Totalt står den för 17 procent av landets covidfall, enligt CNN.

I Storbritannien är Eris den nästvanligaste varianten av covid-19 just nu och står för runt en sjundedel av alla inrapporterade fall, det rapporterar BBC.

WHO:s statistik från den senaste veckan visar dock att en majoritet av de undersökta fallen har upptäckts i Kina. Av de 51 länder som skickat in fall av Eris står Kina för lite mer än 30 procent, därefter kommer USA med 18,4 procent av de inrapporterade fallen.

Bekräftad i Sverige

I ett mejl till Aftonbladet bekräftar Folkhälsomyndigheten att Eris nu även finns i Sverige.

”Covid-19-varianten EG.5 (som är en XBB.1.5 –liknade variant) med undergrupper finns i Sverige”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Under veckorna 27–30 har Eris utgjort runt 13 procent av de varianter som finns i omlopp i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten är det en liknande förekomst som andra länder i Europa har rapporterat in.

__________________________________ Är ni rädda nu?__________________________________

Det man bör vara rädd för är att människor blir rädda och det blir en väldans turbulens i samhället igen! Tvånget att vaxxa sig kommer inte med en gång , många måste väl dö först, detta kommer att utvecklas till större saker framöver. DET är PLANEN från FN, WHO, WEF, EU, AGENDA 2030, m fl. Läs mer i kategorierna här till höger på min sida.

EUROPA? Försvarslöst framöver? Tanke…det finns olika slags krig

https://www.vaken.se/europa-star-forsvarslost/

civila som Ukrainas militär ukrainska militärens krigsbrott Greenwald Rysslands förstörelse Oroa er inte för pengarna Nato-länder krigsmateriel gemensamt vapenköp vapenpaket till Ukraina

Europa står försvarslöst (?)

2023-07-27

Maria: LÄS DETTA och SE VAD som sker nu och VAR vi kan tänkas stå, tänk till om Bibelorden också, om de sista tiderna. Bibeln talar om mycket svåra saker i sluttiderna, och ett 10-års-krig är inte tänkbart m m. Johannes Uppenbarelsebok är SVAR PÅ ALLA FRÅGOR.

Massmedia i väst propsar på att Ryssland måste falla. Svaret är mer vapen och mer pengar. Om inte Putin faller och Ryssland slås i bitar så kommer den onda Ryssen säkerligen att ta över hela Europa. Därmed pumpar västvärlden och Europa in alla tänkbara vapen och utrustning in i krigszonen. Att västvärlden skulle lyckats att krossa Ryssland, utan att tvinga fram ett fullskaligt världskrig verkar vara en overklig utopi som många människor hoppas på. Så länge den västerländska ”fria” propagandan påstår att det är möjligt så spelar det ingen roll hur overklig den idén är. Att prata om möjlighet till vapenvila och en fredlig uppgörelse verkar helt omöjligt. Ingen ide att ens försöka, anser man.

Bristen på soldater gör att både Ryssland och Ukraina tar in stora mängder legoknektar. Snart har vi en situation där Ukrainas vapen, soldater och utrustning helt är beroende på utländska aktörer. Man betalar enligt flera källor runt 10000-20000 kr per dag för en legosoldat. Många av dessa göms i statistiken och kan lätt kallas för frivilliga utländska soldater.

Det är för många människor tydligt att västvärldens militär-indistruella komplex de fakto inte representerar någon demokratisk ideal eller respekterar mänskliga rättigheter. De flesta har dock inte så stor erfarenhet av hur det är att leva i Ryssland. Det kan därför vara lätt att luras in i den Ryska propagandan och tro att det handlar om ett krig mellan det goda och det onda. Att leta efter hjältar och frälsare i svåra tiden är att vanligt fenomen. I likhet med Trump så har Putin en flytande romantisk retorik om onda dolda krafter som de vill bekämpa, men samtidigt så implementerar de båda agendan troget. Någonting vi kunde se under plandemin då båda pushade för vaccinering.

Själv har jag flera gånger argumenterat för idén att Putin och västvärldens ledare samarbetar i ett försök att bryta ned och kontrollera hela världen. Även om man tror att de har vissa meningsskiljaktigheter så ser jag inte att de centrala frågorna skiljer sig åt. Kanske är det ett gäng olika ”maffia-bossar” som tävlar om att ha störst territorium, men att de skulle vilja sin egen eller någon annans befolknings väl i tanken är enligt mig mycket långsökt.

Så vad är då det större målet med kriget i Ukraina? Om det nu endast är ett skådespel för gallerierna? Vi kan ju se på hur kriget påverkar olika faktorer. Först och främst så har många påpekat hur passande det är att kriget startades upp i en tid då allt fler började uppmärksamma de otroliga skadorna som det vårdslösa experiementen med mrna-vaccin har skapat. Sedan kan vi även se vikten i att kontrollera Ukrania, inte för att de ligger på gränsen till Ryssland, utan för att det är en potent militär utpost mitt i Europa. Vi ser även att Ukraina har mycket gynnsamma förutsättningar för att producera spannmål, någonting som västvärlden länge har försökt att lägga vantarna på. Även mineraler och andra naturresurser är eftersökta. Nu är deras restriktiva politik runt utländska investerare långt bortglömd och ett ohämmat uppköp av naturresurser sker på världsmarknaden.

Att se en framtida militärstat dit eliten bosätter sig i lyxiga bunkrar vid kusten och inväntar armageddon kanske inte är så långsökt. Vi ser även hur både Ryssland och Europa inför mer och mer censur och hårdare kontroll av den egna befolkningen. Lagar läggs till och grundlagar ändras. Ett kallt krig är en fantastisk möjlighet att skapa en lydig befolkning.

Det som jag dock tycker mig se är att Ukrainakriget används för att suga ut Europas befolkning. Vi ser det nu genom att priser skuter i höjden och kan försvara en nedgång av ekonomin och sämre levnadsförhållanden. Pengar som borde gå till skola och sjukvård flyttas istället till militärbudgeten eller skänks bort till Ukraina. Det som sedan verkar ske är att dessa vapen värda miljarder och åter miljarder bombas sönder i en otrolig hastighet. Detta sker i sådan hastighet att även om Bofors får ordrar att fylla på vapenförråden så hinner de inte producera nytt i önskat tempo. Det som slutligen kommer att stoppa kriget är att det inte kommer att finnas några vapen kvar alls på någon sida.

Min gissning är att detta är vad som eliten försöker att genomföra. Att avväpna både Europa och Ryssland. Inte för att undvika krig då kriget endast är en rökridå. När tiden är redo och man trycker på den röda knappen. Då kraschar bankerna och alla våra egendomar blir beslagtagna av eliten. Då blir alla suveräna länder barskrapade och måste godkänna den nya centrala digitala valutan med tillhörande qr-koder. Många kommer inte gilla det. Hela länder kan motsätta sig maktelitens tyranniska diktat. Då är det viktigt att det inte ska gå för något land att försvara sig. Oavsett vilka som får makten så finns det varken pengar eller vapen att motsätta sig de legosoldater som kommer för att implementera agendan. Troligen inflygna från Ukraina.

Mikael Cromsjö
Vaken.se

/Maria: ja detta är ytterligare tankar om sluttiderna och jag vet att de som läser här, de vet hur smutsiga spel som spelas nu, med människor som far illa och alla de som i snar kommande tid kommer att lida svårt, BIBELN BERÄTTAR MER än Privatpersoner som inte tror på Guds ord. –MEN SOM KRISTEN TROENDE SÅ TROR VI PÅ GUDS ORD och HAN TAR OSS IGENOM SLUTTIDERNA.

FN som Världsregering/ Se och läs!! Dela

https://www.vaken.se/vagen-mot-agenda-2030/

Det pågår en desperat kamp för att implementera FN som världsregering.

NU ÄR VI SNABBT INNE I VAD MAN BESTÄMT SEDAN LÄNGE!! NU ÄR DET DAGS ATT FÖRSTÅ VAD SOM SKER! SE DENNA VIDEO I LÄNKEN OCH DELA ALLT VAD DU KAN!! Man MÅSTE Förstå detta NU!

Nu finns ingen återvändo och BIBELN BERÄTTAR OM DETTA!

JOHANNES UPPENBARELSEBOK KAP 13

SE och LÄS! https://www.vaken.se/fn-kraver-hardare-censur-ar-orolig-desinformation-underminerar-klimatskracken/

NWO och Agendan har FORMATS! SE ARTIKEL OVAN!

Igår talade FN:s generalsekreterare António Guterres om FN:s prioriteringar för 2023. Och han dundrade på som en domedagsprofet. Bokstavligen.

– År efter år har experter mätt hur nära mänskligheten är till midnatt – med andra ord: till självförstörelse, sade han.

2023 handlar det om ”den ryska invasionen av Ukraina, den skenande klimatkatastrofen, ökande kärnvapenhot som undergräver globala normer och institutioner”, fortsatte Guterres.

– Vi kommer uppmana till åtgärder från alla med inflytande på spridningen av miss- och desinformation på internet: regeringar, tillsynsmyndigheter, beslutsfattare, teknikföretag, media, civilsamhället. Stoppa hatet. Sätt upp kraftiga skyddsräcken. Var ansvarig för språk som orsakar skada, förklarade António Guterres.

EU visar vägen till ett motbjudande Europa

https://nyadagbladet.se/kronikor/eu-visar-vagen-till-ett-motbjudande-europa/

Skrämmande, men väntat. LÄS:

När Bryssels politruker talar om att man eftersträvar “demokrati” inbegriper detta dock inget ”demos”, det vill säga folkets talan. Listan med exempel på den totalitära utvecklingen av EU-projektet växer och är ytterst oroväckande.

PUBLICERAD 20 NOVEMBER 2022

 – AV DAN AHLMARK

EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen. (Foto: Manuel Lopez/CC BY-NC-SA 2.0)

Ett viktigt steg i utvecklingen av den nya världsordningens maktkoncentration är omvandlingen av Europas nationer. EU:s förändring till en federal stat, bestående av medlemsländer med mycket begränsad nationell suveränitet, är vid sidan av en ändrad attityd till överstatlighet i USA, en av de viktigaste komponenterna för att bryta huvudmotståndet mot en utveckling till världsstaten. Att FN:s majoritet består av halv- och heldiktaturer1 och att diktaturen Kina inte kommer att begränsa sin suveränitet syns möjligen kunna utgöra ett hinder för bildandet av en sådan. Vi vet dock inte vilka åtgärder och knep som kommer att användas för att realisera det önskade resultatet för den globala eliten. Kanske får vi bland annat åter se den politiska hänsynslöshet och likgiltighet gällande EU:s författning som tidigare skett vid behov, men nu med turbokraft.

Bland tidigare metoder kan nämnas hur nationers krav på folkomröstning beträffande ändring av deras författningar hanterades inom EU. Det gällde då förslaget 2004 att anta en europeisk konstitution. Efter att den europeiska konstitutionen fallit i två länders folkomröstningar redigerade EU om författningsförslaget något och förändrade ordningen gällande vissa punkter samt gjorde andra smärre, ofta symboliska, ändringar. 96 procent av förslagen förblev identiska med den just underkända konstitutionens och sedan lät man förslaget godtas av parlamenten såsom det så kallade Lissabonfördraget. Parlamentsledamöterna är ju (bland annat beroende på urval) betydligt mer positiva än folket till ökad integration inom EU.2

Vissa länder ville trots det ha en folkomröstning om Lissabonfördraget. När då exempelvis Irland röstade mot förslaget pressade man snabbt fram en ny folkomröstning som då godtog detta. Oppositionen, som i Irland var penningmässigt svag, var inför den andra omröstningen för fattig och utmattad och kunde därmed inte stå emot de stora resurserna som industrin och andra satte in. Bara dessa handlingar gjorde processen demokratiskt klart tvivelaktig. Att tro att EU:s konstitution och rättssystem kommer att hindra den globalistiska rörelsens makthunger och hänsynslöshet är därför naivt.

Omdaningen av Europa sker med hjälp av den nya professionella politikerklassen för vilken politik ses som en livskarriär. Det medför då att den egna karriären och ekonomiska hänsynen blir viktigare för den enskilde än för ideologin. De olika ländernas borgerliga och socialistiska partier har också under decennier hindrat medlemmar, som ej tror på bland annat politisk globalism, inom partierna från att nå en politisk plattform. Det har bidragit till att politikerna i mycket, exempelvis inom massinvandringen, kunnat kringgå befolkningarnas motstånd. Alternativa partier har dock vuxit fram men är fortfarande i minoritet bortsett från vissa mindre i främst östeuropeiska länder. I de bestämmande staterna Tyskland och Frankrike stöds vanligen den politiska federalismen.

Genom att budgetavgöranden och skattefrågor i det nya EU till stor del kommer att bli federala beslut har makten kraftigt förflyttats till Bryssel. De allra flesta avgöranden i ministerrådet och Europeiska Rådet kommer att ske genom majoritetsbeslut. När man sedan så småningom kommer att anpassa tyngden av olika nationers röstning till ländernas folkmängd kommer Tysklands och Frankrikes reella makt accentueras ytterligare. Dessa två länders ställning i Europa-parlamentet är redan stark och så länge olika länders alternativa partier inte hindrar dem styr de den europeiska politiken.

EU erbjuder en undermålig form av demokrati

Det finns ett antal svagheter avseende demokratin i EU. Bland dem kan nämnas den ej folkvalda kommissionens makt och roll, samt bristen på möjligheter för EU-parlamentsledamöter att föra fram egna förslag att behandlas. Representativ demokrati har alltid sina svagheter, men dessa förstärks snabbt i en organisation av EU:s typ. Ta länders möjlighet att ha en representant i EU-kommissionen. Regeringen sätter in en person, som kanske är okänd för de flesta svenskar, vilka heller inte valt henne/honom för det ämbetet. EU-kommissionens och därmed EU:s ledare är heller inte folkvald utan nomineras av ministerrådet och väljs av parlamentet. Ju mer indirekt demokratin är, desto sämre representerar den vanligen medborgarnas åsikter.

Svagheten är dock större än så. En stor beslutande församling som EU-parlamentet eliminerar också värdet av demokrati gällande i första hand mindre länder. Dessa väger där politiskt mycket lätt, vilket ger ett land som Sverige (2 procent av befolkningen) ringa inflytande.  Den politiska effekten är då att i stort sett alla avgöranden i viktiga frågor vanligen är sämre för Sverige och kanske avsevärt sämre (några troligen ytterst ogynnsamma) än beslut som formulerats självständigt i riksdagen. Det vi blir politiskt i praktiken, en tysk-fransk provins, medför ackumulerat sett stora skador för den upplevda välfärden i vårt land. Underkastelse under länder som inte är särskilt värda att efterliknas, skapar inget annat än missräkningar och fundamental besvikelse. Att ha gett upp vår beslutsmässiga autonomi var kort sagt ett oförnuft av historiska proportioner.

Bakgrunden till många av EU:s svagheter är också att organisationens representanter har en undermålig uppfattning om demokrati. Den antika grekiska uppfattningen om denna statsform, som sedan formade det traditionella västerländska demokratibegreppet, var att låta demos, det vill säga folket (i meningen de fria medborgarna), inneha kratos, med andra ord, makten. I EU godkänner ledningen och byråkraterna inte att folket, de röstande medborgarna i en medlemsstat, bestämmer. Såvida dessas beslut inte beaktar en rad villkor (tolkningar av regler) som de styrande ställer upp utan folkligt godkännande, ska folket inte få bestämma. Man eftersträvar alltså något helt fiktivt: En ”demokratia” utan ”demos”.3 Men det är en syn på demokrati som är oacceptabel.

Några drag i det nya totalitära Europa

Genom den gemensamma europeiska budgeteringen kommer EU:s prioriteringar att tränga igenom i alla länder där utrymme för självständiga beslut finns, men blir begränsat. Om då budgeten är ett huvudområde för nationell suveränitet, som nu uppgivits, är förlusten irreparabel. Genom den Europeiska Centralbanken kommer den europeiska penningpolitiken att ännu mer i detalj styra ländernas penningpolitik. Stater som Sverige utanför euro-zonen ger nu upp sitt motstånd och bland annat genom att användningen av kontanter fallit kraftigt i många länder har ytterligare makt koncentrerats i banksystemet. Kontantlöshet leder till stora möjligheter för att nå information och göra ingripanden mot individer. Kreditgivning till politiska motståndare kan begränsas, där det är möjligt, för alla ändamål inklusive kommersiella.4 Man önskar hindra tillväxt av alla typer, inte bara av nuvarande men också framtida potentiella opponenter.

EU:s majoritet kommer i framtiden snabbt att driva igenom åtgärder för att likforma Europa och på olika vis hindra alla nämnvärda oppositionsrörelser. Genom ny lagstiftning kommer många typer av opposition mot federalismen att försvåras och spridning av kritik via sociala eller konventionella medier har närmast omöjliggjorts. Sociala kreditsystem är troligt att införas i de flesta länder där politiskt icke önskvärt beteende identifieras, beskrivs och motverkas av det teknokratiska systemet.

Precis som skett i Sverige sedan början av femtiotalet påbörjades snabbt en indoktrinering av den europeiska befolkningen. Påverkan innebär i EU en radikal socialliberalism, mild socialism i socialdemokratisk tappning med ett starkt inslag av kulturmarxism, samt en dos av den nya förkunnelsen europeisk nationalism. Den sistnämnda är avsedd att vara en ersättning för medlemsstaternas olika uttryck av nationalistiskt tänkande. Kanalerna för påverkan är, precis som de varit i Sverige under trekvarts sekel, många. Förutom dagens sociala medier gäller det statliga och huvuddelen av privata traditionella medier: Skolan, högre undervisning, offentliga forskningsinstitutioner och allt stöd till forskning, hela kulturlivet inklusive det offentligas verksamheter som teatrar, balett, orkestrar, bibliotek, ländernas allmänna förvaltning (kommunal, regional och statlig) och dessas kontakter och kommunikation med befolkningarna, privata organisationer finansierade av det offentliga (NGO:s) samt ett flertal andra kanaler. Genom regleringar, administrativa beslut, besluten om inköp till stat och kommun och naturligtvis även olika anslag för skilda syften till industrin kan sedan anhängare i denna sektor belönas och motståndare bestraffas. EU, som tidigare alltid varit förespråkare för fria marknader, börjar också ta allt mer planekonomiska initiativ i vissa sektorer.

Många typer av övervakning sker såsom omfattande kamerasystem, biometrisk ansiktsigenkänning, elektronisk avlyssning, statlig tillgång till kreditkortsdata och så vidare. Naturligtvis har lagstiftningen om vapen i privat ägo ändrats, så att ett minimum av sådana vapen tillåts. Det gäller även jägare, där ett lånesystem istället ordnats regionalt. Genom effekten av dessa samlade åtgärder tror man, att möjligheten för folkuppror har drastiskt minskat. Även om många Wilhelm Tell framträder, kommer människor inte att känna till dem och deras handlingar.

För de hårda insatserna mot oppositionsrörelser blir inledningsvis de olika nationella säkerhetsorganisationerna samordnade genom EU:s federala organ för inre säkerhet. Deras inriktning blir ändrad till att bara bevaka sina egna befolkningar och den möjliga oppositionen i landet. All underrättelsetjänst inriktad mot icke-EU stater sköts federalt, som också tar över bevakningen av alla gränser. Polisen i de olika länderna samordnas gällande utbildning och metoder, men kvarstår i stort under nationell kontroll och stöttas vid behov av den Europeiska polisbyrån Europol. Svårare ”brott” av politisk natur och gällande EU:s säkerhet handhas gemensamt av ländernas säkerhetstjänster och den federala säkerhetspolisen. Väsentliga motståndare, som kränkt lagar gällande brott just mot EU:s överhöghet, döms av en central domstol inriktad på politiska brott.

Vid större och kraftigare fysiskt motstånd, demonstrationer med mera kan den nationella polisen förstärkas, förutom av Europol även av European Gendarmerie Force, som har tung utrusning och är av halvmilitär karaktär. Ländernas nationella arméer kommer att sakta minska medan den gemensamma europeiska armén växer och tar över allt flera av deras uppgifter. Sannolikt omvandlas de förra så småningom till Nationalgarden liknande de amerikanska.

Det mesta omvandlas och makten fortsätter att centraliseras. EU visar verkligen vägen till ett nytt men motbjudande Europa, där riktiga individuella rättigheter kraftigt beskärs. Och det är bara ett första steg till nästa dröm som byråkraterna i Bryssel sympatiserar med: En totalitär världsregering.

Dan Ahlmark


Källor och referenser:

(1) Nya Dagbladet – FN har alltför många motbjudande medlemsstater

(2) Nya Dagbladet – Den politiska globalismen – Sveriges största samhällsfiende – del 2

(3) The American Mind – The Specter of “Fascism”

(4) Jämför svårigheterna för företag och länder att idag finansiera olje/gasbaserade projekt.

SORGLIGT, ELLER HUR? Hänsynslöshet.

Macron och N W O, och WEF m m. Joh Upp bok 13. NU är det dags! Nu blir det mycket värre!

https://nyadagbladet.se/utrikes/macron-vi-behover-en-enda-global-ordning/

Macron: ”Vi behöver en enda global ordning”

GLOBALISMENS FRAMFART 

PUBLICERAD 22 NOVEMBER 2022

 – AV REDAKTIONEN

Foto: © European Union 2022 – Source: EP/ CC-BY-4.0

Macron i EU-parlamentet i Strasbourg i januari.

Under det nyss genomförda APEC-mötet i Thailand deklarerade Frankrikes president Emmanuel Macron att världen behöver ”en enda global ordning” – med hänvisning till att detta ska skapa stabilitet och fred i världen.

Bakgrunden till Macrons uttalande är de spända relationerna mellan USA och Kina runt Taiwan och i Stillahavsområdet. Den franske presidenten valde att jämföra världen med en djungel där USA och Kina är de två stora elefanterna.

– Vi befinner oss i en djungel och har två stora elefanter som försöker bli mer och mer nervösa…Om de blir väldigt nervösa och börjar kriga kommer det att bli ett stort problem för resten av djungeln. Man behöver samarbeta med många andra djur: tigrar, apor och så vidare.

– Är du på USA:s eller Kinas sida? För nu anser många att det ska finnas två ordningar i världen. Detta är ett stort misstag – även för USA och Kina. Vi behöver en enda global ordning, förkunnade presidenten.

https://youtube.com/watch?v=2yUYOq2oyAY%3Ffeature%3Doembed

Macron hävdade vidare att en ”dynamisk balans” är den bästa lösningen så att världens länder ska slippa välja vilken av supermakterna de ska stödja.

– Vi tror inte på hegemoni, vi tror inte på konfrontation. Vi tror på stabilitet och samarbete. Att vara kreativa tillsammans och att leverera konkreta och positiva resultat för våra medborgare överallt, fortsatte han.

 

Maria: HEGEMONI = hegemonia, ledarskap) är den ledande ställning som en person, en organisation eller ett land kan ha, utan att ha fullständig makt.

Redaktionen
redaktionen@nyadagbladet.se

/Maria

Vad händer på ICA?? /Martin Stensö./Who run’s the world.. Agenda2030

Martin Stensö skriver följande och har gjort videon:

Mitt brev till IMY: Hej! När jag handlade på ICA i förrgår så upptäckte jag en kamera i betalterminalen som var riktad mot mitt ansikte. Kassörskan sa att det inte fanns en kamera. Jag ringde ICA kundtjänst igår som bekräftade att det fanns kameror i terminalerna men att dom inte användes. Jag frågade hur jag som kund kan vara säker på att så är fallet vilket ICA kundtjänst inte kunde svara på. När jag har efterforskat och pratat med personal som tidigare arbetat med detta betalsystem på ICA bank så bekräftar dom att ICA bank har tillgång till all hårdvara i betal/kortterminaler. Jag vill att IMY inleder ett ärende och utreder om ICA bank eller annan aktör utnyttjar denna möjlighet till insamling av biometrisk data utan kundens kännedom. Används kamerorna eller används dom inte? Om kamerorna inte används borde ni kräva att ICA/ICA bank monterar ur/tejpar för samtliga kameror . Om dom används borde ni kräva att ICA bank/ICA handlarna monterar upp skyltar om att transaktionstillfället filmar kund och länkar personens ansikte till personens betalkort. Det här är ett ärende som innefattar samtliga medborgare eller individer som vistas i Sverige. Detta gäller inte enbart ICAs betalterminaler utan näst intill alla terminaler i hela Sverige. Tacksam för skyndsam behandling och återkoppling. /Martin Stensö

Maria: ——————- Vad är så upprörande nu då?————————– Jo det kan du nog se och förstå. Samhället skall ju gå in i allt som Agenda2030 planerat. Därför skall ju Betalningsterminaler stå färdiga för att scanna och man skall vänja folket nu att stirra in kameran och ge av sin information genom sitt ansikte. NI VET väl HUR de gör i KINA och påbörjat göra i fler länder? SVERIGE är inget undantag i det som kommer. Den nya s k regeringen är fullt införstådd med detta och kommer inte att säga något slags nej.

AGENDA2030 /NWO, f d Great Reset! = är fullt klar i hemskheterna som skall möta oss inom en snar framtid, man är i full gång att utveckla det som skall komma:

Fullvaccinerade samhällen. Sociala poängsystem. Isolering av mänskligheten. Internetstyrning. Ingen rikedom. Inget ägande. Inga småföretag. Lydnad. Kontrollerad ekonomi. Smart cities. Inget manligt eller kvinnligt. Virtuell verklighet. Total övervakning. Göra alla till cyborgs. Artificiell intelligens. Syntetisk mat. Inga äldre.

DETTA ÄR AGENDA 2030!! 666 och vaccin? Ja MÄRKET som nämns i bibeln, att inte kunna köpa och sälja. (Enkelt uttryckt). Varför tror ni att allt verkar falla ihop nu då??? Jo för att ALLT SKALL ÄNDRAS!

HAR VI VERKLIGEN SVENSK MAT ATT ÄTA FRAMÖVER??? DET MEST ÄR JU IMPORT!! GÅ till ICA och undersök saken!! DET MESTA ÄR PROCESSAD MAT! VAD BETYDER DET? TILLVERKAD!!

/

/Maria

Nation? Beroende eller oberoende av EU m fl? -KÅVIDD

Så här på nationaldagen kan det vara på sin plats att belysa om och hur nationellt oberoende vi är i verkligheten. Utgångspunkten är dels vårt beroende av FN genom alla avtal genom vilka den svenska regeringen okritiskt överlåtit vår nationella beslutsrätt till denna skenbart internationella organisation, exempelvis genom Agenda 2030 och dussintals andra liknande avtal, dels, och i detta sammanhang främst, WHO:s roll i politiken där vi nu slaviskt följer alla diktat rörande pandemins hantering.

Sverige är medlemsland i WHO tillsammans med 192 andra länder och har förbundit sig att följa dess konstitution, som förbehåller organisationen rätten att ta samtliga övergripande beslut rörande hanteringen av Covid 19. Vi har bara att lyda alla beslut i hälsofrågor som dess styrelse fattar. I styrelsen sitter även Bill Gates – normalt förbehållet nationernas representanter – som dessutom utsett sig till representant för flera andra nationer. Gates motiverar detta med sin stora finansiering av verksamheten, dvs han har köpt sitt inflytande i en organisation som har rätten att fatta globalt gällande beslut i hälsofrågor. Det är i spåren av detta upplägg som vi nu får globala beslut som förbjuder verksamma mediciner mot Covid 19, som Ivermectin m.fl. Syftet är att kunna genomföra vaccinationer som allt fler experter förkastar som vansinniga, allt för att garantera de miljardvinster som vaccinbolagen genom GAVI ser fram emot genom nationella tvångsinsatser mot sina medborgare, exempelvis vaccinpass och andra exkluderande åtgärder för dem som vägrar underkasta sig Bill Gates.

Dessutom har organisationen inklusive Gates sett till att bevilja sig total juridisk immunitet och frihet från straffansvar. Detta i fullt medvetande om de tusentals, om inte miljontals, drabbade av vaccinationer som inte fått eller kommer att få avsedd funktion utan istället drabbas av död eller livslånga handikapp. Vi får se om den medborgarkommission som nu börjat arbeta genom Rainer Füellmich kommer att kunna väcka den opinion som behövs för att störta dessa tyranner. En belysande intervju med professorn och insidern i WHO Astrid Stückelberger diskuterar denna problematik och kan lyssnas på här via Pandemic News. För att undvika att den raderas återger jag här en sammanfattning på engelska från siten:

Dr. Astrid Stückelberger dropped some major bombshells during a recent interview that completely blew the lid on billionaire eugenicist Bill Gates, the corrupt World Health Organization (WHO), and other nefarious elements that all conspired together to perpetrate the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic on the world.

A scientist, writer and WHO insider, Dr. Stückelberger used to believe in the work of the United Nations arm until she started to see some serious red flags with the way it operates. Much like the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the WHO functions more like a private corporation than it does a public health agency, working to advance the interests of Big Pharma and other pro-vaccine forces like the Bill & Melinda Gates Foundation.

As a professor at the University of Applied Sciences in Switzerland as well as a lecturer within the Institute of Global Health of the Faculty of Medicine at the University of Geneva, Dr. Stückelberger is a credible source, by the way, whose insider information about the WHO is noteworthy.

In a nutshell, WHO member states, of which there 193, are bound by whatever rules and restrictions the WHO decides to impose in the name of “public health.” With the Chinese virus, the WHO pronounced all sorts of new requirements that the vast majority went along with, except for two: Iran and the United States under President Donald Trump.

Behind the scenes, Gates and his cohorts, along with GAVI, were steering the WuFlu ship with the WHO appearing to make all the decisions. And thanks to the way the WHO operates, the plandemic was easy to implement.

“It is embedded in the constitution of the WHO,” says Dr. Stückelberger about the ease with which the WHO is able to decree international ‘health regulations.’ “So, they don’t need to adopt it. It is immediately approved and it’s an obligation, so it is legally binding.”

LÄS Forts/ MER PÅ PETER´S SIDA!