Archive | september 2010

De sista../Den siste Farao och det sista Exodus/del 1

 

 

HÄR under får du nyheter och tankar från Elvor och Janne, och det är starka saker, se vad ILLUMINATI är,     VAD är NWO…. och vad de vill:

DEN SISTE FARAO OCH DET SISTA EXODUS del 1:

Herren sa 1990 när jag (Janne Ohlin) gick i bibelskolan i Moholm att det kommer att bli exakt som när han förde ut Israels barn ut ur Egypten. Det har jag tänkt på en hel del sedan dess. Vad menar han? Att det är likadana plågor i Uppenbarelseboken som hände i Egyptien, det hade jag sett.

Men det kommer att ske igen, att Gud tillåter en man som Farao att komma fram just för att Han (Gud) skall kunna manifestera sin makt över världen. Den siste Farao kallas för Antikrist.

Rom 9:17 Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden.

Det var när jag började förstå att samma religion börjar växa fram som när Israels barn var under Farao i Egypten, Pantheismen och läran att allting är Gud >> Det är nämligen den religionen som Antikrist har och kommer att föra fram.

Man kan se 2 starka profetiska händelser som förändrat världen de senaste 20 åren. Den ena var Berlinmurens fall den 9 November 1989 – Mp3 del 1 del 2 del 3 del 4 Den andra profetiska händelsen var den 11 september 2001. >> (Se profetiska budskapet) När det hade skett förstod jag att den sista Farao var på gång. Men att det är Gud i sin allmakt som har full koll på läget.

ILLUMINATI CARDGAME

Om misstankarna att händelserna 11 September var “Fejkade” var stora 2001, så blev de inte mindre när man upptäckte att en man med namnet Steve Jackson hade gjort ett spel där händelserna visade sig på spelkort redan 1990. (!)

I ett rollspel som han utvecklade 1995, fanns “Illuminatis” plan som skulle trigga igång de händelser som skulle föra in den nya världsordningen. Bolaget som arbetade med att ta fram rollspelet hette S.J Games. 1 Mars 1990 kom Secret Service personal till hans arbete och beslagtog material och datorer. Firman vann senare tillbaka alltihop genom domstolsförhandlingar.

Detta höjer ju bara misstankarna om att GW Bush:s regering är infiltrerade av Illuminatis, och att de vet mer om människors åsikter än vad man kan tro. S.J Games blev klara med spelet 1995 och det blev en storsäljare på marknaden.

NWO handlar ju om att föra allting in under FN:s organisation. Och vem kan glömma GW Bushs – NWO tal 1990 >> som handlar just om detta. Han talar i videon om grundarnas vision. Den planen sträcker sig längre tillbaka i tiden än till FN för det handlar om upprättandet av Babylon igen. Läs Lance Lamberts profetia från 1992 >>

Här följer den ockulta New Age-mediet Alice Baileys bön den stora invokationen. Lägg märke till att det är samma plan hon menar skall upprättas som frimuraren GW Busch talar om. Alice Bailey och hennes bolag Lucis Trust är knutet till FN.

Här är några kort tagna från det rollspel som skapades 1990 och släpptes ut i handeln 1995. Skulle tro att han hade att göra med samma andemakter som drev A Bailey att beskriva framtiden. Obs! Dessa andemakter får förståss bara tillåtelse att uppenbara detta av Gud själv, för det är bara han som vet framtiden.

ALICE BAILEY och FN

I boken ” The Externalization of the Heirarchy ” från 1938 skriver Alice Bailey att nu sker början med att organisera kvinnor och män för att samarbeta för att få fram ”En ny världsordning” genom “broderskapare” (Frimurare) och genom ljusets krafter (Mystiska upplevelser). Så skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en ”En ny världsordning måste få växa fram”.

Enligt uppgifter leder detta fram till Lucifers Trust senare Lucis Trust och FN startar 1945. Man kan säga att FN:s mål redan från början var en världsregering. Och det skulle komma fram genom “upplysta” broderskapare (Frimurare) och Ljusets Krafter (antikrists ande – österländskt väsende).

 • Man börjar nu att be den stora Invokationsbönen.

Från ljusets punkt i Guds sinne, Låt ljus strömma in i människornas sinnen, Låt ljus strömma ned över jorden. Från kärlekens punkt i Guds hjärta, Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan, Må Kristus återvända till jorden, Från det centrum där Guds vilja är känd, Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte, Det syfte som Mästarna känner och tjänar. Från det centrum som kallas mänskligheten, Låt kärlekens och ljusets plan ta form. Och må den försegla dörren till det onda. Låt ljus, kärlek och kraft (Död) återupprätta planen på jorden.

 • Från början stod det DÖD istället för KRAFT
 • Obs! Återupprätta Planen (den som fanns vid Babel)

Och det är ju precis vad Frimuraren GW Bush nu är beredd att leda in världen i. Att leda en mlitär operation för att döda massor av människor för världsordningens skull. Det som sker här vid Gulfkriget är första gången världen samlas under en “gemensam vision” för att “Döda” motståndet mot NWO. (Kolla in Videon >>)

Och det har utvecklats sedan dess och glöm inte att NWO handlar om 3 grenar som man alltså är beredd att “döda” allt motstånd för att genomföra.

 • Politiken – USA – EU
 • Religionen under FN = AOC >>
 • Ekonomin – IMF och Världsbanken

Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord!

Samma Plan Alice Bailey och GW Busch talar om – Ett Babylon

USA är enligt många konstruerat för att föra in världen i den nya värlsordningen. Och med de händelser vi har sett och ser inför våra ögon förstår vi att det måste vara så.

Oss frimurare emellan: Henry Kissinger och Shimon Peres

Henry Kissinger menar att Obama nu har en jättechans i den här krisen att föra världen in i en ny världsordning (Babylon) >> Kan det vara så att Obama för “världsordningens skull” medvetet sänker Amerika så att en global enhet under FN kan komma till stånd på alla 3 områdena ?

Ja när man förstår NWO:s plan så är det lättare att förstå varför Obama agerar som han gör och säger det han gör. Varför han benämner sig som en “världsmedborgare” i sitt tal i Berlin >> för i NWO skall det vara gränslöst. Man kan även förstå EU:s tankar om ett gränslöst Europa.

Barack Obama

Obama: ” Murarna mellan länderna kan inte stå kvar längre, Inte heller murarna mellan raserna och stammarna, invånarna och invandrarna. Inte heller murarna mellan KristnaMuslimerJudar “.

Han menar att ingen kan väl i denna “upplysta” (illuminati) värld tro på en enda Gud när allting är Gud. Han visar en tydlig Pantheistisk livsåskådning som är så vanlig i New Age.

Man måste förstå hur de här globalisterna (frimurarna) tänker för att kunna förstå vad som händer på den världspolitiska arenan idag. Därför tror jag det blir en falsk fred i Israel för att man är beredd att offra landet för NWO:s vision. Den här bloggen listar Israeliska frimurare >> Här är tecken på vilken makt frimureriet har i Israel.

Frimurar proklamation i Eilat,Israel

 • Jerry Golden rapporterar om det i sitt nyhetsbrev >>
 • En Pingstpastor från Tyskland sa att många arabiska ledare också är frimurare.

Alice Baileys “kristus” ser ut att få rätt i sina utsagor från 1938 – En ny världsordning ser ut att växa fram igenom, antikrists ande (Mysticism – Pantheism >> ) och frimurare.

Det var när jag skrev kommentarerna till boken Faith Undone >> som jag började ana att här ligger samma tankar bakom som NWO vill föra oss in i. Planen är att förstöra den sanna kristendomen eftersom den inte är förenlig med NWO:s plan. Därför måste den gren av vilddjuret som nämns i Upp 13 vara en rörelse som förespråkar Interfaith.

 • Påven gör det
 • AOC gör det
 • Obama gör det
 • Tony Blair gör det >>
 • Rick Warren gör det (Intressant länk >>)

UPP 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Ni som har varit i en församling där den som inte följer Pastorns “Vision” (församlingens gemensamma bästa) och blivit utfrysta och kanske utdriven förstår nog vad bilden troligtvis är. Den som inte inordnar sig i NWO:s vision för jordens och mänsklighetens bästa kommer att förföljas.

Upp 14:7 Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

 • NWO och Babylon är en Mystisk – Pantheistisk vision >>
 • AL Gore är en sån som tillber moder jord för han tror ju han är ett med henne >>

Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

De sista 3 1/2 åren på jorden kommer en skiljelinje

 • De som tillber vilddjuret och dess bild. (Farao och Egyptierna)
 • De som inte tillber vilddjuret och dess bild. (Israels barn)

Luk 21:28 Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

 • Det är då slut med världens betryck för alltid tack vare lammets blod!

Janne Ohlin – Göteborg   www.elvorochjanne.se

DEL 2 av J Ohlin KOMMER!   i  denna kategori!

 BILDER TILL INLÄGGET  är små men där ser du händelserna och du kan se dem tydligare i elvor och jannes länk  HÄR, där ser du spelkorten!:

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS21-9-10.html

/Otäck, men inte överraskande läsning! Detta får stå här idag så många får chans att läsa./Maria

Jeremia / Låt oss gå ut! /Guds folk

Somliga är kallade till profeter, andra inte. Somliga vill gå ut i Guds vilja, andra inte. Jeremia ville först inte gå ut,men han blev kallad av Gud.  Till Jeremia säger Gud:

“Frukta icke för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren.” Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och Herren sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun.” Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förföra och fördärva, uppbygga och plantera.” Jeremia 1:8-10

Visst skulle det vara så ljuvligt att bli kallad ut, och jag vet att många troende vill göra just sådana saker för Gud. Tänk, att inte tala självvalda ord, utan bara tala dem som Gud ger.  Gud säger att han lovar att hjälpa Jeremia när han får problem, detsamma säger Gud till oss idag.
Jeremia hade det verkligen svårt i sitt kall, han blev grovt förolämpad, fängslad och utstött, men Heren var ju med! Alltså: har man en kallelse så tror jag att man klarar allt, för Gud är ju med.

 Tänk om vi hade en Jeremia i Sverige idag!
 Ja, jag har skrivit om detta tidigare i denna kategori om Jeremia, men det slår mig gång på gång att i denna tid, med så mycket konstigheter som sker, så borde det komma en Jeremia-person.  Folk borde få varnas över synden, folk borde varnas över de konsekvenser som kommer av deras leverne.  Dagens människor tillhör också den målgrupp som Jeremia var utvald att tala till. Det är likadant nu som då, skillnad är bara att det inte talas om synd och otro idag, åtminstone har inte jag hört om det på mycket  mycket länge, men det kan ju bero på att jag inte finner någon Jeremia-person att lyssna till, eller se andra lyssna till. Sverige är ganska mycket kallt och självupptaget. Budskapet om dom och framtidshopp gäller ändå alla människor, troende som icke-troende.  Låt oss föra ut budskapet, och be Gud att vi får bli sända ut över världen, i denna tid, den sista tiden, i denna världen som blöder och snart förgås av elände.

Låt oss vara starka! Låt oss tro på en mäktig Gud, hjälp oss Gud: låt oss gå ut och berätta! För Gud kommer att lägga orden i den mun som är villig att bli använd!

Dikter / Stilla. Ära Gud. Möt Jesus!

 

Kraften från höjden:

När han talar Står tiden stilla.  När han andas ut ordet  Må alla höra!  Kraften från höjden är vår kraft. Att bli varse att han hör och ser vår smärta och vår glädje  Det är sedan urminnes tider Den stora hjälpen. Gå in i vila Sitt vid hans fötter Drick av hans levande  vatten    /Maria

*

Hör ett hjärta ticka….  Glassig tillvaro? Inget för mig. Men:   Stilla eftertänksamhet. Stilla Tankar. Stilla Ljud.  Hör ett hjärta ticka. Hör ett flygplan bullra. Hör hur solen tänder bloss.  Hör hur tankar bildas, För att komma loss. Isen lossnat  Bäckar forsar Hör hur kärleken tar plats Hör hur gråten stilla stillas   /Maria

Det finns många sätt att ära Gud på. Med sång, tankar, göromål, bibeläsning, lyssnande….ja sätten är många, många. När Guds kärlek tar plats i vårt hjärta, då börjar förvandlingen och vi vet aldrig var det slutar, eller bär hän i livet, men vi vet att vi kan få komma in i den sista vilan, och en gång få möta Jesus, en gång, då vi fullgjort vårt lopp.

*

Anden är fri

När anden är fri sjunger själen. När anden är fri för att tjäna blir livet så annorlunda. Kalla det vad du vill, jag kallar det glädje och tro. Man slipper gå i en speciell grottkvarn, som av många kallas det besvärligalivet. När anden är fri sjungen själenen annorlunda sång………..tack vare Jesu verk på Golgata **Maria**

Så många människor är förtvivlade över sina tråkiga trista liv, med sorg och elände,det finns hjälp att få…man kan få bli glad igen. Det blir man då man lär känna Jesus!

Kram! /Maria

Ett ord idag / En dröm om en båt.

Från Elvor och Janne idag:    Den här drömmen kommer från Kristian numera boende i Stavanger i Norge. Kristian var en av deltagarna i Alingsås och vi känner hans föräldrar mycket väl.

Götabro våren 2000

En dröm om en båt

En båt i järn med segel och motor var ute på sjön. Det var någon typ av missionsbåt. Ledarskapet stod i styrhytten. De var glada och de gillade verkligen att styra. Människor stod bland annat på däcket på båten. Båten kördes med full fart med motor. Seglen var uppe, men de vajade bara lite lätt i vinden. Repen till seglen var mycket tunna, nästan lika tunna som sytrådar. De skulle aldrig hålla för riktig segling i frisk vind.

Båten kördes i full fart förbi flera kajer. Avståndet var mycket litet mellan båt och kajerna, typ ½ meter. Båten stannade aldrig vid kajerna. Man plockade inte upp några människor. Människor stod på kajerna och såg båten fara förbi. Man iakttog båten. Sjön smalnade av och man kom in i en kanal. Man kör fortfarande i full fart. Nu kommer en tvär högersväng. Man styr allt man kan men man hinner ej styra ordentligt. Det blir en stor krasch. Båten går itu, ungefär som en blyertspenna knäcks. Nu såg man att båten inte var byggd i järn utan av trä, även om båten från utsidan såg ut att vara byggd i järn.

Ingen enda människa blev skadad i kraschen. Människorna på båten gick iland. Ledarskapet såg jag inte till något mer. Människorna gick vidare i smågrupper och man var inte speciellt ledsen över kraschen. Man gick vidare i livet och man såg aldrig tillbaka på båten. Den var inte intressant och man brydde sig inte om båten. Man gick längs kanalen och var vid ganska gott mod, verkade det som.

Några tankar kring betydelse: Man seglade inte i Andens vind utan körde på i egen kraft. Ledarskapet gillade nog att glänsa lite och visa att man kunde styra, hantera och kontrollera båten.

Båten var inte så stark som den såg ut att vara. Det fanns ett avstånd mellan ledarskapet och människorna på båten. Det fanns ett ännu större avstånd mellan båten och människorna på kajerna. Man var i praktiken inte intresserad av att kontakta människorna på bryggorna. Förakt? Båten var inte i skick för att segla i Andens friska vind. Båt – församling, samfund, kristenhet. Det kan nog finnas mer betydelser, men detta är vad jag fått. Pröva allt och behåll det goda. 1Tess 5:21 Nedskriven

Aug-Sept 2010 /Kristian Andersson Stavanger

Bibelord/ 1 Tim, 2 Tim, Förmaningar/undervisning

Man kan undra varför man inte undervisar så som det står i bibeln. Avfallet i kristenheten blir ju bara större och större, och om det kan du läsa i just den kategorin här på sidan. Man kan ju undra varför man undervisar om främmande läror och om ett falskt evangelium, ett urvattnat evangelium där det inte talas om t ex den nödvändiga OMVÄNDELSEN .  Om vi läser  i 1 Tim kapitel 4 så kan vi läsa om förutsägelser om ett kommande avfallfrån tron och om villoläror, men snälla nån, där är vi ju nu….

I Paulus första brev till Timoteus kapitel 6 skriver Paulus om en tjänares plikter. Han skriver också om den falska lärans följder. Likaså skriver han om att ha gudsfruktan. Har vi glömt allt detta? Han skriver också om rikedomens faror och dess rätta bruk; alltså hur vi behandlar pengar. Det finns otaliga förmaningar i bibeln, som är Guds ord. Människor säger att de följer Gudsordet, men gör de verkligen det???

*Så skall du undervisa och förmana*..skriver Paulus:   v 3: Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi ord – och till den lära som hör gudsfruktan till,  4. då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar  5. och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning. 6. Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.* 1 Tim 6:3-7

Detta var väl ord att tänka på, eller hur? Se Gal 1:6; 1 Tim 1:3; 2 Tim 1:13.

Det står att en församlingsföreståndare skall vara fri från penningbegär. Om detta kan du läsa i 1 Tim 3:3. Tänk då på hur det ser ut i församlingarna idag. Vad pratas det mest om? Jo, om Pengar! Vad talar de om  innan de börjar predika? Jo, om pengar, i sina kollekttal.  Vart är kristenheten på väg? Jo det vet vi om vi läser Guds ord, då ser vi skillnaderna, felaktigheterna, stridigheterna,förvillelserna och mycket mer.

Hava vi dött med honom, så skola vi ock leva med honom; äro vi ståndaktiga, så skola vi ock få regera med honom. Men förneka vi honom, så skall ock han förneka oss: äro vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Ty han kan icke förneka sig själv.   ….2 Tim 2:11-13

/Kram f Maria!

Avfallet i kristenheten/ Livets Ord/ Arken/ NNVK

 

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus!  /KARINS NYHETSBREV/:

Jag skriver detta e-mail med ett bedrövat hjärta…det är inte roligt att ännu en gång behöva varna för ytterligare ett sammanhang…och en Ledardag! Men jag känner starkt att det behövs göras – och eftersom detta uppdagades för mig…så skriver jag…

En del kommer säkert att tycka att jag är ”extra känslig” och ”tar i”, och det får de göra! Alla kommer EJ att uppskatta detta, men jag har inte kallats att ”behaga människor”, utan att kämpa för Tron som en gång förmedlades! (Judas brev 1:3)

Jag skriver detta till de som ”vill höra och se” och som vill låtas varnas!

Det var en syster i Herren som belyste detta sammanhang, så det är inte min egen upptäckt. Men det är väl så Kristi Kropp skall fungera – att vi hjälps åt! Så här skrev hon i sitt e-mail den 24/9-2010:

Tack Karin för dina nyhetsbrev. Jag håller på och läser dom. Det är så mycket avfall så man tappar nästan hakan. Jag blir så bedrövad. När det gäller Arken i Kungsängen. Eftersom jag inte bor så långt därifrån har jag varit på en del möten där men går inte dit längre. Det är ju en trosrörelse församling och Arnott från Toronto har ju varit där. Jag skickade en varning till dom och la ut en sida från Bibelfokus till dom men fick inget svar. När jag går in på deras hemsida och klickar på konferenser & event så hittar jag med sin Torontorörelse. Så det är inte många församlingar man kan gå till. När jag gick in på Församlingen Arkens hemsida så upptäcker jag nu ngt. som gav mig ett styng i hjärtat. Gå in på deras hemsida. Klicka på konferens & event. Till vänster står det ledardag för NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom. Vilka är med där. Kolla = Ledningsgruppen för nätverket består av ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:

Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Owe Carlsson, Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg. Jag vet att en av pastorerna här läser Bibelfokus. Ser han inte att det är fel att samarbeta med Arken. Man får be till Gud för dessa pastorer att dom vänder om. Tycker du att jag är för hård i kritiken. Jag bara upplever att detta är också en del i det stora avfallet. Guds Stora Välsignelse.”

Slut citat. Ja, jag förstår denna systers ”styng i hjärtat” och jag står med henne i ”kritiken” – någon måste våga stå upp och säga ”NU RÄCKER DET”!

Jag sökte omedelbart på nätet om ”NNVK” och fann en intressant artikel här: >> Vilket ledde mig direkt till denna länk (som man även kunde komma till via Arkens hemsida!) – NNVK:s hemsida – Nationellt nätverk för väckelsekristendom:>> – NNVK vill vara en inspiration och resurs för dig som är ledare och vill främja väckelse i Sverige.

OBS! Markeringar här nedan är gjorda av mig!

Här kan ni läsa om deras vision:>>

Detta nätverk är nationellt och är inte ägt av någon kyrka eller samfund utan tänkt att kunna betjäna Gudsrikets tjänare och tjänarinnor oavsett bakgrund och samfundstillhörighet. Det gemensamma övergripande syftet är att främja tron på karismatisk väckelsekristendom. Ledningsgruppen består av ledare och tjänstegåvor från olika sammanhang.

 Nationellt nätverk för väckelsekristendom har som syfte att:

 • Främja väckelsekristendom
 • Uppmuntra till karismatiska uttryck i det kristna troslivet
 • Ha Jesus i centrum
 • Ha Guds Ord i centrum
 • Verka för att olika tjänstegåvor ska bidra till att bygga den lokala församlingen så att den blir ett uttryck för Guds rike
 • Betona den helige Ande och Andens nådegåvor
 • Uppmuntra till personlig gemenskap med Jesus genom ett tydligt evangelium
 • Främja att Guds rike ska komma till uttryck i och genom den lokala församlingen

”Varför NNVK?” >>

Erfarenhet och vishet förs vidare

Som ledare i ett andligt sammanhang möter man många utmaningar. Kanske är man inte van att tackla alla frågor som dyker upp längs vägen. Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp.

Nationellt nätverk för väckelsekristendom, NNVK, startade 2009. Uppdraget är att främja karismatisk väckelsekristendom genom att stödja, styrka, inspirera och ge råd till nuvarande och kommande generationers ledarskap genom ledardagar med workshops och seminarier.

Andens vind ska blåsa över Sverige. Genom nätverket vill vi rusta Herrens ledare som i sin tur får rusta Guds folk för att ta emot den stora skörden.

Här kan vi läsa om Ledningsgruppen för NNVK: >>

Ledningsgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang: Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Börje Claesson, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson,
Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg.

Röster om nätverket:

Roger Larsson, evangelist inom Frälsningsarmén, Uppsala:”Gud vill väckelse och det gäller Sverige. För mig innebär NNVK en stark andlig enhet grundad på Guds Ord som ger mig inspiration och nära vänner som vill invänta Herrens tid och tilltal för strategi och klartecken.”

Lennart och Carolina Torebring, pastorer Södermalmskyrkan Stockholm: ”Sverige står inför sin största skördetid någonsin. Nu är det hög tid att utrusta Guds Församling för att ta emot den skörd som Jesus utgöt sitt blod för.”

Hans och Monica Augustsson, Församlingen Josua, Gamleby: ”Härligt att få stå tillsammans i enhet och tro för Sverige.”

Birger Skoglund, evangelist, Örebro: ”Det handlar om att lämna över stafettpinnen. Det innebär att vi liksom Elia är med och inspirerar och lär Elisa att vandra med Herren. Vi vill se ett Sverige i en stark väckelse.”

Börje Claesson, Citykyrkan Älmhult: (OBS! DETTA ÄR ÄVEN DEN HÖGSTE REPRESENTANTEN FÖR ”KANAL 10” SOM OCKSÅ FÖRMEDLAR TROSRÖRELSEN!) ”Syftet med NNVK är att föra väckelsearvet vidare till den yngre generationen.”

Curt Johansson, direktor Trosgnistan: ”NNVK är inte centrerat kring någon speciell tjänst utan skapar ett gemensamt forum för gemenskap, samtal och meningsutbyte med inriktningen att främja väckelsekristendom i landet. Det är en möjlighet att kunna hjälpa, uppmuntra och styrka både äldre och yngre ledare så att de framgångsrikt kan utöva sin tjänst i Guds rike.”

Göran Duveskog, Trosgnistan: ”Nätverket är mycket viktigt för att sammanföra väckelsekristna förkunnare och ledare och för att skapa en plattform för gemenskap, visioner och bön.”

Mikael Alfvén, evangelist, Sävsjö: ”Vi har nu ett fantastiskt tillfälle att ta evangelium till Sverige. Tillsammans kan vi se uppdraget bli fullbordat!”

David Duveskog, Trosgnistan: ”Det är viktigt att ledare som drar åt samma håll kan uppmuntra och stödja varandra men också inse att vi inte är ett fåtal. När äldre och yngre möts har vi mycket att lära av varandra.”

Jan Zetterlund, pastor Betelkyrkan, Rosvik: ”Genom nätverket kommer vi att få se ledare med olika gåvor och tjänster stå tillsammans och tjäna Herren. Vi betonar styrkan i att stå enade genom att vi är olika i tjänst och funktion.”

Lennart och Rosie Åsberg, Kanal 10: ”NNVK handlar om att bjuda på såväl positiva som negativa erfarenheter så att de yngre kan dra lärdom för att inte göra om eventuella misstag. Vi vill ta väckelsebudskapet på allvar.

Sven Bengtsson, predikant Arlanda Harvest Center: ”NNVK gör att många pastorer, evangelister och andra tjänstegåvor i stället för att kämpa i en känsla av ensamhet kan stå tillsammans med många andra som rör sig åt samma håll.”

Sven Nilsson, Shalom Ministry, Örebro: ”Det handlar om att lyfta fram det som har varit centralt för väckelsekristendom med betoning på korset, den helige Ande, sann omvändelse, enhet kring Bibeln som Guds Ord och kärleken till varandra.”

Linda Bergling, pastor, Församlingen Arken: ”Nätverket skall ge samhörighet och uppmuntran till de ledare som vill stärka och värna om den karismatiska väckelsekristendomen. Äldre och yngre ledare får en mötesplats där man både betjänar och låter sig betjänas genom Ordet och förbönen. Ledare kommer att bli utrustade, ta emot helande och få möjlighet att dela erfarenheter från sin vandring med Gud.”

Gunnar Bergling, pastor Församlingen Arken: Många kristna ledare har betalat ett högt pris för att få gensvara och kunna leva ut en karismatisk väckelsekristendom genom sin kallelse. Det känns oerhört viktigt att ge detta vidare till andra, inte minst till en kommande generation. Den samlade erfarenheten och kunskapen hos tjänsterna i ledningsgruppen representerar ett djupt och vitt spektrum av olika sidor av de tjänster och verksamheter som finns i den bibliska väckelseförsamlingen. Jag tror att de kommer att väcka och stärka den karismatiska väckelsekristendomen i vårt land just genom att dela med sig som huvudledare i församlingar med olika bakgrund och från olika sammanhang.

MYCKET AV DETTA KAN TOLKAS OCH LÅTER SOM ”PROMOTARE” FÖR EKUMENIKEN! = OAVSETT BAKGRUND, FRÅN OLIKA SAMMANHANG!!!

Låt oss inte glömma att Ekumeniken verkar för att samla all religion tillsammans under ett tak – för enhetens skull!

Men detta är inte enhet som Gud talar om! Andens Enhet säger; ”Detta är vad Gud säger i Sitt Ord – låt oss komma till enhet om det!” Dessa ”stora ledare” som de själva utgör sig för att vara (de skriver ju själva ”Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp.”) har missat något enormt viktigt i Bibeln… När de skriver ”för att ta emot den stora skörden”…Det står nämligen inte att det ska bli en stor väckelse – tyvärr – utan snarare tvärt om, att det ska bli ett stort avfall!

Jag behöver inte ”uppfinna hjulet en gång till” utan jag länkar till en som redan gjort en mycket bra förklaring: >>
–  Det stora Avfallet – “Förförelser måste komma!” – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Jag är medveten om att jag har länkat till denna många gånger redan i tidigare e-mail – men det finns fler som behöver ta sig tid att se på den så jag tänker fortsätta! Sen är den värd att ses 2-3 gånger till…för ju mer man ser, desto mer förstår man!

Det är intressant att hitta Curt Johansson med i ledningen! (Anledningen till varför jag markerat hans namn!) Han avgick från ledningen i ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom”…men är nu medlem i detta NNVK… hmmm. Det bekräftar nämligen det jag skrev om honom i mitt senaste Nyhetsbrev: >>men det är uppenbart att han inte har tagit avstånd från dessa villoläror. Ej heller offentligt bett om ursäkt för att varit delaktig och bidragit till att vilseleda.

Här på NNVK:s hemsida >> ser man tydligt att Curt Johansson (eller Kurt – han stavas tydligen lite olika i olika sammanhang) fortfarande är aktiv & involverande i trosrörelsen och dess villoläror – genom att vara med i ledningsgruppen tillsammans med Gunnar & Linda Bergling/Arken – som vi VET är förmedlare av Trosförkunnelsen!

Ja, inte bara Curt, utan även de andra två ”profilerna” inom Trosgnistan är med; bröderna David & Göran Duveskog – de som också har Duveskogs Reseservice! Där man kan åka på resor tillsammans med bl.a. Daniel Viklund & Johannes Amritzer som är i ledningen för ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom” – som också bejakar Trosrörelsen och även den amerikanska Profetrörelsen och den Apostoliska rörelsen med Peter Wagner! Läs mer här: >>

Ser ni förbindelserna!? Det är som ett stort spindelnät…de går alla att länkas tillbaka till varandra…

Ja, det är beklagligt! Mina e-mail till Curt Johansson gav tydligen ingen eftertanke hos honom… Jag nämnde även om Göran Duveskog i mitt första brev om ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom”: >> Det är ju ändå så att han och hans bror David, tillsammans med Curt, arrangerar ”Smålandskonferensen” i Ralingsås… >>

Se även bifogad skannad kopia på annonsering i Tidningen Inblick. >>

Här ser man tydligt att Smålandskonferensen är “trosrörelse- & Katolik-sympatisörer”! I år hade de kallat dit dessa talare: Daniel Viklund, Stefan Salmonsson, Göran Skytte, Ulf Ekman, Bergling, Kjell Halvorsen, Birger Skoglund, Per-Åke Eliasson, Mikael och Linda Järlestrand, Mikael Alve’n, Göran Oscarsson, Gert-Owe Liw, Curt Johansson, Göran Duveskog, David Duveskog, , Karl-Erik Appelfeldt, Per-Arne Evensen samt Trosgnistans team av missionärer, evangelister och pastorer. Från Kenya kommer pastor John Abisai som är ledare för en av Trosgnistans systerkyrka i Kenya. Från Indien kommer David och Ketzia Prakasam som leder en stor och växande pingströrelse i Indien som jobbat med Trosgnistans Mission i 30 år. Som ni ser så hade de som huvudtalare bjudit in Ulf Ekman, Linda Bergling (som i våras – endast några månader innan – hade konferens med John Arnott på Arken) och Göran Skytte och för att inte missa detta så hade de även med foton i annonsen!

Göran Skytte som promotar och citerar den Katolske Karmelitmunken Wilfrid Stinissen…och som hävdar att Petrus var den förste påven i Rom! Här kan ni läsa om Skyttes ”Sverige turné” bland sommarens kristna konferenser: >> …långt, men läsvärt! Jag skrev inget om Smålandskonferensen då, för jag hade tänkt skriva om det vid senare tillfälle – ja, nu kom tillfället!

Åter igen till mina brev >> då jag varnar för ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom” och deras Ledardagar och där jag skrev om Curt Johansson: HÄR VILL JAG ÅTER IGEN PÅPEKA ATT HAN FORTFARANDE ÄR MED OCH FÖRLEDER GUDS FOLK GENOM JESUS MANIFESTATIONEN 2010 OCH SMÅLANDSKONFERENSEN 2010!

OCH BRÖDERNA DUVESKOG ÄR HELT MED PÅ NOTERNA! >>

Om man ”skrollar ner” och läser under foton som finns där, så kan man läsa detta: Missionsföreståndare Curt Johansson från Trosgnistans mission i Bollnäs trivdes som fisken i vattnet på Jesusmanifestationen. Foto: Astor Jönsson Pastor Linda Bergling från församlingen Arken var med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen. Foto: Astor Jönsson

Sen kan man ju undra vad Roger Larsson från Frälsningsarmén, har med Trosrörelsen att göra?!! Jag skulle våga påstå att det är bl.a. ”tack vare” Daniel Viklund...som rör sig både i Trosrörelsen och Frälsningsarmén…han är en slags ”brygga”… Ja, detta är väl bara ytterligare bevis på den ”synkronisering” som Jareteg så bra behandlar i sin artikel: Falska profeter invaderar Sverige – avfallet synkroniseras >> – Jag vill här nämna några allvarliga händelser som drabbar Sverige just nu. Det här är alarmerande saker, och jag upplever det som om Sverige invaderas av osunda krafter och villoandar mer än tidigare (det finns mer än det jag nämner nedan). Vi ser i detta också något av en synkronisering mellan alla olika förkunnare och rörelser som betjänar det stora avfallet. Alla tar varandras hand i ekumenikens namn. Och alla tar del av varandras smörgåsbord. Det blir till ett enda stort karismatiskt frosseri.

Det är bara det att nu sker ”synkroniseringen” INOM Sverige! Det är som om att efter att ”Sverige invaderats av osunda krafter och villoandar” så vågar man nu komma samman offentligt!

När NNVK talar/skriver ”åt samma håll”, så vill jag bara påpeka att det kommer att leda till RKK = Romerska Katolska Kyrkan – enhet tillsammans under påven! TAG VARNING – DU SOM VILL FÖRBLI I KRISTUS OCH VARA REDO NÄR HERREN KOMMER TILLBAKA! DET ÄR ALLVAR! VARFÖR SKULLE DE ANNARS HA MED GÖRAN SKYTTE OCH ULF EKMAN PÅ SMÅLANDSKONFERENSEN???!!!! BRA FRÅGA! DE BÅDA (SKYTTE & EKMAN) ÄR PÅ VÄG OCH HÅLLER PÅ ATT LEDA FOLK MOT ROM…

Med tanke på att de skriver ”främja tron på karismatisk väckelsekristendom”…så jag sökte ”karismatisk väckelsekristendom” på Google och fann något intressant: >>

Svar till Stanley Sjöbergs inlägg i Hemmets Vän: Karismatisk kristendom församlingarnas framtid

Svar till karismatisk kristendom församlingens framtid. Vi går nu allt längre in i ändens tid då svåra tider skall komma, en tid av upplösning, sammanblandning och förväxlingar, så även i de kristna leden, vilket Guds Ord klart undervisar om. Att idag helt urskillningslöst sammanblanda allt vad ”karismatisk” rörelse består av blir ingen hjälpt av, det skapar enbart än mer förvirring och desorientering. När man vill ”ena” allt och alla för att forma en numerär mass-kristendom går man i stöpningen eller formväsen och tvärs emot Bibelns förkunnelse, som lär att det är och förblir en skillnad på den s.k. bekännande kristendoms-massan Continue reading

Aposteln Paulus / 2 Kor:26— Att följa Jesus

 

Tankar:  Visst vill man bli använd av Gud! Visst vill man tjäna honom, genom allt…..Ja så tänker många men det finns så många  bibelställen som talar om att ta sitt/Jesu kors på sig..Skulle alla vi som vill tjäna Gud stå ut med vad t ex Paulus fick stå ut med? Han berättar om vad han utstått i  2 Kor 11:26-30
T ex så skriver han så här:
“Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror bland falska bröder-   allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet.
Och till allt annat kommer det, att jag var dag är överlupen, då jag måste hava omsorg om alla församlingarna. Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på fall, utan att jag bliver upptänd?  –    Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet.”

När du läser vad Paulus går igenom för att följa Jesus och göra hans vilja i predikande, att få människor frälsta, ja då kan du fundera på om våra tiders evangelister och andra högt uppsatta Guds tjänare går igenom detsamma. Vi kan fråga oss om hur arbetsamt det kan vara att sitta i privatflygplan från den ena destinationen till den andra, med fullt av betjänande medföljare, som följer minsta vink. Vi vet att det finns massor av s k predikanter och profeter (många av dem är falska) som reser i världen och inte följer Jesus som de borde. Har de läst bibeln som de borde? Vill de följa Jesus? eller som Paulus följde Jesus?  Inte förde Jesus någon lyxtillvaro? Nej, det gjorde han inte.

När vi ber om att få tjäna Gud i allt och genom allt, måste vi beräkna kostnaden, för den kommer att bli mycket hög för den som vill tjäna fullt ut. Det kommer att komma svåra tider, och det finns de som hellre vill fortsätta att sova stället för att ta itu med Guds önskningar.  Kärleken till Jesus måste vara mycket stark om man skall orka…..om man är ärlig och leds av Guds Ande … då vet man…/Maria

TRO /Romarbrevet, Paulus…och M Luther del 2

 

Rättfärdighet- Tro
Rättfärdighet är nu en sådan tro, och den kallas Guds rättfärdighet, eller en rättfärdighet, som gäller inför Gud, emedan Gud giver den och räknar den som rättfärdighet, för Kristi, vår medlares, skull, varjämte den driver människan att giva envar, vad hon är honom skyldig. Ty genom tron blir människan fri från synd och lär sig att älska Guds bud. Därmed giver hon Gud den ära, som tillkommer honom, och gäldar, vad hon är honom skyldig.

Men människorna tjänar hon villigt på det sätt hon kan, och gäldar därmed också, vad hon är skyldig var man. Sådan rättfärdighet kan vår natur, vår fria vilja och våra egna krafter icke åstadkomma. Ty liksom ingen kan kan giva sig själv tron (!), så kan han icke heller borttaga otron: hur skulle han då kunna taga bort en enda synd, vore det också den minsta? Vad som sker i otro eller utan tro, det är fördenskull idel falskhet, skrymteri och synd (Rom 14:23), det må sedan se aldrig så lysande ut.

Kött och Ande får du icke här förstå på det sättet, som om kött blott vore detsamma som okyskhet och ande sådant som rör sig i hjärtats innersta.
Utan kött kallar Paulus liksom Kristus (Joh 3:6) allt, som är fött av kött: hela människan med kropp och själ, med förnuft och alla sinnen, därför att detta allt i henne följer köttets böjelser. Du bör alltså veta, att kalla den för köttslig, som utan att äga Nåden mycket diktar, predikar och pratar om höga andliga ting, såsom du väl kan se av Gal 5:20, där aposteln talar om köttets gärningar, bland vilka äben nämnas kätteri och hat.

Och i Rom  8:3 säger han, att lagen var försvagad genom köttet, vilket icke är sagt endast om okyskheten utan om ALLA synder, men framförallt om OTRON, vilken synd endast låder vid anden. Å andra sidan kan du mycket väl kalla den för andlig,  som sysslar med de mest utvärtes gärningar, såsom t ex Kristus, då han tvådde lärjungarnas fötter, och Petrus då han for ut med båten och fiskade.

Alltså, KÖTT är en MÄNNISKA, som i sitt sinne och i sina gärningar lever för vad som TJÄNAR KÖTTETS NYTTA och det timliga livet;  ande åter är den som i sitt sinne och i sina gärningar lever för vad som TJÄNAR  ANDEN och det TILLKOMMANDE LIVET.

/Slut del 2. Tro./ nästa del 3 berättas om att ställa lagen och synderna i ljuset.   / Maria

Avfallet i kristenheten/ Bibelfokus och fråga/svar

Fråga

Nu kanske jag är formad av trosrörelsens syn på saker.. Jag undrar över det här med att det blir ett “andebyte”..? Kan det vara så att det smyger sig på en när man tappar fokus på Jesus..och på det sättet blir det en annan ande som “tar över”..? Är det inte så att vi måste avsäga oss den helige Anden för att en annan ande ska flytta in..? Menar du att vi kan tappa frälsningen på det sättet..?

Svar

Hej där,

För den som inte hänger med här, så skall jag först säga att du ju avser ett resonemang som jag har i min video om det stora Avfallet. Hela min poäng om det här med “andebytet” i Guds församling är att satan vill få tillstånd ett avfall bort från det sanna evangeliet för att Antikrist skall kunna träda fram. Jag går ju ganska ingående igenom vad jag menar med avfall i videon.

Gamla Testamentet visar oss, att när judarna avföll från Gud, så flyttade Gud till slut helt och full ut från sitt tempel och det intogs då av avgudar. Till slut revs det ner helt. Så ett andebyte kan inte ske för att man tappar fokus eller blir sval, tror jag, det sker när vi avfaller från Gud, in i villoläror. Då flyttar Guds Ande ut ur sitt tempel – som är de kristna – och så flyttar antikrists ande in. Det är detta andebyte som gör det möjligt för Antikrist att träda fram i den yttersta tiden, precis likt den babyloniske kungen. Den Helige Ande i Guds folk (de kristna som hans tempel) är alltså det som hindrar Antikrists framträdande enligt 2:a Tessalonikerbrevet vers 3-8.

Om vi tittar lite extra på meningen “så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud” i 2 Tess 2:4, så tänker sig många att Antikrist skall sätta sig i ett återuppbyggt fysiskt tempel i Jerusalem och där utropa sig själv till gud. Men det grekiska ord som Paulus använde i denna text för tempel är naos. Paulus använde detta ord åtta gånger i sina texter och alla åtta gånger enbart med syfte på de kristna som Guds tempel. När det NT talas om en fysisk tempelbyggnad så används istället det grekiska ordet hieron. Så gjorde även Paulus. Ordet hieron används (vad jag kan se) 59 gånger i NT, men aldrig med syfte på de kristna som Guds tempel. Så Guds tempel i den här texten syftar med all säkerhet på de kristna, både som enskilda individer och som kollektiv. Vi är ju Guds tempel idag enligt vad Paulus skrev i flera andra brev.

Av det här kan vi förstå det, att avfallet kommer att innebära ett “andebyte” i de kristna. Någon annan skall ju sätta sig i de avfallna kristnas inre tempel, i deras hjärtan.

Hoppas detta var ett svar på din fråga om “andebytet” och att du förstår att det är avfall till villoläror som kan åstadkomma detta. Det är vår kärlek till sanningen som är helt avgörande för hur det skall gå med oss. Det kan du läsa om i 2 Tess2:9-12.

Lennart

/Var rädda om er frälsning och behåll Guds Ord och akta på det. Lev för Gud./Maria

TRO / Romarbrevet, Paulus…och M Luther del 1

 

Romarbrevet är alldeles ypperligt underbart att läsa anser jag.
Det handlar om vad vi bör känna till i Paulus brev, och förstå hans språk.
Och Luther har skrivit ett företal till Paulus Romarbrev och jag tänker här ta
med vad Luther skriver/förklarar om    TRO.

“TRO är icke en sådan självgjord mening eller dröm, som somliga hålla för tro.Och när de se, att livet icke blir bättre därigenom och att inga goda gärningar följa med den, fastän  de både kunna både höra och tala mycket om tron, så förledas de till den villfarelsen, att tron icke är tillräcklig, man måste dessutom göra goda gärningar, om man vill bli rättfärdig och salig. Detta beror därpå, att när de höra evangelium, så anamma de det och göra sig av egna krafter en tanke i hjärtat; jag tror. Och detta räkna de för en sann tro. (!) Men då den icke är annat än en mänsklig dikt och tanke, som hjärtats innersta aldrig tillägnats sig, så bär den ej heller någon frukt, och ingen bättring följer därpå.

Men tron är ett Guds verk i oss, vilken förvandlar oss och föder oss på nytt av Gud (Joh 1:13) och dödar den gamle Adam, gör oss till helt andra människori hjärta, håg, sinne och alla krafter och för den helige Ande med sig. Ack, tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt, att den icke oavlåtligt skulle verka vad som är gott.

Den frågar icke heller, om man skall göra goda gärningar, utan innan man frågar, har den gjort dem och är ständigt i färd därmed. Men den, som icke gör sådana gärningar, han har ingen tro, han famlar och ser sig omkring efter tro och goda gärningar, och vet varken vad tro eller goda gärningar är, men pratar och orerar en massa om tron och de goda gärningarna.

Tron är en levande och dristig förtröstan på Guds nåd, så viss att man tusen gånger kunde dö för den. Och en sådan förtröstan på och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat: detta är den helige Andes verk i tron. Så blir människan villig att gärna utan något tvång göra var man gott, tjäna alla, lida vad det än må vara, Gud till behag och ära, som visat henne sådan nåd. Det är alltså omöjligt att skilja tro och gärningar åt, ja, lika omöjligt som att skilja värme och ljus från elden. Akta dig därför för dina egna falska tankar och för allt tomt prat av sådana människor, som tro sig skickade att döma om tron och goda gärningar, fast de är stora narrar. Bed Gud, att han giver dig tron. Annars blir du väl utan tro till evig tid  —du må tänka och sträva så mycket du vill och förmår.”

 /slut del 1 om TRO/Nästa inlägg handlar om rättfärdighet./
/Det vi läst nu är verkligt bra anser jag. Romarbrevens kapitel handlar om TRO, Rättfärdighet,  Kött och Ande, Tro och otro,  girighet, hat och högfärd…..och meer.
Dessa saker är ngt som alla vi människor undrar över. Och jag tänker skriva om det i denna kategori:   T R O.                 Välkommen att läsa mer.  /Maria

Bibeln / Han gav sitt liv

Bibeln är en bok som en del föraktar,andra läser den med vördnad.
Visst är det så att man kan dissekrera den från pärm till pärm,eller ifrågasätta varje Guds Ord.
Det fordras vilja att lära, det fordras vilja att ta beslut .Mitt beslut är att tro, på grund av vad Jesus gjort för mig.
Bibeln är en bok som en del föraktar, så gjorde även jag en gång.
Men jag fick lära mig vem Jesus är, på grund av vad han visade mig,jag vet att han lever idag.
Kärleken som han ger mig, dag för dag, gör att jag frimodigt vill gå ut och tala om hans kärlek.

 
Bibeln är en bok som många föraktar idag. Gör så om du vill, men jag vet att du en gång kommer att ångra dig om du inte tar del av hans Ord.Tiden är kort-
Guds kärlek är evig, för dig och för mig.Han lever, han andas, han vill dig väl.
Han vill lära dig vad livet och evigheten är. Han vill inte du ska fara illa,han vill vara ett med dig så att du kan gå på jorden i visshet om att han bär dig genomALLT.
 Att möta andra kan vara svårt. Är vi trygga kan vi möta vem… och vad som helst.
Är vi otrygga riskerar vi att falla.
När himlen står öppen med kärleksljus och Jesus sina händer räcker fram; Jag ser de djupa såren där spikar trängde in. När jag ser in i hans kärleks ögon,
jag kan möta vad som helst.Ingenting kan få mig att vackla,Ty han bär mig ända hem. Han gav mig tryggheten, Han gav mig liv, han gav mig allt av värde, han gav sitt eget liv./Maria

Nyheter / Flygplan kapat av bombman idag.

Ett flygplan från Kanada på väg till Pakistan står på Arlanda flygplats i Stockholm efter nödlandning och sägs vara kapat av en bombman. 270 passagerare är berörda av detta hemska och insatsstyrka är på väg. Har nu “terrorn” nått Sverige ? Evakueringsbussar står på platsen. Är passagerarna medvetna om vad som händer? En pakistansk man sägs vara bombman. Det sägs vara en man gripen. Nyheter kommer fortlöpande i Tv./Maria

____

Passagerarna är nu evakuerade. Flygplanstrafiken skall fungera som vanligt. Skönt att veta att allt är avvärjt och lugnt så här långt./M