Avfallet i kristenheten/ Livets Ord/ Arken/ NNVK

 

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus!  /KARINS NYHETSBREV/:

Jag skriver detta e-mail med ett bedrövat hjärta…det är inte roligt att ännu en gång behöva varna för ytterligare ett sammanhang…och en Ledardag! Men jag känner starkt att det behövs göras – och eftersom detta uppdagades för mig…så skriver jag…

En del kommer säkert att tycka att jag är ”extra känslig” och ”tar i”, och det får de göra! Alla kommer EJ att uppskatta detta, men jag har inte kallats att ”behaga människor”, utan att kämpa för Tron som en gång förmedlades! (Judas brev 1:3)

Jag skriver detta till de som ”vill höra och se” och som vill låtas varnas!

Det var en syster i Herren som belyste detta sammanhang, så det är inte min egen upptäckt. Men det är väl så Kristi Kropp skall fungera – att vi hjälps åt! Så här skrev hon i sitt e-mail den 24/9-2010:

Tack Karin för dina nyhetsbrev. Jag håller på och läser dom. Det är så mycket avfall så man tappar nästan hakan. Jag blir så bedrövad. När det gäller Arken i Kungsängen. Eftersom jag inte bor så långt därifrån har jag varit på en del möten där men går inte dit längre. Det är ju en trosrörelse församling och Arnott från Toronto har ju varit där. Jag skickade en varning till dom och la ut en sida från Bibelfokus till dom men fick inget svar. När jag går in på deras hemsida och klickar på konferenser & event så hittar jag med sin Torontorörelse. Så det är inte många församlingar man kan gå till. När jag gick in på Församlingen Arkens hemsida så upptäcker jag nu ngt. som gav mig ett styng i hjärtat. Gå in på deras hemsida. Klicka på konferens & event. Till vänster står det ledardag för NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom. Vilka är med där. Kolla = Ledningsgruppen för nätverket består av ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:

Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Owe Carlsson, Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg. Jag vet att en av pastorerna här läser Bibelfokus. Ser han inte att det är fel att samarbeta med Arken. Man får be till Gud för dessa pastorer att dom vänder om. Tycker du att jag är för hård i kritiken. Jag bara upplever att detta är också en del i det stora avfallet. Guds Stora Välsignelse.”

Slut citat. Ja, jag förstår denna systers ”styng i hjärtat” och jag står med henne i ”kritiken” – någon måste våga stå upp och säga ”NU RÄCKER DET”!

Jag sökte omedelbart på nätet om ”NNVK” och fann en intressant artikel här: >> Vilket ledde mig direkt till denna länk (som man även kunde komma till via Arkens hemsida!) – NNVK:s hemsida – Nationellt nätverk för väckelsekristendom:>> – NNVK vill vara en inspiration och resurs för dig som är ledare och vill främja väckelse i Sverige.

OBS! Markeringar här nedan är gjorda av mig!

Här kan ni läsa om deras vision:>>

Detta nätverk är nationellt och är inte ägt av någon kyrka eller samfund utan tänkt att kunna betjäna Gudsrikets tjänare och tjänarinnor oavsett bakgrund och samfundstillhörighet. Det gemensamma övergripande syftet är att främja tron på karismatisk väckelsekristendom. Ledningsgruppen består av ledare och tjänstegåvor från olika sammanhang.

 Nationellt nätverk för väckelsekristendom har som syfte att:

 • Främja väckelsekristendom
 • Uppmuntra till karismatiska uttryck i det kristna troslivet
 • Ha Jesus i centrum
 • Ha Guds Ord i centrum
 • Verka för att olika tjänstegåvor ska bidra till att bygga den lokala församlingen så att den blir ett uttryck för Guds rike
 • Betona den helige Ande och Andens nådegåvor
 • Uppmuntra till personlig gemenskap med Jesus genom ett tydligt evangelium
 • Främja att Guds rike ska komma till uttryck i och genom den lokala församlingen

”Varför NNVK?” >>

Erfarenhet och vishet förs vidare

Som ledare i ett andligt sammanhang möter man många utmaningar. Kanske är man inte van att tackla alla frågor som dyker upp längs vägen. Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp.

Nationellt nätverk för väckelsekristendom, NNVK, startade 2009. Uppdraget är att främja karismatisk väckelsekristendom genom att stödja, styrka, inspirera och ge råd till nuvarande och kommande generationers ledarskap genom ledardagar med workshops och seminarier.

Andens vind ska blåsa över Sverige. Genom nätverket vill vi rusta Herrens ledare som i sin tur får rusta Guds folk för att ta emot den stora skörden.

Här kan vi läsa om Ledningsgruppen för NNVK: >>

Ledningsgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang: Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Börje Claesson, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson,
Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg.

Röster om nätverket:

Roger Larsson, evangelist inom Frälsningsarmén, Uppsala:”Gud vill väckelse och det gäller Sverige. För mig innebär NNVK en stark andlig enhet grundad på Guds Ord som ger mig inspiration och nära vänner som vill invänta Herrens tid och tilltal för strategi och klartecken.”

Lennart och Carolina Torebring, pastorer Södermalmskyrkan Stockholm: ”Sverige står inför sin största skördetid någonsin. Nu är det hög tid att utrusta Guds Församling för att ta emot den skörd som Jesus utgöt sitt blod för.”

Hans och Monica Augustsson, Församlingen Josua, Gamleby: ”Härligt att få stå tillsammans i enhet och tro för Sverige.”

Birger Skoglund, evangelist, Örebro: ”Det handlar om att lämna över stafettpinnen. Det innebär att vi liksom Elia är med och inspirerar och lär Elisa att vandra med Herren. Vi vill se ett Sverige i en stark väckelse.”

Börje Claesson, Citykyrkan Älmhult: (OBS! DETTA ÄR ÄVEN DEN HÖGSTE REPRESENTANTEN FÖR ”KANAL 10” SOM OCKSÅ FÖRMEDLAR TROSRÖRELSEN!) ”Syftet med NNVK är att föra väckelsearvet vidare till den yngre generationen.”

Curt Johansson, direktor Trosgnistan: ”NNVK är inte centrerat kring någon speciell tjänst utan skapar ett gemensamt forum för gemenskap, samtal och meningsutbyte med inriktningen att främja väckelsekristendom i landet. Det är en möjlighet att kunna hjälpa, uppmuntra och styrka både äldre och yngre ledare så att de framgångsrikt kan utöva sin tjänst i Guds rike.”

Göran Duveskog, Trosgnistan: ”Nätverket är mycket viktigt för att sammanföra väckelsekristna förkunnare och ledare och för att skapa en plattform för gemenskap, visioner och bön.”

Mikael Alfvén, evangelist, Sävsjö: ”Vi har nu ett fantastiskt tillfälle att ta evangelium till Sverige. Tillsammans kan vi se uppdraget bli fullbordat!”

David Duveskog, Trosgnistan: ”Det är viktigt att ledare som drar åt samma håll kan uppmuntra och stödja varandra men också inse att vi inte är ett fåtal. När äldre och yngre möts har vi mycket att lära av varandra.”

Jan Zetterlund, pastor Betelkyrkan, Rosvik: ”Genom nätverket kommer vi att få se ledare med olika gåvor och tjänster stå tillsammans och tjäna Herren. Vi betonar styrkan i att stå enade genom att vi är olika i tjänst och funktion.”

Lennart och Rosie Åsberg, Kanal 10: ”NNVK handlar om att bjuda på såväl positiva som negativa erfarenheter så att de yngre kan dra lärdom för att inte göra om eventuella misstag. Vi vill ta väckelsebudskapet på allvar.

Sven Bengtsson, predikant Arlanda Harvest Center: ”NNVK gör att många pastorer, evangelister och andra tjänstegåvor i stället för att kämpa i en känsla av ensamhet kan stå tillsammans med många andra som rör sig åt samma håll.”

Sven Nilsson, Shalom Ministry, Örebro: ”Det handlar om att lyfta fram det som har varit centralt för väckelsekristendom med betoning på korset, den helige Ande, sann omvändelse, enhet kring Bibeln som Guds Ord och kärleken till varandra.”

Linda Bergling, pastor, Församlingen Arken: ”Nätverket skall ge samhörighet och uppmuntran till de ledare som vill stärka och värna om den karismatiska väckelsekristendomen. Äldre och yngre ledare får en mötesplats där man både betjänar och låter sig betjänas genom Ordet och förbönen. Ledare kommer att bli utrustade, ta emot helande och få möjlighet att dela erfarenheter från sin vandring med Gud.”

Gunnar Bergling, pastor Församlingen Arken: Många kristna ledare har betalat ett högt pris för att få gensvara och kunna leva ut en karismatisk väckelsekristendom genom sin kallelse. Det känns oerhört viktigt att ge detta vidare till andra, inte minst till en kommande generation. Den samlade erfarenheten och kunskapen hos tjänsterna i ledningsgruppen representerar ett djupt och vitt spektrum av olika sidor av de tjänster och verksamheter som finns i den bibliska väckelseförsamlingen. Jag tror att de kommer att väcka och stärka den karismatiska väckelsekristendomen i vårt land just genom att dela med sig som huvudledare i församlingar med olika bakgrund och från olika sammanhang.

MYCKET AV DETTA KAN TOLKAS OCH LÅTER SOM ”PROMOTARE” FÖR EKUMENIKEN! = OAVSETT BAKGRUND, FRÅN OLIKA SAMMANHANG!!!

Låt oss inte glömma att Ekumeniken verkar för att samla all religion tillsammans under ett tak – för enhetens skull!

Men detta är inte enhet som Gud talar om! Andens Enhet säger; ”Detta är vad Gud säger i Sitt Ord – låt oss komma till enhet om det!” Dessa ”stora ledare” som de själva utgör sig för att vara (de skriver ju själva ”Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp.”) har missat något enormt viktigt i Bibeln… När de skriver ”för att ta emot den stora skörden”…Det står nämligen inte att det ska bli en stor väckelse – tyvärr – utan snarare tvärt om, att det ska bli ett stort avfall!

Jag behöver inte ”uppfinna hjulet en gång till” utan jag länkar till en som redan gjort en mycket bra förklaring: >>
–  Det stora Avfallet – “Förförelser måste komma!” – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Jag är medveten om att jag har länkat till denna många gånger redan i tidigare e-mail – men det finns fler som behöver ta sig tid att se på den så jag tänker fortsätta! Sen är den värd att ses 2-3 gånger till…för ju mer man ser, desto mer förstår man!

Det är intressant att hitta Curt Johansson med i ledningen! (Anledningen till varför jag markerat hans namn!) Han avgick från ledningen i ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom”…men är nu medlem i detta NNVK… hmmm. Det bekräftar nämligen det jag skrev om honom i mitt senaste Nyhetsbrev: >>men det är uppenbart att han inte har tagit avstånd från dessa villoläror. Ej heller offentligt bett om ursäkt för att varit delaktig och bidragit till att vilseleda.

Här på NNVK:s hemsida >> ser man tydligt att Curt Johansson (eller Kurt – han stavas tydligen lite olika i olika sammanhang) fortfarande är aktiv & involverande i trosrörelsen och dess villoläror – genom att vara med i ledningsgruppen tillsammans med Gunnar & Linda Bergling/Arken – som vi VET är förmedlare av Trosförkunnelsen!

Ja, inte bara Curt, utan även de andra två ”profilerna” inom Trosgnistan är med; bröderna David & Göran Duveskog – de som också har Duveskogs Reseservice! Där man kan åka på resor tillsammans med bl.a. Daniel Viklund & Johannes Amritzer som är i ledningen för ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom” – som också bejakar Trosrörelsen och även den amerikanska Profetrörelsen och den Apostoliska rörelsen med Peter Wagner! Läs mer här: >>

Ser ni förbindelserna!? Det är som ett stort spindelnät…de går alla att länkas tillbaka till varandra…

Ja, det är beklagligt! Mina e-mail till Curt Johansson gav tydligen ingen eftertanke hos honom… Jag nämnde även om Göran Duveskog i mitt första brev om ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom”: >> Det är ju ändå så att han och hans bror David, tillsammans med Curt, arrangerar ”Smålandskonferensen” i Ralingsås… >>

Se även bifogad skannad kopia på annonsering i Tidningen Inblick. >>

Här ser man tydligt att Smålandskonferensen är “trosrörelse- & Katolik-sympatisörer”! I år hade de kallat dit dessa talare: Daniel Viklund, Stefan Salmonsson, Göran Skytte, Ulf Ekman, Bergling, Kjell Halvorsen, Birger Skoglund, Per-Åke Eliasson, Mikael och Linda Järlestrand, Mikael Alve’n, Göran Oscarsson, Gert-Owe Liw, Curt Johansson, Göran Duveskog, David Duveskog, , Karl-Erik Appelfeldt, Per-Arne Evensen samt Trosgnistans team av missionärer, evangelister och pastorer. Från Kenya kommer pastor John Abisai som är ledare för en av Trosgnistans systerkyrka i Kenya. Från Indien kommer David och Ketzia Prakasam som leder en stor och växande pingströrelse i Indien som jobbat med Trosgnistans Mission i 30 år. Som ni ser så hade de som huvudtalare bjudit in Ulf Ekman, Linda Bergling (som i våras – endast några månader innan – hade konferens med John Arnott på Arken) och Göran Skytte och för att inte missa detta så hade de även med foton i annonsen!

Göran Skytte som promotar och citerar den Katolske Karmelitmunken Wilfrid Stinissen…och som hävdar att Petrus var den förste påven i Rom! Här kan ni läsa om Skyttes ”Sverige turné” bland sommarens kristna konferenser: >> …långt, men läsvärt! Jag skrev inget om Smålandskonferensen då, för jag hade tänkt skriva om det vid senare tillfälle – ja, nu kom tillfället!

Åter igen till mina brev >> då jag varnar för ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom” och deras Ledardagar och där jag skrev om Curt Johansson: HÄR VILL JAG ÅTER IGEN PÅPEKA ATT HAN FORTFARANDE ÄR MED OCH FÖRLEDER GUDS FOLK GENOM JESUS MANIFESTATIONEN 2010 OCH SMÅLANDSKONFERENSEN 2010!

OCH BRÖDERNA DUVESKOG ÄR HELT MED PÅ NOTERNA! >>

Om man ”skrollar ner” och läser under foton som finns där, så kan man läsa detta: Missionsföreståndare Curt Johansson från Trosgnistans mission i Bollnäs trivdes som fisken i vattnet på Jesusmanifestationen. Foto: Astor Jönsson Pastor Linda Bergling från församlingen Arken var med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen. Foto: Astor Jönsson

Sen kan man ju undra vad Roger Larsson från Frälsningsarmén, har med Trosrörelsen att göra?!! Jag skulle våga påstå att det är bl.a. ”tack vare” Daniel Viklund...som rör sig både i Trosrörelsen och Frälsningsarmén…han är en slags ”brygga”… Ja, detta är väl bara ytterligare bevis på den ”synkronisering” som Jareteg så bra behandlar i sin artikel: Falska profeter invaderar Sverige – avfallet synkroniseras >> – Jag vill här nämna några allvarliga händelser som drabbar Sverige just nu. Det här är alarmerande saker, och jag upplever det som om Sverige invaderas av osunda krafter och villoandar mer än tidigare (det finns mer än det jag nämner nedan). Vi ser i detta också något av en synkronisering mellan alla olika förkunnare och rörelser som betjänar det stora avfallet. Alla tar varandras hand i ekumenikens namn. Och alla tar del av varandras smörgåsbord. Det blir till ett enda stort karismatiskt frosseri.

Det är bara det att nu sker ”synkroniseringen” INOM Sverige! Det är som om att efter att ”Sverige invaderats av osunda krafter och villoandar” så vågar man nu komma samman offentligt!

När NNVK talar/skriver ”åt samma håll”, så vill jag bara påpeka att det kommer att leda till RKK = Romerska Katolska Kyrkan – enhet tillsammans under påven! TAG VARNING – DU SOM VILL FÖRBLI I KRISTUS OCH VARA REDO NÄR HERREN KOMMER TILLBAKA! DET ÄR ALLVAR! VARFÖR SKULLE DE ANNARS HA MED GÖRAN SKYTTE OCH ULF EKMAN PÅ SMÅLANDSKONFERENSEN???!!!! BRA FRÅGA! DE BÅDA (SKYTTE & EKMAN) ÄR PÅ VÄG OCH HÅLLER PÅ ATT LEDA FOLK MOT ROM…

Med tanke på att de skriver ”främja tron på karismatisk väckelsekristendom”…så jag sökte ”karismatisk väckelsekristendom” på Google och fann något intressant: >>

Svar till Stanley Sjöbergs inlägg i Hemmets Vän: Karismatisk kristendom församlingarnas framtid

Svar till karismatisk kristendom församlingens framtid. Vi går nu allt längre in i ändens tid då svåra tider skall komma, en tid av upplösning, sammanblandning och förväxlingar, så även i de kristna leden, vilket Guds Ord klart undervisar om. Att idag helt urskillningslöst sammanblanda allt vad ”karismatisk” rörelse består av blir ingen hjälpt av, det skapar enbart än mer förvirring och desorientering. När man vill ”ena” allt och alla för att forma en numerär mass-kristendom går man i stöpningen eller formväsen och tvärs emot Bibelns förkunnelse, som lär att det är och förblir en skillnad på den s.k. bekännande kristendoms-massan

Jesu egna Ord, Paulus varningar, 1 Joh. Brev, Jakobs Brev och Uppenbarelsebokens tydliga förkunnelse borde ge varje sann kristen ljus över vår tid.

Vi går mot sammanblandning, förväxling och utbyte alltmer och därför behöver vi värna om den uppriktiga troheten i Kristus Jesus. Endast en kärnfull väckelsekristendom kan stå emot tidens prövningar som ska övergå jorden. Den ”karismatiska” rörelsen har inte de grundläggande kännemärken som kan bestå i prövningarna utan är i sig självt en rivaliserande motrörelse från den katolska världskyrkan, som tyvärr fått tränga in i de flesta ”frikyrkorna” och som låtit sig uppsugas i dessa virvelströmmar som visar prov på än den ena än den andra själv-utnämda profeten eller läraren av främmande art(-er) och som med all tydlighet nu går mot Rom med alltmer ockulta inslag.

Vi behöver en klar och tydlig förkunnelse som inte stryker medhårs med skökomodern och hennes döttrar, numera får man leta efter de predikanter som stod fasta i Tron och kämpade trons goda kamp, man har blivit uppgiven, modlös, tandlös och liknar mera ”pastor Janson” som inte har någon åsikt om någonting. Han värnar mer om människors åsikter och den egna plånboken. Irrande omkring i läran och vänder ut och in på allt som kommer i dess väg.

Att ”bygga” kyrkor eller kloster lär ju inte handla om sann väckelsekristendom utan är en katolsk-hednisk uppfinning som döpts till Kyrka. Den Svenska ”karismatiska” rörelsen har i sig självt inga rötter i sann kristendom utan är en avart och kopia av vad den tror/menar sig vara, eller som Levi Petrus sa: en parasit!

Tyvärr så är det så att den s.k. karismatiska rörelsen i sin helhet (vilken redan visar prov på en mångfald av irr-läror) måste granskas i Ordets Ljus, och prövas om den är äkta, annars hamnar vi i än mer mörker och förvillelser! Vilket kan märkas i de flesta sammanhang där man ”öppnat sig” för dessa krafter! Exempelvis ”pingst-samfundet” har ju redan ställt sig samman med ekumenik/karismatik och gör politisk våldtäkt på församlingarna och erbjuder ett socialevangelium som ersättning etc. Kinas väckelse har inte ännu berörts av den ”västerländska” Karisma-magic rörelsen och kan inte jämföras med den övriga avarten som gärna vill berömma sig med överord, eller av andras arbete!

Vad menas med: Vår uppgift är också att hitta formerna för att anknyta till den svenska folksjälens andliga längtan? Är det genom profanering av de urkristna värdena eller införande av New Age metoder i långa banor etc.? Afrika har en mängd olika ”karisma-församlingar” och vissa är av katolsk-karismatisk börd, eller predikar under inflytande av prosperity rörelsen med dess mystik-religion, alltså en uppblandning, och därför behöver vi vara vakna och nyktra i denna sena midnattstid. Vår kamp är en kamp på liv och död, för den som är okunnig om denna kamp lär väl inget kunna väcka dem ur den djupaste sömn! Det kostar! Läs gärna Apg. Kap 7 där förkunnas en äkta pingstförkunnelse!

Guds frid i Kristus Jesus! Insänt av Leif Berg – Slut Citat

___

Ja, jag tyckte att det var värt att ta med detta eftersom NNVK skriver att ett av deras syften är att ”främja tron på karismatisk väckelsekristendom och Uppmuntra till karismatiska uttryck i det kristna troslivet”…

Jag tvivlar inte på att dessa ”erfarna ledare” i NNVK har en hängivenhet och kärlek till det de gör…
Men HUR skall detta nätverk, NNVK, kunna fullgöra denna del i visionen: ”Uppmuntra till personlig gemenskap med Jesus genom ett tydligt evangelium” Det är ju uppenbart och bevisat att Trosrörelsen har uppkommit ur och förmedlar ett annat evangelium!!!

Det har Sven Reichmann enkelt och detaljerat förklarat redan över 20 år sedan i boken ”Allt är inte Gud som glimmar” och den går att läsas här GRATIS online: >> Tänk att avfallet redan då var så starkt…annars hade väl många fler ledare tagit bokens budskap på allvar och fortsatt kämpat för Kristi Evangelium! Då hade väl boken fått fortsätta att tryckas och ges ut!

VAKNA DU LEDARE SOM FORTFARANDE TROR ATT KRIST EVANGELIUM ÄR ENDA VÄGEN TILL FRÄLSNING! Och framför allt; ha inte del i denna Ledardag: >>

Och när de skriver ”Ha Guds Ord i centrum” så väntar jag fortfarande att NÅGON av dessa ”erfarna ledare” skulle ta upp problemet som vi har i kristenheten med Bibelöversättningar, då Bibel 2000 får florera i Evangeliska samfund!

Men det kommer nog inte att ske… En anledning är bl.a. p.g.a. att Birger Skoglund, som jag själv hört, rekommenderar SlimBibeln (= Bibel 2000) som INTE ens skriver ”Helig Skrift” utan ”Statlig Utredning” på första sidan och som vi vet har tagit bort ord och verser om Jesu Blod m.m. (Se >> för djupare förståelse om vikten av rätt grundtext för översättning av Bibeln) Med andra ord; Birger står inte upp och försvarar Guds Ord när den manipuleras och ändras! DET ÄR PÅ TIDEN ATT NÅGON VÅGAR KONFRONTERA AVFALLET SOM SKETT I DET ATT MAN TILLÅTIT ATT TA BORT OCH GÖRA ÄNDRINGAR I GUDS ORD! DET ÄR DAGS ATT UPPRÄTTA GUDS ORD! DETTA BORDE STÅ I DERAS VISION OM DE HADE RÄTT DOKTRIN/LÄRA!

Men tyvärr, så har ”Emergent Church” mentalitet också smugit sig in i förkunnelsen idag…då man degraderar och förminskar värdet av Guds Ord!

Passar även på att nämna om konferensdagarna på Arken med Graham Powell, eftersom jag hänvisat till ”Konferens & Event” och man klart kan se annonsen om honom på den sidan: >>

Detta är inte heller ”Bibliskt hälsosamt”!
Powell har naturligtvis en hel del ”sanningar” att komma med, men när det gäller ”att befria” så finns det många tillkortakommanden…och villoläror…Jag går inte in på det i detta brev, men bara för att nämna att när han själv ber för att ”befria någon” så sitter han nära, nära och talar in i deras öron… Jag har själv bevittnat detta! Jag har, som de flesta, också varit influerad av Trosrörelsen (t.o.m. varit på konferenser på Arken!) ända tills augusti 2008…Boken “Christian, Set Yourself Free” (“Kristen, Frigör Dig Själv”) av Graham & Shirley Powell, talar om befrielse från demoner, och hur man kan tillrättavisa, binda och driva ut demoner ur sig själv och andra.

Här är en mycket bra artikel som konfronterar dessa ”befrielse seminarier”…gå till länken för hela artikeln HÄR:>> In Considering Deliverance Ministries & DEMON POSSESSION = I betraktande av Befrielse Tjänster/Ministries & DEMONBESATTELSE För dig som vill läsa ”utdrag” från denna artikel översatt till svenska – se bifogad PDF-fil. >>

Jag tar med detta för att peka på att det är just detta som Graham Powell förmedlar och att Arken – genom att bjuda in honom varje år – stöder detta obibliska tankesätt… Och det är detta som alla ovanstående ledare i NNVK, direkt eller indirekt, stöder genom sin samverkan eller ”enhet” med Arken

Här kommer annan intressant information, som går att läsa på Aletheia – Blogg & Tankesmedja – >> (En broder i Herren upplyste mig om detta!)

Simon Peter – augusti 3rd, 2010 at 10:47 f m

Ja, visst är det jippo när Ulf Ekman verkar godkänna Benny Hinn efter det att denne med någon andekraft lyckats slå ner folk på backen. Det är denna show som har blivit konsekvensen av det förvanskade evangelium som predikas i trossammanhang och nu även smittar andra sammanhang. Den ande som Hinn sprider omkring sig har samma ursprung som sprids på Arken och i andra trossammanhang.Den listiga trosförkunnelse som ligger till grunden för att sprida dessa villoandar måste också avslöjas. Jag tror att den förkunnelsen luckrat upp kristnas försvar mot heresier. Hoppas att många läser nytrycket av Sven Reichmans bok ”Allt är inte Gud som glimmar”. Nu kan vi se med facit i hand att Reichman var rätt. Visst är det skrämmande att Ulf Ekman och Stanley Sjöberg försvarar en sådan bedragare som borde sitta i fängelse istället för att låtsas att man ska försöka korrigera honom. Jippokristendomen måste bekämpas.

Simon Peter – augusti 3rd, 2010 at 12:30 e m

Benny Hinn sitter i styrelsen på Universitetet som Arken jobbar under. Arnotts är bland de värsta förmedlarna av villoandar. Dom var ju nyligen hos Arken och spred detta gift till intet ont anande arkare. Arken har en förvrängd form av kristendom som går ut på att ramla under förbön och estradörer som predikar att du kan få allt du säger. Denna församling är av samma andes barn som Benny Hinn. När nu en sådan här bedragare blivit avslöjad offentligt måste alla även förstå, Rodney Howard Browne och Arnotts är av samma ande. Ingen öppenhet och total toppstyrning. Ett påvesystem. Sanningen om en församling beror inte på hur ofta man besöker den utan på fakta. De som lyckats bryta sig loss ur detta kontrollsystem och manipulation upplever fullständig befrielse. Fråga före detta arkare som gått över till Skogakyrkan där man har en helt annan och mer biblisk form av kristendom. Simon Peter

_________

Jasmine augusti 3rd, 2010 at 5:12 e m

 Hej, läser i ovanstående kommentarer angående Benny Hinn och Arken. Jag kan förmedla denna hemsida, som visar vilka som är VIPare som tagit ”examen” där:

 • LIFE CHRISTIAN UNIVERSITY >>
 • FRAMSTÅENDE LCU EXAMENS- (DIPLOM) INNEHAVARE – GALLERI >>

Wow – vilket gäng av $$$-dollar-LYX-folk! Se själva. Ni känner säkert igen namnen.

Nu ÄR det ju så ATT ARKEN ÄR (=) KNUTNA TILL LIFE CHRISTIAN UNIVERSITY, så när Linda & Gunnar Bergling så ”högtidligt” kallar sig DOKTOR, så härrör titeln från detta. Och de har sällskap med Hinn, Copelands, Howard Brownes, Meyer etc… ALLA = PROSPERITY-fixerade.

TITTA HÄR! Och de brukar visas upp varje ”Mirakel” konferens och vid förbönen faller nog de flesta och de skrattar hejdlöst. ”Högtidligt och fint”.

UNDER FOTOT PÅ DE UTEXAMINERADE STUDENTERNA SÅ STÅR DET T.O.M. ”LIFE CHRISTIAN UNIVERSITY” >> LÄRARE PÅ ARKENS UNIVERSITET >> Fliken vittnesbörd = TOM! >>

Systern i Herren som skrev till mig om detta angående NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom, skrev ju att en av dessa ledare läser Bibelfokus >> … Är man redan så förblindad att man inte kan se Sanningen med Bibelord som bestyrker? Eller är de så djupt involverade att det kostar både ära och framgång om de måste bekänna och omvända sig….?!!!!?

Men det är även pengar som står på spel…det är stora kollekter som håvas in vid dessa ledardagar/konferenser/seminarier…och för att inte nämna försäljning av böcker och undervisning via CD/DVD…

Dessa självutnämnda ”erfarna ledare” – eller kanske jag ska skriva ”villo-ledare” – borde istället omvända sig och börja utrusta Församlingarna till att evangelisera dem som sitter fast i RKK:s (Romersk Katolska Kyrkans) villoläror, nyandlighet och andra obibliska läror som smugit sig in – hjälpa dem ut ur eländet och endast undervisa Kristi Evangelium utifrån Bibeln till ”Frihet I Kristus”! Den Sonen gör Fri är verkligen Fri! Det är endast Guds Ord som kan befria och hela!

Det bedrövar mig att behöva skriva om detta. Och speciellt när jag vet att många inte ens kommer att vilja sätta sig in i det… p.g.a. den s.k. ”apatin”… Så detta skrivs till dig som (jag lånar från ”Röster om nätverket” här ovan) ”drar åt samma håll” som jag, d.v.s. bort från Rom, Nyandlighet och uppenbara villoläror!

Sveriges kristenhet har som Jareteg skrev; ”invaderats av villoandar” och det är viktigt att våga konfrontera detta! Fakta är att jag höll på med ett annat brev som också varnar för ett annat sammanhang… men jag upplevde att detta skulle gå före… Om Herren dröjer och vi får leva, så kommer det ett nytt e-mail inom kort…

Många uppfattar detta som ”kärlekslöst och intolerant”… Ja, jag behöver inte försvara mig, men låt mig säga att det är skrivet i kärlek till Guds Ord och låt mig påminna om att det står ingenstans i Bibeln om att vi ska vara ”toleranta” med villoläror! Vi ska snarare avslöja dem och mörkrets makter! (Efeserbrevet 5:11)

För Sanningen, Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

Tillägg från Karin:

Ja, detta bekräftar väl bara vad som skrivits i tidigare e-mail… Fick även detta tips av systern i Herren som skrev till mig om NNVK… >>

Nu är det äntligen dags! På onsdag inleds Inspirations- och väckelsedagarna på Livets Ord, med syfte i att inspirera till ett övernaturligt liv med Gud och att se vårt land förändrat. Först ut är Stefan Salmonsson kl 19.00. På det följer torsdag och fredag kväll med predikan av Daniel Viklund och Hans Weichbrodt. Dagarna avslutas på söndag med pastor Ulf kl 10.00. Välkommen!

Inspirations- och väckelsedagar >>

Den 29 september – 3 oktober (inget möte på lördagskvällen) bjuder vi in till inspirations- och väckelsedagar på Livets Ord. Ulf Ekman, Daniel Viklund, Hans Weichbrodt och Stefan Salmonsson står på talarlistan. Förutom Ulf själv finns bland talarna Hans Weichbrodt och Daniel Viklund, som båda besökt Livets Ord ett flertal gånger tidigare. Hans, som brinner starkt för förnyelse och väckelse i Sverige, är präst och aktiv som inspiratör inom OAS-rörelsen, en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Daniel Viklund är både predikant och även en mycket talangfull sångare med rötterna i Frälsningsarmén i Västerås. Stefan Salmonsson, pastor för Livets Ord i Jönköping, kommer även att predika. Med mycket humor och värme delar han alltid inspirerande och utmanade budskap.

Jag hoppas och ber att Guds Folk får öppnade ögon och öron! Gud hjälp oss!

______

Tack för att du läst detta ovan. Jag är också bedrövad då jag tar med detta inslag. Det gör ont att se hur det blivit med dem man en gång trodde var annorlunda……/Maria

8 thoughts on “Avfallet i kristenheten/ Livets Ord/ Arken/ NNVK

 1. Hej Konrad! Välkommen hit! Tack för dina ord. Ja det är sant och det gör ont att det är som det är, ja det är sorg , för JESUS är så ledsen för allt detta som sker, HAN som dött för oss alla skulle ha mer uppmärksamhet!!!!!!!!!!!!!!!
  Välkommen igen här! /Gud välsigne dig. Maria

 2. Hej! och tack för att du skriver här, det var mycket bra! Det händer vääldigt mycket i församlingarna nu och det är inte bra det som sker. Många Gudsmän och Gudskvinnor är plågade av händelserna…och man får höra att det ska bli såååå bra md ekumeniken och det nya NNVK. Förr trodde jag inte att jag skulle sitta hemma med min bibel, och inte vara med på möten, men ha bönemöten hemma……men det finns ju inget annat att göra i dessa tider….
  Ja de flesta flrsamlingar drivs som företag idag, med styrelsemedlemmar, med en VD osv. Men vi ska inte vara med där, vi ska ut och tala med människorna. Bibliska sanningar, det vet många inte vad det är, de förkastar dem och hittar på egna ord, så kan de göra som de vill själva. Om man inte talar om Jesus, Korset, Blodet och OMvändelse, så har vanliga människor inte en chans att förstå…det är ett urvattnar kliande budskap som framförs idag! Ja vi håller fast i Ordet, GUDS rena Ord är allt vi kan lita på! Gud välsigne dig/er och gå helst ur alla sammanhang, det kommer tider där de som är registrerade kan få det mycket tufft. Blessings/Maria

 3. Hej,

  Jag är medlem i en utan de församlingar som nämnt ovan. Var även med på ett möte där NNVK presenterades med mycket positivism och glädje. Många utav ledarna har även på senare tid predikat hos oss. Var för några söndagar sedan med om att de sålde böcker och CD skivor under gudstjänsten. Verkade som om ingen lade märke till det förutom jag som ville slänga fram piskan… Vår församling styrs från toppen och man har ingenting att säga till om. Det drivs som ett iskallt företag. Många Gudsmän har under åren blivit smutskastade p.g.a. konfrontation. Det har varit sorgligt att se. Vet inte vad man skall göra… Min familj har konfronterat ledarskapet med bibliska sanningar och gång på gång blivit nedtryckta…

  Tack för detta brev, Gud välsigna er och håll fast i ordet// Gamleby

 4. Hej du! Vad roligt att du hittade hit. Jag har sett en hel del av olika saker och jag förstår att det är illa med kristenheten. Det är klart att man måste ifrågasätta, det har jag också gjort och fått en hel del “skit”, men sanningen kommer alltid fram! Alltid.
  Det är bra att Karin kan stå stark och visa människor hur fel saker o ting är som människor gör i dessa tider.
  Jesus gör oss fria! Och vi får vara tacksamma att han öppnat våra ögon, som förr var stängda.
  Hallelujaa! Jesus lever! Hälsn f Maria—välkommen tillbaka hit!

 5. Jag hittade din sidan av en ren slump (inte för att jag tror på slumpen men för att uttrycket är bra 😉

  Jag håller mig anonym….detta för att jag under ett par år fått utstå en hel del skit pga ifråga sättningar av kända namn i artikeln ovan…

  Det glädjer mitt hjärta att detta ÄNTLIGEN börjar komma upp till ytan! Skulle man börja granska dessa ledare lite mer ingående kommer våra hakor att ligga på golvet. Jag talar av egna erfarenheter…. Daniel W och Johannes A är riktiga rävar. MEN ger man sig på dom så får man sitt namn nedsmutsat.

  Allt gott till Karin som vågar ge sig på detta! Jag förstår att hon får ta emot mycket skit pga skina nyhets brev…men som vi alla vet sanningen skall göra oss fria!

  / Jag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.