Archives

Jesus älskar dig. / K Nyström

Jesaja53/ Jesus älskar dig med ofattbar kärlek, predikan av Konrad Nyström

Vill Du böja dig inför Gud,  i kärlek? Bibelorden har fet svart stil och vill markera att det finns gudlösa idag och i alla tider, och att de inte rättar sig efter Guds Bud, och att JESUS dog för hela mänskligheten-  Hur stor var och är Hans kärlek tror du?

Ords 7:18
Kom, nu skall vi njuta av kärlek ända till morgonen, njuta tillsammans av kärlekens fröjder.

Höga V 2:4
I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans banér över mig.

Höga V 2:7
Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroa inte kärleken, stör den inte, förrän den själv vill.

Höga V 8:6
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga.

Höga V 8:7
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd.

Hos 10:12
Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN, till dess han kommer och lär er rättfärdighet.

Hos 11:4
Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.

Matt 24:12
Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Luk 11:42
Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta* och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

Rom 13:10
Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Rom 14:15
Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.

1 Kor 8:1
I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger.

1 Kor 13:4
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,

1 Kor 13:8
Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.

1 Kor 13:13
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

1 Kor 14:1
Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

2 Kor 13:11
Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Ef 3:17
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Guds Kärlek.

OBS!

2Joh 1:6
Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

He lives! JESUS lever och skall komma tillbaka!

Att få vara frälst är mer underbart än man kan ana, m m i det. Att få vara frälst och få vänta på Jesus är sannerligen märkligt, mäktigt, och underbart, att VETA att man tillhör honom, Frälsaren. Det är inte lätt att vara en troende och det har ingen heller påstått att det ska vara, det är en lögn om någon säger så. Det är en kamp och det är påfrestningar och det kommer att bli värre och värre att vara en troende. Men vad som än sker så är JESUS KRISTUS med oss.  

NamnlösJesusärherre

Jesus lever.

Jesus lever för att han uppstod från graven, han sitter nu i himmelen på Guds högra sida………..
Jesu fysiska närvaro upphörde när han lämnade lärjungarna och återvände (!) till himlen (Apg 1:9), men den helige Ande kom strax därefter för att trösta, hjälpa och utrusta dem för att kunna sprida de goda nyheterna om frälsningen (Apg 2:1-4). Själva frälsningsverket är slutfört. Nu sitter Jesus vid Guds högra sida, och han har makt över både himmel och jord..

Efter 40 dagar med lärjungarna for Jesus till himmelen. Två änglar förklarade för lärjungarna att han en dag skulle komma tillbaka på samma sätt som han lämnade dem, alltså i sin kropp och fullt synlig. Det är det som den troende väntar på och vet ska ske!
Historien är INGEN SLUMP. Den rör sig framåt mot ett bestämt mål- Jesu återkomst för att döma och regera världen. Vi ska sprida det glada budskapet under tiden vi väntar på Jesus- så har han sagt.
(Tanken på en lidande tjänare är inte mer populär idag än den var för 2000 år sedan. Då hade man bara tillgång till Gamla Testamentets profetior. Vi har dessutom vittnesbördet från apostlarna i Nya Testamentet och den kristna /Guds församling/ I allt detta lyfts Jesu seger över döden fram som det viktiga.
Törs vi spräcka ramen för vår egen kulturs värderingar och sätta tro till Jesus? Eller ska vi fortsätta att stå där överraskade av innehållet i de goda nyheterna?)

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.”/Joh 10:27

NamnlösMaria

LÄNGTANSROPET LJUDER/ ‘Han prövade mig’

LÄNGTANSROPET LJUDER / Han prövade mig

Dikt av Majvor Hugnevik (2018)

Marana ta, hör längtansropet ljuder
från en söndersargad jord
Gud, din pilgrimsskara väntar
uppbrottsorder
när basunen kallar
tecknet som vi känner från ditt Ord

Fly från svekets lägervallar
dessa brända, en gång brutna
jordar våra fäder fått att gro
Låt oss än en gång, den sista
höra Anden tala
om försoningsblodet
till ett folk som tappade sin tro

Lyft din blick mot gryningslandet
bort från jordens larm och brus
lossa banden låt det brinna
samlingsdagen snart är inne
då när natten släcker sina sista ljus

Jordens visdom må försvinna
tiden är en flyende minut
blott ett enda jordiskt minne
lever efter tidens slut

Glöm det aldrig, nåden räcker,
blodet täcker skulden som du bar
korsets strålglans oförgänglig
skall för evigt leva kvar

PUBLICERAT I SÅNG / DIKT

_________________

Mina älskade, förundren eder icke över den luttrings-eld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå — — — ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder!“-1 Petr 4:12-13,

Han prövade mig, förrän Han fann mig vara förtroende värd“, 1 Tim 1:12

Frukta icke, Han är nära,
Han som mäktig över alla,
lovat i sin famn dig bära —
låt ej dina händer falla! 
Frukta icke, Han är nära,
stark i strid som fordomtima.
Och, Hans dyra namn till ära,
skall du än Hans kraft förnimma.
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Artikel: Hon hade fel…Jesus var ingen dåre /Artikel

Av Emmanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin, överläkare, författare

OCH:

Vårdstrejk fortsätter – facket nobbar medlarbud

Publicerad: 14 juni 2024, 13:06

Vårdförbundet vid en manifestation i Stockholm tidigare i veckan.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Vårdstrejken fortsätter. SKR och Sobona sa ja till medlarnas bud, men Vårdförbundet avvisade det.
– Vi var till och med beredda att gå med på en arbetstidsförkortning för att få ett stopp på konflikten, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
✓ Det här innehöll medlarnas bud

Ämnen i artikeln:HälsaJobbKollektivavtalAvtalsrörelsenSKRAvtalsrörelsen 2024


Stefan Helte

sh@dagenssamhalle.se


Medlarna presenterade sitt bud för arbetsgivarorganisationen Sobona och Vårdförbundet under gårdagen och tidsfristen var satt till klockan 13 i dag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som formellt inte omfattas av medlingen, följde medlarna och lade fram ett motsvarande bud till Vårdförbundet.

Men facket nobbar båda förslagen.

– Det är mycket allvarligt. Vi var beredda  att sträcka oss tämligen långt för att få till stånd en kompromiss, säger Sten Nordin.

Enligt SKR och Sobona innebär medlarbudet bland annat en arbetstidsförkortning på två timmar per vecka för fler av de medarbetare som delvis arbetar natt. Tidigare har SKR och Sobona kategoriskt avvisat allt tal om arbetstidsförkortning.

– Det är ett svårt steg för oss. Det skulle bli besvärligt för regionerna att klara av att organisera en arbetstidsförkortning. Men vi bedömde det som nödvändigt för att få till ett avtal.

Detta motsvarar dock inte alls Vårdförbundets krav på en kvart kortare arbetstid per dag för alla medlemmar. Ett krav som SKR och Sobona fortsatt avvisar.

– Vi säger nej till en generell arbetstidsförkortning. Vårt ja till medlarbudet ska inte ses som en öppning för att vi kan gå så mycket längre än detta.

Vad tänker ni om att Vårdförbundet säger nej till medlarbudet?
– Vi är förvånade. Det här budet innehåller så mycket bra för Vårdförbundets medlemmar, säger Sten Nordin.

Trots att Vårdförbundet avvisar medlarbudet meddelar facket att man öppnar för förhandlingar med de kommunala bolagens arbetsgivarorganisationen Sobona. På det avtalsområdet har också Medlingsinstitutet utsett de två medlare som lade fram det aktuella medlarbudet.

Vad blir skillnaden med detta?
– Att det faktiskt blir förhandlingar igen. Vårdförbundet har ju inte ens velat bidra till medlarnas arbete med en hemställan.

Kommer parterna att mötas öga mot öga nu igen, för första gången sedan avtalet löpte ut i slutet av mars?
– Ja. Det är medlarna som kommer att styra förhandlingarna. Men det uppstår en situation där vi på något sätt kan föra samtalen framåt i alla fall, säger Sten Nordin, som även är vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

LÄS MER: Forskaren: Larmen om samhällsfara kan göra strejken tandlös

Vårdförbundet anser att medlarbudet är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt.

– Vi är mitt i en strejk och blockad och vill avsluta detta med ett bra avtal för våra medlemmar. Vårt yrkande på en arbetstidsförkortning med en kvart om dagen finns inte med i hemställan. Och vi håller fast vid det, säger ordföranden Sineva Ribeiro. /Läs artikel

Att känna JESUS. Artikel Jon-Are Pedersen

Kristus i oss!

Det märks på våra personligheter hur väl (eller om) vi känner Jesus. Våra personligheter avspeglar den insikt och den kunskap vi fått genom vår vandring med Jesus, vår Herre. En del är sträva och fyrkantiga, andra är ilskna och buttra, bittra och griniga, andra är glada och spralliga, fjantiga och ytliga, men andra är ödmjuka och godhjärtade. Man ser på hur vi skriver, hur våra personligheter avspeglar vårt möte med Jesus. Låt Jesus få forma dig! 

En del har tagit på sig en kristen klädnad, som inte stämmer med den Jesus vi ser i Skriften, och några kämpar efter köttet att vara lik Honom, men avslöjas genom sina ord och gärningar. Vi har alla kommit olika lång i vår vandring med Jesus, medan några inte ens börjat, och vi har kommit olika nära Hans hjärta, men målet för oss är att komma så nära Hans hjärta, och att bli så lika Honom som bara möjligt. 

Behagar vi Gud?

All köttslighet och allt som inte behagar vår Fader måste läggas ner inför Hans fötter. Vi kan inte längre tillåta oss vandra efter köttet, tänka köttsliga tankar, göra köttsliga gärningar. Vi ska vara ett heligt folk, renat och helgat genom blodet, vi skall vara heliga så som Han är helig. Vi kan inte längre tillåta oss att vara världens vänner, för då blir vi Guds fiender. Vi kan inte heller längre hålla fast vid ”de äldstes stadgar” som går emot Guds ord. Ja, för vi vet att Jesus bekämpade sådana och de hycklade och hatade allt som var sant och rätt och välbehagligt för Gud. De gjorde om intet Guds bud för sina egna stadgars skull. Likadan är det med många av oss idag. Vi är förblindade av våra förfäders stadgar och föreskrifter, när det gäller dop, heliga dagar, mat, nattvard, etc. Vi har kunskap om allt, men saknar det viktigaste; ödmjukheten och mildheten, som kännetecknar Jesu egen personlighet. Var inte som fariséerna, skriftlärda och sadducéerna!!!

De äldstes stadgar!

Men vad är då ”de äldstes stadgar” i våra liv? Är det inte våra regler, åsikter, tolkningar, teorier, undervisning, ritualer, upplevelser, och teologi som går emot Guds eget ord? Som hindrar människan från att lära känna Herren så som Han verkligen är? Nästan varenda församling har på något sätt ställt ”de äldstes stadgar” före Guds eget ord genom mänskliga föreskrifter och mänskliga tankar som skrivits ner och blivit vägvisande för oss. Om någon sen upptäcker att Guds ord säger något annat, motsätter vi oss detta och kämpar med näbb och klor för att behålla det vi tycker är så värdefullt och viktigt. Vi läser en sak i Guds ord, men eftersom det går emot vår teologi förkastar vi det, för så gör eller tror vi inte i vårt samfund och därför stannar vi upp i växten och förblir små barn, på väg till himlen, men som inte är till någon nytta i Guds rike. Jesus vill vi skall växa upp till manlig mognad, och i ande och sanning lära känna Herren vår Gud, så som Han är. Han vill ha fullvuxna kristna som kan bära Hans bördor, som kan bära Hans sorg, gråta Hans tårar, lida Hans smälek, älska med Hans kärlek och inte ger upp så snart det går oss emot. 

Som små barn!

Små barn orkar bara bära små bördor, de är oftast olydiga om man säger något. Släng skräpet i soptunnan, säger vi, men barnet gör det bara en gång, men orkar inte mera utan slänger nästa på golvet, eller på marken eller lägger det på närmaste tillgänglig plats. Vi känner alla igen när barnet vill ha en hund. Vi säger: Men då måste du ta hand om hunden, den ska ut och kissa och bajsa, den måste borstas och vårdas, och vi vet hur barnet lovar att ta hand om hunden. Vi har ställt krav för att ge barnet en hund. Till en början går det bra, men i slutändan blir det ändå vi vuxna som får sköta allt. Barnet har tröttnat, och vill nu ha en katt istället. Likadant är det med med oss och Fadern. Han kan inte ge oss en katt för han vet att vi inte tog hand om hunden. Han vet vi gör det en gång, men ger upp. För vi orkar inte. Vi är som småbarn som vill, men inte kan. Och vi kan men vi vill inte. Vi vill men orkar inte. Småbarn, som gnäller när vi är trötta, som spiller ut mjölken och låter mamma torka upp, som inte tar hand om sina leksaker och aldrig städar efter sig. Så skall det inte vara. 

Getterna! 

Men sen har vi några som absolut inte längtar efter, eller önskar bli lik Honom, och som inte ser det som något att sträva efter. Dessa som inte vill, och inte längtar efter att likna sin Mästare, har inte omvänt sig av hjärtat utan har tagit på sig en ”kristens kläder”, och som genom sina egna gärningar tror sig tjäna Gud, människor som i sin egensinnighet vandrar i egenrättfärdighet, och genom sitt kött har smutsat ner sina kläder med synd och all orättfärdighet. De har inte gått in genom dörren, in genom den trånga porten, och vandrar därför inte heller på den smala vägen. Omvänd dig om du känner igen dig!

Vår älskade Jesus, vår förebild!!!

Vi säger att vi älskar Jesus och att Han är vårt allt. Vi säger vi vill vara som Honom, göra som Han gör och Han är det viktigaste i våra liv. Om allt detta är sant då gör vi som Han säger, för den som älskar Honom, håller Hans bud. Vi kommer till korset, tar på oss korset, och följer Jesus. För om vi säger att Han är vägen, sanningen, och livet, då tar vi på oss Hans börda och Hans ok, för Hans börda är lätt och Hans ok är milt. Han är ödmjuk av hjärtat och mild i sin personlighet, Han är en spegelbild av sin Fader, och allt vad Fadern är, är också Sonen. Om vi inte tar på oss Hans ok, och inte låter Honom förändra oss och inte låter Honom förvandla oss, om vi inte vandrar på vägen, om vi inte tror sanningen, då har vi inte heller livet. 

Därför, om Jesus är din Herre och Mästare, kommer Han också göra dig lik Honom, som är den förstfödde bland många bröder. Och om Han är din Herre och Mästare kommer du tillåta det ske, och sträva efter det. 

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 1 Joh 3:2-3 

Guds frid!!! /Jona-Are P

De religiösa blundar och sover. /1: Ångest över nutiden? D Wilkerson /Video 2: Problemen—

Sådär ja. Wilkerson har varnat och varnat och predikat………..undrar vad han hade sagt om denna nu ännu mer fördärvade s k kristenhet! Religiositeten är otroligt utbredd och FARLIG. DÄR är svårt att få människor på knä i äkta fullständigt förkrossande bön, m m.

NÅD över SYNDEN, eller bara SYND? KRISTUS JESUS ÄR DEN SOM ALLA BEHÖVER, men man har inte förstått vilket ALLVAR som ligger bakom hans död, uppståndelse och hans ord!

Rättvisa, barmhärtighet och tro, vad är det? Det är sådant som är ord på papper men inte finns i alla människors hjärtan.

Guds vrede existerar idag också, men man bryr sig inte om det, för man ser honom inte. Man söker efter kärlek och vet inte att Gud är KÄRLEKEN! Om detta kan du läsa i Matteus kap 23. SÖK JESUS IDAG och missa inte målet.

/RÄDDA de döende, lyft dem som fallit, Ryck dem i kärlek från synd och från skam! Uppväck de sovande, uppsök de vilsna, Säg dem att frälsning de få hos Guds lamm! / Sång Fanny Crosby

VARFÖR tillåter Gud problemen i ditt kristna liv? Lyssna till predikan.

Jesu lärjunge. /Låt korset glöda i era hjärtan

Kärleken från Jesus, det finaste jag har.

Kärleken i lidandet- Kärleken är större

Lidande i kärleken, och kärleken finns i lidandet

Lidandet kan växa men kärleken växer sig allt starkare,

Plågorna kan tyckas övermäktiga, men kärleken är större.

Orättvisorna kan kännas övermäktiga, men Gud har sista ordet.

Smärtorna kan vara svåra, men Jesus led än värre.

Frågorna kan vara många, men får sina svar en gång.

Kärleken från Gud är större än man kan förstå, och just nu förstår jag inte lidandet, men jag har en Kung, Kung Jesus, att luta mig emot, då smärtorna smärtsamt värker. Jesus, jag älskar dig.  /Maria 2009

*
2 Kor 7:1. Då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Ef 4:24. och att ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

Luk 14:27Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
Luk 14:33På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger

Jag säger igen:   Det tar tid att lära känna Jesus. Hans välsignelser går genom tårar, sömnlösa nätter och mycket plåga. OM man är villig att underkasta sig detta så lär man sig att bli en Jesu lärjunge. Det livet är inte lätt och det var inte lätt för hans lärjungar heller, de som fick lida och dödas på olika sätt. Inte satt de i ”kyrkor” i överflöd och prisade varandra och höll med om felaktiga saker. Nej, de missionerade, de glödde i sina hjärtan, de fick gjort nyttiga och underbara saker och Gud använde dem stort.

Låt korset glöda i Era hjärtan

Smäda och Håna Gud?/ There is power in the blood

Ord som gör ont i någon då de säges finns det många utav, och man menar att en person sagt de orden till någon , kanske till Gud? jag tar med dem här nedan.
Varför?
Jag fick höra av en person att jag smädar Gud här eller privat? -Jag kan inte anse att jag gör det utan jag brukar berätta om o-troende människor som har en vana att håna Gud. I min undran varför man sagt detta till mig så tycker jag att det är märkligt att jag skulle göra det som varit trogen i 18 år här på min hemsida, och jag har alltid skrivit här, m m, varje dag om GUDS BUDSKAP, om VEM han ÄR och Varför man skall ha en Gudstro. Jag har vittnat på många ställen här och annat, om VAD Gud gjort för mig i mitt liv och hur TACKSAM jag ÄR, och varit under alla år då också mirakel skett.
Detta ordet smäda, bland de andra orden du ser här, de är inte ok, de gör ont. -MEN jag smädar Gud??? Jag brukar inte vara långsint, men jag tycker att sådana ord inte hör hemma hos mig, jag förstår inte.

9 Svenska Synonymer till SMÄDA:

KRÄNKA
Definition: 1. behandla nedsättande (oftast genom att angripa eller tala negativt om den personliga hedern)

SKYMFA
Definition: 1. förolämpa

HÄDA
Definition: 1. genom ord eller handlingar kränka något som anses heligt, vanligtvis en religions gud

BESPOTTA
Definition: 1. spotta på, håna, förakta

HÄCKLA (också håna)
Definition: 1. ett redskap för beredning av lin

HÅNA
Definition: 1. uppge någonting på ett sätt som kan kränka, vanligtvis avsiktligt.

BELACKA

Bibeln om dessa tider i krigssituationer, Ände-tiden har börjat. Jesus är Vägen.

Har Bibeln något att säga om kriget mellan Israel och Palestina? Och finns det någon lösning?

Denna artikel är tidigare publicerad i Midnattsropet.


Kriget i Mellanöstern har varit centralt i nyhetsmedia alltsedan den 7 oktober då Hamas drog in med sina terrorister i Israel och genomförde en skoningslös massaker på fler än 1200 människor, däribland barn, kvinnor, äldre och dessutom tog man fler än 200 personer som gisslan. Det här var startskottet på en av de mest våldsamma konflikter som vi har sett under senare tid.

Det som händer i regionen gör att man vänder blickarna till Guds Ord eftersom Israel har en historia som utgår från Bibeln. Vi kan där läsa om patriarken Abraham och framåt och se hur det sedermera bildas en nation som får namnet Israel.

Under hela historien har landet varit föremål för konflikter, stridigheter om landområden, vilket land tillhör vem, osv. och det kommer att fortgå. Bibeln ger också tydliga signaler om att då områdena kring Jerusalem drabbas av krig så bör vi vara alerta.

Det finns inget folk i historien som likt det judiska folket har överlevt så mycket förföljelse, inte förintelsen att förglömma, som dödade fler än sex miljoner judar under andra världskriget. Man har överlevt som folk och bevarat sin identitet utan att ha ett eget landområde under mer än 2000 år. Det var först år 1948 som nationen Israel bildades som vi ser den idag.

Öga för öga, tand för tand

Utan att ta ställning politiskt för det ena eller det andra så kan vi inte annat än konstatera att det vi ser äga rum idag är fruktansvärt. Det Hamas gjorde och representerar är avskyvärt och det tar vi absolut avstånd ifrån. Vi ser också hur Israel agerar och det är väldigt svårt att bilda sig en rätt uppfattning, men det media presenterar visar hur tusentals människor oskyldigt får sätta livet till och skaror av oskyldiga drivs på flykt. Något av samma mentalitet presenteras också genomgående i den bibliska historien. Det handlar om öga för öga, tand för tand. Man ska vedergälla det man själv har drabbats av.

Konflikten i Mellanöstern är djup och komplicerad och vi ser att det finns ett grundmurat hat mellan folk och nationer. Samtidigt finns det i Israel och områdena däromkring både araber och judar som har deklarerat att man vill leva sida vid sida i fred, med en försonande attityd gentemot varandra.

När krig bryter ut, som det vi ser idag, släpps underliggande hat loss. Människor drabbas och dras in i olika politiska agendor. Hamas lockar nya och gamla anhängare in i terroristceller för att bli framtida martyrer och ge sitt liv för denna politiska agenda. Det är komplicerat och svårt. Själv saknar jag tillräcklig inblick för att kunna uttala mig rättvist i den här striden, men jag vet ändå att det finns en lösning – den enda – och det är den jag vill skriva om, den bibliska vägen.

Josef som förebild till Jesus

I Gamla testamentet finns det många förebilder som pekar fram mot Herren Jesus Kristus, han som är fullkomningen själv. I honom ser vi vägen framåt. Jesus är Israels rättmätige konung, dock förkastad och hatad på många sätt. Man vill inte veta av honom, men trots det är han ändå Israels enda hopp. Inte bara Israels, utan hela världens. Alla folk, alla nationer, alla olika människor som finns på denna jord har sin lösning i Herren Jesus Kristus. Det löftet sträcker sig bakåt ända till Abraham, där vi kan läsa hur han som stamfader till Israel skulle bli en välsignelse för alla folk.

Vad är möjligheten till att denna försoning ska äga rum? Jo, den finns hos Herren Jesus Kristus, han som sa att vi ska älska våra fiender och vår nästa som oss själva. Vi ser det här utgivandet inte minst i Jesu eget liv. Han led orättfärdigt, plågades, piskades, han fick utstå så mycket hat från sina egna men också från det romerska imperiet och dess hejdukar. Hur svarade Jesus? Han uttalade vare sig hat eller vedergällning. Istället visade han på en makt som är mycket större än vedergällningen. Förlåtelsen, försoningen.

Josef blev utstött av sitt folk

En av Gamla testamentets förebilder till Jesus är Josef. Vi möter honom i Första Moseboken. Han var son till Jakob och lillebror till tio äldre bröder. Han älskades och hatades, föredrogs men misshandlades också. Vi kan läsa om honom hur han frestades, samtidigt som man litade på honom. Han förnedrades och upphöjdes. Trots att han fick möta alla dessa ytterligheter så tycks han aldrig under sitt etthundratio år långa liv ha förlorat blicken på Gud. Han upphörde aldrig att lita på Gud. Motgångar som han mötte förmörkade inte hans karaktär. Han fick vara med om enorma framgångar men lät sig inte korrumperas av makten. Vi kan läsa om hur han var densamma såväl i det privata som i det offentliga. Josef var en stor gudsman och vägen dit vilade på försoningens grund.

Vi kan ha idéer och drömmar om hur en perfekt familj borde vara. Enligt alla mått mätt så hade Josef med sin familj väldiga problem. Hans far Jakob hade tagit sig fram med hjälp av svek och bedrägerier. Han hade lurat till sig både förstfödslorätten och välsignelsen från sin tvillingbror Esau, vilket ledde till att han fick fly för sitt liv. Konflikter kom att prägla familjen och ibland ser det ut som att allt skulle falla samman.

Det finns mycket att läsa om Josefs bakgrund. Jakob fick tolv söner och en dotter med sina hustrur. Det fanns en ständig konkurrens och konflikt bland syskonen i familjen, en stor, kaotisk familj. Men Josef var annorlunda. Du kan inte hitta något svek eller något ont hos honom i det vittnesbörd bibeln ger honom. Han var ett älskat och utvalt redskap för Guds stora plan, både för sin egen tid och för tider framåt.

Josef rapporterade sina bröders dåliga beteende till sin far, vilket gjorde att han blev väldigt impopulär. Det står till och med att hans bröder hatade honom och menade att han var bortskämd. Han hade fått så mycket förmåner man inte kunde stå ut med. Dessutom berättade han om märkliga drömmar han hade haft, där han själv stod i centrum. Hånfullt fick Josef smeknamnet Drömmaren av sina bröder.

Varför berättade Josef sina drömmar för familjen? Han borde ha vetat hur de skulle ha reagerat när han talade om hur kärvarna och hur solen, månen och stjärnorna bugade sig inför honom. Jag tror det kan vara så att drömmen var så tydlig, så djup i honom, att det är att jämföra med när någon får ett profetiskt budskap att bära fram. Josef var angelägen att dela drömmen med familjen. Ett profetiskt budskap bärs fram och det kan tas emot och förkastas. Bröderna förkastade det Josef förmedlade, men det står om Jakob att han “bevarade detta i sitt minne”.

Josef säljs till slav

Vid ett givet tillfälle såldes Josef som slav till Egypten av sina bröder. Han utsattes för en mycket grym behandling och man hade beslutat sig för att ta livet av både honom och hans drömmar. Bröderna skulle visa honom att han inte var speciell. Genom sina egna bröder skulle han gå ett grymt öde till mötes. De tänkte döda honom och hitta på lögnaktiga förklaringar att sedan ge till Jakob. På det sättet var man redo att utsätta både Jakob och familjen för dessa lögner och detta hat.

Det hände lite olika saker och Josef blev inte dödad utan kastades i en brunn. Under tiden han satt där i brunnen satte sig bröderna ner för att äta och dricka. Man var glad över att äntligen ha blivit av med denne Josef. Nu fattades bara att ta livet av honom. Då kom det några ismaeliter, släkt till deras farbror Ismael, som var på väg till Egypten. De var handelsresande. Bröderna sålde Josef för tjugo siklar silver. Mer än så ansåg man honom inte vara värd. Nu hade bröderna både blivit av med honom och även gjort sig en vinst. De slaktade en bock, tog blodet och smetade ut på hans sönderrivna klädnad som de sedan skickade till Jakob och frågade: Är det här din sons klädnad? Sönderriven av ett vilddjur. När de kom hem står det att bröderna som begått illdådet spelade med i sorgen efter Josef. Det fanns mycket hat i botten.

Bröderna motsatte sig egentligen inte Josefs planer och förhoppningar han hade för framtiden, utan de motsatte sig drömmarna som kom som en uppenbarelse från Gud. Det fanns något i det här som de inte kunde ta emot eller förstå. Utan att vara medvetna om det, ville de se om de kunde besegra Guds uttalade syfte. Det var egentligen en strid mot Gud själv man hade gett sig in i.

När det handlar om Josef såg det långt ifrån ut som att han hade uppnått sina livsdrömmar. Han drömde aldrig om att bli kastad i en brunn och såld som slav av sina egna bröder, inte heller om att bli oskyldigt anklagad för våldtäkt. Han drömde inte heller om att bli bortglömd i ett fängelse och inte heller drömde han om att bli den näst mäktigaste mannen i hela Egypten. Inte heller om att han skulle få vara med och rädda världen från en svår hungersnöd. Här ser vi Guds plan, Guds dröm för Josef, vilken var bättre än någon dröm Josef kunde komma på.

Gud har makt att vända situationen

Allt det här fick Josef vara med om. Han kastades ut från sin familj på detta grymma sätt, såldes som slav till Egypten, hamnade hos en familj där han anklagades för våldtäkt, kastades i fängelse där han blev kvar under några år. Sedan kom han inför farao och här börjar vändningen. Från en dag till nästa gick han från fängelsehålan och blev Egyptens andra mäktigaste man efter farao. Här vänder historien. Predikaren 4:14 beskriver händelsen så här: “Ja, han kom ut från fångarnas hus för att bli kung, fastän han föddes fattig i sitt rike.”

Åren går. Först kommer sju goda år med ymniga skördar och sedan följer sju år med svår hungersnöd. Här kommer historien ikapp Jakobs söner. De hamnar i svår hungersnöd och Jakob sänder dem till Egypten för att köpa säd. Där fanns det säd för där var Josef, Guds redskap. Josef ser sina bröder komma men de känner inte igen honom. Han börjar brottas över hur han ska hantera situationen. Han ser till att de får köpa det de kom för att köpa, men lägger sedan deras pengar i deras säckar. De blir självklart skärrade när de upptäcker pengarna. Tiden går och säden tar slut igen och de måste återvända. Den här gången hade Josef befallt att de skulle ta med sin lillebror Benjamin.

I hela den här processen kan man tänka; var är hämnden Josef vill ge sina bröder? På vilket sätt ska han vedergälla dem? På vilket sätt ska han få upprättelse? Josef hade nu ett absolut överläge och all makt att göra vad han ville med sina bröder. Men han anklagar inte sina bröder för vad de hade gjort. Han såg längre. Han sa till dem: “Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er.” Gud har banat en väg och det är anledningen till att jag är i Egypten och till att det som händer har skett. Att jag fått den här positionen är räddningen för Jakob, för Israel och för många andra folk. Istället för att hämnas räckte Josef ut sin hand till försoning.

Jesus är vägen till fred

Vilken bild på Jesus och vilken förebild för oss! Det står om Jesus:

Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.” 1 Petrusbrevet 2:21-25

I Nya testamentet står det om församlingen att den består av judar och hedningar. Det är ett nytt folk som på det här sättet har kommit tillsammans på försoningens grund. När det nu handlar om Israel och dessa bibliskt historiska platser, har bibeln ett budskap som talar om att de kommer att stå i centrum för konflikter och uppgörelser av de mest grymma slag. Folk kommer att få lida på olika sätt, men det är inte slutet. Då slutet närmar sig står det så här:

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.” Sakarja 12:10

Jesus Kristus, den korsfäste, är Israels, det judiska folkets enda hopp, men även allas vårt hopp. Jesus gav sitt liv, och försonade oss med Gud genom sig själv. Vilken försoningens och upprättelsens dag då hela Israel som en man ska se upp till honom som de har genomborrat! Då finns det ingen makt kvar från vare sig Hamas eller någon annan som har på sin agenda att förgöra Israel. Då är det slut på dessa strider, ty då man ser upp till honom som har blivit korsfäst, kommer det att ske en förvandling av en helt annan karaktär än det vi kan se idag i den här världen.

Jesus är världens enda hopp. Han är den framkomliga vägen för såväl Israel som alla andra nationer. Vänd om till honom. Låt Jesus förvandla ditt liv. Det är början på ett liv med framtid och hopp. Gud skapar i oss ett nytt hjärta. Det handlar om, som Jesus sa, att vara himmelska medborgare. Mitt rike är inte av den här världen. Han skulle ha kunnat kalla på härskaror men deklarerade att han är konung över Guds rike vars principer står högt över vad vi kan finna i den här världen. /Berno Vidén

‘Kärleken skall kallna hos de flesta’…. Vi är där nu..

Min vän berättar

Kärleken skall kallna hos de flesta, och hatet grasserar fort nu.

Inför slutet: Vi kan faktiskt se fram emot domens dag, därför att den innebär slutet på all synd och början på en tillvaro, där vi får se Jesus ansikte mot ansikte. Faller man offer för fruktan för domens dag, Guds dom, och evigheten, så skall vi påminna oss om Guds eviga kärlek. Hans kärlek till oss är fullkomlig. (Rom 8:38-39). Vår rädsla och fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss.Vi kan leva i lugn förvissning om vi i detta livet har lärt oss bli mer och mer lika Jesus.
DEN som älskar Gud vet vad Kärleken är, men de som lever nu i olika slags kaos på gatorna m m, de känner inte Frälsaren. De har inte fått möta honom som kan ge dem frid mitt i allt som nu sker. KÄRLEKEN läker och visar vägen, JESUS är kärleken som de flesta saknar.
Det blir ju värre och värre i världen och man undrar hur mycket mer som skall komma över oss i form av lögner och elände. Jodå vi vet ju att tiden inte är slut än, mycket mer kommer .
Sanning tycks inte vara så populärt men däremot kryllar det av LÖGNARE och bedragare. Ja så sade ju JESUS att det skulle bli i de sista tiderna.
Om du inte är hungrig efter GUD, då är du troligtvis full av dig själv. Tänk om och sök Herren.

Hosea 10:12 Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er.
1 Kor 13:4 Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.
1 Kor 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.
Uppenbarelseboken, 2:10 – Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona,

Foto Maria

Håll fast vid Jesu ord och hans värderingar, LÄR allt av honom.

Dagens artikel: Markus 10:29-30 Belöning, värderingar

Världen hatar Gud och det märks  väl tydligt i våra dagar, eller vad säger du? 

Markus 10: 29-30. Jesus svarade: “Sannerligen säger jag er: Ingen som för min
och evangelii skull har övergett hus, eller bröder eller systrar,
eller moder eller fader, eller barn, eller jordagods,
30. ingen sådan finns, som inte skall få hundrafalt igen: redan här
i tiden hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och
jordagods, mitt under förföljelser, och i den tillkommande
tidsåldern evigt liv.

Jesus försäkrade lärjungarna om att alla som ger upp något värdefullt för hans skull  ska få tillbaka det hundra gånger om här i livet, fast inte nödvändigtvis i samma form. Någon kan t ex ha blivit utstött ur familjen för att han eller hon tagit emot Kristus men får i gengäld en större familj av troende. Samtidigt som vi belönas på det här sättet kommer vi dock att bli förföljda, eftersom världen hatar Gud. Jesus betonade förföljelsen för att påminna oss om att vi inte kan följa honom bara för belöningens skull.

Jesus förklarar för oss att våra nuvarande värderingar kommer att ställas på huvudet i den tillkommande världen.De som strävar efter position och inflytande kommer inte att få det i himlen. Den som lever enkelt här kommer att få en position i himlen. Att tjäna andra är inte så populärt idag, man skall helst klättra väldigt högt på karriärstegen och då man gör det så spelar det ofta ingen roll vem man skadar på vägen. Så har inte Jesus sagt att människan ska göra. Håll fast vid de värderingar som JESUS lär oss, vi som lärjungar har hela tiden mycket att lära!

NamnlösMaria2

Vad vet du… Jesus släkttavla och Matteus evangelium

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Evangelium1.jpg

Kapitel 1

Jesu släkttavla

1 Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.

2 Abraham blev far till Isak,

Isak till Jakob,

och Jakob till Juda

och hans bröder.

3 Juda blev far till Peres och Sera

genom Tamar,

Peres till Hesron,

Hesron till Ram,

4 Ram till Amminadab,

Amminadab till Nahshon,

Nahshon till Salmon.

5 Salmon blev far till Boas

genom Rahab,

Boas till Obed genom Rut,

Obed till Ishai,

6 och Ishai till kung David.

David blev far till Salomo

genom Urias hustru.

7 Salomo blev far till Rehabeam,

Rehabeam till Abia,

Abia till Asa,

8 Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9 Ussia till Jotam,

Jotam till Ahas,

Ahas till Hiskia,

10 Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11 och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon.

12 Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13 Serubbabel till Abihud,

Abihud till Eljakim,

Eljakim till Asur,

14 Asur till Sadok,

Sadok till Jakim,

Jakim till Elihud,

15 Elihud till Eleasar,

Eleasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16 och Jakob till Josef, Marias man.

17 Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.

Jesu födelse

18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.

20 Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”

22 Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23 Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel.

 Det betyder: Gud med oss.

24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Inledning till Matteusevangeliet

Matteus blev kallad till apostel utanför tullhuset (9:9, 10:3) och var enligt traditionen den förste att skriva ner Jesu undervisning. Papias skriver i början av 100-talet e Kr: “Matteus sammanställde orden på hebreiska och var och en tolkade sedan efter sin förmåga.” Denna första hebreiska eller arameiska version, kanske med endast Jesu ord och inte hans gärningar, bör ha tillkommit mycket tidigt, troligen på 30-talet e Kr innan apostlarna lämnade Jerusalem. Det grekiska Matteusevangeliet som vi har i dag följer Markusevangeliets ordningsföljd så nära att det troligen har färdigställts efteråt, någon gång mellan slutet av 50-talet och 70-talet e Kr. Matteus skriver för en judisk läsekrets och citerar ofta GT:s profetior för att visa att Jesus är Guds utlovade Messias.