Tag Archive | bedja

1984 /George Orwell /Remind

Vad hände efter George´s bok 1984? Jo världen fortsatte att falla, rakt ner och den blev ännu mer sargad. Det finns de som förstår detta spel och de som inte gör det. Tänker därför friska upp ert minne lite och låta er tänka till om VAD som skedde efter 1949. För den som inte är så bra på engelska finns det svensk berättelse om detta-

FörfattareGeorge Orwell
OriginaltitelNineteen Eighty-Four
OriginalspråkEngelska
ÖversättareNils Holmberg (1950)
Thomas Warburton (1983) Christian Ekvall (2021)
Land Storbritannien
GenreRoman
Dystopisamhällskritik
FörlagSecker and Warburg
Utgivningsår8 juni 1949
Utgiven på
svenska
1950
HuvudpersonerWinston Smith, Julia, Storebror
Utmärkelser22:a plats på listan över århundradets 100 böcker enligt Le Monde
13:e plats på listan Modern Library 100 Best Novels

NEDAN:

https://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)

Det skadar inte att få börja vakna för dem som sover nu och ta reda på så mycket man kan om DEM och DET som styr i världen och som kommer närmare och närmare och som kommer att bakbinda oss så småningom, MEN, OCH…. JESUS är VÅR HERRE och vårt BESKYDD och allt vi behöver i vad som än händer/Sker.

Bed i tro på Jesu namn!
Inför Gud det ensamt gäller.
Tron på Jesusnamnet ställer
dig vid öppen fadersfamn.Bed i tro!

Gud svar berett
på vår bön, som Anden leder.
Herren verkar, när du beder,
under gör förrän du bett.Bed i tro,

som vågar stå
glad och viss med öppna händer
sträckta uppåt! Som ej vänder
åter, men blott fram kan gå.

Bed i tro! Gud väntar blott,
att din troshand skall beröra
Honom själv. Han gläds att göra
mer än bedja du förmått.
Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Bön. Herren vet allt. Lidandet verkar tålamod.

”Vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi icke.” Rom 8: 26.

MYCKET av det som i vårt kristliga liv väcker vår häpnad är intet annat än svar på bön. Vi bedja om tålamod, och vår Fader sänder i vår väg någon, som prövar oss till det yttersta. ”Lidandet verkar tålamod.” Vi bedja om ett undergivet sinne, och Gud för oss in i nöd och trångmål. ”Vi lära oss lydnad genom lidandet.” Vi bedja Gud göra oss osjälviska — då bereder Han oss tillfälle att offra oss själva genom att se till andras bästa och ge oss ut för bröderna. Vi bedja om styrka och ödmjukhet, och en satans ängel plågar oss, tills vi ligga i stoftet, ropande efter befrielse. Vi bedja: ”Herre, föröka vår tro”, och vi drabbas av ekonomiska förluster, barnen blir sjuka, vi få i vårt hem en oordentlig, slösaktig, långsam tjänare eller mötas av någon ny hemsökelse, som prövar vår tro på ett för oss fullkomligt okänt sätt. Vi bedja om att bli delaktiga av Lammets natur, och på vår lott faller en ringa syssla, eller vi bli förolämpade, utan att få någon upprättelse, ty ”lik ett lamm, som föres bort att slaktas – öppnade han icke sin mun”. Vi bedja om saktmod, och frestelser till hårdhet och retlighet svepa likt en ovädersstorm över oss. Vi bedja om frid, och varje nerv tyckes vara spänd nästan till bristning, på det att vi må skåda upp till Herren och lära, att då Han stillar larmet kan ingen vålla oss oro.

Vi bedja om kärlek, och Gud sänder oss allehanda lidanden och för oss samman med föga älskvärda människor. Han låter dem säga om oss sådan saker, vilka uppreta vårt sinne och vålla oss smärta, ty ”kärleken är tålig och mild. Den skickar sig icke ohöviskt, den förtörnas icke. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting, den förgår aldrig.” Vi bedja om likhet med Jesus, och Han svarar med att föra oss i lidandets ugn. Är du i stånd att uthärda detta? Vägen till seger och vila är att taga allt, som möter oss, direkt ur en älskande Faders hand, att söka och finna platsen inför tronen i den himmelska världen högt ovan jorden. Därifrån kunna vi sedan betrakta tingen, för att finna allt vara bestämt av den gudomliga kärleken. /E Cowman

”Till Herren jag bad, att Han ville föröka,
min tro och min kärlek och varje sin nåd,
förklara mig mer av sitt salighetsråd
och ge mig mer håg att Hans anlete söka.

Han själv denna bön mig i hjärtat har givit,
och Han har besvarat den, så är mitt hopp;
men sättet, Han valde, att fylla den upp,
ack, sättet, så när i förtvivlan mig drivit.

Helt hastigt, helt lätt, så jag vågade tänka,
Han skulle bete mig all nåd, som Han sagt.
Min synd med sin kärleks betvingande makt
Han skulle slå neder och seger mig skänka.

I stället för detta Han lät mig erfara
mitt hjärtas fördoldaste mörker och skam,
och lät mot min själ komma rytande fram
den mäktiga, vredgade helvetets skara.

Än mer: det mig syntes, som själv Han mig mötte
att göra min smärta mer bitter och full;
min skönaste plan för Hans storm föll omkull,
Han bröt min plantering och neder mig stötte.

Då grät jag och ropade: ”Herre, förklara,
din mask du till döds vill förfölja, o säg!”
Då sade Han: ”Detta jag valt till min väg
att bönen om tron och om nåden besvara.

Jag ville en strid i ditt innersta sända
att döda din stolthet, som själen förstör;
din själviska traktan om intet jag gör,
att du må dig ödmjukt till nåden helt vända.”
O. Ahnfelt

Tror du? Tror du också på bönesvar? Bed i tro.Video

 

Namnlösvår blomma

Gud hör bön

Tro, tro, tro.  Ja det är det vi ska göra då vi tror, eller hur? Vi ska inte vackla hit och dit, nej vi ska tro, tro på bönesvar och vara säkra på att det blir som vi bett.

”Och se, innan han hade slutat att tala – – -. Och han sade: ’Lovad vare Herren – – – som icke har tagit sin nåd och trofasthet ifrån min Herre!’” 1 Mos 24:15-27.

VARJE rätt bön är besvarad redan innan den är avslutad, ”innan han hade slutat att tala”. Och detta på grund av att Gud förbundit sig därtill genom sitt ord; Vadhels I bedjen om i Kristi namn (d. v. s. förenade med Kristus samt i överensstämmelse med Hans vilja) och tro, skall vederfaras eder. Var gång vi uppfyllt dessa enkla villkor, kunna vi vara förvissade om att vår bön blivit beviljad och uppfylld i himlen redan medan vi bedja. Det synliga svaret kan komma till oss härnere på jorden långt senare. Men Guds Ord kan icke slå fel. Därför göra vi väl i att sluta varje bön med tacksägelse till Honom, som aldrig vill taga sin nåd och trofasthet ifrån oss. (Läs Dan 9:20-27 och 10:12)

Då vi vänta på någon ny välsignelse från Gud, är det av vikt, att vi intaga en ställing av tro samt bedja och handla, som om vi redan motagit välsignelsen. Vi bör tala med Herren just som om Han redan har hört oss. Hela tyngden av våra behov måste vi lägga på Honom och taga det som en given sak, att Han fyller behovet nu och framledes. Detta är att förbliva i en ställning av tro.

Då kvinnan ingått äktenskap, har hon med detta steg inträtt i en ny ställning och hon handlar och verkar härefter i överensstämmelse därmed. På samma sätt väntar Herren, att vi, då vi mottagit Honom såsom vår Frälsare, Heliggörare, Läkare och Förlossare, intaga den plats, där Han möter vårt behov, för att finna, att Han till fullo motsvarar alla våra förväntningar.

*

Bed i tro på Jesu namn!
Inför Gud det ensamt gäller.
Tron på Jesusnamnet ställer
dig vid öppen fadersfamn.

Bed i tro! Gud svar berett
på vår bön, som Anden leder.
Herren verkar, när du beder,
under gör förrän du bett.

Bed i tro, som vågar stå
glad och viss med öppna händer
sträckta uppåt! Som ej vänder
åter, men blott fram kan gå.

Bed i tro! Gud väntar blott,
att din troshand skall beröra
Honom själv. Han gläds att göra
mer än bedja du förmått. / av Mrs. Chas. E. Cowmannn

Det er saÌŠ underbart det navnet Jesus, for evig skal det bli min melodi

Når verdens glans og prakt ei finnes mere,  da skal det stråle i all evighet.