Archive | september 2007

Livet i Kristus/Förlåtelse

jesus.jpg

Förlåtelse är ett ganska laddat ord. Det står i 1 Joh 1:9 följande: “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna.”

Varför skall vi bekänna våra synder och vad är förlåtelse?

Människor kan gå runt och känna bitterhet och ilska och skamsenhet, hämdlystnad och oro….och mer. En attityd av oförsonlighet kan härska i ens liv. Då kan man räkna med att få det besvärligt. Har man dessa problem kan det vara oerhört svårt att försöka nå, uppleva Guds ansikte.

Att förlåta är inte en känsla, utan en viljehandling. Jag befann mig en gång i den situationen i mitt liv att jag inte ville förlåta det som människor gjort mot mig. Jag visste att jag borde förlåta, för att kunna komma närmare Gud. Men det gick ju bara inte att förlåta dessa människomonster….

När man inte kan förlåta, binder man en annan människa i fångenskap.Om du har svårt att förlåta gå då till Gud och be honom visa dig det pris han fick betala för att ge dig förlåtelse.

“Ja han var sargad för våra överträdelsers skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.”

Vi kanske tror att vi inga synder har begått eller inga synder tänker begå, men om vi inte går Guds väg i detta kommer vi troligtvis inte fram till helgelsen eller till Guds tron. Den största synden en människa har är att inte tro på Gud, att inte tro att han existerar.

Det är så viktigt att förlåta både sig själv och andra. Det finns en ond makt som inget högre önskar än att vi ska gå hela vårt liv i fördömelse och självömkan och rädsla. Ge honom inte den chansen! Ta bort alla gamla skelett som är gömda i din garderob och skaka liv i ditt liv. Förlåt, och därmed glöm och sedan: Gå vidare.

Guds ord lovar oss: “Så finnes ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.” /(1917)

Om Jesu återkomst

0733.jpg

Jesus talar om tidens slut och om sin återkomst. Om detta kan du läsa i både NT och GT:

Profetia om den sista tiden: Mark 13:1-23, Matt 24:1-28, Luk 21:5-24

Hänvisningar i  GT: Dan 9:26-27; Dan 11:31: Joel 2:2

Andra hänvisningar i NT: Joh 15:21; Upp 11:2; 1 Tim 4:1-2

* * * * * * *

Kristi återkomst:  Mark 13:24-27; Matt 24:29-31; Luk 21:25-28

Hänvisningar i GT: Jes 13:6-10; Hes 32:7; Dan 7:13-14

Andra hänvisningar i NT: Upp 6:12; Mark 14:62; 1 Thess 4:16

Att berätta om Godhet /Samariern

20070924006.jpg

Hej, nu öppnade jag en ny kategori som skall handla om godhet. det är ju vikigt att vi är goda medborgare, goda medmänniskor, goda arbetare….ja listan kan göras lång.Jesus var och är en ypperligt god människa, ja GODHETEN själv. Han lär oss att tänka osjälviskt och kärleksfullt.

Vad säger oss historien om den gode samariten (samariern)?

Olika attityder präglar människor. I historien som du säkert hört många gånger om den goda samariten är det många olika attityder som präglar människors beteende.

Läs denna berättelse, den står i Lukas 10:30-37

*För lagexperterna var den misshandlade mannen bara ytterligare en juridisk diskussionsfråga.

*För banditerna var deras offer bara en möjlighet att göra sig pengar.

*För de religiösa var den hjälpbehövande ett problem att undvika

*För värdshusvärden var den misshandlade en kund att tjäna pengar på.

*För samariern var den skadade en människa att älska och ha omsorg om

*För Jesus var alla dessa, liksom alla andra människor, värda att dö för.

Tänk igenom alla dessa attityder och var människors attityder i dag finns…. visst behövs det mer kärleksfullhet och godhet?

Lärjungar / Fader vår

20070924003.jpg

Den som är kristen kan kalla sig/är lärjunge. Ja det är ju det vi är…vi lär oss att leva ett kristet liv, så som Jesus vill. Det är mycket vi inte förstår om frälsning innan vi blivit frälsta, och om bön innan vi har lärt oss att den innersta bönen från våra hjärtan kommer till Guds öra.

I bönen Fader Vår lär oss Jesus själv att be. Han sätter upp en “prototyp” för bön. Vi ber till Gud genom Jesus Kristus.

I bönen ber vi att Guds vilja skall ske i våra liv.

IDAG kan du be som kristen, att Jesus skall ta hand om följande behov:

“Jag vill/ber om att Jesus skall vara Herre på alla områden i mitt liv. Då menar jag arbetsliv, familjerelationer, vänner, ekonomi, i mina tankar, fritid..”

“Jag vill bli en kvinna/man efter Guds eget hjärta.”

“Jag vill be om förnyelse och väckelse över Sveriges land.”

“Låt din vilja ske i min familjs situation, våra barns liv..”

Detta är bara några saker som DU kan be om till Gud, i Jesu namn. Det finns så oerhört mycket att be för. Och det viktigaste i bönen är att Guds vilja får ske.

Vi kan tycka och tänka och önska, men om vi vill gå rätt med Gud, skall/bör vi rätta oss efter hans vilja. Det är det viktigaste vi har att göra.

********SKE DIN VILJA….*********

Att berätta om Petrus / Guds ord..

jesus.jpg

1 Petrus brev skrevs alldeles i början av kejsar Neros grymma förföljelse av de kristna. Detta brev (2 Petr) skrevs två eller tre år senare (mellan år 66-68), när en massiv förföljelse pågick.

Det första brevet var en uppmuntran till troende att uthärda lidande, men 2 Petrus brev handlar om interna problem i församlingen, särskilt falska lärares påverkan som orsakade tvivel och avfall.

Petrus går till angrepp mot villolärorna genom att avslöja de onda motiv som ligger bakom dem och genom att lyfta fram sanningen i den kristna tron. Bibelns auktoritet, trons överlägsenhet och vissheten om Jesu återkomst.

Petrus skriver om hur han själv hörde Guds röst säga: “Detta är min högt älskade Son, han är min stora glädje.”

Hånfulla människor i den yttersta tiden kommer att påstå att Jesus aldrig kommer tillbaka. Petrus tillbakavisar dem med att Gud är herre över tiden. Den “yttersta tiden” är tiden mellan Jesu första och andra ankomst, alltså både den tid Petrus levde i och vår tid. Det är vår uppgift att göra det Gud har kallat oss till och tro att han kommer tillbaka, precis om han har lovat.

Jag rekommenderar er att läsa 1 och 2 Petrus brev….

Tro/Framtiden och väckelsen

0732.jpg

Gud ber oss att se att vi har en framtid med honom. Han ber oss att vara frimodiga i vårt vittnande och i det arbete som vi har för honom.

Vad kan vara skönare än att säga hans namn, be honom om hjälp i sin tjänst och att frimodigt se in i hans ansikte i bönen om väckelsen? /Rättelse 2012: Vad är väckelse och en Guds församling? Se kategori till höger

Vi lever i ett samhälle och i en värld som inte mår bra. Därför skall den troende vara ett verktyg i hans händer, och stå upp för hans heliga ord.

Det är kanske inte bara i andra länder som katastrofer sker. Det kan ske här. Vi har varit förskonade från så mycket i Sveriges land. Skulle vi inte kunna tacka Gud för allt vi faktiskt har, tacka för att vi lever i fred från krig t ex.

Vi har alla ett arbete att uträtta, och det viktigaste arbetet anser jag vara att tala om att det finns en Gud. Många vill ju absolut inte höra talas om honom, men jag tänker aldrig sluta berätta om honom eller att Jesus lever.

“Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.”/Hes 22:30

Det är dags att göra Herrens vilja….

Jesus.

0731.jpg

Lär känna Jesus.

Att lära känna Jesus, det kan alla göra. Men inte alla vill det, det vet vi ju. Är du nyfiken på vem Jesus är, så fråga honom om det. Jag skriver att Jesus ÄR, inte att han var, jag skriver så pga han lever idag.

Jesus hade ingen lyxvilla, och massor med pengar. Han hade heller inga kreditkort eller en dator där han spred nyheterna om riket. Han hade heller ingen mänsklig position eller några fallskärmsavtal. Han vara “bara” Jesus Kristus, Guds Son.

Han gick omkring i städerna och byarna, predikade, helade människor, tröstade och var en genomgod människa. Han säger vem han är genom orden:

“Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt.” /Luk 4:18-19

I världen var han snickarpojken Josefs son, men han var och är ändå Messias, galaxernas fader, universums Herre.

Dikter/ Hitta hem..

dsc00021.jpg

Tappa något….hitta något och någon,

Hitta hem…

När min vän blev en kristen

Trodde jag att hon hade

Tappat förståndet!

Leta….

När jag förstod vilken skatt hon funnit

Ville jag ha samma glädje!

När jag själv blev en kristen

Trodde människor att jag hade

Tappat förståndet….

Jag fann att jag hade hittat det som alla

Letar efter, men kanske inte alltid förstår:

Jesus Kristus i mitt hjärta.

*Halleluja! vad jag är glad*

-Maria-

Evangelium /Mission

ljus.jpg

Mark 16:15 säger oss: “Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” Att göra människor till lärjungar…

Det betyder att vi kristna älskar Gud och har kärleken till nästan. Vi blev frälsta av nåd och för att Gud är missionens Gud. Gud frågar oss var vi är och vem och vilka som är villiga att gå ut och förkunna budskapet om Gud. Hela Bibeln talar om mission.

Gud är en sökande Gud och en Gud som längtar efter vår gemenskap. Sjutton stycken profeter sände Gud ut för att korrigera sitt folk, få dem att vända om. För att söka hans ansikte….

En del av dessa profeter lydde kallelsen, en del andra hade svårt att förstå.

Jesus är Guds son och Jesus är den som sprängde alla gränser. Han fullföljde missionsuppdraget och han dog på ett kors. Vad gjorde han? Han lämnade missionsuppdraget vidare. Till oss. Men, vi är inte ensamma, vi fick den helige Ande till hjälp att göra detta arbete. Mission — försoning mellan människor och Gud, försoning mellan människor och människor, försoning med skapelsen.

“Gud lät sin kraft…verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.” /Ef 1 20-21

Dikter /sluta leta

duva.jpg

Sluta leta

Kraften från höjden ger ljus och glädje

Borta är mörka molnen

Ljuset sprider sig och vill nå ut till många

Borta är smärta

då ljuset når fram.

Kraften från höjden skänker evig glädje

då slutar människor leta efter sitt jag.

Livet visar sig då vara en överraskande

tid

Ta vara på

Tiden är så kort

*Maria*

Gud och himlen

073.jpg

Att veta var man ska hamna då man en gång dör, det är många miljoner som ställer sig den frågan. Gud har en himmel beredd för oss, då vi kommer. Att veta att man är frälst och trygg inför evigheten det är gott. Även om jag skulle dö nu och begravas, så kommer jag ju upp till Gud då Jesus kommer tillbaka, om inte förr.
Jag är inte rädd för döden, och det är nog många som inte är rädda, men de tycker det är oerhört svårt att lämna jordelivet pga många orsaker.

Att lämna nära och kära t ex, att lämna allt man har byggt upp här, det kan vara svårt att veta att man ingenting kan ta med sig då man går. Och alla frågor man ställt här nere på jorden, får man svar på dem någon gång?

Ja jag tror att Gud kommer att svara på alla frågor man gått och brottats med. Jag tror att han personligen ser till att svara och förklara det man gått och funderat och tänkt på. Alla de sorger man haft t ex kommer han att förklara varför de har funnits.
Det är gott att veta att man kommer att få se hans ansikte och få vara med honom. Att höra tusen och åter tusen harpors musik och andra instrument spela, dagligen och jämt. Jag tror att det är så vidunderligt underbart där hos honom och Jesus.

Så jag är faktiskt inte rädd, jag vill bara göra klart här först, och mest av allt i mitt liv, vill jag vara med om  väckta människor, som följer Jesus HELA vägen!KRAM f Maria

Guds folk / Insikt

rosesbow.gif

Det är fantastiskt att få inse att Gud är Gud, och få komma till Herrens hamn. Att få inse att vi inte skapat oss själva utan att det finns någon som ville ha en viss person…. Gud har skapat… alla tror ju inte på det förstås och det kan ge en viss egoism, det kan leda till en girig själviskhet.

Tänk om allt hopp skulle tas ifrån en sådan människa som går i sin egen själviska tillvaro, vad har den människan kvar om allt rasar runt om henne?

Den som inser att Gud är skaparen och har gett oss allt vi äger, den vill gärna dela med sig av hans gåvor till andra. Och tänk, om nu allt skulle gå förlorat: Då finns ju Guds stora kärlek och givmildhet kvar!

Guds folk är ett folk som strider för att evangelium skall förkunnas och kärlek mellan människor skall flöda fram.

This entry was posted on 18 september 2007, in Okategoriserade. 2 Comments