Archive | april 2010

Bibelord. /Petrus brev. Utvald, ja. Trygg

Den troende är utvald sedan jordens början, av Gud, att bli just en troende. Det är mäktigt att veta det. Ska vi fortsätta i Petrus brev och se vad han skriver: *Från Petrus. Utsänd av Jesus Kristus./Kära vänner, Gud Fader utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud skall ge er all den nåd och frid som ni behöver.* /1 Petr 1:—Petrus brev är ett brev med uppmuntran och styrka till alla troende, då som nu. Under kejsar Neros tid var det en mycket stor förföljelse. Alla kristna kunde räkna med att bli missförstådda, många blev illa behandlade, till och med dödade.

De flesta romare på den tiden trodde att den kristna tron var en judisk sekt. Judendomen var accepterad enligt lagen, och då blev kristendomen det också, men bara så länge de troende höll sig inom imperiets lagar. Alla kunde räkna med att bli straffade av de lokala myndigheterna om de vägrade tillbe kejsaren som Gud, vägrade tjänst i armén eller blev inblandade i oroligheter, som till exempel i Efesos (se Apg 19::23)

I Apg  finns det åtskilliga  exempel på hur judarna tog till våld mot de kristna, drev dem ut ur staden eller försökte få myndigheterna att reagera…….läs också om Paulus…

I allt detta finns Gud, en mäktig och älskande Gud. En räddande Gud, en underbar Gud. Som sagt, du som är troende på honom, kan aldrig komma på skam. Han är din räddning, ditt skydd.

*****

Åh, vad livet är BRA!  Glädje:

Åh vad livet är bra! Åh vad jag älskar att leva! Åh vad varje dag är spännande! Och, Åh vad jag väntar på nästa dag!  Ibland kan man tycka att livet är pest, men Jesus är ju ändå bäst. Ibland kan man känna sig trött och sliten!  och ganska liten.. När stunder kommer som får mig att lipa, då går jag till Jesus och får min tröst. Då blir det bra och jag sjunger: Åh vad livet är bra! Å vad jag älskar att leva! Halleluja, allt är ok! /Maria

Dessa ord kan lätt missförstås, för i texten låter det som om jag inte har ett enda bekymmer, men se, det råkar jag ha, masssor av dem. MEN Jesus är ju med mig! han lämnar aldrig mig, därför är jag ju trygg, vad som än händer. Gud känner till allt och vet hur det ska lösas.

Bibelord/ Prövningar. Lydnad /Länk EU

 

 Glädje i Kristus

http://www.eubusiness.com/news-eu/greece-finance.4dj

För den som är bra på engelska kommer denna ovanstående länk om EU och finanserna…

*Prövningar måste komma för att sätta er tro på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren. * /1 Petrus 1:7

Ja prövningar måste komma, och de kommer, för att Gud skall veta vilka som tillhör honom och vilka som vikit av från vägen…   stå fast i tro!

*Ni älskar honom fast ni aldrig har sett honom. Och även om ni inte ser honom tror ni på honom och blir fyllda av en obeskrivlig, jublande och himmelsk glädje, när ni tänker på hans återkomst. Då är ni vid MÅLET för er tro och är räddade för all evighet.* /1 Petrus 1:8-9

När Petrus talar om lidande och prövningar, vilket sker ganska ofta i brevet, (1:6-7; 3:13-17; 4:12-19; 5:9), tänker han inte på vanliga olyckor eller Guds straff utan på en otroende VÄRLDS  reaktion, när den möter ett troende folk. Varje troende som VILL vara ett ljus i mörkret möter sådana prövningar som en del i den reningsprocess som bränner bort allt orent hos oss och förbereder oss för mötet med Kristus. I prövningen fostras tålamodet (Rom 5:3-4; Jak 1:2-3) och vi växer till i tro och helgelse.

Ibland kan man personligen tycka att det är nog med elände, men vem har man som stöttar och hjälper? Jo Jesus Kristus. Därför är det bara att gå vidare och vidare i tro och rening. Personligen har jag fått lära mig så mycket de senaste 5 åren, så det skulle kunna bli en hel bok om allehanda sorger och elände, men jag ger inte upp, för jag vet på VEM jag litar.

Kram f Maria

*

Jag vill vara lydig mot ditt ord,

och ha dem i mitt hjärta.

Jag vill sjunga lovsång

och lita för alltid på dig.

Ditt ord står fast i himlen, och jag

vill prisa dig.

Vill inte vända mig bort,

från det som du har lärt mig.

Dina ord är min lykta,

dina ord lyser upp min väg.

Den väg som du berett för mig

heter GLÄDJE och Tjänande.

Tack / Maria.   2008-03-16

*

Han känner varje smärta och varje sår Heb 4:14-16

Det finns ingen smärta som inte han har upplevt,

Det finns ingen större förnedring än den han var med om i sitt liv.

Det finns ingen plåga som inte nått honom,

och det finns ingen sorg svårare än den han fick vara med om.

Därför kan vi vara trygga i att han vet om vad vi bär på,

Därför kan vi vara trygga i att han förstår varje plåga.

Därför kan vi vara vissa om att han känner

varje smärta och varje sorg

som vi plågas utav.

Vi får vara trygga i hans händer. /Maria

Dikter / Kom! / Bitterhet. / Köpt med hans blod

När jag brände alla mina ljus och bara stumparna var kvar, för små för att tända igen, då stod du där och undrade vad jag höll på med.Det är ju Du som är ljuset! men jag såg det ej, för jag var för upptagen av all min självömkan.När jag försökte sätta ihop mitt liv igen, av det fallna korthuset och de svåra passagerna… Då stod du bredvid mig och sade ett: KOM.Men jag hörde det ej för jag var för upptagen med att titta på mina ögons tårar, och titta in i mitt blödande hjärta.Men plötsligt fick jag upp mitt innerstas dörr, och jag släppte in dig och vi kramades och du höll mig i din famn, och du sade: Jag släpper dig aldrig, mitt barn.Där är jag idag….I din famn Herre, och jag kommer aldrig att lämna dig, för du är Vägen och Sanningen och Livet.Tack Jesus./Ditt barn Maria

***

Bitterheten gräver djupa hål,det känns som om du brinner på bål. Bitterheten gör dig gammal och sjuk, Bitterheten ger dig stora och än värre sår. Gå ut i det fria och sök Guds ansikte, Du kommer att finna att dina tårar gör om dig, för i tårarna finns Gud och han hjälper dig att stå rak igen. Förlåt och glöm de sår du fått, Glöm gamla oförätteroch förlåt dig själv. När du kan förlåta de som gjort dig illa, och kan förlåta dig själv, då märker du att du sköljs ren inuti. En flod av värme kommer in i ditt inre och du förstår att Gud är god. Lägg hela ditt liv i hans händer, och du blir född på nytt, du får leva i frihet, istället för i fängelset du sitter i nu./Maria

***

Leva mitt i världens flärd, och i den världen lever jag med Jesus, så nära. Leva mitt i en värld som är både ond och god, Jesu närhet visar det goda. Jag är knuten till hans hjärta, och lämnar aldrig de andetag som är hans, för i varje hans andetag hör jag honomviska: Jag älskar dig så djupt.  Därför vill jag leva mitt i denna världen och sträva efter att likna min Herre. Därför vill jag leva så att jag kan lämna spår. Jag är köpt med hans blod, det blod han gav på Golgata. Jag är köpt och jag är hans. Jag behöver inte tjusas av allt vackert och låta det ta överhanden i mitt liv. Han viskar varje dag uti mitt hjärta: Jag älskar dig.  Det är nog för mig. *Maria

En värld i brand/Valuta/Kriser/ och min Jesus lever

Angående bankkriserna och lånemiljarder och återbetalningar och stöd…så är det inte för inte som D Wilkerson profeterar om ekonomin, både i USA, Europa….och att USA kan komma att reagera överilat på dessa händelser:*Förenta Staternas regering kommer att reagera på ett överdrivet sätt, då de ser den ekonomiska utvecklingen gå sig ur händerna. David Wilkerson har även sagt ord liknande detta i profetior från 1990-talet.

Han säger vidare: *Jag tror att ett återuppväckt romerskt imperium slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att bringa ordning i världens affärer.* /Ja det är ju så det kommer att bli.

D W: *Världsekonomin kommer emellertid att fortsätta i sitt förvirrade tillstånd fram till tiden för A-krists framträdande.*  /Det ser ju verkligen illa ut nu för många länders ekonomi och man talar om att Europa och Sverige kan komma att drabbas. Men jag hörde ju i nyheter i går att Finanserna tycks stabiliserats i Sverige?? Jag tror inte på det något nämnvärt.

Grekland har problem, Italien har problem, Portugal väntas ha problem med ekonomin…ja det är många länder som befinner sig i svårigheter. Därför tycker jag att NU mer än någonsin får vi ropa till Gud att människor har mat för dagen och får hjälp. Det är väl NU som det händer så mycket i världspolitiken att vi häpnar. Det är mycket mycket sorgligt tycker jag.

Vi får inte glömma att Gud kallar oss till eftertanke, besinning, vördnad inför honom och över övernaturliga händelser i t ex naturen.

*Och vem är den som kan göra eder något ont, om I nitälsken för det som är gott? /1 Petr 3:13

——-

Idag får jag glädjas:

Idag får jag dricka

Dricka av det levande vattnet

Som aldrig tar slut.

Idag får jag fröjdas och glädjas

Av ett Ord som Evigt är.

Idag är Idag,

Och då jag vet

Att Jesus lever

Blir min dag fylld av glädje!

Jag prisar hans namn, och lever idag, i nuet.

/Maria

Avfallet i kristenheten / Bikt / Förbön / ojoj

 

Gissa om jag reagerade  då jag såg en annons  om möte 21-23/5-2010 i Pingst Oas i Stockholm. Varför reagerade jag då, det är välan trevligt med möten i kyrkan?

Möten hålles i Katarina kyrka och i Clara kyrka, med bl a Ulf Ekman, Hans Weichbrodt, biskop Graham Dow m fl.

OCH, det som jag ville peka på nu är att följande sker : Bibelundervisning, Lovsång, och hör och häpna:   tillfällen till BIKT och personlig förbön! Jaha, så man skall få tillfälle att bikta sig, jamen det gör man ju i katolska kyrkor, inte har jag någonsin sett att man i frikyrkor har tillfälle till BIKT. Jesus har ju dött en gång för alla för våra synder, ser du felaktigheterna? /Se vidare i kategori om avfallet i kristenheten/

Nu går det ju åt de hållet som många har pekat på länge: EKUMENIKEN är i full gång, “enheten” skall råda.  Nu går det för långt, men inte kan lilla jag få bort det där.

BE FÖR SVERIGE!

Bibeln / Sanningen ska göra er fria

 

Är det inte märkligt att allt vi behöver veta står i bibeln? Det är så fantastiskt att kunna få läsa bibeln och se hur nedskrivna händelser och varningar och upplysningar går hand i hand med våra tider. Är det inte fantastiskt att Gud i sitt Ord hjälper oss att förstå vad allt handlar om. Vår födelse, våra liv ivärlden och i samhället, och också då om de sista tiderna, som jag skriver en del om, för det är fascinerande,,,eller hur?

Är det inte underbart att den helige Ande öppnar våra ögon och sinnen, vårt hjärta? Jag tycker att Bibeln är den bästa boken jag har, jag kan inte vara utan den, aldrig. Jag brukar samla på mig biblar för att ge vidare och nu har min samling utökats med  sex stycken  begagnade biblar. Människor lämnar in sina konfirmationsbiblar, biblar de fått i gåva, och jag är INTE  förvånad då jag ser att de är som nya, knappt lästa. Det är ju så det är idag, bibeln läses knappt av människorna. 

I texten nedanför har jag saxat från ElvorochJanne.se   sida om avfallet, Antikrist och att vi sk vara vakna. Det kan aldrig pekas på för mycket om vad det står i Guds Ord, så varsågoda:

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

Vers 2 De var skrämda och trodde att Herrens dag som han klart beskrev i 1:a brevet redan kommit. Och tecknet där skulle ju vara en falsk fred och en falsk enhet.

  Här beskriver Paulus att Herrens Dag och Jesu Tillkommelse inte kan komma före Antikrists framträdande. Men före Antikrists framträdande så måste någonting annat komma som Paulus kopplar ihop med falsk frid (enhet) i sitt 1:a brev nämligen det stora avfallet.

Nu vill vi inte gå för fort fram utan jag vill att vi snabbt summerar vad Paulus har lärt oss.

   * Det skall komma en falsk fred och en falsk frid (enhet) 1 Tess 5:3

    * Den enheten kommer att bestå av de som lever i mörkret och är onyktra 1 Tess 5:1-6 Och dem som inte älskar   sanningen 2 Tess 2:10

    * Den enheten är en Guds dom 2 Tess 2:11 och måste därför vara domen över Guds hus   1Petrus 4

    * Den enheten kallas för skökan i Uppenbarelseboken

    * Den enheten är av världen (egen vishet o kraft) se alazoneia HÄR 1 Johannes 4:1

Och så en parentes igen för att förklara vad det är att vara berusad och leva i mörker och  vara blind så får vi titta på 2 Timoteus.

2 Ti 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse (sinnesändring) så att de kommer till insikt om sanningen (ljuset) 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja./

Vi vill ju att människor skall komma loss ur satans snara, och vi vill att de ska komma till ro i Kristus, så vad kan man mer göra än att berätta allt man vet, I samhällena idag är människor så fast i vissa beteenden att det är mycket svårt att tala om att Gud finns. Men jag hoppas innerligt att alla brinnande troende når ut till människorna, och att de som SOVER  sin sömn kommer till sans och VAKNAR. /Maria

År 2010 /Stängning av INTERNET???

Vill du ha Internet kvar? Det kanske inte blir så länge till? Läs nedanstående !

Hur länge kommer det fria internet finnas i den form det har idag? Det kan framöver göras om för att ta bort röster från människor som kritiserar regeringar och mäktiga mediebolag. Internet är redan censurerat i Kina. Och Google som också äger YouTube är lojalt med de största företagen. De arbetar tillsammans. http://www.timewarnercable.com 
 
beskattning av Internet -dödar folkets röst

http://www.speaker.gov/legislation?id=0114
http://www.youtube.com/watch?v=YTr-2ZqB-cQ&feature=channel_page
http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/inttax.pdf
http://www.topix.com/com/amazon/2009/04/californiaa-s
internet-taxation-will-kill-internet-advertising
http://www.powerhomebiz.com/vol4/internet-taxation.htm
http://www.usnews.com/articles/business/technology
/2008/11/26/the-future-of-internet-taxation.html

Ett nät är ett verktyg för spindeln för att fånga sitt byte. Kolla logotypen för det här företaget. http://www.delcam.com De är partners med det kommande maitreya projektet.
En jättestaty som snart ska byggas i Indien. Både på grekiska och hebreiska blir maitreya 666.

Efter att internet reglerats eller i Internet 2.0 är detta de typer av webbplatser som kommer att finnas kvar. Skräp och webbsidor som Twitter med en massa reklam innehåll och varumärkes bloggar, alla lojala mot de stora medierna företag förstås. Säg 20 000 webbplatser och personliga hemsidor. Resten av dagens Internet borta. Vissa enskilda sidor som tex facebook eller youtube är ju så stora att de upplevs som ett helt eget internet. Även vissa sk gräsrots bloggar och portaler kommer få finnas kvar. Allt för att vi ska känna att ordet fortfarande är fritt. Myten om att internet är den lilla människans övertag gentemot stormakterna måste få finnas kvar. Även om verkligheten är en annan. De kan enkelt stänga av eller filtrera bort en enskild användare, plus manipulera statistik över sidvisningar, videovisningar, resultat i röstningar etc.
En sak som kommer hålla trafiken igång kommer vara fildelning via peer to peer och mobila enheter. Synen på upphovsrättslagen håller redan på och bearbetas i media för att kunna anpassas till att tillåta fildelning. Svenska Piratpartiet har detta som syfte.
http://www.youtube.com
http://digg.com  (Det finns MÅNGA fler länkar men kan ej ta med alla här)

avlyssning av Internet och telefoni i Storbritannien
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2835605.svd

Internet kontroll av USA
http://www.worldnetdaily.com/news

internet nerstängt vid krissituationer
http://www.etc.se/23386/obama-ska-kunna-staenga-internet
http://www.dailypaul.com/node/104331
http://news.cnet.com/8301-13578_3-10320096-38.html

En karta över internet
http://www.livinginternet.com

Vi vill sprida Jesu budskap! Vi är många med den lusten att väcka människor. Men hur länge till??? Har det redan blivit diktatur?/Maria

http://lanksamling.se/blogg/internet2.0.html Carl Grindes blogg

De sista tiderna /WTC. RFID-chip. Globala skatter m m

 

Det har ju kommit nya uppgifter om World Trade Center …till och med i tidningar, det går framåt med infon, du kan läsa lite här nedan om både det och om globala skatter och RFID-chip m m. Därför att vi går tider till mötes som inte är bra så är det bäst att vi har vår TILLIT och KÄRLEK till GUD, himmelen och jordens skapare! Bara han har omsorg om människan och ber den omvända sig.

Yes we can.
 War on terror = World government 

Målet med attacken mot world trade center i New York och kriget mot terrorismen är att chippa världens befolkning med RFID-chip och bilda en världsregering styrd av FN.
Målet med globaliseringen är att några få ska kontrollera och äga allt.
 
 
Globala skatter 
Miljöproblemen är globala och alla länder måste arbeta tillsammans för att återställa naturens balans. Denna problematik och solidaritetstanken är något som kommer utnyttjas i byggandet av en världsregering. EU vill införa globala miljöskatter. Syftet är inte främst att värna om naturen utan att binda alla länder i ett gränsöverskridande nätverk av skatter. Storbritannien har redan infört sin klimatskatt. Men Eu vill inte ha en miljörelse som är för effektiv och snabbt kan ta bort miljöförstörningen. Om miljöförstörningen försvinner får ju politikerna mindre arbetstillfällen. Om varje hushåll kan producera sin egen el på ett miljövänligt sätt får de mindre makt.
Det verkar lite som de vill att allt ska bli ett enda stort krispaket. Och de kommer att börja med en global skatt på koldioxidutsläpp.
 
Globala skatter kan bemöta allvarliga globala problem och samtidigt öka intäkter för utveckling.
En skatt på koldioxidutsläpp skulle kunna påskynda långsamma globala klimatförändringar, samtidigt som en skatt på valuta handel kan motverka farlig instabilitet på valutamarknaderna.
Ett i stort sett liknande globalt pris på koldioxidutsläpp är en brådskande utmaning för internationella kollektiva åtgärder. Ett globalt pris på koldioxidutsläpp kan i teorin att skapas genom internationellt harmoniserad beskattning eller mellanstatlig handel med utsläppsrätter.
Effektivitet
Den tredje, för att vara effektiva, oavsett överläggningsprocessen och ansvarsfulla globala välbehövliga åtgärder kommer dessa att vara otillräckliga utan ytterligare resurser. Dessa kan komma från partnerskap, internationell beskattning och andra innovativa former av marknadslösningar och finansieringar som är utformade för att passa varje särskild kris och för att passa de verkliga behoven som definieras i en skala som passar omfattningen av problem.
Ett steg närmare för chip implantat. Betala med band runt handleden, wristband
Världsledande för automatiserade identifierings armband och FreedomPay, ledande inom betalningslösningar har ingått ett partnerskap för flera olika ändamål med kontantlösa betallösningar
Brittiska och Förenta Staternas Imperium 

USA kallar sig allt oftare bara U.S. the US army, the US treasury, the US governmnet etc.
Alltså inte United states of America U.S.A utan lite allmänt förenade stater. The United States. Förkortingen passar ju bra om man tänker expandera och inkludera hela världen. Ett exempel är The U.S. Federation for Middle East Peace http://www.usfmep.org
Det amerikanska folket har ingen makt över sitt land.
Det kontrolleras av den internationella valutafonden IMF.
 
Iraks tillgångar plundras.
Oljan och alla naturtillgångar blir england och de förenta staternas egendom. Så kallade fria val i irak kommer vara fritt från irakiskt inflytande efter att england och USA mördat stora delar av befolkningen och grundlagen skrivits om. Utarmat uran som har skadliga effekter på kromosomerna har använts i usas vapen. Områden som utsatts för utarmat uran fått sina grundvattenbestånd förgiftade och det blir även människor som druckit av grundvattnet. Som en följd av detta föds deformerade barn nu i Irak.
Regeringarna har nya high-tech vapen
 för att kontrollera upplopp och arga  demonstranter 
Active Denial System (ADS) – ett “ickedödande” vapen som ger en våg av olidlig smärta från upp till 2 kilometer bort. Vapnet använder stråle av korta mikrovågor för att värma upp det yttre lagret av en persons hud och orsaka smärta.
The MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) är ett mikrovågs vapen som kan skapa ljud direkt inne i folks huvuden som inte behöver gå via trumhinnan.
Detta program kan mycket väl komma att användas i köpcentran för att styra folks beteende.
Long Range Acoustic Device-en megafon med oöverträffad klarhet som kan skjuta kompakta ljudvågor över flera hundra meter upp till 150 decibel. 
 http://lanksamling.se/blogg/yeswecanny.html  läs mer här

*Lova Herren i himlen! Prisa honom i höjden! Lova honom, alla hans änglar, hela himlens här!*/ Ps 148: 1-2

De sista tiderna/Jorden. Vulkaner. Gud är god

 Foto: Anji

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

På Kunskapskanalen ikväll såg jag ett program om Vulkaner, särskilt den på Island som fick ett utbrott på 1700-talet.  Man känner sig verkligen liten då man ser vad som kan inträffa. Och det finns många vulkaner som  så att säga lever.  Jag är ingen expert på vulkaner eller är naturexpert, men…… LÄNKEN ovan visar dig platser där det finns vulkaner, och de finns verkligen lite överallt på vår jord. LÄNKEN visar också vad som just nu inträffar på jorden.

Det är märkligt vad som faktiskt KAN inträffa, och jag skriver inte för att uppröra men kanske jag vill väcka tanken om att vi människor inte kan rädda oss från allt.  Vissa saker som händer i naturen har vi beredskap för, men inte allt.

Då kan vi vara överens om att vi är dödliga?

I alla tider har Gud alltid velat att vi skall älska honm och lyda honom och visa honom all den respekt som han är värd. Men kanske inte förrän det inträffar en slags katastrof kommer vi till honom i rädsla och vånda. Och när allt är lugnt igen: Fortsätter människorna som om ingenting hänt, de klarade ju sig…….

Psalm 11 i Psaltaren, David som förf säger: “Jag litar på Herren. Varför säger ni då till mig: “Fly upp till bergen, där du kan hitta en säker plats”?

Ingenting inträffar utan att Gud vet om det, och har all kontroll, och där han ger sitt tillstånd. Alltså behöver vi inte vara rädda.

Vidare i Psalm 11: 5:  “Han prövar både de rättfärdiga och de ogudaktiga. Han hatar dem som älskar våld.”

Vers 11:7 : “Gud är god och älskar rättfärdighet. De gudfruktiga ska få se hans ansikte.”

Tro på Gud, älska Gud, Var honom nära, tacka och prisa honom för att han har omsorg om DIG.

Jesus /Har du valt Jesus till din HERRE?

1.Du sälla folk, som sagt farväl åt världen, Som upp till fadershuset ställer färden, Låt dig ej dåras mer av synden, flärden. Ditt mål är himlen. Hallelujah!
2.Hur världen dömer dig betyder föga, Till världens domare uti  det höga Lyft du i tron förtröstansfullt ditt öga. Han är din Fader. Hallelujah!
3.När du av törnern sårad här får blöda I kamp mot världen och dess lustar snöda, Så minns, att kort är tidens vdermöda, Men glädjen evig. Hallelujah!
4.Tag nu helt barnsligt blott en dag i sänder, Och vad som än dig under resan händer, Din Gud för dig allt till det bästa vänder. Väl må du sjunga: Halleluja!
5.Så lyft då blickan över jordegruset, Fly mörkrets väg och vandra städs i ljuset. Se, vägen öppen är till fadershuset. Snart är du hemma. Hallelujah!/ J Blomqvist

/Jag hoppas det är många som sjunger med i sången här, vi är ju på väg till Fadern. Vi är på väg till Fadern, även om färden är svår i bland. Vi vet att svårigheter tornar upp sig, och att vedermöda syns därborta. Men om du och de och jag har gett våra hjärtan till Jesus och låtit oss bli fyllda av hans kärlek och glädje, då betyder det föga att försvinna från världen.

Jag hoppas det är många som vänt om från världens tänkade och synsätt, och bara tittar på Herren, och lyder hans ord. Varje dag ser vi människor som till synes bara jagar efter  den stooora kärleken i kontaktannonser och i tv-program. VET de inte att den enda och sanna kärleken finns hos Jesus Kristus? Och att Herren mer än gärna ger dem en man eller en hustru….om de ber om det….

De går miste om livet med Jesus. Och vad värre är, de går miste om evigheten, ja så säger Jesus.

——–

1.Till fridens hem, Jerusalem, Där ingen mer skall synda, Där sorg och strid Byts ut mot frid, Till detta hem vi skynda.
Kör:/ Till fridens hem, Till fridens hem vi skynda.
2.I sorg och nöd, I liv och död Oss hjälp att vara trogna, O Herre kär, Din nåd beskär, Att vi för himlen mogna.
3.Vår möda här tillända är, När vi det målet hunnit, Och sargat bröst En evig tröst I fridens boning funnit.
4.O, sälla frid, Där ingen strid, Skall Guds församling störa. Vår Frälsare Vi skola se, Och städs  hans vilja göra./E Nyström

Dikter/ Herre. Dröm. Närhet. Berör./2007

Herre; Den kärlek som Du vill ge världen

Han giver och giver och giver igen.
Men vad får han? Hur kan väl jag göra dina ord kända? Den Kärlek som Du vill ge världen Är för stor för att skrivas Av mig. Att vara Din lärjunge Är det enda jag kan. Eftersom jag älskar dig Av hela mitt hjärta, Vill jag visa andra hur de Ska nå fram. Fram till din Kärlek Och få av din vishet. Men Herre, det är svårt. För människor tar inte dina ord På allvar. Gud, gör mig ännu mer brinnande För Ditt rike. Jesus, jag älskar Dig, Och jag vill gå i Din vilja För alltid.   /*Maria*

***

Många människors dröm

Att leva heligt och rent, var något de glömde. Ödmjukhetens väg kan vara svår att hitta, men den finns där för var och en som söker. Att leva heligt och rent  Är inte många människors dröm.Jo kanske en dröm…som ej blivit sann. Att vältra sig i synd, Att ej få någon tröst. Att tungors ljud prisar Lovoch Ära Är inte bekvämt att veta. Varje människobröst vill ha av Det evigt rena. Att börja dagen med bön och med Lovsång. Till himmelens Herre.. Dagens första tanke går. Tänk , jag får leva i närheten Av den Högste. Varje människobröst vill ha av Det evigt rena. De letar och letar.Men går ständigt vilse. Högmodet reser murar,och de hittar inte fram på Ödmjukhetens Väg.    /Maria

***

I Din närhet vill jag vara!

I din närhet känner jag sådan Frid. I din närhet du mig bevara. I din närhet finns vila i strid. I din närhet kan jag andas ut. Fri att andas kärleksvindar,Fri att bara finnas till. I din närhet får jag komma och vara den jag är. Din närhet ger mig Styrka kraft och Mod,  I din närhet mörkret Viker undan. I din närhet vill jag alltid vara.Tack Gud för att jag får vara Ditt lilla barn. / *Maria *

***

Du berör mig

Beröring var stund, av en mäktig kraft. Får det inre att sprudla av lycka. Du berör Mig och Isen smälter,Du berör Mig, Och får mig att le igen.Du berör mig Och mitt hjärta fylls av ljus!  Du berör mitt hjärtas Innersta. Du berör mig; ger mig kraft. Du berör mig för jag är din. Du berör mig för du är min. Tack Jesus. *Maria*

-Varje morgon ser jag upp till dig i himlen och lägger fram mina önskningar inför dig och väntar på ditt svar./ Ps 5:4

  Foton Maria

Profetiska budskap/ Paulus budskap/Reichmann

ANDE-KÖTT-  Paulus Budskap  Del 1    /S Reichmann  Läs och lär:

Luk 24:17 Och han sade till dem: “Vad är det I talen om med varandra, medan I gån här?” Då stannade de och såg bedrövade ut. 18 Och den ene, som hette Kleopas, svarade och sade till honom: “Du är väl en främling i Jerusalem, den ende som icke har hört vad där har skett i dessa dagar?” 19 Han frågade dem: Vad då? De svarade honom: Det som har skett med Jesus från Nasaret, vilken var en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket: 20 hur nämligen våra överstepräster och rådsherrar hava utlämnat honom till att dömas till döden och hava korsfäst honom. 21 Men vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Och likväl, till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde. 22 Men nu hava därjämte några av våra kvinnor gjort oss häpna; ty sedan de bittida på morgonen hade varit vid graven 23 och inte funnit hans kropp, kom de igen och sade att de till och med hade sett en änglasyn, och änglarna hade sagt att han levde. 24 Och när några av dem som voro med oss gick bort till graven, funno de det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte.” 25 Då sade han till dem: O, hur oförståndiga är I inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat! 26 Måste icke Messias lida detta, för I att så ingå i sin härlighet?” 27 Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. 28 När de nu nalkades byn dit de voro på väg, ställde han sig som om han ville gå vidare. 29 Men de nödgade honom och sade: “Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut.” Då gick han ditin och stannade kvar hos dem. 30 Och när han nu låg till bords med dem, tog han brödet och välsignade och bröt det och räckte åt dem. 31 Därvid öppnades deras ögon, så att de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn. 32 Och de sade till varandra: “Var inte våra hjärtan brinnande i oss, när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss?”

Vers 44 Luk 24:44 Och han sade till dem: Det är såsom jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses’ lag och hos profeterna och i psalmerna. 45 Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstod skrifterna. 46 Och han sade till dem: Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Det är efter sin uppståndelse som Jesus håller bibelstudie med lärjungarna, innan hade han mest ställt fram sig som person. Han talade ju mest i liknelser förr! Evangelierna ger oss ju mycket som är kopplat till en person men inte så mycket om GT egentligen. Evangelierna innehåller ett budskap men inte mycket teologi. Evangelierna är mest att han har dött och han har uppstått. Men kopplingen till GT finns inte så mycket med utan bara i små stycken. Varför får inte vi höra den utläggningen av Jesus till Emmausvandrarna? Den som får i uppdrag att föra fram ett budskap är Paulus.

Paulus som har suttit vid Gamaliels fötter får i uppdrag att visa hur denne person som evangelierna talar om hänger ihop med GT skrifter.

Gal 1:11 Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. 12 Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. 13 I haven ju hört hur det var med mig, medan jag ännu vandrade i judiskt väsende: att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den, 14 ja, att jag gick längre i judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskade för mina fäders stadgar. 15 Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig, 16 täcktes i mig uppenbara sin Son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax åstad jag rådförde mig inte med någon människa, 17 ej heller for jag upp till Jerusalem, till dem som före mig var apostlar. I stället for jag bort till Arabien och vände så åter tillbaka till Damaskus. 18 Först sedan, tre år därefter, for jag upp till Jerusalem, för att lära känna Cefas, och jag stannade hos honom femton dagar. 19 Men av de andra apostlarna såg jag ingen allenast Jakob, Herrens broder, såg jag. 20 Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till er. 21 Därefter for jag till Syriens och Ciliciens bygder. 22 Men för de kristna församlingarna i Judeen var jag personligen okänd. 23 De hörde allenast huru man sade: Han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull.

Gal 2:1 Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas jag tog då också Titus med mig. 2 Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.

Alltså efter Jesu uppståndelse så börjar Jesus uppenbara teologin och inte innan. Paulus får alltså tag i ljuset från himlen och det var inte mycket av sin gamla undervisning som blev kvar efter detta.

2Kor 12:1 Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant icke eljest nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser, som hava beskärts mig av Herren. 2 Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte, Gud allena vet det. 3 Ja, jag vet om denne man, att han – huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det – 4 jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. 5 I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag inte berömma mig, om inte av min svaghet.

Vad var det för saker han inte fick uttala? Han har sett Guds plan med Kristus och därför kan han i olika stycket utifrån detta ösa ur ett kollosalt förråd. Man kan säga att han har fått nyckeln till skatterna. Han är noga med att säga att hans evangelium är inte från honom utan från Herren. Guds vishet är högre och vi når aldrig dit med vår egen visdom. Du kan se de här 2 olika visdomarna i aktion när du läser Jakobsbrevets 3:e kapitel.

1Co 2:4 Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft; 5 ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Visdom tala vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. 7 Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bli oss till härlighet, 8 och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre. 9 Vi tala – såsom det heter i skriften vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet.

Paulus hade fått upplevt en visdom som han inte har i sig själv. Den visdomen tillhör inte i denna tidsålder utan i den här tiden så är den på nått sätt fördold och hemlig. Det finns en avsikt med det och det är att sätta mänskors slughet på skam.

1Kor 1:18 Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bli frälsta är det en Guds kraft. 19 Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned. 20 Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro. 22 Ty judarna begär tecken, och grekerna åstunda visdom, 23 vi åter predika en korsfäst Kristus en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, 24 men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26 Ty betänk, mina bröder, hur det var vid er kallelse inte många som var visa efter köttet blev kallade inte många mäktiga, inte många av förnämlig släkt. 27 Men det som för världen var dåraktigt det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

Det betyder alltså att GT texter och dess uttydning inte tillhör den tidsålder som nu är. Och när människor läser detta med sin visdom och sitt förstånd så kommer man att missa det. Gud har gjort någonting i och igenom denne Jesus Kristus som får Paulus att förstå att alla böcker och alla uttydningar om GT bara är blaha. Hur kan Paulus säga så här? Jo han har fått sina sinnen öppnade och hjärtat upplyst av ljuset från himlen vem Kristus egentligen är och vad korset och hans uppståndelse verkligen betyder.

Detta innebär ju att när vi sedan läser Paulus så hamnar vi i samma fälla och sitter där och försöker med vårt förstånd förstå vad Paulus menar. Och så läser vi GT och undrar vad dessa skrifter egentligen menar. Tillsist gör vi som många idag gör vi läser NT och struntar i GT för Gud är ju i alla fall snällare i NT. Och så har vi visat att vi inte har begripit speciellt mycket. När Paulus nu berättar sin uppenbarelse direkt från den uppståndne Jesus Kristus så använder han massor av termer som då måste vara oerhört viktigt att vi tyder rätt. Paulus samtids skriftlärde hade inte fått ta del av Paulus uppenbarelse. De kunde därför inte förstå att det Paulus talade om var en utläggning i detalj av GT. Därför kan man med Judar än idag tala med Judar om Jesus. Men Paulus vill man inte tala om. Därför att Paulus utlägger GT och Judar orkar tydligen inte med att se bryggan mellan NT och GT. Vad vill Paulus egentligen säga oss?

1Kor 15:50 Mina bröder vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kunna få Guds rike till arvedel ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, 52 och det i ett nu, i ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. 53 Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: Döden är uppslukad och seger vunnen. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! 58 Alltså, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I vet att ert arbete inte är fåfängt i Herren.

Kristen teologi har gjort det lite för enkelt för sig när man har försökt att tolka Paulus på sidan av GT. Man kommer att få problem om man liksom kör på här och tror att detta är bara NT som gäller nu. Kan vi verkligen GT? Bara om vi kan förklara det med Paulus terminologi. Använda de ord bilder o texter och på så sätt förstå GT. Continue reading