Archive | augusti 2006

Vittnesbörd del 2/Jag skall ge dig ett nytt liv

År 1995 fick jag uppleva flera s k märkliga saker, som inte alls är märkliga egentligen, utan bara Guds nåd, därför skriver jag ett vittnesbörd här. Det var kaos i mitt personliga liv, och jag såg ingen utväg på något sätt att få leva annorlunda..   /1989 blev jag frälst..

När jag satt denna eftermiddag i mitt vardagsrum och grät bittra och förtvivlade tårar och bad Gud om hjälp till en förändring hörde jag plötsligt en stark röst tala, den sade:

“Jag skall ge dig ett nytt liv”.

Vad svarar man på sådant? Hade jag blivit tokig som plötsligt hörde röster, eller var detta möjligen från Gud, tänkte jag i mitt ledsna tillstånd.

Jag hörde rösten, klar och tydlig igen, säga:

“Jag ska ge dig ett nytt liv.”

Det enda jag svarade var: “Va, vad är detta? vem är du?”

Alldeles strax begrep jag att jag var med om något ‘övernaturligt’. Skrattet började bubbla inom mig, kroppen var som gele´och allt var så underbart fantastiskt konstigt.

Det var absolut från Gud! Jag bara visste att jag visste det.

Den dagen var början på en radikal förändring, som inte skedde med en gång utan sakta men säkert.

Gud hade i sin omsorg och i sin kärlek till mig kommit med tröst och framtidstro. Dessa, hans ord, gjorde att jag överlevde flera års tråkigheter och vånda på olika plan.

Med detta vittnesbörd och i vetskap om vad som sedan hände, kan jag bara säga dig att Gud existerar och hans hjälp finns ständigt att tillgå, för den som tror och vill ha hans hjälp och kärlek.

Jag har varit med om flera under i mitt liv och jag tänker berätta om dem här på denna sidan under “vittnesbörd.”

Det minsta jag kan göra är att berätta, för att människor skall förstå att det finns en Gud, inte bara “något” där ovan oss.

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. Läs om detta i Ps 145:4

O giv oss, Herre, av den tro som sorgerna betvingar, som lyfter oss till ljus och ro på starka örnevingar, som talar mäktigt till envar och bär oss under färden, som härlig tröst i tvivlen har och övervinner världen. //Ida Granqvist

T A C K  JESUS!

Bibelord /Oro. Matteus ev.

 

Matteus kap 6 talar om oro, hur skadlig den är:

6:25 Gud, som har gett dig livet, kan också ta hand om det i minsta detalj.

6:26 Oro för framtiden lägger hinder för dig idag.

6:27 Oro är sällan konstruktiv men nästan alltid skadlig.

6:28-30 Gud glömmer inte dem som är beroende av honom.

6:32 Oro är ett tecken på bristande tro på Gud och förståelsen av vem han är.

6:33 Livet är fullt av utmaningar som Gud vill vi ska anta. Den som oroar sig gör av med energi på fel saker.

6:34 Den som tar en dag i sänder håller oron på avstånd.

Så sant detta är! Men det kan ta tid innan man fattar i sitt hjärta vad detta egentligen betyder. Jag var väldigt dålig på att begripa att jag inte skulle oroa mig och ge efter för all oro. Men till slut fattade jag vad han ville säga och kan idag ta bort de oroande tankarna när de dyker upp. För: Om man ger Gud första platsen i livet, så innebär det att man först går till honom när man behöver hjälp, att man fyller sina tankar med det som han vill, har hans sinnelag som förebild och lyder och tjänar honom i allt. För många människor är ägodelar och ambitioner och egna önskningar det som tar första platsen. Det är så lätt att annat blir “herre på täppan”. Man måste medvetet göra ett val; ge honom sitt inre och låta honom bli herre över ens liv.

Den som oroar sig uppslukas av fruktan och får svårt att lita på Gud. Låt inte oro för morgondagen störa din kontakt med Gud idag.

“Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om. Matt 6:34

“Morgondagens bekymmer får vi vänta med, gårdagens är redan under Guds barmhärtighet. Det är dagens omsorg det gäller, och för denna står löftet:

Idag hjälper Herren.” /B Karlsson

Bibelord / Joh 1:1-5 Gud blev människa

 

Johannes 1    Gud blev människa

“Innan något hade skapats fanns Guds eviga ord – Kristus. Han har alltid funnits till och är Gud. Han skapade allt som finns, och ingenting finns som inte han har skapat. Allt liv kommer från honom, och hans liv är hela mänsklighetens ljus. Han är det ljus som lyser i mörkret, och mörkret kan aldrig utsläcka det.”

Förklaring:

Varför är evigt liv i Kristus ett ljus för hela mänskligheten? Jo, därför att döden medför evigt mörker. Det är bara det eviga livet, inympat i oss genom Kristus, som kan ge oss evigt liv i hans nya rike. Kristus lever i evighet eftersom han är Gud. Han kom till jorden för att erbjuda hela mänskligheten det ljus och det hopp som evigt liv med honom innebär. Detta kan inte köpas för pengar, bara tas emot som gåva. Jesus ger det bara till dem som vill ha det och som redan här och nu vill leva som medborgare i Guds eviga rike.

När Gud skapade gjorde han någonting av ingenting. Eftersom vi är skapade varelser har vi ingen anledning till att vara stolta och överlägsna. Kom ihåg att du finns till enbart för att Gud har skapat dig, och att de särskilda egenskaper du är utrustad med också är givna av honom. Med Gud är du något alldeles – utan honom är du ingenting, eftersom du då inte kan fullgöra den uppgift han har skapat dig för.
Det var Jesus Kristus som skapade livet, och hans liv ger hela mänskligheten ljus. I hans ljus ser vi oss själva som vi verkligen är – syndare som behöver en frälsare. När vi följer Jesus har vi det ljus vi behöver för att inte gå fel och falla i synd. Han ger oss ljus över vår tillvaro så att vi kan se hur vi ska leva. Han tar bort syndens mörker inom oss.

Låt honom få ge dig ljus över livet, så behöver du aldrig famla i mörkret.

Ett ögonblick på berget och jag anar evighetens nerv i tidens kropp. Kristus – förutsagd, skådad och bekänd – världens och mitt enda hopp. //B Karlsson

Dikter /Tack till Jesus

 

Tack till Jesus.

“Leva” Jag vill inte leva mitt liv som i en bubbla. Som såpbubblan spricker, då den stiger i skyn.

Vad gjorde den här? Att leva i kärlek och nåd, vara beredd att försaka.

Leva i nåden och tron är det bästa jag vet.

Där mörker blir skingrat och ljus tränger in… En stråle av ljus tänder mitt liv.

Jesus fyllde mitt tomrum. Han lät kärleken flytta in.”

*
*

“Värme”

Solen värmer mig. Vattnet svalkar mig.

Maten mättar mig och bädden har jag för vila.

Kan jag önska mer av livet än att få gå frälst och fri?

Fri att tjäna, Fri att låta själen lyftas mot höjden, himmelen.

Där ovan tittar Gud ner på mig och han vet hur glad jag är.

Han har gjort mig fri, fri att vara Maria, fri att tjäna Jesus.

*
*

 

“Min tro”

Ett skratt porlar som bäcken. Mina ögon ler i kapp med solen. Hjärtat fylls med ro.

Tänk, detta är mitt! En förväntan på varje ny dag finns i mitt hjärta. Min tro.

Min tro, det bästa jag har. En gåva jag fått.

Jesus går ju ständigt bredvid mig. Inget mörker fyller mitt liv. Bara ljuset av min Mästare lyser ständigt upp min dag.

En gåva har jag fått. Den är jag rädd om. Jag byter den aldrig bort. Då skulle jag bli tom, och utan liv.”

Copyright  Maria

Bibelord/ Kärleken är…

 

Bibelord

 1 Korinthierbrevet 13:1-13 talar om hur kärleken är och skall vara..

I vårt samhälle föväxlas ofta kärlek med lust och begär. Guds kärlek i oss är riktad utåt mot andra, inte inåt mot oss själva. Guds kärlek är fullständigt osjälvisk.

1 Kor 13:4-7 säger

“Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt, och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar. Kärleken är trogen vad det än kostar. Deb förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.”

Här är det inte fråga om en naturlig kärlek utan om en kärlek som kan bli verklighet bara genom att Gud på ett övernaturligt sätt hjälper oss att lägga våra egna önskningar och naturliga reaktioner åt sidan så att vi kan ge kärlek utan att kräva något i gengäld för egen del. Ju närmare Kristus vi lever, desto mer av en sådan kärlek kan vi visa andra.

Det du just läst har jag skrivit här för att säga att det verkligen stämmer. Kärleken jag fått från Gud har helat mitt inre, som förr var trasigt. Genom att få möta Jesus och verkligen lära känna honom har jag förstått att Guds Ord är de enda sanna orden. I hans kärlek lever jag nu, och lämnar aldrig hans Ord eller går ifrån hans kärlek. Det är det finaste jag har. //Maria

Evangelium/Jesu kärlek till oss

 

Johannes 3:16

Denna vers är hela evangeliet i ett nötskal. Sann kärlek är inte overksam eller egoistisk, utan den sträcker sig mot andra för att låta dem få del av den. Här är det Gud som visar vad som gäller och skapar mönstret för ett sant kärleksförhållande- om du verkligen älskar någon är du villig att betala ett högt pris för att kärleken skall bli besvarad. Gud betalade ett högt pris, sin ende sons liv, det högsta tänkbara priset. Jesus tog vårt straff på sig, betalade priset för vår synd och erbjöd oss sedan det nya liv han köpt åt oss. När vi berättar dessa goda nyheter för andra människor måste vår kärlek till dem ha samma kvalitet som Jesu kärlek till oss. Det innebär att vi blir villiga att ge upp vår egen behagliga och trygga tillvaro för att hjälpa andra att ta emot den stora kärlek som Gud har till alla människor.

Johannes 3:16-17 säger :

För så älskade Gud världen, att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. 3:17 Gud sände inte sin son till världen för att döma dem utan för att rädda dem.

Man kan försöka skaffa sig trygghet på många olika sätt – tro på sig själv, på goda gärningar eller på pengar och ägodelar. Men det är bara Gud som kan göra oss trygga och rädda oss från det största hotet vi möter, nämligen den eviga fördömelsen. Den som inser att det inte går att bli frälst genom egna ansträngningar kan sätta sin tillit till Gud och låta honom göra det vi inte kan.

När Jesus talar om “dem som inte tror på honom” avser han dem som är klart emot honom och alla som är totalt likgiltiga, inte dem som emellanåt drabbas av tvivel.

Det eviga livet är inte en förlängning på det liv vi lever nu, Det är Guds liv (Ef 4:18) så som Jesus levde det (14:6). det livet får var och en som tror som en garanti, ett förskott, på ett liv i evighet. Då ska det varken finnas död, sjukdom, fiender, ondska eller synd. Om vi inte känner Kristus tror vi att jordelivet är hela vår tilvaro, men i verkligeheten är vårt nuvarande liv bara en inledning till evigheten. Därför bör vi bedöma allt som händer oss utifrån ett evighetsperspektiv.

Ha en välsignad dag.

Bibelord.

1 Joh 4:18 säger oss följande: ” Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan.”

Om vi någonsin faller offer för fruktan inför evigheten, himlen eller Guds dom, ska vi påminna oss själva om Guds kärlek. Vi vet att hans kärlek till oss är fullkomlig. (Rom 8:38-39) Vår fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss. Vi kan leva i lugn förvissning om vi i detta livet har lärt oss att bli mer och mer lika Jesus.

Kärlek från vår Gud är det stora bud, är det enda för oss än. Bliv blott fast därvid, och du har Guds frid, ty Gud själv är kärleken. /Jens N L Shjörring

/Maria

Evangelium/7 handlingssätt som garanterar Guds vrede…

Jesus nämner här 7 handlingssätt som garanterar Guds vrede. Jesu tonfall när han sa detta till de religiösa ledarna måste ha varit en blandning av fördömande och förtvivlan. Det är starka och oförglömliga ord, som fortfarande gäller varje gång vi blir så upptagna med att fullända vår religionsutövning att vi glömmer hur viktigt det är för Gud med barmhärtighet, verklig kärlek och förlåtelse.

Matteus 23:14 “Ve er, fariseer och andra religiösa ledare! Som hindrar andra att komma in i himmelriket och inte själva kommer dit.” Continue reading

Vittnesbörd; del 1 /Jag fick min tro på Gud

 

 

Foto Maria

Foto Maria

Här kommer mitt personliga vittnesbörd; vad som hände den gången jag fick en tro på Gud…

Året var 1989 och jag var lite över 30 år, jag var gift, mina barn var små och livet rullade på så som det brukar göra…

Just denna dagen ringde en väninna till mig, A. och talade om för mig att hon fått en tro på Gud sedan en tid.

Jag blev undrande och lite sur, och förstod inte alls vad hon menade. Skulle jag nu förlora min bästa vän? Jag tyckte detta samtal var pest och jag sade nog en del sårande ord till henne.

Vi hade känt varandra sedan 8-årsåldern, så vi var ganska tighta i vår kommunikation.

Vi avslutade telefonsamtalet och jag gick undrande runt i huset.

Men så slog det mig: Detta var vad jag behövde! Jag skulle vilja veta vem Gud är!

Omedelbart tog jag och ringde upp denna vännen och jag sade: Lär mig mer. Hur blir man frälst, jag vill veta mer!

Hon hade i sin förtvivlan, över att jag inget förstod i vårt förra samtal, slängt sig ner på knä och bett Gud om att han skulle gå till mig och förklara att detta som hänt var rätt, och att jag skulle få en längtan efter att lära känna honom.

Detta var ju ett klart bönesvar till henne, jag ringde ju upp igen.

Det är många år sedan detta hände, men för mig som om det hänt igår.

Idag lever jag med en nära innerlig kontakt med himmelens och jordens skapare. Jag är en brinnande kristen som vill arbeta för Gud resten av livet.

Måtte väckelsen över land och stad och hela världen komma, jag skall göra vad jag kan för att sätta fart på den. /Här vill jag 2018 o tidigare säga:  Nej, det blir ingen form av väckelse/massväckelse i frälsning i detta landet, men kanske det blir en väckelse över hur eländigt det är här så att man förstår att be om att Gud skall förändra människors hjärtan, d v s  se till att VÄCKA människor till förstånd över hur Eliten styr länder och människor åt fel håll, läs mer härpå sidan om det under rubrik NWO!

Jag är med i den bästa arbetsförmedlingen som finns: Guds arbetsförmedling. För vet du: Där är man aldrig arbetslös, och man jobbar med iver och tillfredsställelse var dag. Inget jobb är för trist och enahanda, utan spännande och fartfyllt och alldeles underbart.

Detta är: Det spännande livet med Gud! Upptäck det, Du också!/Maria

Relationer/Personlig relation med Jesus

Min relation till Gud är mycket personlig. Människor söker på alla vis att ha en relation med andra. Ibland lyckas man skapa en relation som är bestående, men lika ofta skadas relationer, bryts sönder och förstörs. Det är alltid en sorg att uppleva att den man trodde man hade en god relation med, den bryts. Den relation och kontakt jag har med Jesus, den är den bästa.

Varför? Jag är fri, fri att vara med Jesus

För att Gud aldrig sviker, för att Jesus aldrig säger nej till mig. Han finns alltid där och är en hjälp i allt. Där människor ser ner på varandra och uppför sig hemskt, och går över lik för att nå framgång och annat; Jesus gör aldrig så, han står alltid vid ens sida, hur mycket det än blåser runt omkring. Han är trogen där andra sviker.

Om du söker en relation som aldrig tas bort ifrån dig, skall du veta att Jesus är den som du kan lita på i allt.

Hur många bär varandras bördor idag? Inte många, för själviskheten styr. När vi bär varandras bördor så betyder det att vi ger vår medmänniska utrymme och kärlek. Inte alla gör det…

“Om du vill att Guds godhet ska finnas hos dig, tjäna då din nästa, för genom honom kommer Gud själv till dig.” /okänd

En levande innerlig kontakt med Jesus gör att du går trygg genom livet, för den kontakten är en levande relation, och bryts bara om du själv vill det. Jesus går aldrig ifrån den som söker honom och vill gå med honom.

När du vill att dina elektriska prylar skall fungera, då sätter du i en kontakt.. Det är likadant då det gäller Jesus. När du tar kontakt och behåller den då kommer relationen att växa och bestå. Den dagliga kontakten och bönen, att vara nära, det blir en bestående relation som man vårdar i allt.

Bibelord/Ps och Ef

 

Dagens bibelord blir två stycken. De är hämtade från Psaltaren och Efesierbrevet. Jag hoppas din natt har varit bra och vill visa bibelordet:

“Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.” Ps 139:11-12

Denna text betyder: För Gud, i sin himmel, finns inget mörker, Allt är ljus. I tron får vi ljus, för att Gud är själva ljuset, i honom finns inget mörker. Som troende kan vi alltid se ljuset, hur mörkt det än kan tyckas vara omkring oss. Jag kan säga dig en sak: Jag har sett mörker i mitt liv. Men- Jesus gjorde mitt liv till ljus igen, och inget mörker kan någonsin nå mig igen. Tack Jesus!

Dagens andra bibelord är från Efesierbrevet 6:10

“Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.”

Vi kan lita på Guds styrka i allt. Vi har ett slag att utkämpa, och det är mot allt ont som finns i denna världen. Jag kan trösta dig, du som ser mörker och ondska: Gud gör allting väl för oss. Att be varje dag, att vara i Guds Ord, ger skydd och styrka, att be om frälsning är det bästa du kan göra. Jag önskar att Du får uppleva den förvandligen som jag fått uppleva genom Jesus Kristus.

Evangelium/ fyra böcker

 

Evangelierna i Bibeln är skrivna av: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.Varje bok är speciell. De har alla olika utgångspunkter och syftning med sina berättelser. Evangelierna är uppdelade i 250 olika händelser. I evangelierna får du följa Jesus på hans vandringar, lära känna lärjungar och apostlar, människor i Jesu närhet. Ta chansen och den underbara möjligheten att fördjupa dig i Jesu gärningar och se hans kärlek till dig i Ordet.

Du kan läsa i bibeln om Jesu födelse och förberedelse för tjänst, Jesu budskap och verksamhet, Jesu död och uppståndelse, Underverk av Jesus. Det är för mig alldeles underbart att ha fått lära känna Jesus genom frälsning. Jag skall ta upp detta med frälsning och andra saker som är oerhört viktiga.

Vägen in i Guds rike heter tro – tron på att Kristus kan frälsa oss från synd och förändra våra liv.

Man brukar säga att man bör börja läsa evangelierna och Apostlagärningarna när man är ny i tron. Läs och förundras över Mästaren. /Maria