Archive | november 2006

Tro / 1 Johannes brev

tro.jpg

Ett brev av kontraster. Det är typiskt av Johannes att beskriva något genom att också belysa dess motsats. Han visar inte bara vad verklig tro är utan också vad det inte är. Några exempel på detta:

1. Ljus och mörker

2. Nya bud och gamla bud

3. Att älska Gud eller världen

4. Kristus och Antikrist

5. Sant och falskt

6. Guds barn och Satans barn

7. Evigt liv och evig död

8. Kärlek och hat

9. Sann och falsk undervisning

10.Kärlek och fruktan

11.Att ha liv eller inte ha liv

Detta läser du om i 1 Johannes brev.

Gud skapade världen/ för oss att ta vara på

 

Skapelsen är bara så fantastisk. Jorden, människan, djuren. Titta på alla dessa exotiska djur som finns. Inte är de till av en slump. Så vackra, så precisa i sitt utseende. Därför att jag verkligen tror på skapelsens Herre, kan jag skriva här och hylla honom för allt.

Några frågor som de flesta har är:

Varför föddes vi, du och jag och de?

På vilket sätt liknar du Gud?

På vilket sätt liknar du honom inte?

Vilken slags människa önskar du vara?
Hur kan du veta att du är ett Guds barn?

Många frågor, javisst. Men när man lär känna Gud personligen då får man svar på dessa frågor. Men man måste ju våga ställa dem först. Vi gör oss själva skada om vi inte finner mening och tillfredsställelse med vårt liv.

Och det är många som inte känner tillfredsställelse och mening i dag.

Ps. 16:11 säger oss: “Du skall kungöra mig livets väg, inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.”

Denna psalm är en messiansk psalm. Den citeras i Nya testamentet av både Petrus och Paulus när de talar om Jesu uppståndelse.

David, som skrivit denna psalmen har hittat meningen och
tillfredsställelsen i livet.

Den sanna glädjen är mer än lycka därför att den finns kvar mitt under och trots de svåraste problem.

Lyckan är däremot mer tillfällig, därför att den grundar sig på yttre omständigheter. Den djupa glädjen har sin grund i Guds närvaro.

“Namnet Jesus, skönt det klingar, låt det ljuda runt vår jord. Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord. För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr. I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.

/ D W     J Gustafsson

Berättar om Mose./Gör Guds vilja

moses9-gc.gif

Mose har alltid haft en plats i mitt hjärta. Vilken man! Från det jag var en liten flicka i skolan och vi fick riktig undervisning i kristendom så har jag haft med mig bilden av Mose då han får de tio budorden, hur han med Guds hjälp fick vattnet att rinna ur klippan… ja massor är de bilder jag har av Mose, så därför skriver jag om honom nu.

Prestationer och starka sidor:

Utbildning i Egypten. Fostran i öknen. Han var judarnas förste ledare. Genomförde uttåget ur Egypten. Han var profet och lagstiftare. Upptecknare av tio Guds bud. Författare till de fem Moseböckerna.

Hans misstag och svaga sidor:

Fick inte komma in i det utlovade landet på grund av olydnad mot Gud. Satte inte alltid värde på och utnyttjade andras gåvor.

Vad kan vi lära oss av hans liv?

Gud förbereder oss innan han använder oss- han har en plan för oss som gäller hela livet.

Gud utför många stora saker genom svaga människor.

Bakgrundsfakta om det som står i bibeln om Mose:

Plats: Egypten, Midjan, Sinaiöknen

Yrke: Furste, herde, ledare för Israel

Släkt: Mirjam (syster) Aron (broder) Sippora (hustru) Gersom och Elieser (söner)

Nyckelvers: “Mose trodde på Gud också när han lämnade Egyptens land, och var inte rädd för Faraos vrede. Mose gav aldrig upp eftersom han såg att Gud var med honom.” (Heb 11:27)

Under hela livet visade han sina bästa och sämsta sidor när han reagerade på konflikter i omgivningen. Han kastade sig också in i slagsmål för att försvara en hebreisk slav, och han försökte agera skiljedomare i ett slagsmål mellan två landsmän. Så fort Mose såg en konflikt så ingrep han.

Han var ofta en buffert mellan Gud och folket. Ena stunden var han tvungen att reagera på Guds vrede över folkets upproriskhet och glömska. Andra stunden var han tvungen att ta itu med folkets trätor och klagan.

Mose var en ensatående person som hade formats av Gud. Gud förändrade inte Mose personlighet, men Gud intresserade sig för hur Mose handlade. Moses gåvor och starka sidor förändrades inte, däremot hur han använde dem.

Så vill Gud göra med oss; han vill använda oss, och han vill att vi ska vara de personer vi är men att vi blir så som Gud har tänkt. Detta kan man bara bli genom att tillåta sig att formas av Guds hand. Som en krukmakare formar en kruka, så gör Gud med oss.

Om vi ska lyda Guds vilja, måste vi göra det till en vana. Det gör vi bäst genom mindre pressande tider. När sedan påfrestningarna kommer och vi ställs inför svåra situationer, reagerar vi helt naturligt med att vilja göra Guds vilja.

Guds röst vid foten av berget Sinai:

“Detta ska du meddela Israels folk: Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna, och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig. Om ni nu vill lyda mig och hålla er dela av överenskommelsen mellan oss, så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden, för hela jorden är min. Och ni ska vara ett kungarike av präster åt Gud, ett heligt folk.” 2 Mos 19:3-6

Ge oss mod att tro och tjäna vad priset än blir. Ge nåd åt förföljda och trängda och låt ditt rike komma./BK

Maria; Jesu moder…

 

glyrn.gif

Vem var Maria?

Att vara Maria, Jesu moder, ja det måste varit något så oerhört speciellt; att försöka skriva ner rader om henne och hennes liv, det tänker jag göra här.

Vad tror du Maria kände inom sig? Att vara en fattig flicka på den tiden, som nu skulle föda ett barn innan hon var gift, jämnåriga som skulle håna henne, hennes fästman som kanske skulle gå ifån henne? Många frågor rusar igenom hennes innersta….

Att som tonåring få veta av en ängel att man skall bli havande och få ett barn, det är så stort. Att detta barn skall bli människornas Frälsare, måste varit en ofattbar underbar nyhet. Maria var en mycket ödmjuk människa, och hon visste vad Herren Gud ville göra. Redan från början visste hon vad som skulle komma att ske.

Maria var förlovad med Josef, snickaren, och såg fram emot att bli hans hustru. Men, omständigheterna skulle förändras dramatiskt.

Änglar brukar inte förannonsera sina besök. Det gjorde inte heller Gabriel, denne ängel som Gud sänt, till Maria för att berätta något hon hade svårt att förstå.
Han hälsade Maria och sade: “Jag hälsar dig, du utvalda kvinna! Herren är med dig!” Maria blev överraskad och rädd och förstod inte vad ängeln menade.

“Var inte rädd, Maria, sade ängeln. Du ska snart bli havande och föda en son som ska få namnet Jesus. Han kommer att bli en mycket stor man och ska kallas Guds Son. Och Herren Gud kommer att ge honom hans förfader Davids tron. Han ska härska över Israel för evigt, och det ska aldrig bli något slut på hans rike.”

Detta var vad ängeln Gabriel sade till Maria. Maria undrade hur detta skulle kunna bli möjligt, men svarar bara: “Jag är Herrens tjänarinna, jag vill göra som han önskar.”

Maria var en en kvinna med andligt djup. Hon var mor till Jesus, Messias. Hon var den enda människa som följde Jesus under hela hans jordeliv. Maria var villig att låta sig användas av Gud. Hon kände till och tillämpade Guds ord.

Vi kan lära av hennes liv: Guds bästa tjänare är ofta enkla människor som ställer sig helhjärtat till hans förfogande. Guds planer kan medföra ovanliga händelser i vanliga människors liv. En människas karaktär avslöjas när hon ställs inför det oväntade.

Bakgrundsfakta: Maria, bodde i Nasaret. Yrke: Hemmafru. Släkt: Josef (make) Sakarias och Elisabeth (nära släktingar), Jesus, Jakob, Josef, Judas och Simon (söner),några döttrar.

Nyckelvers: “Jag vill göra som han önskar, så att hans plan kan bli verklighet.” /Luk 1:38

Maria nämns på fler ställen i bibeln. (Apg 1:14)

Jesus /förändring

 

Vad gör Jesus för oss?
Han förändrar liv. Han ger Liv.

Han läker sår. Han ger oss av allt det goda. Han älskar oss, och han lär oss att be.

Han lär oss förståelsens konst. Han ger oss av kärlekens lov. Han ger oss ljuset i livet.

Han ger oss trygghet och ro. Han ger oss en ny sång i våra hjärtan.

Han lär oss att se på nytt, för han öppnar våra ögon. Han lär oss att offra.

Händer som lyfts till honom i bön, slår inte. Fötter som villigt vill gå hans väg, sparkar inte.

Hjärtat som älskar honom, spricker inte itu av sorg. Ett egoistiskt sinne som får möta hans kärlek blir förändrat för alltid.

Den förändrade människan blir en starkt utgivande människa, som ger medkänsla och kärlek till andra.

Joh 6:35 säger oss:

Jag är livets bröd. Ingen som kommer till mig skall någonsin bli hungrig igen. och den som tror på mig behöver aldrig mer bli törstig.

Min tacksamhet är stor över vad Jesus gjort för mig i mitt liv.

Gud skapade världen/ Gud och Job 38:19-27

anihearts3.gif

Job 38:19-27

“Var kommer ljuset ifrån, och hur kom det dit?
Eller berätta för mig om mörkret! Varifrån
kommer det?
Kan du finna dess gränser eller vägen
till deras vistelseort? Men, naturligtvis
vet du allt det där! för du föddes innan
detta var skapat, och du har en sådan oer-
hörd erfarenhet bakom dig!
Har du varit i snöns förrådshus eller sett
var haglet blir till och hur det förvaras,
det som jag sparat för krigstider?
Vet du vägen till den plats där blixten
delar sig?
Var finns östanvindens hem?
Vem grävde en dal för regnfloderna?
Vem gjorde upp vägen för blixten, så
att den kunde få regnet att falla på
ökenlandet, för att den torra jorden
skulle mättas med vatten, så att
ljuvligt gräs skulle växa upp?”

Gud har alla naturens krafter i beredskap
för särskilda tillfälllen. Ibland använder
han dem dock för att förvirra dem som mot-
arbetar honom och hans folk. Job kunde
inte ens föreställa sig en liten del av allt
Gud förfogade över.

Naturens krafter är under Guds herravälde
och han kan släppa dem fria eller hålla dem
tillbaka efter sitt eget beslut.
Ingen människa kan fullständigt förklara eller
ännu mindre kontrollera en så vanlig företeelse
som nederbörd.

Gud ställer några frågor till Job
om djurriket ( Job 40:10-27) för att få honom att förstå
hur
gränsad hans kunskap är.

Han vill att Job ska er-
känna hans makt och överhöghet och underordna
sig hans auktoritet. Först då kan Job förstå vad
Gud egentligen vill säga honom. Job 42:1-6

Om det ligger utanför människans förmåga att
fatta naturens ordningar, hur ska hon då kunna
föreställa sig Guds djupa syften med människan.

*

Det är så mycket vi ej förstår.

*

Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.

/Matt 6:20

Brev till dig som undrar/Hunger

dine.gif

Hur man finner Gud, eller låter honom finna den person som är jag
och mitt innnersta.:
Det första jag kan säga och som gäller i alla lägen där man vill att det ska hända något det
är att känna

*HUNGER*

efter hans Ord.

Får man hungern i hjärtat kan man vara viss om att man blir hjälpt omgående och får lära känna
Skaparen på djupet.

Jag kan också säga: Att lära känna den Jesus

som dog på Golgata kors för våra synder och

överträdelser, det är lycka.

Där kommer HUNGER, NYFIKENHET och LÄNGTAN in.

Är man frälst redan MEN INTE känner gemenskap och kärlek och tillit till Jesus är det något man har missat.
Vad man i så fall har missat det är att

Kapitulera

inför hans storhet och allmakt och kärlek.
vad betyder detta?

Detta har med viljan att göra
1.VILL JAG lära känna Jesus?
2.VILL JAG lämna mitt liv i hans händer och lita på att han ÄR Herre i ALLT?
3.VILL JAG besluta mig för att leva som en troende kristen och följa honom vad det än kan kosta?
4. VILL JAG gå den vägen som innebär: LYCKA, GLÄDJE, FRID, RO, KÄRLEK, TRÖST, men
även försakelse, lidande för andra eller att jag får följa honom även när det är lite jobbigt, t ex när vänner frågar om jag är riktigt klok?

Om du vill detta, börjar du med en rak enkel kanske barnslig BÖN ur ditt hjärta där du ber honom om att komma till dig för att STANNA.

Detta är BESLUT:
Ja jag vill följa honom hela vägen och bo hos honom i himmelen.
Ja jag vill se mitt innersta bli förvandlat.
Ja jag vill se mitt liv bli till glädje för andra och lära dem vad Jesu kärlek är.

Din sorg förbyts i glädje,
ditt mörker blir till ljus,
när Jesus Kristus kommer
med renhet till ditt hus. /Åke Olsson

epostsm1.gif

Att förstå Job´s bok/ Att bevisa Guds allmakt

 

Att läsa Job i Gamla Testamentet är en hänförande läsning. Boken är kanske bibelns äldsta bok. Den är skriven omkring 2000-1800 f Kr. Stackars Job, han hade det inte lätt. Han var en framgångsrik man i landet Us. Hans trohet mot Gud sattes på hårda prov… Satan gjorde verkligen allt för att knäcka Job totalt.

Job förlorade allt han ägde; han hade tusentals får, kameler och annan boskap och ett stort hushåll med många barn och tjänare. Han förlorade så mycket, men han förlorade aldrig sin tro på Gud.Däremot så fick han förstå att han handlat fel emot Gud och han be om förlåtelse, och han blev till slut svarslös inför Guds frågor, Herren vill ha ödmjukhet först och främst/gudsfruktan.

Satan träder fram inför Gud och talar om för Gud att det enda skälet till att Job älskar Gud är att Gud har gjort Job framgångsrik, och att allt har gått Job väl i händer. Jobs trohet mot Gud sätts på oerhörda prov. Satan får nämligen lov av Gud att ta ifrån Job och hans hustru allt.

Job drabbas även av sjukdom. Jobs hustru ber honom om att förbanna Gud och att Job skall ta livet av sig. Men Job vägrar. Han litar fortfarande på att Gud skall hela honom och att han skall få tillbaka och leva det liv han levde förut.

Jobs tre vänner sörjer först med honom, men sedan förebrår de honom och påstår att hans synder är grunden till allt han får gå igenom. Job förstår inte vad de menar och menar att han är oskyldigt drabbad.

Till slut talar Gud ur en virvelvind. Tillintetgjord av Guds makt och majestät faller Job svarslös ner inför honom. Gud tillrättavisar Jobs vänner och ger Job en ny start. Job blir återigen en framgångsrik man med många barn.

Bara Gud visste om vad som låg bakom Jobs lidande, men han förklarade det aldrig för honom. Trots det höll Job fast vid Gud. Gud var grunden i hans liv. Varken hans erfarenheter, vishet, vänner eller rikedom kunde ändra på det.

Vi måste lära oss att känna igen Satans angrepp på våra liv och undvika att drabbas av fruktan. Han kan aldrig gå längre än vad Gud tillåter honom. Tron på Gud befriar oss inte heller från motgångar i livet.. Vi kommer aldrig att förstå precis allting som händer, men erfarenheten av lidande kan fördjupa vår relation med Gud.

Läs Jobs bok i Bibeln. Det är den första av bibelns poetiska böcker. Den avslöjar hur Satan arbetar och hur Gud vill att människor ska vara emot honom!

irchgr22.gif

Bibeln; om tidens slut….del 2 och 3

 

Tidens tecken talar om för oss att vår värld inte är vad den borde. Jesus profeterar om sin återkomst och nämner tio viktiga tecken på denna sin återkomst. Dessa tecken skriver jag här och lämnar en reflektion av var och en. Du kan läsa om dessa i olika bibelställen.

1. Krig och som en del av tecknet krigsrykten, oroligheter, folk reser sig mot folk och rike mot rike. Så har det varit sedan urminnes tider, ja. Under 1900-talet har vi haft mycket fler än ca 200 väpnade konflikter. De stora världskrigen 1914-1918; 1939-1945 med 60 miljoner döda säger oss…. Kemiska och teknologiska vapen utvecklas febrilt. Världen blir alltmer ett gigantiskt väpnat läger…..

2. Jordbävningar … är heller inte ovanliga. Precis som krigen ökar dess frekvens och våldsamhet. Överallt i världen kräver större skalv än 7 på Richterskalan hundratusentals liv. Vi befinner oss i jordbävningens tidsålder. Vi vet att det kommer att komma en sista stor jordbävning, men vi vet inte när… Världen befinner sig i brand..

3. Hungersnöd Det är tragiskt att veta att en stor del av världen lever på gränsen till svält, något som vi i överflödssamhällena har svårt att fatta, vi har ju så mycket av bantningshysteri, och en stor industri för att hjälpa till att trimma våra kroppar. Vi har hört så mycket om svält, men aldrig i detta landet att vi kan förstå vad andra länder och dess folk går igenom. Det borde ses med egna ögon och inte bara genom enfärgade glasögon då vi ser på Tv:s rapporter. Global hungersnöd är över oss även i goda tider. Vad sker då det blir värre?

4. Pest Ett tecken som har samröre med ordet hungersnöd är pesten. Insekter, som en gång decimerades av bekämpningsmedel, har utvecklat immuniteter som gör det möjligt för dem att föröka sig mycket snabbt. En generation av skadeinsekter börjar nu föröka sig i fantastiska antal. Jordbrukare världen över besprutar i panik sina åkrar upp till 50 ggr eller mer med kraftiga bekämpningsmedel. Nya och mer exotiska gifter börjar användas. I det långa loppet kommer skadedjuren att drabba samman med människan i en oavbruten strid. De kommer att göra anspråk på vår föda och våra tillgångar av fibrer och för med sig död, sjukdom och obehag för miljoner. Det talas om jätteskalbaggar som är skadeinsekter inom jordbruket. I deras spår finns också flugor, fästingar, kackerlackor, löss, och mygg. De sprider sjukdomar till boskap eller människor. USA har drbbats hårt de senaste 25 åren av olika slag av skadeinsekter… Moskitburna sjukdomar blir allt vanligare. Turister på olika breddgrader ser inte något av detta; vad vet vi och kan vi egentligen? Vad händer i de länder som inte har ekonomi att bekämpa dessa skadedjur och sjukdomar?

5. Ovanliga tecken på himlen… UFO; Vad händer med vädret? är vi säkra på att det bara är en s k klimatförändring som gett oss den nya slags värme som sprider sig över planeten jorden? Under 1980-talet var det katastrofala 30 månader av torka i USA, villervalla i vädret över hela världen, fallande medeltemperaturer och en katastrofartad vinter 1983-1984 (USA) till följd av en solfläck och en serie tornador… Sommaren 1980 var det mördande värmebölja och torka och över 1200 dödsfall i södra USA, rekordkyla i Europa, översvämningar och regn… detta är förelöpare till det som skall komma.


Sedan har vi UFO-fenomenet; Författaren John Weldon har skrivit boken Encounters with UFO:s, i denna bok framhåller han om möten med UFO:s i forntida historia, och antalet iakktagelser som upptecknats genom tiderna fram till 1954 omkring tiotusen. Sedan dess har iakktagelser om UFO:s ökat dramatiskt upp till miljoner!

John Weldon lägger fram synnerligen väldokumenterade, rimliga och förnuftiga skäl för synpunkten att UFO:s är demoniska och, i och för sig, otvetydiga tecken på Kristi nära förestående återkomst. Detta ämne är för stort för att ventilera här, men man kan påpeka att dessa föremål på himlen , vars iakktagelser tycks komma i vågor, de kvalificerar sig verkligen som “tecken på himlen.”

Ju mer man tittar på vad som sker runt i världen och man läser bibeln, ser man och förstår man att det kan vara sant att Jesus Kristus återkomst är nära förestående.

6. Judarnas återfår Jerusalem Det är ett historiskt faktum att judarna förlorade Jerusalem år 70 e Kristus. De skingrades över hela världen och fram till den 6 juni 1967 kontrollerades Jerusalem av icke-judiska, det vill säga hedniska folk.

Man måste känna till Israels historia för att kunna bilda sig en uppfattning och kunskap om vad det är som händer… Israels historia som nation är fantastisk, helt unik, den går nästan 6000 år tillbaka i tiden. Bibeln berättar om hur Gud utvalde Abraham och gav honom ett löfte att från honom skulle utgå en stor nation. Gud gav också löftet att de nomadiserande Abrahams barn skulle få ett eget land som sitt hem. Detta land beskrivs i detalj. Läs Moseböckerna om Guds löfte, de tio budorden, Guds avtal med sitt folk. I Jeremia 31:35-36 finner vi Guds garanti för att Israel skall bevaras- fortsätta att existera.

7 och 8. Stor nöd och skräck över länderna.. Människor idag: “Handikappad av sina egna otillräckliga föreställningar, befäst i sina sinnens fängelse, plågad av osäkerhet- full av tvivel.” / Ur boken The Earth and the Universe.

Modern vetenskap har inte kunnat lösa problemen med svält, inte heller sjukdomar, och andra problem. Det har snarare blivit så att det skapats ännu värre problem. Förstämning och fruktan tycks vara universella.

Den nya folksjukdomen stress skördar ständigt nya offer. Det är en nittonhundratalssjuka. Människor trängs på olika flyktvägar för att komma undan: Nöjen, sport, en ursinnig konsumtion av fritid, jakt på sex, droger och så vidare, allt för att “glömma framtiden.” Typiska resultat är mentalsjukdom, alkoholism och självmord. Märker vi att det är något som är snett? När skall trenden vända och vi skall se att det bästa är att vända sig till Gud för att få läkedom för trasiga liv och själar? Continue reading

Bibeln; om tidens slut… del 1

 

Vem är jag att sitta och skriva om tidens slut och Jesu återkomst?? Jag vet lika lite som någon annan om vad som kommer att hända, men skillnaden är i alla fall att jag vet mer ändå, eftersom Gud lagt ned evigheten i mitt hjärta.

Eftersom jag är frälst och tillhör Jesus och älskar honom och den helige Ande bor i mig… så har jag en del uppgifter från bibeln som jag tror och litar på.

Så…..

Vi läser lite överallt om larmrapporter, vi läser om hot mot vår jord. Vi läser och proppas fulla av hemskheter. Tänk om allt detta är sant, att vi går mot ett slut? Ja det gör vi, säger jag då. Det gör vi. Men: Den stora frågan är: Hur, var, när?

*Jesus och lärjungarna befann sig utanför templet, det var innan Jesus skulle korsfästas. De tittade på templet och lärjungarna tyckte det var så vackert. Plötsligt sade Jesus:

“Se på allt detta- sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt ska brytas ner.” (Matt 24:2) Lärjungarna blev bestörta och kom till Jesus och frågade:

“Säg, när skall allt detta hända?” Vad blir tecknet för din återkomst? Vad blir tecknet för tidens slut? (Matt 24:3) Jesu svar finns återgivet i både Matt 24 och Luk 21

Lukasversionen, förkortad, ser du här:
“Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mit namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte.

Jesus fortsätter: När mi får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet.

Och han sade till dem:

“Folk ska resa sig upp emot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.”

Människor skall förgås av skräck, i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.

DÅ skall man se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet.

När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” (Lukas 21:8-28; Läs detta i sin helhet)

För den som inte är frälst och troende på Jesus, är detta inte så enkelt att förstå, och inte för mig att förklara, eftersom jag vet detta i mitt hjärta, men den som inte har Jesus i sitt hjärta måste få bli pånyttfödd innan man kan gå in på djupare diskussioner.

Jag föreslår att man läser alla evangelierna för att få kunskap om vad som hände på den tiden då Jesus gick omkring här på jorden. I dessa läser man om Jesu tid här och vad som hände då han dog och uppstod igen. Vad hände med lärjungarna, vad hände sedan?

Listan som Jesus gav sina lärjungar visade på tio viktiga tecken. Listan kommer i denna kategori läs forts

Aldrig för upptagen för att höra

 

Eftersom jag vet att Gud är min fader, vet jag också att han aldrig är för upptagen med annat för att höra på mig. Jag kan komma till honom precis när jag vill. Han sover aldrig, har inte stängt för lunch, är aldrig försenad eller har annat att göra så att han inte har tid.

Närhelst jag behöver be en bön för någon eller för mig själv, så vet jag att han alltid hör. Han har alltid ett lyssnande öra för mig, Tänk, han säger aldrig: Vänta lite!

Han är den ömmaste fadern.Han säger aldrig heller: Vilken dum bön, vad barnslig du är, eller: jag orkar inte höra på dig.

När jag än kommer under dygnets alla timmar så vet jag: Han hör mig! Han vet om mig! Han älskar mig! Han vill ge mig allt! Han har skapat mig. Det är så underbart att veta att jag var påtänkt innan jordens grund var lagd.

Därför: “Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft Ef 6:10

“Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.” Matt 7.12

“Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill,

men inte rådlös.” 2 Kor 4:8

“Besinna att Herren är Gud.” Ps 100:3

Att bli frälst//VÄND OM FRÅN SYND= Omvändelse

crssreflect1.gif

Frälsning.      Rättelse 2012:  Man tar emot Jesus i sitt hjärta, och man vill vända om! Man vill lyda Gud och gå Jesu väg. Allt handlar inte om en frälsningsbön, utan det handlar om OMVÄNDELSE från synd, ja alla synder. BÖNEN frälser inte men det som finns i hjärtat- att vilja vända om och att tro på att JESUS är ens HERRE.Man ber Jesus om hjälp att få leva ett kristet liv. Hoppas jag klargjort det nu.

När du tar emot Jesus som din frälsare accepterar du hans död som din död och hans liv som ditt liv. I det ögonblicket blir du Guds barn. Synden har skilt dig från Gud, men genom Jesus har du förlåtelse, ett nytt liv och gemenskap med Gud som om du aldrig hade syndat.

Jesus vill vara din Frälsare men han vill inte tvinga dig att ta emot honom. Det är bra om du tar emot Jesus nu, för annars kan det bli försent. Han knackar varje dag på din dörr, släpp in honom. OBS Det står inget i bibeln om att be en frälsningsbön–  man gav sitt hjärta och liv till Jesus.

“Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in och äta med honom och han med mig.” Upp 3:20

Jesus är vid din sida och hör din bön. Tacka honom med egna ord för att han dog för dina synder och be honom bli din frälsare. Vad du måste veta är att i detta ställningstagande så måste du VILJA VÄNDA OM!

Här tror många att de säger  och ber en bön och sedan är allt ok, nej, du måste/man måste VÄNDA OM från sitt GAMLA beteende! VILJA VÄNDA OM.

***Käre Herre, jag inser att jag behöver dig. Jag erkänner att jag har syndat och varit långt borta från dig. Jag ångrar min synd och vill lära känna dig. Jag vill vända bort från synden och tillhöra dig. Jag tror att du dog och uppstod igen för att sona mina synder. Jag kommer nu till dig och utgjuter mitt hjärta för dig. Jag ber dig att komma in i mitt liv, förlåta mig, rena mig och göra mig till ditt barn.

Jag bjuder dig nu till att ta kontrollen över mitt liv och få mig att bli den sortens människa som du vill att jag ska vara. Och jag tackar dig för att du gör detta, för du har lovat att var och en som åkallar dig- som jag gör nu- skall bli frälst. Tack Jesus att du hört min bön. Amen***

Om du nu har bett denna bönen eller en bön med dina egna ord, är du inte ensam. Miljoner av människor över hela världen började följa Jesus på just detta sätt. Men vänd om nu och väx!

Du kan vara säker på att Jesus har hört och svarat på din bön. Även om du inte har upplevt något speciellt ännu, kan du vara säker på att du kommit in i ett nytt liv.Du har kommit hem. Du tar dig ut ur mörkret (med alla felaktigheter)och in i Guds underbara ljus. När vi frimodigt bekänner med vår mun det som vi har gjort i vårt hjärta, då ger Gud oss en övertygelse om frälsningen. (Rom 10:9,10)

Vänd om. /Maria