Bibeln; om tidens slut….del 2 och 3

 

Tidens tecken talar om för oss att vår värld inte är vad den borde. Jesus profeterar om sin återkomst och nämner tio viktiga tecken på denna sin återkomst. Dessa tecken skriver jag här och lämnar en reflektion av var och en. Du kan läsa om dessa i olika bibelställen.

1. Krig och som en del av tecknet krigsrykten, oroligheter, folk reser sig mot folk och rike mot rike. Så har det varit sedan urminnes tider, ja. Under 1900-talet har vi haft mycket fler än ca 200 väpnade konflikter. De stora världskrigen 1914-1918; 1939-1945 med 60 miljoner döda säger oss…. Kemiska och teknologiska vapen utvecklas febrilt. Världen blir alltmer ett gigantiskt väpnat läger…..

2. Jordbävningar … är heller inte ovanliga. Precis som krigen ökar dess frekvens och våldsamhet. Överallt i världen kräver större skalv än 7 på Richterskalan hundratusentals liv. Vi befinner oss i jordbävningens tidsålder. Vi vet att det kommer att komma en sista stor jordbävning, men vi vet inte när… Världen befinner sig i brand..

3. Hungersnöd Det är tragiskt att veta att en stor del av världen lever på gränsen till svält, något som vi i överflödssamhällena har svårt att fatta, vi har ju så mycket av bantningshysteri, och en stor industri för att hjälpa till att trimma våra kroppar. Vi har hört så mycket om svält, men aldrig i detta landet att vi kan förstå vad andra länder och dess folk går igenom. Det borde ses med egna ögon och inte bara genom enfärgade glasögon då vi ser på Tv:s rapporter. Global hungersnöd är över oss även i goda tider. Vad sker då det blir värre?

4. Pest Ett tecken som har samröre med ordet hungersnöd är pesten. Insekter, som en gång decimerades av bekämpningsmedel, har utvecklat immuniteter som gör det möjligt för dem att föröka sig mycket snabbt. En generation av skadeinsekter börjar nu föröka sig i fantastiska antal. Jordbrukare världen över besprutar i panik sina åkrar upp till 50 ggr eller mer med kraftiga bekämpningsmedel. Nya och mer exotiska gifter börjar användas. I det långa loppet kommer skadedjuren att drabba samman med människan i en oavbruten strid. De kommer att göra anspråk på vår föda och våra tillgångar av fibrer och för med sig död, sjukdom och obehag för miljoner. Det talas om jätteskalbaggar som är skadeinsekter inom jordbruket. I deras spår finns också flugor, fästingar, kackerlackor, löss, och mygg. De sprider sjukdomar till boskap eller människor. USA har drbbats hårt de senaste 25 åren av olika slag av skadeinsekter… Moskitburna sjukdomar blir allt vanligare. Turister på olika breddgrader ser inte något av detta; vad vet vi och kan vi egentligen? Vad händer i de länder som inte har ekonomi att bekämpa dessa skadedjur och sjukdomar?

5. Ovanliga tecken på himlen… UFO; Vad händer med vädret? är vi säkra på att det bara är en s k klimatförändring som gett oss den nya slags värme som sprider sig över planeten jorden? Under 1980-talet var det katastrofala 30 månader av torka i USA, villervalla i vädret över hela världen, fallande medeltemperaturer och en katastrofartad vinter 1983-1984 (USA) till följd av en solfläck och en serie tornador… Sommaren 1980 var det mördande värmebölja och torka och över 1200 dödsfall i södra USA, rekordkyla i Europa, översvämningar och regn… detta är förelöpare till det som skall komma.


Sedan har vi UFO-fenomenet; Författaren John Weldon har skrivit boken Encounters with UFO:s, i denna bok framhåller han om möten med UFO:s i forntida historia, och antalet iakktagelser som upptecknats genom tiderna fram till 1954 omkring tiotusen. Sedan dess har iakktagelser om UFO:s ökat dramatiskt upp till miljoner!

John Weldon lägger fram synnerligen väldokumenterade, rimliga och förnuftiga skäl för synpunkten att UFO:s är demoniska och, i och för sig, otvetydiga tecken på Kristi nära förestående återkomst. Detta ämne är för stort för att ventilera här, men man kan påpeka att dessa föremål på himlen , vars iakktagelser tycks komma i vågor, de kvalificerar sig verkligen som “tecken på himlen.”

Ju mer man tittar på vad som sker runt i världen och man läser bibeln, ser man och förstår man att det kan vara sant att Jesus Kristus återkomst är nära förestående.

6. Judarnas återfår Jerusalem Det är ett historiskt faktum att judarna förlorade Jerusalem år 70 e Kristus. De skingrades över hela världen och fram till den 6 juni 1967 kontrollerades Jerusalem av icke-judiska, det vill säga hedniska folk.

Man måste känna till Israels historia för att kunna bilda sig en uppfattning och kunskap om vad det är som händer… Israels historia som nation är fantastisk, helt unik, den går nästan 6000 år tillbaka i tiden. Bibeln berättar om hur Gud utvalde Abraham och gav honom ett löfte att från honom skulle utgå en stor nation. Gud gav också löftet att de nomadiserande Abrahams barn skulle få ett eget land som sitt hem. Detta land beskrivs i detalj. Läs Moseböckerna om Guds löfte, de tio budorden, Guds avtal med sitt folk. I Jeremia 31:35-36 finner vi Guds garanti för att Israel skall bevaras- fortsätta att existera.

7 och 8. Stor nöd och skräck över länderna.. Människor idag: “Handikappad av sina egna otillräckliga föreställningar, befäst i sina sinnens fängelse, plågad av osäkerhet- full av tvivel.” / Ur boken The Earth and the Universe.

Modern vetenskap har inte kunnat lösa problemen med svält, inte heller sjukdomar, och andra problem. Det har snarare blivit så att det skapats ännu värre problem. Förstämning och fruktan tycks vara universella.

Den nya folksjukdomen stress skördar ständigt nya offer. Det är en nittonhundratalssjuka. Människor trängs på olika flyktvägar för att komma undan: Nöjen, sport, en ursinnig konsumtion av fritid, jakt på sex, droger och så vidare, allt för att “glömma framtiden.” Typiska resultat är mentalsjukdom, alkoholism och självmord. Märker vi att det är något som är snett? När skall trenden vända och vi skall se att det bästa är att vända sig till Gud för att få läkedom för trasiga liv och själar?

9. Falska frälsare… Det pratas mycket om sekter i vår tid. Det har funnits en del större sekter som för alltid har ändat människors liv. 1978: Jim Jones i Guyana bildade Folklets tempel där 900 människor begick självmord.

Fader Divine, Charles Manson och talrika mindre “stjärnor” har dragit människor i stor mängd till sig genom sina anspråk på att vara frälsare (smorda) som skulle visa en ny världsordning.

Allt eftersom de till synes olösliga problemen växer och blir svårare, kommer människans inneboende längtan efter en frälsare- vilken frälsare som helst- att växa. Antingen han är en Gud eller djävul kommer världen att ta emot honom.

Det är här som ANTIKRIST kommer att träda fram. men efter hans nederlag kommer Jesus Kristus att regera. AMEN.

10. Evangeliet skall förkunnas över hela världen.

I Matteusevangeliet 24:14 säger Jesus: “Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma..”

Med detta inlägg har jag försökt göra en liten sammanfattning om de s k sista tiderna. Vi vet alla att det kommer att ta slut en dag, och det är viktigt att veta vad bibeln säger om detta. Jag är personligen helt övertygad om vad som kommer att ske, och jag vill att människor vaknar och börjar tänka och se och förstå att bibeln är en sann bok till hundra procent, och man skall noga tänka över vad som sägs. Att bli frälst och räddad, det vill jag att alla skall bli. Med de under som skett i min närhet så vet jag att Jesus lever idag! Källor: Bibeln, Uppenbarelseboken i vår tid av William R Goetz.

Kristus kommer åter

2 thoughts on “Bibeln; om tidens slut….del 2 och 3

 1. Hej Kyllikki Du behöver inte vara rädd. Jo det finns mycket bra i världen, det bästa är att Jesus kommer att regera fullt ut, vi kommer att få vara med honom en gång, fullt ut.
  Dessa hemska visioner/profetior och ord är till för att få oss att fatta vad som händer o vad som kommer.
  När detta händer är vi troligtvis inte här, och de tiderna har inte ännu kommit. Det är mycket som skall ske innan dess.
  Men den troende har Guds ord om beskydd. Guds ord är sant och Gud är god.
  Vila i Gud.
  /Kram f Maria

 2. Och nu blev jag ännu mera rädd!!!
  Finns det ingenting bra i världen så att vi människor få orka att söka Gud!?!
  Bara desa hemska visioner gör att människor blir som paralyserade,rädda och förmår snart ingenting…så känner jag det…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.