Tag Archive | Världen

Vaken.se /Splittrat samhälle, ARTIKEL

identitetspolitiken

Hur identitetspolitiken splittrar samhället – Del 1

2024-06-11

Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet sökte romantiker respektive modernister vägar att förverkliga sin individuella identitet. För dem handlade det om att var och en av oss måste upptäcka och utveckla det unika inom oss själva. Identitetsskapandet var ett sätt att försöka definiera sig själv i motsättning till etablerade grupper och finna en tillvaro med större mening än bara kollektivets.

På den tiden var det här någonting nytt och för många provocerande. För precis som i kommunistdiktaturerna i Öst byggde mycket på att man måste inrätta sig i kollektivets tänkande och definiera sig utifrån en grupp. Även om man i modern tid kan hävda en i många avseenden egocentrerad och narcissistisk utveckling i de rika västländerna, inte minst från 1980-talet och framåt,  har allt fler människor på senare år anammat fenomenet identitetspolitik och valt att identifiera sig utifrån ett kollektiv.

Identitetspolitik kan beskrivas som politisk organisering baserad på tillhörighet i olika samhällsgrupper som ”ras”, klass, religion, kön och läggning. Enklare uttryckt innebär det att människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper som ras, klass, religion, kön, etnicitet, ideologi, sexuell läggning, kultur, medicinskt tillstånd, arbete eller hobby.

Redan 2010 påpekade statsvetaren och skribenten Sakine Madon att ”man pratar om bilbränder och om brister på arbetsmarknaden, men inte om den kollektivism som integrationspolitiken alltför ofta baseras på: identitetspolitiken.”1 Forskare som Germund Hesslow har påtalat hur identitetspolitiken på senare tid tagit sig allt mer extrema uttrycksformer och lett till den dogmatiska föreställningen att bara de personer som tillhör en identitetsgrupp har rätt att tala för gruppen.

Idag finns det gott om mentala flagellanter i Sverige som förbehållslöst tar ställning mot den egna kulturen och mot de vita, framförallt (män) som de anser ska stå till svars både för gamla och nya oförrätter som folk från andra kulturer har utsatts för, eller kan tänkas utsättas för. Ivriga att ständigt godhetssignalera ber dessa ”sanningsapostlar” konstant om ursäkt å´ alla vita människors vägnar samtidigt som de högtidligt förklarar hur dåliga och omoraliska de (vita) är.

Det innebär i sin tur att vita män inte får tala för kvinnors eller svartas rättigheter eftersom de är just vita och enligt identitetspolitikens filosofi bär på en kollektiv skuld för allt som det vita patriarkatet ställt till med genom historien. Identitetspolitiken innebär dessutom krav på att identitetsgrupper måste vara företrädda i utbildningar, yrken och positioner i proportion till sina andelar av befolkningen.

Kontentan blir bland annat att det krävs fler kvinnor i börsbolagens styrelser, fler män i förskolan, fler invandrare i poliskåren, fler kvinnor på börsen och fler män på förskolan. Det är förstås inget fel om det blir så men problemet är att man försöker tvinga fram det via lagstadgad kvotering vilket i praktiken innebär att kön och ras går före merit. En slags omvänd diskriminering, allihop  i “rättvisans” namn förstås.

Eftersom vi skapat ett samhälle som ska bygga på att alla medborgare behandlas lika, oavsett kön, ras och sexuell läggning går detta inte ihop. Om vi ska följa rättsstatens grundläggande principer kan vi inte samtidigt ha en ”ordning” där någon ska ha företräde till en studieplats eller ett arbete enbart på basis av att de råkar vara kvinna, invandrare eller homosexuell och där det anses mer meriterande än om någon har rätt utbildning och erfarenhet.

I annat fall så riskerar ju hela rättsprocessen att sättas ur spel. Ska exempelvis den som påstår sig vara homosexuell få företräde till ett jobb? Och även om personen är homosexuell, hur ska han eller hon kunna bevisa det? Ska den som har konverterat till islam och kallar sig muslim få företräde till ett jobb? Och var ska gränsen dras för att någon ska definieras som invandrare? Räcker det om man är född i Sverige men att föräldrarna invandrade? Ska vissa invandrare ges ett större företräde än andra?

Utbildning och arbete hör ju till de mest fundamentala och avgörande sakerna i de flesta människors liv. Våra möjligheter att skapa en trygg framtid via bildning och jobb bör rimligtvis inte avgöras via ett godtyckligt identitetspolitiskt lotteri. ”All stolthet och alla sårade känslor som investeras i kollektiva identiteter innebär att ett samhälle byggt på universella rättigheter inte längre är möjligt,”skriver  kulturskribenten Håkan Lindgren i en debattartikel:

I förlängningen väntar ett framtida apartheid med varje grupp instängd bakom mental taggtråd i varsitt litet reservat (eller verklig taggtråd, om vi skulle känna behov av det). Identitetstänkandet lovar ge oss så mycket – alla ska få sina undantag, kvoter och specialregler. Men om vi litar på dess löften kommer vi att vakna upp i en slum där varje grupp ilsket hävdar sina små privilegier och inte kan förstå varför de trots det förblir så fattiga och så nedtryckta.”3

Vad är det för fel med att vara stolt över sin identitet? frågar han retoriskt. ”Felet är att ”stolt” nuförtiden inte betyder stolt utan lättsårad (har det någonsin betytt något annat?) Den som kallar sig stolt går och längtar efter att någon ska tillfoga honom en skråma, så att han får tillfälle att ge utlopp åt sitt frusna raseri.”Lindgren hänvisar även till vad Ebba Witt-Brattström (som är född av invandrade föräldrar) flera år tidigare påpekat; att med ett separat språk knutet till en separat identitet kommer de som växer upp i förorten bli en permanent underklass, dömd till skitjobb.

Inom identitetstänkandet har multikulturalism som begrepp haft en viktig plats, skriver Lars Åberg i ”Landet där vad som helst kan hända”.Åberg syftar på den multikulturalism ”som förväxlar mänskliga och kulturella rättigheter och utgår från att alla kulturer har samma dignitet och relevans och att individen i första hand definieras av sitt ursprung.”6

Åberg hävdar att multikulturalisterna delar sin rigida tolkning av kulturbegreppet med Sverigedemokraterna: ”SD gillar svenska rötter, deras motståndare icke-svenska rötter.” Han menar att om man ska förstå dagens Sverige  behöver man också förstå multikulturalismen som ett centralt officiellt projekt, nedplitat i tusentals dokument i syfte att frambringa en positiv gemenskap. En projekt som ”spinner vidare på det där invandrarpolitiska beslutet i riksdagen 1975 och uppmuntrar till separatistiska enklaver.”8

Han påpekar insiktsfullt att multikulturalisternas ovilja att lägga sig i vad andra håller på med är ”intellektuellt slapp” och utgör ”ett svek mot dem som far illa i minoritetskulturernas slutna rum”.9  Ett tydligt exempel på detta är hur långt inne det satt innan man i Sverige kunde erkänna fenomenet hedersvåld, med allt vad det innebär av flickor som blir dödade, trakasserade, bortgifta eller på andra sätt hindras att göra sina egna val och utöva individuella rättigheter.

Skribenten och ekonomen Alen Musaefendić menar att muslimska aktivister har kidnappat rollen som språkrör åt alla muslimer och raserat relationen till majoritetssamhället: ”I aktivisternas händer har postkolonialismen blivit ett verktyg för att behålla sin egen makt snarare än att frigöra sig från någon annans”, skriver han. ”Svenska muslimer kan inte hoppas på en harmonisk tillvaro om deras ledare har ett så intensivt behov av att skapa en förtryckande motpart att förhålla sig till”.10

Musaefendić hävdar att postkolonialismen, både som teori och sätt att leva, är beroende av motsättning och friktion. ”Akademiker med sådana glasögon, som Mattias Gardell och Masoud Kamali, har nära band till de muslimska aktivisterna och agerar i viss mån som ideologiska mentorer”, skriver han. ”I stället för att vara en modererande kraft eldar de på attityder av offerskap och vrede mot majoritetsbefolkningen”.11 Genom att beskriva sig själva som offer och vita som förtryckare målar man bokstavligt talat världen i svart och vitt.

Enligt detta synsätt är de invandrare som inte håller med om deras beskrivning ”husblattar” eller ”fältblattar”.12 Musaefendić påpekar att en majoritet av svenska muslimer är sekulära. Idag finns det cirka 800 000 muslimer i Sverige, men bara 190 000 av dem är praktiserande i betydelsen registrerade i ett muslimskt trossamfund.

Folklivsforskaren och författaren Dan Korn menar att det är en människofientlig ideologi att dela upp människor i grupper utifrån ursprung för att erbjuda sådant de kan ”spegla sig i”. ”Genom att hylla minoriteter för deras särart låser man fast minoriteterna i utanförskap”,13 säger han och hänvisar sedan till en fin gammal folkhistoria för att illustrera faran med identitetspolitik.

Berättelsen handlar om hur en utfattig tiggare en gång bjöd in en förbipasserande vandrare att övernatta i sin enkla stuga. Vandraren var emellertid inte vem som helst. Han visade sig nämligen vara en helig man som välsignade den fattige mannen och sa att han en dag skulle bli rik.

Många år senare så återvände vandraren till samma plats och fann att det hade byggts ett stort palats där i vilket den före detta tiggaren nu levde ett liv i lyx. Men när vandraren knackade på palatsets port ville den rike mannen inte släppa in honom. Först när vandraren påminde om att det var tack vare hans välsignelse som han blivit rik så öppnades dörren.

Vandraren sade till den rike att han var förvånad. Han om någon borde väl inse att lyckan inte ligger i lyx och att låsa in sig med sin rikedom, utan i att hjälpa andra och att dela med sig.

”Jag kan inte”, sade den rike mannen. ”Jag tror att alla jag träffar bara vill åt mina pengar. Jag har inte längre några riktiga vänner.”

Vandraren sa: ”Titta ut genom fönstret. Vad ser du?”

Den rike beskrev den vackra trädgården som syntes genom fönstret varpå vandraren i stället bad honom att titta i spegeln. Vad såg han nu? Rikemannen svarade att han såg sig själv, varpå  vandraren sade:” Vad är skillnaden mellan ett fönster och en spegel? Ett tunt lager med silver. Annars är det samma glas. Men silvret gör att du inte längre förmår att se din omgivning. Du ser bara dig själv.”14

Som tur är ser verkligheten inte ut på det sätt dessa identitetsideologer föreställer sig, förklarar Korn och berättar om en grupp somalier som utvandrat från Sverige till Storbritannien. De startade en svensk skola i Birmingham där barnen, utan tankar på hur det speglar deras verklighet, fick läsa om Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump. Det visar, menar Korn, att vi människor förmår att leva oss in i hur andra lever, att vi kan se genom fönstret i stället för att spegla oss i spegeln.

Ett annat problem med identitetspolitik är att enskilda etniska eller religiösa bakgrunder, via landsmän eller politiker med samma etniska bakgrund, betraktas och behandlas som hela väljargrupper. I jakt på röster har flera av de politiska partierna i Sverige accepterat grupper med extrema åsikter. Något som går stick i stäv med med en sund och fungerande demokrati. ”Inför valet har valkampanjer på sina håll bedrivits genom helt andra länder,” skrev Faw Azzat (M) och Edward Nordén, (MED) i en gemensam debattartikel under valet 2018. ”Valkampanjer har ibland gjorts uteslutande på ett språk som övriga svenska väljare inte förstår. Budskap har förts ut via religiösa församlingar där det förkunnas vad man bör rösta på baserat på religiös eller etnisk bakgrund.”15

I september samma år kunde SVT berätta att det har förekommit dolda röstköp och ”förhandlingar om tusentals väljare som om de vore boskap.”16

Expressen, i sin tur, skrev: ”Kandidater har ibland samtidigt bjudit in eller företrätt helt andra politiska organisationer, ibland extremistorganisationer, samtidigt som de kandiderar för riksdagspartier som skriver om solidaritet, allas lika värde och antirasism”.17 2018 kom rapporter om att SSU i Skåne, det tredje största distriktet, under flera år styrts av en extrem falang med fundamentalistiska åsikter.18 Bland annat visade det sig att SSU där leddes av en grupp medlemmar i Ahmadiyyarörelsen, vars moské i Malmö hade en imam som sagt att grisar är homosexuella när en grupp femteklassare var på besök.19

Dessutom arbetade SSU Skånes vice ordförande på Egyptens Utrikesdepartement samtidigt med uppdraget för SSU. En ordförande i en lokalförening i Skåne fick avsäga sig sina uppdrag efter antisemitiska, kvinnoförnedrande och våldsbejakande uttalanden i sociala medier.20 Det framkom även att medlemmar i SSU under en debatt hävdat att homosexuella har smutsigt blod. 21  Allt det här hade föregåtts av en maktkamp mellan två falanger inom SSU Skåne som pågått i flera år. Något som under lång tid varit känt av den Socialdemokratiska ledningen i Malmö. ”Det har varit en hård och bitter konflikt, berättade Malmö arbetarekommuns ordförande Joakim Sandell”.22

Det fanns flera varningssignaler om vad som pågick men de ignorerades av S-ledningen. Redan 2012 hade exempelvis den socialdemokratiske politikern Krister Kronlid varnat för en tilltagande antisemitism inom partiet och då särskilt inom SSU: ”Många av ungdomarna kommer från Mellanöstern och bär antisemitismen med sig”, berättade Kronlid. ”Det är något som man från centralt håll givetvis kommer att förneka, men så är det”.23

Carolina Pettersson, som jobbade som distriktssekreterare för SSU Skåne, avgick på grund av de aggressiva metoder som falangen använde för att ta makten. Pettersson anser att en försvagad arbetarrörelse och S-organisation gjorde det möjligt för personer som inte delar det socialdemokratiska partiets ideologi att få mycket makt. 24

En av SSUs tidigare ordförande var Rizwan Elahi, som även var 11:a på riksdagslistan. Han har bland annat sagt att ” islam är universalbotemedlet för mänsklighetens alla lidanden, sjukdomar och problem”25 och att spridandet av den islamiska läran är obligatorisk.26 Elahi hävdade senare att uttalanden var tagna ur sitt sammanhang och förklarade även att han helt och hållet hade dragit sig ur Socialdemokraterna.

På senare tid har det framkommit att organisationer med associationer till extrem islamism fått bidrag på hundratals miljoner av den svenska staten. Bara mellan 2014-2020  gjorde ett 50-tal bolag och organisationer med utpekade radikala islamister i ledningen affärer med stat och kommuner till ett  värde av över en miljard kronor. 27

Underlaget för granskningen var researchföretaget Acta Publicas exklusiva material med cirka 550 identifierade individer som myndigheter, huvudsakligen grenar av Polismyndigheten, konstaterat har kopplingar till radikal islamism. De stora pengarna finns i friskolesektorn berättar nyhetsbyrån Siren som kartlagt 550 personer kopplade till radikal islamism. ”Givetvis finns det ett rent finansiellt syfte i att tjäna pengar. Sedan handlar det om påverkansaspekten och om att isolera ungdomar från det icke-religiösa samhället”,28 säger terrorexperten Magnus Ranstorp.

De radikala islamisterna i Sverige är dock inte en enhetlig grupp. Synen på religion, och förmågan att agera  varierar bland personerna i materialet. En gemensam nämnare är att de motsätter sig en demokratisk, sekulär stat. Vissa  företräder en våldsbejakande radikal islamism, bland dem finns återvändare som stridit för terrorgrupper som Islamiska staten, (IS) och Al-Shabab. Andra är bokstavstroende salafister som inte förespråkar våld i första hand men vill införa sharialagstiftning och motsätter sig exempelvis demokrati, rösträtt och kvinnligt självbestämmande.

Med andra ord så betalar svenska staten ut enorma miljonbelopp till grupper och organisationer som motarbetar de demokratiska och jämlika värderingar som staten står för. Inte att undra på att vi har problem.

Om allt större grupper i vårt land, oavsett om det beror på religiös extremism eller andra orsaker, inte vill acceptera vissa fundamentala värderingar, såsom jämlikhet, demokrati, rättigheter för hbtq-personer och andra ”normavvikande” så kommer det ofrånkomligen att leda till splittring och konflikt. Om allt större grupper dessutom inte vill acceptera samhällskontraktet är det verkligen bäddat för gigantiska problem.

Samhällskontraktet innebär att vi som medborgare har både rättigheter och skyldigheter att följa svenska lagar. Det betyder även att vi bidrar till samhället genom att utbilda oss och jobba för att därigenom bidra med kapital till staten, (via kunskap, pengar eller materiell tillgång), genom arbete och skatt men även att vi erhåller rättigheter som staten förväntas uppfylla genom exempelvis skolgång för våra barn, en offentlig sjukvård och en pension den dagen vi slutar jobba.

Det handlar alltså om ömsesidighet, att båda parter ska uppfylla sin del, att medborgarna ställer upp för staten och att staten ställer upp för oss. Det är ju detta som utgör själva fundamentet som den trygga staten bygger på.

Avslutande del följer…

Michael Delavante, Hur identitetspolitiken splittrar samhället – Del 1

https://www.vaken.se/hur-identitetspolitiken-splittrar-samhallet-del-1/

 

Världen. EU-valet, Världsbanken,Vacciner, / JESUS lever


Världsbanken lanserar plan för att decimera globalt jordbruk under förevändning att minska koldioxidutsläpp

2024-05 Den globalist-ledda Världsbanken publicerade nyligen en rapport som föreslår idén att göra drastiska nedskärningar i den globala jordbruksproduktionen för att uppnå “netto noll utsläpp.” Planen innebär att centralisera världens jordbruk i händerna på bara några få rika individer som planerar att minska nästan en tredjedel av världens växthusgasutsläpp genom att… /LÄS ARTIKEL

Dr. John Campbell diskuterar studie som visar stroke och dödsfall efter covidvaccination

2024-05-20

I torsdags analyserade Dr. John Campbell en medicinsk fallstudie från Harvard Medical School som dokumenterade dödlig hjärnskada, specifikt cerebral ischemi (otillräckligt blodflöde till hjärnan) orsakat av Modernas covid-vaccinationer. “Detta kunde inte vara en allvarligare rapport,” sa Campbell. Campbell diskuterade hjärnskannings-bilder från studien som visade mörka områden i hjärnan, vilket indikerar brist…

2 Tim 3:2Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
Titus 3:8Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.
Ps 9:9
Han ska döma världen med rättfärdighet, hålla dom bland folken med rättvisa.
Ps 24:1Av David. En psalm. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den,
Ps 33:8Hela jorden ska frukta Herren, alla som bor i världen ska bäva för honom,
1 Krön 16:30
Tillbe Herren i helig skrud, bäva inför honom, hela jorden! Världen står fast och vacklar inte.

Kontanter, – ja eller nej? / ÄRA GUD med ordning och reda??

Riksbanken: Behövs åtgärder för att bevara kontanterna

KRIGET MOT KONTANTERNA 

PUBLICERAD IDAG 16:13

 – AV SOFIE PERSSON

Foto: iStock/FJZEA

Enligt Riksbanken måste den kontantlösa utvecklingen bromsas.

Digitala betalningssätt kan utgöra ett hot mot kontanterna, menar Riksbanken. Om regeringen inte genomför tillräckliga åtgärder kan detta innebära att kontanter blir oanvändbara i framtiden, något man anser kan bli mycket problematiskt vid exempelvis krissituationer.

Sverige har länge gått mot ett helt kontantlöst samhälle, något man exempelvis kan se i Riksbankens senaste betalningsrapport från mars i år, där endast en av tio svenskar betalade sitt senaste köp med kontanter. Detta att jämföra med 2010 då cirka fyra av tio av alla butiksköp gjordes med kontanter.

Riksbanken varnar nu för att det finns påtagliga nackdelar med den ökade digitaliseringen, där man menar att utvecklingen istället behöver bromsas eftersom allt färre kan betala med kontanter idag.

– Om man inte fattar aktiva beslut nu så skulle vi kunna ha en situation om inte alltför lång tid där kontanter är i det närmaste oanvändbara i Sverige, och eftersom vi tycker att kontanter ska kunna fungera som alternativt betalningsmedel, till exempel vid en krissituation, så tycker vi att regeringen behöver fatta aktiva beslut nu för att bromsa en sådan utveckling,  säger Elin Ritola, enhetschef på Riksbanken, till skattefinansierade SVT.

“Måste bromsa utvecklingen”

Vidare menar man att regeringen behöver utföra fler åtgärder för att se tillse att kontanter kan användas samhället. I början av året påbörjade man dock en utredning för att se över kontanters ställning i samhället, där man bland annat ska göra en översyn över möjligheten att betala med kontanter för livsnödvändiga varor som exempelvis läkemedel, livsmedel och drivmedel.

– Vi behöver skyndsamt se över möjligheten att betala kontant för vissa varor, inte minst med tanke på att det finns grupper som av olika skäl har svårt att använda digitala betalningssätt. Det är även viktigt att titta på frågan utifrån ett beredskapsperspektivsade finansmarknadsminister Niklas Wykman i januari.

Riksbanken, som stödjer utredningen, menar dock att det krävs ytterligare åtgärder för att ha kvar kontanter i samhället där man bland annat skulle behöva lagstifta att större handlare ska kunna ta emot kontanter, banker ska kunna ta emot insättning av sedlar och mynt, samt att alla butiker och kaféer ska kunna sätta in sina dagskassor hos banken utan beloppsgränser.

– Vi behöver bromsa en utveckling där vi är på väg mot att allt färre kan betala med kontanter, säger Ritola.

Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

MER I ÄMNET | KRIGET MOT KONTANTERNA 

Job 21:22Kan någon lära Gud förstånd, han som dömer över de högsta?
Ps 73:28Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, Gud, för att förkunna alla dina gärningar.
Jes 44:9Alla som tillverkar avgudar är tomhet, deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras vittnen ser inget och förstår inget, därför kommer de på skam.
Jes 58:2De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar, som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud.

Maria: DE som s a s bestämmer om allt i denna världen, de avskyr verkligen Gud och hans verk! De avskyr människor som strävar och sparar och försöker att leva Gudfruktiga liv och alla andra, och göra bra i från sig i livet. MAN TRAMPAR på deras strävan och litenhet och sparsamhet och jobbiga tillvaro; MEN man premierar de RIKA, DE FLOTTA, De som HAR ALLT. …… FY FY!

/Maria

BARNEN o andra far ILLA! Redan från start blir de indoktrinerade. Det vill inte Gud.

https://www.facebook.com/reel/794159102275513

Gå man efter GUDS VILJA idag i SAMHÄLLET/VÄRLDEN? Nej nej nej. Inte alls. Såg du videon? Den är mer än osmaklig men så gör man och så är det i mycket. Barnen skall lämpas in i en värld, miljö, och annat som är totalt FEL. Det är en skam hur man behandlar dem från början och framåt. Dagis, skola, vardag, samhälle, och föräldrar tycks INTE vara vakna över VAD samhället är och har BLIVIT de senaste och MÅNGA ÅREN, då vi hade ett ganska fungerande sådant. 50-60 tal var ganska bra trots arbetet på *FOLKHEMMET* som splittrade oss o gav oss det som är NU, så mådde barn o vuxna generellt BÄTTRE på många vis! De MÅNGA åren med felaktigt ‘lärande’ och ‘kunnande’ är bedrövliga facit för hur man kan trycka ner en befolkning- så som skett!! VAD säger Gud om detta? Jamen, det kan du ju tänka dig att han är vred!!

1 Tim 3:4Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt.
Heb 2:13Han säger också: Jag ska förtrösta på honom, och dessutom: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig
Luk 18:16Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.
Rom 9:8Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar.
Rom 9:11Innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont,

Det är INTE POPULÄRT ATT LÅTA BARNEN KOMMA TILL JESUS! NO NO! Då kan de ju bli frälsta och mer normala på att förstå VAD som är RÄTT och Vad som är FEL! Sådant går ju inte för sig…

https://nyadagbladet.se/kultur/vansterns-sexualisering-av-barn-skarskadas-i-dokumentar

SE VIDEON i länken om Sexualiseringen av barnen! Stor skam! –Läs: ”Hittills har bara delar av detta krig avslöjats, men denna banbrytande dokumentär sätter ihop alla pusselbitar för att avslöja den fullständiga stridsplanen som används av vänstern för att kontrollera framtiden. För att vinna detta krig måste du förstå den taktik som din fiende använder för att slå dig. Sedan är det dags att gå till anfall. Är du redo att bli den krigare som barnen behöver eller kommer du att låta den globala eliten styra framtiden och göra våra barn till deras soldater?” skriver man vidare i dokumentärfilmens presentation.

Maria: Allas våra barn är i faro-zonen. Det är ett hårt och fult och sexualiserat samhälle och klimat! Det är en sorg, en stor galenskap som pågår överallt i varje land, och man stiftar s k lagar för att få möjlighet att göra våra barn illa! Hjälp oss alla att hålla koll på VAD SOM SKER och HUR man tänkt att detta ska få fortgå, håll ögon och öron öppna, de små o lite äldre skall INTE råka illa ut!! Inte någon skall antastas på något vis.

‘Kärleken skall kallna hos de flesta’…. Vi är där nu..

Min vän berättar

Kärleken skall kallna hos de flesta, och hatet grasserar fort nu.

Inför slutet: Vi kan faktiskt se fram emot domens dag, därför att den innebär slutet på all synd och början på en tillvaro, där vi får se Jesus ansikte mot ansikte. Faller man offer för fruktan för domens dag, Guds dom, och evigheten, så skall vi påminna oss om Guds eviga kärlek. Hans kärlek till oss är fullkomlig. (Rom 8:38-39). Vår rädsla och fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss.Vi kan leva i lugn förvissning om vi i detta livet har lärt oss bli mer och mer lika Jesus.
DEN som älskar Gud vet vad Kärleken är, men de som lever nu i olika slags kaos på gatorna m m, de känner inte Frälsaren. De har inte fått möta honom som kan ge dem frid mitt i allt som nu sker. KÄRLEKEN läker och visar vägen, JESUS är kärleken som de flesta saknar.
Det blir ju värre och värre i världen och man undrar hur mycket mer som skall komma över oss i form av lögner och elände. Jodå vi vet ju att tiden inte är slut än, mycket mer kommer .
Sanning tycks inte vara så populärt men däremot kryllar det av LÖGNARE och bedragare. Ja så sade ju JESUS att det skulle bli i de sista tiderna.
Om du inte är hungrig efter GUD, då är du troligtvis full av dig själv. Tänk om och sök Herren.

Hosea 10:12 Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er.
1 Kor 13:4 Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.
1 Kor 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.
Uppenbarelseboken, 2:10 – Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona,

Foto Maria

Matteus kap 6:24. Pengar är bra att ha–?– men de är farliga och drar elände med sig. Mammon? EU och förstörd ekonomi? /Fredrik Eriksson artiklar…

Jag hörde nyss att fraktfartygen MAERSK har tagit bort Sverige från sin favoritlista o partner så det är som sagt KÖPMÄNNEN/ HANDELSMÄNNEN i BIBELN som det handlar om nu- det kan bli väldigt tufft att få frakt med speciell mat eller annat framöver. Detta är bara början på det nya som kommer………

Ord 31:24Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten.
Hes 16:29Du gick med din otukt ända bort till köpmännens land, kaldeernas land, men ändå fick du inte nog.
Hes 17:4Han bröt av dess översta gren och förde den till köpmännens land och satte den i en handelsstad.
Hes 27:36Köpmännen ute bland folken visslar hånfullt åt dig. Du har fått ett fasansfullt slut, du ska inte mer finnas till.”
Upp 18:15Köpmännen som hade handlat med detta och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: 16 Ve, ve, du stora stad som var klädd i linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor! 17 På en enda timme har all denna rikedom ödelagts.

Jag skulle vilja börja med sista meningen i Matteus kap 6 och:

34 Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Se 1 Tim 6:9:  De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Maria: Det finns människor som plågar sig själva och andra med att BARA tänka på pengar. Antingen är de pinade för att de inte har så det räcker, eller också har de för mycket och det kan också bli ett problem. Har vi några fattiga här som läser? Jag är fattig med jordens/Världens mått mätt, men ‘det går runt’, som man säger. GUD har aldrig låtit mig svälta men han har låtit mig vara fattig och ibland har jag haft mer än jag behövt för en stund. MEN för många är PLÅNBOKEN MED PENGAR DERAS GUD. Sorgligt.

Maria: Felet i världen idag är att MÅNGA har så ENORMT lite att leva på och MÅNGA har alldeles FÖR MYCKET. Det finns ingen bra balans i detta och felet är nu också framöver att man kommer att överraska oss med en NY VALUTA, vilken den nu blir. NY VALUTA och NYA regler över det hela. DÅ får man se hur van man är att Bestämma SJÄLV, eller om ÖVERHETEN BESTÄMMER HELT. DE kommer att luras och ljuga och människor kommer att få det svårt. ELLER Ett CHIP? Det är många som tror det. Men det tror inte jag, jag tror fortfarande att det har med vaccinen att göra, ekonomin i stort. -Jag gillar INTE PENGAR! Men de tycks vara nödvändiga”. /M

Gud eller mammon

24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

25 Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? 26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29 Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!

31 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? 32 Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 34 Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Man kan bekymra sig så att man blir sjuk av det och man kan som troende glädjas av att HAN, GUD, vet exakt hur man har det och hjälper den oroade på alla vis och att få hjälp på märkligt vis eller att lägga ner tankar och lösningar i hjärtat på den behövande. GUD hjälper i ALLT, ja det är sant.

LÄS DETTA nedan om VAD SOM SKER i EKONOMIERNA:

https://www.vaken.se/varfor-forstor-eu-sin-egen-ekonomi/

-Hmmm..

P.S. Du som vill läsa Fredrik Eriksson´s artiklar här, kan söka i rutan uppe till höger på namnet så kommer en del artiklar upp som han skrivit. Han stängde ned sin hemsida, men här finns en del av intresse. /Maria

Världen är i den ondes våld? JA tyvärr–Men! JESUS är Frälsaren som ALLA behöver, -för alltid.

GUD GÖR UNDER FÖR DEN SOM BEHÖVER DET. VÄRLDEN ÄR OND OCH SKADAR. JESUS är Vägen och Sanningen och Livet! *Evangelion* talar här i Videon.

Om du måste gå in i ett mörker,
som höljer i natt din stig,
där ingen, ingen förstår dig,
dit ingen kan följa dig –

Om du måste gå in i ett mörker,
så tungt som dödsskuggans dal –
Han följer, Han är dig nära
och bär din nöd och ditt kval.

Och känner du ej Hans närhet,
Hans hand dock griper om din,
och tynger dig hårt din börda,
Han vill den göra till sin . . .

Om du måste gå in i ett mörker,
som ingen, ingen förstår:
bed Gud om öppnade ögon —
Han själv vid din sida går.

Anna Ölander

“Det är genom mycken bedrövelse, som vi måste ingå i Guds rike.” — J. H. Jowett

Är du en kristen och född på nytt? Lyssna till 2 mini-predikn. om TRO på JESUS KRISTUS

Tack till min youtube-vän Evangelion! När man inte känner Jesus är man mer lätt att lura än då man känner Herren Jesus Kristus. Det är så mycket i samhället som är hårt och svårt och därför behöver man veta hur Gud vill att man skall välja rätt sida. Väljer man att gå med Jesus får man vägledning hela sitt liv, väljer man att gå med världen kan det gå väldigt illa. Man kan också som kristen råka ut för satans hat,list och prövning på många vis men: GUD HJÄLPER I ALLT.

Här på denna sidan vill jag sprida så mycket som möjligt om ÄMNET TRO: Tro på JESUS…. och mycket mer kan tas med här. Vi lever i ände-tiderna, ja, och det är svårt för människor att greppa det, de ser det inte och läser inte av världen så som vi kristna gör. Jodå, många är s k ‘vakna’ men kanske inte har så mycket av bibelns kunskapsmöjligheter i sin värld. Här finns varje dag någon slags kunskap att hämta, och jag hoppas att du tar vara på Guds-ordet vi vill dela här.

Mångkultur? ja slagsmål, o-frid…/Jättar på jorden. /Kungars Kung, music/ Kärlek

KÄRLEKEN BORDE REGERA!! alla länder så som Gud ville och vill men vad sker? Öppet krig –sprider sig. Se bibelorden om kärlek nedan.

1 Kor 13:4Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.
Kol 1:4Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga,
1 Thess 1:3för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.
1 Thess 3:12Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er.
1 Thess 4:10och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att göra det ännu mer.
1 Thess 5:8Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm.
2 Thess 1:3Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en.
2 Thess 2:10Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.
1 Pet 4:8Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder.
1 Joh 4:7Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.
1 Joh 4:16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
1 Joh 4:17Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.
1 Joh 4:18Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
1 Joh 5:3Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga,

DEN som älskar Gud vet vad Kärleken är, men de som lever nu i olika slags kaos på gatorna m m, de känner inte Frälsaren. De har inte fått möta honom som kan ge dem frid mitt i allt som nu sker. KÄRLEKEN läker och visar vägen, JESUS är kärleken som de flesta saknar.

Det blir ju värre och värre i världen och man undrar hur mycket mer som skall komma över oss i form av lögner och elände. Jodå vi vet ju att tiden inte är slut än, mycket mer kommer . Sanning tycks inte vara så populärt men däremot kryllar det av LÖGNARE och bedragare. Ja så sade ju JESUS att det skulle bli i de sista tiderna.

Hosea: Kapitel 6 Att följa eller inte följa Gud, att ledas och tillrättavisas…

Stackars våra barn. Det går utför med stormsteg. Världen är en smutshög! BARN är rena och vuxna smutsar ner dem! Kopierade artiklar

Barn så unga som åtta år kastar sten och hotar att döda varandra. Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Lärare larmar om våld på Stockholms lågstadieskolor

INRIKES“Det är hot om att ‘jag ska döda dig’, ‘jag ska skjuta dig’ till direkta våldshandlingar”, berättar fackförbundets huvudskyddsombud.


HBTQ-LOBBYN 

Foto: Mikhail Nilov/Pexels Children of Transitioners

Brittisk vårdgivare: ”Transkvinnors och biologiska kvinnors bröstmjölk lika bra för spädbarn”

UTRIKES “Djupt oroande” att vårdgivare “prioriterar transidentiteter över vad som är bäst för mödrar och deras barn”, menar kvinnorättsgrupp.

HUR LÅNGT SKALL DET GÅ??? DETTA ÄR HORRIBELT? Maria:

Lukas 18 Jesus och barnen

15 Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem. 16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 17 Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”

Vad säger Dina Tankar???

MariaBarnen far illa av allt detta som är FEL! och föräldrar vet inte hur detta skall tacklas för de är så påverkade av media och regering m m. De tycks inte förstå att det är så skadligt för barnen att försöka förstå detta med PRIDE m m, de är för små för att förstå vad som sker. VAD ÄR DET FÖR VÄRLD SOM VI HAR NÄR MAN GÖR SÅ MOT DE SMÅ? Det är så skrämmande att vi är i dessa SODOM och GOMORRA-tider! Märker ni det? Jag skäms över människor som kastar detta på barnen som en stor säck med smuts som de ska torka av sig utan vatten eller tvål! Galenskap är det, både våldet, och allt annat som sker i humanismens och själviskhetens namn!

Världen/I spindelns nät/Peter Krabbe, Artikel

Maria: -HÄR får du läsa mycket av det som skett och det som sker och det som kommer nu framöver. Det är märkliga och förutsagda tider, av Gud. Peter Krabbe är inte tillbedjare av Jesus men han har verkligen kunskap om det mesta i alla fall. Läs artikeln och se vad du redan vet och det du kan bli övertygad om är rätt. OBS! DETTA ordet är intressant: Kleptokrati av klepto- och -krati (”stöldstyre”), där är vi nu, sedan så länge.  Vi lever i en så smutsig värld och i texten får du lära igen.

Upp 17:8Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.
1 Joh 5:4för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
1 Joh 5:5Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
1 Joh 5:19Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.
2 Joh 1:7Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist

AI! Hemligheter som inte berättats. 10 steg.

HÄR i videon får du se vad som är på G med AI! OBS! (Svenskt text då du ser på youtube och trycker på första rutan under videon.) Maria: -En Livsfarlig värld och helt bestämmande över oss alla så småningom. Antikrist tid är kommande nu och det blir inte lätt för människorna. Se videon och tänk till om var du tycker vi står nu. BÖN till vår HERRE om beskydd och kunskap borde vara nr 1. Ja Gud säger att vi är under hans beskydd, men då får vi ju tänka på HUR VI uppför oss!

Hmm tala om s k kommande HACKER-ATTACKER!

OBS! VIDEO Nr 2! Se denna https://www.youtube.com/watch?v=tFx_UNW9I1

Ps 83:4De smider listiga planer mot ditt folk, de rådslår mot dem du beskyddar,
Ps 91:1Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
Ps 91:14“Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn.
Ord 2:8han beskyddar det rättas stigar och bevarar sina frommas väg.
Ord 2:11omdöme ska bevara dig och klokhet beskydda dig.
Ord 29:25Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.
Pred 7:12Vishetens beskydd är som pengars beskydd. Men kunskapens fördel är att visheten ger liv åt sin ägare.

Var stilla för Herren och förbida honom.”  Ps 37:7

37:7 Var stilla inför Herren och vänta på honom.Gräm dig inte över den som har framgång,som gör upp onda planer.

UNDER GUDS BESKYDD.