Tag Archive | den onde

Världen är i den ondes våld? JA tyvärr–Men! JESUS är Frälsaren som ALLA behöver, -för alltid.

GUD GÖR UNDER FÖR DEN SOM BEHÖVER DET. VÄRLDEN ÄR OND OCH SKADAR. JESUS är Vägen och Sanningen och Livet! *Evangelion* talar här i Videon.

Om du måste gå in i ett mörker,
som höljer i natt din stig,
där ingen, ingen förstår dig,
dit ingen kan följa dig –

Om du måste gå in i ett mörker,
så tungt som dödsskuggans dal –
Han följer, Han är dig nära
och bär din nöd och ditt kval.

Och känner du ej Hans närhet,
Hans hand dock griper om din,
och tynger dig hårt din börda,
Han vill den göra till sin . . .

Om du måste gå in i ett mörker,
som ingen, ingen förstår:
bed Gud om öppnade ögon —
Han själv vid din sida går.

Anna Ölander

“Det är genom mycken bedrövelse, som vi måste ingå i Guds rike.” — J. H. Jowett

Be, svenska folk, ja hela världen, om räddning…/Och: Be om regn för Västmanland

 Solnedgång, vatten

Herrens bön

Matt 6:9 Så skall ni be:

Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.

10 Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.

11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

12 Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.

13 Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.

*

Den onde finns, han skördar liv, det onda finns här och nu, och vi vet att den Laglöse skall komma, ja verklig ondska kommer, ja det ska bli verkligt otäckt på jorden. Vad kan vi människor som tror göra annat än att vara i bön, vara nyktra och i bön, vakande.

Fadern i himmelen ger oss vårt dagliga bröd och orden ifrån himmelen som vi skall läsa och begrunda var dag, och buden vi skall lyda och ha i våra hjärtan. Så är det för en frälst troende. Människorna lever i en stor synd, men de tycks inte begripa det, eller struntar totalt i det. Den troende kallas dåre, det har jag själv blivit kallad för just idag, men jag bryr mig inte om det, jag vet var jag står.

 

2 Tess 2

Laglöshetens människa
1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Be svenska folk att ni inte går under, utan be om frälsning, ta emot Jesus Kristus och låt honom vara er Herre istället för otrohet och synd. Fotot överst är en livräddningsbåt på utryckning………..Jesus räddar människor men inte med någon båt utan med frälsning! TILLÄGG:  Be, ni som är troende OM REGN i VÄSTMANLAND som kan släcka den stora branden som man inte kan kontrollera nu.