Archive | oktober 2012

Hurdan är Gud?/han lär oss om INRE RENHET

 

 

INRE RENHET

Jag kastar mig från farligheterna med margarin (förra artikeln) till frågan om INRE RENHET, den som Jesus predikar om i Matteus kap 15. De skriftlärde på den tiden  utökade Guds  lag  (Ja man gör så än idag)  med hundratals religiösa seder och bruk som de ansåg vara lika viktiga som lagen. Det är inte sant, men de ansåg det och nu kan du läsa vad Jesus säger om det:

Matt 15

Guds ord/   Inre renhet

*

1 Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: 2 “Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar?* De tvättar inte händerna innan de äter.” 3 Han svarade dem: “Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? 4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.* 5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva,* 6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. 7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.* 9 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.*10 Sedan kallade han till sig folket och sade till dem: “Lyssna och förstå! 11 Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne.” 12 Lärjungarna gick då fram till honom och sade: “Vet du att fariseerna tog illa vid sig, när de hörde detta?” 13 Jesus svarade: “Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten. 14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

15 Petrus sade då till honom: “Förklara denna liknelse för oss.” 16 Jesus sade: “Är ni också fortfarande lika oförståndiga? 17 Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet? 18 Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. 19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. 20 Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren.”

/Maria

Hälsa/ÄT INTE MARGARIN /stor artikel! Se bilder o Video

 

 

VARNING FÖR MARGARINERNA! ARTIKEL:

Inte så flott – Bilderna inifrån Unilevers fabrik i Helsingborg visar på en miljö som mer liknar ett kemiskt laboratorium än en matfabrik. Här är det margarin som har läckt ut på golvet

1. Från Aftonbladet ( http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15684616.ab )

Den 28/10 2012

INTE SÅ FLOTT

 

Här är hemliga bilder som visar hur de populära margarinerna Becel, Flora, Milda och Lätta tillverkas.

Det krävs flera omstridda kemiska processer innan byttorna är fyllda.

De visar en verklighet långt från de böljande rapsfälten i reklamen.

– Det är allt annat än en naturlig produkt, säger livsmedelsforskaren Göran Petersson på Chalmers.

*

Till hamnen i Helsingborg kommer lastfartyg fyllda med palm­olja som används vid det multinationella företaget Unilevers margarintillverkning.

Att tömma fartygets tankar på lasten tar ungefär ett dygn.

För att fartygen inte ska gå tomma när de vänder tillbaka till Asien får samma tankar fyllas med ett hundratal olika kemiska ämnen som aceton, hexan, heptan, glykol, metanol, fosforsyra och svavelsyra.

– Grundregeln är att bulktransport av livsmedel ska ske i tankar som bara innehåller livsmedel. Men det finns ett undantag när det gäller matoljor i EU:s livsmedelslag, säger Lars-Börje Croon, stadsinspektör på Livsmedelsverket.

Efter att kemikalierna lastats av i Asien ska tankarna rengöras innan de åter igen fylls med matolja. Eventuella kemikalierester ska försvinna när oljan sedan raffineras i fabriken.

*

*

Palmoljan mörkas

Palmoljan är en viktig ingrediens i margarin. Men den finns sällan med i innehållsförteckningen på förpackningen. I stället står det vegetabiliskt fett. Palmoljan har dåligt rykte eftersom regnskog historiskt har skövlats för att ge plats åt palmplantage. Palmoljan som Unilever använder i Sverige är i dag miljöcertifierad.

– När margarinindustrin vill göra något som liknar smör så använder man palmolja eftersom det innehåller väldigt mycket mättat fett. Och den är billig, säger Göran Petersson, biträdande professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola och har forskat på livsmedelsfrågor i tio år.

I Unilevers fabrik i Helsingborgs hamn tillverkas Becel, Lätta, Milda och Flora. En person med insyn i tillverkningen har tagit bilder från fabriken som Aftonbladet nu kan visa.

Varningsskyltar, brandfarliga ämnen i stora tunnor och brandsläckare gör att det mer ser ut som ett kemiskt laboratorium än en livsmedelsfabrik. Det är långt ifrån de vackra böljande rapsfälten som visas i reklamen.

*

Fettet ”slås sönder”

Margarin består av olika oljor, vatten, tillsatser och aromämnen. Men det är inget som går att bre på smörgåsen. För att få en smörliknande konsistens måste ingredienserna genomgå flera kemiska processer.

– För att slå sönder fettet kemiskt så blandas tio kilo natriummetylat till tio ton palmolja, säger vår källa.

*

”En onaturlig förändring”

Den kemiska processen kallas omestring.

– Det innebär en förändring av positionerna av fettsyror i fettet och det kan eventuellt medföra hälsoproblem. Det här är en onaturlig förändring av fetterna vi använder. Frågan är om det får några konsekvenser, säger Göran Petersson.

Majoriteten av studier visar inte på negativa effekter hos människor. Men det finns lite forskning om vilken effekt omestrat fett har på lång tid.

– Det är ett ganska okänt område så man bör ju följa det. Speciellt om det börjar användas mera, säger Irene Mattisson som är biträdande chef för risk- och nyttovärderingsavdelningen på Livsmedelsverket.

*

Fettet bleks med blekjord

Fettet som kommer ut är brunaktigt. Det behandlas med fosforsyra och neutraliseras med lut för att ta bort lecitin och fria fettsyror. Sedan bleks fettet med blekjord för att få en neutral färg och smaken neutraliseras med hjälp av vattenånga.

Göran Petersson är bekymrad över att viktiga ämnen kan försvinna i reningsprocessen.

– Man tar bort naturliga antioxidanter som finns i det ursprungliga fettet. Sådana saker kan vara väldigt allvarligt hälsomässigt och innebära att margarinet saknar viktiga antioxidanter, vitaminer och mineraler som finns i de ursprungliga fröna.

*

Kan ge ”popcornlunga”  !!!!!!

Men Unilever menar att vid en väl genomförd rening ska både anti­oxidanter och vitamin E finnas kvar.

Massan färgas gulaktig för att likna smör och smöraromet diacetyl tillsätts. Diacetyl har på senare år blivit känt för den så kallade popcornlungan.

 

”Endast säkra ingredienser”

Nyligen tilldömdes amerikanen Wayne Watson 47 miljoner kronor i skadestånd för en lungsjukdom han fått när han andats in synteztiskt smörarom från mikropopcorn.

– Det är känt sedan tidigare att det finns en arbetsmiljöproblematik kring diacetyl. Andas man in koncentrerade mängder kan det ge lungproblem. Däremot finns det ingen problematik när man äter den, säger Irene Mattisson vid Livsmedelsverket.

En färsk studie från University of Minnesota visar att diacetyl kan förvärra sjukdomsförloppet för patienter med alzheimer. Men det är inget som vare sig Livsmedelsverket eller Unilever känner till.

– Margarin innehåller endast säkra och fullt godkända ingredienser, skriver Sandhya Forselius, pressansvarig på Unilever i ett mejl till Aftonbladet.

 *

Fakta

JA! Därför är margarin bra för dig     (Nej nej nej/Maria)
Fleromättat fett
De viktigaste grupperna av fleromättade fetter är omega-3 och omega-6 som är livsnödvändiga. Livsmedelsverket vill att vi äter mycket av båda. Omega-3 finns i fet fisk, omega-6 i solrosolja och majsolja.
Skeptikerna tycker att kroppen ska ha en balans mellan omega-3 och omega-6. Som rekommendationerna ser ut nu äter vi för mycket omega-6, vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, menar de.
Finns i Becel.

NEJ! Därför ska du hellre bre smör på din macka
Mättat fett
Finns i bland annat smör, rapsolja och fett kött. Anhängarna menar att fettet är naturligt och bra för kroppens blodfetter och blodsocker. Att vi är välanpassade till naturligt mjölkfett och charkfett.
Livsmedelsverket har motsatt syn och anser att mycket mättat fett kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Därför rekommenderas i dag skolor att ta bort Bregott från skolbespisningarna.
Finns i Smör och Bregott.

_____________________

 

Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15684671.ab )

2. Forskaren: Becel är farligt för ditt hjärta

”Jag avråder från att äta det”

Göran Petersson avråder från att äta Becel.

 

Bregott byts ut mot Becel och Lätta i skolor runt om i Sverige.

Men flera forskare varnar nu för lättmargarinet.

 


Lindgren, 8, på Allerums skola i Helsingborg kan

bara välja margarin när han ska bre lunchmackan. Foto: björn lindgren/blipix

 

Livsmedelsverket vill att vi ska byta ut smör mot lättmargarin. Men verket får mothugg från flera forskare.

– Jag avråder från att äta Becel. Det innehåller alldeles för mycket omega-6 som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Göran Petersson vid Chalmers som forskat kring livsmedelsfrågor i över tio år.

Han tycker att verket bygger sina rekommendationer på en ovetenskaplig fettskräck och att det är socker och inte fett som ligger bakom diabetes och övervikt.

Han anser att de fleromättade oljorna ger upphov till biokemiska skador, inflammationer och åderförkalkning.

Birgitta Strandvik, professor emerita i barn- och ungdomsmedicin och forskare vid Karolinska institutet, ser också ett samband mellan ohälsa och omega-6.

– Parallellt med ökningen av fetma, diabetes, allergi och cancer finns en stark ökning av omega-6-intag.

Karin Östman

 

_______________

 

 

3. Margarin – en kemisk/teknisk smörimitation

Gunnar Lindgren

 

Ett av de stora missförhållandena när det gäller kost och livsmedelskvalitet är det faktum att den kemiska produkten margarin får säljas och till och med rekommenderas som mat till barn och ungdomar i förskola och grundskolan. Även inom vården serverar man margarin.

Medan annan mat vi äter framställs på ett någorlunda naturligt sätt – ungefär som vi föreställer oss, tillverkas margarin på det mest motbjudande sätt genom att använda ett stort antal kemikalier, av vilka många är ytterst giftiga, reaktiva och farliga. Dessa skall absolut inte förekomma i livsmedelssammanhang.

Orsaken till kemikalieanvändningen är att man vill göra en kemisk imitation av smör. Man skulle kunna tillverka ett margarin som vilade på oljornas/fetternas naturliga egenskaper. Om man utgår från olivolja skulle färg, smak och lukt vara densamma som olivoljans. Nej, margarinet skall vara gult, lukta och smaka smör samt ha smörets konsistens. Men de oljor och fetter man använder vid tillverkningen har en egen annorlunda färg, smak, lukt och konsistens. Det första man måste göra är att utplåna alla dessa egenskaper hos exempelvis rapsolja med hjälp av reaktiva kemikalier som natronlut (samma frätande ämne som används för att rengöra toaletterna), och fosforsyra. Man bleker oljan med regenererad bentonit och man upphettar oljan till 225 grader. (En rykande stekpanna har temperaturen ungefär 175 grader.)

Denna slutprodukt är inget livsmedel, utan en kemisk/teknisk produkt ungefär som symaskinsolja – genomskinlig och luktlös. Den är berövad vitaminer, fosfolipider, karotenoider, antioxidanter och andra näringsämnen viktiga för vår hälsa. Det är direkt felaktigt att påstå att produkten är ”rapsolja”, när de naturliga egenskaperna är så brutalt utplånade. Tankbilar distribuerar denna produkt till olika industrier och användningsområden:

*

Målarfärger

Smörjmedel

Skärvätskor

Läkemedel

Margariner

Kosmetika

*

Hudkräm och margarin tillverkas ungefär på samma sätt.

– Man gör först en emulsion av olja/fett och vatten med hjälp av ett emulgeringsmedel

– Man färgar fettmassan gul i ett margarin, medan fettmassan får en vit färg i hudkrämen

– Man sätter smörarom (diacetyl) till margarinet, men parfym till hudkrämen.

– Sedan kan man sätta tillsatser till båda produkterna, t ex salt i margarinet och konserveringsmedel i hudkrämen.

 

Den som så önskar kan göra följande försök:

Ta en burk Nivea, blanda i gul karamellfärg och litet smörarom samt litet salt. Är det inte margarin som du har framställt?

*

Förutom den vidriga tillverkningsprocessen, är det svårt att förstå varför inte myndigheterna ingriper mot imitation av andra livsmedel. Att färga ett livsmedel för att det skall likna ett annat har länge varit i strid med redlighetstanken i Livsmedelslagstiftningen. Man får inte färga en fisk röd för att den skall likna lax. Men när det gäller just margarin ser Livsmedelsverket mellan fingrarna.

Vidare måste tillsatsen diacetyl (”smörarom”) kraftigt ifrågasättas. När det gäller många åtgärder inom livsmedelsområdet skall man väga risk mot berättigad nytta. Att använda konserveringsmedel ger exempelvis en berättigad nytta i form av längre hållbarhet. Men att sätta till diacetyl har som syfte att ge produkten en falsk karaktär av smör. Detta är ingen berättigad nytta, utan tillsatt smak kallas på fackspråk för en kosmetisk åtgärd.

Nu har det visat sig att diacetyl sätts i samband med allergier och astma, s k ”popcornlunga” och tillverkaren av diacetyl är indragen i rättsprocesser. Drabbade har stämt företaget och fått rätt. Vi vet vidare att anställda inom margarinindustrin löper ökad risk att drabbas av allergier och astma. Folkhälsokommittén i Västra Götaland har visat att i den grupp bland elever i årskurs 9 som åt margarin, var allergier vanligare än i den grupp som åt smör.

En ny studie i den vetenskapliga tidskriften Chemical Research fann att diacetyl i margarin intensifierar de skadliga effekterna av ett onormalt protein i hjärnan som är kopplat till Alzheimers.

Trots att Livsmedelsverket känner till risken med diacetyl anser man att margarin inte är riskabelt eftersom ”man äter det”, men medger att diacetyl i popcorn, som man också äter, kan orsaka lungsjukdom.

 

Bensin, aceton och metanol

Extraktionsbensin (hexan) används när man utvinner oljan ur exempelvis rapsfrön. Hexan kan också komma från det sojalecitin man använder som emulgeringsmedel i margarin. Framställning av sojaprodukter (sojaolja, sojaprotein, sojamjöl, sojalecitin m m) sker industriellt med hjälp av bensin. När Livsmedelsverket vid ett tillfälle analyserade margarinerna Milda och Nytta/Becel fann man bensinrester. Tillverkaren påstod då att bensinen kom från sojalecitinet. Råvaror till margariner får fraktas i båttankar, som tidigare transporterat hexan och andra kemikalier. Också på så sätt kan lösningsmedlet komma in i margarinet.

Aceton används när man skiljer mättade fetter från omättade fetter i en fettblandning. Man kan kyla ned fettet och då faller det mättade fettet ut som vita flingor – det kan man se i en flaska olivolja i kylskåpet. I margarinindustrin kallas processen fraktionering och underlättas med hjälp av aceton.

Metanol bildas som en restprodukt i fettet vid omestringsprocessen. Då reagerar den oerhört reaktiva och farliga kemikalien natriummetylat med fettmassan. Omestringen leder till att fettmolekylerna ombildas till ”monsterfetter” – ämnen som inte finns i naturen. Forskning har visat att omestrade fetter ökar risken för blodproppar hos råttor. I synnerhet för små barn är det viktigt att fettsyrorna sitter i sin rätta position i exempelvis fett i barnmat. En fettmolekyl innehåller tre fettsyror. Den som sitter i mittenposition är särskilt viktig när hjärnan och nervvävnad utvecklas hos barn. Omestringen är en kosmetisk åtgärd som syftar till att göra margarinet lika glatt som smör, vilket inte kan benämnas som ”beträttigad nytta”.

 

Margarinindustrin kan lämna dessa lösningsmedelsrester i produkterna, eftersom Livsmedelsverket godtar detta och anvisar gränsvärden för bensin, aceton och metanol. Idag vet vi dock att nuvarande gränsvärden är osäkra genom samverkanseffekter (cocktaileffekter) mellan många kemiska ämnen. Nordiska Ministerrådet anser att tidigare ”säkra nivåer” skall sänkas med 90 %. Detta kommer att få långtgående följder för vilka halter och gränsvärden som kan tolereras.

 

Att Unilever och andra margarintillverkare lyckats få många dietister och kostrådgivare, samt inte minst Livsmedelsverket, att propagera för en kemiskt/tekniskt tillverkad smörimitation är en gåta. Tidigare avlönades Livsmedelsverkets ”kolesterolexpert” av margarinindustrin, och då hördes margarinets lov och den grundlösa varningen för ”mättade fetter” och ”kolesterol” från Livsmedelsverket. Ingen tanke på att vårt förnämsta livsmedel – modersmjölk – är rik på både mättade fetter och kolesterol.

 

För något år sedan skrev jag ett brev till Livsmedelsverket, att man med sina varningar för mättat fett borde låta konstruera en liten apparat som ammande kvinnor kunde använda i hemmet för att ta bort mättade fetterna och kolesterolet från modersmjölken. De svarade att modersmjölken är riktigt anpassad till det lilla barnets behov. Jag frågade då vid vilken ålder de mättade fetterna och kolesterolet blir farliga för barn, eftersom man varnar för dessa ämnen när det gäller mat i förskolor i och med att man rekommenderar margarin. De svarade dock aldrig på detta.

 

Idag borde detta felaktiga och förlegade synsätt hos Livsmedelsverket och dietistkåren vara till ända, då flera propagandaröster för margarin gått i pension. Men tyvärr lever myterna om margarinets förträfflighet och bilderna av de böljande rapsfälten fortfarande kvar hos en del dietister och anställda vid Livsmedelsverket.


Göran Petersson

 

1. Göran Petersson är biträdande professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har gjort en jämförelse mellan smör och margarin:

 

 

 

Se:

 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_130971.pdf

 

samt

 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155237.pdf

 

Fler rapporter om kost och hälsa av Göran Petersson finns att hämta på:

 

http://www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/kemisk-miljovetenskap/personal/goran-petersson

 

Livsmedelsverket beskriver margarintillverkning

Livsmedelsverket har beskrivit margarintillverkning och anger att fettmassan/oljan blandas med:

 Extraktionsbensin (hexan)

Fosforsyra

Lut

Blekmedel

Nickelkatalysator (vid härdning)

Natriummetylat (vid omestring)

Lösningsmedel från fraktionering

*

 Föroreningar som får förekomma i margariner:

Bensin (hexan)

Nickelrester (vid härdning)

Metanol (vid omestring)

Kemikalier från båttankar

 

Källa: Livsmedelsverkets yttrande som svar på skrivelse den 8 sept 2000

(dnr 1:287/00)

 

Yttrandet finns att hämta på min hemsida www.gunnarlindgren.com under fliken Matfett. Där finns också annat viktigt material.

 

Gunnar Lindgren om margarin – YouTube (klicka)

 

*

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=586&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3d%26categoryid%3d16

På nätet finns också en intervju som Kostdoktorn.se, Andreas Eenfeldt, gjord med mig, där jag berättar om margarintillverkning:
Gunnar Lindgren om margarin – YouTube http://youtu.be/M2mbzMgsFz8

2. Som kuriosa kan vi titta på ett inslag från filmarkivet. Där försöker Arla 1977 bemöta margarinsidans framgångsrika propaganda!

 

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=586&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3d%26categoryid%3d16

*

**Intressant eller hur?? ÄT INTE MARGARIN! Hoppas du hade nytta av denna artikel! ät helle mandelsmör och kokosolja, finns i hälsokostbutiken m fl ställen!  /Maria

Ät rätt

 

 

Inställning till../Tålamod./Vila ditt hjärta vid Jesu bröst

 

*

Tror man att det är lätt att följa Jesus och lyda Guds ord, då tror man fel,  och därför inbjuder jag dig till texten nedan som berättar om hårda prövningar och de slag som en troende kristen är med om under vägen då den löper framåt emot målet. Att göra Guds vilja, att förstå den, det tar tid och framförallt får man då lära om tålamod.

*

30 Oktober
“Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må och vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.” Hebr 12: 1.

ATT LÖPA med tålamod är en mycket svår sak. Man kanske menar, att löparen, som ivrigt strävar efter att nå målet, icke på samma gång kan vara tålig. Vi förbinda vanligen begreppet tålamod med begreppet vila. Vi föreställa oss tålamodet likt den ängel, som beskyddande står vid den sjukes läger. Och dock tror jag, att det ej för den sjuke är svårast att vara tålig.

Tålamodet kan bli ställt på mycket svårare prov: “Må vi med tålamod löpa framåt.” Det kräves ett stort mått av styrka att vara stilla under sorgens och olyckans dag. Men jag vet, att det finns något som kräver ännu mer kraft av oss: att arbeta, då motgångens slag träffa oss, att löpa framåt bärande en tung börda, att i sin ande känna djup ångest och likväl fylla sin dagliga uppgift. Att så göra är Kristuslikt.

Många av oss skulle vilja hänge sig åt sin sorg, om vi blott finge tillåtelse därtill. De flesta av oss äro kallade att öva tålamod ute bland människorna och icke i sjukrummet. Och just detta är det svåra. Vi få icke begrava vår sorg under dvalalik ro, utan vi måste ut i aktivt arbete – på kontoret, i affären, under samvaron med andra eller genom att söka glädja våra medmänniskor. Detta är det svåraste sättet att begrava sorgen; detta är att löpa med tålamod. Sådant var Människosonens tålamod. Det var på samma gång ett bidande och ett löpande – en längtan efter att nå målet och samtidigt ett fullgörande av de ringare uppgifterna. Jag ser Honom i Kana förvandla vatten till vin för att bröllopsglädjen ej skulle fördystras. Jag ser Honom i öknen mätta en stor skara med bröd för att därmed fylla ett tillfälligt behov. Hela tiden bar Han på en djup sorg, utan att tala om den eller dela den med någon. Människor vilja se regnbågen i skyn, men jag ville begära något mer av Honom. Jag ville, då jag är höljd i sorgens moln, själv vara en regnbåge, som kan göra andra glada. Tålamodet har haft med sig fullkomlighet i gärning, då det lärt mig att arbeta i vingården. – George Matheson

“Gräv ned uti djupet den sorg, som dig tär;
göm bort den, ty världen är full av besvär!
Då natt dig förskräcker, var stilla, o själ!
Gå, säg det för Jesus, Han allting gör väl!
Här sucka så många, förtyngda av sorg;
gå, för dem ur mörkret till löftenas borg!
O, torka bort tåren, skänk lidande tröst,
och vila ditt hjärta vid Frälsarens bröst!”

 *****

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

Jesus/ Utan karta och kompass! Jesus vägleder mig!

 

Utan karta och kompass så är det svårt att hitta dit man ska, och för många verkar det vara så att livet är en tävling och att man springer en snitslad bana. Jag gillar inte orientering, jag skulle springa bort mig direkt, men att gå tillsammans med Jesus och att han vägleder och vaktar min fot och sätter den säkert på marken-   det är underbart.

Jag behöver ingen karta och kompass i livet, i vardagen. Det jag behöver och får är  ju Jesu ledning varje dag. Jag vet ju vart jag ska (till Jesus och himmelen en gång).

Jag behöver inte famla i mörker heller för han är ju vägen och sanningen och livet och ett ljus på min stig. Men innan jag blev frälst så kan man ju tala om att man gick i blindo…på många sätt. Men Jesus har lyst upp vägen med sitt kärleks ljus och närvaro så det är att följa även om också det kan vara svårt.

*

*Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN.* Ordspr 16:20

*Människans hjärta tänker ut en väg, Men HERREN är den som styr hennes steg.*  Ordspr 16:9

/Maria

Databasfelet finns inte längre…

Den ‘globala’ byn/ som är världen/ Gud har kontrollen /Men jorden är platt! /2018

Några länkar om vad som sker utanför Sverige just nu
http://www.politico.com/news/stories/1012/82848.html
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/storstader-stanger-igen-infor-orkanen-sandy_7623822.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stormflod-storsta-hotet-mot-new-york_7624584.svd
http://www.expressen.se/nyheter/nytt-kraftigt-skalv-i-vastra-kanada/

http://www.expressen.se/tv/nyheter/utrikes/se-hur-frankenstorm-drar-in-over-usa/

*Många döda i filippinsk tyfon
Minst 24 människor har dött i Filippinerna efter tyfonen Son-Tinhs framfart. Myndigheterna skriver därmed upp dödssiffran från fredagens sex dödsfall. Offren har bland annat spolats bort av vattenmassor, drunknat, begravts i lerskred och frusit ihjäl, enligt regeringen.
*
En andra kraftig jordbävning har skakat delar av Kanadas västkust. Det inträffade inom 15 timmar efter ett skalv som nådde magnituden 7,7 på Richterskalan natten till söndagen och sände en flodvåg till Hawaii.
Det senaste skalvet styrka var 6,3, rapporterade USA:s geologiska institution USGS. Det inträffade strax före klockan sju på söndagskvällen och åtta kilometer ner i jordskorpan under ögruppen Queen Charlotte Islands – samma öar som drabbades natten till söndagen.
Någon tsunamivarning kom inte omedelbart efter söndagskvällen skalv.

*
Extrema oväder är något vi kommer att få “vänja” oss vid. Stormen Sandy har skördat flera liv, det mest omfattande oväder har drabbat USA. Jag refererar till nyheterna vi kan läsa och de vi kan höra om.
Varför jag tar upp detta är för att världen har kommit ur kontroll. De stora “världsledarna” är djupt oroade över världssituationen säger de.
Valkampanjen i USA är avbruten och B Obama och M Romney tycks stå tillsammans just nu ……..

Världen befinner sig i födslovåndor, katastrofer och tragedier hör vi om varje dag, personligen så ser jag att det blir värre och värre. Bibeln talr om för oss att Gud skall skapa en ny himmel och en ny jord, för den gamla skall förgås och smälta. Allt skall upplösas. Vi kommer att få bevittna en ny världs födelse.

Lukas 21:28,  2 Tim 3:13 ,Job 38, Ps 34:8

Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 

….. och fler bibelställen talar om vad som skall ske på jorden. Folk kommer att ge upp andan av förskräckelse, ja så står det…..

Gud har ändå allt under kontroll och honom kan vi lita på, ALLTID, Trots allt som sker har han allt under kontroll. Är du ett Guds barn behöver du inte frukta för tiderna som kommer. Gud inger oss inte fruktan men Satan är duktig på att skrämma folk. Lita på Gud! Ge ditt liv till Jesus!

/Maria  Det står här i kategorin Den globala byn, men  det finns ingen sådan för jorden är platt /ändring 2017 för min del

Kärlek/Stå inte i skuld till någon utom i kärlek ….

 

*

Skuld. Det ordet betyder väldigt många olika saker, eller man kan se och känna för ordet på olika vis. Det handlar inte om skulder som gäller pengar utan om:

Romarbrevet 13 säger att vi ska vara goda medborgare, och det är ju sant. I brevet till romarna står det också om det viktigaste budet, och det är vår skyldighet att älska varandra, men det budet har ju många aldrig hört eller läst. Om skuld står det följande om:

*Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.*

Varför kallas kärlek till andra för en “skuld”? Vi står i ständig skuld till Kristus för den otroliga kärlek han har överöst oss med. Enda sättet för oss att återbetala denna skuld är genom att visa kärlek till andra. Eftersom Kristi kärlek alltid kommer att vara oändligt mycket större än vår, behöver vi inte hålla tillbaka. Vi kommer alltid att stå i skuld till vår nästa när det gäller kärlek.

*Kärlek från vår Gud Flödar till oss ut som en källa, djup och ren. I dess bölja klar, Stilla, underbar, Gömmes livets ädelsten.* J Schörring

/Maria

Gud har en plan/ In i elden! Gud skummar bort slagget

 

Jesu uppmaning: Älska varandra

29 Oktober

 

“Han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det.” Mal 3: 3.

VÅR Fader, som söker att fullkomna sina barn i helighet, känner väl till luttringseldens värde. Det är de dyrbaraste metallerna, som guldsmeden gör sig största möda med. De bli utsatta för den starka elden, emedan denna förmår smälta ned dem. Först då detta fått ske, kan slagget avskiljas och den smälta massan fullkomligt avbildas efter gjutformen. Den gamle guldsmeden lämnar icke degeln utan sätter sig ned invid den, för att se till att hettan ej får bli en enda grad för stark och skada metallen. Men så snart han skummat bort det sista slagget från ytan och där mött sin egen bild, släcker han elden.

*
Se, Herren själv nu sitter för att smälta,
det silver, som för Honom dyrbart är,
att det, sju gånger luttrat, må bli renat,
så att Hans egen bild må synas där.

Han sitter lugn vid verket, outtröttlig,
ty outsägligt tålamod Han har.
Hur rent får icke föremålet vara,
som solens bild skall åter giva klar!

Det är så mycket slagg uti metallen,
så mycket eget, som vill eget bli.
Det måste tagas bort, i degeln smältas,
förr’n Mästarn skriva kan sitt namn däri.

Men frukta ej då du skall in i elden,
Han håller dig, o själ, uti sin hand.
Han älskar dig, fast med en helig kärlek,
så frukta icke kärlekseldens brand!

Lid villigt smärtan, som du måste utstå,
ja, älska agan, som din Fader ger!
Lägg ner din egen vilja som ett offer
och gläds vid allt, att Herrens vilja sker!
Det guld, som tjäna skall vid offertjänsten
i Herrens tempel, där Han solen är,
det måste vara ensamt till för Honom
att tillfredsställa endast Hans begär.

*********

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria  (Hoppas få ordning på databasfel m m snarast)

Den helige Ande/ Skall vi hjälpa Hjälparen?

(Min dator har databasfel från webhotellet så det blir magert med artiklar tills felet är åtgärdat, be gärna…)/Maria

*

Skall VI hjälpa Hjälparen??

”Hjälparen”, Guds Helige Ande, har en mängd uppgifter hos oss kristna. Han skall enligt Bibelns löften ge oss kraft att vara Jesu vittnen, han skall vägleda oss i Sanningen, han skall undervisa oss och hjälpa oss att komma ihåg det Jesus har sagt, han skall överbevisa oss om synd, han skall lägga ner Guds vilja och bud i våra hjärtan, han skall ge oss försvarstal om så behövs i olika lägen, han skall ge oss nådegåvor och leda oss i hur dessa skall brukas, han skall verka god frukt och behaglig kristusdoft i våra liv, m.m. Den Helige Ande är med andra ord en hjälp utöver det vanliga: han är HJÄLPAREN! Hans närvaro i våra liv som sanna kristna innebär en garanti för att vi kan spänna av och vara Guds barn, men ändå klara av att utföra mäktiga och underbara ting för Gud och för andra människor.

Var syns Hjälparen?
När man ser sig runt i kristenheten idag, tycks det inte finnas många tecken på den utlovade Hjälparen – faktiskt. Skulle en utomjording (sådana finns så klart inte, men ändå…) objektivt betrakta kristenheten, skulle nog det första intrycket vara att hela den kristna tron tycks gå ut på att skaffa sig expertkunskaper och att lära sig trix och metoder. ”De tycks alla uppleva en enorm brist på skicklighet och kompetens” – skulle nog rymdgubben säga. För hur mycket av ”kristen” förkunnelse och verksamhet går inte ut på just ”så här gör du!”. Vi vill ha snabba lösningar och effekt direkt! Vi vill veta exakt hur man gör. Vi vill ha allt uppställt i prydliga manualer. Vi vill behärska teknikerna. Vi vill kunna lärorna utan och innan. Vi vill veta exakta tidpunkten för den yttersta tidens händelser. Vi vill förstå allt! Osv, osv… Skulle en utomstående betraktare också känna till Bibelns ord om Hjälparen, skulle denne säkerligen undra över sanningshalten i de orden. Hjälparen verkar ju ganska överflödig. Betraktaren skulle troligen tycka att det verkar som om vi kristna är tvungna att hjälpa Hjälparen med hans uppgifter. Begrunda bara utbudet av ”kristna” böcker, video, konferenser, bibelskolor, lärjungaskolor, ledarskapskonferenser, pastorsutbildningar, helandeskolor, profetskolor, kurser för gåvoupptäckande, kurser för evangelisation, osv, osv.

Fel vägval – självförgudning
Bibeln talar om denna kunskapsorienterade mentalitet bland oss i ganska nedslående ordalag. Här är några verser:

1 Mos 2:15-17, 3:6: ”Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens trädgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ’Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.’… Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt.”

2 Tim 4:3: ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.” (Bibel 2000)

1 Kor 8:2: “Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta.”

Jes 30:15-16: ”Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: “Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka.” Men i viljen icke. I sägen: ’Nej, på hästar vilja vi jaga fram’ – därför skolen I också bliva jagade; ’på snabba springare vilja vi rida åstad’ – därför skola ock edra förföljare vara snabba.” (1917)

Jes 56:11: ”Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.”

Man kan läsa baksidan på några ”kristna” böcker eller deras rekommendationstexter, så ser man snabbt denna mentalitet i full blom. Här är några saker som jag vid olika tillfällen klippt från sådana texter i Livets Ords och Arkens webbshop:
•Sju steg till besvarad bön
•Liv och död är på din tunga
•Lär dig hur du kan…
•Vi måste lära oss…
•Hur vi kan avgöra Guds profetiska plan…
•Han delar med sig av de principer han lärt sig
•Så lär du principerna för hur du möter Gud
•Boken är en verklig guldgruva för den som vill lära sig hur…
•Praktisk handledning för den som själv söker lösningar på problem
•Till dig som vill veta mer…
•Hur du kan lära känna Jesus
•Fatta Rätt Beslut kommer att få dig på rätt spår och hjälpa dig att ta beslut som du kan vara stolt över resten av ditt liv
•Liv med Gud är en oumbärlig guide

Kanske du tycker att detta är taget ur sitt sammanhang. Och ja, det är det, men hela sammanhangen andas ändå exakt samma hunger efter expertkunskap, trix och metoder. Det handlar om genvägar för att kunna behärska och manipulera både den världsliga och andliga tillvaron på egen hand. Egentligen är detta exakt det samma som ockultism går ut på. Och det här säljer ändå otroligt bra i kristenheten. För 149 kr kan du lära du HUR! För 249 kr får du lära dig de hemliga PRINCIPERNA! För 179 kr får du lära dig hur du möter Gud! Hjälparen blir alltså ganska överflödig på det här området.

Denna kunskapsorienterade mentalitet handlar om den grundläggande synden: att vi vill gå vår egen väg (Jes 53:6), vi vill själva behärska allt i tillvaron, vara vuxna och oberoende, vara proffs! Vi ger då ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess sanna kraft och innebörd (2 Tim 3:4-5). Det här är den självförgudning som satan lockade till avfall med i Edens lustgård (1 Mos 3:4).

Den sanna vägen
Men den sanna kraften och gudsfruktan är förknippad med korset. Vi har alla vårt dagliga kors att bära om vi vill gå Guds väg, den smala vägen. Denna dagliga korsvandring innebär att korsfästa den längtan efter självförverkligande och därmed självförgudning som finns i oss alla. Det handlar om att bli som barn:

Luk 9:23: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.”

Matt 18:3: ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.”

Som barn blir man beroende av Hjälparen, Guds Helige Ande, i varje situation i livet. Man behöver dock inte kämpa sig till detta; det handlar bara om en enkel förtröstan och överlåtelse till Andens ledning i vardagen. En sådan överlåtelse tar sig sådana utryck som att man då inte jagar efter andliga proffskunskaper, trix och metoder. Man förlitar sig istället på Hjälparen i varje situation. Denna hjälp som Gud vill ge sina barn ger han av nåd; den är inget vi kan köpa eller förtjäna. På samma sätt är det med de andliga nådegåvorna; de är gåvor av nåd. Man behöver varken gå på kurs för att få reda på hur nådegåvor skall tas emot eller hur de skall användas; Hjälparen hjälper så klart till med båda delarna. Jämför detta med hur tungan fungerar i din mun. Du behövde aldrig gå på kurs för att få den, och den fungerar av sig själv utan att du behövde undervisning. Med tiden blev du allt skickligare i att hantera tungan, och det utan att du tänkte på det.

Hjälp från Hjälparen fungerar alltså mycket enklare och mer automatiskt än vad vi normalt tror. Ge dig därför inte på att själv hjälpa Hjälparen. Skall du kosta på dig något, så är det kanske bara lite ödmjukhet och tålamod.

Hjälparen, Guds Ande, och de gåvor som Anden delar ut efter sin vilja, finns till för var och en av Guds barn. Hjälparen är alltså inte given enbart till några utvalda förkunnare som sedan skall betjäna allmogen. Be om Hjälparen, den Helige Ande, så skall du få det. Sedan har du samma övernaturliga kraft och hjälp som vilken förkunnare som helst. Krångligare är det inte.

1 Kor 12:7: ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”

Luk 11:13: “Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Kasta sten i glashus?
Om vi skall syssla med undervisning och bibelstudier i kristenheten, så tror jag att detta främst måste peka på Jesus Kristus, evangeliets sanna innebörd, barnaskapet, friheten i Kristus och det eviga livet. Undervisandet måste ha som mål att frigöra alla Guds barn till fria kristna som knallar på i vardagen med en barnslig förtröstan på Hjälparens spontana ledning, det Bibeln kallar för “vandringen i Anden”!
Från Bibelfokus/Lennart Jareteg
/Maria

Gud / Som om Gud behövde något /Bibelfokus

 

Som om Gud behövde något

*

Hedniska kulter har alltid handlat om att blidka de gudar och andar som man föreställt sig. Offer handlar då inte främst om att sona människornas synder utan om att tillfredsställa gudarnas behov av olika slag och som gengäld få välsignelser tillbaka. Till riktigt blodtörstiga gudar offrade man människor och inte sällan barn, men till de lite mer ”vanliga och världsliga” gudarna offrade man mat, dryck, sång, dans, böner, rökelse, sex, m.m. Man såg det alltså som att gudarna hade världsliga behov som skulle mötas, och helt klart projicerades då mänskliga behov och begär på de gudar och andar som man dyrkade. Delar av dessa kulter lever så klart kvar än i dag i vissa folkgrupper.

Offergåvor

*

Bibelns Gud, himmelens och Jordens Skapare är inte som de hedniska avgudarna. Gud behöver inget ur människors händer; han låter sig inte betjänas som om han behövde något eller som om vi människor är så viktiga att vi kan förse Gud med det han behöver.

Apg 17:24-25: ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.
*

Sådan är Gud

Bibelns Gud, himmelens och Jordens Skapare är istället en utgivande Gud. Han ger oändligt mycket gott till ALLA människor!

Matt 5:45: ”Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.”

Och Gud ger allt av nåd. Inget kan vi förtjäna. Inget behöver vi betala för. Och inte heller behöver Gud få något annat tillbaka. Självklart uppskattar Gud när vi av uppriktig glädje vänder oss till honom i tacksamhet eller när vi ber honom om hjälp, men hans välbefinnande är inte beroende av det.

En sund kristen tro är därför som ett avspänt barnaskap där man kan likna den troendes förhållande till Gud med ett mindre barns förhållande till sina jordiska föräldrar. Man kan också likna Guds egenskaper med egenskaperna hos en riktigt god jordisk far eller mor, fastän Gud är oändligt många gånger bättre! Som barn ligger man inte och kryper som en mask inför sin pappa, rabblar hans namn 20 gånger och sedan ber om ynnesten att få en present när man fyller år. Pappan ger en present för att han älskar sitt barn, och presenter kommer ibland även om man inte fyller år. Som barn behöver man inte skriva lappar och tända rökelse till mamma för att få en kram; kramen finns där så fort man behöver den! Som barn behöver man inte gå på kurser och konferenser för att lära sig hur man skall tilltala sina föräldrar och få dem att ge vad man behöver; det bara fungerar med barnslig enkelhet! En god mamma och pappa ser till att man har en ren säng att sova i, mat att äta, saker att lära sig av och att ha roligt med. Och som barn behöver man inte heller fundera över hur mamma och pappa skall klara sig själva och må gott. Det hanterar de utan att kräva något av barnet. Självklart älskar mammor och pappor när deras barn spontant kommer och sätter sig i deras knä, men det är inte ett krav. Så här skall alltså en sund kristen tro fungera, för sådan ÄR Gud!
*

Vilseledande religiositet

Den sunda kristna tron har alltid varit anfäktad av olika lärosystem och riter. Väckelser kommer och ställer en del tillrätta, men sedan faller även väckelserörelserna tillbaka in i kyrkosystem och gudstjänstväsende där Gud blir till en figur som skall blidkas och vars behov skall tillfredsställas.

Det här är exakt vad som håller på att ske i svensk kristenhet i stor skala just i våra dagar. Ett typexempel på detta kan du läsa om i denna artikel i Välden Idag. Lägg märke till just orden ”gå djupare”, ”gudstjänst” och att ”betjäna Gud”. Här riskerar gudsrelationen att bli något mystiskt, ogreppbart och dunkelt bakom ridåer av rökelse och lovsångsmantran. Här blir mässor ett verktyg/en metod för att ”gå djupare” likt meditation och mystik i österländsk religion och filosofi. Här blir sakrament, ritual, bön och lovsång till ”nycklar” för Guds välsignelse. Detta uppskattas tyvärr av många, både utomstående och kristna, men det är likväl en kult med hedniskt ursprung som endast ger vad ”köttet” begär. Kanske någon tänker på Gamla testamentets riter och menar att Gud visst önskar gudstjänster med en särskild ritual, men egentligen är ju hela Gamla testamentets ordning ett enda stort bevis på vad som INTE fungerar.

*

En ny ordning

Som sanna kristna får vi leva enligt Nya förbundets ordning; nu får vi leva ”i Kristus” och i barnaskapet inför Gud, vår Far. I Nya förbundets ordning är tempeltjänst, offer, prästerskap, gudstjänstordning etc helt avskaffat. Nu har det barnaskap som Bibeln vittnar om trätt fram i dagsljuset.

Hebr 7:22: ”Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre.”

Kol 2:16-17: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.”

Heb 9:1, 10-11: ”Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom… Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,”

Matt 9:13: ”Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer.”

Rom 8:15: ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ’Abba! Fader!’ ”

Fil 4:6-7: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Vilken fruktan är det som Paulus talar om i Rom 8:15? Jo, den fruktan för Gud som leder till just laggärningar, riter, metoder osv, dvs ett gudstjänstfokuserat liv för att blidka och tillfredsställa Gud.

*

Vilken väg vill vi gå?

All verklig synd inför Gud tycker jag sammanfattas i en enda vers i profeten Jesajas bok, 53:e kapitlet. Det handlar om människans lust att gå sin egen väg, att själv vara gud i sitt liv. Vi är alla mycket bra på att samla ihop all sköns religiöst bråte som vi vill ha med på vår vandring; vi plockar lite här och lite där, allt efter eget tycke och smak. Det spelar ingen roll om man är ateist, ockultist eller en vilsen kristen, alla samlar på sina egna favoritsvar på livets frågor och problem. Men det är just detta som ÄR problemet, och det är just detta som är den breda väg som Jesus talade om.

Jes 53:6: ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg,…”

Matt 7:13: ”Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.”

Tack och lov har Gud en lösning på problemet – för den som så önskar.

Jes 53:6 forts: ”men all vår skuld lade HERREN på honom.”

Joh 1:12: “Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”

I Nya förbundets ordning är vi kallade till att leva i frihet (Gal 5:13), i ett barnaskap. Vi är kallade till att släppa taget om vår tunga resväska med religiöst bråte. Trots det sa Jesus att det är FÅ som finner denna frihetens smala väg.

Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är som finner den.”

Det innebär då också att det är FÅ som innerligt uppskattar den frihet som Gud erbjuder i Jesus Kristus. Det kommer med andra ord vara många som uppskattar en religiositet som är fullspäckad med sådant som laggärningar, sakrament, riter, liturgi, metoder, mässande, prål och tingel-tangel etc. Bort från denna breda väg går Guds smala väg, och det är endast där man kan få uppleva sann frihet, vila och frid. Ändå är det FÅ som kommer att välja den smala vägen.

Så när du nu läser i kristna tidskrifter och böcker om alla ”underbara” ting som man företar sig i kristenheten, så minns att Gud inte låter ”betjäna sig av människohänder som om han behövde något” (Apg 17:24-25). Istället betjänar han dig av nåd med det du behöver för din vandring här. Du kan alltså slappna av. Guds löften om evigt liv, Helig Ande, Andens gåvor, hjälp i vardagen här och nu, finns i Jesus Kristus utan några insatser från din sida. Den sanna kristna tron innebär därför en full överlåtelse till och förtröstan på att ”farsan” tar han om allt! Det är detta enkla förhållningssätt till Gud och hans frälsningserbjudande i Jesus Kristus som gör den smala vägen just så smal. Så vill du nu ändå ge något till Gud, så ge honom din tacksamhet för just detta!

Från Bibelfokus.se/Lennart Jareteg

http://bibelfokus.se/blogg/121021

/Maria

 

Vardagen/ Serverfel….Sorry

 

Databasfel/  Server fel….Sorry!  Så det betyder att jag inte kan få in artiklar då jag vill….Något är fel här och jag beklagar verkligen detta obekväma tillståndet….ibland fungerar det och ibland inte— skumt…

Ha tålamod! Vi ses snart igen, du kan läsa andra artiklar än nya, om du kommer in här. /Maria

 

Bibelord/ Liv genom Anden/Synd är ingen frihet

 

Galaterbrevet 5:

Frihet till synd är ingen frihet. Det finns två krafter som kämpar om herraväldet i människan: den helige Ande och människans egna onda begär.

Läser man bibeln så ser man klart vad som är gudomligt och vad som är rent mänskligt, att leva efter vad köttet vill.Det finns de som är slavar under synden och om du läser här nedan så ser du i t ex verserna 20-21 vad som räknas som synd och som människor gör och sedan kan du läsa i verserna 22-26 om hur Jesus vill att vi ska leva:

16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.
17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.
19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,

20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,
21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.
26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

/Maria

Att lyda Gud/Saligt är det folk som vet vad jubel är

 

***

Att ha Herren till sin Gud, det är värt mer än alla skatter på jorden:

*

Saligt är det folk som har HERREN till sin Gud, det folk han utvalt till sin arvedel.
 
Saligt är det folk som vet vad jubel är, HERRE, i ditt ansiktes ljus vandrar de.
 
saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud.
*
Tack HERRE för att vi är dina barn .
Tack HERRE för din nåd och frälsning .
Tack HERRE för din Majestät i våra liv.
Tack HERRE att Du är vår läkare .
Tack HERRE för helande .
Tack HERRE för att du tar hand om oss och våra behov ,att vi inte behöver prestera och leverera ,vi lever i, och tar emot, DIN FRID OCH KÄRLEK .
 
Tack Jesus!                    /Maria